DICTIONAR DE TERMENI PEDAGOGIC

1. ACTIVITATE PEDAGOGICA: reprezinta o activitate pedagogica la nivelul unor finalitati care vizeaza formarea-dezvoltarea personalitatii,realizabila prin intermediul unor actiuni educationale,structurate pe baza coleratiei functionale existente intre subiect/educat desfasurat intr-un camp psihosocial deschis. 2. ACTIUNE EDUCATIONALA DIDACTICA: reprezinta principalul subsistem al activitatii [pedagogice concentrate la nivelul nucleului functional-structrual al acestuia. 3. ALTERNATIVE PEDAGOGICE: reprezinta acte variate de organizare scolara care ofera diferite solutii de schimbare a proceselor oficiale,aplicate, intr-o anumita epoca sua intr-un anumit context. 4. AMBIANTA EDUCATIONALA: reprezinta climatul psihosocial in care are loc activitatea/actiunea pedagogica. 5. APTITUDINEA PEDAGOGICA: reprezinta un ansambul de calitati psihosociale, generale, specifice si necesare pentru proiectare a activitatilor care au finalitate formarea/dezvoltarea permanenta a personalitatii umane, activitati realizabile in diferite medii institutionale in conditii eventuale la nivelul produs si de process. 6. ARIA CURRICULARA : reperezinta o componenta a curriculummului scolar proiectata in functie de obiectivele generale si specifice commune unui grup de discipline, stabilite la nivel de politica a educatiei in vederea optimizarii activitatii de invatarea in articularea intra-, inter-, pluri-, sau transdisilpinara a cunostintelor si capacitatilor proprii unor domenii ale cunoasterii si lae educatiei 7. ARTA PEDAGOGICA: reprezinta o capacitate generala a educatorului de valorificare promta a principilor si tehnicilor de proiectare si realizare a activitatiilor de formare,dezvoltare permanenta a personalitatii elevului in conditii si situatii noi. 8. ATITUDINE: este o modalitate de raportare fata de anumite aspecte ale realitatii ce implica reactii afective,cognitive si comporatamentale. 9. APTITUDINE: Însuşire psihică individuală care condiţionează îndeplinirea în bune condiţii a unei munci, a unei acţiuni; aplicaţie, înclinaţie. Actiune educationala didactica:reprezinta principiul subsistem al activitatii pedagogice,concentrate al nivelulnucleului functional-structural al acestuia 10.. CAPACITATI: sunt aptitudini indeplinite care au consolidate prin cunostinte si deptinderi.

15.capabil sa provoace reactia fostmativa a obielctului educatiei.11. definite la nivel de politica educatiei in functie de subiecte generale si propuse de discipline in grupe de discipline. CURRICULUM: in domeniul educational desemneaza in traseu de invateare bine definit. 13. sociologiei care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor si al cabineletor de asistenta psihopedagogica. 20. 17. 16.cercetatori.Ciculul curricular: reprezinta o structura de organizare a instruirii.-profesori-logopezi.COMPETENTE: ansambluri structruate de cunostinte si deprinderi dobandite prin invatare. CUNOASTEREA ELEVULUI : reprezinta o activitate de investigare stiintifica a resurselor existente la nivelul personalitatii obiectului educatiei.astazi desemneaza ansamblul structurat al experientelor de predare si de invatare. 21. 18. CURRICULUM NATIONAL :concentreaza ansamblul ezperientelor de invatare pe care institutiile de invatamant din Romania trebiue sa le asigure copilului si elevului pentru a realize finalitatile prevazute prin “Legea Invatamantului”.Este un process polisemantic. COMUNICARE PEDAGOGICA: reprezinta un principiu axiomatic al activitatii de educatie care presupune un mesaj educational. 22. profesori. CREATIVITATEA PEDAGOGICA: defineste modul calitatilor necesare educatorului?cadrului didactic pentru proiecatrea si realizarea unor activitati eficiente prin valorificarea capacitatilor sale de innoire permanenta a actiunilor specifice angajate la nivelul sistemului si al procesului de invatare.CERCETARE PEDAGOGICA: reprezinta un tip social de cercetare stiintifica angajata la nivelul activitatii de educatie.la nivel intellectual-moral-tehnologic-aplicativ-estetic-fizic. CONTINUTUL PROCESULUI DE INVATARE: reprezinta ansamblul resurselor pedagogice informationale la nivelul structurii matreiale a sistemului de invatamant.psihlolgiei.proiecteta si realizata conform unor finalitati macro si microstructurale. 12. .CAMPUL PEDAGOGIC: reprezinta procesul psihosocial extreme in care are loc activitatea pedagogica/ actiune educationala. activitate proiectata si realizata de subiectul educatiei in mod independent sau cu sprijinul unor factori specializati: profesori-consilieri. 19. CONSILIERUL SCOLAR : este un professor cu specialitatea pedagogiei. 14. CONTINUTUL EDUCATIEI: include dimensiunile activitatii de formare dezvoltare permanenta a personalitatii.elaborate de subiet. determinate de regula in cadrul nivelului sau treapta scolara.

. 24. 30. 32.confirmare verbala sau nonverbala. EDUCATIA: Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale.orientate in directia asimilarii de cunostinte si a formarii structuriilor psihice si de personalitate. FEED-BACK: termen imprumutata din vocabularul ciberneticii. de generalitate si complexitate.dirijata. 35. 31. activitati si mijloace de invatamant delimitate. situatii didactice. EDUCATIA FORMALA: reprezinta ansamblul actiunilor pedagogice proiectate insistutional prin structuri organizate systematic. MODULI DIDACTICI: seturi de cunostinte. ale societăţii etc. desfasurata intr-un cadru organizat. bună creştere. comportamentului de invatamant.23. autoreflectie autoreglare. ale oamenilor. 34. 28. 29. 25.care permite emitatorului sa cunoasca daca mesajul sau a fost primit si cum a fost receptat si inteles.pe niveluri si trepte de studii. DEZVOLTAREA PEDAGOGICA: reprezinta ansamblul actiunilor si influenteloreducationale care ad=sigura evolutia personalitatii umane pe plan psihologic si social. comportare civilizată în societate. . OBIECTIVE PSIHOMOTORII: obiective centrate pe formarea unor conduite si operatii manuale. autoreactie. studentului.organizate si prelucrate din punc de vedere pedagogic.inseamna informatii de revenire. 26. 33. CUNOASTEREA PEDAGOGICA: reprezinta o cerinta cu valoare de principiu care vizeaza capacitatea educatorului de a transforma informatia. METACOGNITIE: autoevaluare. OBIECTIVE COGNITIVE: scopuri. OBIECTIVE AFECTIVA: vizeaza formarea convingerilor sentimentelor atitudinilor. tendinte educationale care se refera la transmiterea si asimilarea cunostintelor. EDUCATIA INFORMALA: reprezinta totalitatea informatiilor voluminoase sub aspect cantitativ cu care este confruntat individual si care nu sunt selectate.elevului.in reteaua de formare/dezvoltare a prescolarului. INVATARE SCOLARA: activitate sistematica. 27. OBIECTIVE CADRU: sunt obiecte cu un grad ridicat. rezultatul acestei activităţi pedagogice. angajata la nivelul diferitelor programe scolare/ universitare. menite a se aplica pe cerintele si posibilitatile unor grupe sau clasa de elevi. morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului sau.

50. PROCES DE INVATARE: reprezinta principalul subsistem al sistemului de invatamant specializat in proiectarea si realizarea obiectivelor pedagogice. are ca obiect un studio specific dimensiunea functional-structuralaa educatiei adorabila. 45. PERMANENTA: educatie care dureaza tot timpul vietii.36.PARADIGME : teorie educationala 39. 44. 38. PEDAGOGIE SCOLARA: domeniul al pedagogiei interesat de identificarea problematicii si tehnicii educative valabile pentru copilul integrat in institutia scolara.nationale teroriste si locale in contextual lor politici de democratizare a invatamantului. TRANSDISCILPINARITATEA: este intrepatrundere a mai multor discipline de studii . PROIECTARE DIDACTICA: reprezinta procesul deliberative. PLURIDISCIPLINARITATE: constituie o intergare accentuate si bazata pe o comunicare siemetrica intre diferite paradigme explicative. la nivel macro. 48. SISTEM DE INVATAMANT DEMOCRATIC: capacitatea sistemului de invatamant de a crea conditiile activitatiilor tuturor dispozitilor si predisponibilitatilor. 43. PROCES COGNITIV: process mental. 41. 49. de fixare mentala a pasiilor ce vor fi parcursi in realizarea institutiei si educatiei. PROIECTARE PEDAGOGICA: reprezinta activitatea de structurare a actiuniilor si operatiilor care asigura functionalitatea sistemului si a procesului de invatamant la nivelgeneral. 37. PEDAGOGIA Ştiinţă care se ocupă cu metodele de educaţie şi de instruire a oamenilor . 47. 42. 46. OBIECTIVITATEA SCOLARA : reprezinta o norma sociala legiferata la nivelul sistemelor moderne de invatamant care vizeaza responsabilitatea comunitatilor educative. 40. ORAR SCOLAR: reprezinta un document de planificare a instruirii aplicabil in cadrul fiecarui institutii scolare. care debuteaza in scoala sip e care o urmeaza fiecare pe cont propriu in functie de interese si dorinta sa. PREDARE: reprezinta actiunea cadrului didactic de transferare a cunostintelor la nivelul unui model de comunicare. pe educatie filozofica pe institutii ale marilor ganditori. micro. PEDAGOGIE FILOZOFICA: o forma de pedagogie bazata pe reflectie.