Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. COMINCO S.A.

BUCURESTI
Page 1
Amplasament- MODERNIZARE PIAŢA AMZEI
BORDEROU CENTRALIZATOR
AL PRODUCŢIEI PE LUNA MAI 2011
Realizări anterioare
Total realizări Realizări Realizări
Nr. Grupa de obiecte Valoare (excl.
Crt Vol oct. 2010 IAN+FEB 2011 MAR 2011
Denumire obiect TVA) -RON- Decontat
anterior ofertă NCS+NLS NCS+NLS NCS+NLS

0 1 2 3 4 9=5+7
I
Investiţia (lucrarea) de bază
1
Ob.1: Arhitectură 11,696,860.61 11,354,517.44
2
Ob.2: Rezistenţă 9,901,928.10 9,234,861.34
3
Ob.3: Instalaţii 5,685,895.05 4,984,165.00
Note suplim.( NCS + NLS) 13,514,814.31 184,442.50 396,035.04

Rezistenta NCS+NLS 12,055,730.74 0.00 0.00


NCS + NLS 2011
Arhitectură NCS 1,148,186.85 0.00 0.00
Arhitectura NLS 0.00 0.00
Instalatii NCS 0.00 0.00 168,262.16
Instalaţii NLS 310,896.72 184,442.50 227,772.88
10 NCS IULIE 2010
1 Copertina SKY SK2500
8 NLS+NCS AMZEI-IAN 2010
3 Arhitectura NCS
4 Arhitectura NLS

N.R.Piata AMZEI-total
1
1 1.1.1.Arhitectura -NR
1 1.1.1.(12)Arhitectura -NR
2 2.1.2.(12)Structura rezistenta
2
2 2.1.3 Taxa groapa ecologica
3
3..1 3.1.3-04-Sistem iluminat-NR
4 3.2.6-03-Inst ext apa rece
3..2
+can.menaj-NR
5
3..3 3.3.1-02-Inst frigorifice-NR

3.4.1-08-Inst.termov. -NR(dotari + lista


6 3..4
cantitati )

4 Ob.4: Organizare de şantier 599,481.84 599,481.84

TOTAL VALOARE
Ron 27,884,165.60 26,173,025.62
(excl.TVA)

Obs ! Se scade diferenta de 3.656,84 Ron, valoare cu T.V.A. incasata in luna februarie suplimentar Obs !
deoarece nu s-a aplicat corectia ,,Fond garantare +comosion ITM =0,00"

BENEFICIAR, CONTRACTANT,

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 S.C. COMINCO S.A. BUCUREŞTI P


Page 2

BORDEROU CENTRALIZATOR
AL PRODUCŢIEI PE LUNA MAI 2011
Rest de
Realizări Total realizări
incasat MAI Total Note de Rest la contract
APR 2011 MAI 2011 NCS+NLS - NR
2011 NCS+NLS renuntare ofertă
NCS+NLS NCS+NLS
NCS+NLS

10 11

191,305.76 151,037.41

663,216.70 3,850.06
435,093.04 266,637.01
562,909.71 14,658,201.56 381,523.05 15,039,724.61 1,289,615.50 13,750,109.11

0.00 12,055,730.74 0.00


105,073.89
196,023.30 1,344,210.15 0.00
266,119.14 266,119.14 33,322.67
0.00 168,262.16 0.00
100,767.27 823,879.37 71,751.22
53,811.24
53,811.24
222,637.92
186,703.27
35,934.65

1,289,615.50
74,415.31
116,890.45
195,574.84
467,641.86
7,084.35

133,108.02
136,274.96

158,625.71

0.00

1,289,615.50 421,524.48

Obs ! Se scade diferenta de 3.656,84 Ron, valoare cu T.V.A. incasata in luna februarie suplimentar
deoarece nu s-a aplicat corectia ,,Fond garantare +comosion ITM =0,00"

BENEFICIAR, CONTRACTANT,

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 S.C. COMINCO S.A. BUCUREŞTI


S.C. COMINCO S.A. BUCURESTI ANEXA 2
Amplasament- MODERNIZARE PIAŢA AMZEI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI -ARHITECTURĂ


AL PRODUCŢIEI PE LUNA APRILIE 2011

REALIZĂRI Total realizări Total realizari


Nr. Valoare Rest la contract
Vol. Categoria de lucrari inclusiv luna inclusiv luna
Crt. contract -RON- Decontat Decontat in ofertă
anterior luna curentă curentă ofertă curentă NLS
0 1 2 3 4 5 6=4+5 7=3-6
I

1 1.1 Arhitectura 11,696,860.61 11,353,583.96 0.00 11,353,583.96 343,276.65


1.1.1 Arhitectură 11,696,860.61 11,353,583.96 0.00 11,353,583.96 343,276.65
Note suplimentare ( NCS + NLS) 1,148,186.85 462,142.44 1,610,329.29
Arhitectura NCS 196,023.30
Arhitectura NLS 266,119.14

TOTAL I 11,696,860.61 11,353,583.96 462,142.44 11,353,583.96 343,276.65


II 1.1.2 Arhitectura- utilaje si echipamente 1,434,696.35 1,434,696.35 0.00 1,434,696.35 0.00
1 Echipamente arhitectura 1,434,696.35 1,434,696.35 0.00 1,434,696.35 0.00
2 Utilaje
Dotari, si echipamente
inclusiv utilaje side transport
echipamente 0.00 0.00 0.00
3 independente 0.00
cu durata mare de serviciu 0.00 0.00
TOTAL II 1,434,696.35 0.00 1,434,696.35 1,610,329.29 0.00
TOTAL VALOARE (excl.TVA) RON 13,131,556.96 12,788,280.31 462,142.44 12,788,280.31 343,276.65

BENEFICIAR, CONTRACTANT,
PRIMĂRIA SECTORULUI 1 S.C. COMINCO S.A. BUCUREŞTI

Page 3 of 6
S.C. COMINCO S.A. BUCURESTI ANEXA 2
Amplasament- MODERNIZARE PIAŢA AMZEI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI - REZISTENŢĂ


AL PRODUCTIEI PE LUNA APRILIE 2011

REALIZĂRI Total realizari Total realizari


Valoare (excl.
Nr. inclusiv luna inclusiv luna Rest la contract
Crt.
Vol. Categoria de lucrari TVA) -RON- Decontat Decontat
anterior anterior
Decontat in cutenta cutenta ofertă
contract initial luna curentă
oferta NLS oferta NLS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3-7
I Clădiri şi construcţii speciale, inst.aferente
construcţiilor şi reţele utilităţi în incintă
I 2.1 Rezistenta 9,901,928.10 9,234,861.34 0.00 9,234,861.34 667,066.76
1 2.1.1 Desfacere structuri existente 292,507.70 290,045.46 0.00 290,045.46 2,462.24
2 2.1.2 Structura rezistenta 9,141,778.54 8,944,815.88 0.00 8,944,815.88 196,962.66
3 2.1.3 Taxa groapa ecologica 467,641.86 0.00 467,641.86
2.1.4. Note suplimentare ( NCS + NLS) 0.00 12,055,730.74 0.00 12,055,730.74
1 Rezistenta NCS 0.00
TOTAL I 9,901,928.10 9,234,861.34 12,055,730.74 0.00 9,234,861.34 12,055,730.74 667,066.76
II Procurare:
1 Utilaje si echip. tehnologice cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Dotari, incl.utilaje si echip.indep.cu durata mare de 0.00 0.00
serviciu 0.00 0.00 0.00
TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)


9,901,928.10 9,234,861.34 12,055,730.74 0.00 9,234,861.34 12,055,730.74 667,066.76

BENEFICIAR, CONTRACTANT,
PRIMĂRIA SECTORULUI 1 S.C. COMINCO S.A. BUCUREŞTI
S.C. COMINCO S.A. BUCURESTI ANEXA 2
Amplasament- MODERNIZARE PIAŢA AMZEI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI - INSTALAŢII


AL PRODUCŢIEI PE LUNA APRILIE 2011
RON
Valoare REALIZARI Total realizari Total realizari
Nr. Rest la contract
Vol. Categoria de lucrari (exclusiv TVA) Decontat Decontat in inclusiv luna inclusiv luna
Crt. ofertă
-RON- anterior luna curenta curenta oferta curenta NLS
0 1 2 3 4 5 6=4+5 7=3-6
I Clădiri şi construcţii speciale, inst.aferente construcţiilor şi
reţele utilităţi în incintă
1 3.1 Instalatii electrice 1,793,698.00 1,779,789.54 0.00 1,779,789.54 13,908.46
2 3.1.1 Distributie electrica (tablouri) 5,275.00 0.00 5,275.00
3 3.1.2 Conductoare/cabluri distributie 340,820.00 340,847.96 340,847.96 -27.96
4 3.1.3 Sistem iluminat 1,447,603.00 1,438,941.58 0.00 1,438,941.58 8,661.42
5 3.2 Instalatii interioare + exterioare apa canal 635,635.39 394,198.49 0.00 394,198.49 241,436.90
6 3.2.1 Instalatii interioare de apa rece si ACM 46,553.39 46,568.74 46,568.74 -15.35
7 3.2.2 Obiecte sanitare 81,884.89 18,435.89 0.00 18,435.89 63,449.00
8 3.2.3 Canalizare menajera interioara 25,124.08 25,127.56 0.00 25,127.56 -3.48
9 3.2.4 Stingere incendii 34,864.96 34,866.84 0.00 34,866.84 -1.88
10 3.2.5 Instalatii de stins incendii cu sprinkler 114,693.26 114,704.54 0.00 114,704.54 -11.28
11 3.2.6 Instalatii exterioare apa rece si canal.menaj 332,514.81 154,494.92 0.00 154,494.92 178,019.89
12 3.3 Instalatii frigorifice 155,923.85 18,175.55 0.00 18,175.55 137,748.30
13 3.3.1 Instalatii frigorifice 155,923.85 18,175.55 0.00 18,175.55 137,748.30
14 3.4 Instalatii termoventilatii 1,229,188.65 1,131,368.18 0.00 1,131,368.18 97,820.47
15 3.4.1 Instalatii termoventilatii 1,229,188.65 1,131,368.18 0.00 1,131,368.18 97,820.47
16 3.5 Curenti slabi 276,281.00 133,715.17 0.00 133,715.17 142,565.83
17 3.5.1 Sistem de semnalizare incendiu 101,388.00 52,561.16 0.00 52,561.16 48,826.84
18 3.5.2 Sistem de semnalizare monoxid de carbon 5,683.00 592.86 0.00 592.86 5,090.14
19 3.5.3 Sistem control acces,interfonie si bariera auto 66,355.00 23,956.53 0.00 23,956.53 42,398.47
20 3.5.4 Sistem de televiziune cu circuit inchis 59,961.00 29,432.58 0.00 29,432.58 30,528.42
21 3.5.5 Sistem de semnalizare efractie 24,988.00 19,922.09 0.00 19,922.09 5,065.91
22 3.5.6 Retea date-voce 17,906.00 7,249.95 0.00 7,249.95 10,656.05

Page 5 of 6
Valoare REALIZARI Total realizari Total realizari
Nr. Rest la contract
Vol. Categoria de lucrari (exclusiv TVA) Decontat Decontat in inclusiv luna inclusiv luna
Crt. ofertă
-RON- anterior luna curenta curenta oferta curenta NLS
0 1 2 3 4 5 6=4+5 7=3-6
TOTAL I 4,090,726.89 3,457,246.93 0.00 3,457,246.93 633,479.96
Instalatii NCS+NLS- decontat in luna total 172,518.49
Instalatii NCS 0.00
Instalatii NLS 172,518.49
II Procurare:
1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj
2 3.1 Instalatii electrice 24,523.00 24,523.00 0.00 24,523.00 0.00
3 Utilaje instalatii electrice (tablouri) 24,523.00 24,523.00 24,523.00 0.00
4 3.2 Instalatii interioare + exterioare apa canal 111,124.65 111,124.65 0.00 111,124.65 0.00
Utilaje instalatii stingere incendii 42,331.00 42,331.00 0.00 42,331.00 0.00
5 Utilaje instalatii exter apa rece si canal menajera 68,793.65 68,793.65 0.00 68,793.65 0.00
6 3.3 Instalatii frigorifice 231,168.00 204,254.00 0.00 204,254.00 26,914.00
7 Utilaje instalatii frigorifice 231,168.00 204,254.00 0.00 204,254.00 26,914.00
8 3.4 Instalatii termoventilatii 1,228,352.51 1,108,665.75 0.00 1,108,665.75 119,686.76
9 Utilaje instalatii termoventilatii 1,228,352.51 1,108,665.75 0.00 1,108,665.75 119,686.76
10 3.5 Curenti slabi 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Utilaje curenti slabi 0.00 0.00 0.00
12 Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
13 Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente 0.00 0.00
cu durata mare de serviciu 0.00
TOTAL II 1,595,168.16 1,448,567.40 0.00 1,448,567.40 146,600.76
Note suplimentare NCS+ NLS anterioare 891,568.88
Instalatii NCS+NLS-TOTAL 1,064,087.37
TOTAL I +II 4,905,814.33 0.00 4,905,814.33
TOTAL VALOARE DEVIZ (excl.TVA) 5,685,895.05 4,905,814.33 172,518.49 4,905,814.33 1,064,087.37 780,080.72

BENEFICIAR, CONTRACTANT,
PRIMĂRIA SECTORULUI 1 S.C. COMINCO S.A. BUCUREŞTI

Page 6 of 6