Sunteți pe pagina 1din 2

Completează careul următor şi vei obţine pe coloana AB numele disciplinei care

studiază interdependenţa dintre atomi şi molecule.

1. Argintul este cel mai bun ……………….electric.

2. Primul element din tabelul lui Mendeleev este…………………….

3. HI înseamnă acid……………….

4. Reacţiile în urma cărora se degajă căldura se numesc………………

5. Aliaj folosit în industria aeronautică.

6. Reacţiile acizilor cu bazele se numesc reacţii de……………………

1
c o n d u c t o r
2

3 i o d h hi id d r ri oc g e n u l

e x o t e r m e
4

5
d u r a l u m i n i u

n e u t r a l i z a r e
6

Prof. Indrumător: Pamfilia Dumitraşcu

Gheorghe – Savin Cezar

Clasa a VIII-a A
Colegiul Naţional “AL.I.Cuza”