Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ”AURORA”-VASLUI


CLASELE: a V- a A, a VII-a A
DATA: 2 noiembrie 2010
DISCIPLINA: Consiliere si orientare
LECTIA: Delincventa juvenila
DURATA: 45 minute
PROPUNĂTOR: profesor Păun Irineu
OBIECTIVE OPERAŢIONALE (COMPETENŢE SPECIFICE)
1. Să identifice relaţia dintre libertate şi lege

2. Să prezinte libertatea colectivă şi respectarea legii

3. Să înţeleagă delicvenţa juvenilă.


STRATEGIA DIDACTICĂ
1. RESURSE PROCEDURALE
• SISTEM METODOLOGIC: conversaţia euristică, expunerea, modelarea,
explicaţia, problematizarea, feed-back-ul, algoritmizarea, generalizarea
• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă colorată, videoproiector.

3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de sedinte

,,Semeni fapte şi culegi deprinderi, semeni deprinderi şi culegi un caracter,semeni


caracter şi culegi un destin .”

Aceasta activitate este aplicata în virtutea colaborării între Inspectoratul de Poliţie


al Judeţului Vaslui, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Serviciul de
protecţie a victimelor şi reintegrarea socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul Vaslui
(SPVRSI).
Activitatea se va derula în Centrul Scolar de Educatie Incluziva”Aurora”-Vaslui, grupul
ţintă fiind elevii claselor a V-a A si a VII-a A, iar scopul propus este cunoaşterea
aspectelor legale ce ţin de infracţionalitate şi conştientizarea consecinţelor pe
care le implică aceasta.
Activitatea îşi propune informarea elevilor cu privire la conţinutul infracţiunii,
tipurile de infracţiuni, categoriile de pedepse şi consecinţele săvârşirii unei fapte penale
sub aspect socio-familial şi educaţional. Se oferă informaţii privind conţinutul generic al
infracţiunii, se prezintă, punctual, câteva infracţiuni cuprinse în partea specială a codului
penal, se defineşte pedeapsa, se indică scopul acesteia, arătându-se care sunt pedepsele
ce pot fi aplicate minorilor şi se subliniază consecinţele unui comportament infracţional.
La finalul activitatii se aplică un chestionar pentru a obţine feed-back cu privire la
informaţiile furnizate.

Scenariul propriu –zis al activitatii.


A. Moment organizatoric.

1. Asigurarea ordinii si disciplinei in sala .


2. Efectuarea prezentei elevilor si notarea absentelor la ora ,motivarea
absentelor efectuate de elevi in cursul saptamanii ,pe baza certificatului
medical eliberat in conditii stipulate de regulamentul scolar.
3. Prezentarea activitatii la clasa pe probleme de : frecventa ,disciplina,
efectuarea temelor, educatie sanitara pentru saptamana parcursa.

B. Captarea atentiei elevilor asupra temei lectiei educative propuse.


1. Se va face legatura intre frecventa ,disciplina in randul elevilor la nivel de
clasa, scoala si titlul lectiei scris pe tabla .
2. Se va preciza scopul si obiectivele stabilite in lectie.
C. Comunicarea noilor cunostinte.
O1. Cu ajutorul elevilor se vor identifica si defini termenii ce implica delincventa
juvenila.
Minor - persoana ce nu a implinit varsta de 18 ani.
Deriva - a se abate ,a se departa de la drumul sau normal.
Delincvent - persoana care a savarsit un delict ( fapta ) penala .
Delincventa - fenomen social care consta in savarsirea de delicte .
Contraventie - fapta de incalcare a unei legi, regulament ce nu prezinta pericol
social
si care se sanctioneaza cu o pedeapsa mai usoara .
Infractiune - fapta care prezinta pericol social,constand in incalcarea unei legi
penale , regulament si care se sanctioneaza conform legii.
O2. Plecand de la definiitiile de mai sus se va stabili etapele si modurile de
manifestare
ale unui delicvent minor.
I1. De la ce varsta un individ isi poate impune personalitatea , incat sa comita
fapte ce pot fi considerate contraventii sau infractiuni?
R2. Copilarie, adolescenta, maturitate.
I2 . Care sunt formele de manifestare a unui minor delincvent?
R2. Formele incipiente de delincventa sunt cele care tin de indisciplina,
incalcarea regulamentului scolar si de ordine interioara ,minciuna , fuga de la ore ,
obraznicia , agresivitatea , cele care ” pregatesc “ terenul pentru delincventa ce nu va fi
sanctionata doar de cei din jur , ci de catre lege .
Principalele manifestari ale delincventei , intalnite la copii si tineri sunt: furtul,
vagabondajul, prostitutia, consumul de droguri ,talharie.,violul, crima .
Se vor purta discutii pe baza acestor situatii problema si se vor concretiza evenimentele
ce pot apare in fiecare caz.
Acte de indisciplina ( dezinteres pentru invatatura ,vocabular vulgar, deteriorarea
bunurilor scolii, agresiv fata de colegi ,parinti , profesori ) va fi dojenit , va primi
observatii repetate ceea ce determina fuga de la ore , ce va fi justificata prin
minciuna.Astfel poate fi integrat in “grupuri “sau bande de personae care doresc o”
libertate” absoluta in societate si care au aceleasi interese , sunt solitari unii cu altii,
dornici de aventura .
Lipsa banilor ii impinge la furt si talharie pentru a putea sa-si satisfaca unele
placeri.Acesta poate fi :cu sau fara premeditare ;cu sau fara organizare;cu sau fara
complicitate ( cu tovarasi intamplatori); cu complicitatea familiei ; banda organizata din
adolescenti sau din adolescenti si adulti ; la betie; dupa vizionarea unor filme , in urma
unor discutii ,etc. Lipsa banilor in grupuri de fete le pot impinge la prostitutie.
Prea multi bani ii pot determina sa consume alcool, tutun, droguri . Toate acestea
au efecte negative asupra organismului uman ,dau stari de euforie ,sunt agitati ,agresivi
,intervin conflictele , cearta, bataie, violul ,talharia, crima. Astfel de fapte sunt
considerate contraventii sau infractiuni si sunt sanctionate conform legii.
I3. Care sunt sanctiunile cuprinse in regulamentul de functionare al unitatilor
preuniversitare ce se pot aplica unui elev , pentru savarsirea de fapte necorespunzatoare
?
R3. Sanctiunile ce se pot aplica elevilor sunt :
a. observatia individuala;
b. mustrare in fata clasei ,in fata consiliului clasei , consiliului
profesoral;
c. mustrare scrisa;
d. retragerea temporara sau definitive a bursei ;
e. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile ;
f. mutarea disciplinara la o clasa paralela ;
g. preavizul de exmatriculare;
h. exmatricularea.
Se vor purta discutii pe baza celor prezentate .
O3.
I1. Care sunt factorii si cauzele ce duc la aparitia delincventei juvenile?
R1. Familia : a. familie dezinteresata de copil ,fara interes pentru invatatura;
b. familie dezorganizata –parinti despartiti ,un parinte cu greu il
substituie
pe celalalt;
c. familie cu situatie materiala precara ;
d. familie cu situatie materiala foatre buna , parintii ii ofera bani
multi copilului ,sunt preocupati doar de munca , iar educatia
copilului ramane numai pe umerii lui ;
e. conflicte intre generatii , viziuni diferite despre lume si viata ;
f. alte situatii.
Scoala : a. elevul nu reuseste sa se integreze in grup, nu e inteles de colegi ;
b. dezinteres din partea elevului pentru invatatura si nu considera
orele de
curs interesante ;
c. lipsa dialogului dintre profesor – elev, diriginte- elev;
Societatea : - ofera conditii prielnice integrarii lor in grupuri de indivizi
“problema “.
Se vor purta discutii pe marginea celor prezentate .
O4.
I1. Care sunt modalitatile de diminuare a numarului de minori delincventi ?
R1. Scoala are un rol important in depistarea si ajutarea celor care au tendinte de
manifestare a unui comportament necorespunzator .
Astfel se pot realiza o serie de actiuni cu caracter educativ :
a. crearea unui climat corespunzator desfasurarii activitatilor scolare;
b. stabilirea unor relatii democratice elev –elev, elev-profesor, elev –
diriginte;
c. dezbateri cu privire la delincventa juvenila la orele de dirigentie ;
d. realizarea lectoratelor cu patinitii avand la baza teme cu caracter
specific;
e. intalnire cu reprezentanti ai institutiilor specializate ( politie,
cabinete medicale, juristi, judecatori ,etc,)

D. Asigurarea feed-back-ului se realizeaza pe parcursul desfasurarii intregii


activitatii .

E. Formularea concluziilor.
Ati auzit deseori in jurul vostru :
,, A, ce copil bun ! sau dimpotriva : ,,Este ingrozitor de rau , este un copil foarte ,
foarte rau ! “Ce intelegeti prin ,,copil rau “ ? Voi ce fel de copil considerati ca
sunteti? Fiti obiectivi in aprecierile facute !

Bibliografie :
1. Daniela Calugaru- Dirigentia si consilierea –
Ed. Gh. Alexandru – Craiova , 2004
2. Gheorghe Tomsa –Ghid metodologic –2002
3. Riana Calota- Consultatii pentru activitatea
educative Ed. Eurobit –1996.
4. Silvia Marinescu , Rodica Dinescu – Invitatie la
dirigentie. Ed. Carminis-2003.
5. Vasile Ghica – Ghid de consiliere si orientare
scolara Ed . Polirom –1998.

Prof. Păun Irineu