Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXĂ LA FIŞA DE POST

pentru ........

Criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale

• responsabilităţile postului;
• calitatea lucrărilor;
• volumul activităţii desfăşurate;
• importanţa socială a muncii;
• condiţiile concrete în care se desfăşoară muncă;
• rezultatele obţinute;
• cunştinţe şi experienţă;
• pregătirea profesională;
• vechimea în companie;
• complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
• productivitatea muncii;
• participarea la cursuri de formare profesională;
• disponibilitatea de a presta ore suplimentare;
• judecata şi impactul deciziilor;
• influenţa, coordonare şi supervizare;
• rezultate ale activităţii salariaţilor din subordine;
• contacte şi comunicare;
• aptitudini organizatorice;
• disponibilitate pentru lucrul în echipă;
• operativitate în desfăşurarea activităţilor;
• număr de rebuturi (zi, săptămână, lună);
• număr de reclamaţii de la clienţi;
• număr de proiecte finalizate;
• fidelitate în raport cu compania;
• colegialitate, corectitudine în raporturile de muncă;
• incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Am luat la cunoştinţă