Sunteți pe pagina 1din 4

Catedra de Ştiinţe Tehnice

Anul universitar 2010 - 2011


ANUL III

APLICAŢIE PRACTICĂ LA CURSUL DE FINISAJ


SEMESTRUL 2

OBIECTIVE:
Aplicaţiile practice au ca obiect înţelegerea şi dezvoltarea elementelor teoretice
predate la curs. De asemenea reprezintă un prim exerciţiu de proiectare la nivel de
detaliere tehnică arhitecturală.
Se abordează exclusiv capitolele care au fost parcurse de-a lungul prelegerilor
teoretice (scări, învelitori complexe, învelitori pe şarpante, tâmplării).
Ilustrarea concluziilor studiului de detaliere tehnică arhitecturală se face prin
explicitarea la scara 1/5 a unor zone particularizate ale proiectului de arhitectură
studiat: conceperea scării interioare (preferabil o scară cu întoarcere la 180 0), a
sistemului de învelitoare (complexă, în zona teraselor peste spaţii locuite pe
şarpantă în cazul acoperişurilor în pantă [1]; detalierea se va face pentru
învelitoarea complexă în câmp şi la racordarea cu un element de construcţie – care
poate fi atic sau nivel supraînălţat, respectiv, la streaşină (de poală şi de timpan),
prinzând inclusiv vederea intradosului streşinii) şi a unei ferestre (în secţiunile de
detaliu verticală şi orizontală)

Se va ţine cont de implicaţiile pe care le au elementele de structură (şi instalaţii)


asupra alcătuirii subansamblurilor arhitecturale.

Prezentarea acestor detalii va urmări o secţiune prin clădire, realizată în cadrul fazei
anterioare, pe care de fapt o detaliază. Zonele care se detaliază vor fi marcate pe
secţiune. Acolo unde este necesar, se vor face secţiuni orizontale sau verticale
suplimentare. Informaţia necesară este dată direct pe desen şi explicitează
fiecare alcătuire prin cele trei elemente care o definesc: funcţiune –
material – dimensiuni
Se vor prezenta (şi se vor preda la final) următoarele piese desenate, preluate din
proiectul finalizat anterior la atelierul de arhitectură (şi implicit la faza de detaliere
din semestrul 1):
- planurile tuturor nivelurilor
- 2 secţiuni caracteristice
- 2 faţade

Se vor redacta pentru aplicaţia de detaliere tehnică arhitecturală


următoarele subansambluri, la scara1/5:
- 1 subansamblu în zona faţadei, care să cuprindă ferestrele, racordarea cu
peretele exterior şi interior, ţinând cont de finisajele de pereţi propuse în primul
semestru. Se vor prezenta secţiuni orizontale şi verticale.
- 1 subansamblu de învelitoare complexă, fie la o terasă deasupra unui
spaţiu cu funcţiune definită, fie la învelitoare (dacă proiectul de arhitectură
prevede învelitoare în terasă); detaliul de câmp se completează cu rezolvarea la

1
Dacă în proiect nu există acoperiş în pantă, pentru derularea exerciţiului… VA EXISTA!
parapet sau atic şi continuă cu peretele de deasupra ferestrei detaliate mai sus.
Se vor prezenta secţiuni orizontale şi verticale.
- 1 subansamblu de învelitoare pe şarpantă, cuprinzând streaşină de poală
şi streaşină de timpan. Se vor prezenta secţiuni orizontale şi verticale, precum şi
vederea intradosului streşinii de poală.
- 1 subansamblu interior care să cuprindă scara de acces la etaj. Se vor
prezenta planuri pentru fiecare nivel, cotate, la scara 1:50, secţiuni
orizontale şi verticale prin trepte, întoarcerea la podest, studiul relaţiei între
geometria scării, sistemul structural, tipul şi geometria intradosului, relaţia cu
parapetul şi mâna curentă, vederea scării.

Zonele de studiu se vor stabili de comun acord cu cadrul didactic îndrumător.

Perioada de desfăşurare: Conform orarului, în săptămânile 10, 12,13.

Criterii de evaluare:
Se apreciează pozitiv:
- coerenţa în modul de abordare, prin înţelegerea relaţiei între diferitele
elemente constructive
- alegerea soluţiilor optime din punct de vedere al răspunsului la cerinţele de
calitate prevăzute prin Legea 10, în ceea ce priveşte siguranţa în utilizare,
igienă, sănătate, protecţia mediului, izolaţie termică şi hidrofugă, protecţie
acustică, exprimate atât prin desen cât şi prin text.
- Capacitatea de analiză şi sinteză în modul de a utiliza materialele
documentare pentru crearea şi definirea unor spaţii unicat.
- Acurateţea soluţiei, conceptual şi grafic

Se penalizează :
- Reproducerea unor soluţii de catalog sau de curs, rupte de contextul clădirii
efective.
- Preluarea fără discernământ a unor subansambluri din documentaţii, ale
căror cerinţe şi performanţe sunt diferite de cele din proiectul prezent.
- Lipsa unor piese desenate sau scrise
- Predarea cu întârziere a proiectului.
- Nu se acceptă fotocopii pentru piesele desenate care fac obiectul
direct al acestui proiect (sc. 1/5).

Proiectul se va desena în creion pe hârtie, calc, foiţă (la alegere). Planşele


vor avea formatul A3 şi se vor preda în mape, împreună cu tema care a stat la
baza studiului şi cu pagina de corecturi.

Nu este admisă redactarea pe calculator a proiectului.

Bibliografie minimală
• Breviarele de Materiale de Construcţii, Construcţii şi Finisaje1 şi 2
• A-M Dabija Noţiuni de proiectare a scărilor la clădiri cu
funcţiuni civile
• A-M Dabija Noţiuni de proiectare a tâmplăriilor la clădiri cu
funcţiuni civile
• Al Stan & A-M Dabija Addenda la cursul de Finisaj
• Victor Asquini Indicator tehnic în construcţii
• Rene Vitone Batir
• Ramsey & Sleeper Graphic Standards
• Martin Mittag Practique de la construction
• Klaus Esser Details... Details
• Willibald Mannes Escaliers

Documentaţii tehnice furnizare de firme de specialitate şi discutate şi acceptate de


îndrumătorii aplicaţiei tehnice
Repere bibliografice suplimentare vor putea fi furnizate pe parcursul proiectului.

Întocmit
prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija

Numele .........................................................................
Gr. ..........

TABEL CORECTURI

dat obiectul corecturii observaţii semnătur


a a