Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A ENTITĂŢII PE BAZĂ DE BILANŢ

ANALIZA ENTITĂŢII ECONOMICE


PE BAZA BILANŢULUI DIN DATA DE 31.12.2009

Denumirea elementului Sold la 31.12.2009


A. Active imobilizate 110.434
B. Active circulante 132.995
Stocuri 123.694
Creanţe 5.722
Casa şi conturi la bănci 3.579
C. Cheltuieli în avans 0
D. Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 171.799
până la un an
G. Datorii care trebuie plătite într-o perioadă 0
mai mare de un an
H. Provizioane 0
Capitaluri proprii 71.630

I. ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A ENTITĂŢII

1. Analiza structurii activelor

Rata activelor imobilizate


Ri = (Active imobilizate/Active totale) x 100
Total active = 110.434+132.995 = 243.429
Ri= 110.434/243.429 x 100 = 45,36%
Rata activelor circulante
Rc = (Active circulante/Active totale) x 100
129.416/243.429 x 100 = 53,16%
Rata stocurilor
Rs = Stocuri/active totale x 100
Rs = 123.694/243.429 = 50,81%
Rata creanţelor comerciale
Rcr = (Creanţe/TA)) x 100
Rcr = 5722/243.429 x 100 = 2,35%
Rata investiţiilor financiare
Rif = (Inv. fin. pe termen scurt/TA) x 100
Rif = 0
Rata disponibilităţilor băneşti
Rd = (Disponibilităţi băneşti/TA) x 100
Rd = 3.579/243.429 x 100 = 1,47%

2. Analiza structurii datoriilor şi capitalurilor proprii


Rata stabilităţii financiare
Rsf = (Capital permanent/Total P) x 100
Capitaluri proprii = 71.630
Capitaluri permanente = 71.630+0 = 71.630
Total pasiv = 71.630+0+171.799+0 = 243.429
Rsf = 71.630/243.429 x 100 = 29,42
Rata autonomiei financiare globale
Rafg = (Capitaluri proprii/Total P) x 100
Rafg = 71.630/243.429 x 100 = 29,42%
Rata autonomiei financiare la termen
Raft = (Capitaluri proprii/Capital permanent) x 100
Raft = 71.630/71.630 x 100 = 1%
Rata îndatorării globale
Rîg = (Datorii totale/TP) x 100
Rîg = 171.799/243.429 x 100 = 70,57%
Rata îndatorării la termen
Rît = (Dtml/Cpr) x 100
Rit = 0

II. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

Analiza echilibrului financiar pe baza corelaţiei fond de rulment – necesar de fond


de rulment – trezoreria netă
1. Analiza fondului de rulment
FR = Capitaluri permanente – Active imobilizate nete
FR= 71.630-110.434 = -38.804
2. Necesarul de fond de rulment
NFR = Active circulante (minus disponibilităţi băneşti) – datorii curente
NFR = 129.416-171.799 = -42.383
3. Trezoreria netă
Trezoreria netă = FR – NFR
Trezoreria netă = -81.187

III. ANALIZA BONITĂŢII ENTITĂŢII ECONOMICE

1. Lichiditatea
a. Rata lichidităţii curente
Rlc = Active circulante / Dat. t.s.
Rlc = 132.995/171.799 = 0,7741
b. Rata lichidităţii imediate
R li = (Active circulante – Stocuri) / Dat. T.s.
Rli = (132.995-123.694)/171799 = 0,0541
c. Rata lichidităţii rapide
Rlr = Disponibilităţi băneşti / Dat. t.s.
Rlr = 3.579/171.799 = 0.0208
2. Solvabilitatea
a. Rata solvabilităţii patrimoniale
Rsp = (Capitaluri proprii/TP) x 100
Rsp = 71.630/243.429 x 100 = 29,42%
b. Rata solvabilităţii patrimoniale la termen
Rspt = (Capitaluri proprii / Capital permanent) x 100
Rspt = 71.630/71.630 = 1%

IV. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR

a. Viteza de rotaţie a stocurilor


1. Număr de rotaţii = CA / Stoc mediu sau
Număr zile de stocare = (Stoc mediu / CA) x 365
Număr de zile de stocare = 118.824/711.848 = 60,93
2.Număr rotaţii = Costul vânzărilor / Stoc mediu sau
Număr zile de stocare = (Stoc mediu / Costul vânzărilor) x 365
b. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi
Vrc = (Sold mediu clienţi / CA) x 365
Vrc = 202.079/838.865 = 87,93
c. Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor
Vrf = (Sold mediu furnizori / cifra de afaceri) x 365
Vrf = 335.295/711.848 = 171,92
d. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate
Vra = Cifra de afaceri / active imobilizate
Vra = 838.865/110.434 = 7,60
e. Viteza de rotaţie a activelor totale
Vrat = Cifra de afaceri / Total active
Vrat = 838.865/243.429 = 3,45

V. ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR

A. Rate de profitabilitate

a. Rata marjei brute de exploatare


Rmbe = Excedentul brut al exploatării / CA x 100
b. Rata marjei brute a exerciţiului
Rmbex = rez. Brut ex / CA x 100
c. Rata marjei nete a exerciţiului
Rmnex = Rez net ex / CA x 100
d. Rata profitabilităţii V totale
Rpbv = rez brut ex / TV x 100 sau
Rpnv = Rez net ex / Ca x 100

B. Rate de rentabilitate

a. Rentabilitatea activităţii entităţii


RA = capacitatea de autofinanţare / CA
b. Rata rentabilităţii economice
Rez. expl. / TA x 100
c. Rata rentabilităţii financiare
RRF = Pr brut / Cap. perm. X 100
ROE = Rez net / Cap pr. X 100
ROA = Rez net / TA x 100
ROCE = EBIT / Cap. perm. X 100
ROCE = 33.450/71.630 x 100 = 0,47
d. Marja brută din vânzări
Mb = (Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri) x 100
Mb = 33.450/838.865 x 100 = 3,99%
e. Efectul de levier
Efectul de levier = (RE – Cmp al cap. împrumutat) x dat. totale / Cpr

C. Rate de randament bursier

a. Rezultatul pe acţiune
Ra = rez. net ex. / Număr de acţiuni
b. Price Earning ratio (PER)
PER = Preţul pe piaţă acţiunii / Profitul net pe acţiune