DICTIONAR DE TERMENI PEDAGOGIC

1. ACTIVITATE PEDAGOGICA: reprezinta o activitate pedagogica la nivelul unor finalitati care vizeaza formarea-dezvoltarea personalitatii,realizabila prin intermediul unor actiuni educationale,structurate pe baza coleratiei functionale existente intre subiect/educat desfasurat intr-un camp psihosocial deschis. 2. ACTIUNE EDUCATIONALA DIDACTICA: reprezinta principalul subsistem al activitatii [pedagogice concentrate la nivelul nucleului functional-structrual al acestuia. 3. ALTERNATIVE PEDAGOGICE: reprezinta acte variate de organizare scolara care ofera diferite solutii de schimbare a proceselor oficiale,aplicate, intr-o anumita epoca sua intr-un anumit context. 4. AMBIANTA EDUCATIONALA: reprezinta climatul psihosocial in care are loc activitatea/actiunea pedagogica. 5. APTITUDINEA PEDAGOGICA: reprezinta un ansambul de calitati psihosociale, generale, specifice si necesare pentru proiectare a activitatilor care au finalitate formarea/dezvoltarea permanenta a personalitatii umane, activitati realizabile in diferite medii institutionale in conditii eventuale la nivelul produs si de process. 6. ARIA CURRICULARA : reperezinta o componenta a curriculummului scolar proiectata in functie de obiectivele generale si specifice commune unui grup de discipline, stabilite la nivel de politica a educatiei in vederea optimizarii activitatii de invatarea in articularea intra-, inter-, pluri-, sau transdisilpinara a cunostintelor si capacitatilor proprii unor domenii ale cunoasterii si lae educatiei 7. ARTA PEDAGOGICA: reprezinta o capacitate generala a educatorului de valorificare promta a principilor si tehnicilor de proiectare si realizare a activitatiilor de formare,dezvoltare permanenta a personalitatii elevului in conditii si situatii noi. 8. ATITUDINE: este o modalitate de raportare fata de anumite aspecte ale realitatii ce implica reactii afective,cognitive si comporatamentale. 9. APTITUDINE: Însuşire psihică individuală care condiţionează îndeplinirea în bune condiţii a unei munci, a unei acţiuni; aplicaţie, înclinaţie. Actiune educationala didactica:reprezinta principiul subsistem al activitatii pedagogice,concentrate al nivelulnucleului functional-structural al acestuia 10.. CAPACITATI: sunt aptitudini indeplinite care au consolidate prin cunostinte si deptinderi.

profesori.capabil sa provoace reactia fostmativa a obielctului educatiei.psihlolgiei.Ciculul curricular: reprezinta o structura de organizare a instruirii. 22. .la nivel intellectual-moral-tehnologic-aplicativ-estetic-fizic. CURRICULUM: in domeniul educational desemneaza in traseu de invateare bine definit. CONTINUTUL PROCESULUI DE INVATARE: reprezinta ansamblul resurselor pedagogice informationale la nivelul structurii matreiale a sistemului de invatamant. determinate de regula in cadrul nivelului sau treapta scolara.COMPETENTE: ansambluri structruate de cunostinte si deprinderi dobandite prin invatare. definite la nivel de politica educatiei in functie de subiecte generale si propuse de discipline in grupe de discipline. 14.CAMPUL PEDAGOGIC: reprezinta procesul psihosocial extreme in care are loc activitatea pedagogica/ actiune educationala.elaborate de subiet. CONSILIERUL SCOLAR : este un professor cu specialitatea pedagogiei.-profesori-logopezi. COMUNICARE PEDAGOGICA: reprezinta un principiu axiomatic al activitatii de educatie care presupune un mesaj educational. activitate proiectata si realizata de subiectul educatiei in mod independent sau cu sprijinul unor factori specializati: profesori-consilieri. 13. 21. 16. 19.Este un process polisemantic. 15.astazi desemneaza ansamblul structurat al experientelor de predare si de invatare.cercetatori. sociologiei care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor si al cabineletor de asistenta psihopedagogica. CONTINUTUL EDUCATIEI: include dimensiunile activitatii de formare dezvoltare permanenta a personalitatii. CREATIVITATEA PEDAGOGICA: defineste modul calitatilor necesare educatorului?cadrului didactic pentru proiecatrea si realizarea unor activitati eficiente prin valorificarea capacitatilor sale de innoire permanenta a actiunilor specifice angajate la nivelul sistemului si al procesului de invatare. CUNOASTEREA ELEVULUI : reprezinta o activitate de investigare stiintifica a resurselor existente la nivelul personalitatii obiectului educatiei. 12.11. 20.proiecteta si realizata conform unor finalitati macro si microstructurale. CURRICULUM NATIONAL :concentreaza ansamblul ezperientelor de invatare pe care institutiile de invatamant din Romania trebiue sa le asigure copilului si elevului pentru a realize finalitatile prevazute prin “Legea Invatamantului”. 18.CERCETARE PEDAGOGICA: reprezinta un tip social de cercetare stiintifica angajata la nivelul activitatii de educatie. 17.

EDUCATIA FORMALA: reprezinta ansamblul actiunilor pedagogice proiectate insistutional prin structuri organizate systematic. comportare civilizată în societate.dirijata. .in reteaua de formare/dezvoltare a prescolarului. angajata la nivelul diferitelor programe scolare/ universitare. de generalitate si complexitate. OBIECTIVE CADRU: sunt obiecte cu un grad ridicat. rezultatul acestei activităţi pedagogice. 26. 34. ale societăţii etc.care permite emitatorului sa cunoasca daca mesajul sau a fost primit si cum a fost receptat si inteles. 29. 35.orientate in directia asimilarii de cunostinte si a formarii structuriilor psihice si de personalitate.elevului. autoreflectie autoreglare. situatii didactice. EDUCATIA: Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale. FEED-BACK: termen imprumutata din vocabularul ciberneticii. studentului. 32. OBIECTIVE AFECTIVA: vizeaza formarea convingerilor sentimentelor atitudinilor. OBIECTIVE COGNITIVE: scopuri. CUNOASTEREA PEDAGOGICA: reprezinta o cerinta cu valoare de principiu care vizeaza capacitatea educatorului de a transforma informatia. 24.. desfasurata intr-un cadru organizat. MODULI DIDACTICI: seturi de cunostinte. EDUCATIA INFORMALA: reprezinta totalitatea informatiilor voluminoase sub aspect cantitativ cu care este confruntat individual si care nu sunt selectate. bună creştere. menite a se aplica pe cerintele si posibilitatile unor grupe sau clasa de elevi. activitati si mijloace de invatamant delimitate. ale oamenilor.organizate si prelucrate din punc de vedere pedagogic.inseamna informatii de revenire. DEZVOLTAREA PEDAGOGICA: reprezinta ansamblul actiunilor si influenteloreducationale care ad=sigura evolutia personalitatii umane pe plan psihologic si social. 25. INVATARE SCOLARA: activitate sistematica. 28. comportamentului de invatamant.23.confirmare verbala sau nonverbala. tendinte educationale care se refera la transmiterea si asimilarea cunostintelor. METACOGNITIE: autoevaluare. autoreactie. 27. 31. 33.pe niveluri si trepte de studii. 30. OBIECTIVE PSIHOMOTORII: obiective centrate pe formarea unor conduite si operatii manuale. morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului sau.

37. 41. PEDAGOGIA Ştiinţă care se ocupă cu metodele de educaţie şi de instruire a oamenilor . PROCES COGNITIV: process mental. PROCES DE INVATARE: reprezinta principalul subsistem al sistemului de invatamant specializat in proiectarea si realizarea obiectivelor pedagogice. 40. TRANSDISCILPINARITATEA: este intrepatrundere a mai multor discipline de studii . 43.36. care debuteaza in scoala sip e care o urmeaza fiecare pe cont propriu in functie de interese si dorinta sa.nationale teroriste si locale in contextual lor politici de democratizare a invatamantului. ORAR SCOLAR: reprezinta un document de planificare a instruirii aplicabil in cadrul fiecarui institutii scolare. 46. pe educatie filozofica pe institutii ale marilor ganditori. 44. micro. 42. 48. PEDAGOGIE SCOLARA: domeniul al pedagogiei interesat de identificarea problematicii si tehnicii educative valabile pentru copilul integrat in institutia scolara. OBIECTIVITATEA SCOLARA : reprezinta o norma sociala legiferata la nivelul sistemelor moderne de invatamant care vizeaza responsabilitatea comunitatilor educative. 50. PROIECTARE DIDACTICA: reprezinta procesul deliberative. PREDARE: reprezinta actiunea cadrului didactic de transferare a cunostintelor la nivelul unui model de comunicare. 49.PARADIGME : teorie educationala 39. PROIECTARE PEDAGOGICA: reprezinta activitatea de structurare a actiuniilor si operatiilor care asigura functionalitatea sistemului si a procesului de invatamant la nivelgeneral. are ca obiect un studio specific dimensiunea functional-structuralaa educatiei adorabila. 47. la nivel macro. PERMANENTA: educatie care dureaza tot timpul vietii. PEDAGOGIE FILOZOFICA: o forma de pedagogie bazata pe reflectie. SISTEM DE INVATAMANT DEMOCRATIC: capacitatea sistemului de invatamant de a crea conditiile activitatiilor tuturor dispozitilor si predisponibilitatilor. 45. PLURIDISCIPLINARITATE: constituie o intergare accentuate si bazata pe o comunicare siemetrica intre diferite paradigme explicative. 38. de fixare mentala a pasiilor ce vor fi parcursi in realizarea institutiei si educatiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful