Moştenirea ( 1 ) de Petre Dulfu Undeva, pe-aici, sub cerul scumpei noastre Românii, Într-un sat, trăia - se zice - un moşneag

,ce-avea trei fii. Cei mai vârstnici, de ! ca lumea ! când mai buni şi când mai răi, Când mai dezgheţaţai la minte, când mai proşti, sărmani de ei. Cel mic însă ... altă fire ! Suflet bun, dar mult poznaş. Ca să facă el un lucru, cum se făptuieşte, aş ! Toate le făcea sucite şi pe dos, de te-ncruceai. Un nătâng, un gură cască îţi părea - când îl vedeai. Îi ieşeau la capăt însă toate-aşa de minunat, Că de fapta-i săvârşită locului stăteai mirat. O plăcere-avea: de lacomi, de neghiobi, să-şi râză-n lege ! Şi, ca el, la gard prostia cine mai ştia s-o lege ?

Moştenirea ( 2 ) de Petre Dulfu " Năzdrăvan !" ziceau o seamă. Alţii: "Ba e un ţicnit !", Iar la urmă, toţi: " Păcală" oamenii l-au poreclit. Într-o zi , bătrânu-şi cheamă fii lângă pat: - Mi-e rău ! Mi-a venit pesemne ceasul ... Rămâneţi cu Dumnezeu ! Aş fi vrut, la despărţire, să vă las ceva strânsură, Că eu ştiu ce greu o duce un sărac ... şi câte-ndură ! Dar în lume nu-i pe vrute, faci atât cât ţi-e puterea După ani de străduinţă, doar o vacă mi-e averea. Stăpâniţi-o pe Joiana, voi, băieţi, când n-oi mai fi; Între voi, ca fraţi de-un tată, împărţiţi-o cum veţi şti ! Zise, şi vroia-nainte să-şi urmeze cuvântarea. Nemiloasa moarte însă i-a curmat pe veci suflarea.

Înv. Mirela Barcan - LITERATURA PENTRU COPII - CURS OPŢIONAL

LITERATURA PENTRU COPII ...Lesne ! . Hai câte-un ocol în curte să ne facem fiecare.Ho ! grăi-n sfârşit ăl mare. Lui.Zău. colea. scumpe frate ! mă-nţelegi ? Că de treburile casei eu văzut-am. Şi . trei feciori. Şi pe bietul tata. sta deoparte.CURS OPŢIONAL .. ani întregi. eu am singur. stăruia că numai lui. Mirela Barcan . tot cam astfel se gândea şi el să facă. .Dar tu ce zici. o să-mi aşez ocolul lângă poartă chiar.. c-un" Doamne-ajută" grabnic în pădure pleacă. Până când închise ochii.Ba să fie cu iertare ! mijlociu-i răspundea. Înv.ntr-al cui ocol va pune dânsa mai întâi piciorul. . . de la mâncare. două. Iar Păcală ?.Moştenirea ( 3 ) de Petre Dulfu După ce l-au dus la groapă..Ce să zic ? răspunde-acesta.De ! să ne-mpăcăm ! dar cum ? . Fiindcă el doar a-ngrijit-o. Moştenirea ( 4 ) de Petre Dulfu . Las' că ştiu eu pe Joiana cum s-o trag în partea mea !" Mijlociul. una. Pân' să vie vaca de pe câmp. ce să facă ? Între dânşii cum să-mpartă.. măi Păcală ? . Fie cum aţi chibzuit ! " Bun de tot ! cel mare-n sine se gândeşte mulţumit.cât a stat bolnav la pat. cine . cuminte socoteală ! Unde i-o plăcea Joianei !. o biată vacă ? Cel mai mare. i se cuvine vaca şi că n-o dă nimănui.Haidem ( zise mijlociul ). de pe când era viţea ! .nu tot eu l-am căutat ? De acestea multe încă cei doi fraţi îşi tot spuneau. Şi-amândoi. Drept la vacă. că se-adună lumea-n drum ! Ia să ne-mpăcăm mai bine ! . .. Eu. băietanii .. i-asculta cum se sfădeau. Din noi trei acela singur îi va fi stăpânitorul.

CURS OPŢIONAL . -Ha-ha-ha ! vedeţi ? Păcală începu râzând să zică: După prea mult cine-aleargă. dar cum ? Ocolul gol ? Ce să cate-n el Joiana?.LITERATURA PENTRU COPII . de stejar. de răchită.. din huceag. acu-i acu. din fagi. "În ocolul meu intra-va . măi nene ! Peste cine-o da norocul ? Fraţii. He. la frunzarul lui Păcală drept se duce. vine de la câmp spre cas-alene... altul: fân de cel mai bun." cel mai mare se gândea. Fraţii-tremurau de ciudă. Mirela Barcan . " Iac-aşa ! .. Şi Joiana.... să-i placă vacii ! . Şi-njghebă din ele-acolo pe-apucatele-un frunzar... haide. " Iar Păcală. Moştenirea ( 6 ) de Petre Dulfu Soarele-asfinţea departe. Aş spre ocoalele cu fân Ea se uită-abia în treacăt. se alege cu nimică. ce-i trebuia: Ramuri tinere-nfrunzite. privesc la ea.. Din stejari.Moştenirea ( 5 ) de Petre Dulfu Taie. muţi.. cu barda. Înv.. însă ce puteau să facă ? Şi-a rămas din ziua aceea singur el stăpân pe vacă. laţi îşi făuresc şi pari. Apoi.. Tot aşa şi mijlociul . mirosindu-le puţin. în ocoluri pun Şi nutreţ: otavă unul. A intrat pe poartă-n curte. Ei. cară la spinare: fagi mai tineri şi stejari. Doar atâta .. Şi-nspre seară-aveau în curte amândoi câte-un ocol. al lor frate ? Sub un plop în vremea asta s-odihnea trântit pe spate. alt nimica înăuntru n-a mai pus. Merse şi el de-şi aduce. Chiar cum intri. dup-o culme din apus. Intră veselă şi-ncepe frunze tinere să-mbuce. Fuga !. iat-o. Numai când văzu că dânşii isprăvit-au munca grea. lângă poartă.

CURS OPŢIONAL . o vacă ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se încurajează dezbaterea.Ce ştiţi despre Păcală ? Ce povestiri. Înv. 6 înregistrează pe o foaie felul cum citeşte fiecare coleg de grupă. • Activitate individuală în cadrul echipei. argumentând răspunsul: Vi se pare normal gestul bătrânului de a lăsa. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Povestirea textului în lanţ. Elevul nr. Timp de 5 minute. drept moştenire. • Se întocmeşte " Harta sălii". • Explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute. poezii care îl au ca personaj pe Păcală cunoaşteţi ? • Se distribuie fragmentele numerotate de la 1 la 5. 3. fiecare citeşte în gând fragmentul care-i revine din textul " Moştenirea ". Mirela Barcan . snoave. • Cum aţi fi procedat dacă aţi fi fost unul dintre fiii moştenitori ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • La care dintre fraţi crezi că a tras vaca ? De ce ?__________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se împarte fişa cu fragmentul nr. Dacă a mai rămas vreun cuvânt neexplicat. învăţătoarea fiind neutră la toate părerile exprimate de copii.Moştenirea ( aplicaţii pe text ) de Petre Dulfu • " Spargerea gheţii ". apelaţi la ajutorul învăţătoarei. 6 şi se lecturează în cadrul grupului. apoi discută cu ceilalţi despre eventualele greşeli pe care le-au făcut. prin adresarea unor întrebări de continuare. 2. Se confruntă predicţiile făcute de copii cu finalul real al textului. celor trei fii ai săi. 1.LITERATURA PENTRU COPII . Fiecare copil povesteşte colegilor partea din text pe care a citito el. fiecare citeşte cu voce tare colegilor de echipă. Întâlniţi-vă cu colegii care au primit acelaşi fragment ca şi voi şi încercaţi împreună să explicaţi cuvintele subliniate pe fişă. • Răspundeţi în scris. • Pe rând. Reveniţi la grupul de unde aţi plecat şi spuneţi-le colegilor ce aţi aflat referitor la vocabularul textului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful