Sunteți pe pagina 1din 1

Norme de elaborare a lucrării de diplomă:

1. TEHNOREDACTARE:
• Font: Times New Roman, corp de literă: 12, distanţă: 1 ½ rânduri
• Margini: stânga, 2,50 cm, dreapta, 1,50 – 2 cm
• Titluri: TNR 14 bold cu majuscule
Fiecare capitol trebuie să înceapă pe pagină nouă; între titlu şi text se lasă interval de 2 rânduri
• Subtitluri: TNR 14 bold fără majuscule
• subcapitolele pot să înceapă la mijloc de pagină, dar nu la sfârşitul acesteia
• între subtitlu şi text se lasă interval de 1 rând
• Numerotarea capitolelor se face cu cifre romane: I, II, III, IV etc.
• Numerotarea subcapitolelor se face cu cifre arabe: 1.1., 1.2., 1.n.; 2.1., 2.2. 2.n.
1. REDACTARE:
• Lucrarea trebuie să se supună normelor actuale ale DOOM (Dicţionarul ortografic,
ortoepic şi morfologic al limbii române. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2005, coordonator: Ioana Vintilă-Rădulescu) (vezi documentul
ataşat)
• Trimiterile bibliografice se pot face, la alegere:
− note de subsol Insert/Footnote exemplu: Ovidiu, Bîrlea, Metoda de cercetare a folclorului,
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969, p. 49 (pentru prima citare, apoi, Ov. Bîrlea, op.
cit., p. 55 sau dacă este pe aceeaşi pagină, ibidem)
− în paranteză exemplu: (Marian, 1890/1995: 123) adică: Numele autorului, anul apariţiei ed.
princeps, anul apariţiei ediţiei citate, nr. paginii citate (RECOMANDABIL)
− Bibliografia: în ordine strict alfabetică a numelor de familie ale autorilor
− instrumentele de lucru (dicţionare, enciclopedii, atlase sau răspunsuri la AER) se trec la
sfârşit în ordinea alfabetică a titlurilor
− sursele virtuale se trec cu adresele site-urilor la final, în ordine alfabetică
− Anexele se numerotează şi se includ în cuprins cu titluri sau generic.

Coperta şi pagina de titlu:


Antet: UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE LITERE, Specializarea Studii
culturale. Etnologie (bold, centrat)
Titlu: LUCRARE DE DIPLOMĂ (bold, centrat)
coordonator: funcţia didactică şi titlul ştiinţific (ex: conf. dr.), numele şi prenumele (stânga)
absolvent: numele, iniţiala tatălui, prenumele (dreapta)
anul şi sesiunea (centrat, jos: 2011 – sesiunea iunie)
Pagina de gardă conţine, pe lângă cele de mai sus, titlul lucrării
Lucrarea poate fi spiralată şi plastifiată sau legată în coperţi de carton.
Minimum de pagini 45-50.