Sunteți pe pagina 1din 2

MANAGEMENTUL CONFLICTULUI

FACTORI DE ESCALADARE §1 DE D1MINUARE A


CONFLICTULUI

Motto: ,,În acţiunea unei fiinţe raţionale stau atât binele, cât şi răul."
(Marc Aureliu)

UN CONFLICT VA Fl UN CONFLICT VA Fl
ACCENTUAT DACA: DIMINUAT DACA:
• Alte persoane se implica şi iau • Persoanele implicate sunt
parte la conflict; imparţiale şi de încredere;
• Cealaltă parte nu este
• Cealaltă parte este considerate etichetata; părţile sunt capabile
un inamic sau o persoana "rea"; sa se concentreze mai degrabă
asupra problemelor decât
• Una sau ambele persoane se asupra lor însele;
simt ameninţate de cealaltă; • Ameninţările sunt retrase, se
renunţă la ele sau sunt reduse;
• Nu exista o perioada în care au • Persoanele implicate au
colaborat si nici nu sunt interesate cooperat anterior dispute! si sunt
să menţină o relaţie; dispuse sa continue relaţia ;
• Interesele sunt văzute ca
• Problemele implicate sunt fiind de negociat, deoarece nu
văzute ca extrem de importante; implica principii fundamentale;
• Persoanele implicate primesc
• Exista o lipsa de abilităţi de ajutor pentru rezolvarea
rezolvare a conflictului; problemelor si tehnici de
rezolvare a conflictului;

Dacă cel puţin o dată aţi reuşit să diminuaţi un conflict, este sigur
că veţi reuşi din nou.