Sunteți pe pagina 1din 4

Modulul: Acţionări pneumatice în mecatronică

Clasa: a XII-a
Data:
Numele şi prenumele elevului:

Ing. prof. Manuela Ianina Buşe

TEST DE EVALUARE

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timpul efectiv
de lucru este de 45 minute.

Subiectul I 20p
Scrieţi pe o foaie litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sistemele pneumatice utilizează ca agent de lucru:
a. curent electric;
b. energie mecanică;
c. aer comprimat ;
d. lichid sub presiune.
2. Echipamentele care transformă energia pneumatică în lucru mecanic util sunt:
a. motoarele pneumatice;
b. distribuitoarele;
c. supapele;
d. droselele.
3. Aerul comprimat poate fi produs cu ajutorul:
a. motorului electric;
b. compresorului;
c. motorului hidraulic;
d. uscătorului.
4. Creşterea presiunii aerului în compresorul volumic este însoţită de :
a. creşterea volumului;
b. creşterea temperaturii;
c. scăderea temperaturii;
d. menţinerea constantă a temperaturii.
5. Pentru a obţine presiuni mai mari de 15 bar putem utiliza:
a. compresor cu membrană;
b. compresor rotativ cu palete;
c. compresor cu piston cu o treaptă;
d. compresor cu piston cu mai multe trepte.

Subiectul II 35p

1. Transcrieţi pe foaie litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei A


dacă consideraţi că răspunsul este adevărat şi F dacă consideraţi că răspunsul este fals: (15p)
a. Performanţele unui sistem pneumatic de acţionare depind în mare măsură de calitatea
agentului de lucru folosit.
b. Sistemele pneumatice se utilizează în aplicaţiile care necesită forţe şi momente de valori
medii.
c. Distribuitoarele pneumatice au rolul de a dirija fluidul sub presiune.
d. Compresoarele cu membrană fac parte din categoria compresoarelor volumice.
e. Aerul este un amestec gazos ale cărui principale elemente sunt oxigenul şi hidrogenul.

2. Scrieţi pe foaie informaţia corectă care completează spaţiile libere: (20p)


a. Aerul comprimat are presiunea mai mare decât a aerului ………………………….
b. Compresoarele ………………………….. realizează creşterea presiunii agentului de lucru
prin reducerea …………………………… unei cantităţi de aer închise în interiorul camerei
active.
c. În cazul în care orificiul de admisie al compresorului cu palete se conectează la o sursă de
presiune, acesta devine …………………………. pneumatic.
d. Eliminarea apei din aerul comprimat este realizată cu ajutorul …………………. de aer.

Subiectul III 35p

1. Denumiţi generatorul de energie reprezentat în figura de mai jos. (10p)


2. Identificaţi elementele componente numerotate. (10p)
3. Explicaţi-i funcţionarea. (15p)
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Subiectul I 20p
1.c. 2.a. 3.b. 4.b. 5.d.
Se acordă câte 4p pentru fiecare răspuns corect.

Subiectul II 35p
1.
a. A
b. A
c. A
d. A
e. F
Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect.

2.
a. atmosferic.
b. volumice; volumului.
c. motor
d. uscătorului
Se acordă câte 4p pentru fiecare răspuns corect.

Subiectul III 35p


1. Compresor volumic cu piston cu două trepte.
Se acordă 10p pentru fiecare răspuns corect şi complet; pentru răspuns parţial corect
se acordă 5p. Pentru răspuns greşit, 0 puncte.

2. 1 – cameră activă; 2 – arbore de antrenare; 3 – bielă-manivelă; 4 – piston; 5 –


sistem de răcire
Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect şi complet. Pentru răspuns greşit, 0
puncte.

3. Pistonul 4 culisează in interiorul camerei active, mişcarea rectilinie alternativă a


acestuia fiind imprimată de către mecanismul bielă-manivelă 3, antrenat de către arborele 2.
Supapa de admisie se deschide şi aerul este admis în interiorului camerei active (fiecare dintre
cele două camere are o supapă de admisie şi una de refulare). Când pistonul 4 a ajuns în
poziţia cea mai de jos, ambele supape sunt închise, volumul camerei este maxim iar presiunea
este egală cu cea atmosferică. În următoarea fază, prin deplasarea pistonului către punctul
maxim superior, volumul este comprimat până la presiunea de refulare. Când pistonul ajunge
în punctul maxim superior, volumul camerei este minim, valoarea presiunii fiind maximă. În
acest moment se deschide supapa de refulare, aerul comprimat trecând în cea de-a doua
cameră activă, în care are loc un nou proces de comprimare. Odată cu creşterea presiunii de
refulare creşte şi temperatura şi se impune răcirea intermediară a aerului între cele două trepte.

Se acordă 15p pentru fiecare răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parţial corect se acordă
8p. Pentru răspuns greşit, 0 puncte.