P. 1
Finantarea investitiilor

Finantarea investitiilor

|Views: 329|Likes:
Published by Xeron Devlin

More info:

Published by: Xeron Devlin on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2014

pdf

text

original

Finantarea investitiilor

1.Conceptul de investitie

Investitiile ca si concept cunosc o divesitate de nuante si definiri. In dictionarul de economie politica, investitiile sunt numite drept plasare de fonduri in industrie, agricultura, comert si in alte ramuri, cu scopul asigurarii bazei materiale si a fortei de munca necesare desfasurarii si largirii activitatii in aceste domenii. Un alt concept este ca, investitiile au drept scop renuntarea la sumele lichide contra sperantei unei resurse ulterioare etalate in timp. Conform dictionarului limbii romane investitiile reprezinta plasare de fonduri in industrie, agricultura, comert, in scopul obtinerii de profit. Cheltuielile cu investitiile reprezinta capitalul plasat. Deci prin investitii intelegem o cheltuiala prezenta, certa care ve duce la rezultate viitoare de cele mai multe ori incerte. Orice investitie cuprinde urmatoarele elemente: - un subiect, persoana fizica sau juridica care investeste; - -un obiect, care cuprine obiecte sau mijloace in care se investeste; - un cost, reprezentand mijloace financiare alocate investitiilor sau efortul facut de investitor; - efectul sau valoarea economica, rezultata in urma investitiei. In concluzie o investitie reprezinta o cheltuiala certa care va duce la obtinerea de efecte viitoare.Aceste efecte trebuie considerate in conditii de risc si incertitudine. In metodologia ONU in legatura cu investitiile se folosesc doi termeni: 1.investitii brute care cuprind valorile mijloacelor fixe in functiune, cresterea valorii mijloacelor fixe circulante si soldul miscarii capitalului strain; 2.investitii nete care cuprind investitiile brute amortizarea. Investitiile pot fi privite in primul rand ca o cheltuiala , respectiv o resursa de tip avansat, in sensul ca este utilizata in present si va duce la obtinerea de efecte viitoare si in al doilea rand ca un proces formand procesul investitional. Cheltuielile cu investitii pot fi de doua categorii: 1.cheltuieli principale cheltuieli legate direct de mijloacele fixe, cheltuieli de achizitie, cheltuieli de productie; 2.cheltuieli derivate cre nu sunt legate in mod direct de mijloacele fixe (ex.cheltuieli cu studii de teren) Tot in categoria cheltuielilor de investitii sunt cuprinse si unele cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor dar care prin rolul lor servesc procesul investitional: -cheltuieli asimilate investitiilor: prospectiuni, cheltuieli de foraj etc. -cheltuieli pentru pregatirea si prognozarea investitiilor : licente, elaborarea de proiecte -lucrari necesre pentru imbunatatiri funciare (impadurirea unor terenuri, plantatii pomi-viticole si achizitii de animale Etapele procesului de investitii: 1.Cererea de investitie se refera la aparitia unei nevoi, pentru a carei satisfacere este necesara constituirea de noi mijloace fixe sau dezvoltarea si largirea celor existente.Cererea de investitie este cea care declanseaza procesul investitional. 2.Capacitatea economica de investitii se refera la existenta resurselor materiale,financiare si valutare care pot fi alocate in procesul investitional. 3.Decizia de investitie se ia in functie de cererea de investitii si de capacitatea economica de investitii. Principala caracteristica a deciziei de investitii este caracteristica de unicitate , deoarece

Dupa forma de proprietate : a) publice b) private 5.lucrari de constructii speciale. studii de teren. 10. lucrari de montaj a utilajelor b) achizitii de utilaje utilaje care necesita montaj si utilaje care nu necesita montaj c) lucrari de exploatari geologice. 7.Dupa sursa de finantare : a) din surse proprii b) din surse atrase sau imprumutate 4. pregatirea fortei de munca 2.Dupa modul de realizare : a) investitii in antrepriza b) investitii in regie c) investitii mixte 6.Atingerea parametrilor proiectati 9. prospectiuni.sistemul care se creaza prin ducerea la indeplinire a deciziei nu mai poate fi corelata decat printr-o alta decizie de investitie. foraj d)alte cheltuieli obtinerea terenului.instalatii. 6. Decizia de investitie este o decizie strategica pe termen lung. in cu totul alte conditii de cantitate si calitate.Functionarea in regim proiectat in decursul duratei economice de functionare a obiectivului.Programarea investitiilor se refera la elaborarea de programe.Darea in functiune a obiectivului de investitii 8.Dupa natura lucrarilor de investitii: a) lucrari de constructii montaj. 1. lucrari de constructii. Decizia de investitie cuprinde: -formularea si analiza problemei -documentarea si informarea -stabilirea criteriilor -stabilirea obiectivelor -determinarea rezultatului si identificarea variantelor -alegerea solutiilor optime -adoptarea strategiei de actiune 4. 5. Dupa gradul de imobilizare a resurselor alocate : .Scoaterea din functiune Tipologia investitiilor Investitiile privite ca si cheltuieli prezinta o anumita omogenitate dar private ca si proces prezinta anumite particularitati si diferentieri ce impun o anumita clasificare a lor dupa anumite criterii. realizarea procesului investitional si corelarea acestor programe cu alte programe de activitate.Realizarea efectiva a obiectivelor de investitii se refera la aspectul fizic al procesului investitional.Dupa caracterul lucrarilor : a) constructii noi b) reconstructii c) reutilari inlocuiri de utilaje cu utilizare sau fara utilizare d) dezvoltare si expansiuni 3.Alocarea resurselor este constituirea efectiva a resurselor de investitii si repartizarea acestora in timp si pe obiective.

brevete c) investitii financiare-cumparari de titluri. 2.surse bugetare . pentru finantarea investitiilor sunt reprezentate de : .Dupa obiect : a) investitii corporale.Dupa importanta lucrarilor pentru obiectul proiectat : a) investitii directe-cuprind lucrarile si dotarile care servesc la realizarea scopului pentru care se construieste obiectivul b ) investitii colaterale-cuprind toate lucrarile si dotarile legate teritorial si functional de investitia directa c) investitii colaterale-cuprind toate lucrarile si dotarile legate teritorial si functional de investitia directa d) investitii conexe.Surse interne-autohtone. .alocatiile de la buget.surse proprii .donatii .credite .surse guvernamentale .incepute inaintea perioadei de referinta si vor continua si dupa expirarea acesteia 7.imprumuturile bancare pe termen lung si mijlociu. . .Dupa destinatie: a) investitii productive b) investitii neproductive sau social-culturale 8.imcepute in perioada de referinta si continuate dupa terminarea acesteia c) investitii in continuare .obligatii. Componenta fizica.cuprind lucrarile ridicate in aval sau in amonte de obiectivul investitiei (ex.construirea unei mori duce la construirea unui magazin de paine) 9.a) investitii terminate inainte de termen care vor fi puse in functiune in perioada de referinta b) investitii neterminate. participari la fonduri de investitii 10.care consta intr-un ansamblu de actiuni fizice si tehnologice care au ca finalitate realizarea fizica a obiectivului de investitii. marci.alte surse Sursele de finantare in economia de piata difera foarte mult . Componenta financiara concretizata in constituirea si utilizarea fondurilor benesti necesare delurarii procesului investitional. Investitiile pot fi finantate din : . astfel avem : 1.destinate achizitiei de licente de fabricatie. b) investitii necorporale.care includ activele corporale si activele circulante . Dupa scopul investitiei : a) investitii pentru mentinerea capacitatii b) investitii pentru cresterea capacitatii c) investitii pentru ameliorarea productivitatii d) investitii pentru diversificarea productiei e) investitii pentru incadrarea in legislatia in vigoare f) investitii pentru ameliorarea climatului de munca Surse de finantare a investitiilor Realizarea procesului investitional presupune doua componente strans legate intre ele: 1. 2.fondurile proprii ale firmei investitionale.

care se acorda pe baza unui studiu de fezabilitate prezentat de investitor.credite bancare si credite acordate de institutiile financiare internationale. Surse externe de finantare pot sa imbrace mai multe forme : a)credite sau imprumuturi b)investitii directe de capital Creditele externe pot fi credite guvernamentale sau cu garantii guvernamentale.ca un cost care determina profitul Utilizarea amortizarii ca resursa de finantare a investitiilor trebuie sa tina seama de inlocuirea mijloacelor fixe a caror durata de functionare a expirat.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. Alocatii de la buget-exista asemenea surse de finantare in economia de piata numai in ramurile strategice si in ramurile necesare.in care se garanteaza cu anumite valori(cladiri.1 milioane de dolari care reprezentau 0. care cuprind capitalul sau patrimoniul firmei.Obiectivul bancii este de acordara si garantare de credite pentru proiectele de reconstructie si dezvoltare pe termen lung (15-25 ani) care acopera total sau partial valoarea proiectelor de investitii.ca banca specializata a ONU a fost infiintata in anul 1945 cu sediul la Washington. din profitul net rezultat din scaderea din profitul brut a impozitului pe profit si care este repartizat pentru investitii. din amortizarea destinata acestui scop. in special active imobilizate . dar unde initiativa privata nu are interes (protectia mediului. Banca Europeana pentru Investitii. daca se acorda facilitati pentru profitul reinvestit.Orice intreprindere nu utilizeaza amortizarea anuala in vederea utilizarii ei doar in momentul scoaterii din functiune a mijlocului fix complet amortizat. Creditele bancare sunt asigurate de banci din diferite tari. Banca Mondiala.Banca Romana pentru Reconstructie si Dezvoltare.din sumele rezultate din vanzarea activelor fizice sau a altor materiale ce provin din dezafectarea activelor scoase din functiune.imbunatatiri funciare.In cazul acestor conventii tara creditoare impune ca achizitionarea de masini si utilaje sa fie facuta din tara sa. Creditele guvernamentale au la baza conventii intre doua tari in care una este solicitanta de credit iar cealalta acorda creditul. in obiectivele din ramurile prioritare ale tarii respective.Banca Mondiala.sursa baneasca sau ca parte disponibilizata a capitalului permanent .Fondurile proprii se regasesc in fondurile de dezvoltare si sunt alimentate din profitul net destinat pentru investitii. un studiu de fezabilitate. c)credite de tip cash-flow.terenuri). Institutiile financiare internationale sunt : Fondul Monetar International.Amortizarea are un dublu caracter : . . agricultura etc) sau asigurarea bazei materiale in sectoarele neproductive (sanatate .arta ). b)credite ipotecare . Fondurile bancii mondiale sunt din trei surse : -capital social subscris de statele membre si care detin 13% din fonduri -capital imobilizat prin emisiunile de obligatiuni si care detin aproximativ 85% din fonduri -profitul obtinut din operatiuni efectuate de catre banca Romania a aderat la Banca Mondiala in anul 1963 si a subscris 162. ci o utilizeaza ori de cate ori apar oportunitati pentru investitii. . care sa asigure banca creditoare ca isi va recupera creditul si dobanzile. Creditele bancare. Locul profitului in asigurarea fondului investitional depinde de politica Guvernului.aceasta sursa de finantare trebuie foarte riguros fundamentata din doua puncte de vedere : -fiind o cheltuiala (dobanda) costul este mai mare -din punct de vedere al riscului finantarii (investitional) Creditele bancare solicitate pentru investitii pot fi : a)credite bancare acordate pe baza unor garantii materiale.cultura.Prin aceste conventii se stabileste plafonul de garantie si imprumuturile. FMI-are un spectru mai larg de imprumuturi nu numai in domeniul investitiilor. pentru acest tip de credit existand o garantie materiala.41% din numarul de voturi in Consiliul de Administratie.

1.Aceasta corporatie suplineste activitatea Bancii Mondiale prin asigurarea de capital in afaceri particulare si acordarea de credite fara garantie guvernamentala. tarile est-europene precum si SUA. caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie. legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).Romania beneficiaza de credite BERD acestea fiind de un real folos in perioada de tranzitie spre economia de piata. .Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note. 766 din 10 noiembrie 2009 Data intrarii in vigoare : 01/01/2010) SECŢIUNEA 8 REGULI DE EVALUARE 8. Active de natura cheltuielilor de constituire 75. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3. celelalte state europene .Japonia. . Membri fondatori ai BERD sunt statele membre ale CEE (Piata Comuna). (2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate. precum şi alte cheltuieli de această natură.(1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active". RATP beneficiaza de rezultatele imprumutului efectuat de catre Consiliul Local Municipal Iasi pentru refacerea caii de rulare pentru tramvaie in municipiul Iasi . 77. . REGULI GENERALE DE EVALUARE .Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare. nu se face nicio distribuire din profituri.Canada si Australia. cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.a fost infiintata la 28 mai 1990 prin acordul de finantare de la Paris si are ca membre 40 de state. REGLEMENTARI CONTABILE conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (ORDIN nr.In sistemul Bancii Mondiala se afla si Corporatia Financiara Internationala. 76. Banca Europeana de nvestitii . EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. care sunt fondatoare a bancii si doua institutii ale CEE.actionari acesteia sunt statele membre ale UE iar ministrii de finante ale acestor tarii formeaza Consiliul de guvernare a bancii.Comisia Europeana si Banca Europeana pentru Investitii. BERD are si misiunea de a favoriza realizarea obiectivelor UE prin acordarea de credite financiare pe termen lung pentru proiectele de investitii.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene . care reprezinta cea mai importanta sursa de finantare pentru proiectele de investitii din sectorul particular din tarile in curs de dezvoltare. cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni.imobilizările necorporale în curs de execuţie. cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. .

inclusiv minereuri. şi numai dacă. înainte ca fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei resurselor minerale să fie demonstrate. .(1) Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe într-un plan sau proiect ce vizează producţia de materiale. produse. b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă. vehicule şi echipamente de forare). (3) Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: a) proiectarea. Printre altele. 79. geochimice şi geofizice etc. (2) Cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate în legătură cu explorarea şi evaluarea resurselor minerale. sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. Pentru a determina dacă aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizări necorporale. precum şi determinarea fezabilităţii tehnice şi a viabilităţii comerciale ale extracţiei resurselor minerale. procese. construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă. geologice. . d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. dispozitive. o entitate poate demonstra toate elementele următoare: a) fezabilitatea tehnică pentru finalizarea imobilizării necorporale. construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor. entitatea poate demonstra existenţa unei pieţe pentru producţia generată de imobilizarea necorporală ori pentru imobilizarea necorporală în sine sau. e) disponibilitatea unor resurse tehnice. b) intenţia sa de a finaliza imobilizarea necorporală şi de a o utiliza sau vinde.Active de natura cheltuielilor de dezvoltare 78. financiare şi de altă natură adecvate pentru a completa dezvoltarea şi pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală. c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală. (2) O imobilizare necorporală generată de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaşte dacă. gaz natural şi resurse similare neregenerative. sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite. produsele. (4) O entitate nu va înregistra la cheltuieli de dezvoltare de natura cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate: . (3) Exemple de cheltuieli care pot fi incluse în evaluarea iniţială a activelor de explorare şi exploatare pot fi următoarele: a) cheltuieli cu achiziţia drepturilor de a explora. după ce entitatea a obţinut drepturile legale de a explora întro anumită zonă. construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele. f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizării necorporale pe perioada dezvoltării sale. petrol. o entitate ia în considerare gradul în care cheltuiala poate fi asociată cu descoperirea resurselor minerale. procesele.(1) La cheltuielile de dezvoltare pot fi înscrise şi cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale. astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare. dacă se prevede folosirea ei pe plan intern. b) cheltuieli cu studii topografice. Explorarea şi evaluarea resurselor minerale se referă la prospectarea resurselor minerale. înainte de începerea producţiei sau utilizării comerciale. c) proiectarea. d) proiectarea. utilitatea imobilizării necorporale. Nu reprezintă imobilizări necorporale de natura activelor de explorare şi de evaluare acele active care sunt în mod clar corporale (de exemplu.

b) nu sunt prevăzute în buget şi nici planificate cheltuieli substanţiale pentru explorarea în continuare şi pentru evaluarea resurselor minerale în acea zonă. În cazul în care contractul prevede plata unei redevenţe/chirii. după caz.(1) Concesiunile. în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea. mărcile comerciale. cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. b) după ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei unei resurse minerale. dacă este cazul.a) înainte de explorarea şi evaluarea resurselor minerale. licenţele. este puţin probabil ca valoarea contabilă a activului de explorare şi evaluare să fie complet recuperată în urma valorificării sau vânzării etc. se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport. achiziţionate sau dobândite pe alte căi. d) există suficiente date care să indice că. c) explorarea şi evaluarea resurselor minerale dintr-o anumită zonă nu au dus la descoperirea unor cantităţi de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial. mărcile comerciale. (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte cinci ani. (3) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate. . după caz. şi nu o valoare amortizabilă. nu se face nicio distribuire din profituri. o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare şi evaluare: a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumită zonă a expirat în decursul perioadei sau va expira în viitorul apropiat şi nu se preconizează reînnoirea.(1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. licenţele. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste. brevetele. aceasta trebuie prezentată în notele explicative.Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative. drepturile şi activele similare reprezentând aport. stabilită potrivit contractului. 80. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia. deşi este posibilă o dezvoltare în zona respectivă. fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale. drepturile şi activele similare 81. împreună cu motivele care au determinat-o. (3) Brevetele. iar entitatea a decis să întrerupă acest gen de activităţi în zona respectivă. (4) . . mărcile comerciale. se reflectă cheltuiala reprezentând redevenţa/chiria. cum sunt cheltuielile ce au avut loc înainte de momentul în care entitatea a obţinut dreptul legal de a explora o anumită zonă. Concesiunile. (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. (5) O imobilizare necorporală de natura activelor de explorare şi evaluare nu va mai fi clasificată ca atare atunci când fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei unei resurse minerale sunt demonstrabile. licenţele. brevetele. . (6) Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare şi evaluare. drepturile şi alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine. (7) Unul sau mai multe din următoarele fapte şi împrejurări indică faptul că o entitate ar trebui să analizeze şi să efectueze.

entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani. licenţa primită de entitatea care are calitatea de operator. la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă la data tranzacţiei. acestea sunt contabilizate şi amortizate separat.(1) În cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip publicprivat. cui trebuie să le presteze şi la ce preţ. care să poată fi evaluată credibil la cost. se înregistrează la imobilizări necorporale.82.prin dreptul de proprietate. indiferent dacă este realizat ca urmare a cumpărării sau ca urmare a unor operaţiuni de fuziune. de a taxa utilizatorii unui serviciu public. de regulă. după caz. precum şi reţete. dreptul de beneficiu sau în alt mod . cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative. .orice interes rezidual în infrastructură la terminarea acordului. înregistrării de costuri mai mici sau alte beneficii. (2) Programele informatice. entităţile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite. . se au în vedere următoarele prevederi: a) fondul comercial se amortizează. şi de datorii şi capitaluri proprii. . (2) În înţelesul prezentelor reglementări. şi b) concedentul controlează . încheiat potrivit legislaţiei în vigoare. . fondul comercial se poate recunoaşte numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părţi a acestora şi.(1) În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. (3) Fondul comercial generat intern nu se recunoaşte ca activ deoarece nu este o resursă identificabilă (adică nu este separabil şi nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de altă natură) controlată de entitate. în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. de regulă. (2) În situaţiile financiare anuale individuale. recunoscut naţional şi internaţional. în scopul determinării valorii individuale a acestora. dacă se poate efectua o separare între cele două active. b) totuşi. un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat dacă: a) concedentul controlează sau reglementează ce servicii trebuie să presteze operatorul în cadrul infrastructurii. (3) În cazul programelor informatice achiziţionate împreună cu licenţele de utilizare. Aceasta se efectuează. reprezentată de un ansamblu integrat de activităţi şi active organizate şi administrate în scopul obţinerii de profituri. Fondul comercial 83. de regulă. dacă sunt stabilite o durată şi o valoare pentru această licenţă. Avansuri şi alte imobilizări necorporale 84. precum şi celelalte imobilizări necorporale înregistrate la elementul "Alte imobilizări necorporale" se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine. proiecte şi prototipuri.(1) Fondul comercial se recunoaşte. programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare. Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer. a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate. de către profesionişti calificaţi în evaluare. membri ai unui organism profesional în domeniu. formule. (4) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ. Transferul este în legătură cu o afacere. modele.

. 8. (2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale. suplimentare faţă de cele estimate iniţial.(1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări. (2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil. . . aşa cum sunt definite în prezentele reglementări. mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului. . b) cheltuieli materiale. g) costurile de testare a funcţionării corecte a activului. după caz. sunt: a) costurile reprezentând salariile angajaţilor. atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare. sub forma cheltuielilor ulterioare. d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare.Imobilizările necorporale în curs de execuţie 85. Imobilizări corporale Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale 105. c) costurile de amenajare a amplasamentului. Cheltuieli ulterioare 88.2. contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea.O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie. investiţiile efectuate la imobilizările corporale. e) costurile de instalare şi asamblare. f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor. precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea.Imobilizările necorporale în curs de execuţie reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei.3. Cheltuieli ulterioare (2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului.Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale. . Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale 86. care rezultă direct din construcţia imobilizării corporale. în funcţie de modalitatea de intrare în entitate. 87.(1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. direct atribuibile acesteia. după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). (4) În costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune. . h) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor etc. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare. evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie.

de la data operaţiunii de constituire. înregistrate pe seama cheltuielilor. diminuează sau anulează. creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie. . darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora. cu ocazia inventarierii. orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt. după caz. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. 170. 169. prin care se înţelege preţul de cumpărare.3. . (3) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. Astfel. 108. precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului. atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. . . (2) La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt. (2) În categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt.(1) Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării acţiunilor deţinute la entităţile afiliate. în scopul comercializării. În mod similar. 161.(1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante.(1) La intrarea în entitate. (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. după caz.(1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie. .(1) Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate. se aplică prevederile pct. de la data operaţiunii de lichidare. eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează. la sfârşitul exerciţiului financiar. în cadrul unor tranzacţii normale. manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie. (2) Contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se înregistrează în contrapartidă cu contul 768 "Alte venituri financiare. altor investiţii pe termen scurt.3. sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. Investiţii pe termen scurt 167. Prin urmare. ." 168. dacă entitatea produce active similare. după caz. cheltuiala reprezentând rebuturi. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare. investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie.Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor. cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt. 8. după caz. ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează. se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare. (2) Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia.

valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie.(1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă. (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii. inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă. agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale. precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale. .8. (2) În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct: .(1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere. PLAN DE CONTURI 23. . IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 231. 234. . (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456). 238.alte sume primite cu caracter de subvenţii. . neterminate (722). În debitul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează: . (2) Subvenţiile pentru active. caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă. 453). Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) 232. 451.(1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI" Din grupa 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" fac parte: Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie. SUBVENŢII 233. Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. să construiască sau achiziţioneze active imobilizate. . Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) 233. inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404. În creditul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează: . Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A) 234. se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 "Subvenţii pentru investiţii").subvenţii guvernamentale.împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie facturate de furnizori. Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" este un cont de activ. o imobilizare corporală). .8. .

În creditul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează: . a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658). 451. a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665). la finele lunii.valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658). În creditul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează: . rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (404). Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ. 213.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie. sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668). Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale (404). 212. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi (671).valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie. . În debitul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează: . recepţionate (203. . 214). Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. . . . . .valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456). a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. 453). În debitul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează: . Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" este un cont de activ. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. neterminate (721). a avansurilor acordate în valută (765). .valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" este un cont de activ. inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404.diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei.valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale. Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări corporale. 208). decontate (404).valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie facturate de furnizori. .. decontate (404). . rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. a avansurilor acordate în valută (765). recepţionate. . În debitul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează: . În creditul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează: .diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. nedecontate. date în folosinţă sau puse în funcţiune (211. la finele lunii. la finele lunii.valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie. Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie. . Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. respectiv la închiderea exerciţiului financiar.diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea.

Furnizori de imobilizări (P) 405. Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv. Contul 404 "Furnizori de imobilizări" este un cont de pasiv. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 293. aferente exerciţiilor financiare precedente (117). CLASA 4 . 231. 224. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290. 233).valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (201. Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie.sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (781). În creditul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează: . 208. nedecontate. 205.rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile.. alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. la finele lunii. . sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668).CONTURI DE TERŢI 40. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P) 2933. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. 212. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) Contul 404 "Furnizori de imobilizări" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie (P) Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 291. 214.sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (681). Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 2931. 223. constatate în exerciţiul financiar curent. În debitul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează: . . a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665). FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 404. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. 203.diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. . 211. 213. În creditul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează: . 29.

.valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări (404). Soldul contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziţionate. . respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).). scutite sau anulate. Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări. 232. pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin. înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. 234).diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei.valoarea sconturilor obţinute de la furnizorii de imobilizări (767).diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei. cambie etc. din evaluarea soldului în valută (665). În debitul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează: . 531. . şi a dobânzii aferente (167.. 234). potrivit legii (758). .diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii.diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii.taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor de imobilizări (4426). . precum şi valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (512.valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405). 541. la scadenţa acestora (512).valoarea garanţiilor depuse la terţi (167). respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765). respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665). 445. . respectiv la închiderea exerciţiului financiar. . a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. . la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării (765). amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658).valoarea despăgubirilor. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768). Subvenţii 4451. .valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (232. În debitul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează: . . 666).diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută. . . Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) 4458.datorii prescrise.obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator.plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale. . rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv. în cazul leasingului financiar. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) Contul 445 "Subvenţii" . În creditul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează: . Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări. Subvenţii guvernamentale (A) 4452. înregistrate la finele lunii.diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii de imobilizări.sumele achitate furnizorilor de imobilizări.

462). Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII 4751. Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ. Donaţii pentru investiţii (P) 4754.subvenţiile pentru investiţii. împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit. . Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" este un cont de pasiv. . . REGULARIZARE ŞI ASIMILATE" Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii. În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează: . aferente perioadelor viitoare (472). 4752. În debitul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează: .valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite drept subvenţii guvernamentale (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective). Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) 4758. În creditul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează: .subvenţiile pentru investiţii.valoarea subvenţiilor încasate (512). CLASA 5 . Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 4753.valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective). împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii (445). . aferente perioadei (741). netransferate la venituri. corespunzător amortizării calculate (758).cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri.partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit (512.valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţii pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771). împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII.CONTURI DE TREZORERIE 50. donaţiilor pentru investiţii. cu caracter de subvenţii pentru investiţii (4751.Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor. În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii " se înregistrează: . distinct pe subvenţii guvernamentale. împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii. . 4758). .valoarea subvenţiilor pentru venituri. plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (P) . Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 4752. Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii. 475.valoarea subvenţiilor pentru venituri.

valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate (509. 53 "Casa". 58 "Viramente interne". a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768). Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 5081. În debitul contului 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează: . 54 "Acreditive". Obligaţiuni (A) 508. . Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A) 509. 531).pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664). Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate. În creditul contului 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează: . Alte titluri de plasament (A) 5088. cedate (461. cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) 5092. .ajustarea rezervei de valoare justă. 512. 512.diferenţele favorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar.creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare. Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" este un cont de activ. urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 5091. 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie". 531).preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) 505. . GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT" Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte: Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate. . . în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (106).501. inclusă direct în capitalul propriu. 51 "Conturi la bănci". în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (106). Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" . a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668). Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) 506. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P) CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE" Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt".diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar.

512. a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668). sau la lichidarea lor (665).valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate (509. Contul 506 "Obligaţiuni" este un cont de activ. 531). înregistrate la finele lunii. În debitul contului 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează: . anulate (161). Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" este un cont de activ. Soldul contului reprezintă valoarea altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate existente. Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor existente. În debitul contului 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se înregistrează: . Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate. În creditul contului 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează: . 512. Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa depozitelor bancare pe termen scurt. 531). respectiv la închiderea exerciţiului financiar.valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate (509. 531). . respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate (509. 512. În debitul contului 506 "Obligaţiuni" se înregistrează: . 512.pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664). a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768). înregistrate la finele lunii. .diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută.diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută. 531). În creditul contului 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se înregistrează: . neanulate.preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute (461.diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar. 531). Contul 506 "Obligaţiuni" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor cumpărate.pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664).Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor emise şi răscumpărate.valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate. Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" este un cont de activ. a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate. .diferenţele favorabile din evaluarea. 512. Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate. . la încheierea exerciţiului financiar. . . cumpărate. . În creditul contului 506 "Obligaţiuni" se înregistrează: .preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt (461.

În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează: . reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt. reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI 721.valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203.diferenţele nefavorabile de curs valutar. la finele lunii. 233). . 531).valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (512. Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale.valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate (501. Venituri din producţia de imobilizări necorporale 722. realizate pe cont propriu (211. În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează: . Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv. rezultate în urma evaluării datoriilor în valută. rezultate în urma evaluării datoriilor în valută.costul de producţie al celorlalte imobilizări corporale. 72. În creditul contului 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" se înregistrează: .costul de producţie al amenajărilor de terenuri. sau în urma achitării acestora (765). În creditul contului 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" se înregistrează: . 208. realizate pe cont propriu. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. 508). . . 231). precum şi al investiţiilor efectuate la cele existente (231). 505.diferenţele favorabile de curs valutar. . 506. Venituri din producţia de imobilizări corporale GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI" Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări" fac parte: Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale. la finele lunii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->