Sunteți pe pagina 1din 6

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

DE ÎNREGISTRARE ŞI AUTORIZARE

Subsemnatul: PF RAŢ MIHAI-GABRIEL posesor al BI/CI seria XH nr.


127384 CNP: 1820202054786, eliberat de poliţia Mun. Oradea, cu domiciliul
stabil în Localitatea Oradea, Str. Nufărului nr. 13A, bl. D137, ap. 11
conducător al fermei declar pe propria răspundere că în vederea accesării
Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 2007-2013, mă angajez să mă înregistrez şi autorizez
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008 sau-Societate cu raspundere limitata- SRL(Legea nr.31/1990) până
la data semnării Contractului de Finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Data: 16.11.2009 Semnătura: ____________


DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ

Subsemnatul: PF RAŢ MIHAI-GABRIEL posesor al BI/CI seria XH nr.


127384 CNP: 1820202054786, eliberat de poliţia Mun. Oradea, cu domiciliul
stabil în Localitatea Oradea, Str. Nufărului nr. 13A, bl. D137, ap. 11
conducător al fermei, declar pe propria răspundere că, în vederea accesării
Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 2007-2013, mă angajez să urmez, în primii trei ani de
la primirea sprijinului, un curs de formare profesională prin Măsura 111
„Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în unul din
domeniile (se bifează opţiunea):

1. Managementul exploataţiei agricole

2. Contabilitatea fermei

3. Protecţia mediului

4. Agricultură ecologică

Data: 16.11.2009 Semnătura: ___________


DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI
PRIVIND REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIN PLANUL DE AFACERI

Subsemnatul: PF RAŢ MIHAI-GABRIEL posesor al BI/CI seria XH nr.


127384 CNP: 1820202054786, eliberat de poliţia Mun. Oradea, cu domiciliul
stabil în Localitatea Oradea, Str. Nufărului nr. 13A, bl. D137, ap. 11
conducător al fermei, declar pe propria răspundere că în vederea accesării
Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 2007-2013, mă angajez ca toate activităţile prevăzute
în Planul de afaceri să fie realizate cu respectarea legislaţiei naţionale în
vigoare şi după caz, să obţin Autorizaţia de funcţionare în acord cu
aceasta, până la prima verificare a conformităţii cu Planul de afaceri.

Data: 16.11.2009 Semnătura: ___________


DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI
CA SE INSTALEAZA PRIMA DATA IN EXPLOATATIA AGRICOLA CA SEF
DE EXPLOATATIE

Subsemnatul: PF RAŢ MIHAI-GABRIEL posesor al BI/CI seria XH nr.


127384 CNP: 1820202054786, eliberat de poliţia Mun. Oradea, cu domiciliul
stabil în Localitatea Oradea, Str. Nufărului nr. 13A, bl. D137, ap. 11
conducător al fermei, declar pe propria răspundere că în vederea accesării
Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 2007-2013, m-am instalat prima data in exploatatia
agricolă PF RAŢ MIHAI-GABRIEL in calitate de conducator (sef) al
exploatatiei la data......... ...

Data: 16.11.2009 Semnătura: _____________


DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Subsemnatul: PF RAŢ MIHAI-GABRIEL posesor al BI/CI seria XH nr.


127384 CNP: 1820202054786, eliberat de poliţia Mun. Oradea, cu
domiciliul stabil în Localitatea Oradea, Str. Nufărului nr. 13A, bl. D137, ap.
11 conducător al fermei, declar pe propria răspundere că, în vederea
accesării Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, am lucrat mai mult de 50% din
timpul de lucru in cadrul fermei cu cel putin 12 luni inaintea instalarii
pe cont propriu.

Data: 16.11.2009 Semnătura: _____________


DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Subsemnatul: PF RAŢ MIHAI-GABRIEL posesor al BI/CI seria XH nr.


127384 CNP: 1820202054786, eliberat de poliţia Mun. Oradea, cu
domiciliul stabil în Localitatea Oradea, Str. Nufărului nr. 13A, bl. D137, ap.
11 conducător al fermei, declar pe propria răspundere că, în vederea
accesării Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, nu am fost autorizat înainte, pe
codul CAEN 0111 cultivarea cerealelor, care face obiectul proiectului, ci
am fost autorizat pe codul CAEN 0141 activităţi de prestări servicii.

Data: 16.11.2009 Semnătura: _____________