Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADIŢIONAL

LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC MOLDOREL IMPEX SRL

În baza dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificări şi a hotărârii


asociaţilor, se modifică actul constitutiv al SC MOLDOREL IMPEX SRL, număr de
înmatriculare J18/579/2006, cu sediul în oraş Rovinari, strada Termocentralei,bloc
R5,scara 2,etaj 1,apartament 23, jud. Gorj, după cum urmează:

Art.1 Se înfiinţează un punct de lucru în oraş Rovinari, strada Constructorilor,


nr. 4, jud. Gorj.
Art.2 Se actualizează conform modificărilor aduse Clasificării activităţilor din
economia naţională – CAEN Rev. 2 obiectul de activitate al societăţii, prevăzut la cap. II
din actul constitutiv.
Obiectul principal de activitate este următorul:
Domeniul principal: 801 Activitati de protecţie si garda.
Activitate principală: 8010 - Activitati de protectie si garda.

Subsemnaţii :
1) Craiu Relu, născut la data de 24.05.1959, in comuna Dăneşti, jud. Vaslui,
domiciliat in judetul Gorj, oraş Rovinari, strada Termocentralei,bloc R5,scara 2,etaj
1,apartament 23, identificat cu CI seria GZ nr. 002057 eliberat de Orş. Rovinari, la data
de 06.04.1999, cod personal: 1590524184980 ;
2) Craiu Silvia Agripina, născută la data de 25.03.1965, in comuna Soleşti, jud.
Vaslui, domiciliată in judetul Gorj, oraş Rovinari, strada Termocentralei,bloc R5,scara
2,etaj 1,apartament 23, identificat cu CI seria GZ nr. 203714 eliberat de Orş. Rovinari,
la data de 22,02,2005, cod personal: 2650325184981,

declarăm că am citit prezentul act şi acesta reflectă întocmai acordul nostru de


voinţă.
Redactat în 4 exemplare.