Sunteți pe pagina 1din 1

Saponozide

Se numescsaponozideun grup de substanţe naturale de origine vegetală careagi-tate cu apa


produc o spumă abundentă şi persistentă şi care au proprietateade ahemoliza
eritrocitele.Definiţia prezentată nu caracterizează pe deplin componenţii acestei
clasedeoarecesunt cunoscute multe alte substanţe cu proprietăţi tensioactive, care
spumificăîn prezenţaapei (acizii sulfonici) sau care să posede proprietăţi
hemolizante(lecitinele).
De aceea mai justă e considerată următoarea definiţie - saponozidele suntcompuşi
macromoleculari naturali vegetali, care constau din carbon, hidrogenşi oxigen,posedaun
şir de proprietăţi specifice, prin care şi se deosebesc de alteheterozide.
Pentru prima dată noţiunea desaponozidea fost propusă în 1819de Mellonpentrusubstanţa
chimică care a fost izolatădeChraiderdinsăpunăriţă( 1810).în 1854 s-a stabilit structura lor
heterozidică.
Molecula saponozidei, caşi a celorlalte heterozide, este formată din aglicon şipartea
glucidică. Agliconul - compus ncglucidic, obţinut în rezultatul hidrolizei, senumeşte
sapogenină. Deseori partea glucidică este alcătuită din D-glucoză, D-galactoză, acizii D-
glucuronicşi D-galacturonic; mai rar L-arabinoza şi L-ramnoza.Uşor se supune
descompunerii însaponozide- legătura cu L-arabinoza şi celmaigreu – legătura
agliconilorcu acizii uronici.
După structura sapogeninei (agliconului) saponozidele se impart în2grupuri,evi-dent
deosebindu-se după proprietăţi:saponozidesteroidiceşisaponozide triterpenice.Saponozidele
steroidice numite şi neutre sau sapotoxine sunt derivaţi ai
ciclopentanpcrhidrofenantrenei, dar spre deosebire de heterozidele cardiotonice
lacarbonul din poziţia 17 conţin o catena spirocctalică. Această catena estealcătuită din8
atomi de carbon dispuşi în spirală formând 2 inele, unul furanic şi al doileapiranic. De
exemplu digitogenina - agliconul saponozidei steroidice digitonina