Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN NR. 4.2.

1
pentru
Evaluarea activităţii de elaborare a bilanţului contabil
adresat
Domnului STAN GHEORGHE
Birou financiar-contabil
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă la Comuna Albestii
de Arges
Perioada auditată: 01.01.2009- 31.12.2010

Nr
. D
ACTIVITATEA DE AUDIT NU OBS.
crt A
.
Elaborarea bilanţului contabil
Pentru activitatea de elaborare a bilanţului X
1.
aveţi un sistem de proceduri de lucru?
Există corespondenţă între prevederile X
2. procedurilor şi responsabilităţile stabilite
prin fişa postului?
Valoarea elementelor de activ şi pasiv a X Nu a fost cazul
3. fost ajustată în conformitate cu propunerile
din procesele-verbale de inventar?
Dacă da, ne puteţi prezenta notele X
4. contabile prin care sau înregistrat aceste
ajustări?
Notele contabile prin care s-au înregistrat X
aceste ajustări au fost semnate de
5.
persoanele împuternicite cu verificarea
acestor operaţii?
Ajustarea valorii elementelor de activ şi X Nu este cazul.
6. pasiv au fost aprobate de conducerea
entităţii?
Pentru elaborarea bilanţului contabil s-a X
7. stabilit valoarea bilanţieră a elementelor
de activ şi pasiv?
Dacă da, vă rugăm să prezentaţi notele X
contabile prin care s-au înregistrat
8.
diferenţele dintre valoarea contabilă şi
valoarea actuală?
Notele contabile prin care au fost X
înregistrate aceste diferenţe, sunt semnate
9.
de persoanele împuternicite cu verificarea
acestor operaţii?
10. Persoana responsabilă cu elaborarea X
bilanţului contabil, a beneficiat de un
program de pregătire profesională cu
privire la metodologia elaborării bilanţului
contabil?
Stabilirea soldurilor conturilor sintetice, s-a X
11. făcut prin punerea de acord a acestor
solduri cu balanţele analitice?
Dacă da, ne puteţi prezenta câteva X
exemple referitoare la această activitate.
12.

Nr
. D
ACTIVITATEA DE AUDIT NU OBS.
crt A
.
După elaborarea bilanţului contabil, de X
către persoana responsabilă, corelaţiile
13.
bilanţiere au fost verificate de şeful
Biroului financiar-contabil
Bilanţul contabil a fost semnat de şeful X
14.
Biroului financiar-contabil
Bilanţul a fost semnat de conducerea X
15.
entităţii?

Data: Intervievat:

29.04.2011 STAN GHEORGHE

Auditori:

TOCILĂ AUREL, BĂRĂITARU ADRIAN-IULIAN/IARCA GEORGE-CIPRIAN

Notă:
Din analiza Chestionarului de control intern rezultă că sistemul privind
elaborarea
bilanţului contabil funcţionează, motiv pentru care nu se va elabora FIAP.