Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

SPEŢA PRIVIND DREPTURILE DE


PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Masteranzi:

Balica Elena Alexandra

Berinde Andreea Elena

Boian Mihai Nicolae

Cubăniţă Andreea

Profesor coordonator:

Ene Valentine-Charlotte

Infracţiunea de punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o


marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată NIKE
BUCURESTI, 2010
Speta privind drepturile de proprietate intelectuala

Părţile:
Reclamant: SC NIKE INTERNATIONAL LTD

Pârât: Popescu Matei Sorin

Obiectul litigiului: Infracţiunea de punere în circulaţie de mărfuri contrafacute, a căror


comercializare aduce atingere titularului mărcii şi induce în eroare consumatorul asupra calităţii
produsului prev. de art. 5 alin. 1 lit b din Legea nr. 11/1991. Pluralitatea de infracţiuni, Concurs
de infracţiuni prev. de art. 33 lit.a din Codul Penal.

Situaţia care a generat disputa: Oferirea spre vânzare de pantofi tip sport purtând fără drept
marca NIKE, produse despre care făptuitorul a avut reprezentarea că sunt contrafăcute încă de la
achiziţionarea lor cu preţuri modice, constituie infracţiunile prev. de art. 83 alin 1 lit b din Legea
nr. 84/1998 si art. 5 alin. 1 lit b din Legea nr. 11/1991, cu aplicarea art. 33 lit a Cp.

Situaţia de drept:

 Pe ce se întemeiază disputa:

S-a reţinut că, la 16 februarie 2006, inculpatul a fost surprins oferind spre vânzare, în
magazinul tatălui său, pantofi tip sport purtând fără drept marca NIKE, mărturisind
organelor de poliţie că a ştiut că marfurile poartă fără drept însemnele unei mărci celebre.
În timpul urmăririi penale reprezentantul titularului de drepturi a confirmat că produsele
nu sunt originale şi a pretins 3000 lei cu titlu de daune morale.

 Ce a fost încălcat:

Faptele astfel cum au fost descrise în hotărârea judecătoreascaă întrunesc elementele


constitutive ale infracţiunii de punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o
marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi
care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate prev. de art. 83 alin 1 lit. b din Legea nr.
84/1998 şi ale infracţiunii de punere în circulaţie de mărfuri contrafăcute, a căror
comercializare aduce atingere titularului mărcii şi induce în eroare consumatorul asupra
calităţii produsului prev. de art. 5 alin 1 lit. b din Legea nr. 11/1991.

Sentinţa:

2
Speta privind drepturile de proprietate intelectuala

Sentinţa penală nr. 323 din 17.10.2006 a Tribunalului Dâmboviţa:

Reprezentantul titularului de drepturi a pretins ca daune morale suma de 3000 de lei, achitată
integral de inculpat pe parcursul procesului penal, motiv pentru care partea vătămataă nu a mai
formulat nici o pretenţie împotriva autorului infracţiunii. Tribunalul a luat act că prejudiciul în
sumă de 3000 lei cauzat părţii civile SC NIKE INTERNATIONAL LTD a fost acoperit şi a
dispus conform art. 118 alin 1 lit e Cp confiscarea produselor contrafăcute.
Prin sentinţa penală menţionată, Tribunalul Dâmboviţa a hotărât în baza art. 83 alin. 1 lit b din
Legea nr. 84/1998, cu aplicarea art. 33 lit a, art. 74 alin. 1 lit a,b,c, şi art. 76 alin 1 lit e din Cp
condamnarea inculpatului GG la 250 lei amendă penală, iar în baza art. 5 alin.1 lit b din Legea
nr. 11/1991 cu aplicarea art. 33 lit. a, art. 74 alin 1 lit a,b,c şi art. 76 alin 1 lit e din Cp la 250 lei
amendaă penală.
De remarcat că în cazul infracţiunilor prev. de art. 5 din Legea nr. 11/1991, modificată prin
Legea nr. 298 din 7 iunie 2001, acţiunea penală continuă să se pună în mişcare la plângerea
prealabilă, iar retragerea plângerii sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, întrucât
prin OUG nr. 190/28.12.2005 nu a fost eliminată procedura plângerii prealabile şi pentru aceste
fapte ca în cazul celorlalte infracţiuni la regimul proprietăţii intelectuale.
În consecinţă, ori de câte ori se reţine şi această încadrare juridică se impune verificarea
îndeplinirii condiţiilor prev. de art. 279 şi urm din Codul de procedură penală.

S-ar putea să vă placă și