Sunteți pe pagina 1din 1

4.

Partea juridica a cadastrului general

4.1 Notiuni de drept funciar

4.1.1 Generalitati

Fondul funciar al Romaniei este constituit din terenurile de orice fel, indiferent de
destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute, respectiv, de domeniul public ori privat din
care fac parte.
In functie de destinatie, terenurile se impart in: terenuri cu destinatie agricola,
terenuri cu destinatie forestiera, terenuri aflate permanent sub ape, terenuri din intravilan si
terenuri cu destinatii speciale.
Terenurile mentionate mai sus sunt detinute de diferite persoane fizice si juridice.
Prin detinatorii de terenuri se inteleg titularii dreptului de proprietate, al altor drepturi
reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori
precari.
Proprietatea privata asupra terenurilor, sau alte drepturi reale poate avea ca titulari
persoane fizice si juridice, iar terenurile care apartin domeniului public sunt proprietatea
statului.
Domeniul public este de interes national si local.
Terenurile care fac parte din domeniul public national sunt in proprietatea exclusiva
a statului, iar terenurile care fac parte din domeniul public local, apartin in proprietatea
comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.
Terenurile din domeniul public national sunt administrate de catre organele statului
prevazute de lege, iar cele din domeniul public de interes local sunt administrate de
consiliile locale comunale, orasenesti, municipale, dupa caz, sau de catre prefecturile
judetene.
Prin denumirea de terenuri din domeniul public se intelege ca acestea sunt
destinate unei utilitati publice.
Astfel, apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de
interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si
aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile riurilor si fluviilor, lacurilor de interes
public, fundurile apelor maritime interioare ai al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre,
inclusiv plajele, terenurile pentru rezevatii naturale si parcuri nationale, monumentele,
ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru
nevoile apararii sau pentru alte folosinte, care potrivit legii, sunt de domeniu public care,
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.
Terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil iar
dreptul de proprietate asupra acestora este imprescriptibil.
Terenurile din domeniul privat al statului si respectiv al comunelor, oraselor,
municipiilor si judetelor sunt altele decat cele din domeniul public, si mentionate mai sus,
care au intrat in proprietatea statului prin modurile prevazute de lege, fiind supuse
normelor juridice de drept comun, daca prin lege nu se dispune altfel.
Dreptul de proprietate asupra terenurilor, precum si celelalte drepturi reale se
inregistreaza in documentele cadastrului general si de publicitate imobiliara prevazute de
lege.