Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE AN

2°.3 CALCULUL TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE [2]

Curelele trapezoidale se utilizează în general pentru transmiterea unor puteri


P mai mici sau egale cu 1200 [kW], la viteze periferice v de pînă la 40 m/s şi
rapoarte de transmitere i12 pînă la 7 (excepţional 10).
În funcţie de mărimea raportului dintre lăţimea de calcul măsurată pe linia
neutră şi înălţimea secţiunii curelei h, curelele trapezoidale se execută în două
variante: clasice şi înguste.
Curelele trapezoidale clasice se execută în următoarele tipodimensiuni: Y,
Z, A, B, C, D, E, putându-se utiliza la viteze periferice v de pâna la 30 m/s.
Curele trapezoidale înguste se execută în următoarele tipodimensiuni: SPZ,
SPA, SPB, SPC, putându-se utiliza la viteze periferice v de pâna la 40 m/s. Ele
posedă o capacitate portantă mai mare, ca urmare a repartizării mai bune a sarcinii
pe lăţime, asigurând astfel posibilitatea reducerii cheltuielilor materiale pentru
curea şi roată. Datorită acestui fapt la construcţiile noi se recomandă utilizarea
curelelor trapezoidale înguste, cele clasice fiind utilizate numai la utilaje existente,
în cazul unor reparaţii sau modificări.
Pentru dimensiunile principale ale roţilor de curea se va consulta STAS
1162-77.
Alegerea distanţei axiale între cele două limite prescrise se face ţinând
seama de influenţa acesteia asupra durabilităţii curelei, numărul de curele necesar
precum şi de anumite condiţii de gabarit impuse. Dacă nu avem limitată distanţa
axială prin condiţii de gabarit, se recomandă alegerea distanţei axiale spre limita
maximă pentru a mări durabilitatea curelei prin micşorarea frecvenţei îndoirilor şi
micşorarea numărului necesar de curele.

A. DATE DE BAZĂ

1. Puterea de calcul la arborele conducător, Pc:


Pc = 2,56 kW;

2. Turaţia roţii de curea conduse, n1:


n1 = 1430 rot/min;

3. Turaţia roţii de curea conduse, n2:


n2 = 700,98 rot/min;

B. CALCULUL TRANSMISIEI

4. Raportul de transmitere, i:
i= 2;
pag.25
PROIECT DE AN

5. Tipul curelei:
- conform nomogramei fig.12.3 - SPZ;

6. Diametrul primitiv al roţii mici, Dp1:


- conform STAS 1162 – 77: Dp1 = 100 mm;

7. Diametrul primitiv al roţii mari, Dp2:


Dp2 = i⋅ Dp1 = 2⋅ 100 = 204 mm;

8. Diametrul mediu al roţilor de curea, Dpm:


D p1 + D p 2 100 + 204
Dpm = = = 152 mm;
2 2

9. Distanţa dimtre axe (preliminată), A:


0,7⋅ (Dp1 + Dp2) ≤ A ≤ 2⋅ (Dp1 + Dp2);
0,7⋅ (100 + 240) ≤ A ≤ 2⋅ (100 + 240);
212,8 ≤ A ≤ 480 ⇒ A = 410 mm;

10. Unghiul dintre ramurile curelei, γ :


D p 2 − D p1 240 − 100
γ = 2 ⋅ arcsin = 2 ⋅ arcsin = 14 ,57 °;
2⋅A 820
γ =14 ,57 °;

11. Unghiul de înfăşurare pe roata mică de curea, β 1:

β 1 = 180° - γ = 180° - 14,57° = 165,43° ;

12. Lungimea primitivă a curelei, Lp:


(D p2 − D p1 )
2

L p = 2 ⋅ A + π ⋅ D pm + = 820 + 477 ,88 + 6,59 = 1304 ,47 mm → 1250 mm ;


4⋅ A

13. Distanţa dintre axe (calcul de definitivare), A:


A=p+ p 2 −q
,în care:
p = 0,25⋅ Lp – 0,393⋅ (Dp1 + Dp2) =312,5 –119,42⇒
p = 193,028.
q = 0,125⋅ (Dp2 – Dp1)2 = 0,125⋅ 10816 ⇒
q = 1352.
A =193 ,028 + 35907 ,8 =193 ,028 +189 ,493 ;
A =382 ,521 mm;

14. Viteza periferică a curelei, v:


pag.25
PROIECT DE AN

D p1 ⋅ n1 100 ⋅ 1430
v= = = 7,486 m/s ;
19100 19100

15. Coeficientul de funcţionare, cf:


cf = 1,2; conform tabelului 12.5. [2]

16. Coeficientul de lungime, cL:


cL = 0,94; conform tabelului 12.6. [2]

17. Coeficientul de înfăşurare, cβ :


cβ = 0,96; conform tabelului 12.7. [2]

18. Puterea nominală transmisă de o curea, P0:


P0 = 2,14 kW; conform tabelului 12.3. [2]

19. Numărul de curele (preliminar), z0:


c f ⋅ Pc 1,2 ⋅ 3,5
z0 = = = 2,113 buc.
c L ⋅ c β ⋅ P0 0,9 ⋅ 0,96 ⋅ 2,3

20. Coeficientul numărului de curele, cz:


cz = 0,95; conform tabelului 12.8. [2]

21. Numărul de curele (definitiv), z:


z 0 3,072
z= = = 1,67 → se alege z = 2;
c z 1,931

22.Frecvenţa încovoierilor curelei, f:


v 7,539
f =i ⋅ ⋅ 10 3 = 2 ⋅ ⋅ 10 3 = 15,078 Hz;
Lp 1000

23.Forţa periferică transmisă, F:


Pc 2,56
F = 10 3 ⋅ = 10 3 ⋅ = 341,97 N = 34,197 daN;
v 7,486

24. Forţa de întindere a curelei, Sa:


Sa = (1,5…2)⋅ F = (1,5…2)⋅ 341,97 = 512,955…683,94 N;
Sa = 683,94 N respectiv ⇒
Sa= 68,394 daN.

25. Cota de modificare a distanţei dintre axe, X, Y:


pag.25
PROIECT DE AN

X ≥ 0,03⋅ Lp; ⇒ X ≥ 37,5;


Y ≥ 0,015⋅ Lp; ⇒ Y ≥ 18,75;

Roţi de curea pentru curelele trapezoidale

Roţile de curea trebuie să satisfacă următoarele condiţii: să fie uşoare,


echilibrate, bine centrate pe arbore, să aibă o bună aderenţă şi să nu uzeze cureaua.
Materialele utilizate în construcţia roţilor de curea sunt: fonta turnată la
v < 30 m/s, oţel, aluminiu, materiale plastice, lemn, sau carton presat.
Forma şi dimensiunile canalelor roţilor pentru curele trapezoidale sunt
prezentate în STAS 1162-77, în funcţie de tipul curelei.
Pentru prescrierea abaterilor de formă şi poziţie a secţiunii canalului roţii de
curea se va folosi STAS 1162-77.

B
lp
n
m
e
D r
p
D
α
f e

pag.25