Sunteți pe pagina 1din 11

Programe implementate în judeţ prin Consiliul Judeţului Galaţi

Titlu proiect Beneficiar / Partener Valoare proiect


PROGRAMUL PHARE SESAM

Centru de sprijin al familiilor cu mulţi copii aflate în Fundaţia Familia/Consiliul Judeţului Galaţi, , Buget total: 135.260 Ecu
situaţii de risc social Şcoala Postliceală „Carol Davila”, Camera de Grant: 67.630
Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, SC Cofinanţare: 67.630
GALMOPAN SA, SC Martens SA, Organizaţia
Help Fur Menschen Austria, filiala Galaţi, Fundaţia
Creştin-Ortodoxă „Filantropia”

Servicii sociale de sprijin a familiilor de vârstnici şi Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor/Consiliul Buget total: 120.000 Ecu
a vârstnicilor aflaţi în situaţii de risc social Judeţului Galaţi Grant: 60.000
Cofinanţare: 60.000

FONDUL DE SPRIJINIRE A INIŢIATIVELOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ (FIDEL)


Centru integrat de croitorie broderie Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Buget total: 226.332 Ecu
Private Mici şi Mijlocii/ Consiliul Judeţului Galaţi, Grant: 100.000
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Cofinanţare: 126.332
Galaţi, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi,
Prefectura Judeţului Galaţi, Fundaţia “Şcoala
Română de Afaceri”- filiala Galaţi, Consiliul
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii -
filiala Galaţi, Agenţia Judeţeană Pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, S.C. ISPAT SIDEX
S.A. Galati, S.C. Arta Confectiei C.A., S.C.
Cozamin S.R.L., S.C. Adina S.R.L., S.C. METEX
S.A. Galati, S.C. Veritas S.R.L., S.C. Brocart
S.R.L., S.C.DincoRom S.R.L., S.C. S.F. Tex
S.A., S.C. Boboc&Ghermăneanu S.R.L., S.C.
Galfirtex S.A., S.C. Galatex S.A., Banca Română
de Dezvoltare – filiala Galaţi

PROGRAMUL PHARE 1997 – PROGRAM DE COMBATERE A EFECTELOR CAUZATE DE


INUNDAŢII
Combaterea fenomenului de alunecare de teren în Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 102.480 Ecu
comuna Slobozia Conachi, sat Izvoarele

Execuţie drenuri, şanţuri de dirijare a apei freatice, Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 136.590 Ecu
comuna Vânători

Refacere sediu Consiliu Local, comuna Vânători Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 146.850 Ecu

PROGRAMUL PHARE DE ÎNLĂTURARE A EFECTELOR CALAMITĂŢILOR DIN ANII 1997 –


1998
Refacere terasamente Faleza Dunării – zona Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 299.990 Ecu
Turn TV
Consolidare Teatrul muzical “Nae Leonard” Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 211.900 Ecu

Consolidare Faleza Brateş – Zona Grădina Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 191.000 Ecu
Publică

Lucrări de terasare şi consolidare, comuna Valea Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 28.460 Ecu
Mărului

PROGRAMUL DE VECINÃTATE ROMÂNIA - MOLDOVA, 2004 - 2006, PHARE CBC 2004


PRIORITATEA 1 Dezvoltarea economicã si
socialã
„Muzeul satului – gospodărie tradiţională” Consiliul Judeţului Galaţi / Muzeul Cahul, Rep. Buget total: 340.000 Euro
Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi Grant: 300.000 Euro
Cofinantare: 40.000 Euro
„Reabilitare DJ 242E Oancea – Roşcani, comuna Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul, Buget total: 372.550 Euro
Oancea, judeţul Galaţi” Rep. Moldova Grant: 335.295 Euro
Cofinantare: 37.255 Euro
„Învăţând împreună pentru dezvoltare durabilă – Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Buget total: 151.936 Euro
parteneriat educaţional transfrontalier pentru Cofinantare: 15.450 Euro
dezvoltare durabilă”
„Centrul transfrontalier pentru pregătire Consiliul Local Bereşti Meria Buget total: 329.000 Euro

1
profesională” Cofinantare: 30.000 Euro
„Centrul transfrontalier de training a asistenţilor Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Buget total: 152.778 Euro
personali” Copilului Galaţi Cofinantare: 15.278 Euro
PRIORITATEA 2 Activitãti "People-to-People"
„Parteneriat şi dezvoltare durabilă” Şcoala nr. 5 „Elena Doamna” Tecuci Buget total: 43.339 Euro
Cofinantare: 5.500 Euro
PROGRAMUL DE VECINÃTATE ROMÂNIA - MOLDOVA, 2004 - 2006, PHARE CBC 2005
PRIORITATEA 2 Actiunea "people to people"
FCPM
„Sănătate fără frontiere” Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Buget total: 58.300 Euro
Parascheva” Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi, Grant: 48.300 Euro
Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul Raional Cofinantare: 10.000 Euro
Cahul"
„Tradiţii şi obiceiuri pe ambele maluri ale Prutului Centrul Cultural „Dunărea de Jos„ Galaţi / Consiliul Buget total: 54.660 Euro
Inferior” Judeţului Galaţi / Secţia Raională Cultură Cahul, Grant: 49.160 Euro
Republica Moldova Cofinantare: 5.500 Euro
COMISIA EUROPEANÃ - DIRECTIA GENERALÃ COMUNICARE - APEL PENTRU PROPUNERI
DE PROIECTE COMM/RO/D/13678
„Centrul Europe Direct Galaţi” Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 31.060 Euro
Grant: 15.500 Euro
PROGRAM PHARE 2005 COEZIUNE ECONOMICÃ SI SOCIALÃ - SCHEMA DE GRANTURI
PENTRU SECTORUL PUBLIC PENTRU PREGÃTIREA DE PROIECTE ÎN DOMENIUL PROTECTIEI
MEDIULUI
„SALVAŢI NATURA – Conservarea biodiversităţii Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 20.000 Euro
în Aria protejată Pădurea Gârboavele” Grant: 17.900 Euro
Cofinantare: 2.100 Euro
"Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în comuna Consiliul Local al Comunei Bălăşeşti Buget total: 12.000 Euro
Bălăşeşti, judeţul Galaţi” Grant: 10.560 Euro
Cofinantare: 1.440 Euro
"Colectarea şi transportul deşeurilor municipale Consiliul Local al Oraşului Tg. Bujor Buget total: 15.000 Euro
din oraşul Tîrgu Bujor şi colectarea selectivă a Grant: 13.350 Euro
deşeurilor” Cofinantare: 1.650 Euro
PROGRAMUL PHARE 2004 COEZIUNE ECONOMICÃ SI SOCIALÃ - "SCHEMA DE INVESTITII
PENTRU PROIECTE MICI DE GESTIONARE A DESEURILOR", (FAZA EXTINSÃ)
„Staţie de compostare a deşeurilor din oraşul Consiliul Local Tg. Bujor / Consiliul Judeţului Buget total: 901.164,6 Euro
Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi" Galaţi Grant: 808.754,9 Euro
Cofinantare: 92.409,7 Euro
„Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor Consiliul Local Iveşti / Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 398.634,6 Euro
din comuna Iveşti, judeţul Galaţi” Grant: 358.634,6 Euro
Cofinantare: 40.000 Euro
„Valorificare deşeuri menajere – platformă de Consiliul Local Tecuci / Consiliul Local Drăgăneşti Buget total: 979.784,4 Euro
compostare, staţie de sortare şi transfer” Grant: 852.412,66 Euro
Cofinantare: 127.372,01 Euro
PROGRAMUL SAPARD, MÃSURA 2.1 - DEZVOLTAREA SI ÎMBUNÃTÃTIREA
INFRASTRUCTURII RURALE
"Modernizare drumuri comunale” Asociaţia Consiliilor Locale ale comunelor Barcea Buget total: 3.370.420,69 lei
şi Umbrăreşti
PROGRAMUL PHARE 2003 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ - INFRASTRUCTURÃ
REGIONALÃ SI LOCALÃ / INUNDATII
„Mai aproape de copiii satului românesc” Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliile Locale Buget total: 140.000 Euro
Băneasa, Nămoloasa şi Lieşti Grant: 140.000 Euro
PROGRAMUL PHARE 2002 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ, PROIECTE MARI DE
INFRASTRUCTURÃ
“Reabilitarea drumului naţional DN 2B (E87) Galaţi Administraţia Naţională a Drumurilor Buget total: 5.600.000 Euro
– Giurgiuleşti” Grant: 5.320.000 Euro
Cofinantare: 280.000 Euro
PROGRAMUL FONDUL COMUN PENTRU PROIECTE MICI ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA
Gastronomie fără frontiere Grupul Şcolar de Industrie Alimentară „Dumitru 10.194,4 Euro
Moţoc” Galaţi

PROGRAMUL ACCESUL LA EDUCAŢIE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE, CU FOCALIZARE


PE RROMI
Eurrom - cursuri profesionale pentru copii rromi Inspectoratul Scolar Judeţean Galaţi/ Consiliul Bugetul total: 550.000
Judeţului Galaţi, Alianţa Rromilor din judeţul
Galaţi, Casa Corpului Didactic – Galaţi Grant: 495.000
Cofinanţare: 55.000

2
MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI ŞI MINISTERUL COMUNICAŢIEI ŞI TEHNOLOGIEI
INFORMAŢIEI - PARCURI INDUSTRIALE
Parc de Tehnologie a Informaţiei – PARC DE S.C. CONSMANAGEMENT Parc de Soft S.R.L. Buget total: 4.529.637,2 mii lei
SOFTWARE Galaţi Galaţi / Consiliul JudeţuluI Galaţi, Consiliul Local Grant: 1.000.000,0
Galaţi, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Cofinanţare: 3.529.637,2
Navrom – Centru de Afaceri S.A.
PROGRAMUL DE FINANŢARE FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ -
COMPONENTA MICA INFRASTRUCTURÃ RURALÃ
Alimentare cu apă potabilă, Sat Tămăoani, Consiliul Local Frumuşiţa Buget total: 122.504 USD
comuna Frumuşiţa Grant: 75.000

Modernizare drumuri, sat Onciu, comuna Bereşti Consiliul Local Bereşti Meria Buget total: 33.000 USD
Meria - 0,8 km Grant: 31.700

Alimentare cu apă, sat Pleşa, comuna Bereşti Consiliul Local Bereşti Meria Buget total: 82.500 USD
Meria - 0,8 km Grant: 75.000

Modernizare drumuri, sat Prodăneşti, comuna Consiliul Local Bereşti Meria Buget total: 75.000 USD
Bereşti Meria - 2 km

PROGRAMUL DE FINANŢARE FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ - COMPONENTA


SERVICII SOCIALE COMUNITARE
Centru de informare şi consiliere în carieră Alianţa pentru Unitatea Rromilor din judeţul Galaţi/ Buget total: 24.757
Consiliul Judeţului Galaţi, Prefectura Judeţului Grant: 17.407
Galaţi Cofinanţare: 7.350

Meseria de părinte Fundaţia “Împreună” / Consiliul Judeţului Galaţi, Buget total: 19.320
Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Grant: 11.920
Copilului Galaţi Cofinanţare: 7.400

Centru comunitar de informare şi consiliere Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor / Primăria Buget total: 20.288
Municipiului Galaţi, Alianţa pentru Unitatea Grant: 12.212
Rromilor din România - filiala G/alaţi, Direcţia Cofinanţare: 8.076
Judeţeaqnă de Sănătate Publică a Judeţului
Galaţi, Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială a
Judeţului Galaţi, Primăria oraşului Bereşti,
Primăria comunei Iveşti, Primăria comunei
Ghidigeni

Centru arte şi meserii tradiţionale rrome – Centru Alianţa Rromilor din judeţul Galaţi/Consiliul Buget total: 17.800 USD
pilot de reflecţie asupra meşteşugurilor tradiţionale Judeţului Galaţi Grant: 10.400 USD
ale rromilor Cofinanţare: 7.400 USD

Centru de zi pentru copii în dificultate, în comuna Consiliul Local Schela/Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 24.695 USD
Schela Grant: 19.217 USD
Cofinanţare: 5.478 USD

PROGRAMUL PHARE TEMPUS


TEMPUS PHARE JOINT EUROPEAN PROJECT Şcoala Naţională de Studii Politice şi Grant: 207.210 Euro
Formarea funcţionarilor publici din administraţie în Administrative Bucureşti/ Consiliul Judeţului Galaţi,
domeniul acquis-ului comunitar Universitatea Montpellier (Franţa), Universitatea
de Vest Timişoara, Universitatea “Dunărea de Jos”
Galaţi, European Public Law Centre Atena,
Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria
Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţului Timiş,
Conseil General de L‫׳‬Herault CNFPT Montpellier
Management educaţional Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi / Grant: 192.320 Euro
Consiliul Judeţului Galaţi, Universităţile din Bacău,
Târgovişte, Târgu Mureş, Ploieşti, Braşov,
Constanţa, Ministerul Educaţiei Naţionale,
F.P.I.P.M.M. Galaţi, Direcţia de Muncă şi Protecţie
Socială Galaţi, Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Galaţi

PHARE TEMPUS OVIDE Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi / Grant: 126.000 Euro
Organizarea şi dezvoltarea IMM-urilor Consiliul Judeţului Galaţi, Universitatea Paris XII
(Val de Marne) - Franţa, Camera de Comerţ şi
Industrie Galaţi, Camera de Comerţ şi Industrie
Bruxelles, Centrul Naţional al Administraţiei
Publice Teritoriale-Franţa, Fundaţia de Studii şi
Cercetări Sociale - Paris, Universitatea din

3
Orléans, Camera de Comerţ şi Industrie Mid
Yorkshire - Huddersfield, Marea Britanie,
Universitatea Vigo (Spania)

FUNDAŢIA PRINCIPESA MARGARETA – „Un copil o familie”


Locul meu e acasă Fundaţia Inimă de Copil Galaţi / Direcţia Buget total: 16.000 USD
Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Grant: 16.000
Galaţi
Din nou la şcoală Fundaţia Inimă de Copil Galaţi / Direcţia Buget total: 16.000 USD
Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Grant: 16.000
Galaţi
Centru de Zi pentru Copiii Aflaţi în Dificultate Fundaţia Familia Galaţi / Direcţia Judeţeană Buget total: 16.000 USD
pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi Grant: 16.000

Dreptul la viaţă – Dreptul la şcoală Fundaţia Betesda Galaţi / Direcţia Judeţeană Buget total: 16.000 USD
pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi Grant: 16.000

Centru de Consiliere a Familiilor şi a Tinerilor Fundaţia Filantropia Galaţi / Direcţia Judeţeană Buget total: 16.000 USD
Necăsătoriţi Aflaţi în Dificultate pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi Grant: 16.000

Programul RICOP – Componenta lucrari publice


Sistem alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 194.152
comunei Bălăşeşti Grant: 163.712
Cofinanţare: 30.440

Extindere sistem alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 145.061
comunei Băleni Grant: 111.995
Cofinanţare: 33.066

Reparare şi consolidare şcoală Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 343.069
comunei Cavadineşti Grant: 239.296
Cofinanţare: 103.773

Reabilitare sistem alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 184.411
comunei Cerţeşti Grant: 135.400
Cofinanţare: 49.011

Sistem alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 227.130
comunei Corod Grant: 182.200
Cofinanţare: 44.930

Reabilitare sistem alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 205.385
comunei Folteşti Grant: 157.173
Cofinanţare: 48.212

Optimizare alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 171.803
comunei Iveşti Grant: 131.591
Cofinanţare: 40.212

Refacere pod de beton armat Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 81.549
comunei Nicoreşti Grant: 64.188
Cofinanţare: 17.361

Optimizare sistem alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 175.733
comunei Pechea Grant: 150.939
Cofinanţare: 24.794

Reabilitare drum rural Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 56.904
comunei Rediu Grant: 48.354
Cofinanţare: 8.550

Extinderea reţelei de alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 118.014
comunei Scânteieşti Grant: 99.479
Cofinanţare: 18.535

Pietruire ulita sat Hanu Conachi Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 111.070
comunei Fundeni Grant: 78.858
Cofinanţare: 32.212

4
Centrală termică pentru spital Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local Buget total: 50.010
al orasului Tg. Bujor Grant: 40.541
Cofinanţare: 9.469

Extindere alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 214.313
comunei Ţepu Grant: 160.903;
Cofinanţare: 53.410

Pod peste pârâul Suhurlui, comuna Slobozia Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 77.435
Conachi comunei Slobozia Conachi Grant: 64.518
Cofinanţare: 12.917

Consolidare şi modernizare şcoală generală Valea Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 242.819
Mărului comunei Valea Mărului Grant: 192.869
Cofinanţare: 49.950

Centru de formare profesională, comuna Slobozia Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 83.720
Conachi comunei Slobozia Conachi Grant: 49.341
Cofinanţare: 34.379

Reabilitarea instalaţiilor de aducţiune şi Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 194.155
înmagazinare apă potabilă pentru satul Nicoreşti comunei Nicoreşti Grant: 157.312
Cofinanţare: 36.843

Asfaltare drumuri rurale, comuna Barcea Asfaltare drumuri rurale, comuna Barcea Buget total: 273.612
Grant: 240.443
Cofinanţare: 33.169

Dezvoltare şi modernizare drumuri rurale în Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al Buget total: 279.945
comuna Suceveni comunei Suceveni Grant: 223.470
Cofinanţare: 56.475

PROGRAMUL SAPARD - Măsura 2.1. – Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale


Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (ron)
Alimentare cu apă Consiliul Local al comunei Bălăbăneşti 2.408.956,2313
Alimentare cu apă potabilă Consiliul Local al comunei Cerţeşti 2.554.182,4885

Alimentare cu apă potabilă Consiliul Local al comunei Fârţăneşti 2.473.062,3295


Alimentare cu apă potabilă Consiliul Local al comunei Griviţa 1.496.302,4102
Alimentare cu apă Consiliul Local al comunei Munteni 2.409.307,4415
Alimentare cu apă potabilă Consiliul Local al comunei Nămoloasa 1.487.998,0322
Alimentare cu apă potabilă Consiliul Local al comunei Piscu 2.559.974,4221
Extindere alimentare cu apă Consiliul Local al comunei Scânteieşti 1.738.484,6413
Extindere alimentare cu apă Consiliul Local al comunei Tuluceşti 2.709.718,2573
Reabilitare reţea stradală Consiliul Local al comunei Corod 2.319.399,7849
Alimentare cu apă Consiliul Local al comunei Şendreni 1.902.842,3954
Reabilitare drum comunal şi reţea stradală Consiliul Local al comunei Bălăşeşti 2.319.242.0311
Modernizare drumuri Consiliul Local al comunei Băneasa 1.977.904.0452
Alimentare cu apă Consiliul Local al comunei Cosmeşti 2.204.200.9281
Modernizare drumuri comunale Consiliul Local al comunei Drăgăneşti 2.638.225.3883
Reabilitare reţea stradală Consiliul Local al comunei Frumuşiţa 2.637.197.2480
Modernizare drumuri comunale Consiliul Local al comunei Suceveni 1.479.362.4095
Reabilitare drum comunal şi reţea stradală Consiliul Local al comunei Vârlezi 2.588.510.7788
Modernizare drumuri comunale Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi 2.099.745.9264
Modernizare drumuri Consiliul Local al comunei Matca 1.447.204.8118
Modernizare drumuri Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu 2.416.346.2903
Modernizare drumuri Consiliul Local al comunei Vânători 2.927.438.8555
Extindere alimentare cu apa potabilă Consiliul Local al comunei Rediu 1.457.733.3303
Extindere alimentare cu apă Consiliul Local al comunei Ghidigeni 2.737.527.2800
PROGRAMUL PHARE RO 9905.02 „COPIII MAI ÎNTÂI” – LICITAŢIA I
Centru maternal Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Bugetul total: 101.150 Euro
Copilului / Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi, Grant: 101.150
Cotidianul “Viaţa Liberă"

PROGRAMUL PHARE RO 9905.02 „COPIII MAI ÎNTÂI” – LICITAŢIA II


Noua noastră casã Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Buget total: 296.821 Euro
Copilului Galaţi Grant: 234.916
Cofinanţare: 61.905

5
O casă pentru fiecare Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Buget total: 237.950 Euro
Copilului Galaţi Grant: 205.732
Cofinanţare: 32.218

PROGRAMUL FUNDAŢIILOR OLANDEZE DE COOPERARE ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST


(CNF)
Centru integrat de servicii sociale pentru Asociaţia „Zâmbete de Copii” din Galaţi în Buget total: 60.500 Euro
persoane infectate şi afectate HIV/SIDA parteneriat cu Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 55.000
Cofinanţare: 5.500

PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE (PNUD), PROGRAMUL „ACTIVITĂŢI DE IMPLEMENTARE


ŞI MONITORIZARE A STRATEGIEI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR” – 2004

Mai aproape de şcoală Consiliul Local Frumuşiţa / Alianţa Romilor din Buget total: 331.365,424 RON
judeţul Galaţi Grant 298.228,8816
Cofinanţare: 33.136,5424
FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE – FDSC
Program de ajutorare a vârstnicilor maltrataţi – Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor / Uniunea Buget total: 31.339 Euro
judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea Judeţeană a Pensionarilor Galaţi Grant: 26.199

Cursuri de îngrijire comunitară Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi, Fundaţia Grant: 3.000 Euro
„Lumina" Brăila / Uniunea Generală a
Pensionarilor din România-filiala Galaţi

Emiterea actelor de identitate pentru rromii din Alianţa pentru Unitatea Rromilor / Serviciul Buget total: 55.901 Euro
regiunea sud - est Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanei Grant: 44.162
Galaţi

Program de sprijin al mamei şi copilului victime ale Fundaţia „ Familia” / Inspectoratul Judeţean de Buget total: 64.432 Euro
violenţei în familie Poliţie Galaţi – Compartimentul de prevenire şi Grant: 49.900 Cofinanţare: 14.532
combatere a criminalităţii, Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Organizaţia HELP FÜR MENSCHEN –
AUSTRIA Filiala Galaţi

Centru Social Integrat – AVASA Consiliul Local al Municipiului Tecuci Buget total: 49.173 Euro
BAXTALE KETANES
Grant: 44.256 Cofinanţare: 4.917

Casă deschisă pentru bătrânii străzii Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi / Uniunea Buget total: 62.343 Euro
Judeţeană a Pensionarilor şi Fundaţia “Împreună” Grant: 49.143
Cofinanţare: 13.200

Adăpost temporar pentru copiii străzii Fundaţia Familia / Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 52.396 Euro
Grant: 45.799
Cofinanţare: 6.597
Centru de voluntariat “Danubius” Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi Buget total: 23.766 Euro
Grant: 19.446
Cofinanţare: 4.320

Program de sprijin al mamei şi copilului victime ale Fundaţia „ Familia” / Inspectoratul Judeţean de Buget total: 64.432 Euro
violenţei în familie Poliţie Galaţi – Compartimentul de prevenire şi Grant: 49.900
combatere a criminalităţii, Inspectoratul Şcolar Cofinanţare: 14.532
Judeţean, Organizaţia HELP FÜR MENSCHEN –
AUSTRIA Filiala Galaţi

PROGRAMUL DE FINANŢARE EUC NORD – DANEMARCA


Formarea funcţionarilor publici – Componenta Şcoala Naţională de Studii Politice şi Grant: 83.000 Euro
procesului de pre-aderare la Uniunea Europeană Administrative Bucureşti/Consiliul Judeţului Galaţi,
Prefectura Braşov, Consiliul Judeţean Teleorman,
Primăria municipiului Tulcea, Primăria sectorului 2
Bucureşti, Primăria sectorului 3 Bucureşti

PROGRAMUL USAID/ECOLINKS
INFOCENTRU Tecuci F.P.I.P.M.M. Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 25.029 USD

Reducerea consumului de energie la staţiile de Consiliul Local al Municipiului Galaţi Buget total: 43.349 USD
pompare în municipiul Galaţi Grant: 43.349

6
PROGRAMUL CHILDNET – USAID
Deprinderi pentru viata Fundaţia „Inimă de copil”/ Direcţia Generală Buget total: 240.731 USD
pentru Protecţia Copilului Galaţi, Direcţia Grant: 143.166
Generală pentru Protecţia Copilului Brăila Cofinanţare: 97.565

Abilităţi de viaţă independentă – soluţii pentru Asociatia „Salvaţi copiii” Bucureşti/ Direcţia Buget total: 242.040 USD
dezinistituţionalizare Generală pentru Protecţia Copilului Dâmboviţa, Grant: 156.873
Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Junior Achievement, Cofinanţare: 85.167
Confederaţia Naţională a Angajatorilor Români

Împreună acasă Fundaţia „ Inimă de Copil”/ Direcţia Judeţeană Buget total: 332.088 USD
pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi, Grant: 199.210
USAID – World Learning – Project Consult Cofinanţare: 132.878
International

Servicii comunitare pentru prevenirea Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie Buget total: 270.858 USD
instituţionalizarii şi integrare familială Bucureşti / Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Grant: 198.898
Drepturilor Copilului Galaţi, USAID – World Cofinanţare: 71.960
Learning – Project Consult International, Direcţia
Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia
Drepturilor Copilului Braşov

PROGRAMUL DE FINANŢARE STREET KIDS ROMÂNIA, COMPONENTA PIEMONTE VĂ


PREGĂTEŞTE PENTRU VIATÃ
Atelier şcoală confecţii textile Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Buget total: 120.418 Euro
Copilului Galaţi/ Consiliul Judeţului Galaţi, S.C. Valoare grant: 50.000
Alex Comprest SRL Tecuci

PROGRAMUL PHARE 2000 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ, COMPONENTA SCHEMA


DE CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE PENTRU ÎNTREPRINDERI MICRO, MICI ŞI MIJLOCII
Consultanţă în domeniul calităţii Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Bugetul total: 34.637 Euro
Private Mici şi Mijlocii Grant: 20.782
Cofinanţare: 13.855

PROGRAMUL PHARE ’98 POLITICI REGIONALE ŞI DE COEZIUNE, RESTRUCTURARE


INDUSTRIALĂ ŞI RESURSE UMANE
PROMOPOL Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Buget total: 112.050 Euro
Private Mici şi Mijlocii/ Consiliul Judeţului Galaţi, Grant: 42.061
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Cofinanţare: 69.989
Galaţi şi S.C. Veritas S.R.L. Galaţi

Centru de consultanţă bursierã F.P.I.P.M.M. Galaţi/ S.C. CCI VERITAS S.R.L. Buget total: 137.879 Euro
Grant: 61.839
Cofinanţare: 70.040

Centru pilot de specializare postuniversitară la Fundaţia Clubul Gălăţean al Mării Negre Galaţi Buget total: 66.330 Euro
distanţă Ro-lodes Grant: 39.755
Cofinanţare: 26.575

PROGRAMUL PHARE 2000 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ - DEZVOLTAREA RESURSELOR


UMANE ÎN CONTEXTUL RESTRUCTURĂRII INDUSTRIALE, LICITAŢIILE I ŞI II
Titlu proiect Beneficiar / Partener Valoare totală (euro)
REFORM - Reţea regională de Centre de Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi / Consiliul Buget total: 375.000
Formare Continuă şi Managementul Calităţii Judeţului Galaţi; Consiliul Judeţean Brăila; Grant: 300.000
Totale Consiliul Judeţean Buzău; Consiliul Judeţean Cofinanţare: 75.000
Tulcea; Consiliul Judeţean Vrancea; Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi;
Universitatea Maritimă Constanţa; Pacificstream
Com Ltd. UK; Instituto de Materiais,
Manutancao, Ambiente e Siguranca, Portugalia;
Instituto Superior Tecnico, Portugalia; AJOFM
Galaţi
EUROMASTER - Cursuri postuniversitare cu Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi / Consiliul Buget total: 190.910
recunoaştere reciprocă a două diplome Judeţului Galaţi; Consiliul Judeţean Brăila; Grant: 152.704
Consiliul Judeţean Buzău;Consiliul Judeţean Cofinanţare: 38.206
Tulcea; Consiliul Judeţean Vrancea; Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi; AJOFM

7
Galaţi
RESTAURO – cursuri de instruire pentru Muzeul de Istorie Galaţi / Centrul pentru Buget total: 33.288
restauratori de monumente istorice şi de Formare, Educaţie Permanentă şi Management Grant: 25.708
arhitecturã în Domeniul Culturii Bucureşti, Direcţia Cofinanţare: 7.580
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Galaţi
Dezvoltarea resurselor umane în domeniile: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti / Buget total: 230.160
construcţiilor, urbanismului şi amenajării Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Grant: 185.960
teritoriului Tulcea Cofinanţare: 44.200

Reţea Regională de centre de instruire pentru Consiliul Judeţean Vrancea / Consiliul Judeţului Buget total: 165.565
tineri proveniţi din instituţiile de ocrotire Galaţi; Consiliul Judeţean Vrancea; Direcţia Grant: 125.565
Judeţeană de Protecţie a Drepturilor Copilului Cofinanţare: 40.000
Galaţi; Direcţia Judeţeană de Protecţie a
Drepturilor Copilului Vrancea; AJOFM Galaţi;
A.J.O.F.M. Vrancea
Tradiţie şi reintegrare socială Episcopia Dunării de Jos Galaţi / Centrul Cultural Buget total: 29.507
“Dunărea de Jos” Galaţi Grant: 17.571
Cofinanţare: 11.936

Reintegrarea socială prin meşteşug Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi / Buget total: 73.503,5
Primăria Tuluceşti Grant: 49.998,5
Cofinanţare: 23.505

Calitatea serviciilor în administraţia publică Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Buget total: 62.500
Private Mici şi Mijlocii / Consiliul Judeţului Galaţi Grant: 50.000
Cofinanţare: 12.500

PROGRAMUL DE FINANŢARE DE MICRO PROIECTE – FONDUL EUROPA


Titlu proiect Beneficiar / Partener Valoare totală (euro)
9 MAI – ZIUA EUROPEI Consiliul Judeţului Galaţi / Direcţia Judeţeană Grant: 1.400
pentru Tineret şi Sport Galaţi, Muzeul de Istorie
Galaţi şi Inspectoratul de Cultură Galaţi
Centru de Informare Europa Consiliul Judeţului Galaţi / Centrul EUROINFO al Buget total: 29.509
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Grant: 24.483
Galaţi Cofinanţare: 5.026

Uniunea Europeană vine la tine în liceu Consiliul Judeţului Galaţi / Inspectoratul Şcolar Buget total: 31.134
Judeţean şi Grupul Şcolar Gh. Asachi Grant: 24.734
Cofinanţare: 6.400

PROGRAMUL PHARE 2000 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ - PROIECTE DE


INFRASTRUCTURĂ
Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (euro)
Îmbunătăţirea traficului pe drumul DN 24 (E581) Administraţia Naţională a Drumurilor Buget total: 5.600.000
– secţiunea Km 17+400 – 23+400 Tecuci Grant: 5.320.000
Cofinanţare: 280.000

PROGRAMUL PHARE 2001 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ - SCHEMA DE INVESTIŢII


ÎN SERVICII SOCIALE
Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (euro)
Centru social comunitar pentru mama si copilul Consiliul Judeţului Galaţi/ DGPDC, Fundaţia Buget total: 153.700
abuzat “Familia“, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Grant: 136.700
Galaţi, Fundaţia “Academia Millennium Cercle” Cofinanţare: 17.000

Centru de reabilitare şi reintegrare socială a Consiliul Judeţului Galaţi/ DGPDC, Fundaţia Buget total: 133.700
copilului delincvent “Familia“, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Grant: 118.700
Galaţi Cofinanţare: 15.000

Centru de reabilitare şi recuperare socio – Consiliul Local Galaţi Buget total: 221.000
medicală Grant: 198.900
Cofinanţare: 22.100

Agenţia comunitară de servicii sociale “Alternativa” Consiliul Local Galaţi/ Serviciul de Asistenţă Buget total: 217.030
– Centrul de zi pentru persoane cu handicap Publică, Asociaţia pentru Copii cu Handicap Sever Grant: 195.085
„Cascada”, Fundaţia „Nursing Comunitar” Galaţi Cofinanţare: 21.945

8
“Bătrânii de lângă noi” - Centrul de îngrijire şi Consiliul Local Galaţi Buget total: 25.068
asistenţă nr. 56 Grant: 22.511
Cofinanţare: 2.557

Centru social integrat – O viaţă mai bună Consiliul Local Tecuci/ Fundaţia Familia, Fundaţia Buget total: 184.918
de Sprijin a Vậrstnicilor, Fundaţia Academia Grant: 164.918
Millennium Cercle Bucureşti, DGPDC Cofinanţare: 20.000

PROGRAMUL PHARE TVET


Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (euro)
Componenta Şcoli de Aplicaţie Grupul Şcolar Industrial de Marină Galaţi 151.700
Componenta Şcoli de Aplicaţie Grupul Şcolar de Industrie Alimentară “Dumitru 142.600
Motoc” Galaţi
Componenta Şcoli de Aplicaţie Grupul Şcolar Agricol Tecuci, Galaţi 142.000
Componenta Şcoli de Aplicaţie Grupul Şcolar “Radu Negru” Galaţi 150.000
Componenta Centre de Resurse Grupul Şcolar de Industrie Alimentară “Elena 147.700
Doamna” Galaţi
SUBPROGRAMUL INVESTIŢII ÎN SERVICII SOCIALE FINANŢAT DE MINISTERUL
INTEGRĂRII EUROPENE, LICITAŢIILE I ŞI II
Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (ron)
Centru de găzduire pe perioadă temporară pentru Consiliul Judeţului Galaţi/ Serviciul Public de Buget total: 427.833,91
copiii proveniţi din familii aflate în dificultate Asistenţă Socială, Fundaţia Familia Grant:269.225,55
Cofinanţare: 158.608,36

Centru integrat pentru servicii sociale Consiliul Local Jorăşti/ Fundaţia de sprijin a Buget total: 432.031,76
vârstnicilor, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Grant: 269.998,26
Fundaţia Familia Cofinanţare: 162.033,50

Centru educativ pentru copii săraci Consiliul Local Scânteieşti/ Fundaţia Împreună Buget total: 462.802,98
Grant: 276.142.69
Cofinanţare: 186.660,29

Centru de găzduire pentru perioadă temporară Consiliul Local Băleni/ Fundaţia Familia Buget total: 332.416,24
Grant: 217.252,29
Cofinanţare: 115.163,95

Centru educativ pentru copiii săraci Consiliul Local Tuluceşti/Direcţia Generală pentru Buget total: 349.264,69
Protecţia Drepturilor Copilului Grant: 233.745,11
Cofinanţare: 115.519,58

Modernizarea şi dotarea centrului social comunitar Consiliul Local Şendreni/ Fundaţia Familia Buget total: 1.659.661.800
pentru familii cu copiii aflate în dificultate Grant: 913.122.000
Cofinanţare: 746.539.800

Complex de servicii sociale pentru persoane cu Consiliul Local Şendreni/ Serviciul Public de Buget total: 400.078,0
handicap – Şanse egale Asistenţă Socială, Fundaţia Inimă de Copii Grant: 300.000,0
Cofinanţare: 100.078,0

Cantină socială - "Poftim la masă !" Consiliul Local Tuluceşti/ Parohia II Sf. Mucenic Buget total: 400.525,0
Gheorghe Tuluceşti Grant: 297.000,0
Cofinanţare: 108.525,0

Cămin de bătrâni Consiliul Local Cavadineşti/ Fundaţia de Sprijin a Buget total: 515.256,2
Vârstnicilor Galaţi Grant: 279.630,0
Cofinanţare: 235.626,2

Cămin de bătrâni în satul Chiraftei Consiliul Local Măstăcani / Serviciul Public de Buget total: 430.300,0
Asistenţă Socială Grant: 279.000,0
Cofinanţare: 151.300,0

PROGRAMUL PHARE 2002 FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA


ADMINISTRAŢIEI LA NIVEL LOCAL
Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (euro)
9
Modernizare şi eficienţă în administraţia publică Consiliul Local Şendreni/ Consiliul Local Braniştea Buget total: 22.000
Grant: 19.600
Cofinanţare: 2.400

Parteneriat pentru modernizarea administraţiei Consiliul Local Oancea/ Consiliul Local Vlădeşti Buget total: 21.990
locale Grant: 19.790
Cofinanţare: 2.200

Pentru o administraţie publică modernă Consiliul Local Scânteieşti/ Consiliul Local Buget total: 22.310
Frumuşiţa Grant: 19.990
Cofinanţare: 2.320

Sistem informatic pentru îmbunătăţirea gestiunii Consiliul Local Folteşti/ Consiliul Local Măstăcani Buget total: 22.200
financiare Grant: 19.900
Cofinanţare: 2.300

Parteneriat pentru modernizarea administraţiei Consiliul Local Ţepu / Consiliul Local Negrileşti Buget total: 22.000
publice locale Grant: 19.800
Cofinanţare: 2.200

Modernizarea sistemului de administrare a banilor Consiliul Local Slobozia Conachi / Consiliul Local Buget total: 21.950
publici Schela Grant: 19.650
Cofinanţare: 2.300

Modernizarea administraţiei publice locale, Consiliul Local Tudor Vladimirescu / Consiliul Buget total: 22.220
instrument al procesului de descentralizare Local Fundeni Grant: 19.998
Cofinanţare: 2.222

Descentralizarea financiară prin parteneriat, calea Consiliul Local Ghidigeni / Consiliul Local Buget total: 22.220
spre o administraţie publică locală modernă Priponeşti Grant: 19.998
Cofinanţare: 2.222

Parteneriat pentru eficientizarea gestiunii Consiliul Local Bereşti / Consiliul Local Bereşti Buget total: 22.220
bugetelor publice Meria Grant: 19.998
Cofinanţare: 2.222

Ameliorarea calitativă a serviciilor administraţiei Consiliul Local Tg. Bujor Buget total: 20.270
publice Tg. Bujor Grant: 18.243
Cofinanţare: 2.027

Modernizarea administraţiei publice locale în Consiliul Local Băneasa / Consiliul Local Vârlezi Buget total: 22.000
comunele Vârlezi şi Băneasa Grant: 19.800
Cofinanţare: 2.200

Formarea funcţionarilor pentru susţinerea Consiliul Local Galaţi Buget total: 22.223
procesului de dezvoltare economică Grant: 20.000
Cofinanţare: 2.223

PROGRAMUL PHARE 2002 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ, COMPONENTA


DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (euro)
Program de instruire pentru dezvoltare de abilităţi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Buget total: 25.572
manageriale în domeniul mediului
Agent vamal – cursuri de formare şi perfecţionare Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Buget total: 65.300
profesională
Formare profesională şi certificare europeană în Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Buget total: 94.000
informatică
Antreprenor IMM-uri Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Buget total: 71.500
Crearea centrului de formare în Sisteme Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Buget total: 74.950
Informaţionale Geografice/GIS
CISICA – Conceperea şi implementarea unui Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Buget total: 55.000
sistem de iniţiere şi consiliere pentru debutul în
afaceri
Program de instruire pentru dezvoltarea de abilităţi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Buget total: 50.000
de conducere, organizare şi control în direcţiile
managementului firmei, resurselor umane, calităţii,
financiar, contabil şi al producţiei
RESTAURO II – Cursuri de instruire pentru Muzeul de Istorie Galaţi Buget total: 70.900
restauratori de bunuri culturale – ambient citadin,
10
for public
Practici moderne de formare continuă Şcoala Română de Afaceri - Filiala Galaţi Buget total: 58.500
Practici moderne de formare continuă Şcoala Română de Afaceri - Filiala Galaţi Buget total: 58.500
ECDL – Oportunităţi şi şanse egale Şcoala Română de Afaceri - Filiala Galaţi Buget total: 51.325

Info IMM program de instruire şi consultanţă Casa de Cultură a Municipiului Tecuci Buget total: 53.062
pentru şomeri
Centrul regional de informare, consiliere Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Buget total: 79.000
profesională şi mediere a muncii
Centru de consultanţă pentru resurse umane şi Asociaţia "Patronatul Întreprinderilor Mici şi Buget total: 64.640
testare profesională Mijlocii"
Persoană pro-activă versus persoană pro-pasivă S.C. CONSEDIL SRL Galaţi Buget total: 45.624,25
CISIMA - Cursuri de instruire pentru şomeri în S.C. NEGRO SRL Galaţi Buget total: 62.700
domeniul mobilei şi amenajărilor interioare
Formare îngrijitor copii în baza Standardului SC STENTOR SRL Galaţi Buget total: 44.611
Ocupaţional
Profesiunea de mâine pentru şomerii de azi Centrul de Calificare şi Recalificare Profesională Buget total: 44.775
SOCIAL TRADE S.R.L. Galaţi
Pachet de măsuri active pentru ocupare - ACTIV S.C. ANDIRIVAC S.R.L. Galaţi Buget total: 62.610
Continuă să fii activ! – iniţiative şi oportunităţi de CSN METAL din România Buget total: 37.640
ocupare a forţei de muncă la Galaţi
Program de dezvoltare a abilităţilor în domeniul S.C. SENSIBLU SRL Buget total: 79.380
farmaceutic – factor al dezvoltării resurselor
umane la punctele de lucru ale societăţilor
SENSIBLU şi MEDIPLUS EXIM S.A. din Brăila şi
Galaţi
CHF - FAZA A II-A A PROGRAMULUI PENTRU ÎNLÃTURAREA INUNDATIILOR DIN 2005,
EXECUTIE DE LUCRÃRI
Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (ron)
Refacere dig apărare râu Siret în comuna Consiliul Local al comunei Şendreni Grant: 30.917
Şendreni
Decolmatare canal deversări ape fluviale în zona Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu Grant: 37.420
Moga în comuna Tudor Vladimirescu
Reabilitare terenuri de sport din cadrul Grupului Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu Grant: 26.015
Şcolar Tudor Vladimirescu
Reabilitare podeţ în comuna Matca Consiliul Local al comunei Matca Grant: 55.858
Decolmatarea şi taluzarea canalului de scurgere Consiliul Local al comunei Brãhãsesti Grant: 14.831
din satul Brăhăşeşti
CHF - FAZA A II-A A PROGRAMULUI PENTRU ÎNLÃTURAREA INUNDATIILOR DIN 2005,
FURNIZARE DE MATERIALE
Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (ron)
Protejare terasament drum judeţean 242 A; Reţea Consiliul Local al orasului Tg. Bujor Grant: 17.749,79
potabilă şi canalizare în zona lacului Trei Stejari,
Tg. Bujor
Reabilitare grădiniţa Balinteşti, Bereşti Meria Consiliul Local al comunei Beresti Meria Grant: 23.616
Reabilitare dispensar Aldeşti, Bereşti Meria Consiliul Local al comunei Beresti Meria Grant: 22.392
Reparaţii exterioare, canale colectoare şi înlocuire Consiliul Local al comunei Sendreni Grant: 16.139
tâmplărie la centrul social comunitar pentru familii
cu copii aflate în dificultate, Şendreni
Modernizare drumuri comunale Asociatia Consiliilor Locale Barcea si Umbrãresti Buget total: 3.370.420,69

11