Sunteți pe pagina 1din 1

c  


           
   ‘       
  
  ‘

‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘Potrivit OMT, numerele turistice în regiunile de coastă a crescut de la 58
milioane în 1970, la 279 milioane în 2009 şi se aşteaptă aceste numere va ajunge la 637
milioane până în 2025.‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ !"‘ 
 ‘

#‘ $‘‘ ‘%‘‘‘&&%‘ ‘%‘‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘'‘$‘ ‘ ‘
‘
‘
‘(‘
) ‘


 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ $‘ ‘  %‘ ‘ %‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘80% din turiştii, care vin în regiune sunt
concentrate pe 46,000 km de linie de coastă.‘
(

‘ ‘ *
%‘ ‘ +‘ ‘ ' ‘ ‘ ,-.-.‘ ‘  ‘ /' 
‘ ‘
 
‘ ‘ 0 
‘ 0'
%‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ $‘ ‘
 '
‘ ' ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ %1‘ ‘ ‘

‘
%‘ ‘‘%‘
‘1%2‘ ‘
‘ ‘
‘‘ ‘ ‘
‘ ‘3
 ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ 
%‘ ‘ ‘ ‘ '‘
'
‘‘‘ 
‘‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
3‘ ‘‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  %‘ $‘
"2%‘ 3 ‘ ‘
‘ *
‘ ‘ '
‘ ‘ 4‘ ‘ 0 
‘
0'
4‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ '‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
'
‘‘
‘
Diversificarea activităţilor legate de turismul este una dintre organizaţiile moduri, cum ar
fi planul de Blue exploreze, în scopul de a atenua pericolele pentru mediu prezentate de
industria turismului -.‘*
‘ (

‘ ‘ ‘ 5 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


%‘ '%‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ .‘3‘ ‘ %‘ ‘  ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘