Moştenirea ( 1 ) de Petre Dulfu Undeva, pe-aici, sub cerul scumpei noastre Românii, Într-un sat, trăia - se zice - un moşneag

,ce-avea trei fii. Cei mai vârstnici, de ! ca lumea ! când mai buni şi când mai răi, Când mai dezgheţaţai la minte, când mai proşti, sărmani de ei. Cel mic însă ... altă fire ! Suflet bun, dar mult poznaş. Ca să facă el un lucru, cum se făptuieşte, aş ! Toate le făcea sucite şi pe dos, de te-ncruceai. Un nătâng, un gură cască îţi părea - când îl vedeai. Îi ieşeau la capăt însă toate-aşa de minunat, Că de fapta-i săvârşită locului stăteai mirat. O plăcere-avea: de lacomi, de neghiobi, să-şi râză-n lege ! Şi, ca el, la gard prostia cine mai ştia s-o lege ?

Moştenirea ( 2 ) de Petre Dulfu " Năzdrăvan !" ziceau o seamă. Alţii: "Ba e un ţicnit !", Iar la urmă, toţi: " Păcală" oamenii l-au poreclit. Într-o zi , bătrânu-şi cheamă fii lângă pat: - Mi-e rău ! Mi-a venit pesemne ceasul ... Rămâneţi cu Dumnezeu ! Aş fi vrut, la despărţire, să vă las ceva strânsură, Că eu ştiu ce greu o duce un sărac ... şi câte-ndură ! Dar în lume nu-i pe vrute, faci atât cât ţi-e puterea După ani de străduinţă, doar o vacă mi-e averea. Stăpâniţi-o pe Joiana, voi, băieţi, când n-oi mai fi; Între voi, ca fraţi de-un tată, împărţiţi-o cum veţi şti ! Zise, şi vroia-nainte să-şi urmeze cuvântarea. Nemiloasa moarte însă i-a curmat pe veci suflarea.

Înv. Mirela Barcan - LITERATURA PENTRU COPII - CURS OPŢIONAL

.. Iar Păcală ?.nu tot eu l-am căutat ? De acestea multe încă cei doi fraţi îşi tot spuneau. cine .Zău.Dar tu ce zici.Haidem ( zise mijlociul ). Şi-amândoi. ani întregi. .De ! să ne-mpăcăm ! dar cum ? . Moştenirea ( 4 ) de Petre Dulfu . scumpe frate ! mă-nţelegi ? Că de treburile casei eu văzut-am.ntr-al cui ocol va pune dânsa mai întâi piciorul. Fiindcă el doar a-ngrijit-o. i-asculta cum se sfădeau. Las' că ştiu eu pe Joiana cum s-o trag în partea mea !" Mijlociul. o biată vacă ? Cel mai mare. Din noi trei acela singur îi va fi stăpânitorul.Ba să fie cu iertare ! mijlociu-i răspundea. sta deoparte. Eu.Lesne ! . ce să facă ? Între dânşii cum să-mpartă. tot cam astfel se gândea şi el să facă. .Moştenirea ( 3 ) de Petre Dulfu După ce l-au dus la groapă. Pân' să vie vaca de pe câmp. că se-adună lumea-n drum ! Ia să ne-mpăcăm mai bine ! . una. . stăruia că numai lui.. de pe când era viţea ! . Înv... două. eu am singur. colea. băietanii . trei feciori.CURS OPŢIONAL .cât a stat bolnav la pat.Ho ! grăi-n sfârşit ăl mare. Şi pe bietul tata. c-un" Doamne-ajută" grabnic în pădure pleacă.Ce să zic ? răspunde-acesta. Până când închise ochii. măi Păcală ? .. cuminte socoteală ! Unde i-o plăcea Joianei !. o să-mi aşez ocolul lângă poartă chiar. Hai câte-un ocol în curte să ne facem fiecare. . Mirela Barcan . i se cuvine vaca şi că n-o dă nimănui. Drept la vacă.. de la mâncare.. Lui. Fie cum aţi chibzuit ! " Bun de tot ! cel mare-n sine se gândeşte mulţumit.LITERATURA PENTRU COPII . Şi .

. Chiar cum intri.Moştenirea ( 5 ) de Petre Dulfu Taie. cu barda. măi nene ! Peste cine-o da norocul ? Fraţii. din huceag. Fraţii-tremurau de ciudă.. Şi Joiana. însă ce puteau să facă ? Şi-a rămas din ziua aceea singur el stăpân pe vacă. dup-o culme din apus. Mirela Barcan . Tot aşa şi mijlociul .. Intră veselă şi-ncepe frunze tinere să-mbuce. "În ocolul meu intra-va .LITERATURA PENTRU COPII .. de răchită... ce-i trebuia: Ramuri tinere-nfrunzite. Din stejari. Numai când văzu că dânşii isprăvit-au munca grea. " Iar Păcală.. Merse şi el de-şi aduce. Fuga !. alt nimica înăuntru n-a mai pus. Apoi. altul: fân de cel mai bun.. de stejar. muţi." cel mai mare se gândea.... " Iac-aşa ! .. vine de la câmp spre cas-alene. Înv. acu-i acu. haide.CURS OPŢIONAL . -Ha-ha-ha ! vedeţi ? Păcală începu râzând să zică: După prea mult cine-aleargă. A intrat pe poartă-n curte. iat-o. Şi-njghebă din ele-acolo pe-apucatele-un frunzar. Şi-nspre seară-aveau în curte amândoi câte-un ocol. laţi îşi făuresc şi pari. Moştenirea ( 6 ) de Petre Dulfu Soarele-asfinţea departe. se alege cu nimică. din fagi.. lângă poartă. dar cum ? Ocolul gol ? Ce să cate-n el Joiana?. Doar atâta . Ei. la frunzarul lui Păcală drept se duce. în ocoluri pun Şi nutreţ: otavă unul. mirosindu-le puţin. Aş spre ocoalele cu fân Ea se uită-abia în treacăt.. He. să-i placă vacii ! . privesc la ea. cară la spinare: fagi mai tineri şi stejari. al lor frate ? Sub un plop în vremea asta s-odihnea trântit pe spate.

fiecare citeşte în gând fragmentul care-i revine din textul " Moştenirea ". fiecare citeşte cu voce tare colegilor de echipă. poezii care îl au ca personaj pe Păcală cunoaşteţi ? • Se distribuie fragmentele numerotate de la 1 la 5. 6 şi se lecturează în cadrul grupului. 6 înregistrează pe o foaie felul cum citeşte fiecare coleg de grupă. • Răspundeţi în scris. • Explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute. apelaţi la ajutorul învăţătoarei. Elevul nr. Fiecare copil povesteşte colegilor partea din text pe care a citito el. Mirela Barcan .CURS OPŢIONAL . • Pe rând.Ce ştiţi despre Păcală ? Ce povestiri. celor trei fii ai săi. Timp de 5 minute. Dacă a mai rămas vreun cuvânt neexplicat. snoave. argumentând răspunsul: Vi se pare normal gestul bătrânului de a lăsa. Înv.Moştenirea ( aplicaţii pe text ) de Petre Dulfu • " Spargerea gheţii ".LITERATURA PENTRU COPII . prin adresarea unor întrebări de continuare. • Activitate individuală în cadrul echipei. • Cum aţi fi procedat dacă aţi fi fost unul dintre fiii moştenitori ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • La care dintre fraţi crezi că a tras vaca ? De ce ?__________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se împarte fişa cu fragmentul nr. drept moştenire. Întâlniţi-vă cu colegii care au primit acelaşi fragment ca şi voi şi încercaţi împreună să explicaţi cuvintele subliniate pe fişă. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Povestirea textului în lanţ. 3. • Se întocmeşte " Harta sălii". Reveniţi la grupul de unde aţi plecat şi spuneţi-le colegilor ce aţi aflat referitor la vocabularul textului. Se confruntă predicţiile făcute de copii cu finalul real al textului. apoi discută cu ceilalţi despre eventualele greşeli pe care le-au făcut. o vacă ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ • Se încurajează dezbaterea. 2. învăţătoarea fiind neutră la toate părerile exprimate de copii. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful