Moştenirea ( 1 ) de Petre Dulfu Undeva, pe-aici, sub cerul scumpei noastre Românii, Într-un sat, trăia - se zice - un moşneag

,ce-avea trei fii. Cei mai vârstnici, de ! ca lumea ! când mai buni şi când mai răi, Când mai dezgheţaţai la minte, când mai proşti, sărmani de ei. Cel mic însă ... altă fire ! Suflet bun, dar mult poznaş. Ca să facă el un lucru, cum se făptuieşte, aş ! Toate le făcea sucite şi pe dos, de te-ncruceai. Un nătâng, un gură cască îţi părea - când îl vedeai. Îi ieşeau la capăt însă toate-aşa de minunat, Că de fapta-i săvârşită locului stăteai mirat. O plăcere-avea: de lacomi, de neghiobi, să-şi râză-n lege ! Şi, ca el, la gard prostia cine mai ştia s-o lege ?

Moştenirea ( 2 ) de Petre Dulfu " Năzdrăvan !" ziceau o seamă. Alţii: "Ba e un ţicnit !", Iar la urmă, toţi: " Păcală" oamenii l-au poreclit. Într-o zi , bătrânu-şi cheamă fii lângă pat: - Mi-e rău ! Mi-a venit pesemne ceasul ... Rămâneţi cu Dumnezeu ! Aş fi vrut, la despărţire, să vă las ceva strânsură, Că eu ştiu ce greu o duce un sărac ... şi câte-ndură ! Dar în lume nu-i pe vrute, faci atât cât ţi-e puterea După ani de străduinţă, doar o vacă mi-e averea. Stăpâniţi-o pe Joiana, voi, băieţi, când n-oi mai fi; Între voi, ca fraţi de-un tată, împărţiţi-o cum veţi şti ! Zise, şi vroia-nainte să-şi urmeze cuvântarea. Nemiloasa moarte însă i-a curmat pe veci suflarea.

Înv. Mirela Barcan - LITERATURA PENTRU COPII - CURS OPŢIONAL

una. Pân' să vie vaca de pe câmp. cuminte socoteală ! Unde i-o plăcea Joianei !.. Eu. Fie cum aţi chibzuit ! " Bun de tot ! cel mare-n sine se gândeşte mulţumit. Şi .Zău. .CURS OPŢIONAL . c-un" Doamne-ajută" grabnic în pădure pleacă.nu tot eu l-am căutat ? De acestea multe încă cei doi fraţi îşi tot spuneau.. Drept la vacă.Moştenirea ( 3 ) de Petre Dulfu După ce l-au dus la groapă. Şi pe bietul tata. stăruia că numai lui. Şi-amândoi. Moştenirea ( 4 ) de Petre Dulfu . ce să facă ? Între dânşii cum să-mpartă. Din noi trei acela singur îi va fi stăpânitorul. tot cam astfel se gândea şi el să facă.Ba să fie cu iertare ! mijlociu-i răspundea. sta deoparte.ntr-al cui ocol va pune dânsa mai întâi piciorul. .cât a stat bolnav la pat.Dar tu ce zici. i se cuvine vaca şi că n-o dă nimănui. măi Păcală ? . colea. o să-mi aşez ocolul lângă poartă chiar. Hai câte-un ocol în curte să ne facem fiecare..Ho ! grăi-n sfârşit ăl mare. Iar Păcală ?. de pe când era viţea ! . cine . . băietanii . trei feciori.Ce să zic ? răspunde-acesta...Haidem ( zise mijlociul ). Mirela Barcan ..Lesne ! . că se-adună lumea-n drum ! Ia să ne-mpăcăm mai bine ! .. . Lui.LITERATURA PENTRU COPII . Fiindcă el doar a-ngrijit-o. eu am singur. i-asculta cum se sfădeau.. de la mâncare.De ! să ne-mpăcăm ! dar cum ? . scumpe frate ! mă-nţelegi ? Că de treburile casei eu văzut-am. Până când închise ochii. ani întregi. două. o biată vacă ? Cel mai mare. Înv. Las' că ştiu eu pe Joiana cum s-o trag în partea mea !" Mijlociul.

Înv. vine de la câmp spre cas-alene. să-i placă vacii ! . de stejar.. în ocoluri pun Şi nutreţ: otavă unul. Chiar cum intri.. Şi-nspre seară-aveau în curte amândoi câte-un ocol. la frunzarul lui Păcală drept se duce. -Ha-ha-ha ! vedeţi ? Păcală începu râzând să zică: După prea mult cine-aleargă. Fuga !. însă ce puteau să facă ? Şi-a rămas din ziua aceea singur el stăpân pe vacă. acu-i acu. Fraţii-tremurau de ciudă. "În ocolul meu intra-va . măi nene ! Peste cine-o da norocul ? Fraţii.Moştenirea ( 5 ) de Petre Dulfu Taie.. " Iac-aşa ! . altul: fân de cel mai bun.LITERATURA PENTRU COPII . de răchită. se alege cu nimică. Apoi. Din stejari.. Intră veselă şi-ncepe frunze tinere să-mbuce. Ei. dup-o culme din apus. Aş spre ocoalele cu fân Ea se uită-abia în treacăt. al lor frate ? Sub un plop în vremea asta s-odihnea trântit pe spate. ce-i trebuia: Ramuri tinere-nfrunzite. Numai când văzu că dânşii isprăvit-au munca grea..." cel mai mare se gândea. laţi îşi făuresc şi pari.. Moştenirea ( 6 ) de Petre Dulfu Soarele-asfinţea departe.. A intrat pe poartă-n curte. cară la spinare: fagi mai tineri şi stejari.. dar cum ? Ocolul gol ? Ce să cate-n el Joiana?. muţi. Şi-njghebă din ele-acolo pe-apucatele-un frunzar.. Merse şi el de-şi aduce. Şi Joiana. lângă poartă. iat-o. din huceag... cu barda.. He. haide. Doar atâta . din fagi.CURS OPŢIONAL .. mirosindu-le puţin. alt nimica înăuntru n-a mai pus. Mirela Barcan . " Iar Păcală. privesc la ea. Tot aşa şi mijlociul .

snoave. învăţătoarea fiind neutră la toate părerile exprimate de copii.Ce ştiţi despre Păcală ? Ce povestiri. 6 înregistrează pe o foaie felul cum citeşte fiecare coleg de grupă. Mirela Barcan . • Activitate individuală în cadrul echipei. Timp de 5 minute. Se confruntă predicţiile făcute de copii cu finalul real al textului. drept moştenire. Înv. Reveniţi la grupul de unde aţi plecat şi spuneţi-le colegilor ce aţi aflat referitor la vocabularul textului. apoi discută cu ceilalţi despre eventualele greşeli pe care le-au făcut. argumentând răspunsul: Vi se pare normal gestul bătrânului de a lăsa. fiecare citeşte în gând fragmentul care-i revine din textul " Moştenirea ".LITERATURA PENTRU COPII . o vacă ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se încurajează dezbaterea. celor trei fii ai săi. • Răspundeţi în scris. 6 şi se lecturează în cadrul grupului. Fiecare copil povesteşte colegilor partea din text pe care a citito el. • Explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute. apelaţi la ajutorul învăţătoarei. • Se întocmeşte " Harta sălii". 2.CURS OPŢIONAL . fiecare citeşte cu voce tare colegilor de echipă. • Pe rând. Dacă a mai rămas vreun cuvânt neexplicat. Întâlniţi-vă cu colegii care au primit acelaşi fragment ca şi voi şi încercaţi împreună să explicaţi cuvintele subliniate pe fişă.Moştenirea ( aplicaţii pe text ) de Petre Dulfu • " Spargerea gheţii ". 1. 3. Elevul nr. poezii care îl au ca personaj pe Păcală cunoaşteţi ? • Se distribuie fragmentele numerotate de la 1 la 5. prin adresarea unor întrebări de continuare. • Cum aţi fi procedat dacă aţi fi fost unul dintre fiii moştenitori ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • La care dintre fraţi crezi că a tras vaca ? De ce ?__________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se împarte fişa cu fragmentul nr. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Povestirea textului în lanţ.