Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE

ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI


FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA de BIOLOGIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

Îndrumător Ştiinţific:
Prof.univ.dr. Gheorghe PETRESCU

Absolvent:
Vasile POPESCU

BUCUREŞTI
- 2010 -
SPECIALIZAREA de BIOLOGIE

LUCRARE DE LICENŢĂ
CALITATEA PENTRU PANIFICAŢIE LA UN SORTIMENT
DE SOIURI DE GRÂU DE TOAMNĂ ÎN CONDIŢIILE
PEDOCLIMATICE DE LA MOARA DOMNEASCĂ

Îndrumător Ştiinţific:
Prof.univ.dr. Gheorghe PETRESCU
Semnătura ............................................

Absolvent:
Vasile POPESCU

BUCUREŞTI
2010
Cuprins

Pag.
Introducere .......................................................................................................................... 2
...
CAPITOLUL I - Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul temei abordate
1.1. Aspecte generale privind conceptul de 3
calitate ............................................................... 3
1.2. .......................................................................................................................................
...
CAPITOLUL II - Material şi metodă
2.1.
Obiective ..........................................................................................................................
2.2. Materialul
studiat .............................................................................................................
2.3. Determinări
efectuate ......................................................................................................
2.4. ........
CAPITOLUL III - Condiţiile generale în care s-au efectuat cercetările
3.1. Amplasarea
experienţelor ...............................................................................................
3.2. Condiţiile
pedoclimatice .................................................................................................
3.3. .............
CAPITOLUL IV - Rezultate obţinute
4.1. Rezultate
privind .............................................................................................................
4.2. Rezultate privind ..............
4.3. ............
CONCLUZII .....................................................................................................................
...
BIBLIOGRAFIE

1
INTRODUCERE

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

2
CAPITOLUL I
STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
ÎN DOMENIUL TEMEI ABORDATE

1.1. Aspecte generale privind conceptul de calitate


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

1.2. ......
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

Tabelul 1.1
Titlu

Aaaa Bbbb Ccccc Dddd Eeee


1111
2222
3333
Sursa: Gheorghe P., 2009, pag. 65

3
CAPITOLUL II
MATERIAL ŞI METODĂ

2.1. Obiective
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

2.2. Materialul studiat


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

2.3. Determinări efectuate


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

2.4. .................
.............

4
CAPITOLUL III
CONDIŢIILE GENERALE ÎN CARE S-AU EFECTUAT CERCETĂRILE

3.1. Amplasarea experienţelor


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

3.2. Condiţiile pedoclimatice


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

3.3. ..........
...............

5
CAPITOLUL IV
REZULTATE OBŢINUTE

4.1. Rezultate privind....


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

90
80
70
60
50 East
40 West
30
North
20
10
0
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

Sursa: Ionescu D., 2008, pag. 85

Figura 2.1. ..........

4.2. Rezultate privind....


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text

4.3. ..........
....................

6
CONCLUZII

1. Text text ....


2. Text text ....

7
BIBLIOGRAFIE

1. Gheorghe P., 2009. Factorii de mediu ca mijloc de producţie. Editura Agro, Bucureşti.
2. Ionescu D., I. Popescu, 2008. Tehnici neconvenţionale de lucrare a solului. Editura
Agro, Bucureşti.
3. *** 2008, Date statistice privind suprafeţele cultivate cu cereale. Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, Bucureşti.
4. http://www.madr.ro/