Moştenirea ( 1 ) de Petre Dulfu Undeva, pe-aici, sub cerul scumpei noastre Românii, Într-un sat, trăia - se zice - un moşneag

,ce-avea trei fii. Cei mai vârstnici, de ! ca lumea ! când mai buni şi când mai răi, Când mai dezgheţaţai la minte, când mai proşti, sărmani de ei. Cel mic însă ... altă fire ! Suflet bun, dar mult poznaş. Ca să facă el un lucru, cum se făptuieşte, aş ! Toate le făcea sucite şi pe dos, de te-ncruceai. Un nătâng, un gură cască îţi părea - când îl vedeai. Îi ieşeau la capăt însă toate-aşa de minunat, Că de fapta-i săvârşită locului stăteai mirat. O plăcere-avea: de lacomi, de neghiobi, să-şi râză-n lege ! Şi, ca el, la gard prostia cine mai ştia s-o lege ?

Moştenirea ( 2 ) de Petre Dulfu " Năzdrăvan !" ziceau o seamă. Alţii: "Ba e un ţicnit !", Iar la urmă, toţi: " Păcală" oamenii l-au poreclit. Într-o zi , bătrânu-şi cheamă fii lângă pat: - Mi-e rău ! Mi-a venit pesemne ceasul ... Rămâneţi cu Dumnezeu ! Aş fi vrut, la despărţire, să vă las ceva strânsură, Că eu ştiu ce greu o duce un sărac ... şi câte-ndură ! Dar în lume nu-i pe vrute, faci atât cât ţi-e puterea După ani de străduinţă, doar o vacă mi-e averea. Stăpâniţi-o pe Joiana, voi, băieţi, când n-oi mai fi; Între voi, ca fraţi de-un tată, împărţiţi-o cum veţi şti ! Zise, şi vroia-nainte să-şi urmeze cuvântarea. Nemiloasa moarte însă i-a curmat pe veci suflarea.

Înv. Mirela Barcan - LITERATURA PENTRU COPII - CURS OPŢIONAL

CURS OPŢIONAL . două. sta deoparte. . eu am singur.nu tot eu l-am căutat ? De acestea multe încă cei doi fraţi îşi tot spuneau.. tot cam astfel se gândea şi el să facă. Eu. . Fie cum aţi chibzuit ! " Bun de tot ! cel mare-n sine se gândeşte mulţumit.Ho ! grăi-n sfârşit ăl mare. i se cuvine vaca şi că n-o dă nimănui. Şi-amândoi.De ! să ne-mpăcăm ! dar cum ? . Fiindcă el doar a-ngrijit-o.Lesne ! . o biată vacă ? Cel mai mare. colea.Haidem ( zise mijlociul ). Mirela Barcan . Pân' să vie vaca de pe câmp.Zău. Până când închise ochii. de pe când era viţea ! .Ce să zic ? răspunde-acesta. Din noi trei acela singur îi va fi stăpânitorul. ani întregi.. Iar Păcală ?. Înv. Moştenirea ( 4 ) de Petre Dulfu . Şi pe bietul tata. i-asculta cum se sfădeau..Moştenirea ( 3 ) de Petre Dulfu După ce l-au dus la groapă.Ba să fie cu iertare ! mijlociu-i răspundea. una.LITERATURA PENTRU COPII . stăruia că numai lui. Lui. Las' că ştiu eu pe Joiana cum s-o trag în partea mea !" Mijlociul. . Şi . că se-adună lumea-n drum ! Ia să ne-mpăcăm mai bine ! . băietanii .. o să-mi aşez ocolul lângă poartă chiar. trei feciori.ntr-al cui ocol va pune dânsa mai întâi piciorul.. scumpe frate ! mă-nţelegi ? Că de treburile casei eu văzut-am. . Hai câte-un ocol în curte să ne facem fiecare.. Drept la vacă.. cuminte socoteală ! Unde i-o plăcea Joianei !. c-un" Doamne-ajută" grabnic în pădure pleacă.. cine . de la mâncare.Dar tu ce zici. ce să facă ? Între dânşii cum să-mpartă. măi Păcală ? .cât a stat bolnav la pat.

. mirosindu-le puţin. dup-o culme din apus. Înv. muţi.. Moştenirea ( 6 ) de Petre Dulfu Soarele-asfinţea departe. privesc la ea. He. de răchită. cară la spinare: fagi mai tineri şi stejari. Mirela Barcan ..LITERATURA PENTRU COPII .. " Iar Păcală. ce-i trebuia: Ramuri tinere-nfrunzite. laţi îşi făuresc şi pari. măi nene ! Peste cine-o da norocul ? Fraţii. Numai când văzu că dânşii isprăvit-au munca grea. -Ha-ha-ha ! vedeţi ? Păcală începu râzând să zică: După prea mult cine-aleargă. Ei..Moştenirea ( 5 ) de Petre Dulfu Taie. de stejar. altul: fân de cel mai bun.. alt nimica înăuntru n-a mai pus. Şi-nspre seară-aveau în curte amândoi câte-un ocol. Tot aşa şi mijlociul . A intrat pe poartă-n curte. Din stejari. să-i placă vacii ! . vine de la câmp spre cas-alene. dar cum ? Ocolul gol ? Ce să cate-n el Joiana?. Merse şi el de-şi aduce." cel mai mare se gândea. din huceag. cu barda. Şi Joiana.. Apoi. Intră veselă şi-ncepe frunze tinere să-mbuce... se alege cu nimică. " Iac-aşa ! .. din fagi. la frunzarul lui Păcală drept se duce. însă ce puteau să facă ? Şi-a rămas din ziua aceea singur el stăpân pe vacă. Fuga !. "În ocolul meu intra-va .. haide. lângă poartă. Fraţii-tremurau de ciudă. iat-o.. al lor frate ? Sub un plop în vremea asta s-odihnea trântit pe spate. în ocoluri pun Şi nutreţ: otavă unul.. Doar atâta . Chiar cum intri. Şi-njghebă din ele-acolo pe-apucatele-un frunzar.CURS OPŢIONAL .. Aş spre ocoalele cu fân Ea se uită-abia în treacăt. acu-i acu.

Mirela Barcan . fiecare citeşte cu voce tare colegilor de echipă. 2. Înv. 1. • Explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute. prin adresarea unor întrebări de continuare. • Răspundeţi în scris.Moştenirea ( aplicaţii pe text ) de Petre Dulfu • " Spargerea gheţii ". 6 şi se lecturează în cadrul grupului. Elevul nr.LITERATURA PENTRU COPII . • Se întocmeşte " Harta sălii". Fiecare copil povesteşte colegilor partea din text pe care a citito el. • Pe rând. o vacă ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se încurajează dezbaterea. snoave. fiecare citeşte în gând fragmentul care-i revine din textul " Moştenirea ". celor trei fii ai săi. argumentând răspunsul: Vi se pare normal gestul bătrânului de a lăsa. • Activitate individuală în cadrul echipei. Se confruntă predicţiile făcute de copii cu finalul real al textului.CURS OPŢIONAL . drept moştenire. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Povestirea textului în lanţ. apelaţi la ajutorul învăţătoarei. Întâlniţi-vă cu colegii care au primit acelaşi fragment ca şi voi şi încercaţi împreună să explicaţi cuvintele subliniate pe fişă. Dacă a mai rămas vreun cuvânt neexplicat. • Cum aţi fi procedat dacă aţi fi fost unul dintre fiii moştenitori ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • La care dintre fraţi crezi că a tras vaca ? De ce ?__________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se împarte fişa cu fragmentul nr. apoi discută cu ceilalţi despre eventualele greşeli pe care le-au făcut. Timp de 5 minute. învăţătoarea fiind neutră la toate părerile exprimate de copii. 6 înregistrează pe o foaie felul cum citeşte fiecare coleg de grupă. poezii care îl au ca personaj pe Păcală cunoaşteţi ? • Se distribuie fragmentele numerotate de la 1 la 5.Ce ştiţi despre Păcală ? Ce povestiri. 3. Reveniţi la grupul de unde aţi plecat şi spuneţi-le colegilor ce aţi aflat referitor la vocabularul textului.