Sunteți pe pagina 1din 1

Economia lucrării

Textul ales pentru ilustrarea tezei trebuie să aibă valoare literară şi


să fi fost scris în limba română în perioada 1521- 1821.
Dimensiunile comentariului: cca 10 pp.
Conţinutul: tema = titlul lucrării
teza = argumentarea alegerii temei şi expunerea poziţiei
personale (ipoteza de lucru)
metoda = argumentarea valabilităţii metodei alese prin
expunerea critică a bibliografiei temei şi prezentarea
istorică a abordărilor anterioare
analiza textului = glosare, probleme de semantică istorică,
situare în contextul istoric, politic, cultural
concluzii = relevanţa temei, locul acesteia într-un proiect
de cercetare mai amplu, posibilităţi de valorificare
bibliografia primară = texte
bibliografia critică = studii şi articole