Sunteți pe pagina 1din 1

Măsuri de siguranţă

1.Acest produs trebuie folosit doar prin alimentare de la priza de 12V a


brichetei.
2.Nu porniţi maşina atunci când Modulatorul Playbox este conectat la priza
brichetei, deoarece riscaţi să se ardă siguranţele.
3.Manevraţi dispozitivul doar atunci când maşina este oprită pentru a evita
producerea unor accidente.
4.Nu expuneţi dispozitivul razelor solare directe.
5.Evitaţi folosirea dispozituvului intr-un câmp magnetic puternic.
6.Nu supuneţi dispozitivul unui impact puternic datorat unei caderi de la
inaltimi mari.
7.Feriţi dispozitivul de contactul cu orice lichide.
*Va rugăm să citiţi acest manual inainte de utilizare. 8.Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorarile cauzate de utilizarea
necorespunzătoare a dispozitivului şi pentru repararea sau schimbarea
bateriei.
9.Setaţi dispozitivul în poziţia PAUSE atunci când opriţi maşina sau
deconectaţi hard discul portabil pentru a evita deteriorarea modulatorului
Playbox sau a hard discului.

Date tehnice

Dimensiunile produsului
Greutatea produsului

Banda de frecvenţă
Putere la intrare

Putere la ieşire În conformitate cu CE


Modulare
Manual de utilizare Putere la ieşire în funcţie
de USB

Atenţie!
Acest produs poate fi folosit doar prin conectare la o priză de Sfaturi pentru o folosire avantajoasă a dispozitvului Playbox
brichetă auto cu o putere de 12volţi.
[Moduri de reducere a zgomotelor]
Conţinutul pachetului
1.Nu îl expuneţi razelor solare directe.
Unitatea principală / Cablul stereo / Siguranţe de schimb / Manual de utilizare 2.Nu aşezaţi dispozitivul Playbox în apropierea unui magnet sau a
dispozitivelor care creează putere electrică mare.
3.Selectaţi frecvenţa care nu este folosită pentru emisii.

Pornire - 1 [Aranjarea unui director de memorie]


- Dispozitivul Playbox deţine capacitatea de a reda doar fişierele de muzică
Atunci când folosiţi modulatorul Playbox cu dispozitive audio dintr-un director denumite şi de a se muta în alte directoare
portabile, - Permite aranjarea fişierelor în ordine şi folosirea acestora în mod
Playbox Nitro 28as vă permite folosirea dispozitivelor audio portabile sub corespunzător
forma unui player MP3, a unui CD player, a unui DVD player portabil sau
telefon mobil prin orice difuzor radio FM. 1.Crearea unui director denumit MP3 sau Playbox

1.Modulatorul Playbox porneşte în mod automat în momentul conectării la MP3 Playbox


priza brichetei auto.
* De asemenea, puteţi porni şi opri dispozitivul prin ţinerea butonului de pornire apăsat
timp de 2 secunde. Dacă nu detectează niciun semnal audio timp de 1 oră,
dispozitivul se opreşte automat. 2.Creaţi sub+directoare care aparţin directorului principal
2.Porniţi radioul şi apăsaţi butonul SEARCH (căutare). Aparatul începe să Recomandăm stocarea a 20 de fiţiere într-un singur sub-director pentru a
caute şi setează automat o frecvenţă liberă, care nu este utilizată pentru găsi mai uşor fişierele.
radiodifuziune. Ajustaţi aceeaşi frecvenţă de radio ca şi frecvenţa Playbox
Nitro 28as.
* Selectaţi manual o frecvenţă după cum se arată în continuare. Selectaţi o frecvenţă
care nu este folosită pentru radiodifuziune şi potriviţi frecvenţa aparatului Playbox
Nitro 28as cu cea a aparatului radio folosind butonul sau .
3.Conectaţi dispozitivul audio portabil (MP3P, CDP, PMP, PDA (Personal
Digital Assitant), sistemul de navigaţie sau telefonul mobil etc.) la Playbox 3.Puteţi căuta fişierele dorite, într-un mod simplu şi rapid prin funcţia de
Nitro 28as cu ajutorul cablului stereo inclus. mutare a directorului chiar şi dacă aţi stocat un număr mare de fişiere.
4.Porniţi dispozitivul audio şi apăsaţi butonul PLAY.
5.Reglaţi volumul la o valoare care să vă permită captarea unui semnal de
cea mai inaltă calitate
*Reglaţi volumul dispozitivului audio la nivel mediu şi reglaţi-l folosindu-vă de volumul
radio.

Funcţii şi descriere - 4 Pornire - 2


4.Apăsaţi butonul MEM pentru stabilirea frecvenţei; puteţi salva până la 7
Atunci când folosiţi modulatorul Playbox cu dispozitive de memorie
frecvenţe.
Playbox Nitro 28as vă permite ascultarea de fişiere MP3, WMA în dispozitive de
[Folosirea frecvenţelor stocate]
memorie cum ar fi stocare USB, card SD prin orice difuzor radio FM.
1. Apăsaţi butonul MEM.
2. Apăsaţi butonul MEM în mod repetat până când ajungeţi la frecvenţa dorită.
1.Modulatorul Playbox porneşte în mod automat în momentul conectării la priza
3. Încetaţi să apăsaţi butonul MEM în momentul în care aţi găsit frecvenţa dorită.
brichetei auto.
* De asemenea, puteţi porni şi opri dispozitivul prin ţinerea butonului de pornire apăsat timp de 2
[Schimbare director] –Căutare fişier (mapă) specific/ă şi redarea sa secunde. Dacă nu sesizează niciun semnal audio timp de 1 oră, dispozitivul se opreşte automat.
*Playbox Nitro 28as are o opţiune care poate să redea fişiere audio doar în anumite fişiere/mape
2.Porniţi radioul şi apăsaţi butonul SEARCH (căutare). Aparatul începe să caute
denumite MP3, sau SoundFly.
Alcătuiţi fişiere/mape denumite MP3 şi SoundFly şi stocaţi fişiere audio în aceste foldere, apoi şi setează automat o frecvenţă liberă, care nu este utilizată pentru radiodifuzi-
Playbox Nitro 28as va reda fişierele audio din folderele respective. une. Ajustaţi aceeaşi frecvenţă de radio ca şi frecvenţa Playbox Nitro 28as.
* Playbox Nitro 28as suportă până la 20 de subdirectoare pentru fiecare director principal şi * Selectaţi manual o frecvenţă după cum se arată în continuare. Selectaţi o frecvenţă care
poate reda până la 1999 de fişiere audio. nu este folosită pentru radiodifuziune şi potriviţi frecvenţa aparatului Playbox Nitro 28as cu
* Dacă nu definiţi folderul/mapa, Playbox Nitro 28as va reda unul după altul toate fişierele MP3 cea a aparatului radio folosind butonul sau .
şi WMA din toate fişierele. 3.1.Conectaţi USB-ul sau cardul SD la Playbox Nitro 28as. Portul USB este
plasat în partea inferioară, iar slotul SD pe partea laterală dreaptă a Playbox
Nitro 28as.Fişierele MP3 sau WMA stocate în unităţile de memorie vor fi redate
automat. Dispozitivul Playbox Nitro 28as suportă doar fişierele MP3 şi WMA,
celelalte tipuri de fişiere şi fişierele blocate de DRM (Digital Rights Management)
Folderul MP3 suporta pana la 20 subdirectoare nu sunt redate (tip format: FAT32).

[Caracteristica de numerotare a fişierelor şi folderelor/mapelor]


*Playbox Nitro 28as numerotează automat fişierele şi folderele/mapele.

Pornire - 2 Funcţii şi descriere - 3


[Schimbarea modului de afişare]
*Folosind mediile de stocare USB, cardul SD si MMC, se asigură
Apăsând şi acţionând butonul timp de aproximativ 2 secunde în modul de
- recunoaşterea de până la 32 GB, 1999 fişiere
ascultare muzică, afişajul se va schimba în cele 2 moduri descrise mai jos
- Suport pentru încărcarea directorului de până la 5 nivele, maxim 20 de
directoare.
* Folosirea altui tip de card de memorie (CF Memory stick – memorie portabilă)
- va trebui să conectaţi un convertor USB corespunzător.
* Utilizarea cardului de memorie (SD, MMC - MultiMediaCard)
- recunoaşte de până la 1999 fişiere de 16Gbyte (SDHC – Secure Digital High
Capacity). Suportă încărcarea directoarelor de până la nivelul 5 de profunzime,
maxim 20 directoare.
*Folosirea hard disk-ului portabil
[Caracteristica de repetare]
- când folosiţi un hard disc portabil, trebuie să împărţiţi discul în mai puţin de
1.Apăsând şi acţionând butonul timp de aproximativ 2 secunde în modul de
32Gbyte şi să îl formataţi cu FAT32. Playbox Nitro 28as recunoaşte numai primul
ascultare Muzică, caracteristica de repetare se va activa. Aveţi posibilitatea de a
drive sub 32 Gbyte, deci trebuie să stocaţi fişierele în primul drive.
alege opţiunile Repetă Fişier/Repetă Folder (mapă)/Normal tinând apăsat
butonul MENU/REPEAT timp de 2 secunde.

4.Reglaţi volumul prin funcţia de reglare a dispozitivului Playbox. *FRP: Repetă fişier curent
* DRP: Repetă folder (mapă) curent/ă
*NOR: Revenire la modul normal de la cel de repetare

[Memorarea/Stocarea frecvenţelor]
1.Selectaţi frecvenţa dorită folosind butoanele MENU şi
2.Apăsaţi butonul MEM şi pe ecran va apărea simbolul [-], după cum este arătat
mai jos.
3.Selectaţi adresa de memorie dorită utilizând butonul .

Funcţii şi descriere - 2 Funcţiile butoanelor - 1


[Selectare Interval de Afişare RDS] Apăsare & menţinere
Buton Manevrare prin apăsare Afisare Afisare
1.Acţionaţi scurt butonul MENU/REPEAT de patru ori consecutiv. timp de 2 secunde

2.Selectaţi intervalul cu ajutorul butoanelor .( 2 ~ 6 secunde ) 1. Redare Muzică & Pauză Modificaţi Modul de Afişare
3.Apăsaţi din nou butonul MENU/REPEAT. Muzică
2. Salvaţi frecvenţa şi setaţi
frecvenţa salvată în Modul
Meniu

Redare fişier anterior Accesare director anterior

[Selectare Autosincronizare RDS] Redare fişier următor Accesare director urmator


*Autosincronizare RDS este caracteristica care permite radioului să urmărească şi să se
identifice cu frecvenţa utilizată de Playbox Nitro 28as, ulterior opririi funcţiei Auto Scan.
*Funcţionarea aceastei caracteristici poate fi limitată în funcţie de tipul de sistem audio al
vehiculului.
Schimbare frecvenţă Repetarea fişierului care rulează.

1.Acţionaţi scurt butonul MENU/REPEAT de cinci ori consecutiv


2.Porniţi funcţia de Autosincronizare selectând modul SYC cu ajutorul Repetarea directorului care
butoanelor . rulează.

Revenire la modul normal de la


modul repetare.

Trecere la frecvenţa următoare Trecere la frecvenţa următoare


(intervale de 0.1MHz) (intervale de 1MHz)
[Modificare interval de pauză redare]
*Intervalul de pauză al acestei caracteristici se consideră din momentul în care Auto Scan
termină de redat lista de muzică. Puteţi căuta frecvenţa radio în acest interval. Volum sus & jos
1. Acţionaţi scurt butonul MENU/REPEAT de şase ori consecutiv.
2. Selectaţi intervalul utilizând butoanele . (timp de 6-12 secunde)
Selectare Metoda RDS de
Afişare (Scrolling sau Normal)

Funcţiile butoanelor - 2 Funcţii şi descriere - 1


Apăsare & menţinere [Selectare listă de muzică & redare]
Buton Manevrare prin apăsare Afisare Afisare
timp de 2 secunde 1.Acţionaţi butonul ,pentru selectarea opţiunilor play sau pause.
Schimbare Interval de Afişare în 2.Săriţi la fişierul anterior sau următor apăsând în timp ce muzica este în
modul RDS normal curs de redare.
3.Săriţi la directorul anterior sau următor ţinând apăsat butonul timp de
aproximativ 2 secunde în timp ce muzica este în curs de redare.

Iniţiere RDS Auto Sync dupa ce


[Selectare USB sau SD sau Telefon Mobil MP3]
s-a încheiat Auto Scan. Tineţi apăsat butonul MEM/SD-USB timp de aproximativ 2 secunde.
SYC: Initiere auto sync
NDR: potriveşte frecvenţa
manual

Schimbaţi timpul de aşteptare


din momentul în care Auto Scan
s-a terminat pentru a începe [Ajustare frecvenţă]
rularea muzicii. (6-12 secunde) 1.Apăsaţi butonul MENU/REPEAT.
Iniţiere Auto Scan(căutare Alimentare on/off (pornit/oprit) *1 2.Selectaţi frecvenţa cu ajutorul butoanelor .
automată de canal liber)
3.Apăsaţi din nou butonul MENU/REPEAT.

[Ajustare volum]
Alimentare on/off (pornit/oprit) *2 1.Acţionaţi de 2 ori consecutiv butonul MENU/REPEAT
2.Ajustaţi volumul cu ajutorul butonului (7 nivele)
* Această funcţie este disponibilă doar în cazul conectării la dispozitive de memorie

Selectare [Selectare Metodă RDS de Afişare]


Card SD < - >
1.Acţionaţi scurt butonul MENU/REPEAT de patru ori repetat.
2.Selectaţi Metoda RDS de afişare cu ajutorul butoanelor .
3.Apăsaţi din nou butonul MENU/REPEAT.
Stick memorie USB < - > * În modul normal (NOR)
Datele RDS vor fi afişate ca fiind unităţi de 8 caractere la intervale selectate.
În modul scrolling (SCR), Datele RDS vor fi afişate animat la interval de câte o
secundă.

Funcţiile telecomenzii - 1 Funcţiile telecomenzii - 2

Selectarea modului de afişsaj


Schimbare [Repetare]
frecvenţă/egalizator/timp rămas *Apăsaţi butonul REPEAT, piesa pe care o ascultaţi va fi redată în mod repetat. Apăsaţi din
cardului USB-SD
nou butonul REPEAT pentru a opri această funcţie.

Repetare [Trecerea la un alt dosar]


*Apăsaţi tasta pentru a trece la directorul precedent. Prima piesă a directorului va fi
Trecere la
redată.
directorul *Apăsaţi tasta pentru a trece la următorul director. Prima piesă a directorului va fi
precedent Trecere la directorul redată.
urmator
[Controlul volumului]
Volum - plus * Apăsaţi tasta VOL, pentru a creşte sau reduce volumul.
Trecere la fisierul
precedent Trecere la fisierul
urmator (Treceţi la piesa anterioară/următoare)
* Apăsaţi tasta pentru a trece la piesa anterioară.
Redare, * Apăsaţi tasta pentru a trece la piesa următoare.
pauza Volum - minus

Derulare inainte [Derulare rapidă înainte & înapoi]


Derulare * Apăsaţi tasta pentru a derula înapoi două, cinci sau zece piese.
inapoi Tracere directa * Apăsaţi tasta pentru a derula înainte două, cinci sau zece piese.
FREQ
la frecventa stocata
Trecere la [Setarea frecvenţei]
frecventa Trecere la urmatoarea * Apăsaţi tastele , frecvenţa se va muta înainte/înapoi la intervale de 0.1
MHz.
anterioara frecventa
* Apăsaţi lung (timp de 2 secunde) tasta , frecvenţa se va muta
Repetarea sectiunii înainte/înapoi la intervale de 0.1 MHz.
Marcare dintre A si B
[Trecere rapidă la frecvenţele salvate]
TM

*Apăsaţi tasta pentru a trece direct la una dintre cele 7 frecvenţe care pot fi salvate.

[Repetarea secţiunii definite]


*Apăsaţi tasta pentru a stabili un punct de start al repetiţiei.
*Apăsaţi tasta pentru a stabili un punct terminal pentru repetiţiei, în acest timp fiind
redată şi secţiunea definită.
[Detaliile operaţiunilor]
*Apăsaţi din nou tasta pentru a anula repetiţia.
Vă rugăm să îndepărtaţi folia protectoare inaintea folosirii telecomenzii.
Apăsaţi butonul şi selectaţi între modul SD şi USB. (Marcarea)
(Selectarea modului de afişaj)` * Puteţi folosi această caracteristică în cazul în care timpul de radare este de lungimea unui
fişier de lectură & fişier lingvistic. Înainte de oprirea dispozitivului, apăsaţi tasta pentru
[Pornire funcţie Auto Scan] a memora momentul. La următoarea pornire a dispozitivului acesta va reda fişierul de la
*Acţionaţi butonul SEARCH (Căutare) şi Playbox Nitro 28as va începe automat căutarea momentul salvat.
celei mai clare frecvenţe.

S-ar putea să vă placă și