Sunteți pe pagina 1din 5

Trisaghion

compus de Protopsaltul Anton Pann


Ήχος Δι

A min Sfi in te e Du um ne e e e ze e e u u le e

e e Sfi in te e Ta a a a a a a a re e e e Sfi in te e

fă ă ă ărde moa a a ar te mi lu u u e e e e ște


(se repetă)

ne e e e pre e e noi

Sfin teDum ne ze e u u le e e e e e e e Sfi

i in te e Ta a a a a a a a re e e e e e e

Sfi i i i i i i i i i in te e fă ă ă ărde moa a a ar

te mi lu u u u ie e ște ne e e e pre e e noi

1
Slavă Ta tă lui și Fi uluiși Sfân tu lui Duh

Și a cumși pu rurea și in ve ciivecilor A min

Sfi i i i i i i i i i i i in te e fă ă ă ărde moa a

a ar te e e e mi lu u u ie e e e e e ște ne e

e e pre e e no oi

Puternic
tradus dupa Gheorghe Criteanul

Pu u te e e e er ni i ic Sfi i i i i i i

i i i i i i i i i i i te e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e

2
e e e e e e e e e Sfi i i i in te e e e

e Du u um ne ze u u le e e e e e e e e e

Sfi i i i i i i i i i i i i i i i i i

te e e e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e

Sfi i i i in te e e e e Sfi i in te Te a a

re e e e e e e e e e

Sfi i i i i i i i in te e e e e făr de

moa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a a a fa ardemoa a ar te e e e e mi lu

e e e e e e e ște e ne e pre e e e e no

o o o o o o o o o o oi

3
Acelasi "Puternic"
prescurtat la cererea Prea Sfintitului Dionisie Mitropolit
de Protopsaltul Anton Pann

Pu u te e e e er ni i ic Sfi i i i i i i i i i in

te e Sfi in te e Du u u um ne e e e e e ze

e e e e e e e e e e Dumne ze e u le e

Sfi i i i i i i i i i i i i i in te e Sfi i i in

te e e e Ta a a a a a re e e e e

e e e e e e e e e e e e e e Ta a a re e

Sfi i i i in te e e far de moaa a a a a a a a

a a a a a a a a a ar te e mi lu ie e e e

e e e e e e mi lu ie ește ne e e e pre e e e

no o o o o o o oi

4
Alt Trisaghion,
facerea a aceluiasi
Protopsaltul Anton Pann

A min Sfi in te eDuum ne e ze e u le e e e Sfi in te e Ta

a a re e e e Sfi inte e fă ă ă ărde moa arte mi lu


(se repetă)

ie e e ște ne e e e pre noi

SfinteDumne ze e u u le e e e e e e Sfin te e Ta a

a re e e e Sfi inte e fă ă ă ărde moa arte mi lu ie

e e ște ne e e e pre noi

Slavă... , Și acum... , "Sfinte făr' de moarte..." se repetă de la al doilea.

Rescris pentru intâia oară, dupa originaul „Rânduiala Sfintei Liturghii” 26 octombrie, prăznuirea
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir
Ovidiu, Avram ucenic psalt al Protopsaltului Patriarhiei Române
Mihail, Bucă