mostenirea_petre_dulfu

Moştenirea ( 1 ) de Petre Dulfu Undeva, pe-aici, sub cerul scumpei noastre Românii, Într-un sat, trăia - se zice - un moşneag

,ce-avea trei fii. Cei mai vârstnici, de ! ca lumea ! când mai buni şi când mai răi, Când mai dezgheţaţai la minte, când mai proşti, sărmani de ei. Cel mic însă ... altă fire ! Suflet bun, dar mult poznaş. Ca să facă el un lucru, cum se făptuieşte, aş ! Toate le făcea sucite şi pe dos, de te-ncruceai. Un nătâng, un gură cască îţi părea - când îl vedeai. Îi ieşeau la capăt însă toate-aşa de minunat, Că de fapta-i săvârşită locului stăteai mirat. O plăcere-avea: de lacomi, de neghiobi, să-şi râză-n lege ! Şi, ca el, la gard prostia cine mai ştia s-o lege ?

Moştenirea ( 2 ) de Petre Dulfu " Năzdrăvan !" ziceau o seamă. Alţii: "Ba e un ţicnit !", Iar la urmă, toţi: " Păcală" oamenii l-au poreclit. Într-o zi , bătrânu-şi cheamă fii lângă pat: - Mi-e rău ! Mi-a venit pesemne ceasul ... Rămâneţi cu Dumnezeu ! Aş fi vrut, la despărţire, să vă las ceva strânsură, Că eu ştiu ce greu o duce un sărac ... şi câte-ndură ! Dar în lume nu-i pe vrute, faci atât cât ţi-e puterea După ani de străduinţă, doar o vacă mi-e averea. Stăpâniţi-o pe Joiana, voi, băieţi, când n-oi mai fi; Între voi, ca fraţi de-un tată, împărţiţi-o cum veţi şti ! Zise, şi vroia-nainte să-şi urmeze cuvântarea. Nemiloasa moarte însă i-a curmat pe veci suflarea.

Înv. Mirela Barcan - LITERATURA PENTRU COPII - CURS OPŢIONAL

. . că se-adună lumea-n drum ! Ia să ne-mpăcăm mai bine ! .Zău. Pân' să vie vaca de pe câmp. Şi pe bietul tata. Lui. cuminte socoteală ! Unde i-o plăcea Joianei !. c-un" Doamne-ajută" grabnic în pădure pleacă. Hai câte-un ocol în curte să ne facem fiecare. stăruia că numai lui.Ho ! grăi-n sfârşit ăl mare. Iar Păcală ?. Până când închise ochii. Las' că ştiu eu pe Joiana cum s-o trag în partea mea !" Mijlociul.nu tot eu l-am căutat ? De acestea multe încă cei doi fraţi îşi tot spuneau.. Şi .. Drept la vacă. .Moştenirea ( 3 ) de Petre Dulfu După ce l-au dus la groapă. de la mâncare. colea. măi Păcală ? . o să-mi aşez ocolul lângă poartă chiar.Ba să fie cu iertare ! mijlociu-i răspundea. Din noi trei acela singur îi va fi stăpânitorul. o biată vacă ? Cel mai mare. sta deoparte.Haidem ( zise mijlociul ). ce să facă ? Între dânşii cum să-mpartă. Fiindcă el doar a-ngrijit-o.CURS OPŢIONAL ... Şi-amândoi. una. Eu. tot cam astfel se gândea şi el să facă. Fie cum aţi chibzuit ! " Bun de tot ! cel mare-n sine se gândeşte mulţumit.. două. i-asculta cum se sfădeau.Ce să zic ? răspunde-acesta. băietanii . cine .. Mirela Barcan . eu am singur.ntr-al cui ocol va pune dânsa mai întâi piciorul.LITERATURA PENTRU COPII .De ! să ne-mpăcăm ! dar cum ? .Lesne ! . scumpe frate ! mă-nţelegi ? Că de treburile casei eu văzut-am.Dar tu ce zici. i se cuvine vaca şi că n-o dă nimănui. Înv. .cât a stat bolnav la pat. trei feciori. ani întregi.. Moştenirea ( 4 ) de Petre Dulfu . de pe când era viţea ! . .

ce-i trebuia: Ramuri tinere-nfrunzite. Şi Joiana. din fagi. Înv. Aş spre ocoalele cu fân Ea se uită-abia în treacăt. mirosindu-le puţin.. privesc la ea.CURS OPŢIONAL . Fraţii-tremurau de ciudă. acu-i acu..LITERATURA PENTRU COPII . Apoi. la frunzarul lui Păcală drept se duce. dar cum ? Ocolul gol ? Ce să cate-n el Joiana?. însă ce puteau să facă ? Şi-a rămas din ziua aceea singur el stăpân pe vacă. altul: fân de cel mai bun. Mirela Barcan .. "În ocolul meu intra-va .. să-i placă vacii ! . Merse şi el de-şi aduce. Moştenirea ( 6 ) de Petre Dulfu Soarele-asfinţea departe.. " Iar Păcală. al lor frate ? Sub un plop în vremea asta s-odihnea trântit pe spate.. din huceag. Ei. Numai când văzu că dânşii isprăvit-au munca grea.. lângă poartă. " Iac-aşa ! ... -Ha-ha-ha ! vedeţi ? Păcală începu râzând să zică: După prea mult cine-aleargă. laţi îşi făuresc şi pari. He.Moştenirea ( 5 ) de Petre Dulfu Taie. în ocoluri pun Şi nutreţ: otavă unul. dup-o culme din apus. de stejar. Tot aşa şi mijlociul . măi nene ! Peste cine-o da norocul ? Fraţii. cu barda. Fuga !. Chiar cum intri. Din stejari. Şi-nspre seară-aveau în curte amândoi câte-un ocol. Doar atâta .. Şi-njghebă din ele-acolo pe-apucatele-un frunzar.. de răchită. se alege cu nimică. vine de la câmp spre cas-alene. haide. A intrat pe poartă-n curte. alt nimica înăuntru n-a mai pus." cel mai mare se gândea.. Intră veselă şi-ncepe frunze tinere să-mbuce. muţi.. cară la spinare: fagi mai tineri şi stejari.. iat-o.

1. 3. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Povestirea textului în lanţ. argumentând răspunsul: Vi se pare normal gestul bătrânului de a lăsa. • Răspundeţi în scris. • Se întocmeşte " Harta sălii". Reveniţi la grupul de unde aţi plecat şi spuneţi-le colegilor ce aţi aflat referitor la vocabularul textului. • Activitate individuală în cadrul echipei. Se confruntă predicţiile făcute de copii cu finalul real al textului. fiecare citeşte cu voce tare colegilor de echipă. fiecare citeşte în gând fragmentul care-i revine din textul " Moştenirea ". Fiecare copil povesteşte colegilor partea din text pe care a citito el. învăţătoarea fiind neutră la toate părerile exprimate de copii. 2. 6 înregistrează pe o foaie felul cum citeşte fiecare coleg de grupă. • Explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute.Ce ştiţi despre Păcală ? Ce povestiri. Înv. apoi discută cu ceilalţi despre eventualele greşeli pe care le-au făcut.LITERATURA PENTRU COPII . Elevul nr. apelaţi la ajutorul învăţătoarei. • Pe rând. Întâlniţi-vă cu colegii care au primit acelaşi fragment ca şi voi şi încercaţi împreună să explicaţi cuvintele subliniate pe fişă.Moştenirea ( aplicaţii pe text ) de Petre Dulfu • " Spargerea gheţii ". celor trei fii ai săi. 6 şi se lecturează în cadrul grupului.CURS OPŢIONAL . • Cum aţi fi procedat dacă aţi fi fost unul dintre fiii moştenitori ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • La care dintre fraţi crezi că a tras vaca ? De ce ?__________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se împarte fişa cu fragmentul nr. o vacă ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se încurajează dezbaterea. Dacă a mai rămas vreun cuvânt neexplicat. Mirela Barcan . drept moştenire. snoave. prin adresarea unor întrebări de continuare. Timp de 5 minute. poezii care îl au ca personaj pe Păcală cunoaşteţi ? • Se distribuie fragmentele numerotate de la 1 la 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful