P. 1
Curs Modelare

Curs Modelare

|Views: 539|Likes:
Published by Anita Kálnoki

More info:

Published by: Anita Kálnoki on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

Hanganu Silvia

Curs la Modelarea deciziilor financiar-monetare

Cap1. Modelare economico-matematică, alternativă la „experimentul” din ştiinţele exacte
1.1. Premisele apariţiei modelării economicomatematice 1.2. Metode de culegere şi prelucrare a datelor folosite în modelarea economico-matematică 1.3. Procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare 1.4. Definiţia şi clasificarea metodelor economicomatematice 1.5. Modelarea procedurală 1.6. Sisteme informatice de management 1.7. Sisteme inteligente bazate pe procedee euristice Termeni cheie
- Algoritm - Algoritm euristic - Algoritmul general al rezolvatorului de probleme - Algoritmul general al compozitorului de probleme - Experiment - Metode exacte - Metode aproximative - Metode euristice - Sistem real - Model real

- Model abstract - Modelare economico-matematică
-

Modelare procedurală

- Modele deterministe
-

Modele stochastice

- Modele fuzzy - Soluţie admisibilă - Soluţie subnominală - Tatonări

Obiective
- Definirea obiectului de studiu; - Prezentarea metodelor de culegere şi prelucrare a datelor folosite în modelarea economico-matematică; - Procesul de trecere de la sistemul real (organizaţie) la modelul de simulare; - Definirea şi clasificarea modelelor economico-matematice.

1.1. Premisele matematice

apariţiei

modelării

economico-

La sfârşitul secolului al XIX-lea, reprezentanţii “şcolii clasice” de management: F.W. Taylor (1856-1915), H. Ford (1863-1947), H. Fayol (1841-1925) au formulat în lucrările lor o serie de principii şi

Alfred Sloan şi Ernest Dale. ca elemente de bază ale managementului. de asemenea. însă. alături de cele informaţionale ocupă o pondere importantă atât la nivel macro. pentru prima dată. în condiţiile creşterii dimensiunii şi a complexităţii întreprinderilor. includ în organizarea şi conducerea întreprinderiilor şi activităţile de producere. recepţionare. limitânduse însă la aspectele legate de recompensarea corectă. Procesele decizionale. a ridicării nivelului tehnic şi a gradului de specializare a profesiunilor apare necesitatea creşterii rigurozităţii în . a primelor lucrări de cibernetică şi a primelor echipe de cercetare operaţională. în cercetările legate de organizarea şi conducerea organizaţiilor sunt urmărite aspectele legate de activitatea informaţional-decizională.metode de organizare şi conducere a organizaţiilor cu importante consecinţe economice şi au abordat. precum şi aspectele legate de relaţiile umane. Un rol important în promovarea informaţiei şi deciziei. a constituit-o apariţia primei generaţii de calculatoare electronice (deceniul V). problema mecanismului de funcţionare a unei întreprinderi. cât şi la nivel microeconomic. care. transport. nu aveau la bază informaţia şi decizia. În condiţiile creşterii complexităţii structurale şi funcţionale a întreprinderilor. acordarea unor stimulente economice şi la stabilirea de relaţii formale. Abraham Zalesnick şi D. Reprezentanţii şcolii clasice şi a managementului stiinţific au recunoscut. Peltz. C. prin reprezentanţii şcolii “neoclasice” de management: Peter Drucker. Conceptele utilizate de ei. Aceste concepte apar după 1950. Cei care acordă atenţie deosebită comportamentului oamenilor în timpul procesului productiv sunt reprezentanţii “şcolii relaţiilor umane” (a comportamentului): Elton Mayo. Astfel. şi importanţa resurselor umane. prelucrare şi stocare a informaţiilor în scopul fundamentării deciziilor.

În această perioadă. 1 Camelia Raţiu-Suciu. alături de procedeele tradiţionale de luare a deciziilor.1 Cibernetica este ştiinţa care se ocupă de conducerea şi reglarea sistemelor complexe. Apare astfel modelarea economico-matematică folosită de manageri ca o alternativă la “experimentul” utilizat de ştiinţele exacte. apar procedee noi. cibernetica.luarea deciziilor pentru optimizarea acestora. Modelarea economic. care ţine cont de existenţa omului care ia decizii în legătură cu funcţionarea eficientă a unei întreprinderi. . Teoria generală a sistemelor oferă o sinteză a ideilor privind diversele orientări în ştiinţele organizării şi conducerii. pag. Informatica se ocupă cu prelucrarea datelor cu ajutorul echipamentelor electronice. Nadia Ciocoiu. Psihologia organizării reprezintă o nouă orientare în disciplinele conducerii. psihologia organizării şi teoria generală a sistemelor. cum ar fi: cercetarea operaţională. Bucureşti. bazate pe intuiţie şi experienţă. informatica. “Experimentul” constă în modificarea fizică a valorilor variabilelor. Cercetarea operaţională constă în “pregătirea ştiinţifică a deciziilor” caracterizată prin procesul de elaborare a unor metode economico-matematice care conduc la decizii optime sau aproape optime. Daniela Hâncu. fenomen care este neraţional atunci când se aplică problemelor economice în ansamblu. 13. ştiinţifice caracterizate prin fundamentarea teoretică şi practică pe baza unor metode matematice. 2007. Editura ASE. Florica Luban. Au apărut în această perioadă o serie de discipline privind conducerea.

. raportări etc. să se facă prin adaptări la modelări matematice. cu ajutorul unor modele economico-matematice flexibile şi cu posibilitatea utilizării tehnicii de calcul. Op.Toate aceste discipline oferă economiştilor o serie de modele şi tehnici necesare managementului la mivel microeconomic. stând la baza “modelării economice”. umane şi financiare şi cu obiectivele organizaţionale. Aceste mărimi reprezintă elemente ale “vectorului de intrare” în modelele economico-matematice.. “Modelarea economică” este o disciplină economică care se ocupă de fundamentarea deciziei manageriale în condiţii de eficienţă pentru organizaţie.2 Prin urmare. Cit. mărimile (indicatorii) care caracterizează procesele economice se clasifică în trei mari categorii: mărimi deterministe (riguros stabilite. cu o valoare unică). Din punct de vedere al preciziei.3 2 3 Ibidem.. mărimi stochastice/aleatoare (mărimi ce au o mulţime de valori cărora li se asociază o probabilitate) şi mărimi vagi/fuzzy (nu au o valoare unică. anchete. ci o mulţime de valori cărora li se asociază un grad de apartenenţă la o anumită proprietate). Metode de culegere şi prelucrare a datelor folosite în modelarea economico-matematică Pentru studiul fenomenelor economice care intervin în procesul fundamentării deciziilor este necesar ca măsurarea mărimilor (indicatorilor) în baza unor observări. 1. modelarea economică oferă managerilor posibilitatea unei rigurozităţi în luarea deciziilor în concordanţă cu resursele materiale. pag 15.2. pag 13. obţinând diferite grade de precizie.

diferită de soluţia adevărată S*.Această grupare a mărimilor determină o grupare corespunzătoare a metodelor de prelucrare în vederea adoptării unor decizii. După criteriul exactităţii distingem: - Metode exacte. Metode exacte conduc la obţinerea unei soluţii care răspunde fără eroare (abatere) la criteriile de eficienţă. Metode stochastice. .Metode fuzzy.Metode euristice. Metode aproximative. Dacă notăm cu S vectorul soluţiei adoptate şi cu S* vectorul soluţiei adevărate. . atunci: S−S*=0 Metodele aproximative conduc la obţinerea unei soluţii S. adică: |S−S*|=|ε|≤|εa| . respectiv: - Metode deterministe.Culegerea datelor. printr-un vector ε. dominat de un vector εa dinainte stabilit. Un alt criteriu de clasificare al metodelor de prelucrare este criteriul exactităţii. Clasificarea metodelor după cele două criterii pun în evidenţă diferite etape ale fundamentării deciziilor. respectiv: . .Prelucrarea datelor.

Metodele euristice sunt utilizate în cazul problemelor complexe.1. Ele pot consta într-o succesiune de încercări (tatonări). pag 16. a căror alegere depinde de natura problemei de rezolvat şi de personalitatea analistului de sisteme (modelatorului). care presupune construirea unor modele matematice şi logice care descriu comportarea unui sistem real într-o perioadă lungă de timp. O reprezentare grafică a metodelor modelării economice în vederea fundamentării deciziilor poate fi prezentată ca în figura 1. când este util a se obţine. acceptabil din punct de vedere practic. Observări Anchete Măsurător i Modele determinist Mări Modele stochastice Modele euristice Soluţia optimă Soluţia optimă cu o probabilitate Soluţia suboptimală v v Volum de Redus τ mare Bogat τ mică Determinist Stochastic Va Precizia mărimilor Modele Modele 4 Op.3.. Metodele euristice au un anumit grad de probabilitate.4 1. fuzzy stochastice Modele determinist e . o soluţie S. Procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare Simulare reprezintă o tehnică de realizare a experimentelor cu ajutorul calculatorului numeric. fără a avea garanţii că este soluţia optimă. cit. într-un timp relativ scurt.

dar probleme complexe ale firmei nu pot fi studiate analitic cu metode economico-matematice de optimizare.1 Simularea generează intrările în sistem şi determină ieşirile din sistem prin algoritmi adecvaţi.Metode De culegere date Deterministe Stochastice Vagi Exacte De prelucrare date Aproximative Euristice Figura 1. în funcţie de stările interne ale sistemului. În cazul unei întreprinderi. managerul alegând-o pe cea mai bună. şi anume: .Sistemul real. Simularea este o tehnică de cercetare eficientă.Relaţii de simulare. respectiv: . în funcţie de condiţiile date la un moment dat. . Precum şi două tipuri de relaţii. Simularea conduce la obţinerea mai multor variante de decizie. În activitatea de simulare sunt implicate trei elemente importante. deşi nu oferă soluţii exacte ci suboptimale. . .Modelul. descriind în acelaşi timp şi evoluţia în timp a stărilor interne ale sistemului.Relaţii de modelare. simularea pune în evidenţă efectul modificării unor parametrii care descriu sistemul respectiv.Calculatorul. .

2. expeimente. şi care corespunde.Procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare (modelul real) poate fi reprezentat grafic ca în figura 1. Definiţia şi clasificarea modelelor economicomatematice Conceptul de model a fost preluat de la matematicieni de către analiştii de sistem. . pag.2 Sistemul real reprezintă sistemul perceput în mod natural cu ajutorul simţurilor. 5 Sursa: op. cerinţelor sistemului real iniţial.4. în principiu. Modelul real reprezintă sistemul real înlocuit. prin descompunerea sistemului în părţi componente elementare şi stabilirea legăturilor dintre acestea. Modelul reprezintă forma abstractă şi simplificată a unui proces economic. 18. Modelul abstract realizează trecerea de la sistemul real la modelul real. Validarea rezultatelor constă în verificarea concordanţei datelor din sistemul real cu cele oferite de modelul real. 1.. pentru a fi utilizat în procesele economice. măsurători. obţinut prin prelucrarea datelor prin observări. Validare Validare Modelul abstract Modelul Date Date Figura 1. cit.5 Sistem Date din sistem obţinute prin: Observări Măsurăto ri.

Esenţa metodei modelării constă în înlocuirea unui sistem (proces) real care se doreşte a fi studiat printr-un model real. 6 Op. 18. dar riguroasă a structurii logice a fenomenului studiat. modelul poate fi definit ca fiind o reprezentare izomorfă a realităţii. având ca obiect construirea unor modele care permit o mai bună înţelegere şi aprofundarea ştiinţifică a diferitelor domenii. pag. Principalele criterii de clasificare a modelelor economicomatematice sunt: 1. structura şi particularităţile sistemului studiat. Literatura de specialitate prezintă sute de modele.. şi permite descoperirea unor legături şi legităţi greu de stabilit pe alte căi. Pentru ca rezultatele obţinute prin modelare să fie utile este absolut necesar ca modelul să reprezinte fidel proprietăţile. Luând în considerare cele prezentate.Metoda modelării reprezintă instrumentul de cunoaştere ştiinţifică.6 Modelele economico-matematice reprezintă fidel fenomenele economice în măsura în care au la bază conceptele şi legile obiective ale realităţii economice. care oferă o imagine intuitivă. . oferind totodată şi alte posibilităţi de dezvoltare şi concepere a altor modele. După sfera de cuprindere a problematicii economice: - Modele macroeconomice. Având în vedere multitudinea modelelor economicomatematice. cit. care este mai accesibil studiului. orientativ ele pot fi grupate după mai multe criterii. Complexitatea fenomenelor şi a realităţii economice în continuă schimbare determină o mare diversitate a posibilităţilor de modelare.

.Modele de ansamblu ale economiei. . . Modele microeconomice. Modele econometrice (elementele numerice sunt determinate statistic).Modele deterministe (mărimi cunoscute).- Modele mezoeconomice. - La nivel regional. După domeniul de provenienţă şi concepţie: - Modele cibernetico-economice (relaţii între intrări-ieşiri şi evidenţierea fenomenelor de reglare).La nivel de organizaţie. Modele de simulare (încearcă să stabilească modul de funcţionare al unui organism macro sau microeconomic prin realizarea unor combinaţii da valori întâmplătoare ale variabilelor independente care descriu procesele). 2. încertitudine). 3. teritorial. Modele ale cercetării operaţionale (permit obţinerea unei soluţii optime sau apropiate de optim pentru fenomenul studiat). Modele din teoria deciziei (cu luarea în considerare a mai multor criterii. factori de risc.Modele specifice de marketing. După caracterul variabilelor: . - - - - .

După factorul timp: .Modele stochastice/probabilistice (intervin mărimi a căror valoare este însoţită de o probabilitate/unele variabile aleatoriu). . o simplificare a realităţii. dorit de către factorii de decizie (conduc la creşterea performanţelor activităţilor). .Modele cu profil tehnologic.Modele statice.Descriptive – realizează o cunoaştere directă a întreprinderii şi reprezintă.Modele ale relaţiilor.Modele informatice. După orizontul de timp considerat: .Modele dinamice. . modelele sunt: . . . În cadrul fiecărei grupe. 5. 4. . 6.Modele informaţional-decizionale.Modele continue.. de regulă. - Normative – permit obţinerea unui comportament viitor.Modele secvenţiale. După structura proceselor reflectate: .

gări. La fel ca metodele de modelare şi prelucrare. cunoscut fiind graful ADC pentru misiunea Apollo. aproximativi şi euristici. creşterea volumului vânzărilor de bunuri prin diferite metode specifice marketingului etc. Alte preocupări ale specialiştilor în domeniu constau în perfecţionarea mijloacelor conceptuale cu privire la găsirea unor modele elastice. o reprezintă metoda analizei drumului critic (ADC). se analizează şi stă la baza deciziei economice. Algoritmul reprezintă o succesiune concretă de operaţii logice şi aritmetice.000 de activităţi.Modelele folosite pentru soluţionarea unor probleme economice formulate matematic constau într-o succesiune de algoritmi. organizarea şi conducerea unor activităţi complexe. aeroporturi. multinivel. Alte tipuri de aplicaţii sunt: optimizarea transporturilor prin programare liniară. pentru a putea rezolva în toată complexitatea lor procesele de organizare şi conducere ale întreprinderilor. care să facă posibilă luarea unor . cât mai apropiate de realitatea economică. suple. Soluţia modelului. obţinută cu ajutorul unui algoritm. minimizarea costurilor pentru aşteptările în porturi. O metodă eficientă pentru analiza. care a cuprins peste 300. O importanţă deosebită în modelarea economică o prezintă găsirea metodelor şi a căilor accesibile. Pentru a eficientiza conducerea tuturor compartimentelor dintr-o întreprindere. Metoda ADC a fost utilizată şi de NASA. specialiştii se preocupă de realizarea unor sisteme de conducere ierarhizate. flexibile. dacă este convenabilă din punct de vedere tehnico-economic. precum şi utilizare aresurselor disponibile. algoritmii pot fi: exacţi.

Observarea fenomenelor sub aspect cantitativ. Observarea fenomenelor sub aspectul descriptiv-calitativ (cauzalitatea între fenomene). 5. cit. Formularea unor legi de tip descriptiv-calitativ. Modelarea procedurală Datorită rigurozităţii metodelor normative de optimizare. Formularea unor legi cantitative. urmărind realizarea obiectivelor la toate nivelurile de conducere. care adesea conduc la îndepărtarea de realitatea economică şi la obţinerea unor soluţii care nu răspund cerinţelor. Se analizează datele obţinute şi se emit primele ipoteze asupra legilor care ar guverna sistemul analizat. 22. Aceste legi sunt confruntate cu alte măsurători şi corectate.5. 4. 6. 3..decizii în timp real. Pentru cunoaşterea legilor care definesc un fenomen economic şi utilizarea acestora pentru atingerea obiectivelor propuse se parcurg următoarele etape7: 1. Pentru rezolvarea modelului se folosesc diverşi algoritmi. 7 Op. pag. . concomitent cu desfăşurarea proceselor de producţie. Adoptarea unor decizii. 2. 1. Toate aceste aspecte pot fi sintetizate într-un model economicomatematic. specialiştii au înlăturat unele inconveniente cu ajutorul modelării procedurale. Urmărirea efectelor deciziilor adoptate şi prefecţionarea lor în viitor.

Modelarea procedurală asistată de calculator ţine cont de importanţa omului în procesul de conducere. Majoritatea modelelor procedurale se bazează pe principiul simulării. Există două strategii de realizare a modelării procedurale: • Modelarea generală. deoarece el este cel care formulează ipotezele referitoare la comportamentul sistemului şi cel care raţionează asupra variantelor de soluţii rezultate pentru fundamentarea deciziilor. Sisteme informatice de management Utilizarea sistemelor informatice în management a parcurs trei etape: - Prima etapă a avut loc în anii `60 ai secolului trecut denumită Electronic Data Processing (EDP). 1.6. Această interacţiune între om şi calculator conduce la perfecţionarea sistemului. Soluţiile sunt folosite pentru fundamentarea deciziei. furnizând decidentului consecinţele asupra obiectului. care urmăreşte surprinderea tuturor cazurilor posibile.Modelarea procedurală acordă un rol principal algoritmului şi un rol secundar modelului. care urmăresc problemele frecvente din practică şi pentru care se elaboreză un algoritm specific de rezolvare. în care s-a realizat automatizarea lucrărilor de rutină şi a celor . Decidentul analizează rezultatele obţinute şi hotărăşte dacă le acceptă sau formulează noi ipoteze care conduc la noi decizii. • Modelarea pe tipuri de probleme (clase). Calculatorul simulează evoluţia obiectului condus în funcţie de deciziile adoptate.

Elementele esenţiale ale SSD sunt8: - Domeniul de activitate este luarea unor decizii. prin intermediul unui complex de instrumente software. când apar sistemele suport de decizie (SSD). Donciulescu. . de dotarea organizaţiilor cu calculatoare. 25 din A. Sistemul de calcul este proiectat pentru facilitarea deciziei omului. Studiu privind realizarea de sisteme hibride de asistare a deciziei cu integrarea de elemente de inteligenţă artificială. cit. şi care atribuie cuvântul support acestei asistări interactive. un loc important pentru manager îl ocupă resurse de informaţii. - A doua etapă a avut loc în anii `70. Filip. de existenţa unor bănci de informaţii necesare procesului decizional şi evaluării efectelor implementării deciziilor. Omul este principalul şi singurul element în procesul de decizie. corectitudinea şi promptitudinea obţinerii lor.. când au fost elaborate sistemele informatice de management (SIM). care transformă datele în informaţii pentru utilizatori. G.D. pag. În această etapă calculatorul a fost utilizat pentru procesarea datelor şi nu a informaţiilor. - 8 Op. ca sisteme de asistare cu calculatorul. utilizând resursele din organizaţie. - Sistemele suport de decizie prezintă performanţe în prelucrarea informaţiilor (date şi cunoştinţe) cu privire la calitatea. Satisfacerea nevoilor de informaţii a managerilor depinde de utilizarea completă a tehnicii de calcul. A treia etapă a avut loc la sfârşitul anilor `70.administrative. având la bază interacţiunea om-calculator. În procesul de luare a deciziilor. definită în limba engleză cu termenul Decision Support System (DSS).

SSD poate fi împărţit în trei categorii. care sprijină decizia cu date şi asigură efectuarea unor prelucrări reduse (rapoarte). Pornind de la SSD-uri s-au dezvoltat Sisteme Expert (Expert Support Systems . Feigenbaum. Din această cauză sistemul experteste întâlnit atât la SSD. Astfel.ESS) cu ajutorul cărora se prelucrează cunoştinţele umane. cât şi la KBS (Knowledge Based Systems). iar problemele de rezolvat sunt slab structurate sau nestructurate. utilizate mai ales în Germania şi Marea Britanie. Addison – Wesley Pub. de a construi noi modele pe măsura evoluţiei deciziei. Edward Feigerbaum9 arată că sistemele expert sunt programe capabile să raţioneze la nivelul unui expert uman. 9 Op. - . Sisteme de evaluare aunor decizii propuse de om. în funcţie de problemele de rezolvat.Sisteme care propun decizii prin apelarea la calcule (sisteme de optimizare sau sisteme export). Co. pe baza unor probleme de simulare şi a unor criterii de performanţă. 27 din E. O altă caracteristică a SSD o constituie flexibilitatea. cit..Caracteristica principală a SSD o reprezintă complementaritatea dintre om şi calculator. oferind utilizatorilor posibilitatea de a solicita informaţii. În literatura de specialitate există mai multe moduri de abordare a noţiunii de sistem expert. de a reitera cererea de informaţii. de a testa diverse alternative. pag. The Fifth Generation. În cadrul SSD decidentul nu este înlocuit de calculator ci sprijinit de acesta. şi anume: - Sisteme de informare. 1983 .

Bonnet. 27 din A. Periodic sistemele expert sunt actualizate.Buchanan B.11 Arată că sistemele expert sunt programe informatice care încorporează cunoaşterea specilizată şi experienţa unui expert uman..H. care înmagazinează cunoştinţele experţilor umani dintr-un domeniu bine definit şi apoi le folosesc pentru rezolvarea problemelor dificile din acest domeniu. Farrency. Buchanan.12 Şi Farrency13 consideră că sistemele expert pot fi şi maşini cu software destinate uneori să înlocuiască specialistul într-o anumită acţiune. se consideră că un sistem bazat pe inteligenţă artificială nu este un simplu rezolvator de probleme. Knowledge Based Systems in Artificial Intelligency. J. Addison – Wesley. Bonnet A. Rule – Based Expert Systems. Systèmes Experts: vers la métrise technique.G. Programele sunt capabile de performanţe la nivelul experţilor deoarece ele acumulează mari cantităţi de cunoştinţe referitoare la un anumit domeniu. Inter Edition. Les Systèmes experts: principes et exemples.. fiind considerate astfel sisteme deschise. Mc. Braw – Hill. Sistemele expert (SE) sunt sisteme de programe bazate pe tehnicile de inteligenţă artificială. 1982 12 Op. Rezultă deci că sistemele expert dispun de cunoştinţe.P. Davis. pag. 10 Op. pag 27 din R. Haton.G. Diferenţa dintre ele constă în faptul că. devenind un colaborator şi nu consultant al specialistului uman. încearcă să imite raţionamentele umane prin raţionamente artificiale. Prin urmare. sunt organizate pentru achiziţia şi expoatarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu şi asistă procesul de luare a deciziilor. New York. Shortliffe. ci are capacitatea să acumuleze experienţă. 1983 . 27. cit. 1984 11 Op. sistemul expert nu poate fi susceptibil de astfel de erori. pag.. 1988 13 Op. Capedues. în timp ce omul este influenţat de anumite stări emoţionale şi poate lua decizii diferite în situaţii identice. pag. E.10 şi David R. cit. 27 din H. cit.. cit. Paris. operând modificările şi realizările dintr-un anumit domeniu. S. din B.E.

următoarele: - O bază a cunoştinţelor care conţine fapte şi reguli cu privire la obiectul sistemului. Un motor de inferenţă dotat cu combinarea faptelor şi a regulilor pentru obţinerea unui rezultat. Fiecare regulă selecţionată este executată. Principiul integrării sistemelor informatice asigură. Părţile componente ale unui sistem expert sunt. cât şi integrarea verticală (conexiuni cu alte componente situate pe niveluri diferite de management). activitatea bancară.La nivelul întreprinderilor. Operaţiunea se repetă până la epuizarea regulilor stabilite sau până la găsirea unei condiţii de oprire. atât integrarea orizontală (conexiuni interne dintre componente). Motorul de inferenţă constituie programul sistemului expert. - - Funcţionarea sistemului expert are la bază următoarea logică: - Baza cunoştinţelor conţine reguli şi fapte. gestiunea trezoreriei. alegerea variantelor de finanţare a investiţiilor. O interfaţă de dialog cu utilizatotul şi cu modul de achiziţionare a cunoştinţelor pentru uşurarea introducerii datelor. atrăgând după sine modificarea bazei faptelor. Regulile acţionează asupra faptelor. faptelor şi regulilor de exploatare. în general. . principalele activităţi pentru care se pot dezvolta sisteme expert sunt: analiza şi planificarea financiară.

a existenţei unor cunoştinţe de expert. În economia modernă. Reducerea riscului se poate face prin anticiparea schimbărilor şi prin utilizarea masei mari de informaţii. care să le permită anticiparea modificărilor şi scimbărilor care au loc pentru a se putea adapta rapid la ele. Utilizarea sistemelor expert de către organizaţii se poate face în condiţiile existenţei unor procese complexe de decizie. de . pentru a mări eficienţa (raport cost/rezultate) şi pentru reducerea timpului necesar luării deciziei. organizaţiile au nevoie şă înţeleagă mecanismul de funcţionare a pieţei şi modul în care activităţiile lor se integrează într-un lanţ de valori interconectate. Stimularea creativităţii se realizează prin identificarea acţiunilor performante şi prin mijloace de analiză rapidă şi sistematică a rezultatelor şi opţiunilor furnizate factorilor de decizie de către sistemele expert. a mijloacelor de acţiune şi a direcţiilor alese. Toate aceste caracteristici ale sistemului inteligent management fac posibilă o conducere dinamică a organizaţiei. sistemul informatic al unei organizaţii poate asigura un flux de informaţii. stimularea creativităţii şi antrenarea în procesul de luare a deciziilor. funcţie de regulile stabilite de management. Antrenarea se realizează prin acumularea. Un sistem inteligent de management urmăreşte reducerea riscului. atât în interior cât şi în exterior.Prin urmare. Pentru aceasta au nevoie de un sistem inteligent de management. îmbogăţire şi transfer a deciziilor. experienţe şi idei validate înmagazinate cu ajutorul sitemelor expert.

8. 31 . Apariţia unor noi situaţii.  Un drum care permită descoperirea soluţiilor problemelor complexe fără a le supune unei simplificări sau reducţii. cit. 1. această metodă se utilizează în fundamentarea deciziilor privind producţia. De aceea. Metodele euristice constau în tatonări legate de natura problemei de rezolvat şi de personalitatea modelatorului. Validitatea şi fiabiliatatea sistemului determină robusteţea lui. probleme de personal..Pentru a răspunde schimbărilor care au loc în organizaţie. Procedeul analizei euristice constituie un cadru conceptual şi analitic de măsurare a aspectelor necuantificabile. pag. 14 Op. finanţe. gândirea strategică. Sisteme inteligente bazate pe procedee euristice Sistemele inteligente bazate pe procedee euristice permit exploatarea şi valorificarea cunoştinţelor şi corespund unor knowhow-uri parţiale. adică să fie valide şi fiabile. care pornesc de la ipoteze. aceste sisteme trebuie revizuite periodic pentru a putea răspunde rapid la problemele formulate. aspecte de marketing. În centrul preocupărilor euristicii stă ipoteza. Euristica se defineşte ca fiind14:  O clasă de metode şi regului care dirijează subiectul spre cea mai simplă şi mai economică soluţie a problemelor. realizează de fiecare dată premisele unei noi etape de punere de acord a modelului cu realitatea.

Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite se trece la pasul 4. dar uşurează drumul spre ea. Modelarea euristică presupune construirea unui sistem analog cu cel real (supus investigaţiei) şi găsirea regulilor de bază folosite în euristica specialistului. fondatorul euristicii aplicate. care nu garantează soluţia optimă a problemei. Pasul 2 : Se testează condiţiile de admisibilitate a soluţiei (sistemul de restricţii). cit. problema se consideră fără soluţie (din punct de vedere al algoritmului 15 Op. aprimit Premiul Nobel pentru economie. având legătură cu raţionamentele analogice şi cu psihologia simulării. pe baza experienţei dobândite în practică. se alege strategia care permite. Herbert Simon. Principalii paşi sunt ai algoritmului general al rezolvatorului de probleme sunt15: Pasul 1 : Se construieşte o soluţie iniţială. stabileşte una sau mai multe strategii pentru reducerea abaterilor ε. 33 . 1. pag. În 1978. Dacă după un număr mare de iteraţii (număr raţional de iteraţii) nu se reuşeşte anularea abaterilor. care reprezintă schema generală de concepere a algoritmilor euristici (fig. perfecţionarea şi sistematizarea lor printr-un algoritm. se calculează abaterile ε şi se trece la pasul 3. anihilarea abaterilor ε. într-un număr cât mai mic de iteraţii.. deoarece a elaborat un algoritm general al rezolvatorului de probleme (General Problem Solvitor GPS). Pasul 3 : Se caută o strategie de reducere a abaterilor ε.Metodele euristice reprezintă reguli.3). Dacă nu. Testând aceste strategii. În acest scop analistul.

euristic folosit). psihologică etc.). de asemenea Stabilirea unei soluţii admisibile Calculul funcţiei de perfomanţă f(x1) Se compară performanţ a f(x1)>f(x0) Test de admisibilitate a soluţiei (sistem de restricţii) Nesatisfăcut S-a depăşit SS numărul raţional de încercări? Da Fără soluţie Nu Se calculează abaterile ε Se caută o strategie de Se aplică regula de reducere a lui ε Da ∆f=|f(x1)- ∆f ≥η Da x0= Nu Nu S-a ajuns la numărul raţional de iteraţii? Da Se tipăreşte: x1 = soluţie suboptimală . Funcţia globală de optmizat Alegerea unei reguli de transformare a soluţiei x0 în x1. Dacă s-a reuşit obţinerea unei soluţii admisibile se trece la pasul 4. Se construieşte o soluţie iniţială (x0) Satisfăcut Se calculează funcţia de performanţă f(x0). Pasul 4 : Se calculează funcţia de performanţă f(x0) a soluţiei iniţiale admisibile (de regulă un indicator economic) sau funcţia globală de optimizat (în cazul folosirii mai multor criterii de natură economică sau socială.

atunci se aleg acele reguli care permit un câştig cât mai mare pentru funcţia de performanţă.3 Pasul 5 : Cu ajutorul unor reguli de transformare.Nu Se măreşte probabilitatea de aplicare a regulii care a avut mai mult Figura 1. atunci se evaluează diferenţa |f(x1)f(x0)|. Dacă această diferenţă este semnificativă. iar algoritmul se reia de la pasul 5. algoritmul se opreşte. soluţia x1 devine soluţia iniţială şi algoritmul se continuă de la pasul 5. Dacă nu s-a realizat numărul raţional de iteraţii. Pasul 6 : Pasul 7 : Paşii algoritmului pot fi parcurşi cu sau fără ajutorul calculatorului. de asemenea admisibilă. Se compară performanţele celor două soluţii f(x0) şi f(x1). În mod analog a fost construit un algoritm general al compozitorului de probleme. Când acest număr a fost atins. În cazul în care această diferenţă este nesemnificativă sau dacă performanţa f(x1) este inferioară performanţei f(x0) se testează dacă s-a ajuns la un număr raţional de iteraţii. Compozitorul de probleme explorează . permiţând obţinerea unei soluţii suboptimale. soluţia iniţială admisibilă x0 se transformă într-o altă soluţie x1. Dacă performanţa f(x1) este superioară performanţei f(x0). Cele mai bune reguli de transformare se aleg după efectuarea paşilor 6 şi 7. Se calculează funcţia de performanţă f(x1) a noii soluţii.

8. 4. Întrebări de control 1. Ce 11. 6. . 9. Din ce categorie de algoritmi face parte algoritmul general al rezolvatorului de probleme? Prezentaţi paşii algoritmului. Ce sunt sistemele suport de decizie? Care sunt elementele asenţiale ale SSD? Care sunt categoriile de SSD. Care sunt principalele metode de culegere a datelor? Care sunt principalele metode de preluare a datelor? În ce constă procesul de trecere de la sistemul real (organizaţie) la modelul de simulare? Care sunt principalele modele în funcţie de structura proceselor reflectate? Ce reprezintă modelarea economică practică? procedurală pentru activitatea 5. Care 12.cazurile în care regulile cu mare succes în mod obişnuit conduc la insucces şi/sau regulile cu insucces conduc la succes. 3. după natura problemelor? sunt sistemele expert? sunt părţile componente ale unui sistem expert? 10. 7. Care este obiectul de studiu? 2.

4. Modele ce surprind aspecte tehnologice şi de producţie 2.Cap.2.4. 2.5.5. 2.5.2.3. construirii modelelor economico- Tipuri de modele economico-matematice 2.5. Modele informaţional-decizionale Modele ale relaţiilor umane Modele informatice . Rolul şi locul modelării economico-matematice în management 2.5. Analiza de sistem construirea 2. Structura de mulţimi a unui sistem în abordare statică şi abordare dinamică 2. 2 Analiza sistematică şi modelelor economico-matematice 2.1.3. Etapele matematice 2.1.

Modele informatice .Metoda exploziilor sumarizate .Analiză de sistem .Calitatea informaţiei .Modele normative .Capacitate de producţie .Modele ale relaţiilor umane .Fenomene de aşteptare .Modele de transport repartiţie .Grafic GANTT .Termeni cheie .Modele de croire .Sistem infomaţional decizional .Model arborescent .Probleme de afectare .Modele descriptive .Modele de tip ADC .Domeniul optimizării flexibile .Procesul modelării .Ordonanţare şi lotizare .Probleme de amestec .Modul de legătură .

Prezentarea principalelor tipuri de modele economicomatematice. financiare şi informaţionale.Vectorul ieşirilor .Structura de mulţimi a unui sistem . la sfârşitul anilor 1950. prin contribuţia şcolii cantitative. Prezentarea rolului şi locului matematice în management. Prezentarea structurii de mulţimi a unui sistem în abordare statică şi în abordare dinamică.Abordarea întreprinderii ca sistem cibernetic. Analiza de sistem Teoria sistemelor.1.. Conceptul de sitem se aplică organizaţiilor de orice fel. - Definirea analizei de sistem. care au ca părţi componente oamenii.Structura produselor . .Structura de producţie .Vectorul stărilor Obiective . modelării economico- - - Sintetizarea principalelor etape ale construirii modelelor economico-matematice. cu aplicabilitate mai întâi în ştiinţă şi inginerie. maşinile (tehnologia) şi alte resurse materiale. a început să fie utilizată şi în management.Vectorul intrărilor . - 2.

instalaţii tehnologice şi de fabricaţie) şi forţa de muncă. Sistemul informaţional-decizional. procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile. - . semifabricate şi produse. care constă în procesele de motivare individuală a activităţii lucrătorilor. de succesiune. studiul condiţiilor fizice şi fiziologice ale proceselor de muncă.Sistemul structurii umane. care au loc în interiorul sistemului. prelucrare şi stocare a informaţiei. . în principal. Cunoaşterea întreprinderii ca sistem este determinată de modul în care elementele sistemului şi relaţiile dintre elemente variază în timp. utilaje. care pot fi considerate ele însele sisteme: - Sistemul producţie. sistemul cibernetic al unei întreprinderi industriale industriale cuprinde. următoarele subsisteme. care constă în procesele de culegere. care constă în ansamblul mijloacelor de producţie (maşini. care pune în centrul său omul în funcţiile de comandă. alături de fluxurile de materii prime. permite explicarea ştiinţifică a unor fenomene complexe. control. decizie. compus din mai multe subsisteme. decizionale. transmitere. cuplate între ele prin conexiuni directe şi inverse. Între subsistemele întreprinderii au loc o multitudine de legături infomaţionale. Spre exemplu.Odată cu apariţia şi dezvoltarea/perfecţionarea tehnicii de calcul şi a ciberneticii a fost fundamentat conceptul de sistem ciberneticoeconomic. Abordarea întreprinderii ca sistem cibernetic. relaţiile complexe dintre aceştia. reglare şi autoreglare.

Analiza de sistem reprezintă un complex de procedee de perfecţionare a activităţii generale a organizaţiilor. b) . . şi anume: - Subsistemul organizatoric.Subsistemul metode şi tehnici de conducere. Principalele reguli metodologice utilizate în conducerea sistemelor sunt: a) Adaptarea unei concepţii integratoare privind metodele decizionale. coordonare şi control al întreprinderii. analiza de sistem se utilizează în elaborarea proiectelor pentru conducerea eficientă a organizaţiilor cu ajutorul metodelor economico-matematice şi al tehnicii de calcul. care se caracterizează prin pragmatism şi posibilităţi de generalizare. privit ca sistem. cuprinde şi el trei subsisteme. care constă într-un ansamblu de reguli pentru luarea deciziei. Subsistemul informatic. Subsistemul informaţional-decizional.Subsistemul de conducere. Cunoaşterea profundă şi detaliată a sistemului prin elaborarea modelelor decizionale descriptive şi normative. prin studierea proceselor informaţionale şi decizionale care au loc în organizaţiile respective. Printre metodele care au luat naştere în cadrul concepţiei sistemice. În mod practic. Analiza sistemică se bazează pe metodologia decizională. un loc important îl ocupă analiza de sistem.

. Modelarea descriptivă şi normativă a proceselor decizionale este esenţială pentru conducerea eficientă a sistemlor. şi.2. Existenţa unei analogii semnificative între descriptive sau normative şi problema studiată. Experimentarea modelelor şi implementarea lor. Structura de mulţimi a unui sistem în abordare statică şi abordare dinamică Conform teoriei sistemelor.c) Comportamentul cibernetic ca lege generală a funcţionării sistemelor şi modelarea acestui comportament ca metodă decizională fundamentală în conducerea sistemelor. Readaptarea şi supleţea modelelor de conducere a sistemelor în condiţii de risc şi incertitudine. în condiţiile schimbărilor rapide care au loc în economie. modelele d) e) f) g) h) i) Orientarea modelării descriptive şi normative cu precădere către problemele decizionale cele mai importante în conducerea sistemelor. financiare. implicit. precum şi funcţionarea în regim normal a sistemului de modele sunt condiţii care să asigure succesul metodologiei de conducere. Importanţa factorului uman în luarea deciziilor privind conducerea sistemelor. în interiorul sistemelor. componente unui sistem organizaţional sunt: intrările de resurse materiale. 2. Acordarea importanţei modelelor informatice şi sistemelor expert în luarea deciziilor privind conducerea sistemelor. j) k) Elaborarea modelelor decizionale dinamice şi previzionale.

Funcţionalitatea este o rezultantă vectorială a intensităţii fluxurilor de intrare în sistem şi a comportamentului acesteia. feedback-ul. determină starea sa. corelate între ele. bunurile şi serviciile obţinute de organizaţie. respectiv. Sistemul devine cibernetic. se poate considera că: • Ansamblul fluxurilor primite din exterior (de la alte sisteme) reprezintă vectorul intrărilor în sistem. la un moment dat.informaţionale şi umane necesare pentru a produce bunuri şi servicii. Prin urmare. şi care formează comportamentul de ansamblu al sistemului. adică a modului de transformare a fluxurilor de intrare în fluxuri de ieşire. . ieşirile care constau în rezultatele obţinute prin procesul de transformare. cu proprietăţi diferite. • • Intrările într-un sistem constituie ieşiri pentru alt sistem. care constau în capacităţile manageriale şi tehnologice utilizate pentru transformarea intrărilor în ieşiri. procesele de transformare. Mulţimea caracteristicilor unui sistem. formând un sistem mai mare. cele două sisteme constituind subsisteme ale noului sistem format. respectiv. vectorul variabilelor de stare. care constă în informaţie primită de organizaţie (din exterior) despre rezulatatele ei. atunci când apare reglarea (conexiunea inversă). Fiecare sistem cibernetico-economic are un comportament intern şi altul extern. Ansamblul fluxurilor dirijate către alte sisteme formează vectorul ieşirilor din sistem. ceea ce poate determina posibilitatea cuplării a două sisteme.

timpul pentru ordonarea evenimentelor. în scopul adaptării la situaţia efectivă. Mulţimea stărilor sistemului {S}. este un sistem caracterizat prin: - Mulţimea intrărilor {I}. tehnologiile existente. astfel încât să fie satisfăcuţi clienţii (beneficiarii bunurilor şi serviciilor produse) şi să se obţină profit pentru întreprindere. privind resursele materiale. Conexiunea inversă (reglarea) asigură transmiterea informaţiei de la organele de execuţie spre organele de decizie. în anumite condiţii date. Modelul constă în reprezentarea sistemului ca o mulţime de părţi în interacţiune una cu alta. Unde T R (sistemul are timp continuu) T Z (sistemul are timp discret).Un sistem cibernetic este definit de interacţiunea dintre structura. Dacă notăm cu: MT- modelul. Mulţimea ieşirilor din sistem {E}. Se poate spune că. comportamentul şi funcţionalitatea sa în cadrul mecanismului considerat (de exemplu economic). Pentru a studia un anumit fenomen dintr-o întreprindere este necesar să fie construit un model abstract al fenomenului. organizaţia de orice fel. I- mulţimea intrărilor. pe care se analizează diferite variante posibile de realizat. . financiare şi umane disponibile.

E. adică: Ф : I*S E (o anumită intrare şi o anumită stare conduce la un anumit răspuns). Atunci.Ф.1) I Tipul problemei S E Elemente cunoscute Elemente necunoscute Întrebare 1.F- mulţimea segmentelor de intrare în sistem (segmentul reprezintă forma intrărilor în sistem). 2. structura de mulţimi a unui sistem.S.{E} {S} Cum? S ? . S- EФ- γ- funcţia de tranzacţie a stărilor (trecerea de la o stare la altă stare se face în funcţie de dimensiunea intrărilor în sistem la un moment dat).F. (Fig. (Starea este un concept de modelare a structurii interne a sistemului care conţine istoria acestuia şi care îi afectează prezentul şi viitorul. Modelare I ? E {I}. adică {I. stare {S}. este de forma: M = {T. în dinamică.γ} Plecând de la abordarea organizaţiei ca sistem caracterizat prin intrare {I}. ieşire {E}.I. mulţimea stărilor sistemului. mulţimea ieşirilor din sistem. şi care împreună cu forma intrărilor determină în mod unic ieşirile din sistem).E} se conturează trei tipuri de probleme cu trei întrebări. Cunoaşterea intrărilor şi a răspunsurilor corespunzătoare acestora reprezintă comportamentul sistemului. funcţia de răspuns a sistemului.S.

{E} {I} Cu ce? Fig. Trebuie construită/configurată/identificată acea situaţie în care plecând de la {I} cunoscute să ne permit obţinerea {E} dorite. Modelarea – realizează sinteza sistemului. ce se întâmplă cu {E} când mărimea {I} se modifică în condiţiile unei structure constante a sistemului. atât pentru activităţile tehnologice. generează comportamentul sistemului. Activitatea de modelare economico-matematică este eficientă doar în măsura în care ea se desfăşoară în cadrul analizei de sistem. Rolul şi locul modelării economico-matematice în management Pentru atingerea obiectivelor. 3. . Simulare I {I}.{S} {E} Ce? 3. în momentul proiectării sistemului informaţional-decizional.2. cât şi pentru cele economice. întreprinderile au nevoie să găsească cele mai adecvate mijloace şi metode de conducere.1 Tipuri de probleme în cazul abordării organizaţiei ca sistem 1. Se pune problema. Optimizarea – conducerea sistemului. Se pune problema luării deciziei în legătură cu mărimea vectorului {I} care permite atingerea unor obiective {E} în condiţiile unei structure constant a sistemului. 2.3. Simularea – realizează analiza sistemului. Optimizare ? S E {S}. 2. 2.

metodele bazate pe teoria reglării automate. pe teoria informaţiei şi pe teoria generală a sistemelor. Astfel. se utilizează calculatoarele pentru elaborarea automată a deciziilor sub formă de comenzi. accesibile şi adaptabile. În ceea ce priveşte mijloacele folosite.4. dinamica industrială (Forrester) sau jocurile de întreprindere. În prezent. 2. ele trebuie să fie simple. în sensul structurii logice a fenomenului studiat. pentru activităţile economice. în cadrul sistemelor de conducere utilizarea calculatoarelor electronice în prelucrarea informaţiilor asigură legătura dintre cele două domenii. reprezentând cea mai modernă tehnologie informatică. în principal. produsele informatice sunt dotate cu inteligenţă artificială. care se transmit spre procesul condus. facilitând descoperirea unor legături şi legităţi foarte greu de stabilit pe alte căi. modelele economico-matematice trebuie să ofere o imagine intuitivă. suple. dar riguroasă. De asemenea. în sistemul de conducere a activităţilor economice. Etapele matematice construirii modelelor economico- Pentru a fi utile.Din punct de vedere al metodelor utilizate. iar în activităţile de conducere a proceselor tehnologice. pentru activităţile tehnologice se utilizează. Tendinţa actuală este ca sistemul informatic din organizaţii să încorporeze sisteme expert pentru diferite categorii de activităţi. Procesul modelării cuprinde următoarele etape: . se utilizează calculatoarele pentru o mai bună fundamentare a deciziilor luate. analistul de sistem poate utiliza tehnicile de simulare de tip Monte Carlo. în timp ce.

Tipuri de modele economico-matematice Modelele economico-matematice utilizate de întreprinderi în procesele economice se împart în două categorii:  Modele descriptive. constatându-se astfel eficienţa descriptivă sau normativă. denumite variante. 2. 4. care urmăresc reproducerea unor proprietăţi ale sistemului modelat.1. 2. cu ajutorul modelelor se va face analiza indicatorilor de eficienţă a diferitelor variante. ia prin simulare. deoarece implică riscuri mici. Cunoaşterea detailată a realităţii sistemului (procesului) care urmează a fi modelat. în concordanţă cu natura problemei care urmează a fi studiată. Implementarea modelului economico-matematic şi actualizarea soluţiei. Construirea propriu-zisă a modelului conomico-matematic. Experimentarea in vivo presupune aplicarea modelului descriptiv sau normativ în practica întreprinderii. 3. Experimentarea modelului economico-matematic şi evaluarea soluţiei. . Experimentarea modelului se poate face in vivo sau in vitro. sau prin elaborarea unui model nou. Acest mod de experimentare se recomandă a se face pe eşantioane mici. Experimentarea in vitro constă în generarea unor situaţii posibile ale sistemului. Construirea propriu-zisă a modelului se poate face prin alegerea unui model clasic de modelare.5. cunoscut din literatura de specialitate.

5. Modele informaţional-decizionale. a) Modelul arborescent pentru descrierea structurii produselor şi calculul necesarului de resurse materiale. Modele ce surprind aspecte tehnologice şi de producţie În literatura de specialitate sunt prezentate o multitudine de modele privind aspectele tehnologice şi de producţie. În practică. Cu ajutorul unui graf. Modele normative. Distingerea între cele două aspecte (descriptiv şi normativ) prezintă importanţă pentru a evita confuzia dintre ceea ce există şi ceea ce dorim să fie. între modelele descriptive şi cele normative există o întrepătrundere. iar altele sunt dominant normative.1. 2. . utilizate pentru aplicarea unor reguli eficiente de decizie în întreprindere cu scopul creşterii performanţelor. • Modele informatice. În raport de corespondenţa dintre problemele economice şi modelele economico-matematice. Câteva dintre acestea sunt prezentate în continuare. modelele descriptive pot fi grupate în: • • Modele ce surprind aspecte tehnologice şi de producţie. deoarece majoritatea modelelor economicomatematice construite în întreprinderi au atât trăsături descriptive. modelul prezintă arborescenţa unui produs P. cât şi trăsături normative. Ceea ce le diferenţiază este că unele sunt dominant descriptive.

….Arborescenţa unui produs constă în părţile componente ale produsului finit.…. asfel încât. cu precizarea normelor de consum reţetei de fabricaţie. vom avea: Pentru situaţiile în care arborescenţa este mai complicată pe mai multe niveluri. În acest caz. care descriu resursele materiale. Părţile componente ale produsului se descriu pe mai multe niveluri.p) – cantităţile ce produsul finit PFi urmează a fi fabricate din Cik – norma de consum din materialul MPk pentru produsul PFi Nn – cantitatea necesară din materia primă n Pentru calculul necesarului de materii prime pe un singur nivel al arborescenţei. pe ultimul nivel să poată fi citite componentele de bază. Exemplu Considerăm: PFi (i=1.p) – produsul finit ai (i=1. . formula de calcul al necesarului de resurse materiale va fi: pentru k= . vom nota cu V – numărul de niveluri care intervin şi cu h – rangul nivelului.

Metoda de calcul constă în determinarea matricei: MES = E+M1+M2+…+Mk Unde: k = număr niveluri de descompunere M1= matricea iniţială E = matricea unitate Informaţiile oferite de acest model arborescent sunt completate cu Fişa tehnologică a produsului. c) Modele de tip ADC (Analiza Drumului Critic) Graficele ADC reprezintă condiţionările logice şi tehnologice dintre activităţile unui proiect şi oferă posibilitatea luării în considerare a necesarului de resurse materilae. denumit modelul matricei exploziilor sumarizate. cât şi ca modele normative. b) Modele tip grafice GANTT Aceste modele sunt folosite în domeniile în care apare problema succesiunii în timp a unor activităţi. atunci când este vorba despre secvenţe tehnologice.Suma arată că se vor aduna cantităţile pentru subproduse identice. umane şi financiare. fiind denumit calculul cu ajutorul exploziilor sumarizate. Pot fi folosite atât ca mocele descriptive. . Pe baza structurilor arborescente ale produselor finite se poate construi un model matriceal pentru determinarea necesarului de subansamble şi componente. oferind astfel imaginea completă asupra structurii tehnologice a unui produs.

alocarea resurselor etc. Printre modelele clasice ale teoriei ordonanţării sunt: ordonanţarea a n repere pe m maşini (job shop). ordonanţarea în flux (flow shop). deoarece se utilizează mai mulţi indicatori fizici şi valorici. algoritmi pentru ordonanţarea cu restricţii de resurse limitate. activităţi critice. cum ar fi: fondul tehnic de timp pe grupe de maşini.Modelele de tip ADC oferă informaţii utile cu privire la termenele de începere şi terminare a activităţiilor. rezerve. fondul de timp necesar pentru principalele piese de schimb etc. Modelele de ordonanţare şi lotizare constituie perspectiva modernă asupra programării producţiei. d) Modele de ordonanţare şi lotizare Ordonanţarea presupune stabilirea unei ordini de efectuare a activităţilor unui proces de producţie. e) Modele pentru determinarea capacităţilor de producţie Capacitatea de producţie a unei întreprinderi se stabileşte pe baza fondului de timp disponibil al utilajelor. diagrame privind nivelarea. volumul producţiei exprimat în unităţi fizice. Alături de problemele de ordonanţare se recomandă să fie integrate şi modelele de lot optim. modele de ordonanţare bazate pe programarea liniară în numere întregi. astfel ca interdependenţele dintre ele să fie respectate în limita resurselor deisponibile şi cu o durată totală minimă de execuţie. modele ADC de tip euristic. Aceste modele se bazează pe tehnici combinatorice şi pe procedee cunoscute sub denumirea branch-and-bound (ramifică şi mărgineşte). Modelele utilizate pentru determinarea capacităţilor de producţie sunt modele complexe. valoarea cifrei de afaceri. .

materiale.r pentru cele r funcţii obiectiv luate în considerare.m. maximizarea cifrei de afaceri etc. incluzând astfel şi aspecte normative. Capacitatea de producţie se poate optimiza din mai multe puncte de vedere: reducerii consumului de materii prime sau de energie. limita superioară ce urmează a se fabrica din fiecare produs j.n) – produsele care pot fi realizate într-o întreprindere în cantităţile xj. materii prime. pe o perioadă dată. minimizarea costului de producţie. . P’j. P’’j – limita inferioară.…. în funcţie de cerinţele pieţei (contracte încheiate) şi de resursele disponibile pentru maximizarea sau minimizarea. în condiţiile satisfacerii sentimentelor contractate şi a unor costuri minime. bi(i=1. f) Modele pentru determinarea structurii de producţie pe o perioadă dată Aceste modele urmăresc determinarea unei structuri de producţie. j=1. Crj – coeficientul variaţiei xj fin funcţia obiectiv cu h=1. Se poate formula un model de programare liniară cu mai multe funcţii obiectiv. după caz. a unor funcţii obiectiv. aij(i=1. specialişti). impuse de cerinţele pieţei. norme de materiale şi de muncă.….. al reducerii numărului de personal utilizat etc. respectiv. ca de exemplu: maximizarea profitului.….m) – resursele disponibile (capacităţi de producţie.n) – coeficienţi tehnologici ai capacităţilor de producţie. Considerăm: Pj(j=1. muncitori.Cu ajutorul acestor indicatori se exprimă situaţia tehnicoeconomică a întreprinderii la un moment dat (caracter descriptiv).

….n).…. vor fi maximizaţi sau minimizaţi. iar funcţia obiectiv. g) Modele pentru probleme de amestec Conţinutul unei probleme de amestec sau dietă poate fi formulat astfel: Un produs final P are în componenţă produsele Pj (j=1. aij – mărimea indicatorilor pentru fiecare produs (i=1. In de mărime bi (i=1. m). Modelul matematic este de forma: . Produsul P are caracteristici calitative impuse şi exprimate prin m indicatori I1.Modelul va fi: Opt Acesta este un model de programare liniară cu mai multe funcţii obiectiv.r) – indicatori de eficienţă ai fiecărui produs cu mărimile Chj (h=1. Eh – (h=1. în care restricţiile reprezintă partea descriptivă a modelului.….….….n).n).…. care. după caz. I2. partea normativă.…. (j=1.r). care trebuie amestecate.

Considerăm: aij – numărul de piese/bucăţi de tip i care se debitează/croiesc conform soluţiei (tiparului) j. partea descriptivă a modelului o constituie restricţiile. Xj – numărul de suprafeţe debitate/croite conform soluţiei j. tablă. Modelul se bazează pe programarea matematică.Opt Şi în cazul modelului de amestec. stafe etc). ţevi. Ni – numărul de piese/bucăţi necesare de tip i. funcţia obiectiv. iar partea normativă. scânduri. Modelul general al problemei de croire va fi: . Cj – costul deşeurilor rămâne conform soluţiei j. h) Modele de croire În întreprinderi apar probleme de debitare (croire) a unor materiale uni sau bidimensionale (bare de oţel.

în general. Problema de transport. să se minimizeze cheltuielile de transport sau numărul de t/km parcurşi. care permit utilizarea unui algoritm de rezolvare. bj – necesarul la clientul j. Modelul va fi: . Dacă notăm cu: xij – cantitatea de marfă ce se transportă de la centrul de expediţie (furnizori) i la centrul de destinaţie j. i) Modele de transport – repartiţie Aceste modele reprezintă cazuri particulare ale programării liniare. problemele de croire sunt rezolvate cu produse program specializate.În practică. ai – cantitetea disponibilă la furnizorul i. ţinând seama de disponibilităţile furnizorilor şi de cerinţele clienţilor. astfel încât. constă în găsirea unui plan optim de transport al unui produs omogen. Cij – distanţa sau costul asociat transportului unei unităţi de produs de la furnizorul i la clientul j.

• Specialişti pe sarcini de rezolvat etc.În acest caz. Asfel iau naştere nişte cupluri MiNj cu i=1. . …. CH4. iar partea normativă o reprezintă funcţia obiectiv. j) Modele pentru probleme de afectare Aceste modele se utilizează în următoarele situaţii practice: repartizarea muncitorilor pe maşinile existente. M2. adică: • • Muncitori pe maşini. n.) în procesul de producţie etc. …. …. m şi j=1. distribuţia unei materii prime fluide sau gazoase (apă. k) Modele de flux în reţele de transport Cu ajutorul acestor modele pot fi rezolvate următoarele tipuri de probleme din practică: se poate descrie procesul transportului intern într-ouzină. abur. ţiţei etc. câte una din cele n resurse ale mulţimii N={N1. N2. …. Nn}. Utilaje pe lucrări. Pentru construirea modelului luăm în considerare că există o mulţime de resurse M={M1. partea descriptivă a modelului o reprezintă restricţiile. Mm} care în procesul de producţie trebuie afectate (repartizate) fiecare în parte. a utilajelor pe lucrări. a specialiştilor pe diverse sarcini complexe de cercetare/proiectare etc. Modelele cele mai utilizate în funcţie de specificul problemei sunt: algoritmul ungar şi metode de tip branch-and-bound (ramifică şi mărgineşte).

Caracterizarea utilajelor se face cu o matrice booleană de dimensiuni m x n (m= numărul reperelor. care constă în caracterizarea tuturor utilajelor din punct de vedere al posibilităţii de prelucrare a reperelor. reprezentată de arcul XiXj. m) Modele pentru descrierea muncii fizice Metodele mai importante de modelare descriptivă a muncii fizice au ca obiectiv să ofere o imagine cât mai fidelă a modului cum se efectueză munca fizică pentru ca pe baza acesteia să se elaboreze modele normative. l) Modele pentru amplasarea utilajelor Amplasarea utilajelor în secţiile de producţie trebuie făcută în aşa fel. Problema constă în maximizarea fluxului total efectiv care străbate reţeaua.Reţeaua de transport este reprezentată de un graf. • O parte normativă. …. n). care constă în întocmirea algoritmilor pentru formarea liniilor tehnologice şi amplasarea propriuzisă a utilajelor în cadrul acestora. încât drumul parcurs de piesele care se prelucrează să fie cât mai redus. cu respectarea restricţiilor de capacitate. pentru rezolvare se foloseşte algoritmul FordFulkerson. …. . introducând pentru aceasta un indicator de eficienţă. cu ajutorul căreia se pune în evidenţă posibilitatea de a prelucra reperul Ri (i=1. n= numărul utilajelor). care reprezintă fluxul maxim care poate străbate o porţiune din reţea. în care fiecărui arc XiXj i se asociază o capacitate Cij. Problema are două părţi. şi anume: • O parte descriptivă. cu sau fără circuite. În general. m) pe maşna Mj (j=1.

Sistemele moderne următoarelor cerinţe: - de gestiune a stocurilor răspund Determinarea cantităţii optime de comandat. generate de imposibilitatea de a corela temporal diverse activităţi care se intercondiţionează. de unităţi în şirul de aşteptare. precum şi timpul mediu: de servire. Determinarea stocului de siguranţă optim în condiţiile minimizării cheltuielilor. materialelor etc. Aceste modele au un caracter complex descriptiv-normativ. o) Modele de stocare Având în vedere că stocarea presupune cheltuieli directe şi indirecte generate de achiziţionarea.Din categoria modelelor pentru descrierea muncii fizice fac parte şi studiile ergonomice privind interacţiunea dintre om şi mediul de muncă. Conceperea unui model de aşteptare presupune cunoaşterea unor caracteristici ale fenomenului studiat privind numărul mediu de: unităţi în sistem. - . de staţii neocupate. de unităţi ce sosesc într-o unitate de timp dată. şi uneori de deprecierea acestora. care să asigure un nivel minim a cheltuielilor ocazionate de depozitare. transportul şi depozitarea materiilor prime. este oportun să se utilizeze un program optim de producţie. n) Modele pentru fenomene de aşteptare În activitatea practică din domeniul economic apar adesea situaţii de aşteptare. a unităţilor în curs de servire. Determinarea perioadei de aprovizionat (moment optim de lansare a comenzii de aprovizionare). de aşteptare în sistem şi de aşteptare în şir.

parametrii temporali şi costurile specifice (cost de lansare a unei comenzi. .Modelul economico-matematic de stocare cuprinde principalele elemente ale oricărui proces de stocare. – stocul din materialul m existent la momentul t. la momentul t pentru a obţine o cantitate din produsul i. cu cerere continuă. aprovizionarea. Dacă notăm cu: – consumul de material m. statice. probabiliste. Există o multitudine de modele de stocare: deterministe. p) Modele ale controlului static al calităţii produselor Aceste modele au atât caracter descriptiv cât şi normativ şi se bazează pe cunoştinţe de statistică matematică. cost de stocare şi cost de penalizare sau rupere). Dacă Atunci Aşa încât Componenta ∆S trebuie determinată cu modelele economicomatematice. Modelele de stocare cuprind atât elemente descriptive. şi anume: cererea. dinamice. cât şi o parte normativă: procesul de determinare a politicii optime de reaprovizionare. cu cerere discontinuă etc. Xi – cantitatea de produs i exprimată în unităţi fizice.

Modelele logicii matematice. şi anume: - Modelul general al procesului decizional care explicitează elementele acestui proces: variante. Modelul deciziilor de grup a lui Arrow. Din cea de-a doua categorie fac parte: a) Modele logicii formale. Teoria utilităţii.2. b) Metode ale teoriei deciziei. stări ale naturii. - . şi anume: - Modelele logicii clasice. Modelele semiotice. Diagrama informaţional-decizională. criterii. Din prima categorie fac parte: - Modele de tip organigramă a structurii organizatorice.2.Modelele de tip aval-amonte. consecinţe. . Modele infomaţional-decizionale Modelele informaţional-decizionale se împart în două categorii: • Modele pentru decizionale. Modelele axiomatizate. Diagrama de flux a documentelor. Modelele metateoretice.5. descrierea reţetei informaţional- • Modele care descriu structura procesului decizional.

O primă categorie de modele încearcă să surprindă relaţia dintre motivaţii (trebuinţe. obiectul observării (indivizi. de performanţă) şi modele care descriu comportamentul în întreprindere.3. idealuri) şi comportament. grupuri şi reşaţiile lor reciproce) şi măsurarea rezultatelor observaţiilor. . intervenţii. Un loc important îl ocupă modelele descriptive în vederea selecţiei şi promovării personalului (teste de inteligenţă.- Modele în condiţii de risc şi incertitudine. Alte modele se referă la stilul de conducere al liderilor formali sau informali. 2. cum ar fi importanţa rolului profesional în procesul muncii pentru orice om. • Modele pentru descrierea comunicării între indivizi şi grupuri. tendinţe. Modele ale relaţiilor umane Modelarea descriptivă a relaţiilor umane din întreprinderi se referă la condiţiile observării. Principalele modele de descriere a relaţiilor interpersonale şi de grup în întreprinderi sunt: • Testele sociometrice. Printre modelele de descriere a relaţiilor interpersonale şi de grup se află: interviul. . afecte. • Modele de simulare a relaţiilor umane.Modele multicriteriu. interese.5. de aptitudini speciale. autochestionarul. chestionarul.

bănci. 2. 2. Modele de tip software de aplicaţii.4.Pentru relaţiile umane din întreprinderi există o serie de modele pur normative. Modele informatice Modelele informatice pot fi grupate în: • • Modele complexe hardware. Prioritatea relaţiilor de respect şi încredere faţă de cele de autoritate. • Regula responsabilităţii profesionale. diferă fiind doar intensitatea unora sau altora în situaţia modelată. Având în vedere că majoritatea modelelor economicomatematice au atât trăsături descriptive. • Modele de organizare a datelor (fişiere. baze de date). Regula stimulării lucrătorilor şi specialiştilor. cât şi normative. se poate pune în evidenţă zona de interferenţă a lor printr-un modul de legătură (Fig. Modele Tehnologice Modulul De Legătură Modele InformaţionalDecizionale Modele Informatice Modele Relaţiilor Umane .). şi anume: • • • Modelul conducerii descentralizate a întreprinderii. la un moment dat.5.2.

La .Fig.2. Enumeraţi principalele subsisteme componente ale unei întreprinderi industriale. 2. De ce organizaţia poate şi trebuie să fie privită ca un sistem? Prezentaţi categoriile specifice teoriei sistemelor. Prezentaţi şi comentaţi tipurile de probleme în cazul abordării organizaţiei ca sistem. Cele patru categorii de modele şi modul de legătură Întrebări de control 1. 5. 4. dar pentru activităţile tehnologice? ce serveşte tehnica de calcul în cadrul sistemelor de conducere a activităţilor economice. dar ale unui model normativ? 6. vectorul ieşirilor şi vectorul stărilor. 8. Explicaţi în ce constă vectorul intrărilor. Care sunt caracteristicile unui model descriptiv. Ce reprezintă analiza de sistem? 2. 7. Prezentaţi sinaptic legăturile între cele trei subsisteme ale sistemului de conducere. 10. dar în cazul sistemelor tehnice de producţie? 9. În ce condiţii modelarea economico-matematică este eficientă pentru o organizaţie? Care sunt metodele utilizate de analistul de sistem pentru activităţile economice. coordonare şi control al întreprinderilor. 3.

14. ce constă modulul de legătură? .Care 12. 17. Prezentaţi modelele informatice.11.Care sunt etapele construirii modelelor economico-matematice? sunt principalele tipuri de modele economico-matematice? modele privind aspectele 13. Prezentaţi principalele tehnologice şi de producţie. 16.În Prezentaţi succint modelele informaţional-decizionale. Prezentaţi succint modelele relaţiilor umane. 15.

5.2.ADC/COST . 3 Modele economico-matematice utilizate în alocarea resurselor unei organizaţii 3.Politică optimă .Fond bănesc . Modelul de analiză a drumului critic/cost 3. Algoritm euristic de alocare a resurselor Studiul de caz nr.Rezerva de timp .Cap.Bellman . 2 Studiul de caz nr.Analiza drumului critic .Resurse . 3 Termeni cheie . Studiul de caz nr.Programare dinamică . Modelarea alocării unor fonduri băneşti în funcţie de efectele economice obţinute.ADC/resurse . 1 3.4. Modelul de analiză a drumului critic pentru proiectele complexe 3.3. Teorema de optimalitate a lui Bellman 3.1.Efect economic .

Aplicarea acestui principiu de optimalitate în rezolvarea problemelor practice de armonizare a obiectivelor cu resursele se face . Teorema de optimitate formulată de Bellman arată că orice politică extrasă dintr-o politică optimală este ea însăşi optimală. care permite optimizarea criteriului de eficienţă ales. În mulţimea politicilor posibile există cel puţin una. la fiecare moment.. denumită optimală. Programarea dinamică conţine o serie de metode adaptive.1. Succesiunea unor decizii formează o strategie (politică). iar orice şir de decizii succesive care fac parte dintr-o politică se numeşte subpolitică. decizia optimă ce trebuie luată depinde de mulţimea evenimentelor care s-au produs anterior. - . 3.Subpolitică Obiective: - Cunoaşterea şi aplicarea principiului de optim formulat de Bellman. Prezentarea şi esemplificarea unor modele economicomatematice utilizate în alocarea resurselor băneşti în funcţie de efectele economice obţinute.Prezentarea şi esemplificarea modelului de analiză a drumului critic/cost şi a algoritmului euristic de alocare a resurselor. Teorema de optimalitate a lui Bellman În stabilirea unei politici optime de armonizare a obiectivelor cu resursele orgnizaţiei se utilizează metode ale programării dinamice. deoarece.

În problemele secvenţiale. iar efectul fiecărei decizii îl reprezintă modificarea stării sistemului. Variabilele care descriu starea procesului luat în considerare se numesc variabile de stare. Problema constă în determinarea unui şir de decizii. astfel încât efectele En(F) să fie maxime. astfel încât toate subpoliticile componente să fie optime.diferenţiat. 3. Rezolvarea acestor probleme se face prin descompunerea problemei în faze (subproblemă cu o singură variabilă) şi aplicarea principiului lui Bellman. Etapele sau paşii procesului sunt momemntele în care trebuie luate deciziile. Modelarea alocării unor fonduri băneşti în funcţie de efectele economice obţinute Să presupunem următoarea problemă economică: repartizarea unui fond pe n obiective disponibile. a unor restricţii asupra variabilelor şi a unui criteriu de optim. A lua o decizie optimă în dinamică înseamnă a găsi o politică optimă pe toată perioada de referinţă. ele formează un şir crescător. Pentru aplicarea strategiilor de optimizare. în funcţie de caracterul parametrilor care pot fi de tip determinist sau probabilist. Metodele progremării dinamice utilizate în stabilirea unei politici optime sunt posibile datorită caracterului secvenţial al unor procese economice. unde: . modelul se structurează sub forma unor ecuaţii sau inecuaţii.2. care descriu fenomenul studiat.

F – fondul disponibil ce urmează a fi alocat pentru modernizarea/reprofilarea/dezvoltarea a n obiective (secţii. …. . deci efectul total va fi: Ek(F)=max{ek(xk)+Ek-1(F-xk)}. obţinem nivelul optim al fondului alocat xn→ . atunci pentru (k-1) obiective se va aloca (F-xk) şi se va obţine efectul ek-1(F-xk). .F] În mod analog pentru k = n En(F)=max{en(xn) + En-1(F .xn)} Determinând valoarea lui xn care maximizează eficienţa economică integral. plecând de la principiul de optimalitate a lui Bellman: Dacă pentru obiectivul k s-a repartizat un fond xk şi s-a obţinut efectul ek(xk). După ce s-a determinat soluţiei: . deci Ek(F) – efectul economic integral ce se obşine prin alocarea optimă a fondului F pe k obiective (reprezintă suma efectelor ce se obţin pentru diferite obiective) Facem următorul raţionament.). xk [0. Xk – fondul ce se alocă pentru fiecare obiectiv k. . se continuă procesul de citire a . unităţi etc.

Specialiştii firmei au înlocuit un studiu cu scopul de a analiza repartizarea fondului pentru creşterea producţiei din cele trei filiale.Mulţimea acestor valori ordonate crescător reprezintă tocmai strategia de alocare optimă a fondului de etape (obiective).5 7 F3 0 1. lei) F1 0 2 3. care va fi efectul economic anual exprimat prin producţia industrială preconizată a fi obţinută.5 4. Studiu de caz 1 O firmă industrială are la dispoziţie un fond de 5 milioane lei pentru modernizarea capacităţii de producţie în cele trei filiale ale sale.5 3 3. Se calculează funcţia: E2(x1. Tabelul nr.5 6 F2 0 2.1 Fondul alocabil (mil. astfel încât efectele economice la nivelul firmei să fie maxime.5 4 4.5 Se cere să se elaboreze strategia optimă de repartizare a celor 5 milioane lei.5 3 4 5 6. respectiv. Rezultatele studiului sunt prezentate în tabelul nr. Rezolvare Se contruieşte strategia optimă pentru două obiective luate împreună. lei) 0 1 2 3 4 5 Producţia preconizată a fi obţinută la filialele (mil.x2)=e2(x2)+E1(x1)=e2(x2)+E1(F-x2) . 1.

5 4 6.5 2 5 3.5 6.5 3. Tabelul nr.5 6.5 6 6 4 4 0 4.5 0 3 -2.5 0 E1(x1) E(x1x2) E2(x1x2) 0 2.5 4.5 3.5 0 7 4 3.5 3 2.5 2.5 2.5 3.5 0 4.5 6.5 2 5.5 4.5 3 2.5 7 7 6 6 1 1 3 1 4 2 1 5 3 2 1 5 Se continuă prin conceperea strategiei optime de utilizare a fondului pentru cele trei filiale luate împreună şi determinarea lui .5 2.5 0 7 7 2 6.5 3 2.5 0 3. 3 F 1 2 x3 1 0 2 F-x3 0 1 0 e3(x3) 1.5 0 3.5 0 3 E2(F-x3) 0 2. 2 F 1 2 x2 1 0 2 1 0 3 2 1 0 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 F-x2 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 e2(x2) 2..5 3.5 3.5 7 7 4 7 7 4.5 4.5 3 0 .5 2 2 0 3 2 4.Tabelul nr. Se calculează E3(x1x2x3).5 0 E(x1x2x3) E3(x1x2x3) 1.

5 6 6.5 4.5 9 8 7 4.5 7. = 1.5 7.5 0 6.5 0 2.5 7. Efectul total maxim este de 9 milioane lei.5 7.5 2 1 9 2 Soluţia este { = 2.5 4. Modelul de analiză a drumului critic pentru proiecte complexe Analiza drumului critic este un instrument managerial utilizat frecvent în programarea şi urmărirea lucrărilor de anvergură (investiţii.5 0 2. .5 -5 4 3 1.5 4. = 2. programarea operativă a execuţiei.5 4 5.5 4.5 7 4 4.5 0 2.5 0 5 4 3 1. cercetare-dezvoltare etc.5 6 6.5 6 6 5 6.5 0 4 3 1.5 8.). cost. revizii la instalaţii. 3.5 6.5 0 6 6 1 0 7. precum şi actualizarea periodică a acestor proiecte.5 6. adică cele 5 milioane au fost repartizate în funcţie de efectele totale. care permite pe termen mediu şi scurt. ţinând seama de factorii: timp.5 6 0 2. resurse materiale şi umane. reparaţii capitale.3 4 5 1 0 3 2 1 0 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 1.3.}.

o anumită activitate este definită de evenimentul de început. Deci. respectiv.Fictive (nu consumă nici timp. adică să facă posibilă stabilirea intercondiţionărilor între părţile componente. . care se desfăşoară între termenul minim al evenimentului precedent (i) şi termenul maxim al evenimentului următor (j). Grafic. aceste aspecte pot fi prezentate ca în figura 3. care pe baza experienţei dobândite stabilesc sctivităţile imediat precedente (condiţionările) şi durata fiecărei activităţi care poate avea caracter determinist (se cunoaşte cu exactitate). Pentru exemplificare să considerăm o activitate (Aij). de terminare. Ele se prezintă sub forma unor noduri. Aij dij i j . Evenimentele sunt momentele caracteristice ale unei acţiuni complexe şi reprezintă studii de realizare a activităţilor. . care se numesc activităţi.Tip aşteptare (consumă numai timp).1. Prima operaţie cerută de metodologia ADC este definirea listei activităţilor de către specialişti. probabilist (se calculează durata medie probabilă) sau se determină prin simulare. Activităţile sunt de trei feluri: - Propriu-zise (consumă timp şi resurse). nici resurse. la un nivel care să permită corelarea logică şi tehnnologică a acestora.Metoda constă în descompunerea acţiunilor complexe în părţi componente. dar sunt introduse din considerente de reprezentare grafică).

Modul de calcul al termenelor minime şi maxime pentru un eveniment (p) din graf poate fi prezentat ca în fig. Altfel spus.2. Rezerva totală (Rt) se calculează cu formula: Într-un graf se pot lua în considerare succesiuni de activităţi adiacente plecând de la începerea primei activităţi până la terminarea ultimei activităţi.1 tmax Dacă (dij) reprezintă durata de desfăşurare a activităţii (Aij). acesta poate avea sau nu o rezervă de timp în funcţie de termenele în care se desfăşoară. Pentru înţelegerea esenţei metodei ADC este important de reţinut că cea mai lungă succesiune determină durata minimă posibilă de execuţie a întregii acţiuni. Acesta este drumul critic al grafului. Acesta este de execuţie a întregii acţiuni. drumul critic al unui graf este succesiunea activităţilor dintre nodul iniţial şi nodul final care au rezervă totală nulă.tmin tmax tmin Fig 3. Momentul cel mai devreme posibil de terminare a tuturor activităţilor care converg în p este: . Cu ajutorul tehnicii calculului drumului critic se poate determina durata minimă posibilă de realizare a acţiunii complexe. Însumând duratele activităţilor pentru fiecare succesiune se obţin valori diferite. 3.

. . 3. . cu o aproximaţie acceptabilă şi cu respectarea legăturilor logice şi tehnologice dintre activităţi.2 Avantajele acestei metode sunt numeroase.4. . Principalul avantaj se referă la determinarea cu anticipaţie a duratei de execuţie a acţiunilor (proiectelor) complexe. 3.Momentul cel mai târziu posibil de începere a activităţilor care pleacă din p este: K1 tmin tmax K2 tmin tmax . qn tmin tmax tmin tmax Apqn Fig. Modelul de analiză a drumului critic/cost . Kn tmin tmax AK1p dK1p AK2p dK2p AKnp dKnp tmin ? tmax ? Apq1 q1 tmin tmax p Apq2 q2 .

Aceste metode sunt utile pentru o conducere eficientă. deoarece orice efort de urgentare este însoţit de creşterea cheltuielilor. Se consideră că fiecare activitate are dacă durate de execuţie. care. şi anume. Metodele analitice programare matematică. unul maxim şi altul minim. necesită timp foarte mare de calcul.5. luăm în considerare un algoritm de alocare care conduce la o soluţie într-un timp acceptabil de calcul faţă de algoritmii exacţi. De aceea este important de determinat acea durată a acţiunii complexe căreia îi corespunde un cost minim. Costul unitar al urgentării se calculează ca un raport între diferenţa costurilor şi duratelor de execuţie a activităţilor. o durată normală (asimilată duratei maxime de execuţie a activităţii) şi o durată de execuţie minimă (crash). dar cu pretenţia că explorează direct particularităriţile problemelor. Funcţia cost-durată este descrescătoare. Pentru exemplificare. 3. şi anume. deşi conduc la o soluţie optimă. Algoritm euristic de alocare a resurselor Metodele de rezolvare a problemelor ADC/RESURSE sunt în principal metode analitice şi metode euristice. chiar pentru proiecte mici. impuse de consideraţii tehnice şi/sau economice.Durata de execuţie a unei acţiuni variază în general. durata lucrării are numeroase implicaţii asupra costului. propun rezolvarea problemelor prin Metodele euristice utilizează un ansamblu de reguli ce permit alcătuirea unui program bun. . la care se poate ajunge prin măsuri de urgentare. fără a avea certitudinea că acesta este optim. Evident. între două momente de timp.

Fie: unde: Pt = mulţimea activităţilor candidate. iar Rij rezerva totală de timp. astfel ca: . atunci: La un moment dat t al execuţiei proiectului se definesc următoarele mulţimi: Et = mulţimea activităţilor proiectului care se execută la momentul t.Notaţii: Pentru fiecare activitate (i. tMt este termenul maxim de terminare. Tt = mulţimea activităţilor care au fost terminate până la momentul t. care sunt potenţial posibil să fie programate la momentul de începere t. care sunt programate la momentul t. Nt = mulţimea activităţilor neprogramate. Algoritmul programează la momentul t activităţile din Ct notate Pt. pentru care: dar nu există nici o activitate din At = Ct – Pt. Ct = mulţimea activităţilor candidate. At = mulţimea activităţilor amânate.j) cu durata dij vom considera că tmi este termenul minim de începere.

ţinând cont de aceste termene ca termene impuse.Activităţile dint Pt vor fi programate la momentele de începere tij= t. Programarea activităţilor din mulţimea candidaţilor Ct care asigură o încărcare la maximum a capacităţilor diponibile. care se termină la momentul Importanţă în acest algoritm este selectarea submulţimii Pt din Ct pe baza unor criterii. deci nu există nici o activitate din At = Ct \ Pt. mulţimea activităţilor candidate va conţine pe acelea care au termenul de începere minim egal cu t. cum ar fi:  Programarea activităţilor din mulţimea candidaţilor Ct în ordinea crecătoare a rezervei de timp Rij. astfel ca:  . se calculează din nou termenul minim pentru activităţile neprogramate Nt. iar activităţile din At se vor amâna la momentul t + π. unde: În continuare. Dacă se consideră că noul moment t + π este momentul t de lucru. activităţile amânate At vor avea termenul de începere tij = t + π. Avem: unde Ft sunt activităţile din t + π.

Programarea activităţilor din mulţimea candidaţilor Ct, în ordinea crescătoare a termenului maxim de începere.

Aceste criterii pot fi utilizate şi simultan, unul dintre ele fiind considerat secundar.

Studiu de caz 2
Se presupune utilizarea criteriului de alocare: programarea activităţilor în ordinea crescătoare a rezervei de timp, pentru determinarea duratei minime de execuţie a unui proiect (P) definit de 11 activităţi ce utilizează resursele R1 şi R2, fără a depăşi disponibilul DR1=6 şi DR2=8. Duratele activităţilor, cu precedenţele (intercondiţionările dintre ele) şi intensitatea resurselor se prezintă în tabelul următor (Tabelul nr. 4). Tabelul nr. 4 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A A B C D E F G H I J K Condiţionări A A A B B C D E F,G,H I,J R1 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 R2 6 4 2 6 2 2 4 4 4 2 6 D 2 1 5 3 1 4 8 2 3 8 2 tm 0 2 2 2,3,7,15 3,7,15,18 3,7,15 7 5,18 4,19 15,20 23,28 tM 2 11 7 13 20 15 15 15 23 23 25 Rt 0 8 0 8,7,3,-5 16,12,4,1 8,4,-4 0 8,-5 16,1 0,-5 0,-5

Alocarea resurselor se face parcurgând etapele algoritmului prezentat, iar în tabelul 4 sunt puse în evidenţă activităţile candidate ce urmează să fie programate la momentul t. Termenele de începere a activităţilor programate sunt actualizate în limita rezervei disponibile (se pot urmări deplasările spre dreapta în cazul activităţilor neprogramate) şi rezervele de timp calculate. Se pun în evidenţă de fiecare dată activităţile candidate Ct, deci posibil să fie programate reţinând seama de diponibilul resurselor, activităţilor în execuţie Et la momentul t, activităţile programate Pt, de asemenea, termenul de începere şi rezerva de timp. Alocarea resurselor va începe la momentul t=0 Activităţilor candidate sunt C0 = {A} şi în execuţie: E0 = 0

Activitatea A se programează la momentul t deci P0 = {A}. Următorul moment de alocare este t = minA(0+2) = 2, F0 = A. t=2 C2 = {B, C, D}; E2 = 0;

Înseamnă că unele activităţi vor fi amânate. Se calculează rezerva de timp:

Se amână activitatea D:

Activităţile B şi C se programează la momentul t = 2, P2 = {B,C}. Se amâmă A2 = {D}. Activitatea S se amână la momentul

Şi se calculează termenele de începere a activităţilor. t=3

Se calculează rezervele de timp:

Se amână activitatea E cu rezerva cea mai mare.

rezerva minimă: .Se amână următoarea activitate cu rezerva cea mai mare. Pentru că se amână şi activitatea D. Următorul moment este t = minC (2 + 5) = 7 şi F3 = {C}. adică F.E.F}. Deci P3 = 0 şi A3 = {D. t=7 Se observă că se amână pe rând activităţile E. F şi D pentru ca să se respecte disponibilul şi criteriul de alocare.

t = 15

Se amână activitatea E

t = 18

Se programează E şi H la momentul t = 18

t = 19

Deci

t = 22

Pentru că nu există nici o activitate care să se programeze, se calculează următorul moment de alocare a resurselor.

t = 28

şi K se programează la momentul t = 28 Întreaga lucrare durează T = 28 + 2 = 30 unităţi de timp. Histograma încărcării resurselor în urma alocării resurselor este dată de figura 3.3.
6 4 2 A 2

B C 7 G 15

D F

H E H 1920 I J K 28 30

8 6 4 2 A B C 2 7 G 15 Fig. 3.3 F D H I E H J K 28 30

1920

Graficul Gantt corespunzător programării activităţilor în urma alocării resurselor este prezentat în figura 3.4. Activitatea este programată în intervalele de timp reprezentate cu linie continuă, iar porţiunea punctată reprezintă amânarea spre dreapta de la termenul de începere în procesul de alocare.
K J I H G F E D C

11 10 9 8 7 6 5 4 3

se procedează la alocarea resurselor R1 şi R2.3 23 16.10 4.-1.-3 15 8.8.10. cu toate că una din activităţi E sau F putea fi programată. Tabelul 5 Nr. 3.3.12 15 8 15 0.4 Remarcă: La momentul t = 3 se observă că au fost amânate.1 2 tM Rt 2 0 11 8 7 0 13 8.7 3 7.8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A A B C D E F G H I Condiţionări A A A B B C D E D 2 1 5 3 1 4 8 2 3 R1 R2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 6 4 2 6 2 2 4 4 4 tm 0 2 2 2.12.8 .3 20 16. fiind suficiente resurse. considerând criteriul principal încărcarea la maximum a capacităţilor disponibile iar rezerva de timp criteriul secundar (tabelul 5). conform criteriului de alocare.10 5. plecând de la aceleaşi date ale proiectului (P).7. Studiul de caz 3 Se propune extinderea studiului de caz 1. în sensul că. toate activităţile candidate.10.7 3.2 1 0 A B 2 34 5 7 15 181920 2223 28 30 Fig.

G. deci t=3 Se amână activitatea D şi una din activităţile E şi F.H I. se amână E.-3 0.18 23. . Pentru că RE = 16 şi RF = 8.26 23 25 0.10 11 t=0 J K F.-3 t=2 Se observă că se amână activitatea D.J 8 2 2 2 2 6 15.

t = 10 Se amână fie H. fie I. dar pentru că: se amână activitatea I .I}. A8 = {G.t=7 Se amână G şi {G} t=8 Se amână şi G şi I.

t = 12 t = 15 Se calculează următorul moment de alocare t = 18 t = 26 Deci K se programează la momentul t = 26 .

Durata lucrării este egală cu T = 26 + 2 = 28 Graficul Gantt corespunzător este prezentat în figura 3.6. 11’ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A 2 34 5 7 8 9 10 12 16 18 23 B C F E D H G I J K 26 28 .5. Histogramele resurselor R1 şi R2 corespunzătoare programării activităţilor şi alocării şi alocării resurselor sunt prezentate în figura 3. Aplicând criteriul încărcării la maxim a capacităţilor disponibile s-a obţinut în acest caz o durată a lucrării mai scurtă cu două unităţi de timp decât în cazul alocării după criteriul rezervei de timp minime.

6. 26 28 G 10 7 Întrebări de control 1.Fig. 3.5 8 6 4 2 0 A B 2 3 7 10 C C D F E H I G 18 J K 26 28 8 6 4 2 0 2 3 A C F B C E H D I K J 18 Fig. În ce constă teorema de optimalitate formulată de Bellman? . 3.

1. 5.4.5.3. .2.2. k = n? În ce constă analiza drumului critic? În ce constă metoda analizei drumului critic? Ce reprezintă drumul critic al unui graf? Care este formula de calcul a rezervei totale de timp? 3. 4 4. 6. ştiind că pentru obiectivul k s-a repartizat un fond xk şi s-a obţinut efectul ek(xk). 4. Care este formula de calcul privind efectul total obţinut pentru n obiective. Simularea proceselor economice Conceptul de simulare Aplicaţii economice ale simulării Etapele simulării Simularea Monte Carlo Alte tipuri de simulare Simularea evenimentelor discrete 4. 4. Cap. 4. 4.1. 4.5.

Media de selecţie .Experiment de simulare .Metoda Monte Carlo .Simularea tip Forrester .Interval de încredere .Distribuţia uniformă distribuţii de probabilitate .3.Numere aleatoare .Deviaţia standard .5.Precizia metodei Monte Carlo .Simularea tip joc .4.2.Mecanism de avansare a timpului simulat .5.Generatori de numere pseudoaleatoare .Simularea evenimentelor discrete .Perioada de repetiţie .Regula evenimentului următor . Simularea sistemelor continue cu tehnici Forrester 4. Simularea tip joc Termeni cheie .Metode congruenţiale .Probabilitate cumulată .Distribuţia t .

. Datele despre funcţionarea sistemului analizat se obţin prin generarea unei istorii artificiale cu ajutorul unui model. Sistemul analizat poate fi real sau teoretic. Forrester. Simularea se recomandă a fi folosită în cazul problemelor decizionale care nu pot fi analizate prin metode analitice de optimizare.Prezentarea principalelor tipuri de simulare (Monte Carlo. Simularea este o tehnică de realizare a experimentelor cu ajutorul calculatorului electronic şi presupune utilizarea unor tipuri de relaţii matematice şi logice necesare pentru descrierea comportamentului şi structurii unui sitem real complex de-a lungul unei perioade lungi de timp. - . Prezentarea aplicaţiilor practice ale simulării şi a modului de rezolvare a problemelor decizionale cu ajutorul simulării. tip joc).Obiective - Prezentarea tehnicii de simulare pentru realizarea experimentelor cu ajutorul calculatorului cu scopul descrierii comportamentului şi structurii unei organizaţii de-a lungul unei perioade lungi de timp. Scopul simulării este de a găsi caracteristica de funcţionare a sistemului real. prin simulare se construieşte un model al unui sistem real şi se realizează experimente cu acest model în scopul înţelegerii comportamentului sistemului şi/sau cu scopul evacuării diferitelor strategii pentru sistemul analizat. 4.1 Conceptul de simulare În contextul abordării cantitative a problemelor decizionale.

sosirea unui client într-un sistem de servire poate modifica starea staţiei de servire din liber în ocupat sau poate mări lungimea cozii de aşteptare. pe baza parametrilor specificaţi de decident şi prin generarea artificială a valorilor mărimilor probabilistice. În final. Cele mai importante sunt simularea Monte Carlo. Prin simulare. care exprimă criteriul de performanţă al modelului. Simularea evenimentelor discrete se utilizează pentru simularea situaţiilor în care sunt identificate diferite evenimente care modifică starea sistemului studiat. Astfel. ele se deosebesc fundamental prin rolul variabilelor de decizie. valorile variabilelor de decizie sunt date de intrare ale modelului. (De exemplu: maximizarea veniturilor sau minimizarea cheltuielilor). se va alege varianta care conduce la cea mai bună valoare a criteriului de performanţă. valorile variabilelor de decizie sunt date de ieşire ale modelului. Momentele de timp la care au loc evenimentele sunt aleatoare. starea sistemului nu se modifică. Evenimentele se consideră discrete deoarece se consideră că. simularea tip Forrester şi simularea tip joc. astfel încât ele să maximizeze sau minimizeze valoarea unei funcţii obiectiv. Aceste valori se obţin cu ajutorul unui algoritm de optimizare. Simularea Monte Carlo se aplică în problemele decizionale în care intervin mărimi cu mai multe valori posibile descrise prin distribuţii de probabilitate. În cazul simulării. se evaluează criteriul de performanţă pentru anumite valori ale variabilelor decizionale. cât şi optimizarea sunt metode cantitative bazate pe metodele matematice. . Există mai multe tipuri de modele de simulare. În cazul optimizării. între două evenimente.Deşi. simularea evenimentelor discrete. atât simularea. iar variabila timp mai apare explicit în modelul problemei.

Sarcina jucătorului este de a conduce activităţile întreprinderii. Dimensionarea unor facilităţi de servire (numărul staţiilor de servire. Această simulare plasează fiecare jucător în competiţie cu alte companii care vând produse similare pe aceeaşi piaţă. Determinarea politicilor de control al stocurilor (mărimea comenzii de aprovizionat. Simularea tip joc ia forma unui joc de afaceri la care iau parte decidenţii.2 Aplicaţii economice ale simulării Cele mai frecvente probleme de decizie abordate prin simulare sunt următoarele: - Lansarea unui produs pentru care cererea şi/sau preţul sunt variabile aleatoare. finanţarea costurilor activităţilor de marketing şi de producţie. nivelul stocului curent la care se lansează o nouă comandă de aprovizionare. şi a sistemelor cu feedback. fiind responsabil pentru deciziile asupra afacerii sub toate aspectele. ritmul de servire) în procesele de aşteptare caracterizate prin intervale aleatoare între sosiri (solicitări de - - . nivelul stocului de siguranţă etc) în cazul în care ritmul de aprovizionare şi/sau cererea de consum sunt variabile aleatoare. Deciziile se pot referi la producţia şi marketingul produselor. achiziţionarea de informaţii competitive etc. 4. a fost propusă de Forrester în anii 1960 şi oferă posibilitatea abordării globale şi sistemice a problemelor social-economice comlexe.Metoda Monte Carlo este o componentă importantă a simulării evenimantelor discrete pentru generarea la întâmplare a intervalelor dintre două evenimente succesive. Simularea tip Forrester. aşa cum îi spune numele. şi care constau în succesiuni de cauze şi efecte.

la punctele de achitare a mărfurilor. 4. în magazine. produse intermediare etc. Estimarea duratei de finalizare a unui proiect complex în care duratele activităţilor proiectului sunt mărimi aleatoare.Probleme de programare operativă a producţiei în care intrevin mărimi aleatoare referitoare la durata preluării pe diferite maşini. serviciile publice (secretariate. cu menţiunea că modelele de simulare sunt mai comlexe. Etapele simulării sunt asemănătoare cu cele ale modelării. ritmul aprovizionării cu materiale. - . bănci. În prezent.servicii) şi durate aleatoare de servire. aceasta este utilizată din ce în ce mai mult în diverse domenii.3 Etapele simulării Rezolvarea prin simulare a problemelor decizionale presupune parcurgerea mai multor etape. atât din partea companiilor producătoare de software. la încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport. Există tot mai mulţi susţinători ai simulării. Etapele simulării pot fi grupate în patru domenii majore: . Acest lucru presupune însă necesitatea unei bune instruiri care să asigure utilizarea eficientă a simulării. deoarece ele presupun utilizarea calculatorului şi analize statistice. la punctele de control din aeroporturi sau din vamă. oficii de achitare a taxelor) etc. datorită creşterii numărului de instrumente software pentru simulare. în controlul calităţii producţiei. Astfel de procese de aşteptare apar: în cazul producţiei în flux. cât şi a companiilor care utilizează aceste programe. - Analiza proceselor de reparaţii ale utilajelor în vederea programării producţiei şi/sau investiţiilor.

testarea validităţii modelului conceptual. Problema de rezolvat Etapele din acest domeniu sunt cele mai importante pentru proiectul de simulare şi se referă la formularea şi analiza problemei. Verificarea urmăreşte corectitudinea transpunerii informatice a modelului conceptual în cel computerizat. Validarea urmăreşte compararea comportamentului modelului computerizat cu cel al sistemului real pentru a vedea dacă modelul este cel corect sau adecvat. Modelul de simulare.Analiza rezultatelor. colectarea datelor fundamentale. validarea modelului de simularea. instruirea persoanelor implicate asupra principiilor de bază ale simulării. La aceste activităţi se adaugă analiza senzitivităţii soluţiilor şi calibrarea modelului care constă în precizarea parametrilor modelului computerizat prin ajustarea acestora fără a modifica structura modelului conceptual. . . Modelul de simulare Etapele din acest domeniu sunt: transpunerea modelului conceptual într-un model computerizat (programul de simulare). Experimentelor de simulare Acest domeniu se referă la proiectarea experimentelor şi la realizarea experimentelor de simulare.- Problema de rezolvat. verificarea modelului de simulare. construirea modelului conceptual. Experimentele de simulare.

cât şi în faza de analiză a rezultatelor simulării. De aceea. condiţiile iniţiale pentru fiecare experiment. cunoştinţele despre probabilităţi sunt necesare atât în faza de construire a modelului de simulare. În simularea. lungimea perioadei necesare aducerii sistemului artificial într-o stare stabilită. numărul de experimente ale fiecărei variante de simulare.Prin proiectarea experimentelor se stabileşte: numărul de variante de simulare. 4. identificarea celor mai bune soluţii şi realizarea documentaţiei care va cuprinde obiectivele şi ipotezele. pentru analiza problemelor stochastice sau în condiţiide risc. atunci când o direcţie de acţiune poate avea mai multe consecinţe. O altă metodă este metoda obiectivă sau metoda bazată pe . este necesară generarea valorilor posibile pe baza distribuţiei de probabilitate. Probabilităţile pot fi obţinute în mai multe moduri. verificarea şi validarea modelului. Cea mai simplă este metoda subiectivă prin care experţii estimează pe o scară de la zero la unu probabilitatea ca un anumit eveniment să se realizeze. ale căror probabilităţi se pot estima. modalitatea de reducare a variaţiei rezultatelor din cauza factorilor întâmplători etc. în domeniul afacerilor. din ce în ce mai mult. Variabilele stochastice sunt variabilele ale căror valori nu sunt cunoscute cu certitudine. concluzii şi recomandări. prezentarea rezultatelor. dar le pot fi asociate anumite probabilităţi. Analiza rezultatelor constă în analiza statistică a rezultatelor. proiectarea experimentelor. parametrii de intrare ai modelului de simulare.4 Simularea Monte Carlo Simularea de tip Monte Carlo se aplică. Probabilităţile au rol important în modelarea situaţiilor în care intervin mărimi stochastice. în prezent.

Gruparea datelor pe intervale şi constrirea histogramei frecvenţelor relative. Analiza grafului histogramei frecvenţelor relative pentru a stabili dacă seamănă cu forma unei distribuţii teoretice cunoscute. procese electronice etc). Colectarea datelor probabiliste. Există mai multe procedee. numerele aleatoare necesare simulării sunt obţinute prin proceduri aritmetice numite generatori. . zarurile. ruleta sau procese fizice (procese radioactive. care pot fi folosite pentru a construi tabele cu numere aleatoare. Un număr aleator este orice număr care poate fi obţinut într-un asemenea mod încât valoarea lui nu poate fi prevăzută dinainte. Pentru construirea distribuţiei de probabilităţi a unei variabile stochastice sau probabilistice. cum ar fi: bilete cu numere. Procesul de generare aleatoare a valorilor unei variabile probabiliste este cunoscut în literatura de specialitate ca metoda Monte Carlo şi constă în generarea mai întâi a unui număr aleator şi apoi utilizarea numărului obţinut pentru extragerea unei valori din distribuţia de probabilitate care descrie comportamentul variabilei probabiliste. De aceea. se poate aplica o procedură formată din trei etape: 1.frecvenţele relative care utilizează datele istorice sau obţinute prin măsurarea directă a valorilor unei mărimi stochastice. 3. referitoare la valorile variabilei 2. după care se calculează parametrii distribuţiei. pe baza datelor istorice sau obţinute prin măsurare directă. dar utilizarea acestora nu este convenabilă pentru simularea pe calculator.

Astfel. şi anume că numerele aleatoare sunt numere uniform distribuite între 0 şi 1. se va elimina variabilitatea produsă de numerele aleatoare şi se vor putea observa mai uşor diferenţele dintre rezultatele aplicării diferitelor variante. adică nu conţine unul sau mai multe numere care se repetă. dar sunt predictibile şi reproductibile. Procedura este rapidă şi nu necesită multă memorie internă de calcul. Calitatea rezultatelor simulării depinde de calitatea generatorului de numere aleatoare utilizat. Produce numere care verifică testul caracterului aleator. 4) 5) O importanţă deosebită pentru realizarea experimentelor de simulare o reprezintă reproductibilitatea. 2) Numerele generate pot fi reproduse. prin utilizarea aceluiaşi şir de numere aleatoare pentru analiza a două sau mai multe variante decizionale. care se comportă ca şi numerele aleatoare. 3) Şirul de numere nu este degenerat. Numerele generate sunt uniform distribuite în intervalul [0. Pentru ca un generator de numere aleatoare să fie bun. .1]. deoarece numerele pseudoaleatoare satisfac testul statistic al caracterului aleator. el trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1) Numerele generate au o perioadă lungă de repetiţie. adică numerele sunt stochastice independente.Pentru numere aleatoare se utilizează terminologia folosită de practicienii din domeniul simulării. deoarece permite controlul condiţiilor experimentale. Cei mai mulţi generatori de numere aleatoare implementaţi pe calculatoare sunt de fat generatori de numere pseudoaleatoare.

cele mai studiate din punct de vedere teoretic şi cu bune rezultate practice sunt metodele congruente liniare care se bazează pe clase de resturi.1]. Prin aceste metode se generează numere întregi cuprinse între 0 şi (m-1). n i = 1. Tabelul 4. se transformă în numere uniform distribuite în intervalul [0.1. care apoi. …. în cazul distribuţiilor discrete de probabiliste. Utilizarea metodei Monte Carlo pentru generarea valorilor variabilelor probabiliste. Acest lucru se poate realiza tabelar sau grafic. n Probabiltăţile relative Probabilităţile cumulate Pasul 2 : Se asociază intervale de numere aleatoare fiecărei valori a variabilei probabiliste. Valorile xi variabilei probabiliste X X1 X2 … Xn Frecvenţele de apariţie fi f1 f2 … fm În general. datele pot fi organizate conform tabelului 4. pentru obţinerea de selecţii simulate cu metoda Monte Carlo se poate aplica următoarea procedură: Pasul 1 : • • Se calculează: i = 1. În cazul variabilelor probabiliste descrise prin distribuţii empirice discrete de probabilitate. . ….1. prin normalizare.Pentru generarea de numere pseudoaleatoare există un număr mare de metode aritmetice.

1.2 0.6 0 3 4 5 Volumul vânzărilor (mii bucăţi) Fig. fiecărei valori Xi. 1] Grafic. Tabelul 4. Într-un tabel de forma tabelului 4. P2) … [Pm-1. 1 1 Probabilităţi 0. Pe un sistem de două axe coordonate. P1) [P1.6 0. pe orizontală se reprezintă valorile variabilei probilistice.2.4 0. iar pe verticală probabilităţile cumulate (Fig 4.Tabelar. Valoarea lui P0 este 0.).1 .2. i se asociază intervalul construit cu probabilităţile cumulate [Pi-1. Valoarea variabilei probabiliste Xi X1 X2 … Xn Probabilitate relativă p1 p2 … pm Probabilitate cumulată P1 = p0 + p1 P2 = P1 + p2 … Pn = Pn-1 + pm = 1 Intervale [0.2 0.8 0.Pi). 4.

dacă numărul aleator este 0. Numărul generat ur se reprezintă printr-un punct pe axa verticală. altfel se trece la Pasul 6. Pi) căruia îi aparţine numărul aleator ur generat. Pasul 5 : Dacă numărul de experimente este mai mic decât numărul n stabilit de utilizator se reia procedura de la Pasul 3 pentru efectuarea de noi experimente.1 intervalul [Pi-1. Grafic. Tabelar. Pi) identificat în Tabelul 4. unul din programele GENER 1. GENER 3. se citeşte valoarea de la baza acelei bare şi se scrie această valoare într-un tabel. Din acel punct se duce o paralelă la axa orizontală până când întâlneşte prima bară verticală. GENER 5 care pot fi apelate prin MANAGER 2 sau cu funcţia RANDO din Excel). intervalul de încredere pentru medie etc. Pasul 6 : . valoarea xi căreia îi corespunde intervalul [Pi-1. deviaţia standard. acesta aparţine intervalului [0.1] utilizând un generator de numere aletoare (de exemplu.Pasul 3 : Se generează un număr aleator ur uniform repartizat în intervalul [0.6. GENER 4.2. De exemplu. 1] şi se generează volumul vânzărilor de 5 mii bucăţi. Analiza statistică a rezultatelor: se determină media mărimii simulate. Pasul 4 : Obţinerea valorilor simulate se poate realiza tabelar sau grafic.6971. GENER 2. coeficientul de variaţie. Se caută în Tabelul 4.

În acest sens. Media obţinută pe baza mai multor medii de selecţie are o proprietate foarte importantă: media mediilor de selecţie estimată media reală. Precizia metodei de simulare Monte Carlo Metoda Monte Carlo este sinonimă cu metoda experimentelor statistice. Dacă volumul selecţiei creşte.95 = (1-α). la repetarea unui număr de alte n experimente de simulare. unde α [0. . Convenţia este de a utiliza fie probabilitatea de 0. media de selecţie este o mărime cu mai multe valori posibile. este foarte posibil ca valorile mediilor să nu fie identice. eroarea descreşte.1] este nivelul de semnificaţie al erorii. Media de selecţie Deviaţia standard Ca şi în cazul datelor reale. se cunoaşte că există o eroare asociată acestei estimaţii care depinde de mărimea volumului n al selecţiei. Pentru a cuantifica această eroare se construieşte un interval în care se aşteaptă să se găsească media reală vu nivelul de încredere (1-α) specificat. Acest interval pentru medie se numeşte interval de încredere 95%. ca intervalul să conţină media reală. Totuşi. Aceasta înseamnă că se poate obţine o distribuţie de probabilitate a mediei care se numeşte distribuţia mediei de selecţie.Rezolvarea Pasului 5 şi a Pasului 6 presupune cunoaşterea unor aspecte legete de precizia metodei de simulare Monte Carlo.

Valoarea lui t depinde de gradele de libertate ale selecţiei. În acest caz a fost estimat un singur parametru. Această distribuţie este o distribuţie simetrică la fel ca şi distribuţia normală. Pentru intervalul de încredere (1-α) = 0. rezultă α = 0.Pentru determinarea intrevalului de încredere pentru medie se utilizează distribuţia t. Pentru n = 500. şi anume deviaţia standard. Pentru n = 100. care este: . atunci din relaţia: rezultă numărul N de execuţii de simulare necesare pentru obţinerea preciziei dorite. Dacă se doreşte să se determine un interval de încredere (1-α) cu o anumită precizie ε. Dacă volumul selecţiei este mai mare de 50. Valoarea este numită jumătatea intervalului de încredere şi poate fi considerată eroarea asociată mediei. astfel că .05.95. astfel că numărul gradelor de libertate este n-1. dar este mai plată. Intervalul de încredere (1-α) pentru media reală este definit de realţia: . Gradele de libertate sunt determinate de volumul selecţiei n diminuat cu numărul de parametri necunoscuţi care trebuie estimaţi. aproape nu mai există diferenţă între distribuţia t şi distribuţia normală.

Din cauza naturii dinamice a metodelor de simulare a evenimentelor discrete. în anumite perioade de timp.1.5. pot apare neconcordanţe între cererea de servicii sau activităţi şi resursele disponibile pentru realizarea lor. o creştere a preciziei metodei Monte Carlo de θ ori. Modelele de simulare a evenimentelor discrete se utilizează atât în industria serviciilor cât şi în industriile orientate de produse.5. Alte tipuri de simulare 4. Simularea evenimentelor discrete În acest tip de simulare pot fi studiate situaţiile în care sunt definite diferite evenimente care sunt activate la anumite momente de timp şi care afectează starea sistemului studiat. În multe cazuri. Aceste neconcordanţe conduc la fenomene de aşteptare: clienţi care aşteaptă la o casă de bilete sau la un ghişeu de bancă. în timpul simulării este necesară cunoaşterea . materiale care aşteaptă să fie preluate de un anumit utilaj etc. Rezultă că. modelele de simulare a evenimentelor discrete sunt utilizate pentru a crea sisteme operaţionale detaliate care să reprezinte situaţiile în care.unde statistica şi deviaţia standard S sunt determinate pentru un număr n cunoscut. 4. se poate obţine prin creşterea numărului experimentelor de simulare de θ2 ori. modelul de simulare al unui sistem poate fi manipulat mult mai uşor şi fără risc în comparaţie cu sistemul real respectiv. Ca şi în cazul altor modele.

E1 E2 E3 E4 timpul 0 T1 T2 T3 T4 Fig 4. 4. În cazul avansului timpului cu o valoare fixă. există două abordări: - Avansul timpului bazat pe regula evenimentului următor. starea sistemului se va schimba ca urmare a evenimentului care a avut loc. ceasul simulării este iniţializat la valoarea zero şi apoi se determină momentele de timp când se vor realiza evenimentele următoare (Fig.valorii curente a timpului simulat şi. 4. 4.2 Ceasul simulării va fi avansat la timpul când se va realiza primul dintre aceste evenimente următoare.Avansul timpului cu o valoare fixă. La acel moment de timp. E1 E2 E3 E4 timpul 0 T1 T2 T3 T4 Fig. este necesar un mecanism de avansare al timpului simulat de la o valoare la alta.3 .3). de asemenea. . ceasul simulării este avansat cu exact unităţi de timp.2). În cazul avansului timpului bazat pe regula evenimentului următor. mărimea fiind aleasă în funcţie de problema de rezolvat (Fig. În principal.

Pestel (1974). cât şi în privinţa creşterii economice. Aceste rapoarte au stat la baza a două lucrări publicate: Limitele creşterii. a unor limbaje speciale de simulare. în 1961.2. Alte aplicaţii: . Astfel. Pentru realizarea simulării. profesor la Massachusettes Institute of Technology. tradusă în România în 1981 (ediţia a VIII-a a lucrării apărute în SUA). În 1970. contribuind la conştientizarea organismelor guvernamentale şi interguvernamentale asupra necesităţii controlului atât în privinţa utilizării resurselor. Forrester a propus această tehnică de simulare pentru problemele complexe. autori M.5. a unor generatoare interactive de programe de simulare etc. care la rândul lui generează o altă decizie în alt sector. modelul de simulare va fi transpus într-un program de simulare prin utilizarea unor limbaje convenţionale. autor Meadows (1972) şi Omenirea la răspântie. care sunt compuse din succesiuni de cauze şi efecte. 4.După fiecare modificare a ceasului se verifică dacă au avut loc evenimente în ultimul interval de unităţi de timp. o decizie sau o politică într-un domeniu de activitate poate cauza un anumit rezultat sau efect în alt sector. Modelele de dinamică industrială au fost aplicate pentru studiul efectelor creşterii populaţiei asupra utilizării resurselor. aceste modele au fost folosite pentru întocmirea celor două rapoarte ale Clubului de la Roma privind perspectivele omenirii la începutul secolului XXI. globale. Mesarovic şi E. Simularea sistemelor continue cu tehnici Forrester Acest tip de simulare a fost iniţiat de Jay Forrester. prin lucrarea Industrial Dynamics (Dinamica industrială).

comenzilor. respectiv. materialelor. Forrester arată că sistemele cu feedback răspund lent la variaţia intrărilor în sistem. atât din cauza structurii lor. Forrester utilizează trei tipuri de variabile: niveluri. Pentru modelele de dinamică industrială. produselor. Prin examinarea nivelurilor poate fi înţeleasă starea sistemului şi pot fi adoptate măsuri corective corespunzătoare. la un moment dat. informaţia despre starea sistemului alimentează înapoi decizia. materialelor. decizia. fondurilor băneşti etc. Acest sistem este un sistem cu buclă inversă sau cu feedback. produselor. cât şi din cauza întârzierilor care apar la transmiterea şi recepţionarea informaţiilor. . organizarea - În microeconomie: alocarea capacităţilor de producţie. programarea producţiei. organizarea desfacerii produselor. se bazează pe informaţia despre o stare anterioară a sistemului. Nivelurile reprezintă acumulările din sistem.Analiza comportamentului sistemelor economice prin luarea în considerare a întârzierilor care apar la transmiterea şi recepţionarea informaţiilor. . Ciclul InformaţieDecizie-Acţiune constituie elementul de bază a modelelor de dinamică industrială.- În macroeconomice: protecţia cercetării ştiinţifice etc. comenzilor. fondurilor băneşti etc. mediului. măsurabile la un moment dat şi supuse controlului conducerii organizaţiilor. ritmuri şi întârzieri. În sistemele reale. Forrester consideră că un manager modern elaborează un şir de intrucţiuni sau decizii care direcţionează eforturile elementelor umane şi tehnice pentru realizarea obiectivelor propuse. controlul stocurilor de materiale etc.

în timp ce simularea poate fi realizată cu calculatorul. Noţiunea de joc de întreprindere se regăseşte şi sub denumirea de joc de conducere (management game) sau joc de afaceri (business game). .3. Simularea tip joc În acestă categorie de simulare sunt incluse jocurile de întreprindere. POWERSIM etc.Ritmurile definesc fluxurile între nivelurile din sistem şi reprezintă politica managerială pentru schimbarea stării sistemului. Constantele sau parametri.5. Alte limbaje de simulare folosite sunt STELLA. Fiecare element este reprezentat printrun simbol specific. fiind măsurabile ca valori medii (de exemplu: cantitatea de produse realizată pe unitatea de timp). Jocurile de întreprindere prezintă particularitatea că implică prezenţa decidentului uman şi luarea deciziilor pe parcursul desfăşurării acestora. Alte elemente ale modelelor de dinamică industrială sunt: - Variabile auxiliare: folosite pentru simplificarea ecuaţiilor de ritm ale modelului. fără intervenţia decidentului. care reprezintă un exerciţiu de simulare dinamică a unor decizii secvenţiale. în funcţie de sfera de aplicabilitate. - Pentru realizarea simulării a fost crea un limbaj special de simulare numit DYNAMO. 4. Diagramele de flux pentru reprezentarea grafică a modelului în care interacţionează diferitele elemente ale sistemelor de dinamică industrială.

Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un generator de numere aleatoare pentru a fi bun? . Care este caracteristica simulării de tip joc şi în ce situaţii se utilizează ea? 6. Care sunt principalele tipuri de modele de simulare? 3. Întrebări de control 1. Primul joc de întreprindere a fost elaborat de Asociaţia Americană de Management în anul 1950 în luarea Top Management Decision Simulation. jocurile sunt destinate simulării viitorului unei organizaţii şi a conjuncturii în care va găsi aceasta. Care sunt domeniile majore privind etapele simulării? 7. în care participanţii îşi asumă riscul de conducere a operaţiei simulate. structurat în jurul unei afaceri. Ele urmăresc însuşirea unei abilităţi.Un joc de afaceri este definit ca un exerciţiu de luare a deciziilor secvenţiale. a unei îndemânări în managementul organizaţiei. Ce este un număr aleator? 8. Ulterior. În ce situaţii se utilizează simularea evenimentelor discrete? 5. Ce este simularea? 2. În general. un număr mare de universităţi au introdus jocurile în programele şi cursurile lor de management al întreprinderilor. bazându-se pe ideea că abilitatea de conducere se dobândeşte prin practicare. În ce tip de probleme se aplică simularea Monte Carlo? 4. Ce sunt numerele pseudoaleatoare? 9.

4. Bucureşti. I. Economia. 2007.. Editura Economică. D. Editura ASE. N. În ce constau metodele congruenţiale liniare? 11. 3. . Anghel. O. Editura ASE. 2. Nicolescu. Bucureşti... Luban. C.. Cochină. 14.. 2005. Editura Olimp. Raţiu – Suciu. 2005. L. Hâncu.10.. Luban. F. Sisteme bazate pe cunoştinţe în management. Ce este distribuţia mediei de selecţie? 12.. Modelarea economică. Bucureşti. Ce este media reală? 13. Ce se urmăreşte cu ajutorul jocurilor de întreprindere? Bibliografie 1. firma şi managementul bazate pe cunoştinţe. Simularea managerialîntreprenorială PRELEM XXI – 2003. Care sunt tipurile de variabile utilizate de Forrester pentru modelele de dinamică industrială. Bucureşti... Ciocoiu. Nicolescu. F. 2006. Nicolescu. F.. O.

Modelarea economică – Studii de caz. D. F. N.. Bucureşti.5. C. Luban. Editura ASE. Raţiu – Suciu.. Hâncu. . teste... Ciocoiu. 2007.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->