Sunteți pe pagina 1din 10

www.cartiaz.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Managementul organizatiei sportive - Sportul profesionist sau de


inalta performanta

Din punct de vedere etimologic actualul concept de management provine


din cuvantul latinesc “manus” (mană), adică ”manevrare”. In limba engleza a
aparut verbul”to manage” cu substantivul “management”cu sensul initial de a
“manui” si apoi cu sunsul de a “chibzui corect relatiile cu diverse lucruri sau
finite in vederea obtinerii unui rezultat corespunzator” (A. Voicu, 1995).
In “Dictionarul de Management” (coordinator D. Fundatura, editura
Diacon-Coresi, Bucuresti 1992), managementul desemneaza:
 Comandamentul sau arta de a conduce o intreprindere. Managementul
pune accent pe organizare sip e gestiune intreprinderii regrupand in
realitate idea de conducere, idea de organizare si idea de gestiune intr o
formatie specific ace trebuie sa domine conceptele si activitatile
economice sis a asigure functionarea si dezvoltarea intreprinderii in
conditiile obiectivelor stabilite.
 Mod de a conduce si a gestiona rational o organizatie( intreprindere,
organe publice, asociatii etc.) de a organiza activitati , de a stabili scopuri
si obiective , de a construe strategii, utilizand mai bine oamenii,
tehnologia si resursele materiale asigurand cresterea rentabilitatii si
eficacitatii intreprinderilor.
Managementul este procesul de atingere a obictivelor organizationale, prin
angajarea si implicarea celor patru functii principale : planificarea ,
organizarea , leading-ul – antrenarea si motivarea , controlul (Gh.Gh. Ionescu,
1997).
In cadrul managementului activitatilor sportive se reliefează anumite
trasaturi specifice ale acestor functii:
 Activitatile desfasurate ce alcatuiesc continutul lor sunt specifice, in
ansamblul lor, numai managerilor, ele fiind elemental esential ce le diferenteaza
de cadrele de executie.
 Functiile managementului se exercita in toate organizatiile sportive,
indifferent de dimensiunea lor si la toate nivelurile sportive din cadrul acestora,
deci au character general.
 Functiile managementului activitatilor sportive au o pondere diferita
pe scarile ierarhice ale organizatiei, in sensul ca la nivelul superior se realizează
cu precadere prevederea si organizarea, iar la nivelele inferioare, comanda si
coordonarea.

Functia de prevedere (planificare): Cuprinde măsurile si activitatile ce se


intreprind in prezent pentru a avea rezultate in viitor. Se stabilesc conditiile care
vor forma cadrul obiectiv al desfasurarii activitatilor sportive viitoare, fixand sau
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

cel putin estimand mijloacele materiale si financiare necesare.In raport cu


realizarea obiectivelor propuse , se vor manifesta si celelalte functii ale
managementului.Realizarea prevederii se face in mod concret prin activitatea de
planificare. A planifica inseamna a decide strategia si tactica dezvoltarii pe o
anumita perioada, a stabili componentele de pregatire intr-o anumita directie
(campionat mondial, European etc.) a preciza in timp si spatiu sarcinile ce revin
in mod concret diferitilor factori tehnici, economici si sociali.
Deosebim;
1. Planificarea de perspectivă, denumită si prognoză , care reprezintă
evaluarea probabilă efectuată pe o bază de cercetări si informatii , a evolutiei
viitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ a organizatiei sportive in
ansamblu sau a unui domeniu de activitate (pregatire , performantă, competitii,
cantonamente etc.).Prognoza se bazează pe studii de ansamblu a domeniului
utilizand metode si tehnici specifici ( analiza si sinteza, anchete, modelarea,
studii matematico-statistice)
2. Planificarea curenta, reprezinta stabilirea si fundamentarea pe baza
de studii analitice cu inalt grad de certitudine a obiectivelor si sarcinilor, precum
si a resurselor allocate pe o perioada determinate, care , in general , nu depaseste
un an si poate ajunge pana la un nivel de planificare lunară.Planurile curente
trebuie sa fie obligatorii, fiind baza de asigurare a continuitatii proceselor pe
traiectoriile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse.
Tehnologia didactica face inventarul tuturor mijloacelor de interventie cu care s
ar putea rezolva toate obiectivele instructive-educative din lectie sau
antrenament si constau in metode, mijloace, materiale didactice, principii,
norme, legi, forme organizatorice de pregatire, forme de evaluare, relatia
professor-elev etc.
Strategia didactică reprezintă sistemul metodologic, logistic, de operatiuni
fundamentale ale proiectării didactice: obiective => resurse => continutul
programei scolare => metode + materiale didactice + mijloace =>
programe(planificare) => aplicare in practica (prin lectie) => evaluare =>
corectarea proiectarii prin compararea rezultatelor obtinute cu obiectivele
prevazute.
Rationalizarea instruirii se realizeaza practice, in urma rezultatelor obtinute si
analizate, prin imbunatatirea tehnologiei didactice, perfectionarea strategiilor de
intruire, economisirea resurselor si simplificarea procesului de instruire in
scopul realizarii calitatii eficentei procesului instructive-educativ.
Creativitatea s ar putea crede ca inlocuirea improvizatiei cu gandirea rationala,
jalonata pe obiective si cerinte standardizate ar putea duce la sablonizarea,
schematism si dogmatism didacticist.
Etapele proiectarii didactice-design-ul instructional:
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Etapa prealabila elaborarii proiectului de planificare cuprinde: cunoasterea


obiectivelor, a continutului si cerintelor programei scolare, analiza si
compararea rezultatelor instructive-educative obtinute in anul scolar anterior cu
obiectivele, modelele si cerintele formulate de programa la nivelul fiecarei clase.
Etapa elaborarii planificarii calendaristice contine: gandirea prin obiective
(acestea fiind finale, intermediare, operationale)
Etapa procesului de instruire cuprinde aplicarea practica a planificarii prin
lectii, antrenamente cursuri practice;alcatuirea proiectelor didactice, a schitelor
de lectie; formularea obiectivelor operationale urmarite in fiecare lectie;
conducerea , organizarea si desfasurarea lectiilor.
Etapa evaluarii – masurarea/aprecierea indicatorilor de cantitate, calitate si
eficenta a insusirii de catre elevi, studenti, in urma aplicarii in practica a
proiectarii didactice.
3. Planificarea operativa este o continuare a planificarii curente, o detaliere
a acesteia, curinzand elaborarea programelor zilnice, urmarirea
rezultatelor immediate si in functie de acestea se determina actualizarea
sau reactualizarea lor. In activitatea sportive se folosesc planurile de
antrenament, proiectele de lectie, planul competitional etc.
Strategia unei organizatii sportive este determinate de adoptarea planificarilor de
perspective, curente si operative, documente care se vor intocmi si cuantifica in
formele specifice ale acestei activitati.

Functia de organizare: Orice activitate desfasurata cu activitatea omului


este organizata prin faptul ca elementele sale materiale sunt constituite si
dispuse in asa fel incat sa se realizeze un anumit scop. Organizarea are un
character general si este o functie obligatory a managementului.Are sarcina de a
pune ordine, de a armoniza toate activitatile propuse prin functia de prevedere.In
managementul sportive trebuie parcurse urmatoarele etape logice si successive:
- Analiza obiectivelor actiunii: de performanta,de recreere, instructive –
educative,de propaganda
- Culegerea datelor privind sistemului de organizare existent
- Analiza critica a sistemului existent
- Proiectarea generala a sistemului imbunatatit pe baza situatiei existentei si
prin utilizarea metodelor moderne adecvate
- Proiectarea detaliata a sistemului mbunatatit
- Pregatirea conditiilor materiale, economice, organizatorice si de personal
necesare noului system
- Aplicarea propriu-zisa a noului system organizatoric
- Feed-backul noului system prin urmarirea eficentei organizatorice si
operarea modificarilor ce apar ca necesare din functionarea sa
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Functia de comanda: Realizarea acestei functii necesita precizarea de


catre conducere si conducator spre compartimentele si persoanele subordinate a
tot ce trebuie facut, corelat cu controlul realizarii sarcinilor trasate.
Exercitarea functiei de comanda in managementul sportive presupune
urmatoarele elemente:
- Existenta unui system informational si de comunicatii corespunzator
- Esalonarea rationala a deciziilor
- Apelarea de catre conducatori la actul delegarii de autoritate- mijloc
eficent de ridicare a calitatii muncii subordonatiilor
- Judicioasa selectie si pregatire atat a conducatorilor cat si a
personalului de executie
Succesul conducerii si a conducatorilor in exercitarea functiei de comanda
este determinate in mod hotarator de motivatia pentru munca
subordonatilor.
Functia de coordonare: Prin coordonare conducerea organizatiei
sportive si conducatorul armonizeaza eforturile individuale si de grup orientandu
le spre implinirea scopurilor programate. Coordonarea este o activitate continua
si depinde in mare masura de stilul si metodele utilizate de catre conducator.
Coordonarea are pronuntat character socio-uman si depinde de abilitatea
conducatorului, de autoritatea acestuia, conferita de pregatirea profesionala,
comportamentul si personalitatea sa.Eficenta acestei functii depinde, ca si a celei
de comanda, de sistemul informational si de comunicatie. In managementul
activitatilor sportive coordonarea se manifesta sub doua forme:
- Unilaterala, intre un conducator si un subordonat luat ca persoana
fizica individuala
- Multilaterala ce implica un process de comunicare concomitenta intre
un conducator si mai multi subordonati dintr un domeniu omogen sau
complementar de activitate
Functia de control: Conducerea organizatiei sportive si conducatorul de pe
diferite nivele ierarhice trebuie sa verifice permanent si complet modul de
realizare si desfasurare a actiunilor cuprinse in planuri si programe, sa sesizeze
si masoare abaterile sis a indice masuri operative de corectare.Controlul trebuie
sa evidentieze greselile ce se produc sis a precizeze cauzele acestora.Controlul
in managementul activitatilor sportive trebuie sa parcurga urmatoarea
succesiune:
- Stabilirea unor standarde – obiective cuantificate pentru activitatea
controlata
- Masurarea si inregistrarea rezultatelor prin metode si tehnici adecvate
- Compararea rezultatelor reale cu cele planificate
- Stabilirea diferentelor si analiza cauzelor abaterii
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- Masuri corrective si elaborarea de normative pentru viitor in vederea


atingerii parametrilor si obiectivelor de performanta planificati
Functiile managementului se interconditioneaza, se intrepatrund si in final
determina decizia formand un sistem integrator al functiilor care genereaza
conducerea de ansamblu a activitatilor sportive dintr un club, scoala, asociatie
sau organizatie sportiva.
Toate organizatiile sportive isi formuleaza strategii: ele pot fi deliberate sau
emergente. Strategiile deliberate sunt actiuni intentionate care sunt realizate
intocmai, iar cele emergente sunt realizate darn u sunt neaparat intentionată
(Mitzenberg, 1978).
Organizatiile sportive pot adopta următoarele nivele de strategie:
1. La nivelul corporatiei - „incoropreaza rezultatele analizei nivelului de
afaceri printr o tehnică numită analiză portofoliu„ (Bates&Eldrege, 1984).
Exista patru tipuri de strategie ale corporatie in care o organizatie sportive
se poate angaja: strategii de crestere, strategii de stabilitate, strategii
defensive, strategii combinate.
Strategii de crestere: Aproape toate organizatiile sportive urmăresc
dezvoltarea si cresterea performantelor ca una dintre obiectivele lor.O strategie
de crestere poate fi dezvoltata in două moduri majore, la nivelul corporatiei: prin
diversificare si prin integrare.
Strategii de stabilitate: Hodge si Anderson (1991) sugereaza că o
organizatie sportivă se poate angaja in două tipuri de strategii de stabilitate:
- Strategie neutră cu care se continuă activitatea din trecut, fară nici o
intentie de crestere, mentinandu-se stabilitatea in cifrele de afaceri;
- O strategie de recoltare care se utilizează atunci cand un produs devine
invechit/demodat sau dacă o unitate nu are potential de afacere si sunt
putine sanse de a schimba aceasta situatie.
Strategii defensive: Sunt uneori denumite ca strategii de decline si sunt
folosite atunci cand cererea pentru produsul sau serviciul oranizatiei sportive
scade.Strategiile defensive sunt aplicate pentru ca organizatia sportivă să poată
trece peste această situatie.
Strategii combinate: „După strategia de crestere, această strategie este cea
mai utilizată„ (Hodge&Anthony, 1991). Foarte rar va aplica o organizatie
sportivă doar un tip de strategie.

2. La nivelul afacerilor – sunt elaborate pentru a stabili modul in care se


concurează in cadrul unei anume industrii sau la nivelul oranizatiei sportive.
Strategiile manageriale la nivel de afaceri sunt cele mai utilizate de o
organizatie sportivă pentru a atige o performantă pentru un anumit produs sau
serviciu. Porter (1980) a indentificat trei strategii de bază a managementului la
nivel de afacere:
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Strategia bazată pe cost: O organizatie sportivă care adoptă acestă strategie


aplicată la produsul său sau la serviciul prestat un pret mai scazut decat cel al
competitiei prin: utilizarea unei maini de lucru ieftine, procese d prelucrare
eficente, economii de scară, nivele scazute de diferentiere a produsului.
Strategia diferentiată: Acestă strategie se poate aplica atunci cand o
organizatie sportivă incearcă să obtină avantaje in competitie prin prezentarea
unei imagini a produsului sau serviciului lor ca fiind unic.Pentru că produsul sau
serviciul sunt prezentate ca unice, organizatia sportivă poate cere un pret
deosebit.
Strategia de concentrare: Această strategie este directionată inspre
necesitatile unei anumite piete definite de criterii ca: zona geografică, varstă,
sex, sau segmentul de bază al unui produs sau serviciu.
Primul pas al unui manager in formularea unui plan strategic implică
definirea misiunii pentru organizatia sportivă. Această misiune sau obiectiv
official defineste scopul organizatiei, natura afacerii, cine sunt principalii clienti
si cine sunt beneficiarii. Apoi se face analiza mediului extern si a operatorilor
interni.Etapa finală este alegerea strategiei sau strategiilor optime pentru
organizatia sportivă. Alegerea depinde de misiunea organizatiei sportive si de
potrivirea dintre punctele forte- slabe, avantaje-dezavantaje.
Pentru formularea si implementarea unui plan strategic organizatia sportivă
va lua in considerare următoarele criterii:
- Posibilitatea asigurării resurselor, adică abilitatea organizatiei sportive
de a-si asigura resurse financiare din sursele externe
- Marimea bazei de clienti este format din numarul persoanelor pe care-
l deserveste organizatia sportivă
- Atragerea voluntarilor se referă la abilitatea organizatiei sportive de a
atrage in activitate resurse umane
- Atragerea grupului de sustinători se referă la imaginea organizatiei
sportive si a abilitatii sale de a prezenta programe sportive atragatoare
pentru grupurile capabile sa ofere un support financiar in present si
viitor
- Costurile de dotare se referă la sumele initiate pentru dotarea bazelor
materialelor si a echipamentelor necesare desfăsurarii activitatilor
organizatiei sportive
- Taxa de afiliere reprezintă cheltuielile organizatiei sportive asociate
pentru participarea intr o ramură de sport la competitii de diferite nivele.
Cultura organizatiei sportive este cea mai recentă notiune introdusă in
domeniul teoriei organizatiei. Teoreticienii au formulat următoarele definitii,
mai semnificative: Cultura organizatiei sportive este „ un amalgam de credinte,
ideologie, limbaj, ritual si mit„ (Pettigre, 1979); „un set de intelegeri importante
pe care membri comunitatii le au in comun„ (Sathe, 1983)
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Componente ale culturii organizatiilor sportive:


 Povesti si mituri: transmit anumite mesaje despre organizatie, despre
obiectivele organizatiei, povestile sunt narări din viata sportivă a
organizatiei, povestite intre angajati si spuse noilor angajati.
 Simboluri: sunt utilizate pentru a explica membrilor organizatiei si
publicului care este semnificatia organizatiei.
 Limbajul : diferite organizatii isi dezvolta un limbaj specializat sau
un jargon pentru a comunica intre ei.
 Ceremonii sau ritualuri: toate organizatiile sportive dezvolta anumite
tipuri de comportament, festivitati, care devin ceremonii sau ritualuri.

SPORTUL PROFESIONIST

Sporturile profesioniste au fost infiintate pentru a adduce profit.


Caracteristica in acest sens a fost greva din Liga majoră de Baseball (MLB) din
1994 in care mana de lucru ( jucătorii) si managementul ( propietarii) au fost
interesati, in primul rand, sa castige financiar sin u sa ofere un spectacol
sportive.
Factorii politici - popularitatea curselor de cai si a boxului au fost reduse
de interdictiile guvernamentale aplicate, in primul rand, din cauza asocierii lor
cu pariurile.de fiecare dată cand aceste sporturi recastigau drepturile de
competitii, pariurile contribuiau la un număr crescand de spectatori.
Pariurile si politica au avut un impact si asupra baseball-ului. În 1919 cei
care pariau au reusit sa convingă sportivii de la Chicago White Sox să piardă , in
mod intentionat, Seriile Mondiale.Desi legal achitati, aceste persoane au fost
excluse din baseball de către Comisarul de Baseball, Keenesaw Mountain
Landis, care a fost insărcinat să controleze sau să elimine orice ar fi in
detrimentul intereselor acestui joc. Confruntările recente din baseball dintre
propietari si jucători servesc drept exemplu pentru nenumăratele lupte pentru
control si bani. După formarea Cluburilor Ligii Nationale Profesionale de
Baseball , in 1876 , acest cartel al propietarilor a respins cu success cererile
repetate ale jucătorilor pentru salarii mai mari, beneficii mai mari si pentru
libertatea de a juca la echipele la care doresc sa joace.
Asociatia Americana, Liga Jucătorilor , Liga Federală, Si Frătia Jucătorilor
Profesionisti de Baseball nu au reusit să smulgă controlul de la propietarii Ligii
Americane, au reusit să obtină un statute gal cu cel al Ligii Nationale, ceea ce a
dus la intărirea clauzei de rezervă si la prima Serie Mondială in 1903. Liga
Majoră de Jucători, fondată in 1953, nu a schimbat nimic pana in 1966, cand
Marvin Miller a fost angajat ca director executive. El a negociat o mărire a
salariului, un fond de pensii mai mare si procedura de a folosi un arbitru din
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

exterior. Abia in 1975 s a reusit să se schimbe clauza de rezervă ceea ce a dus la


cresteri spectaculoase ale salariilor.
Factorii sociali - statutul social-economic si etnicitatea au influentat, in
mod semnificativ, dezvoltarea sportului din Statele Unite. Din punct de vedere
istoric, sporturi ca tenisul si golful au fost considerate ca sporturi ale elitei.
Practicate, la inceput, aproape exclusive in cluburi private, aceste sporturi au
atras personae care-si puteau permite sa fie member ale acestor cluburi,
echipament scump si lectii particulare.
Baseball-ul, considerat primul sport national al americanilor, a apelat la
imigranti care au practicat acest sport ca o moalitate de castigare a acceptării in
socetate. Desi a fost considerat un joc pastoral si s-a răspandit in intreaga
Americă in primii ani după războiul civil, originile si răspandirea jocului sunt
legate de Gentlemenii amatory, in 1845, condusi de Alexander Carwinght si de
Clubul de Baseball New York, care au ajutat la formalizarea regulilor si la
organizarea primei ligi.Excluderea si includerea afro-americanilor in baseball
oferă o privire de ansamblu asupra rolului etnicitătii in sport.
In baschet , Celtics Original New York, toti albi, in anii 1920, si New York
Reneissance,toti negri, in ani 1930, au fost cele mai bune echipe
profesioniste.Boston Celtics a acceptat primul jucător afro-american, Charles
Cooper, de abia din 1950.Astăzi , mai bine de 75% dintre jucătorii profesionisti
din Asociatia Natională de Baschet(NBA) sunt afro-americani.
In fotbalul American , la inceput, echipele s au dezvoltat in vestul
mijlociu,utilizand, ,mai ales, jucători proveniti din clasa muncitoare, catolici si
grupuri entice. Arămas sportul claselor de jos, fără să aibă un statut social si fără
să reusescă să atragă ziarele, decat după mult timp de la infiintarea Asociatiei
Profesionale de Fotbal American (NFL) care a fost infiintata in 1920.Integrarea
profesionalismului in fotbalul American a avut loc in 1946.
Factorii economici – concursurile automobilistice de toate tipurile au
inceput in noroi, in zonele rurale ale tării. Azi, sute de mii de psectatori participă
la NASCAR si INDY CAR, mai nou si la Formula I pentru sustinerea echipei
BAR. Competitiile se desfăsoară la viteze mari cu risc ridicat. Existenta
corporatiilor de sponsori sunt vitale in existenta acestor sporturi tehnice. Babe
Ruth a devenit erou popular in baseball-ul American, in anii 1920, iar Christy
Walsh poate fi numit primul agent pentru că el a administrat excellent
incercările comerciale ale lui Babe Ruth, ajutandu-l să castige la fel de mult in
afara terenului cat si ca stea proeminentă a baseball-ului.
Sperand să castige popularitate in fotbalul American uniersitar, Chicago
Bears a atras, initial, pe cel mai proeminent star din ligă, Harold „Red„ Grange,
care a activate 10 meciuri, continuand apoi cu un turneu demonstrative cu un
profit de 60% din vanzarea biletelor, in 14 meciuri jucate, in 35 de zile.Succesul
său a atras in ligă si alti sportive universitari. Fotbalul American profesionist s-a
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

dezvoltat o dată cu televiziunea, care a avut rolul de a prezenta maselor


caracterul de divertisment al acestui sport. „Broadway„ Joe Namath a prezis că
echipa sa va castiga Super Cupa III in 1969, implinirea acestei preziceri ducand
la legitimizarea Ligii de Fotbal American, care s a fondat in 1959. Succesul lui
Namath a deschis calea pentru salariile mai mari pentru jucători. Super Cupa si
Fotbalul American de Luni Noaptea reprezintă statutul fotbalului American
profesionist. Corporatiile de sponsori plătesc milioane de dolari pentru a face
reclamă acestor meciuri pentru că milioane de suporteri le urmăresc. Sunele
pariate, legal sau illegal, sunt uluitoare. Super Cupa este prilej de organizarea
unei petreceri pentru a urmări meciul. Fotbalul American de Luni Noaptea este
principala atractie a barurilor unde se pot urmări emisiuni sportive.
In 1949, NBA s-a născut din fuziunea Ligii Nationale de Baschet(echipe
din orase mici) si Asociatia de Baschet a Americii( echipe din orase mari).
Duelurile sub cos ale lui Wilt Chamberlain si Bill Russell in anii 1960 si cele 9
titluri NBA cucerite de Boston Celtics, antrenată de Arnold „Red” Auerbach din
1957 pana in 1966 , a ajutat la consolidarea stabilitătii NBa-ului. Dezvoltarea
unei ligi rivale, Asociatia Americana de Baschet (ABA) in 1967, a determinat
NBA-ul să achizitioneze cei mai buni jucători din universităti apeland si la
ajutorul suporterilor. Competitia dintre ABA si NBA a determinat ridicarea
salariilor jucătorilor ceea ce, in cele din urmă, a dus la fuzionarea celor două in
1967.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Bibliografie

Sorinel Florian Voicu, Adrian Nagel Introducere in managementul


si legislatia sportului,Editura
Universitătii de Vest, 2003

Sorinel Florian Voicu, Adrian Nagel Managementul sportului, Editura


Mirton, Timisoara, 2002

Ionescu, Gh.Gh. Functiile managementului, Editura


Mirador, Arad