P. 1
Finantarea investitiilor

Finantarea investitiilor

|Views: 328|Likes:
Published by Xeron Devlin

More info:

Published by: Xeron Devlin on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2014

pdf

text

original

Finantarea investitiilor

1.Conceptul de investitie

Investitiile ca si concept cunosc o divesitate de nuante si definiri. In dictionarul de economie politica, investitiile sunt numite drept plasare de fonduri in industrie, agricultura, comert si in alte ramuri, cu scopul asigurarii bazei materiale si a fortei de munca necesare desfasurarii si largirii activitatii in aceste domenii. Un alt concept este ca, investitiile au drept scop renuntarea la sumele lichide contra sperantei unei resurse ulterioare etalate in timp. Conform dictionarului limbii romane investitiile reprezinta plasare de fonduri in industrie, agricultura, comert, in scopul obtinerii de profit. Cheltuielile cu investitiile reprezinta capitalul plasat. Deci prin investitii intelegem o cheltuiala prezenta, certa care ve duce la rezultate viitoare de cele mai multe ori incerte. Orice investitie cuprinde urmatoarele elemente: - un subiect, persoana fizica sau juridica care investeste; - -un obiect, care cuprine obiecte sau mijloace in care se investeste; - un cost, reprezentand mijloace financiare alocate investitiilor sau efortul facut de investitor; - efectul sau valoarea economica, rezultata in urma investitiei. In concluzie o investitie reprezinta o cheltuiala certa care va duce la obtinerea de efecte viitoare.Aceste efecte trebuie considerate in conditii de risc si incertitudine. In metodologia ONU in legatura cu investitiile se folosesc doi termeni: 1.investitii brute care cuprind valorile mijloacelor fixe in functiune, cresterea valorii mijloacelor fixe circulante si soldul miscarii capitalului strain; 2.investitii nete care cuprind investitiile brute amortizarea. Investitiile pot fi privite in primul rand ca o cheltuiala , respectiv o resursa de tip avansat, in sensul ca este utilizata in present si va duce la obtinerea de efecte viitoare si in al doilea rand ca un proces formand procesul investitional. Cheltuielile cu investitii pot fi de doua categorii: 1.cheltuieli principale cheltuieli legate direct de mijloacele fixe, cheltuieli de achizitie, cheltuieli de productie; 2.cheltuieli derivate cre nu sunt legate in mod direct de mijloacele fixe (ex.cheltuieli cu studii de teren) Tot in categoria cheltuielilor de investitii sunt cuprinse si unele cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor dar care prin rolul lor servesc procesul investitional: -cheltuieli asimilate investitiilor: prospectiuni, cheltuieli de foraj etc. -cheltuieli pentru pregatirea si prognozarea investitiilor : licente, elaborarea de proiecte -lucrari necesre pentru imbunatatiri funciare (impadurirea unor terenuri, plantatii pomi-viticole si achizitii de animale Etapele procesului de investitii: 1.Cererea de investitie se refera la aparitia unei nevoi, pentru a carei satisfacere este necesara constituirea de noi mijloace fixe sau dezvoltarea si largirea celor existente.Cererea de investitie este cea care declanseaza procesul investitional. 2.Capacitatea economica de investitii se refera la existenta resurselor materiale,financiare si valutare care pot fi alocate in procesul investitional. 3.Decizia de investitie se ia in functie de cererea de investitii si de capacitatea economica de investitii. Principala caracteristica a deciziei de investitii este caracteristica de unicitate , deoarece

Darea in functiune a obiectivului de investitii 8.Dupa modul de realizare : a) investitii in antrepriza b) investitii in regie c) investitii mixte 6. Decizia de investitie este o decizie strategica pe termen lung.lucrari de constructii speciale. Decizia de investitie cuprinde: -formularea si analiza problemei -documentarea si informarea -stabilirea criteriilor -stabilirea obiectivelor -determinarea rezultatului si identificarea variantelor -alegerea solutiilor optime -adoptarea strategiei de actiune 4.Dupa caracterul lucrarilor : a) constructii noi b) reconstructii c) reutilari inlocuiri de utilaje cu utilizare sau fara utilizare d) dezvoltare si expansiuni 3. pregatirea fortei de munca 2. 10.Dupa sursa de finantare : a) din surse proprii b) din surse atrase sau imprumutate 4. lucrari de montaj a utilajelor b) achizitii de utilaje utilaje care necesita montaj si utilaje care nu necesita montaj c) lucrari de exploatari geologice. 1. foraj d)alte cheltuieli obtinerea terenului. realizarea procesului investitional si corelarea acestor programe cu alte programe de activitate. 7. studii de teren. in cu totul alte conditii de cantitate si calitate.Alocarea resurselor este constituirea efectiva a resurselor de investitii si repartizarea acestora in timp si pe obiective. lucrari de constructii.Atingerea parametrilor proiectati 9.Dupa forma de proprietate : a) publice b) private 5.Dupa natura lucrarilor de investitii: a) lucrari de constructii montaj.Realizarea efectiva a obiectivelor de investitii se refera la aspectul fizic al procesului investitional.Functionarea in regim proiectat in decursul duratei economice de functionare a obiectivului.instalatii. Dupa gradul de imobilizare a resurselor alocate : .Scoaterea din functiune Tipologia investitiilor Investitiile privite ca si cheltuieli prezinta o anumita omogenitate dar private ca si proces prezinta anumite particularitati si diferentieri ce impun o anumita clasificare a lor dupa anumite criterii.Programarea investitiilor se refera la elaborarea de programe. 5. prospectiuni. 6.sistemul care se creaza prin ducerea la indeplinire a deciziei nu mai poate fi corelata decat printr-o alta decizie de investitie.

donatii .surse bugetare .imprumuturile bancare pe termen lung si mijlociu.obligatii. .Dupa obiect : a) investitii corporale. participari la fonduri de investitii 10.alocatiile de la buget.destinate achizitiei de licente de fabricatie. marci.imcepute in perioada de referinta si continuate dupa terminarea acesteia c) investitii in continuare . pentru finantarea investitiilor sunt reprezentate de : . Componenta financiara concretizata in constituirea si utilizarea fondurilor benesti necesare delurarii procesului investitional.care consta intr-un ansamblu de actiuni fizice si tehnologice care au ca finalitate realizarea fizica a obiectivului de investitii.fondurile proprii ale firmei investitionale.Surse interne-autohtone.Dupa destinatie: a) investitii productive b) investitii neproductive sau social-culturale 8. .cuprind lucrarile ridicate in aval sau in amonte de obiectivul investitiei (ex. Componenta fizica.surse proprii . astfel avem : 1.alte surse Sursele de finantare in economia de piata difera foarte mult .brevete c) investitii financiare-cumparari de titluri. Investitiile pot fi finantate din : . 2.construirea unei mori duce la construirea unui magazin de paine) 9.Dupa importanta lucrarilor pentru obiectul proiectat : a) investitii directe-cuprind lucrarile si dotarile care servesc la realizarea scopului pentru care se construieste obiectivul b ) investitii colaterale-cuprind toate lucrarile si dotarile legate teritorial si functional de investitia directa c) investitii colaterale-cuprind toate lucrarile si dotarile legate teritorial si functional de investitia directa d) investitii conexe. Dupa scopul investitiei : a) investitii pentru mentinerea capacitatii b) investitii pentru cresterea capacitatii c) investitii pentru ameliorarea productivitatii d) investitii pentru diversificarea productiei e) investitii pentru incadrarea in legislatia in vigoare f) investitii pentru ameliorarea climatului de munca Surse de finantare a investitiilor Realizarea procesului investitional presupune doua componente strans legate intre ele: 1. b) investitii necorporale.surse guvernamentale .credite .care includ activele corporale si activele circulante .a) investitii terminate inainte de termen care vor fi puse in functiune in perioada de referinta b) investitii neterminate. .incepute inaintea perioadei de referinta si vor continua si dupa expirarea acesteia 7. 2.

terenuri).Banca Romana pentru Reconstructie si Dezvoltare.1 milioane de dolari care reprezentau 0. . Surse externe de finantare pot sa imbrace mai multe forme : a)credite sau imprumuturi b)investitii directe de capital Creditele externe pot fi credite guvernamentale sau cu garantii guvernamentale.Fondurile proprii se regasesc in fondurile de dezvoltare si sunt alimentate din profitul net destinat pentru investitii. Creditele bancare sunt asigurate de banci din diferite tari.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.In cazul acestor conventii tara creditoare impune ca achizitionarea de masini si utilaje sa fie facuta din tara sa.Orice intreprindere nu utilizeaza amortizarea anuala in vederea utilizarii ei doar in momentul scoaterii din functiune a mijlocului fix complet amortizat.Prin aceste conventii se stabileste plafonul de garantie si imprumuturile. in special active imobilizate . Creditele bancare. ci o utilizeaza ori de cate ori apar oportunitati pentru investitii. FMI-are un spectru mai larg de imprumuturi nu numai in domeniul investitiilor.Amortizarea are un dublu caracter : .in care se garanteaza cu anumite valori(cladiri.ca un cost care determina profitul Utilizarea amortizarii ca resursa de finantare a investitiilor trebuie sa tina seama de inlocuirea mijloacelor fixe a caror durata de functionare a expirat.41% din numarul de voturi in Consiliul de Administratie. Institutiile financiare internationale sunt : Fondul Monetar International.Obiectivul bancii este de acordara si garantare de credite pentru proiectele de reconstructie si dezvoltare pe termen lung (15-25 ani) care acopera total sau partial valoarea proiectelor de investitii. Banca Europeana pentru Investitii. Banca Mondiala. care sa asigure banca creditoare ca isi va recupera creditul si dobanzile.imbunatatiri funciare.Banca Mondiala.sursa baneasca sau ca parte disponibilizata a capitalului permanent .credite bancare si credite acordate de institutiile financiare internationale. b)credite ipotecare . dar unde initiativa privata nu are interes (protectia mediului. pentru acest tip de credit existand o garantie materiala. un studiu de fezabilitate. c)credite de tip cash-flow. in obiectivele din ramurile prioritare ale tarii respective.ca banca specializata a ONU a fost infiintata in anul 1945 cu sediul la Washington. agricultura etc) sau asigurarea bazei materiale in sectoarele neproductive (sanatate . care se acorda pe baza unui studiu de fezabilitate prezentat de investitor. Alocatii de la buget-exista asemenea surse de finantare in economia de piata numai in ramurile strategice si in ramurile necesare. . care cuprind capitalul sau patrimoniul firmei.cultura.aceasta sursa de finantare trebuie foarte riguros fundamentata din doua puncte de vedere : -fiind o cheltuiala (dobanda) costul este mai mare -din punct de vedere al riscului finantarii (investitional) Creditele bancare solicitate pentru investitii pot fi : a)credite bancare acordate pe baza unor garantii materiale.din sumele rezultate din vanzarea activelor fizice sau a altor materiale ce provin din dezafectarea activelor scoase din functiune. Locul profitului in asigurarea fondului investitional depinde de politica Guvernului. Fondurile bancii mondiale sunt din trei surse : -capital social subscris de statele membre si care detin 13% din fonduri -capital imobilizat prin emisiunile de obligatiuni si care detin aproximativ 85% din fonduri -profitul obtinut din operatiuni efectuate de catre banca Romania a aderat la Banca Mondiala in anul 1963 si a subscris 162.arta ). Creditele guvernamentale au la baza conventii intre doua tari in care una este solicitanta de credit iar cealalta acorda creditul. din amortizarea destinata acestui scop. din profitul net rezultat din scaderea din profitul brut a impozitului pe profit si care este repartizat pentru investitii. daca se acorda facilitati pentru profitul reinvestit.

. cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.Japonia. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE.Canada si Australia. caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie. 3.Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare. care sunt fondatoare a bancii si doua institutii ale CEE. 76. (2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate. cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni. nu se face nicio distribuire din profituri.Aceasta corporatie suplineste activitatea Bancii Mondiale prin asigurarea de capital in afaceri particulare si acordarea de credite fara garantie guvernamentala.imobilizările necorporale în curs de execuţie.actionari acesteia sunt statele membre ale UE iar ministrii de finante ale acestor tarii formeaza Consiliul de guvernare a bancii. RATP beneficiaza de rezultatele imprumutului efectuat de catre Consiliul Local Municipal Iasi pentru refacerea caii de rulare pentru tramvaie in municipiul Iasi . cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.Comisia Europeana si Banca Europeana pentru Investitii. REGULI GENERALE DE EVALUARE . Active de natura cheltuielilor de constituire 75. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. Membri fondatori ai BERD sunt statele membre ale CEE (Piata Comuna). 766 din 10 noiembrie 2009 Data intrarii in vigoare : 01/01/2010) SECŢIUNEA 8 REGULI DE EVALUARE 8.In sistemul Bancii Mondiala se afla si Corporatia Financiara Internationala. BERD are si misiunea de a favoriza realizarea obiectivelor UE prin acordarea de credite financiare pe termen lung pentru proiectele de investitii.Romania beneficiaza de credite BERD acestea fiind de un real folos in perioada de tranzitie spre economia de piata.a fost infiintata la 28 mai 1990 prin acordul de finantare de la Paris si are ca membre 40 de state. 77. Banca Europeana de nvestitii . precum şi alte cheltuieli de această natură. care reprezinta cea mai importanta sursa de finantare pentru proiectele de investitii din sectorul particular din tarile in curs de dezvoltare. celelalte state europene . . . tarile est-europene precum si SUA. legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii). REGLEMENTARI CONTABILE conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (ORDIN nr. .Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.(1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active".055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene .1. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

Nu reprezintă imobilizări necorporale de natura activelor de explorare şi de evaluare acele active care sunt în mod clar corporale (de exemplu. înainte ca fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei resurselor minerale să fie demonstrate. o entitate ia în considerare gradul în care cheltuiala poate fi asociată cu descoperirea resurselor minerale. (3) Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: a) proiectarea. geochimice şi geofizice etc. construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele. . procese.Active de natura cheltuielilor de dezvoltare 78. c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală. entitatea poate demonstra existenţa unei pieţe pentru producţia generată de imobilizarea necorporală ori pentru imobilizarea necorporală în sine sau. (2) Cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate în legătură cu explorarea şi evaluarea resurselor minerale. precum şi determinarea fezabilităţii tehnice şi a viabilităţii comerciale ale extracţiei resurselor minerale. construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă. c) proiectarea. . (2) O imobilizare necorporală generată de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaşte dacă. Explorarea şi evaluarea resurselor minerale se referă la prospectarea resurselor minerale. utilitatea imobilizării necorporale. financiare şi de altă natură adecvate pentru a completa dezvoltarea şi pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală. sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite. gaz natural şi resurse similare neregenerative. produsele. Printre altele. înainte de începerea producţiei sau utilizării comerciale.(1) La cheltuielile de dezvoltare pot fi înscrise şi cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale. petrol.(1) Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe într-un plan sau proiect ce vizează producţia de materiale. construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor. 79. vehicule şi echipamente de forare). b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă. (4) O entitate nu va înregistra la cheltuieli de dezvoltare de natura cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate: . produse. dacă se prevede folosirea ei pe plan intern. dispozitive. şi numai dacă. o entitate poate demonstra toate elementele următoare: a) fezabilitatea tehnică pentru finalizarea imobilizării necorporale. procesele. sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. b) cheltuieli cu studii topografice. geologice. d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. după ce entitatea a obţinut drepturile legale de a explora întro anumită zonă. astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare. Pentru a determina dacă aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizări necorporale. (3) Exemple de cheltuieli care pot fi incluse în evaluarea iniţială a activelor de explorare şi exploatare pot fi următoarele: a) cheltuieli cu achiziţia drepturilor de a explora. f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizării necorporale pe perioada dezvoltării sale. d) proiectarea. inclusiv minereuri. b) intenţia sa de a finaliza imobilizarea necorporală şi de a o utiliza sau vinde. e) disponibilitatea unor resurse tehnice.

fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale. (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune.(1) Concesiunile. b) nu sunt prevăzute în buget şi nici planificate cheltuieli substanţiale pentru explorarea în continuare şi pentru evaluarea resurselor minerale în acea zonă. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste. achiziţionate sau dobândite pe alte căi. (7) Unul sau mai multe din următoarele fapte şi împrejurări indică faptul că o entitate ar trebui să analizeze şi să efectueze. cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. după caz. b) după ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei unei resurse minerale. drepturile şi activele similare reprezentând aport. . . după caz. dacă este cazul. (6) Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare şi evaluare. o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare şi evaluare: a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumită zonă a expirat în decursul perioadei sau va expira în viitorul apropiat şi nu se preconizează reînnoirea. brevetele. se reflectă cheltuiala reprezentând redevenţa/chiria. licenţele.(1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. În cazul în care contractul prevede plata unei redevenţe/chirii. licenţele. . Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia. (3) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate. drepturile şi alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine. mărcile comerciale. mărcile comerciale.a) înainte de explorarea şi evaluarea resurselor minerale. cum sunt cheltuielile ce au avut loc înainte de momentul în care entitatea a obţinut dreptul legal de a explora o anumită zonă. iar entitatea a decis să întrerupă acest gen de activităţi în zona respectivă. aceasta trebuie prezentată în notele explicative. în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea. se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport. brevetele. şi nu o valoare amortizabilă.Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative. nu se face nicio distribuire din profituri. stabilită potrivit contractului. licenţele. (3) Brevetele. este puţin probabil ca valoarea contabilă a activului de explorare şi evaluare să fie complet recuperată în urma valorificării sau vânzării etc. împreună cu motivele care au determinat-o. d) există suficiente date care să indice că. Concesiunile. (4) . (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte cinci ani. deşi este posibilă o dezvoltare în zona respectivă. 80. c) explorarea şi evaluarea resurselor minerale dintr-o anumită zonă nu au dus la descoperirea unor cantităţi de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial. (5) O imobilizare necorporală de natura activelor de explorare şi evaluare nu va mai fi clasificată ca atare atunci când fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei unei resurse minerale sunt demonstrabile. mărcile comerciale. drepturile şi activele similare 81.

indiferent dacă este realizat ca urmare a cumpărării sau ca urmare a unor operaţiuni de fuziune. se înregistrează la imobilizări necorporale. cui trebuie să le presteze şi la ce preţ. în scopul determinării valorii individuale a acestora.(1) Fondul comercial se recunoaşte. de regulă. şi b) concedentul controlează . acestea sunt contabilizate şi amortizate separat. de regulă. (3) În cazul programelor informatice achiziţionate împreună cu licenţele de utilizare.(1) În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. reprezentată de un ansamblu integrat de activităţi şi active organizate şi administrate în scopul obţinerii de profituri. Fondul comercial 83. programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare. a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate. modele. cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative. care să poată fi evaluată credibil la cost. licenţa primită de entitatea care are calitatea de operator. (4) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ.orice interes rezidual în infrastructură la terminarea acordului. formule. . înregistrării de costuri mai mici sau alte beneficii. în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. Transferul este în legătură cu o afacere. . . entităţile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite. după caz. la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă la data tranzacţiei. un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat dacă: a) concedentul controlează sau reglementează ce servicii trebuie să presteze operatorul în cadrul infrastructurii. fondul comercial se poate recunoaşte numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părţi a acestora şi. Aceasta se efectuează. (2) În înţelesul prezentelor reglementări. (2) În situaţiile financiare anuale individuale. . de regulă. b) totuşi. proiecte şi prototipuri. de către profesionişti calificaţi în evaluare.(1) În cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip publicprivat.prin dreptul de proprietate. Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer. dacă se poate efectua o separare între cele două active. precum şi celelalte imobilizări necorporale înregistrate la elementul "Alte imobilizări necorporale" se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine.82. recunoscut naţional şi internaţional. Avansuri şi alte imobilizări necorporale 84. dacă sunt stabilite o durată şi o valoare pentru această licenţă. entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani. se au în vedere următoarele prevederi: a) fondul comercial se amortizează. de a taxa utilizatorii unui serviciu public. (3) Fondul comercial generat intern nu se recunoaşte ca activ deoarece nu este o resursă identificabilă (adică nu este separabil şi nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de altă natură) controlată de entitate. şi de datorii şi capitaluri proprii. încheiat potrivit legislaţiei în vigoare. membri ai unui organism profesional în domeniu. dreptul de beneficiu sau în alt mod . (2) Programele informatice. precum şi reţete.

(4) În costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune. direct atribuibile acesteia. Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale 86. (2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale. atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare. . în funcţie de modalitatea de intrare în entitate. sub forma cheltuielilor ulterioare. 87.3. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare. care rezultă direct din construcţia imobilizării corporale. . după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea.Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale. h) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor etc. aşa cum sunt definite în prezentele reglementări. c) costurile de amenajare a amplasamentului. 8. Cheltuieli ulterioare 88.(1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.Imobilizările necorporale în curs de execuţie 85.Imobilizările necorporale în curs de execuţie reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei. b) cheltuieli materiale. Cheltuieli ulterioare (2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului. d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare.2. precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea. suplimentare faţă de cele estimate iniţial. . g) costurile de testare a funcţionării corecte a activului. Imobilizări corporale Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale 105. .(1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări.O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie. după caz. mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului. (2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil. e) costurile de instalare şi asamblare. f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor. investiţiile efectuate la imobilizările corporale. evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie. . . sunt: a) costurile reprezentând salariile angajaţilor.

(2) În categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt. obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt. după caz. manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale. de la data operaţiunii de lichidare. înregistrate pe seama cheltuielilor. altor investiţii pe termen scurt. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt. cheltuiala reprezentând rebuturi. sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. dacă entitatea produce active similare. precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie. Investiţii pe termen scurt 167. 8. . fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.(1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante.Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor. (3) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare. 170. cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. 169.(1) La intrarea în entitate. creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie. eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează. diminuează sau anulează. după caz. Prin urmare. În mod similar. atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării.(1) Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate. de la data operaţiunii de constituire. . în cadrul unor tranzacţii normale. . (2) La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt. după caz. ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează.3. Astfel. după caz. investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie. (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. (2) Contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se înregistrează în contrapartidă cu contul 768 "Alte venituri financiare. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie. la sfârşitul exerciţiului financiar.3." 168. 108. se aplică prevederile pct. (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. . . prin care se înţelege preţul de cumpărare. (2) Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia. cu ocazia inventarierii. orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ.(1) Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării acţiunilor deţinute la entităţile afiliate. darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora.(1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. 161. . în scopul comercializării.

se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"). 453). . .(1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor.8. caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă. (2) Subvenţiile pentru active. SUBVENŢII 233. . . . 234. neterminate (722). agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale. (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu.8.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie. inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404. o imobilizare corporală). (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI" Din grupa 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" fac parte: Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie.subvenţii guvernamentale.(1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere. PLAN DE CONTURI 23.împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie facturate de furnizori. precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A) 234. 238. (2) În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct: . Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis. 451. inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă. Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" este un cont de activ. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) 232.alte sume primite cu caracter de subvenţii. În debitul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează: . IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 231. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) 233.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456). să construiască sau achiziţioneze active imobilizate. În creditul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează: . Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. .(1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă. .

valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456). În debitul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează: . . Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie. În creditul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează: . decontate (404). .valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" este un cont de activ.diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. 453). respectiv la închiderea exerciţiului financiar. recepţionate. În creditul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează: .valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie.. Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. 212. neterminate (721). a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665). Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658). . În debitul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează: . În debitul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează: . . nedecontate. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768). . a avansurilor acordate în valută (765).diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404. . a avansurilor acordate în valută (765).diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. 213. .valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale (404). rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. recepţionate (203. Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări.diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie. date în folosinţă sau puse în funcţiune (211. .diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. la finele lunii. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie facturate de furnizori. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ. la finele lunii. la finele lunii. 208). sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668).valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi (671). rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. 214). În creditul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează: . respectiv la închiderea exerciţiului financiar. . respectiv la închiderea exerciţiului financiar. . Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări corporale. 451. .valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658). . Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" este un cont de activ.valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (404). decontate (404).

respectiv la închiderea exerciţiului financiar. Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) Contul 404 "Furnizori de imobilizări" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale. 29. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668). AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290.diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. aferente exerciţiilor financiare precedente (117). 223. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 2931.valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (201. . 211. În debitul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează: . a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665). 203. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. 208. CLASA 4 . Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 404. 205. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 293. . Furnizori de imobilizări (P) 405. 214.rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile. 212.CONTURI DE TERŢI 40. În creditul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează: .diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. 224. alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (781). 231. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. 233). 213. Contul 404 "Furnizori de imobilizări" este un cont de pasiv. . nedecontate. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 291. constatate în exerciţiul financiar curent. În creditul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează: . la finele lunii. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P) 2933.. Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie.sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (681). Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie (P) Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie.

diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii de imobilizări.plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale. 541. .diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii. Subvenţii 4451. 232.valoarea despăgubirilor.valoarea garanţiilor depuse la terţi (167). potrivit legii (758). . înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. În debitul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează: . respectiv la închiderea exerciţiului financiar. Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări. scutite sau anulate. .valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări (404). în cazul leasingului financiar.. cambie etc. 666).valoarea sconturilor obţinute de la furnizorii de imobilizări (767). respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405).).diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută. 234). şi a dobânzii aferente (167. pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768). Subvenţii guvernamentale (A) 4452. 445. Soldul contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziţionate. înregistrate la finele lunii.datorii prescrise. . .diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei. . amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658). la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării (765).diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765). . 531. În debitul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează: . a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. la scadenţa acestora (512). precum şi valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (512. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) Contul 445 "Subvenţii" . din evaluarea soldului în valută (665).sumele achitate furnizorilor de imobilizări. . respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668). . 234). . . Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) 4458. Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv. În creditul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează: . Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor de imobilizări (4426). . a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei.valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (232.obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator. .

Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ. . 475. . . În creditul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează: .partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit (512.cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri. distinct pe subvenţii guvernamentale. împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii (445).Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor. REGULARIZARE ŞI ASIMILATE" Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii. corespunzător amortizării calculate (758). donaţiilor pentru investiţii. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (P) . Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 4753. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 4752. Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii. împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii. În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează: .subvenţiile pentru investiţii. împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit. .valoarea subvenţiilor pentru venituri.valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite drept subvenţii guvernamentale (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective). împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii. 4752. plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII 4751. Donaţii pentru investiţii (P) 4754. Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit. 462). . netransferate la venituri. În debitul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează: . Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" este un cont de pasiv. aferente perioadei (741).valoarea subvenţiilor pentru venituri. .valoarea subvenţiilor încasate (512). cu caracter de subvenţii pentru investiţii (4751. aferente perioadelor viitoare (472).CONTURI DE TREZORERIE 50. CLASA 5 . Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) 4758. 4758).valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective).subvenţiile pentru investiţii. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII. În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii " se înregistrează: .valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţii pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).

diferenţele favorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar. 54 "Acreditive". În creditul contului 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează: . . GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT" Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte: Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate. Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" . 531).preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate. cedate (461.diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) 5092. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 5081. Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate. 58 "Viramente interne". . Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) 506.pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664). urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare. a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668). în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (106). 512. 51 "Conturi la bănci". .creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare.valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate (509.ajustarea rezervei de valoare justă. Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" este un cont de activ. În debitul contului 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează: . în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (106). Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) 505. Alte titluri de plasament (A) 5088. 531). .501. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 5091. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A) 509. 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie". Obligaţiuni (A) 508. inclusă direct în capitalul propriu. cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt. 53 "Casa". 512. a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768). . Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P) CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE" Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt".

531). Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" este un cont de activ. a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate. În creditul contului 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează: . la încheierea exerciţiului financiar. . Soldul contului reprezintă valoarea altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate existente. Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" este un cont de activ. Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor existente. . Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate. Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa depozitelor bancare pe termen scurt. 531). În debitul contului 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează: . Contul 506 "Obligaţiuni" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor cumpărate. 512. . a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668). înregistrate la finele lunii. . respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765). neanulate. anulate (161). .diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută. Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate.pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664).diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută. În creditul contului 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se înregistrează: . cumpărate.preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt (461.Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor emise şi răscumpărate.pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664). 531). 512. înregistrate la finele lunii. 512. respectiv la închiderea exerciţiului financiar.diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar.valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate (509. 512.preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute (461. 512. 531). a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768). sau la lichidarea lor (665). În debitul contului 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se înregistrează: . . 531). .valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate.valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate (509.diferenţele favorabile din evaluarea. Contul 506 "Obligaţiuni" este un cont de activ. În debitul contului 506 "Obligaţiuni" se înregistrează: . În creditul contului 506 "Obligaţiuni" se înregistrează: .valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate (509.

diferenţele favorabile de curs valutar. la finele lunii. reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt. reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt. Venituri din producţia de imobilizări necorporale 722. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203.valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (512. . 208. Venituri din producţia de imobilizări corporale GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI" Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări" fac parte: Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale. Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate. În creditul contului 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" se înregistrează: . rezultate în urma evaluării datoriilor în valută. realizate pe cont propriu. . rezultate în urma evaluării datoriilor în valută. 508). precum şi al investiţiilor efectuate la cele existente (231). . În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează: . În creditul contului 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" se înregistrează: . la finele lunii. 72. sau în urma achitării acestora (765). respectiv la închiderea exerciţiului financiar.valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate (501. 505.costul de producţie al celorlalte imobilizări corporale. În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează: . 506. Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale.diferenţele nefavorabile de curs valutar. . 233). VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI 721.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv. 531). 231). realizate pe cont propriu (211.costul de producţie al amenajărilor de terenuri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->