Sunteți pe pagina 1din 2

Legile afinităţii (Affinity Laws)

Legile afinităţii sunt relaţii matematice care permit o estimare a performanţelor pompei ca
rezultat al modificării unui singur parametru al pompei centrifuge([RWhite]). Din punct de
vedere hidraulic, parametrii pompei sunt : presiunea, debitul, eficienţa hidraulică şi viteza
(turaţia) pompei.

Performanţele pompei se pot modifica odată cu modificarea vitezei, a diametrului


centrifugei, sau odată cu modificarea ambilor parametrii. Următoarele legi sunt definite
pentru cazul în care diametrul centrifugei ramâne constant.

Legea I – debitul variază proporţional cu raportul turaţiilor pompei ([LobRoss])

, N → turaţia [rpm], Q → debitul (en. capacity) [ ]

Legea II – presiunea variază proporţional cu pătratul raportului turaţiilor pompei ([LobRoss])

, N → turaţia [rpm], H → presiunea (en. head) la ieşire din pompă [bar]


Aplicarea corectă a celei de-a doua legi a afinităţii, asigură faptul că există o turaţie minimă
necesară pentru a produce acea presiune minimă chiar şi atunci când debitul este nul (caz în
care robinetul din aval de pompă este închis)( [RVail]).

Fig. 1. Curba minimă a turaţiei la debit nul

Turaţia minimă poate fi definită ca fiind cea mai mică viteză cu care poate funcţiona pompa
la debit nul. În Fig. 1, turaţia minimă este reprezentată de .
Legea III – puterea pompei variază cubic proporţional cu raportului turaţiilor pompei
([LobRoss])

1
, N → turaţia [rpm], BHP → (en. brake horsepower) puterea pompei
[W]
, E → eficienţa hidraulică ([RWhite])

Eficienţa hidraulică este o măsură a pierderilor şi constă în comparaţia dintre puterea pompei
măsurată la axul de rotaţie şi puterea lichidului (apei).

← N, Q, H, BHP
→ valori iniţiale
→ noile valori ale parametrilor pompei

Spre exemplu, dacă viteza pompei este mărită cu 10%, atunci debitul va creste cu 10%,
presiunea cu 21% şi puterea cu 33%.

Controlul automat al pompei face ca pompa să găsească viteza minimă cu care să opereze,
controlând automat unul dintre parametrii hidraulici. Efectul punerii în funcţiune al pompei
nu va fi resimţit de către sistem decât în momentul în care principiul vitezei minime a fost
aplicat. Acesta este motivul pentru care eficienţa

Pompa poate fi controlată în funcţie de valoarea indicată de traductorul de presiune din aval,
astfel : dacă presiunea indicată depăşeşte pragul setat de operator, pompa va încetini iar dacă
presiunea scade sub valoarea de referinţă, pompa va accelera.

[RVail] – Richard R. Vaillencourt, Canterbury Engineering Associates, VSD and minimum


pump speed. How to calculate it and why
[RWhite] – Randall W. Whitesides, Basic Pump Parameters and the Affinity Laws, 2003
[LobRoss] – Val S. Lobanoff, Robert R. Ross, Centrifugal pumps – Design & Application,
Second Edition, 1992, pag12 – 13