Sunteți pe pagina 1din 2

Criterii de evaluare site1

Instructions : Autoevaluare wiki


Categoria: gimnaziu
Electronic Publications

Criteriul 4 3 2 1
1. Scopul Wiki-ul are un scop clar. Wiki-ul are o temă. Site are o temă. Site-ul nu are un scop
Toate părţile Fiecare parte a site-ului Majoritatea părţilor bine precizat, este o
componente, paginile, au dă o informaţie componente ale lui colecţie de informaţii fără
o succesiune logică şi importantă despre tema prezintă informaţii legături între ele.
susţin tema aleasă. aleasă. importante asupra temei
abordate, asupra
subiectului spus atenţiei;
unele dintre ele sunt
inafara temei abordate.
2. Informaţii Wiki-ul are un conţinut Wiki-ul are informaţii Wiki-ul are câteva lacune Wiki-ul are foarte puţine
ştiinţifice ştiinţific important, în ştiinţifice adecvate. în informaţia ştiinţifică. informaţii ştiinţifice
corelaţie cu scopul Conţinutul este relevant Conţine câteva greşeli legate de tema aleasă
propus. Informaţiile sunt şi destul de detailat. ştiinţifice
complete, echilibrate şi
corecte, relevante pentru
tema propusă.
3. Interpretări, Folosim cercetarea Am evidenţiat aplicaţii Există câteva concluzii Nu sunt prezentate
conexiuni noastră pentru a face practice şi s-au realizat despre temă, fără a fi concluzii despre tema
predicţii semnificative şi legături cu alte teme / argumentate, justificate propusă. Se repetă
să realizăm concluzii subiecte. sau demonstrate. informaţiile din sursele
originale despre subiect. bibliografice prezentate
Realizăm legături
interdisciplinare şi
aplicaţii practice ale
temei, concluzii
interesante, originale.
4. Bibliografie, Informaţiile sunt obţinute Informaţiile prezentate Informaţiile sunt obţinute Informaţiile sunt obţinute
Surse, Copyright din surse variate, sunt din surse credibile. doar din câteva surse, şi din surse care nu sunt
credibile care sunt Cititorii pot găsi sursa unele dintre ele nu poate intotdeauna credibile.
identificate uşor pe site. informaţiilor prezentate. fi credibile. Cititorii nu Rareori este amintită
Se ţine cont de legea pot spune întotdeauna sursa informaţiilor. Nu
dreptului de autor pentru unde am găsit este urmărită legea
toate conţinuturile informaţiile. Nu se ţine dreptului de autor pentru
preluate şi pentru cont de legea dreptului de toate conţinuturile.
resursele media. autor pentru toate
conţinuturile de pe site.
5. Multimedia Am integrat în mod Caracteristicile Caracteristicile Nu am folosit multimedia
eficient caracteristici multimedia, grafică, multimedia, grafică, pentru wiki.
multimedia în wiki-ul sunet şi video sunt sunet şi video sunt
nostru. Grafica, sunetul, utilizate în mod eficient utilizate în wiki-ul nostru
video şi alte oportunităţi în întreag wiki-ul nostru. dar unele sunt de slabă
multimedia sunt de înaltă Sunt de înaltă calitate şi calitate şi nu toate au
calitate, susţin tema şi se referă la subiect. legătură cu tema dată.
sunt adecvate pentru
publicul nostru.
6. Creativitate Pentru susţinerea temei Apar doar câteva idei Sunt incluse câteva idei Nu s-au introdus idei
sunt incluse idei originale, surprinzătoare, originale dar metoda originale.
importante, caractersitici care să susţină tema . utilizată distrage atenţa
multimedia relevante, de la punctele cheie.
aplicaţii web.2 deosebite
care dau o notă de
originalitate şi
perspective noi de
abordare a temei.

1
http://educate.intel.com/en/AssessingProjects/, prelucrare prof. Ana Puşcaş

1
7. Public ţintă Anticipăm şi adresăm Anticipăm şi răspundem Încercăm să răspundem Nu am ţinut cont de
întrebări publicului întrebărilor publicului la întrebări pe wiki-ul publicul nostru atunci
nostru. Definim termenii nostru. nostru, dar nu ne-am când am pus informaţii
tehnici importanţi pentru gândit cu atenţie despre pe wiki.
ca să fie înţeleşi de toţi ceea ce publicul nostru
cititorii. vrea sau are nevoie să
ştie despre subiectul dat.
8. Colaborare Am supus discuţiei ideile Lucrăm împreună pentru Noi încercăm să lucrăm Idei cu privire la wiki-ul
legate de site şi suntem a conveni asupra împreună pe wiki-ul nostru provin doar de la
de acord cu privire la componentelor majore nostru. Ne respectam câţiva oameni din grupul
componentele majore ale ale wiki-ul nostru. Ne reciproc, de obicei munca nostru. Ideile altor
wiki-ul nostru. respectam munca dar, ocazional, membrii persoane sunt adesea
Respectăm munca reciproc şi nu facem grupului d efectuează ignorate sau respinse.
celuilalt prin oferirea de modificări fără a le modificări fără a discuta Unii efectuează
suport şi critici discuta cu grupul. cu grupul. modificări fără a le
constructive. Ne punem discuta cu grupul.
de acord cu privire la
orice modificări pe care
le facem la wiki înainte
de a face modificări.
9. Organizarea Informaţia de pe wiki Informaţiile de pe wiki Încercăm să împarţim în Wiki-ul nostru este
wiki-ului este împărţită logic în sunt împărţită în mod mod logic informaţiile în neorganizat. Cititorii se
subwikiu-uri separate. logic în pagini separate. wiki-ul nostru, dar, pot uşor pierde între
Prin legăturile create Am realizat link-uri care uneori, organizarea nu pagini, sau cititorii nu se
cititorii pot să facă uşor ajuta cititorii să parcurgă are sens. Unele pagini nu pot folosi de link-uri
trecerea la pagini diferite uşor informaţiile prin au link-uri pentru a ajuta pentru a merge la alte
şi să revină la pagina intermediul site-ului, fără cititorii să se deplaseze în pagini.
iniţială. La finalul confuzie. site.
parcurgerii wiki-ului
cititorul rămâne cu o idee
importantă despre temă.
Există un sumar al
aspectelor importante.
10. Organizarea Fiecare pagină în wiki-ul Fiecare pagină în wiki-ul În bună parte informaţia Informaţia este rar
paginilor nostru descrie detailat o nostru descrie un este împărţită logic dar structurată. Fiecare
secţiune a temei. Sunt subcapitol al temei. Sunt nu se identifică clar toate pagină tratează teme
utilizate secţiunile de utilizate câteva elemenetele temei. diferite.
structurare a paginii caracteristici de
eficient. Sunt evidenţiate organizare a paginii.
titlurile, subtitlurile,
marcate, colorate pentru a
ajuta cititorul să găsească
uşor ceea ce caută. Există
lista de conţinut a paginii.
11. Links Toate link-urile sunt Toate link-uri pe site se Toate link-urile de pe Nu avem link-uri pe
adecvate pentru publicul referă la tema site-ului. wiki-ul nostru se referă la wiki-ul nostru, sau link-
nostru, şi se referă la Toate legăturile spre site- subiectul site-ului, dar urile noastre sunt
scopul site-ului nostru. uri sunt adecvate pentru câteva dintre link-uri nu inadecvate sau nu au
publicul nostru. funcţionează. legătură cu acest subiect.
12. Limbajul Limbajul folosit este Limbajul folosit este O parte din paragrafele Limbajul utilizat adesea
folosit concret, corect, motivant, corect şi termenii de prezentate sunt inexacte, nu este clar.
informează şi convinge specialitate sunt definiţi, şi foloseşte prea multe
cititorii. Termenii de explicaţi când este cazul. cuvinte de specialitate
specialitate sunt definiţi, care nu au fost explicate.
explicaţi când este cazul.

13. Corectitudinea Nu sunt greşeli de Nu sunt greşeli care ar Apar câteva greşeli de Nu sunt corectate
redactărilor ortografie, gramatică, putea duce in eroare scriere. greşelile gramaticale,
semne de punctuaţie, sau cititorii, ar produce multiple greşeli de
de exprimare. confuzie exprimare, care pot
produce confuzie.