Sunteți pe pagina 1din 5

DICTIONAR DE TERMENI PEDAGOGIC

1. ACTIVITATE PEDAGOGICA: reprezinta o activitate pedagogica la nivelul unor


finalitati care vizeaza formarea-dezvoltarea personalitatii,realizabila prin intermediul
unor actiuni educationale,structurate pe baza coleratiei functionale existente intre
subiect/educat desfasurat intr-un camp psihosocial deschis.

2. ACTIUNE EDUCATIONALA DIDACTICA: reprezinta principalul subsistem al


activitatii [pedagogice concentrate la nivelul nucleului functional-structrual al acestuia.

3. ALTERNATIVE PEDAGOGICE: reprezinta acte variate de organizare scolara care


ofera diferite solutii de schimbare a proceselor oficiale,aplicate, intr-o anumita epoca sua
intr-un anumit context.

4. AMBIANTA EDUCATIONALA: reprezinta climatul psihosocial in care are loc


activitatea/actiunea pedagogica.

5. APTITUDINEA PEDAGOGICA: reprezinta un ansambul de calitati psihosociale,


generale, specifice si necesare pentru proiectare a activitatilor care au finalitate
formarea/dezvoltarea permanenta a personalitatii umane, activitati realizabile in diferite
medii institutionale in conditii eventuale la nivelul produs si de process.

6. ARIA CURRICULARA : reperezinta o componenta a curriculummului scolar


proiectata in functie de obiectivele generale si specifice commune unui grup de
discipline, stabilite la nivel de politica a educatiei in vederea optimizarii activitatii de
invatarea in articularea intra-, inter-, pluri-, sau transdisilpinara a cunostintelor si
capacitatilor proprii unor domenii ale cunoasterii si lae educatiei

7. ARTA PEDAGOGICA: reprezinta o capacitate generala a educatorului de valorificare


promta a principilor si tehnicilor de proiectare si realizare a activitatiilor de
formare,dezvoltare permanenta a personalitatii elevului in conditii si situatii noi.

8. ATITUDINE: este o modalitate de raportare fata de anumite aspecte ale realitatii ce


implica reactii afective,cognitive si comporatamentale.

9. APTITUDINE: Însuşire psihică individuală care condiţionează îndeplinirea în bune


condiţii a unei munci, a unei acţiuni; aplicaţie, înclinaţie.

Actiune educationala didactica:reprezinta principiul subsistem al activitatii


pedagogice,concentrate al nivelulnucleului functional-structural al acestuia

10.. CAPACITATI: sunt aptitudini indeplinite care au consolidate prin cunostinte si


deptinderi.
11.COMPETENTE: ansambluri structruate de cunostinte si deprinderi dobandite prin
invatare.

12.CAMPUL PEDAGOGIC: reprezinta procesul psihosocial extreme in care are loc


activitatea pedagogica/ actiune educationala.

13.CERCETARE PEDAGOGICA: reprezinta un tip social de cercetare stiintifica


angajata la nivelul activitatii de educatie.

14.Ciculul curricular: reprezinta o structura de organizare a instruirii, definite la nivel de


politica educatiei in functie de subiecte generale si propuse de discipline in grupe de
discipline, determinate de regula in cadrul nivelului sau treapta scolara.

15. COMUNICARE PEDAGOGICA: reprezinta un principiu axiomatic al activitatii de


educatie care presupune un mesaj educational,elaborate de subiet,capabil sa provoace
reactia fostmativa a obielctului educatiei.

16. CURRICULUM: in domeniul educational desemneaza in traseu de invateare bine


definit.Este un process polisemantic,astazi desemneaza ansamblul structurat al
experientelor de predare si de invatare.

17. CURRICULUM NATIONAL :concentreaza ansamblul ezperientelor de invatare pe


care institutiile de invatamant din Romania trebiue sa le asigure copilului si elevului
pentru a realize finalitatile prevazute prin “Legea Invatamantului”.

18. CONSILIERUL SCOLAR : este un professor cu specialitatea pedagogiei,psihlolgiei,


sociologiei care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor si al cabineletor de asistenta
psihopedagogica.

19. CONTINUTUL EDUCATIEI: include dimensiunile activitatii de formare dezvoltare


permanenta a personalitatii,proiecteta si realizata conform unor finalitati macro si
microstructurale,la nivel intellectual-moral-tehnologic-aplicativ-estetic-fizic.

20. CONTINUTUL PROCESULUI DE INVATARE: reprezinta ansamblul resurselor


pedagogice informationale la nivelul structurii matreiale a sistemului de invatamant.

21. CREATIVITATEA PEDAGOGICA: defineste modul calitatilor necesare


educatorului?cadrului didactic pentru proiecatrea si realizarea unor activitati eficiente
prin valorificarea capacitatilor sale de innoire permanenta a actiunilor specifice angajate
la nivelul sistemului si al procesului de invatare.

22. CUNOASTEREA ELEVULUI : reprezinta o activitate de investigare stiintifica a


resurselor existente la nivelul personalitatii obiectului educatiei, activitate proiectata si
realizata de subiectul educatiei in mod independent sau cu sprijinul unor factori
specializati: profesori-consilieri,-profesori-logopezi, profesori- cercetatori.
23. CUNOASTEREA PEDAGOGICA: reprezinta o cerinta cu valoare de principiu care
vizeaza capacitatea educatorului de a transforma informatia, angajata la nivelul diferitelor
programe scolare/ universitare,in reteaua de formare/dezvoltare a prescolarului,elevului,
studentului.

24. DEZVOLTAREA PEDAGOGICA: reprezinta ansamblul actiunilor si


influenteloreducationale care ad=sigura evolutia personalitatii umane pe plan psihologic
si social.

25. EDUCATIA: Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi


dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului sau, ale
oamenilor, ale societăţii etc.; rezultatul acestei activităţi pedagogice; bună creştere,
comportare civilizată în societate.

26. EDUCATIA FORMALA: reprezinta ansamblul actiunilor pedagogice proiectate


insistutional prin structuri organizate systematic,pe niveluri si trepte de studii.

27. EDUCATIA INFORMALA: reprezinta totalitatea informatiilor voluminoase sub


aspect cantitativ cu care este confruntat individual si care nu sunt selectate,organizate si
prelucrate din punc de vedere pedagogic.

28. FEED-BACK: termen imprumutata din vocabularul ciberneticii,inseamna informatii


de revenire,confirmare verbala sau nonverbala,care permite emitatorului sa cunoasca
daca mesajul sau a fost primit si cum a fost receptat si inteles.

29. INVATARE SCOLARA: activitate sistematica,dirijata, desfasurata intr-un cadru


organizat,orientate in directia asimilarii de cunostinte si a formarii structuriilor psihice si
de personalitate.

30. MODULI DIDACTICI: seturi de cunostinte, situatii didactice, activitati si mijloace


de invatamant delimitate, menite a se aplica pe cerintele si posibilitatile unor grupe sau
clasa de elevi.

31. METACOGNITIE: autoevaluare, autoreactie, autoreflectie autoreglare,


comportamentului de invatamant.

32. OBIECTIVE AFECTIVA: vizeaza formarea convingerilor sentimentelor atitudinilor.

33. OBIECTIVE CADRU: sunt obiecte cu un grad ridicat, de generalitate si


complexitate.

34. OBIECTIVE COGNITIVE: scopuri, tendinte educationale care se refera la


transmiterea si asimilarea cunostintelor.

35. OBIECTIVE PSIHOMOTORII: obiective centrate pe formarea unor conduite si


operatii manuale.
36. OBIECTIVITATEA SCOLARA : reprezinta o norma sociala legiferata la nivelul
sistemelor moderne de invatamant care vizeaza responsabilitatea comunitatilor
educative,nationale teroriste si locale in contextual lor politici de democratizare a
invatamantului.

37. ORAR SCOLAR: reprezinta un document de planificare a instruirii aplicabil in


cadrul fiecarui institutii scolare.

38.PARADIGME : teorie educationala

39. PREDARE: reprezinta actiunea cadrului didactic de transferare a cunostintelor la


nivelul unui model de comunicare.

40. PEDAGOGIE SCOLARA: domeniul al pedagogiei interesat de identificarea


problematicii si tehnicii educative valabile pentru copilul integrat in institutia scolara.

41. PEDAGOGIE FILOZOFICA: o forma de pedagogie bazata pe reflectie, pe educatie


filozofica pe institutii ale marilor ganditori.

42. PERMANENTA: educatie care dureaza tot timpul vietii, care debuteaza in scoala sip
e care o urmeaza fiecare pe cont propriu in functie de interese si dorinta sa.

43. PLURIDISCIPLINARITATE: constituie o intergare accentuate si bazata pe o


comunicare siemetrica intre diferite paradigme explicative.

44. PROCES DE INVATARE: reprezinta principalul subsistem al sistemului de


invatamant specializat in proiectarea si realizarea obiectivelor pedagogice.

45. PROCES COGNITIV: process mental.

46. PROIECTARE PEDAGOGICA: reprezinta activitatea de structurare a actiuniilor si


operatiilor care asigura functionalitatea sistemului si a procesului de invatamant la
nivelgeneral.

47. PROIECTARE DIDACTICA: reprezinta procesul deliberative, la nivel macro, micro,


de fixare mentala a pasiilor ce vor fi parcursi in realizarea institutiei si educatiei.

48. PEDAGOGIA Ştiinţă care se ocupă cu metodele de educaţie şi de instruire a


oamenilor , are ca obiect un studio specific dimensiunea functional-structuralaa educatiei
adorabila.

49. SISTEM DE INVATAMANT DEMOCRATIC: capacitatea sistemului de invatamant


de a crea conditiile activitatiilor tuturor dispozitilor si predisponibilitatilor.

50. TRANSDISCILPINARITATEA: este intrepatrundere a mai multor discipline de


studii