Sunteți pe pagina 1din 2

http://sorinborodi.yeahost.

com

Simplificarea fracţiilor

6 14 2 700 36 194 221 64


1.Simplificaţi cu 2 fracţiile:: , , , , , , , .Care nu se poate simplifica cu
10 12 2004 142 38 2 84 246
2?

4
2.După simplificarea cu 9,o fracţie a devenit .Care era fracţia înainte de simplificare?
13

36
3.Scrieţi trei fracţii echivalente cu ,având numitorii mai mici ca 100.
90

4.Simplificaţi următoarele fracţii,obţinând fracţii ireductibile:


15 24 77 110 84 630 21 32 23
a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ; g) ; h) ; i) ;
10 20 88 25 490 7200 259 248 759
175 527 55 62 1919 5220 12345 969696
j) ; k) ; l) ; m) 6 ; n) ; o) ; p) ; q) ; r)
25 663 1210 2 1212 3828 54321 747474
401
15639

840
5.Care este cel mai mare număr natural cu care se poate simplifica fracţia ?
768

6.Simplificaţi fractiile de mai jos:


334 25 7 2 33 + 2 33 4 25 + 817 1 + 2 + 3 + ... + 43 + 44 2 4 + 34
a) 35 ; b) ; c) ; d) ; e) ; f)
3 125 17 2 33 2 − 16
52 12 3 + 6 + 9 + ... + 111 +114 194 2

2 2007 + 7
7.Demonstraţi că fracţia nu este ireductibilă.
10 11

a33 b
8.Găsiţi toate fracţiile de forma care se pot simplifica cu 45.
2c 2d

1269
9.Cu cât trebuie simplificată ,astfel încât fracţia obţinută să aibă numărătorul pătrat perfect ?
1410

10.Scrieţi toate fracţiile ireductibile supraunitare,care au numărătorul 30.

11.Câte fracţii se pot simplifica cu numărătorul.iar suma dintre numărător şi numitor este 72 ?

12.Numitorul unei fracţii este suma dintre un număr natural nenul şi pătratul său,iar numărătorul
este suma a două numere prime mai mari ca 1.000.000.Arătaţi că fracţia nu este ireductibilă.

13.Ce se poate spune despre o fracţie al cărei numărător şi numitor sunt prime între ele ?

1860
14.Cu câte numere naturale diferite se poate simplifica fracţia ?
5580

15.Arătaţi că o fracţie al cărei numărător este o sumă de trei numere naturale consecutive,iar numitorul
este format din trei cifre consecutive,este reductibilă.