Moştenirea ( 1 ) de Petre Dulfu Undeva, pe-aici, sub cerul scumpei noastre Românii, Într-un sat, trăia - se zice - un moşneag

,ce-avea trei fii. Cei mai vârstnici, de ! ca lumea ! când mai buni şi când mai răi, Când mai dezgheţaţai la minte, când mai proşti, sărmani de ei. Cel mic însă ... altă fire ! Suflet bun, dar mult poznaş. Ca să facă el un lucru, cum se făptuieşte, aş ! Toate le făcea sucite şi pe dos, de te-ncruceai. Un nătâng, un gură cască îţi părea - când îl vedeai. Îi ieşeau la capăt însă toate-aşa de minunat, Că de fapta-i săvârşită locului stăteai mirat. O plăcere-avea: de lacomi, de neghiobi, să-şi râză-n lege ! Şi, ca el, la gard prostia cine mai ştia s-o lege ?

Moştenirea ( 2 ) de Petre Dulfu " Năzdrăvan !" ziceau o seamă. Alţii: "Ba e un ţicnit !", Iar la urmă, toţi: " Păcală" oamenii l-au poreclit. Într-o zi , bătrânu-şi cheamă fii lângă pat: - Mi-e rău ! Mi-a venit pesemne ceasul ... Rămâneţi cu Dumnezeu ! Aş fi vrut, la despărţire, să vă las ceva strânsură, Că eu ştiu ce greu o duce un sărac ... şi câte-ndură ! Dar în lume nu-i pe vrute, faci atât cât ţi-e puterea După ani de străduinţă, doar o vacă mi-e averea. Stăpâniţi-o pe Joiana, voi, băieţi, când n-oi mai fi; Între voi, ca fraţi de-un tată, împărţiţi-o cum veţi şti ! Zise, şi vroia-nainte să-şi urmeze cuvântarea. Nemiloasa moarte însă i-a curmat pe veci suflarea.

Înv. Mirela Barcan - LITERATURA PENTRU COPII - CURS OPŢIONAL

Pân' să vie vaca de pe câmp. i se cuvine vaca şi că n-o dă nimănui. o biată vacă ? Cel mai mare. ani întregi. Iar Păcală ?. i-asculta cum se sfădeau.. Şi-amândoi. băietanii . colea.Ce să zic ? răspunde-acesta. . Fiindcă el doar a-ngrijit-o..De ! să ne-mpăcăm ! dar cum ? .nu tot eu l-am căutat ? De acestea multe încă cei doi fraţi îşi tot spuneau. tot cam astfel se gândea şi el să facă.. Şi . două.Ba să fie cu iertare ! mijlociu-i răspundea. că se-adună lumea-n drum ! Ia să ne-mpăcăm mai bine ! . . Până când închise ochii. Fie cum aţi chibzuit ! " Bun de tot ! cel mare-n sine se gândeşte mulţumit. de pe când era viţea ! .Moştenirea ( 3 ) de Petre Dulfu După ce l-au dus la groapă. una. .Dar tu ce zici.LITERATURA PENTRU COPII . scumpe frate ! mă-nţelegi ? Că de treburile casei eu văzut-am. Drept la vacă. cine . de la mâncare.Zău. Lui.. Din noi trei acela singur îi va fi stăpânitorul.. Şi pe bietul tata. Las' că ştiu eu pe Joiana cum s-o trag în partea mea !" Mijlociul.Haidem ( zise mijlociul ).ntr-al cui ocol va pune dânsa mai întâi piciorul. măi Păcală ? . ce să facă ? Între dânşii cum să-mpartă.Lesne ! . Înv. cuminte socoteală ! Unde i-o plăcea Joianei !.. Mirela Barcan .cât a stat bolnav la pat. c-un" Doamne-ajută" grabnic în pădure pleacă. . o să-mi aşez ocolul lângă poartă chiar.. Eu. stăruia că numai lui. sta deoparte.Ho ! grăi-n sfârşit ăl mare. eu am singur. Moştenirea ( 4 ) de Petre Dulfu ..CURS OPŢIONAL . trei feciori. Hai câte-un ocol în curte să ne facem fiecare.

. -Ha-ha-ha ! vedeţi ? Păcală începu râzând să zică: După prea mult cine-aleargă.. Tot aşa şi mijlociul ." cel mai mare se gândea.. mirosindu-le puţin. cară la spinare: fagi mai tineri şi stejari. de răchită. "În ocolul meu intra-va . Aş spre ocoalele cu fân Ea se uită-abia în treacăt.. acu-i acu. Şi-njghebă din ele-acolo pe-apucatele-un frunzar. Fuga !.CURS OPŢIONAL . Mirela Barcan . cu barda. Din stejari. laţi îşi făuresc şi pari. la frunzarul lui Păcală drept se duce. privesc la ea. altul: fân de cel mai bun. haide. Doar atâta . muţi. alt nimica înăuntru n-a mai pus. Moştenirea ( 6 ) de Petre Dulfu Soarele-asfinţea departe.. Merse şi el de-şi aduce. Şi-nspre seară-aveau în curte amândoi câte-un ocol. Chiar cum intri. să-i placă vacii ! . A intrat pe poartă-n curte. dup-o culme din apus. din huceag. al lor frate ? Sub un plop în vremea asta s-odihnea trântit pe spate. ce-i trebuia: Ramuri tinere-nfrunzite. " Iac-aşa ! .. Şi Joiana.Moştenirea ( 5 ) de Petre Dulfu Taie. " Iar Păcală.. iat-o. de stejar. din fagi. măi nene ! Peste cine-o da norocul ? Fraţii. Ei. însă ce puteau să facă ? Şi-a rămas din ziua aceea singur el stăpân pe vacă. vine de la câmp spre cas-alene. Numai când văzu că dânşii isprăvit-au munca grea.. în ocoluri pun Şi nutreţ: otavă unul.. Înv.LITERATURA PENTRU COPII .. Intră veselă şi-ncepe frunze tinere să-mbuce... Fraţii-tremurau de ciudă. lângă poartă. He. se alege cu nimică. dar cum ? Ocolul gol ? Ce să cate-n el Joiana?... Apoi.

LITERATURA PENTRU COPII . Mirela Barcan . fiecare citeşte în gând fragmentul care-i revine din textul " Moştenirea ". Se confruntă predicţiile făcute de copii cu finalul real al textului. 1. drept moştenire. apoi discută cu ceilalţi despre eventualele greşeli pe care le-au făcut. snoave. • Pe rând. Reveniţi la grupul de unde aţi plecat şi spuneţi-le colegilor ce aţi aflat referitor la vocabularul textului. prin adresarea unor întrebări de continuare. celor trei fii ai săi. o vacă ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se încurajează dezbaterea. fiecare citeşte cu voce tare colegilor de echipă. • Se întocmeşte " Harta sălii". poezii care îl au ca personaj pe Păcală cunoaşteţi ? • Se distribuie fragmentele numerotate de la 1 la 5. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Povestirea textului în lanţ. 2. Fiecare copil povesteşte colegilor partea din text pe care a citito el. • Cum aţi fi procedat dacă aţi fi fost unul dintre fiii moştenitori ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • La care dintre fraţi crezi că a tras vaca ? De ce ?__________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se împarte fişa cu fragmentul nr. 6 înregistrează pe o foaie felul cum citeşte fiecare coleg de grupă. Elevul nr. • Explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute. • Activitate individuală în cadrul echipei. apelaţi la ajutorul învăţătoarei. Înv. 3. Timp de 5 minute. Întâlniţi-vă cu colegii care au primit acelaşi fragment ca şi voi şi încercaţi împreună să explicaţi cuvintele subliniate pe fişă.CURS OPŢIONAL . învăţătoarea fiind neutră la toate părerile exprimate de copii. argumentând răspunsul: Vi se pare normal gestul bătrânului de a lăsa.Moştenirea ( aplicaţii pe text ) de Petre Dulfu • " Spargerea gheţii ".Ce ştiţi despre Păcală ? Ce povestiri. Dacă a mai rămas vreun cuvânt neexplicat. 6 şi se lecturează în cadrul grupului. • Răspundeţi în scris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful