Sunteți pe pagina 1din 33

PROGRAMAREA EXAMENELOR

DATA; 24.01.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
Asist. Soc. I Metodologia cercetării sociale-scris 12,00 A7
TAS I, TAS II Conf.univ.dr. Lucian Marina
AP II Drept penal general – scris 12,00 A8
2121, 2122 Lect.univ.dr. Angela Tatu
Sociologie I Paradigme ale explicaţiei sociologice - 12,00 A5
scris
Prof.univ.dr. Mihai Pascaru
Drept I Drept civil – scris 12,00 A2
Conf.univ.dr. Ioan Gânfălean
PIPP III Educaţie civică şi metodică – oral 14,00 S12
Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan
AP III Drept procesual penal – scris 16,00 A2
Lect.univ.dr. Leontin Coraş
Drept III Drept penal special – scris 14,00 A6
Prof.univ.dr. Augustin Lazăr
AP I Drept civil – oral 10,00 S3
Lect.univ.dr. Călin Buda
Drept II Drept penal general – scris 13,00 A8
Lect.univ.dr. Angela Tatu
PIPP II Metodica act. de ed. a limbajului-oral 10,00 S12
Lect.univ.dr. Marcela Ciortea
Drept IV Drept bancar şi valutar-scris 16,00 A6
Prof.univ.dr. Vasile Luha
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 25.01.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
Sociologie III Sociologie regională – scris 12,00 A7
Prof.univ.dr. Mihai Pascaru
Sociologie II Sociologia comunităţilor rurale şi urbane - 10,00 A7
scris
Prof.univ.dr. Mihai Pascaru
PIPP I Limba română – scris 10,00 A8
Lect.univ.dr. Marcela Ciortea
AMS I Drept civil – oral 10,00 S3
Lect.univ.dr. Călin Buda
Asist. Soc. II Psihopatologie şi psihoterapie - oral 16,00 A7
Prof.univ.dr. Liviu Stoica
AMS II Limba română contemporană – scris 12,00 A8
Lect.univ.dr. Marcela Ciortea
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 26.01.2011
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
AMS III Dreptul muncii – scris 12,00 A5
Lect.univ.dr. Nicoleta Dragoş
PIPP II Pedagogia înv. primar şi preşcolar 14,00 A5
Conf.univ.dr. Elisabeta Voiculescu
Drept I Teoria generală a dreptului-scris 16,00 A6
611, 613, 615 Lect.univ.dr. Octavian Hârceagă
Drept I Teoria generală a dreptului-scris 17,00 A6
612, 614 Lect.univ.dr. Octavian Hârceagă
PIPP III Asistenţă şi consiliere în şcoli-oral 14,00 S12
Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan
Drept III Dreptul familiei – scris 10,00 A6
Lect.univ.dr. Nicoleta Dragoş
Man. Ed. II Consiliere educaţională şi manag. 16,00 S12
carierei - oral
Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 27.01.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
AS I Introducere în sociologie - oral 10,00 LG1
Lect.univ.dr. Rodica Stânea
AS III Managementul resurselor umane-scris 10,00 A2
Prof.univ.dr. Moise Ioan Achim
Sociologie I Introducere în sociologie – oral 15,00 LG1
Lect.univ.dr. Rodica Stânea
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 28.01.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
Sociologie III Sociologie politică – oral 12,00 S12
Let.univ.dr. Rodica Stânea
PIPP I Literatura română şi lit.pt. copii-oral 10,00 A8
Lect.univ.dr. Marcela Ciortea
Sociologie II Comunicare şi marketing soc.-oral 10,00 LG1
Conf.univ.dr. Lucian Marina
PIPP III Metodologia cercetării pedagogice 14,00 A5
Conf.univ.dr. Elisabeta Voiculescu
AMS I Drept constituţional – oral 10,00 S3
Asist.univ.dr. Mihaela Macavei
AMS II, AP II Management resurselor umane-scris 10,00 A6
2121, 2122 Prof.univ.dr. Moise Ioan Achim
Man Ed. I Managementul clasei de elevi – scris 15,00 S12
Lect.univ.dr. Letiţia Trif
AP I Drept constituţional – oral 09,00 S3
Asist.univ.dr. Mihaela Macavei
Drept IV Dreptul transporturilor-scris 16,00 A7
Lect.univ.dr. Marius Chiru

PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 29.01.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA IDD DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
AMSPP I Evoluţii ale sectoarelor public/privat - 10,00 A2 AMS II Limba română contemporană-scris 10,00 A7
scris
Lect.univ.dr. Bogdan Decebal Lect.univ.dr. Marcela Ciortea
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 30.01.2011
DISCIPLINA ORA SALA IDD DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
AS II Psihopatologie şi psihoterapie-oral 08,00 LG1
Prof.univ.dr. Liviu Stoica
AS III Politici pt. pers. cu dizabilităţi-oral 12,00 LG1
Prof.univ.dr. Liviu Stoica
AMS III Dreptul muncii – scris 10,00 S3
Lect.univ.dr. Nicoleta Dragoş
AMS II Drept civil – scris 10,00 A7
Lect.univ.dr. Ştefan Făt
AS I Drept în asistenţa socială – scris 12,00 A7
Lect.univ.dr. Ştefan Făt
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 31.01.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
AMS III Arhivistică şi documentaristică-scris 16,00 A5
Lect.univ.dr. Zevedei Drăghiţă
PIPP III Educaţie muzicală şi metodică-oral 12,00 TL3
Conf.univ.dr. Adam Domin
AP III Dreptul muncii – scris 12,00 A2
Lect.univ.dr. Nicoleta Dragoş
DREPT II Drept civil – scris 08,00 A6
Lect.univ.dr. Felician Cotea
Drept IV Drept comercial – scris 16,00 A2
Prof.univ.dr. Vasile Luha
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA;01.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
Sociologie II Sociologia organizaţiilor - oral 09,00 LG2
Asis. Soc. II Lect.univ.dr. Rodica Stânea
AMS II, AP II Contencios administrativ-scris 16,00 A6
2121, 2122 Lect.univ.dr. Octavian Hârceagă
Man. Ed. I Şcoala ca organizaţie – scris 13,00 S12
Lect.univ.dr. Letiţia Trif
PIPP II Psihologia vârstelor - scris 10,00 S12
Lect.univ.dr. Letiţia Trif
Man. Ed. II Practica managerială – oral 12,00 S2
Lect.univ.dr. Letiţia Trif

PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 02.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
Sociologie III Dezvoltare comunitară – scris 12,00 A7
Lect.univ.dr. Călina Buţiu
PIPP I Fundamentele psihologiei-scris 10,00 A7
Lect.univ.dr. Ioana Todor
Drept I Drept constituţional – scris 09,00 A2
Prof.univ.dr. Mircea Criste
PIPP III Educaţie psihomotrică – scris 12,00 TL3
Conf.univ.dr. Costel Belizna
Drept III Dreptul muncii – scris 08,00 A3
Lect.univ.dr. Nicoleta Dragoş
AMS I Teoria generală a dreptului-scris 16,00 A6
AP I Lect.univ.dr. Octavian Hârceagă

PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 03.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
AS III Politici pt. pers. cu dizabilităţi 16,00 S12
Prof.univ.dr. Liviu Stoica
PIPP III Metodica predării istoriei-oral 12,00 S12
Conf.univ.dr. Octavian Tătar
Man. Ed. II Comunicare în organizaţii – oral 14,00 S2
Lect.univ.dr. Ioan Scheau

PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 04.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
AS I Sistemul de asist. socială – oral 10,00 LG1
Asist.univ.dr. Angela Bara
AMS III Cultură şi civilizaţie – scris 10,00 A5
Conf.univ.dr. Diana Câmpan
AMS II, AP II Drept civil – scris 10,00 A1
2121,2122 Lect.univ.dr. Ştefan Făt
AS II Dezvoltare comunitară - scris 12,00 A7
Lect.univ.dr. Călina Buţiu
PIPP III Metodica abilităţilor practice-scris 12,00 TL3
Conf.univ.dr. Costel Belizna
Drept II Drept internaţional public - oral 13,00 S3
621, 622, 623 Lect.univ.dr. Ioan Trif
PIPP II Cunoaşterea mediului – scris 10,00 S12
Conf.univ.dr. Nicolae Luduşan
Drept IV Drept procesual civil – scris 12,00 A6
Conf.univ.dr. Ioan Gânfălean

PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 05.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA IDD DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
Drept II Drept internaţional public-oral 09,00 S3 AS III Managementul resurselor umane-scris 10,00 A3
624, 625 Lect.univ.dr. Ioan Trif Prof.univ.dr. Moise Ioan Achim
Man Ed. II Măsurare şi evaluare în educaţie 14,00 S2 AMS III Arhivistică şi documentaristică-scris 10,00 A5
Prof.univ.dr. Florea Voiculescu Lect.univ.dr. Zevedei Drăghiţă
AMS II Managementul resurselor umane-scris 10,00 A3
Prof.univ.dr. Moise Ioan Achim
AS I Sistemul de asistenţă socială - oral 10,00 S12
Asist.univ.dr. Angela Bara

PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 06.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA IDD DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
AS III Politici pt. pers. vârstnice-scris 12,00 A7
Conf.univ.dr. Lucian Marina
AMS II Contencios administrativ – scris 10,00 A5
Lect.univ.dr. Octavian Hârceagă
AS I Metodologia cercetării sociale – scris 10,00 A7
Conf.univ.dr. Lucian Marina
AMS III Cultură şi civilizaţie – scris 10,00 S3
Conf.univ.dr. Diana Câmpan
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 07.02.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
AS III Managementul de caz - scris 10,00 A8
Lect.univ.dr. Petronela Talpaş
AMS I Economie politică – scris 08,00 A7
AP I Prof.univ.dr. Vasile Burja
Sociologie I Istoria sociologiei –scris 10,00 S12
Lect.univ.dr. Rodica Stânea
Drept I Economie politică – scris 10,00 A7
611, 612, 613 Prof.univ.dr. Vasile Burja
Drept I Economie politică – scris 12,00 A7
614, 615 Prof.univ.dr. Vasile Burja
AP III Demografie – scris 10,00 A4
Conf.univ.dr. Lucian Marina
Drept III Drept civil – oral 09,00 S3
Asist.univ.dr. Miruna Tudoraşcu
PIPP II Metodica activităţii matematice-oral 12,00 S12
Prof.univ.dr. Daniel Breaz
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 08.02.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
AS I Introducere în psihologie – scris 10,00 A5
Lect.univ.dr. Ioana Todor
Sociologie III Sociologie economică – scris 12,00 A7
Lect.univ.dr. Petronela Talpaş
PIPP I Fundamentele pedagogiei - scris 12,00 A5
Lect.univ.dr. Ramona Petrovan
AP II Sociologie generală – oral 09,00 LG1
2121 Lect.univ.dr. Rodica Stânea
Asist. Soc. II Deontologia profesiilor sociale-scris 14,00 A7
Lect.univ.dr. Petronela Talpaş
PIPP III Geografie şi metodică – scris 15,00 S12
Conf.univ.dr. Nicolae Luduşan
AP II Sociologie generală – oral 10,00 LG1
2122 Lect.univ.dr. Rodica Stânea
DREPT II Drept administrativ – oral 14,00 S3
621, 622, 623 Mihaela Cojan
PIPP II Pedagogie comparată – scris 12,00 S12
Lect.univ.dr. Liana Tăuşan
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 09.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
Drept II Drept administrativ – oral 14,00 S3
624, 625 Mihaela Cojan
AMS II Sociologie generală – oral 09,00 LG1
Lect.univ.dr. Rodica Stânea
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 10.02.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
AMS III Marketing – oral 10,00 S3
Lect.univ.dr. Andreea Muntean
Sociologie II Statistice soc. avansată - scris 10,00 A7
Lect.univ.dr. Vlad Millea
AMS I Politici şi strategii de dezvoltare - scris 14,30 A5
AP I Lect.univ.dr. Bogdan Decebal
PIPP II Practică ped. în înv. primar- oral 12,00 S12
Lect.univ.dr. Ramona Petrovan
PIPP II Practică ped. în înv. preşcolar- oral 14,00 S12
Lect.univ.dr. Ramona Petrovan
Man. Ed. II Parteneriate educaţionale – oral 14,00 S12
Lect.univ.dr. Ramona Petrovan
ED FIZ ŞI SP. M.D.S. Montane 14,00 A2
I Şimon Sorin
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 11.02.2011
DISCIPLINA EXAMINATA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA
AS I Informatică şi statistică socială 10,00 A5
Conf.univ.dr. Nicolae Luduşan
PIPP I Matematică – scris 10,00 A1
Prof.univ.dr. Daniel Breaz
AS III Politici pt. pers. vârstnice - scris 10,00 A7
Conf.univ.dr. Lucian Marina
Sociologie I Metodologia cercetării sociale-scris 12,00 A7
TAS I, TAS II Conf.univ.dr. Lucian Marina
Drept I Drept roman - scris 10,00 A2
Lect.univ.dr. Călin Buda
Drept III Drept procesual penal-scris 09,00 A2
Lect.univ.dr. Leontin Coraş
PIPP II Psihologie specială – scris 12,00 S12
Lect.univ.dr. Ramona Petrovan
Drept IV Criminalistică - scris 12,00 A6
Prof.univ.dr. Augustin Lazăr
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 12.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA IDD DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
Man. Ed. I Metodologia cercetării şi manag. 10,00 S12 AMS III Marketing 10,00 A7
Proiectelor – scris
Prof.univ.dr. Florea Voiculescu Lect.univ.dr. Andreea Muntean
AP III Drept procesual civil – scris 10,00 A4 AS I Informatică şi statistică socială – scris 10,00 A1
Conf.univ.dr. Ioan Gânfălean Conf.univ.dr. Nicolae Luduşan
Drept II Construcţie europeană – oral 09,00 S3
621, 622, 623 Lect.univ.dr. Ioan Trif
AMSPP I Strategii manageriale – scris 10,00 LAA
Conf.univ.dr. Iulia Iuga
Man. Ed. II Management educaţional strategic- 10,00 S2
scris
Prof.univ.dr. Florea Voiculescu
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 13.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA IDD DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
Sociologie II Sociologia familiei – scris 10,00 A8 AS II Dezvoltare comunitară – scris 12,00 S12
Lect.univ.dr. Vlad Millea Lect.univ.dr. Călina Buţiu
Drept II Construcţie europeană – oral 09,00 S3 AS III Introducere în probaţiune - scris 10,00 S12
624, 625 Lect.univ.dr. Ioan Trif Lect.univ.dr. Călina Buţiu
AS I Introducere în psihologie – scris 10,00 A5
Lect.univ.dr. Ioana Todor
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 19.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA IDD DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
AS II Sociopsihologia organizaţiilor-scris 10,00 A5
Lect.univ.dr. Rodica Stânea
AMS II Sociologie generală 14,00 A5
Lect.univ.dr. Rodica Stânea
AS I Introducere în sociologie - scris 12,00 A5
Lect.univ.dr. Rodica Stânea
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA; 20.02.2011
DISCIPLINA ORA SALA IDD DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
AS II Deontologia profesiilor soc.-oral 12,00 A5
Lect.univ.dr. Petronela Talpaş
AS III Management de caz – scris 10,00 A5
Lect.univ.dr. Petronela Talpaş
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA;
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA;
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA;
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA;
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA;
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA

PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA;
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DATA;
DISCIPLINA ORA SALA DISCIPLINA ORA SALA
EXAMINATA EXAMINATA

S-ar putea să vă placă și