Sunteți pe pagina 1din 3

Programă opţional Filosofie şi Comunicare

Cls: a-X-a
Profil: Filologie
Nr. ore pe săptămână: 2
An şcolar: 2010 / 2011
Profesor: Vataman Diana Ionela

Argument

Este bine cunoscut faptul că omul este o fiinţă socială, că pentru a se dezvolta are
nevoie de comunicare. Viaţa omului este dependentă de comunicare. Încă de la Aristotel ştim
că oamenii nu sunt indivizi izolaţi, ci dimpotrivă, prin natura lui, omul este un animal social,
zoon politikon. Omul posedă un limbaj non-verbal ce-i permite exprimarea senzaţiilor, a
plăcerilor şi unul verbal ce-i permite exprimarea ideilor despre ceea ce e bine / rău, drept /
nedrept. Omul ar avea astfel, înnăscut, instinctul pentru a trăi într-o comunitate şi nu izolat.
Comunicarea verbală este văzută ca o primă formă superioară de interacţiune socială. Este
important să ştim să comunicăm eficient. Comunicarea eficientă este cea care îşi atinge un
obiectiv, atunci când obiectivul nu este atins vorbim de comunicare ratată. Dacă vreau să aflu
ora, întreb pe cineva cât este ceasul iar răspunsul primit este o înjurătură, este clar că nu mi-
am atins obiectivul.
Cursul îşi propune dezvoltarea competenţei în comunicare a elevilor, fapt ce reprezintă
un aspect important în integrarea socială. Fiecare membru al unei societăţi trebuie să fie
capabil să producă, recepteze, interpreteze corect informaţia, să comunice liber, să aibă un
punct de vedere pertinent asupra unei probleme. Este important însă ca argumentele pe care
ne bazăm în formularea opiniilor să fie corecte din punct de vedere logic, să fie bine
construite şi nu non-sensuri.
În prezent, educaţia pentru comunicare este insuficient dezvoltată. De aceea, consider
eficient acest curs ce oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţe de prezentare,
ascultare eficientă, de formare, conducere a echipelor, de gestionare şi rezolvare a conflictelor.

1
Competenţă pe arie curriculară:
Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite şi aplicarea lor în evaluarea şi
optimizarea unor situaţii problemă. Dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă.

Competenţe generale ale disciplinelor implicate:


1. Utilizarea corectă a terminologiei în producerea şi receptarea mesajelor în
comunicare
2. Identificarea şi folosirea unor elemente ale comportamentului comunicaţional
3. Aplicaţii ale comportamentului comunicaţional eficient (criterii prin care o
comunicare este eficientă sau nu)

Competenţe specifice şi conţinuturi:


1. Utilizarea corectă a terminologiei în producerea şi receptarea mesajelor în
comunicare
Competenţe Conţinuturi
1.1. Familiarizarea cu principalele conexiuni -repere teoretice
între filosofie şi comunicare -concepte cheie
-importanţa filosofiei în teoria comunicării
-definiţii
1.2. Perfecţionarea competenţelor lingvistice
pentru realizarea unei comunicări eficiente -tipuri de interacţiuni verbale
-structura conversaţiilor
-tipuri de argumente în conversaţia eficientă
-principiile unei conversaţii
-tipuri de comportamente conversaţionale

2. Identificarea şi folosirea unor elemente ale comportamentului comunicaţional


Competenţe Conţinuturi
2.1. Evidenţierea elementelor non-verbale şi -funcţii, forme, caracteristici ale comunicării
para-verbale în comunicare non-verbale
-particularităţi ale comunicării para-verbale
-elemente ale comunicării para-verbale

2.2. Receptarea eficientă a mesajelor -tipuri de receptări (active, inactive)


comunicării -factori de perturbaţie ai receptării active
-principii ale receptării actrive
-eficienţa receptării active

2
3. Aplicaţii ale comportamentului comunicaţional eficient
Competenţe Conţinuturi
3.1. Simularea unor situaţii de comunicare -aplicaţii
eficientă

3.2. Exersarea abilităţii de comunicare în -aplicaţii


diferite situaţii

Valori şi atitudini:

1. Dezvoltarea libertăţii de exprimare liberă şi de exprimare a opiniei


2. Inter-relaţionarea şi valorificarea cunoştinţelor din filosofie şi comunicare
dobândite
3. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi de relaţionare cu ceilalţi
4. Relaţionarea eficientă cu ceilalţi

Sugestii metodologice:

Învăţarea se va realiza în trei etape:


• însuşirea unor aspecte metodologice: definiţii, concepte-cheie
• dezvoltarea capacităţii de a folosi elementele unui comportament
comunicaţional
• exerciţii şi aplicaţii
În prima etapă, elevii vor fi familiarizaţi cu noţiunile cursului, accentul căzând pe
însuşirea principalelor concepte-cheie şi pe importanţa relaţiei dintre filosofie şi comunicare,
pentru ca în etapa a doua să-şi îmbogăţească cunoştinţele cu elemente ale comportamentului
comunicaţional, punându-se accent pe receptarea eficientă a mesajelor comunicării.
Ultima etapă este destinată consolidării cunoştinţelor dobândite.

Evaluare:
1. Simulări ale unor situaţii de comunicare
2. Jocuri de rol
3. Analiza şi identificarea unor acte de limbaj
4. Exerciţii pentru testarea comunicării active

Bibliografie:
1. Coman Alina, Coman Claudiu, Tehnici de comunicare si negociere, Brasov,
Universitatea ,,Transilvania”, 2002.
2. Pârvu Ilie, Filozofia comunicării, Bucureşti, Editura Facultăţii de Comunicare şi
Relaţii Publice „David Ogilvy” SNSPA, 2000