P. 1
Registre stilistice

Registre stilistice

|Views: 4,638|Likes:
Published by Ale Barsan

More info:

Published by: Ale Barsan on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2015

pdf

text

original

Registre stilistice / limbaje

→ limba este principalul mijloc de comunicare între oameni, având trăsături specifice la nivelul fonetic, lexical, gramatical, semantic; → limbajul este limba căreia i se atribuie o destinaţie specială: „un sistem lingvistic mai mult sau mai puţin specializat în vederea conţinutului de idei specifice” (Ion Coteanu, Stilistica funcţională a limbii române) I. Limbajul literar (registrul stilistic literar) → a nu se confunda cu stilul funcţional beletristic (limbajul literaturii artistice)! → este aspectul normat, elaborat şi îngrijit al limbii Trăsături: → se caracterizează printr-un sistem de norme (ortografice, ortoepice, morfologice, sintactice, lexico-semantice, de punctuaţie) care îi asigură stabilitatea şi unitatea → normele sunt impuse prin lucrări ştiinţifice sub egida Academiei Române (dicţionare, gramatici) → include toate stilurile funcţionale: ştiinţific, oficial / juridic-administrativ, publicistic, beletristic, colocvial – exprimarea orală cultivată; → are rol director, prin faptul că este impusă de educaţie, de presă, de literatura ştiinţifică, juridică şi beletristică. II. Limbajul popular (registrul stilistic popular) → exprimă un stadiu de cultură şi civilizaţie → cuprinde limbajul uzual şi limbajul solemn (folosit în creaţiile populare ocazionate de tradiţii şi obiceiuri); există şi rudimente de limbaj tehnic (terminologii ale unor ocupaţii şi meşteşuguri tradiţionale) Trăsături: → lexicul redus, dar, ca o consecinţă, polisemia este bine reprezentată (cele mai multe cuvinte din fondul principal lexical sunt polisemantice) → folosirea îndeosebi a cuvintelor cu sens concret → simplitate şi uniformitate sintactică (fraza are o structură mai simplă, se preferă coordonarea, juxtapunerea, unele raporturi de subordonare apar mai rar) → frecvenţa anacolutului datorat caracterului oral al construcţiilor sintactice: „Cine se încălzeşte la soare nu-i pasă de lună.” (Folclor) → frecvenţa construcţiilor eliptice → repetiţia, revenirea explicativă; → are variante teritoriale, numite graiuri / subdialecte: muntean, bănăţean, crişean, maramureşean, moldovean → este dominat de oralitate

1

. vocative. interogaţii → clişee lingvistice. Limbajul oral (registrul stilistic oral) → aspectul discontinuu. mai refractar schimbărilor decât cel oral.?.III.. degajat. termeni la modă → termeni viguroşi şi suculenţi (de regulă termeni tabu) → diminutive şi augmentative cu caracter afectiv → folosirea superlativului → prezenţa invocativelor (Unde naiba. Ce Dumnezeu. ca mijloc de caracterizare a unor personaje → a pătruns în mass-media şi în publicitate.. exclamaţii. → comunicare nuanţată. Limbajul scris / cult (registrul stilistic cult) → aspect continuu. Regionalisme lexicale 2 . expresivă IV. proverbe şi zicători. linear al limbii Trăsături: → limbaj conservator.?) → comparaţia şi repetiţia – procedee stilistice preferate → cuvinte folosite metaforic (Măgarul!) → acumularea de verbe cu rol în sporirea dinamicii şi a tensiunii → folosirea predilectă a juxtapunerii şi a elipsei în sintaxă V.. spontan al limbii → s-a dezvoltat în interiorul limbajului popular (ca atare. în varianta rurală sau – în împletire cu limbajul cultivat.? Ce dracu. pentru a crea o relaţie cordială şi sinceră cu receptorii Trăsături: → limbaj puternic marcat afectiv (mulţi termeni care exprimă atitudinea afectivă a emiţătorului) → interjecţii. în varianta citadină) → poate apărea în operele literare. alternativ. Limbajul regional (registrul stilistic regional) → variantă teritorială a limbajului popular → conţine cuvinte şi forme lexicale cu răspândire geografică limitată / cunoscute doare de vorbitorii dintr-o arie lingvistică → poate apărea în operele literare ca mijloc de caracterizare a personajelor sau ca sugestie pentru înţelegerea modului de viaţă al unei colectivităţi în relaţie cu mediul său de viaţă („culoarea locală”) Trăsături: A...

cârd). pluralele în –e de la subst. [frunce]. e în loc de a [băiet] etc. golumb (porumbel). a III-a plural a verbelor este identică cu pers. horincă / pălincă. [bage]. ai. ciurdă (cireadă. glajă (sticlă). → ardeleneşti: trunchierea cuvintelor (un’ = unde. struţ (sanie). [hiclean]. ţintirim (cimitir). pers. bleg). bolund (bolnav). → munteneşti: alde. duhan (tutun). bât (moş).→ moldoveneşti: agud (dud). [mîni] (mâine) → munteneşti: ă în loc de e [pă]. B. iugăr (unitate de măsură a pământului). bolniţă (spital). tină (praf). timpurili etc. lepedeu (cearşaf). bai (necaz). harbuz (pepene). sabău (croitor). laibăr (vestă). ge în loc de d [munce]. folosit la fântână). 3 . morminţ (cimitir). tot aici. oghial (plapumă). căsap (măcelar). paradaisă (pătlăgea roşie). iorgan (plapumă).compus forma [o]: el o vinit. sămădău (contabil. auxiliarul a avea are la perf. a III-a singular: ei s-a dus. Regionalisme morfologice → în Transilvania şi Moldova. cătană (soldat). [malai]. colţuni (ciorapi). farbă (culoare). bortă (gaură. cucuruz (porumb). ale: Nică a lui Ştefan a Petrei etc. groapă. zăplaz (gard) etc. posmagi (pesmeţi). Regionalisme fonetice → moldoveneşti: h în loc de f [a hi]. cotoi (copan de pui). î în loc de i [dân] etc. fo’ = fost → bănăţene: ce în loc de t. articolul genitival este invariabil: a în loc de al. fruştuc (mic dejun). → ardeleneşti: ai (usturoi). conci (coc). barabule (cartofi). grof. ciubotar (cizmar). dadă / unche (termen de adresare către femei în vârstă / mătuşă). han). [dă]. lubeniţă (pepene). buduroi (stup / trunchi de copac scobit. mai (ficat) poplon (plapumă). birău (notar). năvleg (prost. glod (noroi). ei o mâncat → în Muntenia. î în loc de diftongul [îi]: [câne]. pi. merili. ş în loc de ce / ci [dulşi]. a în loc de ă [barbat]. mini]. bojdeucă. teci (păstăi) etc. → bănăţene: blagă (bogăţie). temeteu. muscel (deal). şnaidăr (croitor). ţintirim (cimitir) etc. pogon (unitate de măsură a pământului). petrecere). făgădău (birt. → în Moldova. chindie (înserare. feminine şi neutre se masculinizează: fetili. i în loc de e [di. C. scorbură). uică (unchi) etc. curechi (varză).

poporal. samă. prez. bogasier. mânuri → forme verbale: şedzum. instituţia. Arhaisme lexicale: argat. „. a trage la aghioase. „sărac”).somnul. dijmă. Arhaisme sintactice → dativul adnominal: „Tu. divan („sfat”). vădzum (perf. greşale. demonetizat sau insuficient de precis sau prin apariţia unor realităţi noi → limbajul neologic este nuanţat şi complex → există două grupe de neologisme: A. întâlnită la cronicari. → tot fonetic este u final la verbe: pornescu. C. diamanturi. prost („simplu”). a-i veni de hac. Limbajul neologic (registrul stilistic neologic) → neologismele sunt cuvinte noi care reflectă direct şi imediat schimbările apărute în viaţa materială şi spirituală a unui popor → apariţia neologismelor într-o limbă se explică prin necesitatea de a înlocui un cuvânt mai vechi. „cioc”). nemernic („pribeag.) → pronumele care acordat (carea. clacă. cu nuanţă ironică (ex. funcţia sau însuşirea nu mai există) sau prin înlocuirea cu neologisme în procesul de modernizare a limbii române → uneori. uzat. Limbajul arhaic (registrul stilistic arhaic) → aspect al limbii ieşit din uz. prin dispariţia referentului (noţiunea. a scoate la mezat etc. pentru „culoarea temporală” sau de limbajul colocvial. a certa („a pedepsi”). părete. aripe. a ceti. B. a mazili = a scoate din domnie la porunca sultanului are astăzi sensul de „a scoate din funcţie”) → unele arhaisme lexicale au rămas în expresii şi locuţiuni: a nu şti o iotă. mofluz („falit”) VII. s-a fost deschis (mai-mult-ca-perf. a fi). grămătic. ruinuri. cuvânt („motiv”). cari) D. Arhaisme semantice: rost („gură”. a tăbărî („a-şi instala tabăra”). Creaţii interne ale limbii române 4 . arbănaş. pârcălab. buchea cărţii. a îmbla. A. românesc s-a format din conjunctivul prezent latinesc (sint) şi a evoluat în forma sînt. roate. stolnic etc.VI. carte („scrisoare”). vameş vieţii” „preot deşteptării noastre” (Mihai Eminescu) E.. a cure (a curge). dzi. stăpân vieţii mele”. moşie („patrie”). Arhaisme morfologice → plurale vechi în –e sau în -uri: inime. arhaismele sunt recuperate de limbajul beletristic. limbă („popor”). ştiubeiu. simplu). a rumpe. dovedeşte că ind. mândru („înţelept”). palaturi.. mădular („membru al unei asociaţii”). → forma sintu (vb. pripăşit”). sară etc. Arhaisme fonetice: Avel (Abel). bir. năruiescu sau la substantive: Mateiu. mişel („sărman”.

tiran. matriţă. laitmotiv. spaghete. mandolină. albinuţă (membru al familiei care vine în vizită). generos. bormaşină. campus. → există şi alte argouri. beton (frumos) etc. Împrumuturi → latine şi greceşti (sec. doctorand. repetent. morţi (obiecte interzise în penitenciar. faleză. maimuţă (oglindă). duet. pârnaie. baschet. şină. bacalaureat. cursant. gulag. jazz. frână (închisoare). caligraf. compliment. convoi. basorelief. calendar. VIII. Limbajul argotic (registru stilistic argotic) → limbajul unor grupuri sociale restânse. XX-XXI): buldozer. accent. agrotehnică. sendviş / sandvici. gol. bancă. XX): activist. şaibă.) şi din italiană (adagio. aut. zdup. gladiolă. balonzaid. facultate. mititica. ale altor categorii sociale: elevi. teracotă. rolă. actual. figură. lache (homosexual). fantezie. XIX): bliţ. instructaj. a pasa morţii). septicemie. corner. exponat. XVII-XVIII): filozofie. certificat. scont. chewing-gum. flaut. biştari. stagiune. consul. a avea bulan (a avea noroc). necontagios) B. diesel. material (bani). XIX): din franceză (automobil. gloanţe. a se bunghi (a înţelege). escalator. hobby. contabil. meci. al unei minorităţi „iniţiate” care nu vrea să fie înţeleasă de cei din afara cercului respectiv → constituie cel mai dinamic registru stilistic al vocabularului → argoul deţinuţilor: mafiot. electrocar. fotbal. a dribla. zarzavat (bani mărunţi). ţuhaus. şpagă (mită). solfegiu. caş. egal etc. planetă. a vorbi cu taxă inversă (a vorbi codificat). teatru. marfă. bomfaier. studenţi. acont. bridge. zbârnă. weekend etc. stemă etc. scadent. fisc. cauză. militari etc. fault. corectură etc. lider). → este uneori preluat şi răspândit de presă 5 . unicat. a face un şmen (a înşela). reumastism. fotoreportaj etc. bilanţ. sovietică (pumn). scumpe). pe şest (pe nevăzute). glasvand. sifon (turnător). transplant. show.. mişto. dispecer. a gira. simplu. şalupe (adidaşi). → romanice (sec. muzică. astrolog. management. cauză. rucsac.) → germanice (sec. lansator) . → englezo-americane (sec. coşmar. bariton. traumă etc. turchidit (deţinut). motel. sergent. calitate. western. piramidă. lexicon. agenţie. fular. barosan (şef. virament. computer. boiler. logodele.cuvânt românesc + afixe neologice → neologism (ex. lacunar.împrumut + afixe româneşti vechi → neologism (ex. scaner. antet. → ruseşti (sec. lovele. făcut de vise (drogat). cârtiţă (detector de metale). ţigări cu fumul drept (ţigări străine.

I’m sorry. 6 . XVIII-XIX – grecisme: vivlion (carte). per bene → anglicismeşi americanisme: bye-bye. consulting. sec. Epoca paşoptistă. bonjour.IX. ipolepsis (stimă). staff. holding. şarmant. business. a blesa. dumping etc. shop. C. spot. Jargonul → stocul de cuvinte şi expresii străine pe care unii vorbitori le folosesc abuziv. a flana. a persuada. adiaforie (indiferenţă). au revoir. par exemple. comme il faut. target. a fana etc. monşer. pentru a se distinge → evoluează în funcţie de limba de cultură la care se raportează vorbitorii: A. five o’clock. darling. high-life. Sec. Epoca fanariotă. a pliroforisi (a informa). micropsihie (sfiiciune) B. XIX – franţuzisme: demoazelă. musiu. sec. XX: → italienisme: ciao.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->