Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k=16, cofificarea textului clar
CULTURA este SMXQKBB (b)

2. Fie cifrul EL-Gamal asociat numarului prim p=11 si radacinii primitive modulo 11 egale cu 2. Cheia
secreta a lui Alice este 4, iar cea a lui Bob 3. Daca Alice cripteaza mesajul in clar 9 pentru a fi
transmis lui Bob obtine : (B) (5,3)

3. Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe ( c ) dificultatea a descompunerii in factori primi a


numerelor mari ( de sute de cifre)

4. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k=5, decodificarea textului criptate
HVGZTV este COLTUC

5. Fie cifrul EL-Gamal asociat numarui prim p=7 si radacinii primitive modulo 7 de valoare 2. Cheia
secreta a lui Alice este a=5, iar cea a lui Bob b=4. Alice cripteaza si trimite lui Bob textul codificat
(4,5). La decriptare, Alice obtine textul in clar… ( c ) 3

6. Fie N>1 ∑={0,1,2,….,N-1},a,b € ∑ cu gcd(a,N)=1 fab(ax+b)modN. Care din afirmatiile este Adv
fab este permutare a multimii ∑

7. Fie p=13 si g=2 o radacina primitive modulo 13. Daca a=dlog2 5, b=dlog2 7, atunci
(a+b)mod12=dlog2 (35mod13) (a)

8. Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carui functie de
criptare este definite prin e(3,11)(X)=3x+11(mod26), unde x reprezinta codificarea numerica a
textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantuilui CARNE. Aceasta este
RLKYX

9. Alice allege numerele prime p=3, q=13 si exponentul de criptare e=5. Semnatura RSA pentru
documentul m=3 emis de Alice este s=m^d mod35, unde d este exponentul de decriptare
corespunzator lui e. Avem : (c ) s=33

10. Folosind system de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k=5, codificarea textului clar
JAPONIA este (d) OODREMM

11. Considerati alfabetul latin din care eliminate litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul
de codificare Polybios, decodificati textul criptat DAAADCADAEDDBDEA. Alegeti variant corecta
din cele de mai jos (d) PARDESIU

12. Fie ∑={0,1,2,. . . , 25} si functia de criptare afina fa,b∑ ->∑ , fa,b(X)=(ax+b)mod25, unde a,b€∑
si gcd(a,26)=1 . Daca fa,b(3)=5fa,b(6)=12 atunci (c) a=11, b=24

13. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia,
codificati secventa de text clar x=1100101101110010, folosind cheia de criptare
pi=(1 2 3 4 ) (b) 0110101111011000
(3 2 1 4 )

14. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k=3, decodificarea textului
criptat FTKOQJ este (d) CORECT
15. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare
M= (2 1) codificarea textului clar CLIP este (a) PXFN
(1 9)

16. Fie cifrul EL-Gamal asociat numarului prim p=11 si radacinii primitive modulo 11 egale cu 2.
Cheia secreta a lui Alice este a=4, iar cea a lui Bob b=3.Alice primeste de la Bob textul criptat (8,3)
al textului in clar m. Avem : (d) m=9

17. Fie m=4x9x5=180 si a € N,0 <a<180 astfel incat a mod4=2, a mod9=3, a mod5 = 1 (d) a=66

18. Samantha foloseste semnatura RSA corespunzatoare numerelor prime p=5 si q=11. Daca
exponentul de verifacare este v=27, iar s este exponentul de semnare, atunci semnatura
S=Dmod55 a documentului D=15 este (a) S=20

19. Samantha allege radacina primitiva g=2 modulo p=13, cheia secreta a=7 si cheia efermera
k=5. Semnatura EL-Gamal corespunzatoare documentului D=8 este (r,S) unde r=g^k mod psi
S=k^-1(D-ar)mod(p-1), k^-1 fiind ivnersul lui k modulo p-1 Avem (b) (r,S)=(6,10)

20. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare
M= 5 8 , codificarea textului clar PARC este (a) XQLQ
2 5

21. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia,
codificati secventa de text clar x= 1100110110011110, folosind cheia de criptare pi= 1 2 3 4
4321
Blocul initial este IV=0110 (a) 0101000100011111

22. Codificati textul clar COLAC folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta INEL.
Solutia este (a) KBPLK

23. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia,
codificati secventa de text clar x= 1100110110011110, folosind cheia de criptare

Pi= 1 2 3 4 Blocul initial este IV=1100 (a) 0000011110110110

3421

24. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare
M= 5 4 codificarea textului clar GLOB este (d) PFTH

13

25. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul treg fixat d=2 so cheia de criptare
M= 3 1 codificarea textului clar VALS este (b) LVTF
5 4

26. Fie m=4x5x7=140 si a € N,0 <a<140 astfel incat a mod4=3, a mod9=5, a mod7 =3 (b) a=59

27. De criptat LAPON – cheia IGLU TGAIV


28. CFB de criptat 1100110110011110 Bloc initial = 0011 Cheia 1 2 3 4 / 3 4 21
000011011110 0101
29. ECB 1100101101110010 Cheia = (1 2 3 4 / 4 2 3 1) 0101101111100010

30. ECB 1100101101110010 Cheia = (1 2 3 4 / 4 3 2 1 001111011110 0100

31. p=17 q =3 e=11 d = ? Raspuns: d = 3


32. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia,
codificati secventa de text clar x=1100101101110010, folosind cheia de criptare
pi=(1 2 3 4 ) (d) 0011110111100100
(4 3 2 1 )

33. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d-2 si cheia de criptare
M= (2 1 / 3 4), codificarea textului clar ROLA este (d) YVWL

34. Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carui functie
de criptare este definite prin e(11,5)(X)=11x +5(mod26), unde x reprezinta codificarea numerica a
textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului POLAR (d) ODWFK

35. Se considera secventa binara de text criptat 100110. Se cere decriptarea secventei folosind
un system aditiv fluid binary de criptare cu cheia 0110 : (a) 111111

36. Fie e=2 exonentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p=13 si q=3.
Determinati coficarea c a textului clar m=11 (c) c=4

37. Fie ∑={0,1,2,. . .,25} si fie functia de criptare fina f7,12: ∑->∑, f7,12(X)=(7x+12)mod26. Daca
a’b’ € ∑ astfel inca fa’,b’=f^-1 7.12 atunci (d) a’=15, b’=2

38. Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p=3 si q=11. Daca
exponentul de criptare este e=7, atunci (a) d=3

39. Se da secventa binara de text clar 110110. Codificati aceasta secventa folosind un system
aditiv fluid binary de criptare cu cheia 0101. Secventa codificata este (b) 100011

40. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia,
codificati secventa de text clar x=1100110110011110 , folosidn cheia de criptare pi=(1234/3214)
Blocul initial este IV=1100 (a) 1010011101001010

41. Considerati alfabetul latin din care eliminate litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul
de codificare Polybios, codificati textul clar COMPUNERE : (d) ACCECCDAEACDAEDCAE

42. Considerati alfabetul latin din care eliminate litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul
de codificare Polybios, codificati textul clar CORECTURA : (b) ACCEDBAEACDDDEDBAA

43. Fie cifrul EL-Gamal asociat numarului prim p=7 si radacinii primitive modulo 7 de valoare 2.
Cheia secreta a lui Alice este a=5 iar cea a lui Bob b=4. Bob cripteaza textul clar m=3 si obtine
(B,C) (b) (B,C)=(2,5)
44. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia,
codificati secventa de text x=1100110110011110 pi= (1 2 3 4/ 3 4 2 1) blocul initial IV=1100
(a) 1111000110100010

45. Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carui functie
de criptare este definite prin e(21,5)(X)=21x+5(mod26), unde x reprezinta codificarea numerica a
textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuv CARTE (c) VFYOL

46. Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci r=16

47. Considerati alfabetul latin din care eliminate litera de frecventa redusa Y. Folosind sistemul
de codificare Polybios, codificati textul clar DINOZAUR ADBDCDCEEEAAEADC

48. Fie d exponentul de decriptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p=11 si q=13. Daca
exponentul de criptare este e=11, atunci d=11

49. Samantha foloseste semnatura RSA corespunzatoare numerelor prime p=5 si q=11 si
exponentul de verificare este v=3. Daca s este exponentul de semnare, atunci semnatura
S=D^5mod55 a documentului D=6 este S=41

50. Se da secventa binara de text clar 101010. Codificati aceasta secventa folosind un system
aditiv fluid binary de criptare cu cheia 1010. Secvemta codificata este 000000

51. Fie m=4x5x7=140 si a € N,0 <a<140 a.i. a mod4=3 a mod9=5 a mod7=3 a=59

52.
53. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia,
codificati secventa de text x=1100110110011110 pi= (1 2 3 4/ 4 3 2 1) blocul initial IV=0110
101010111111000

54. Se da secventa binara de text clar 111000. Codificati aceasta secventa folosind un system
aditiv fluid binar de criptare cu cheia 0110. Secvemta codificata este 100001

55. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia,
codificati secventa de text x=1100110110011110 pi= (1 2 3 4/ 3 2 1 4) blocul initial IV=1100
1010000111110010

56. Codificati textul clar BAZIN folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta SALT .
Solutia este TAKBF
57. Pentru numarul prim p=11 alegem radacina primitive g=2. Daca d este logaritmul discret al lui
6 in baza 2 atunci d=9

58. Codificati textul clar HIENA folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta LEU.
Solutia este SMYYE

59. Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul
de cofificare Polybios, decodificati textul criptat ACAADCDEAADCAE CARTARE

60. Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este exponentul de criptare,
atunci: gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1

61. Sistemul de criptare EL-Gamal se bazeaza pe dificultatea calcului logaritmului discret intr-un
corp finit

62. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k=8, decodificarea textului
criptat XXKDRW este PANTOF

63. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia,
codificati secventa de text clar x=1100110110011110, folosind cheia de criptare pi= (1234/3214)
Blocul initial este IV=1001 0101001010110101

64.

65.
66. Fie p=17 si fie g=3 o radacina primitive modulo 17. Daca a=dlog3 7 atunci a=13

67. Codificati textul clar VAPOR folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta VELA .
Solutia este QEAQM

68. Un utilizator al cifrului RSA are o cheie publica (n,e)=(34,17) si ca cheie secreta d=2. Daca
primeste textul cifrat c=51 atunci textul in clar m este m=17

69. Alice alege numerele prime p=3 si q=7 si exponentul de criptare e=7. Semnatura RSA pentru
documentul m=2 emis de Alice este s=m^d mod40 unde d este exponentul de decriptare
corespunzator lui e Avem s=8

70. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii primitive modulo 7 de valoare 2.
Cheia secreta a lui Alice este a = 5, iar cea a lui Bob b = 4. Alice cripteaza si trimite lui Bob textul
codificat (4, 5). La decriptare, Alice obtine textul in clar... 3

71. Daca d este exponentul de deciptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 17 si
q= 3 si avand exponentul de criptare este e = 11, atunci d=3

72. Fie e exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p=23 si q=11 si
avand ca exponent de decriptare pe d=17 Avem e=13
73. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k=7 codificarea textului clar
TEMPLU este AEQFQK

74. Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sitem de criptare cu cheie publica. Daca
criptanalistul dispune de unde text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat
ek(X)=y . Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz : gradul de complex al sist

75. Fie exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p=23 si q=3 si avand
ca exponent de decriptare pe d=9 Avem e=5

76. Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n,e)=(51,13) si ca cheie secreta d=4. Daca
primeste textu cifrat c=20 atunci textul in clar m este m=13

77.