Sunteți pe pagina 1din 7

MOLARUL SECUND SUPERIOR

 poziţia a şaptea pe hemiarcadele superioare


 sistem de notare : FDI 1.7 , 2.7
 cronologie : debutul calcificării 2,5 – 3 ani
coroana complet formată 7 – 8 ani
erupe 12 – 13 ani
rădăcina complet edificată 14 – 16 ani
 dimensiuni : înălţime coroană 7 mm
lungime rădăcină P 12mm
lungime totală 19mm
 rădăcini : 3 (MV, DV, P) MV – spre distal DV – dreaptă P – dreaptă
 canale radiculare : 3
 funcţii : stabilirea ocluziei şi DVO, masticaţie
MOLARUL SECUND SUPERIOR – FAŢA VESTIBULARĂ
• M.redusă; diam.cervico-ocluzal=7mm
• Prezintă şanţ de descărcare V, care se termină cu o fosetă (M >D)
• Convexitatea maximă = 1/3 cervicală
• Mezial, poate prezenta TUBERCULUL BOLK

29 – rădăcina MV
30 – rădăcina DV
31 – rădăcina P
52 – apex
42 – şanţ interradicular
34 – trunchi radicular
19 – cuspid MV
22 – cuspid MP
21 – cuspid DV
64 – şanţ de descărcare V
48 – fosetă V
MOLARUL SECUND SUPERIOR – FAŢA PALATINALĂ
• Relief convex în ambele sensuri
• Şanţul de descărcare P împarte FP în doi lobi(M >D)
• Marg.ocluzală are aspect bilobat
• F.rar apare tuberculul Carabelli

29 – rădăcina MV
30 – rădăcina DV
31 - rădăcina P
52 – apex
1 – margine cervicală
22 – cuspid MP
23 – cuspid DP
63 – şanţ de descărcare P
MOLARUL SECUND SUPERIROR – FAŢA MEZIALĂ

Feţele proximale sunt convergente spre cervical


FM – m.mare, are un relief aproape plan
aria de contact: 1/3 medie în ambele sensuri
FD – aria de contact la joncţ.1/3V cu 1/3 medie (VP)
1/3Ocl cu 1/3 medie(cerv-ocl)

29 – rădăcina MV
31 – rădăcina P
52 – apex
42 – şanţ interradicular
1 – margine cervicală
19 – cuspid MV
22 – cuspid MP
10 – creastă marginală mezială
50 – convexitate maximă
MOLARUL SECUND SUPERIOR – FAŢA DISTALĂ

30 – rădăcina DV
31 – rădăcina P
29 – rădăcina MV
42 – şanţ interradicular
21 – cuspid DV
23 – cuspid DP
22 – cuspid MP
23 – cuspid DP
11 – creastă marginală
distală
MOLARUL SECUND SUPERIOR – FAŢA OCLUZALĂ

10 – creastă marginală mezială


11 – creastă marginală distală
12 – creastă oblică de smalţ
14 – creastă accesorie
15 – creastă sagitală
16 – creastă esenţială
19 – cuspid MV
21 – cuspid DV
22 – cuspid MP
23 – cuspid DP
24 – tuberculul lui Carabelli
39 – şanţ mezio-central
40 – şanţ disto-Platinal 45 – fosa marginală mezială
43 – fosa marginală distală 48 – fosetă vestibulară
44 – fosa centrală 63 – şanţ de descărcare palatinal
MOLARUL SECUND SUPERIOR – RĂDĂCINILE

SECŢIUNE VESTIBULO-PALATINALĂ ŞI MEZIO-DISTALĂ

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ LA NIVELUL COLETULUI


LA JUMĂTATEA RĂDĂCINILOE