Sunteți pe pagina 1din 4

1.

SCOP

Aceasta procedura stabileste modul de desfasurare a analizelor sistemului de management al calitatii .

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica de catre personalul implicat in activitatea de analiza a sistemului de management al calitatii din cadrul
Societatii .

3. DEFINITII / PRESCURTARI

Sistem de management al calitatii(SMC) - sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o


organizatie în ceea ce priveste calitatea.
Analiza efectuata de management - evaluarea oficiala efectuata de managementul de la nivelul cel mai inalt asupra
stadiului si adecvarii SMC in raport cu politica in domeniul calitatii si cu obiectivele propuse.
Obiective in domeniul calitatii - cea ce se urmareste sau se are in vedere referitor la calitate. Obiectivele in
domeniul calitatii sunt specificate la diferite niveluri din organizatie. La un nivel operational, obiectivele calitatii
ar trebui sa fie cantitative. Pentru obiectivele in domeniul calitatii sunt utilizati uneori termeni diferiti, cum ar fi tinte in
domeniul calitatii, teluri in domeniul calitatii sau scopuri in domeniul calitatii.
Politica in domeniul calitatii - intentii generale in orientari ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt
exprimate oficial de catre managementul la cel mai inalt nivel. Politica in domeniul calitatii trebuie sa fie consecventa
cu politica globala a organizatiei si ar trebui sa furnizeze un cadru pentru stabilirea obiectivelor in domeniul calitatii.

RMC - Reprezentantul Managementului Calitatii

4. RESPONSABILITATI

RMC: centralizeaza datele SMC; informeaza conducerea de virf asupra eficacitatii SMC.

5. DOCUMENTE AFERENTE

Cod Denumire Tip Durata de pastrare Unde se pastreaza Arhivare


PV al Sedintei de Analiza
560-01-01 Formular 12 luni la RMC 5 ani
SMC
560-01-02 Agenda Sedintei de SMC Formular 12 luni la RMC 5 ani

DOCUMENT CONTROLAT
DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat : RMC 560-01 Rev.0 Ex.
Data : / / Semnatura Sedinta de Analiza a Sistemului de
Proprietar de proces (Aprobat ) : Pagina 1 din 2
RMC Management al Calitatii
Data : / / Semnatura Procedura Analiza SMC.vsd
6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

RMC instiinteaza participantii referitor la sedinta


PV de la sedintele de analiza a SMC cu 2 saptamini inainte de data
anterioare prevazuta pentru desfasurare
560-01-01

Politica Calitatii
530-01 Agenda Sedintei de
RMC elaboreaza "Agenda Sedintei de Analiza a
Analiza a SMC
SMC" (ordine de zi) pe care le distribuie 560-01-02
participantilor la sedinta.

Obiectivele Calitatii

Rapoarte de Audit
Intern si/sau Extern La sedinta de analiza a SMC, RMC va utiliza ca
si date de intrare, subiecte de discutii: politica
calitatii, obiectivele calitatii, rezultatele auditurilor,
feedbackul de la client, performanta proceselor si
conformitatea serviciilor, stadiul actiunilor
corective si preventive, actiuni de urmarire de la
Dosar Reclamatii analizele anterioare, schimbari care ar putea sa
influenteze SMC, recomandari pentru
imbunatatire

Registru de Reclamatii
Clienti

Se discuta in cadrul sedintei subiectele


prezentate de RMC si participantii stabilesc
Rapoarte de Actiuni actiunile necesare, termenele de realizare,
Corective
persoane responsabile pentru:
- imbunatatirea eficacitatii SMC si a proceselor
sale
- imbunatatirea serviciului prestat in raport cu
cerintele clientului
Rapoarte de Actiuni - necesitate de resurse
Preventive - data urmatoarei sedinte de analiza a SMC

Proces Verbal al Sedintei


RMC intocmeste un "Proces Verbal al Sedintei
de Analiza SMC
de Analiza a SMC" pe care il supune aprobarii 560-01-01
tuturor participantilor la sedinta.

Dosar PV Sedinte de
Analiza a SMC
Stop Proces

DOCUMENT CONTROLAT
DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat : RMC 560-01 Rev.0 Ex.
Data : / / Semnatura Sedinta de Analiza a Sistemului de
Proprietar de proces (Aprobat ) : Pagina 2 din 2
RMC Management al Calitatii
Data : / / Semnatura Procedura Analiza SMC.vsd