Sunteți pe pagina 1din 1

„Teoria X" şi „Teoria Y".

a) Asumptiile teoriei X sunt următoarele :


- omul mediu încearcă o aversiune înnăscută pentru muncă, de la Adam şi Eva, de
aceea el va face totul pentru a o evita ;
- din cauza acestei aversiuni caracteristice faţă de muncă, indivizii trebuie constrânşi,
controlati, dirijati, ameninţai cu sancţiuni, dacă vrem ca ei să depună eforturile necesare
realizării obiectivelor organizaţionale ;
- omul mediu preferă să fie dirijat, el doreşte să evite responsabilităţile, are puţine
ambiţii, caută securitate înainte de orice.
b) Asumpţiile teoriei Y sunt următoarele :
- cheltuirea efortului fizic şi intelectual în muncă este tot atât de naturală şi plăcută ca
distracţia; în anumite condilii controlate, munca este o sursă de satisfacţii, de aceea ea este
căutată ; sau sursă de sanctiuni, de aceea va fi, pe cât posibil, evitată ; omul se poate
autoconduce şi autocontrola dacă lucrează pentru obiective faţă de care se simte atras şi
responsabil ;
- responsabilitatea faţă de anumite obiective există în funcţie de recompensele asociate
realizării lor ; cea mai importantă recompensă este satisfacerea nevoilor individuale de
autoafirmare, ceea ce poate obţine direct prin efortul dirijat spre obiective ;
- omul mediu învaţă în condţliile propice nu numai să accepte, ci chiar să caute
responsabilităţile ;
- resursele relativ ridicate de imaginaţie, ingeniozitate şi creativitate în vederea rezol-
vării problemelor organizaţionale sunt larg distribuite în rândul populaţiei ;
- în conditiile vielii industriale moderne, potentialul intelectual al individului mediu
este doar parţial utilizat.