Sunteți pe pagina 1din 12

Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

StudCard

Proiectul StudCard este un proiect studenţesc al Consorţiului Studenţilor din România


(CSR), lansat în premieră națională la Cluj-Napoca în aprilie 2006. Din 2008, StudCard s-a extins
şi în Arad, Oradea şi Tîrgu-Mureş. Acest proiect a fost conceput după modelul marilor centre
universitare europene, în beneficiul studenților și masteranzilor la zi, și la taxă și la buget.
StudCard în colaborare cu autoritățile clujenene și agenți economici din oras, își propun să
faciliteze accesul studenților la reduceri pe perioada studiilor universitare.1

StudCard este un card legitimaţie care oferă studenților reduceri la peste 300 de agenţi
economici (magazine, evenimente culturale, evenimente sportive, petreceri, centre medicale,
farmacii). Cea mai căutată reducere este cea la transportul în comun, care oferă o reducere de
100% pentru studenții de la buget și o reducere de 67% pentru studenții de la taxă.

Justificarea proiectului vine din nevoia de a oferi studenților reduceri în orașul care îi
găzduiește pe durata studiilor universitare. Studenții, datorită numărului lor ridicat, investesc
foarte mult în oraş, reprezintă o adevarată piață de desfacere pentru agenții comerciali.2

Misiunea organizației este de a oferi studenților o îmbunătățire a traiului, prin obținerea


de reduceri și de promovare a voluntariatului pentru dezvoltare personală cât și dezvoltarea
diferitelor abilități de comunicare și coordonare.

Valorile StudCard: promovarea voluntariatului în rândul studenților, crede în potenţialul


de autodeterminare al fiecărei persoane, crede în capacitatea comunităţii de autodezvoltare prin
implicarea propriilor membrii, promovează implicarea activă.

Obiectivele acestei organizații sunt:

- Creșterea numărului de colaboratori


- Îmbunătățirea relațiilor cu actualii colaboratori și cu sponsorii
- Creșterea numărului de studenți voluntari
1
http://www.birouldeconsiliere.ro/detaliu.aspx?eID=481&t=Articole
2
http://www.studcard.ro/studcard-cluj/ce-este-studcard
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

- Sensibilizarea comunității clujene la nevoile studenților.

Publicul căruia i se adresează această organizație sunt studenții sau masteranzii cu vârste
cuprinse între 18 și 26 de ani, studenți la zi la o facultate acreditată. În Cluj Napoca numărul de
studenți este în continuă creștere deoarece acest oraș este unul dintre cele mai mari centre
universitare din România. „Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai renumită din Cluj-Napoca,
cu peste 45.000 de studenți în 105 specializari”6. Totodată, Clujul deține încă alte 8 universități
de prestigiu care se bucură de un număr mare de studenți, precum Universitatea Tehnică,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațeganu”, Academia de Muzică „Gheorghe
Dima”, dar și Universitatea de Artă și Design. Așadar, aproximativ 50.000 de studenți din Cluj-
Napoca dețin StudCard deoarece aceștia pot beneficia de reduceri la cumpărături, în divertisment
(petreceri, cinema, teatru, festivaluri studențesti), la cabinetele stomatologice și medicale, la
saloanele de înfrumusețare, în stațiuni, pe liniile de transport în comun etc. Singurul criteriu, cum
am menționat anterior, pentru ca studenții să obțină cardul este ca aceștia să fie la o facultate la zi
(buget sau taxă), acreditată.
StudCard promovează târguri de cariere anual pentru tinerii studenți, care având în vedere
contextul social actual își găsesc foarte greu job-uri în domeniile căutate. Totodată sunt
promovate de către StudCard proiecte caritabile ca de exemplu proiectul organizat de Clubul
Soroptimist Internațional intitulat „Pentru un zâmbet de copil” din data de 20 mai 2010 care își
propunea „strângerea de fonduri pentru 90 de copii de la secția de Oncopediatire a Institutului
Oncologic „ Prof. dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca și de la gradinița cu program săptămânal
„Licurici” din Cluj-Napoca”7.

În urma unui studiu efectuat în perioada 14.10-25.10.2010 pe un eșantion de 670 de


studenți, s-a constatat că StudCard este încă numărul 1 pe piața clujeană deși concurența (celelate
carduri studențești: omnipass, euro 26) s-a dezvoltat în ultimii doi ani, StudCard este în topul
preferințelor studenților. 16 % din cei chestionați au spus că ar putea alege Omnipass doar pentru
că este gratuit, iar StudCard-ul e 20 de lei, însă cardul concurent nu oferă un număr atât de mare
de reduceri. 7% din cei chestionați au spus că au ales StudCard la începutul studenției (pentru că

6
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
7
http://www.binefacere.ro/2010/05/concertul-de-caritate-%E2%80%9Cpentru-un-zambet-de-copil%E2%80%9D-20-
mai-2010-ora-1800/
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

era singurul card de acest gen pe piață) și ca au rămas fideli brandului. Cea mai mare parte au
susținut că imaginea ar trebui îmbunătățită, reîmprospatată, deoarece nu s-a schimbat nimic de 5
ani încoace: logo-ul este învechit, tema afișelor este aceeași, și că niște campanii mai agresive de
promovare ar fi binevenite.

Analiza SWOT:

Strenght – Puncte forte Weaknesses – Puncte slabe


- brand recunoscut în rândul - elaborarea campaniilor de
studenților; promovare mai agresive;
- studenții beneficiază de - necesitatea organizării mai multor
reduceri substanțiale; evenimente;
- echipă tânără, dinamică, - activitățile echipei desfășurate pe
formată din studenți voluntari; bază de voluntatriat poate duce la
- diversitatea evenimentelor pierderea interesului;
organizate; - organizarea de mai multe
- elaborarea și lansarea de traininguri și instructaje pentru
diferite proiecte menite să vină voluntari, în scopul creării unui
în ajutorul studenților; cadru de lucru profesional și
- sisteme de promovare personal calificat;
inovatoare; - procesul de obținere a cardurilor
- colaborare foarte bună cu este anevoioasă și de lungă
autoritățile locale; durată;
- sprijin din partea - lipsa promovării la TV și radio;
Universităților; - lipsa promovării StudCard în
- campanii sociale desfășurate pe universități.
termen lung;
- standarde și proceduri de
operare bine definite și
eficiente;
- un număr ridicat de parteneri.
Opportunities – Oportunități Threats – Amenințări
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

- exigențele și obiceiurile de - Apariția altor carduri de reduceri


consum ale studenților se pentru studenți (ex: Omnipass);
schimbă, stimulând organizația - dezvoltarea altor carduri la nivel
prin inovație; internațional (ex: Isic);
- pretențiile crescute ale grupului - supraexploatarea resurselor
țintă (studenți cu vârsta organizației;
cuprinsă între 18-26 de ani) ce - imposibilitatea finalizării
dorește să fie în pas cu proiectelor din diverse motive
tendințele internaționale și la (financiare, meteorologice).
nivelul entertainment-ului;
- creșterea anuală a numărului de
studenți;
- dezvoltare la nivel național;
- avantajul „primului sosit”
(prezența pe piață).

Organizația studențească StudCard are în prezent 65 de voluntari activi care sunt împărțiți
în 5 departamente: Marketing și PR, Resurse Umane, Proiecte, Evenimente și Vânzări. Fiecare
departament are câte un coordonator care se ocupă de bunul mers al lucrurilor, împărțirea
sarcinilor, fac legătura între conducere și voluntari, fac ca munca depusă să fie organizată și
echilibrată pentru a avea cele mai bune rezultate. Această organizație presupune înainte de toate
prietenie și echipă. Pentru majoritatea studenților, StudCard reprezintă un card de reduceri, dar
pentru voluntari, StudCard înseamnă să lucreze alături de prieteni pentru a face studenților o viață
mai ușoară. Acesta este și motivul pentru care echipa StudCard organizează petreceri, activități
caritabile sau ecologice, desfășoară muncă de teren pentru a mări în permanență numărul
reducerilor de care au nevoie studenții și se implică în viața studentului încercând să răspundă cât
mai bine nevoilor sale.

Departamentul de Marketing și PR se ocupă în special de promovarea organizației, a cardului,


voluntariatului, menține legăturile cu presa, brand management, crează campanii de promovare.
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

Voluntarii acestui departament au posibilitatea de a-și dezvolta creativitatea, învață cum să


consolideze imaginea unui ONGS, câștigă experiență în administrarea unui site, dobândesc
cunoștințe în Corel Draw și Photoshop și au ocazia să participle la diferite evenimente business.

Departamentul de Vânzări se ocupă de munca de teren, sunt mereu în căutarea posibililor


colaboratori, semnează contracte de reduceri, contracte de sponsorizări, voluntarii care activează
la acest departament își pot creea rețeaua proprie de contacte, își dezvoltă abilitățile de
comunicare, prezentare și vânzare, învață diverse tehnici de negociere.

Departamentul de Resurse Umane se ocupă de recrutarea de noi voluntari, evaluarea și


monitorizarea acestora, organizarea de traininguri și team-buildinguri, ține legătura între toate
departamentele. Voluntarii acestui departament învață să facă evaluări ale performanțelor,
campanii de selecție și recrutare, planuri de motivare, mențin colaborarea cu alte organizații
similare. Tot acest departament se ocupă cu motivarea voluntarilor. Fără îndoială, tehnicile de
motivare a voluntarilor în organizaţiile non-profit diferă de cele folosite în companii. Devii
voluntar în primul rând pentru a susţine o cauză, pentru a te implica în viaţa comunităţii.
Organizaţiilor nu le rămâne decât să “valorifice această motivaţie în interesul proiectului şi al
voluntarului” după cum declară Nicoleta Talpeş, iniţiatoarea proiectului Charity Gift.3 Dorinţa de
a ajuta este principala motivaţie a voluntarilor de pretutindeni, însă în funcţie de amploarea
proiectului şi de posibilităţile organizaţiei, aceştia pot beneficia şi de anumite privilegii. Poate cea
mai eficientă formă de motivare este cea a recunoaşterii muncii şi eforturilor voluntarilor. Pentru
a păstra și motiva voluntarii departamentul de HR a gândit un program de fidelizare, care
include:
• Întâlniri periodice în cadrul cărora să se discute despre implicarea în acţiunile organizației,
aceasta constituind o ocazie şi pentru a lua iniţiative şi a veni cu idei noi;
• Posibilitatea de a alege activităţile în care să se implice având în vedere abilităţile,
aptitudinile, experienţa şi timpul liber al voluntarilor;
• Implicarea nu doar în derularea activităţilor, ci şi în faza de planificare şi organizare a
evenimentelor;
• Atribuirea de sarcini specifice în cadrul proiectelor, care să îi motiveze şi responsabilizeze,

3
http://www.pr-romania.ro/articole/ongpr/495-cultura-organizaionala-si-motivarea-
voluntarilor-o-analiza-a-comunicarii-interne-in-ong-uri.html
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

arătându-le în acelaşi timp încrederea care li se acordă;


• Organizarea unor evenimente special dedicate voluntarilor. Acestea pot fi tabere, excursii sau
trainiguri și teambuilding-uri;
• Crearea sentimentului apartenenţei la un grup şi a unei atmosfere de lucru plăcute,
prietenoase, bazate pe spirit de echipă, încredere şi respect reciproc;
• Relaţia directă şi deschisă cu coordonatorul Departamentului de Resurse Umane;
• Oferirea de feedback;

Un loc important pe lista metodelor de fidelizare a voluntarilor îl ocupă şi preocuparea pentru


dezvoltarea personală şi profesională a acestora. Atenţia acordată profilului şi nevoilor specifice
ale voluntarilor şi implicarea lor în programe care să răspundă acestor nevoi şi să le ofere
satisfacţii atât la nivel profesional, cât şi personal, contează mult pentru cei ce lucrează în regim
de voluntariat.

Acest ONGS le oferă voluntarilor un cadru legal de implicare. Se încheie un contract de


voluntariat conform legislaţiei în vigoare pe baza căruia sunt stabilite atât responsabilităţile,
obligaţiile cât şi drepturile fiecărei părţi. De asemenea, voluntarul poate primi o adeverinţă care
să ateste implicarea sa în activităţile organizaţiei. Astfel, o parte a voluntarilor tineri ajung să se
implice în proiectele desfăşurate de ONGS pentru a obţine această adeverinţă care le este
solicitată în diverse contexte, printre care şi cel educaţional.

Departamentul de Evenimente organizează evenimente de promovare, caritabile, ecologice, etc.

Departamentul de Proiecte se ocupă cu găsirea surselor de finanțare, formulează cereri de


finanțare atât la nivel național, cât și către finanțatorii europeni.

Anual, StudCard organizează sau este partener la peste 120 de evenimente. Dintre acestea, unele
au devenit deja evenimente de tradiţie în Cluj-Napoca.

Campus Fest reprezintă o săptămână de evenimente (concerte, proiecţii de filme, petreceri) în aer
liber în cel mai mare campus universitar Clujean. În cadrul festivalului, StudCard îşi propune sǎ
dezvolte tinerii şi le oferă oportunităţi de învăţare non-formală prin mese rotunde, prezentǎri sau
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

traininguri susţinute de către companii din mediul de afaceri local. În ediţiile anterioare ale
Campus Fest, studenţii clujeni au asistat la concerte susţinute de Bere Gratis, Anda Adam, Suie
Paparude, Paraziţii, Andreea Bălan, Iris şi Vama Veche. Acest festival a strâns, în 2009 un număr
de 15.000 de participanţi.

Spectacolele Comedica reuşesc mereu să adune spectatori de toate vârstele şi ocupaţiile.


StudCard organizează în mod constant spectacole de stand-up comedy şi umor cu trupa
Comedica. Cel mai recent spectacol Comedica a avut loc in noiembrie 2010, la Casa de Cultură a
Studenților şi a strâns peste 2000 de spectatori.

Festivalul StudCard este un proiect ajuns la ediţia a patra în 2010 şi care se desfăşoară în luna
noiembrie a fiecărui an universitar. Studenţii au parte, în cadrul festivalului de evenimente
precum: Dance Contest, Concursuri de Miss, Concerte, All Nightere (proiecţii de filme) şi
petreceri în cluburi. Fiecare zi din festival aduce ceva studenţilor ceva nou şi provocator. În 2009,
Festivalul StudCard s-a desfăşurat sub sloganul "Green Festival". Aproape 10.000 de tineri au
participat la evenimentele din festival.

StudCard organizează sau susţine anual, majoritatea balurilor bobocilor.4

De strategiile și campaniile de PR se ocupă în mod exclusiv Departamentul de Marketing


și PR. O campanie de PR începe cu un studiu de piață, pentru identificarea problemelor și
nevoilor publicului și pentru îmbunătățirea bunei funcționări a organizației. Apoi sunt urmați cei
nouă pași al procesului de derulare a relațiilor publice:

• Definirea problemelor;
• Analiza situației;
• Stabilirea obiectivelor;
• Identificarea diferitelor categorii de public;
• Stabilirea strategiilor;
• Stabilirea tacticilor;
• Fixarea calendarului de lucru;

4
http://www.studcard.ro/component/content/article/33
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

• Stabilirea bugetului;

• Stabilirea procedurilor de evaluare.5

În funcție de evenimentul promovat StudCard apelează la diferite tipuri de campanii, de obicei


campanii de scurtă durată, deoarece studenții sunt un grup țintă permisiv și se consideră că vor
asimila foarte repede informațiile promovate. La fiecare început de an universitar se aplică câte o
campanie de amplificare de trend, deoarece organizația are deja o identitate, dar care în cursul
vacanței de vară riscă să fie acoperită de trendurile de identitate ale altor organizații concurente.
Se mai practică campaniile de conștientizare, de informare și de schimbare a atitudinilor.

Model de campanie StudCard:

Campania de conștientizare Devino EcoStudent!

Devino EcoStudent! Vine din necesitatea conștientizării importanței protejării și


prezervării mediului înconjurător. Campania de conștientizare își propune să deruleze acțiuni care
să implice un număr cât mai mare de studenți interesați de problemele mediului prin care se va
trage un semnal de alarmă în privința importanței ecologismului.

Obiectivul campaniei este de atragere a cel puțin 500 de studenți în desfășurarea acțiunilor
pe parcursul a celor 3 zile de plantat și apariții în media scrisă, la radio și pe internet.

Campania se va desfășura pe durata a 6 zile, începând efectiv cu data de 3 aprilie, când va


avea loc conferința “Think Green”, avându-l ca invitat special pe Șerban Copot, președintele
organizației Generația Verde și ambasador desemnat al Schimbărilor Climatice pe România de
către Comisia Europeană și încheindu-se cu un concert în aer liber Animal X.

Evenimentul va beneficia de promovare pe internet pe site-ul Monitorului de Cluj, pe


Time4News, Cluj 4All, Zile și Nopți, în presa scrisă: Zile și Nopți, Cluj4All și la radio: Kiss FM
și InfoTrafic cu două săptămâni înainte de începerea derulării campaniei și pe parcursul derulării
ei.

5
Cristina Coman, Relații Publice. Principii și strategii, Ed. Polirom, Iași, 2006, p. 81-82
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

Pe paginile web ale Monitorului de Cluj, Time4News, Cluj4All și Zile și Nopți


publicitatea va lua forma bannerelor, la radio spotul se difuzează în timpul grupajelor de știri de
la ora 7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00, 22:00, 23:00 iar în broșurile Zile
și Nopți și Cluj4All vor fi menționate în editorial și la secțiunea “evenimente”.Costurile
financiare pentru difuzarea spoturilor și promovare sunt nule pentru StudCard, toți cei menționați
fiind parteneri. În paralel, vor fi amplasate afișe în mijloacele de transport exclusiv ecologice ale
RATUC: tramvaie și troleibuze.

Adițional vor fi trimise mesaje cu programul evenimentului pe grupurile de yahoo din


baza de date StudCard, împărțite 2500 de pliante în fața Casei de Cultură a Studenților, în Piața
Unirii, căminele din Hașdeu, Observator, Economica, Mărăști, alături de afișe lipite pe boardul de
la poartă, în facultăți de către voluntarii Studcard.

Desfășurarea campaniei:

• ziua 1 (3 aprilie) – DESCHIDERE - are loc la Casa de Cultură a Studenților, sala


Transilvania, între orele 17:00 – 19:00 conferința : „Think Green!” cu intrare gratuită.
Invitați speciali: Șerban Copot, președinte Generația Verde și ambasador al Comisiei
Europene pentru România în Schimbări Climatice. Cu participarea: Dan Craioveanu,
Clubul Ecologic Transilvania, Popa Emil Horatiu, Asociația Ecouri Verzi, CJ.

• ziua 2 (4 aprilie) - inaugurarea în Piața Muzeului a unei expoziții de pictură în ulei


cu teme naturiste a studenților și masteranzilor de la Universitatea de Arta și Design Cluj
Napoca: workshopuri cu tema: „viitorul ecologiei în România” între orele 11:00 - 12:30,
15:00 – 16:30 și 18:00 – 19:30. Vor include prezentări ale prof. Dr. Ing. Ioan Vlad, șef
catedra Silvicultură, Facultatea de Protecția Mediului, Universitatea Oradea și ale
conf.dr. Călin Baciu, catedra Științele Vieții și ale Pământului, Facultatea Științele
Mediului, Universitatea Babeș Bolyai. Se vor forma grupuri de discuții care vor culmina
cu pregătirea și închegarea unui articol de ziar bazat pe tema centrală a workshopului, cel
desemnat câștigător de juriul format din cele două cadre didactice invitate urmând a fi
publicat în Monitorul de Cluj.

• ziua 3 (5 aprilie) - întâlnire în Piața Unirii la ora 8:20 pentru organizarea sesiunii
de plantat copaci pe dealul Steluța, la marginea cartierului Iris: ora 20:30 întâlnire a
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

voluntarilor în Basboussa Caffe, unde studenții posesori de StudCard beneficiază de 20


% reducere.

• ziua 4 (6 aprilie) - întâlnire în Piața Unirii la ora 8:20 pentru organizarea sesiunii
de plantat copaci de pe dealul Sfântu Gheorghe, marginea cartierului Iris: ora 20:30
întâlnire a voluntarilor în Hubertus, unde studenții cu Studcard au 20% reducere iar la
două meniuri al treilea gratuit.

• ziua 5 (7 aprilie) - întâlnire în Piața Unirii , ora 9:00 pentru plantarea copacilor pe
Cetățuie.

De menționat este faptul că acțiunile desfășurate pe perioada 5-6-7 aprilie au avut loc în
parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj Napoca care a oferit un număr de 1500 de puieți
de salcâm și arțar și au pus la dispoziția celor implicați 500 de cazmale.

• ziua 6 (8 aprilie) - ora 18:30 proiecția filmului L’homme qui plantait des arbres,
câștigător al unui Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj animat în anul 1987. Filmul se
bazează pe nuvela omonimă a francezului Jean Giono și urmărește eforturile unui pastor
singuratic și altruist, Elzeard Bouffier care transformă în timp de 30 de ani o vale izolată
cu un teren arid pe care nu creștea nimic altceva decât levanțică sălbatică într-o pădure
minunată, o oază de liniște și pace, vizitat și protejat de oficiali ai statului. Scurtmetrajul
arată cum datorită muncii neobosite și voinței unui singur om ecosistemul distrus se
poate reface. Seara se încheie cu discuții pe tema filmului.

• ziua 7 (9 aprilie) - ÎNCHIDERE - ora 19:00 concert “street eco tour” al trupei Sistem în
Piața Unirii, un concert neconvențional în care se promovează imporțanța reciclării
telefoanelor mobile, deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice. Un concert gândit
în ideea de a economisi cât mai multă energie, pe perioada zilei, semi-unplugged, fără
efecte de lumini și videoproiectoare. Warm up: concert trupa Animal X. Ora 21:30 party
în club MIDI, studenții cu StudCard beneficiind de 50% reducere la biletul de intrare

Evaluarea campaniei Devino EcoStudent:

Evaluarea proiectului deșfășurabil în aprilie 2011 se va face prin monitorizarea numărului


de apariții în media, atât prin intermediul partenerilor cât și numărul de preluări ale știrilor la
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

radiouri, tv, presă scrisă, și edițiile online și prin numărul de participanți la evenimentele
desfășurate de StudCard prin campania Devino EcoStudent!, pe parcursul celor 7 zile.

Bibliografie:

• Cristina Coman, Relații Publice. Principii și strategii, Ed. Polirom, Iași


• http://www.studcard.ro
• http://www.pr-romania.ro/articole/ongpr/495-cultura-organizaionala-si-motivarea-
voluntarilor-o-analiza-a-comunicarii-interne-in-ong-uri.html
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca

• http://www.binefacere.ro/2010/05/concertul-de-caritate-%E2%80%9Cpentru-un-zambet-
de-copil%E2%80%9D-20-mai-2010-ora-1800/
Andrada Sicora, master Relații Publice, an II

• http://www.birouldeconsiliere.ro/detaliu.aspx?eID=481&t=Articole

• http://clujeanul.gandul.info/studenti-clujeni/studentii-clujeni-raman-fara-studcard-
2696719

• www.clujeanul.ro

• www.studentie.ro

• www.citynews.ro

• http://www.contzilla.ro/2009/11/actionari-si-persoane-cu-interese-in-companie/