Sunteți pe pagina 1din 15

SC CET IASI SA

Calea Chisinaului nr.25

INFORMAŢII CARE TREBUIE COMMUNICATE PUBLICULUI, PRIVIND MĂSURILE


DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ŞI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT
MAJOR
- conform Anexei nr. 5 din HG nr. 804/2007 -

- Editie revizuita,actualizata si publicata la data de 20 august 2008 -

1.Numele titularului activităţii şi adresele amplasamentelor


Titularul activităţii: S.C. CET Iasi S.A.
Nr.înreg.Reg.Com.: J22/677/26.06.2002,CIF: RO 14718982
Adresa sediului social al obiectivului:Calea Chisinaului nr.25,cod poştal 700265,Iasi,jud.Iasi- tel.
0232 -237990 ; Fax 0232-237992,Web: www.cet-iasi.ro,E-mail : secretariat@cet-iasi.ro
Adresele amplasamentelor: - CET I - Iasi ,jud. Iasi, Calea Chisinaului nr.25, cod poştal 700265
- CET II – com.Holboca,jud.Iasi,cod postal 707250
2.Date pentru identificarea,după funcţiile deţinute,a persoanelor care furnizează informaţiile
- Director Tehnic Producţie – responsabil în domeniul managementului securităţii;
- Seful Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta ;
- Purtator de cuvant SC CET Iasi SA.
3. Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor
administrative de implementare a HG 804/2007 şi că notificarea prevăzută la art.7 sau
raportul de securitate prevăzut la art.10 alin. (1) a fost înaintat autorităţilor competente
S.C. CET Iasi S.A. îi sunt aplicabile prevederile HG 804/2007, pe amplasamentele mentionate fiind
prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute
în anexa nr.1,partile 1,2.
Obiectivul intră sub incidenţa reglementărilor si dispoziţiilor administrative de implementare a HG
804/ 2007,conform următoarelor documente publicate pe site-ul societatii la adresa www.cet-iasi.
ro/ Despre noi/Managementul situatiilor de urgenta & Politica de mediu :
- Notificarea activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt
implicate substanţe periculoase (revizuită conform HG 804/2007) – transmise la APM Iasi ;
- Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase -
transmisă la APM Iasi ;
- Planurile de Urgenţă Internă CET I si CET II- transmise la APM si ISU Iasi ,revizuite şi
completate în 2008;
- Plan de urgenţă externă – întocmit de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iasi;
- Raport de securitate – transmis la APM Iasi şi la ARPM Bacau.
Toate aceste documente au fost întocmite conform prevederilor legilor în vigoare la data elaborării
(HG 95/2003,respectiv HG 804/2007).
4. Explicarea în termeni simpli a activităţilor desfăşurate pe amplasamente
S.C.CET Iasi S.A. are ca principal obiect de activitate productia de energie electrica,productia de
energie termica,distributia si furnizarea energiei termice la consumatorii urbani si industriali din
municipiul Iasi.
Activitati secundare :
- revizii si reparatii la agregatele si instalatiile energetice din dotare;
- revizii la dispozitivele de lucru specifice inclusiv confectionari de piese de schimb;
- transportul personalului propriu la si de la locul de munca;
- audit, inspectii, receptii in domeniul exploatarii instalatiilor;
- analize tehnice;
- pregatirea si examinarea personalului din subordine;
- verificari metrologice a instalatiilor de masura si control;
- valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari;
- valorificarea produselor secundare (apa tratata, cenusa, zgura), etc.
1
Societatea este structurata pe 4 uzine :
A. CET I
Amplasare : in lunca Bahluiului ,în partea de sud-est a municipiului Iaşi (Zona Industrială ) pe
Calea Chişinăului nr.25,la intersecţia cu B-dul Tudor Vladimirescu ;
Obiectivul activitatii
Producerea combinata de energie electrica si termica sub forma de abur tehnologic (destinat
agentilor economici din zona industriala) si sub forma de apa fierbinte (destinata in principal
asigurarii incalzirii pe timp de iarna si producerii de apa calda menajera pentru populatie).
Capacitati de productie :5 (cinci) cazane de abur ,gaze naturale si pacura,care alimenteaza 4 (patru)
turboagregate (2 x 25 MW si 2 x 50 Mw).Acestea, pe linga energia electrica livrata sistemului
energetic, pot produce simultan 665 Gcal/h apa fierbinte si 320 t/h abur tehnologic.
Amplasamentul din Calea Chisinaului este protejat cu gard si dotat cu trei porti de acces. Distanta
minima fata de o zona urbana se afla in partea sudica-cartierul Bularga.In aceasta zona nu se
utilizeaza substantante cu potential de pericol.In apropierea întreprinderii pe o razã de 1 km nu se
aflã obiective sau obiecte care necesitã o protectie specialã (grãdinite, scoli, spitale etc).In acest
perimetru nu se aflã zone de protectie a naturii sau a apelor înregistrate,dar sunt prezente unitati
economice si alte instalatii care intra sub incidenta legislatiei cu privire la incidente( Statii Peco). In
acest context nu putem vorbi despre nici o utilizare a mediului cauzatoare de pericole.In apropierea
instalatiilor de productie nu exista nici un fel de obiectiv sau obiect care ar putea fi afectat de
eventualele întreruperi ale functionãrii normale în asa fel, încât sã genereze urmãri care sã
pericliteze în mod serios mediul, în sensul prevederilor HG 804/2007.
B. CET II Holboca
Amplasare: in camp deschis,in afara perimetrului com.Holboca,pe partea stinga a luncii riului
Bahlui, in zona de confluenta a acestuia cu riul Jijia.
Obiectul activitatii
Producerea energiei electrice si termice (apa fierbinte destinata incalzirii pe timp de iarna) si
producerii apei calde menajere pentru municipiul Iasi.CET II este interconectata pe partea de apa
fierbinte cu CET Iasi I prin conducta 2 x DN1100,lunga de circa 11,5 km, in CET I facindu-se
amestecul apei fierbinti produsa in boilerele de termoficare ale celor doua centrale.
Capacitati de productie
- 2 cazane de abur tip CR 1244 de 420 t/h;140 ata;540 gr.C ;
- 1 turbina cu prize si condensatie DSL 50 ;50 MW;130 ata ; 540 gr.C ;
- 1 turbina cu prize si contrapresiune DKUL 50; 50 MW ; 130 ata ;540 gr.C ;
- 2 boilere de baza de 80Gcal/h fiecare;3 boilere de virf de 45Gcal/h fiecare
Centrala termica de pornire : 2 cazane de abur ; CR 30 ; 30 t/h ; 15 ata ;250 gr.C
Intregul teritoriu este protejat cu gard si dotat cu trei porti de acces.Cele mai apropriate zone urbane
–Suburbia Dancu si com.Holboca.In apropiere, pe o razã de 1 km nu se aflã obiective sau obiecte
care necesitã o protectie specialã (grãdinite, scoli, spitale etc).
In acest perimetru nu se aflã zone de protectie a naturii sau a apelor înregistrate,dar sunt prezente
unitati economice si alte instalatii care intra sub incidenta legislatiei cu privire la incidente. In acest
context nu putem vorbi despre nici o utilizare a mediului cauzatoare de pericole.
In apropierea instalatiilor de productie nu exista nici un fel de obiectiv sau obiect care ar putea fi
afectat de eventualele întreruperi ale functionãrii normale în asa fel, încât sã genereze urmãri care
sã pericliteze în mod serios mediul, în sensul prevederilor HG 804/2007.

C. Uzina de Furnizare a Energiei termice (UFET)


Domeniul de activitate consta in:
- distributia energiei termice catre populatie si agenti economici;
- exploatarea,intretinerea,revizia si reparatia utilajelor,echipamentelor,instalatiilor si retelelor
termice proprii;
- modernizarea instalatiilor existente;
- ridicarea randamentelor utilajelor si dotarea cu utilaje noi.

2
Punctele termice
Reteaua de apa fierbinte alimenteaza 269 puncte termice, din care 137 puncte termice urbane, de
cartier.
Reteaua termica de distributie
Are o lungime totala a traseelor de 193 Km, in curs de inlocuire in sistem preizolat.Pe acelasi traseu
sunt montate atit conductele pentru incalzire (tur si retur), cit si cele pentru apa calda de consum.
D. Uzina de Reparatii si Prestari Servicii (Centru de profit CP-URPS) –executa lucrari in
conformitate cu nomenclatorul de activitati inregistrat la Registrul Comertului.
5. Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea a 2-a a anexei
nr.1,denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanţelor şi a preparatelor
implicate din obiectiv care ar putea conduce la producerea unui accident major si
principalele lor caracteristici periculoase
În obiectiv sunt manipulate,depozitate si utilizate substanţe şi preparate chimice periculoase,
definite conform art.3,lit.j din HG.804/2007,cuprinse în domeniul de reglementare ,existente în
cantităţi cel puţin egale cu cantităţile relevante din anexa nr.1, partea 1 şi partea a 2 a.
Substante periculoase prezente pe amplasamentul CET I
Mod de stocare
ce se poate
Capacitate

(to) art..10
stoca ( to)

Cant itate

Cant itate
Categoria

(to) rt.7,8
relevanta

relevanta
Fraza de

rezervoare
Nr.

Mod de
Locatie

stocare
risc

Denumire

Nr.
crt Condiţii de stocare

Substante si preparate clasificate drept oxidante,explozive,inflamabile,foarte inflamabile sau extrem de inflamabile


1. Păcură Rezervoare îngropate
placate la interior;la

semiîngropate
şi supraterane

Rezervoare
păcură 1,2
nenominaliza

îngropate,
R2;R7; exterior sunt prevăzute
l i
inflamabila

36180

Staţii
R8;R10 5000 50000 8 cu hidroizolaţie;
; R58 Rezervoare supraterane
metalice au cuve de
i

retenţie
2. Uleiuri Spaţiul împrejmuit cu
Magazia uleiuri
Staţia ulei STM

capacitate 200
diverse zid beton 1400 mm

tabla speciale
si butoaie din
Rezervoare
lubrifianti
taluzat interior /exterior
nenominaliz
inflamabila

R8;R10 190 5000 50000 6 cu pământ. Uleiurile

lit i fi
ambalate in butoaie sunt
depozitate in magazia
speciala.
3. Uleiuri idem idem 2
uzate R8;R10 2 5000 50000 2 idem 2 idem 2
50
4. CO2 Depozitat cf.NPM+ PSI
nenominalizexploz

Magazie rasteluri

Nu prezintă risc pentru


mediu.Manipulate
R2;R34
conform PO Transport,
;R59;R 0,75 50 200 x Tuburi
depozitare şi utilizare
65
tuburi (butelii) gaze
comprimate lichefiate,
iva

sau dizolvate
5. Oxigen idem 4
At.repara

Rasteluri

tehnic
idem 4

URPS

R2 198 200 2000 x Tuburi


ţii

6. Hidrogen idem 4
lizexplozi
nenomina

Rampă şi
Magazie

R1;R12 19,5 5 50 x Tuburi


f

7. Acetilenă idem idem 4


Rasteluri
reparaţii

6
Atelier
URPS

R5;R6;
0,1 5 50 x Tuburi
R12

Substante si preparate clasificate drept periculoase pentru mediu (R50 -inclusiv R50/R53- sau R51/R53)
8. Apă Se aprovizioneaza sub
amoniacală Butoaie forma de solutie 25%, in
periculoasa ptr

25% Atelier PVC bidoane,ermetic închise


nenominaliz

R34;R5
1 100 200 x chimic cu transport auto.
0
Magazie Transvazarea se
di

realizează cu un ejector.

3
Substante care nu sunt SEVESSO
9. Acid Depozitare in cisterne
clorhidric stoc (6 la St.demi 2, 3 la

nenominaliza
(HCl ) 32% Atelier St. Prêt.; Încăperea,

provoaca
R34;R3 chimic postamentele pompelor,

ii i
450 x x 3
7 platforma descărcare
sunt protejate cu
cărămizi şi chituri
anticorozive organice.

Cisterne stoc
verticale
10. Leşie de Depozitare in 4 cisterne
sodă stoc la St.demi 2 si in 4

provoaca arsuri,iritanta
NaOH cisterne la St.demin 1
Protejate interior prin
cauciucare.Încăperile,
1310-
240 x x 4 idem postamentele pompelor,
73-2
platforma descărcare CF
sunt protejate cu
cărămizi şi chituri
anticorozive de natură
organică

Substante periculoase prezente pe amplasamentul CET II


ce se poate Mod de stocare
Capacitate

(to) art..10
stoca ( to)

Cant itate

Cant itate
Categoria

(to) rt.7,8
relevanta

relevanta
Fraza de

rezervoare
Nr.

Mod de
Locatie

stocare
risc

Denumire

Nr.
crt Condiţii de stocare

Substante si preparate clasificate drept oxidante,explozive,inflamabile,foarte inflamabile sau extrem de inflamabile


1. Rezervoare metalice in
Nenominaliza
ta inflamabila

2 unitati de depozit

supraterane
Rezervoare
R2;R7;
risc explozie

1 x 10000
3 x 5000

păcură
distincte; fundate pe

Staţie
R8
Păcură 5000 50000 strat anticoroziv ,
R10;
25000 impermeabil
R58

2. Rezervoare metalice
Nenominaliza
ta inflamabila

postamente beton, in

Rezervoare si butoaie din


Staţia ulei

lubrifianti
3 x 40 mc
3 x 30 mc

Magazia
uleiuri
Uleiuri cuve retentie,scurgere la

tabla cpc. 200 litri


R8;R10 384,38 5000 50000
2 10

diverse canalizare,dig pamant


volum util egal cu
capacitatea celui mai
3. mare rezervor.Butoaie
depozitate in magazie
Uleiuri
idem 2

R8;R10 50 5000 50000 pardoseala sclivisita,


uzate ventilatie naturala,
ANTIEX.
4. Tuburi Depozit ompartimentat,
Nenominalizat

conform normelor PSI


100 tuburi

Magazie

R2;R34
rasteluri

ptr.recipienti gaze
exploziva

CO2 R59;R6 3 50 200 presiune 80 atm


5

5. Oxigen Rastel, in depozit


tub
i

R2 390 200 2000


ide

60

comun cu pct.4 ;
m

tehnic
4

Depozite de mina URPS


6. idem
ingradite cpc. max. 3
tuburi

Acetilenă R 5-6- dupa


idem
idem

200 2000 tuburri., presiune max.


12 necesitati
4

180 atm.
7. Presiune 10 kgf/cm2,
Nenominaliza

6 x 20 nmc/h
foarte mabila

amplasate pe platforma
Rezervoare
electroliza
ta exploziva

ingradita. 3 rez. sunt


Statia

Hidrogen R1;R12 1,7 5 50 functionale, 3 in


rezerva.

8.
42000000
Stati

Gaz natural R12


ide

Nmc/an
m

9. Suprateran, fara conditii


nenominalizat

speciale de depozitare
risc explozie
ainflamabila

Rezervor

R2;R7;
1 x 100

Cazane

metalic

CLU R8;R10 100 5000 50000


; R58

10. idem idem


idem

Utilaje
1x100

Motorina
R40 2,5 5000 50000

4
Substante si preparate clasificate drept periculoase pentru mediu (R50 -inclusiv R50/R53- sau R51/R53)
11. Butoaie Magazie inchisa,

Atelier chimic
nenominalizat
PVC ventilatie de protectie,

apericuloasa
Apă sistem de iluminat
R34;

ptr mediu
amoniacală 2 100 200 x

Magazie
R50 ANTIEX, placata
25% antiacid,canal
tehnologic.
12. R 45- idem
Hidrazină 10-/ 24/
3,4 100 200 x idem idem idem
25-34-
43

Substante care nu sunt SEVESSO


13. Acid Depozitat in cisterne
clorhidric stoc-5 x 63 mc;
(HCl ) 32% incăperea, postamentele

nenominaliza
Atelier

provoaca
pompelor,platforma de
R34;R3 5 x 63 chimic

ii i
365 x x descărcare cisterne CF
7 mc

Cisterne stoc verticale


sunt protejate cu
cărămizi şi chituri
anticorozive de natură
organică.
14. Depozitat in 4 cisterne
Hidroxid de 4x63 stoc protejate la interior
353 x x
arsuri,iritanta

sodium mc prin cauciucare.


provoaca

Încăperile, postamente
R35 idem
15. pompe,platforma
Hidroxid de descărcare CF sunt
350 protejate cu cărămizi şi
potasiu
chituri anticorozive

Deşeuri periculoase gestionate pe amplasamente


Nr
Denumire deseu cod Modul de stocare Modul de refolosire
crt
1 Şlamul de la rezervoarele de păcura 13.07.03 * Temporar Regenerare /unitati autorizate
2 Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si 13 02 05* Temporara/rezervoare R8-Regenerare /unitati
ungere autorizate
3 Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere 13 02 08* Temporara/rezervoare R8-Regenerare /unitati
autorizate
4 Uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmisie a 13 03 07* Temporara/rezervoare R8-Regenerare /unitati
caldurii autorizate
5. Materiale de constructie cu continut de asbest 17 06 05* Temporara/Platforma -
betonata

5.1. Partea 1 - Substanţe periculoase nominalizate


Gaz natural (gaz metan)
Produs stabil la temperatura ambiantă.Formează amestecuri explozive cu aerul, între anumite limite
de concentraţie.Se aprinde în contact cu suprafeţele încălzite şi în prezenţa oricăror surse de scântei.
Pericol de incendiu şi explozie.
- categorii de pericol: F+ - extrem de inflamabil
- fraze de risc: R12 - extrem de inflamabil.
Hidrazină
Este un lichid inflamabil şi volatil,incolor,cu miros de amoniac,care se păstrează în recipiente
închise etanş, depozitate în spaţii bine ventilate.
Se descompune violent la temperaturi de peste 105oC,cu formare de hidrogen şi amoniac.
A se evita contactul cu materiale poroase,cu ionii metalelor grele,cu acizi şi cu agenţii oxidanţi.
În cazul unui incendiu în care este implicată hidrazina, se foloseşte apă din abundenţă.
- categorii de pericol: T – toxic; C – coroziv; N – periculos pentru mediu; carcinogen cat.2
- fraze de risc:R 10– inflamabil;R 23/24/25–Toxic prin inhalare,în contact cu pielea şi prin înghiţire;
R 34–Provoacă arsuri;R 50/53–Foarte toxic pentru organismele acvatice,poate cauza efecte
nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic; R 43–Poate cauza o iritare prin contact cu
pielea; R 45 – Poate cauza cancer
Hidrogen
Este un element chimic anorganic prezent în mod normal în aer.În concentraţii mari are efect
asfixiant prin dezlocuirea oxigenului din aer.Nu este toxic.Gaz incolor, inodor,extrem de inflamabil

5
şi exploziv in anumite limite de concentraţii în aer.A se evita contactul cu sursele de aprindere.Se
autoaprinde la temperaturi mai mari de 500 oC.
- categorii de pericol: F+ – extrem de inflamabil;
- fraze de risc: R 12 – Extrem de inflamabil
5.2. Partea 2 – Categorii de substanţe şi preparate periculoase care nu sunt nominalizate în
mod specific în partea 1
Amoniac
Produsul este stabil în condiţii normale de depozitare şi manipulare.Reacţionează violent cu acizii,
cu agenţii oxidanţi, cu sărurile de brom,halogenuri,compuşi cu aur,argint,telur, mercur, etilenoxid,
acid hipocloros,hipocloriţi,metale (atacă cuprul,zincul,aluminiul şi aliajele lor).Prin dizolvare în apă
degajă cantităţi mari de căldură.
- categorii de pericol: F - inflamabil; T – toxic; C – coroziv; N – periculos pentru mediu
- fraze de risc:R10–inflamabil ;R23–toxic prin inhalare;R50–foarte toxic pentru organisme acvatice
Acid clorhidric 32%
În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu apar produşi de descompunere.Reacţionează violent
cu alcoolii şi permanganatul de potasiu.În reacţia cu metalele se eliberează hidrogen.
- categorii de pericol: T – toxic; C - coroziv;
- fraze de risc: R23 – toxic prin inhalare; R35 - provoacă arsuri grave.
Se infiltreaza repede in sol,poate determina moartea animalelor,pasarilor,pestilor si plantelor; iritant
al mucoaselor,ochilor si cailor respiratorii,in contact cu pielea poate produce arsuri si ulceratii.
Uleiuri diferite
Sunt folosite ca agenţi de lubrefiere pentru diferite utilaje.Sunt produşi stabili în condiţii normale de
presiune şi temperatură.Se feresc de flacără deschisă sau alte surse de aprindere, ca şi de contactul
cu materiale oxidante puternice.În caz de incendiu, NU se foloseşte apa, ci spuma sau dioxidul de
carbon.Se depozitează la temperaturi de max. 40 oC.
- categorii de pericol: T – toxic; C - coroziv; carcinogen cat. 3
- fraze de risc:R23/24/25–Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire;R34- Provoacă
arsuri;R 43-Poate cauza o iritare prin contact cu pielea;R40-Risc potenţial de efecte ireversibile
6. Informaţii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor
potenţiale asupra populaţiei şi mediului
Producerea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului şi populaţiei pot avea cauze şi
forme diferite de manifestare.Aceste evenimente pot apărea la instalaţiile aflate în funcţiune, având
mai multe cauze: deficienţe de funcţionare a unor echipamente datorită uzurii înaintate, avarii
cauzate de vicii ascunse ale echipamentelor, erori operaţionale, incendii şi/sau explozii datorate
nerespectării parametrilor din fluxul tehnologic etc.
Accidentele majore şi efectele lor potenţiale asupra mediului şi populaţiei se pot clasifica astfel:
• emisii toxice, accidente chimice;
• explozii;
• incendii.
Accidentul chimic se datorează evacuării unei cantităţi mari de substanţă chimică într-un interval
scurt de timp, cu consecinţe grave, chiar catastrofale, asupra mediului şi omului.
Probabilitatea de apariţie a accidentului chimic este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată
pe durata întregii vieţi a unei instalaţii tehnologice, utilaj, dar nu este neglijabilă.
Pericolul datorat emisiilor substanţelor toxice depinde de proprietăţile fizico-chimice şi
toxicologice ale acestora,de timpul de expunere şi de condiţiile meteorologice,determinante în
dispersia acestora în atmosferă joasă.
Emisiile toxice pun în pericol viaţa omului,animalelor şi vegetaţiei,putând produce daune
ireversibile.
Exploziile pot fi de mai multe tipuri:
- în fază densă, când un lichid sau un solid trece brusc în fază gazoasă. Creşterea rapidă a
volumului determină o undă de şoc care porneşte de la sursă cu o viteză mai mare decât a
sunetului, producând suprapresiuni remarcabile, cu efecte asupra instalaţiilor tehnologice,
infrastructurilor apropiate, mediului şi populaţiei;

6
- exploziile norilor de vapori sunt cele care pot apărea la un nor mare de vapori amestecat cu aer
în limitele inflamabilităţii;
- exploziile vaporilor proveniţi de la lichidele în fierbere (gaze lichefiate sub presiune) datorate
contactului cu focul deschis şi în concentraţii aflate între limitele inferioare şi superioare de
inflamabilitate. În acest caz, creşterea bruscă a presiunii şi trecerea lichidului în stare de vapori,
creează o undă de şoc iar aprinderea amestecului formează o sferă de foc;
- exploziile unor pulberi care pot să apară în anumite condiţii de concentraţii şi foc deschis.
Exploziile produc daune materiale, pun în pericol viaţa omului şi afectează grav mediul.
Consecinţele incendiilor pot fi grave şi deosebit de grave, atât asupra instalaţiilor tehnice din dotare
cât şi asupra personalului din exploatare, populaţiei din zonele adiacente şi asupra mediului
înconjurător.
6.1. Factori de risc care pot determina situaţii de urgenţă
Nr crt Evenimente Factorul de risc probabil

- stocare şi vehiculare de substanţe chimice toxice sau periculoase (HCl 32 %,NaOH);


- degajări sau deversări accidentale de substanţe toxice sau nocive (hidrazina,amoniac 25 % ş.a.);
- eşapări accidentale de gaze,vapori,aerosoli toxici sau nocivi (HCl 32 % ş.a.);
1 Chimic
- existenţa substanţelor chimice periculoase manipulate cu echipamente speciale ;
- depozitarea şi lucrul cu substanţe care au reactivitate crescută sau pot genera incompatibilităţi chimice.
- existenţa, stocarea şi vehicularea de gaze sau vapori cu caracter exploziv (gaz metan, hidrogen ş.a.);
2 Explozie - tehnologii cu amestecuri de gaze care pot atinge limitele de explozie (oxigen, CO2);
- formarea accidentală de amestecuri de vapori cu aer sau gaze peste limitele de explozie (hidrogen, aer);
- recipiente,instalaţii sub presiune ;
- reacţii chimice cu caracter periculos
- stocare de substanţe inflamabile ;
3 Incendiu - gaze, vapori inflamabili (gaz metan);
- lichide combustibile sau inflamabile ;
- substanţe solide inflamabile ;
- reacţii chimice exoterme .
- eşapări necontrolate în aer de substanţe gazoase cu caracter nociv;
4 Poluare accidentală - evacuări, deversări de produse sau amestecuri de produse chimice pe sol;
a mediului - evacuări, deversări de produse sau amestecuri de produse chimice în sistemul de canalizare cu depăşirea
capacităţii de preluare şi tratare ape şi care ajung în apele subterane sau de suprafaţă.
Pericolul datorat substanţelor periculoase este direct proporţional cu stocurile sau cantităţile
momentane existente şi depinde direct de proprietăţile de risc ale acestor substanţe.
6.2. Gradul de pericol în funcţie de cantităţile relevante de substanţe detinute conform
clasificării H.G. 804 / 25.07.2007
Categorie
Nr. Formula Grad de pericol
Denumirea substanţei periculoase de substanta
crt. brută deosebit
periculoasă
1 Hidroxid de sodiu NaOH C N Scazut

2 Acid clorhidric(g) HCl C Mare

3 Hidrogen H2 E F+ Moderat

4 Toluen C7H8 F+ Scazut

5 Acid sulfuric H2SO4 C Scazut


6 Apa oxigenată H2O2 O C Moderat

7 Etilenă C2H4 F+ E Moderat

T = toxic; T+ = foarte toxic;


C = coroziv; O = oxidant;
F = inflamabil; F+ = foarte inflamabil;
N = periculos pentru mediu; E = exploziv;

6.3. Clasificarea evenimentelor generatoare de situaţii de urgenţă


Grad de pericol Degajări toxice Incendiu Explozie Poluare apă/aer Grad eveniment

SCĂZUT x x I

MODERAT x x x II

MARE x x x III

7
FOARTE MARE x x IV

Evenimentele din categoria III şi IV sunt deosebit de periculoase si în funcţie de cantităţile de


substanţă scăpate de sub control,necesită declanşarea/aplicarea procedurilor de urgenţă /alarmare.
NOTĂ : Datele sunt pentru situaţiile cele mai defavorabile ca pericol corespunzătoare funcţionării
la capacitatea maximă a instalaţiilor sau atingerii la un moment dat a capacităţii maxime de stocare
6.3.Clasificarea urgenţelor
In incintele S.C. CET Iasi S.A. există un potenţial de pericol major determinat de coexistenţa şi
posibilitatea de manifestare a mai multor factori de risc legaţi de proprietăţile de pericol ale
substanţelor sau de apariţia unor avarii care în anumite condiţii pot să determine situaţii de
urgenţă externă (accident major în care sunt implicate substanţe periculoase), care să necesite tipuri
de intervenţii specializate.
6.3.1. Definirea stărilor de urgenţă
Starea de urgenţă de nivelul I (alertă) - atunci când încă nu s-a întâmplat evenimentul,dar este
foarte posibil să se producă.
Stare de urgenţă de nivel II - atunci când exista eliberare şi efecte în exterior,dar nu scenariul
maxim credibil.
Stare de urgenţă de nivel III - atunci când se produce evenimentul cel mai grav.
Corelaţia dintre urgenţele pe amplasament şi cele din afara amplasamentului sunt următoarele:
- starea de urgenţă de nivel I (alertă) – urgenţă clasa A (pe amplasament);
- stare de urgenţă de nivel II – urgenţă clasa B (în afara amplasamentului);
- stare de urgenţă de nivel III – urgenţă clasa C (în afara amplasamentului) – eliberare maximă.
6.3.2.Activităţi generale care se execută pentru diferite stări de urgenţă
La starea de alertă:
Se pregătesc materialele, se verifică, se atenţionează populaţia şi salariaţii şi se măreşte atenţia.
La starea de urgenţă de nivel II: Se intervine cu forţele stabilite în Planul de Urgenta Interna.
La starea de urgenţă de nivel III: Se intervine si cu forţele stabilite în Planul de Urgenta Externa.
Situaţiile de urgenţă externă se tratează în funcţie de tipul de pericole majore care se manifestă sau
de combinaţia consecinţelor acestora, în corelaţie directă cu cantităţile de substanţe periculoase
scăpate de sub control.
Tipurile de pericole majore care sunt luate în considerare sunt:
- accident chimic, prin degajări de substanţe toxice în aer;
- incendiu cu sau fără explozie, urmat sau nu de accident chimic;
- poluarea masiva a apelor, prin deversări importante de substanţe periculoase
- combinaţii de pericole majore determinate de caracterul avariei.
Situaţiile de urgenţă externe posibile sunt urmare a scapării de sub control a unor cantităţi de
substanţe periculoase, din cauza unor avarii tehnologice sau unor deficienţe legate de factorul uman
care au efecte în afara amplasamentului.
Platforma industrială este constituită din diverse instalaţii care procesează diferite substanţe
chimice periculoase.Un accident relevant este legat de pierderea de substanţe periculoase în cadrul
unei instalaţii; din acest motiv fiecare instalaţie are un nivel de risc asociat şi un grad de
periculozitate, care o caracterizează.
De regulă, probabilitatea apariţiei unor situaţii de urgenţă este diminuată de dotarea cu sisteme şi
elemente siguranţă, automatizare şi control a parametrilor de risc, instruirea şi antrenarea
personalului de operare.
Tipologia posibilă a unor situaţii de urgenţă potentiale pe platformele S.C. CET Iasi S.A., pe baza
istoricului evenimentelor petrecute şi a cunoaşterii riscurilor asociate instalaţiilor, precum şi a
proprietăţilor de pericol a substanţelor cu care lucrează, este prezentată la punctul 6.4.
6.4. Tipuri de situaţii de urgenţă potentiale
Unde ?
Tip eveniment poluare incendiu explozie nor toxic
aer sol apa
Emisii vapori HCl cu concentatie redusa în timpul
descarcarii,depozitarii si utilizarii solutiilor de proces x x x
(scenariu de fisurare a unui rezervor )

8
Emisii vapori HCl cu concentratie redusa în timpul
transvazarii solutiilor de proces (scenariul de eroare a x x x
operatorilor)
Deversari solutii slabe de HCl ca urmare a avarierii unui
x x x
rezervor,a conductelor sau / valvelor
Incendii sau explozii în aria cladirilor ocupate,instalatii
x x x x x x x
sau în zonele de procesare
Incendii sau explozii asociate accidentelor de
x x x x x x x
transport/trafic
Incendii sau explozii asociate depozitarii si/sau
x x x x x x x
manipularii combustibililor
Deversari de alte substante chimice (cu exceptia HCl) sau
x x x x x
combustibili în zonele de procesare/ depozitare.
Deversari de alte substante chimice (cu exceptia HCL)
si/sau combustibili asociate accidentelor de transport/ x x x
trafic.
Deversari de combustibil asociate depozitarii si/sau
x x x
manipularii.
Dezastrele naturale: inundatii, cutremure, tornade,vânt
puternic,alunecari teren, conditii meteo /precipitatii x x x x x x x
extreme, trasnete
Amenintari antropice:amenintari/atac terorist;prezenta
/uzul armelor neautorizat in incinte;amenintari cu
bombe;sabotaj; vandalism;tulburari civile (greve sau x x x x x x x
demonstratii);furt echipamente,vehicule, ,materiale sau
substante periculoase

6.5. Surse de poluanti


Surse de poluanti pentru ape
- ape uzate de la At.chimic provenite de la pretratarea apei cu var si sulfat feros;
- ape uzate prin scapari accidentale de pacura, reactivi chimici industriali, uleiuri;
- spulberari accidentale de material pulverulent de pe depozitul de zgura si cenusa;
- ape menajere si pluviale.
Surse de poluanti pentru aer
Gazele de ardere rezultate in urma arderii combustibililor fosili in cazanele de abur si/sau apa
fierbinte.
Principalele noxe evacuate in atmosfera sunt: CO2, SO2, NOx, CO, pulberi.
Gazele de ardere se evacueaza in atmosfera prin cosuri de dispersie (3 cosuri la CET I cu inaltimi
cuprinse intre 70 m si 106 m si 1 cos la CET II cu inaltimea de 164 m) sau prin spulberari
accidentale de material pulverulent ( depozit de zgura si cenusa CET II)
Surse de poluanti pentru sol
- depozitul de zgura si cenusa de la CET Iasi II;
- depozitari necontrolate de deseuri diverse;
- scapari accidentale de produse petroliere, reactivi chimici industriali.
Surse de poluare fonica
- esapari accidentale ale cazanelor.
Cauze posibile poluări :
Gospodăria de păcură;
- infiltraţii în canalizări prin pierderi la racorduri,flanşe;rampe descărcare, rezervoare depozitare ,
trasee ;
- spargeri de cisterne,membrane armături,pompe transvazare;
- scurgeri de la demontarea racordurilor de descărcare;
- spargeri ţevi la preîncălzitori;
- manevre greşite, vagoane defecte
Canalizări
- deversările accidentale;
- spargeri ale tubulaturii;
- funcţionare defectuoasă a separatorilor de produse petroliere.
Gospodărie reactivi chimici
- spargeri de cisterne,membrane la armături
- scurgeri de la pompe transvazare,de la demontarea racordurilor de descărcare

9
Bazin şlam pretratare
- nivel şlam foarte ridicat,antrenat prin preaplinul bazinului în canalizarea din incintă
Gospodăria de ulei
- pierderi prin neetanşeităţi
- spargeri ţevi
7. Informaţii corespunzătoare asupra modului în care populaţia afectată va fi avertizată şi
informată în cazul în care se produce un accident major
SC CET Iasi SA are obligatia de a identifica, monitoriza si evalua tipurile de risc specifici si a
situatiile neconventionale care,prin nivelul lor de gravitate,ar putea pune in pericol sau afecta viata,
mediul si bunurile materiale. In raport cu Planul de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri
specifice, sunt planificate si se organizate activitati de pregatire preventiva a salariatiilor cu privire
la pericolele la care sunt expusi.Actiunile si masurile se aplica gradual,in functie de amploarea si
intensitatea situatiei create.Protectia salariatilor,populatiei si a bunurilor materiale se realizeaza
printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare si alte
masuri tehnice si organizatorice specifice.
Instiintarea este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau
producerea unei situatii neconventionale catre autoritatea administratiei publice locale (primar), in
scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor de protectie; se realizeaza pe baza informatiilor
primite de la populatie sau structurile care monitorizeaza sursele de risc (directorul general).
Avertizarea reprezinta aducerea la cunostiinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta
producerii unei situatii periculoase si se realizeaza de catre autoritatea administratiei publice locale,
prin mijloace specifice,in baza instiintarii primite de la structurile abilitate (directorul general).
Prealarmarea reprezinta transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre
probabilitatea producerii unui dezastru si se realizeaza de catre IGSU si serviciile de urgenta
profesioniste
Alarmarea se realizeaza prin transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre
iminenta producerii unui dezastru de catre autoritatea administratiei publice locale, prin mijloace
specifice, pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate.
Alte masuri tehnice si organizatorice specifice se refera la limitarea, inlaturarea sau contracararea
factorilor de risc, precum si a efectelor negative si a impactului produs de evenimentele
exceptionale respective.
Pentru cazurile de accident major, în special pentru cazurile de alarmă chimică,societatea alerteaza
Dispeceratul integrat de urgenţă (tel. 112) prin Dispeceratele de productie si furnizare proprii.
Populaţia din comunele învecinate (Holboca,Cristeşti,Ungheni,Dancu,Tomesti), este înştiinţată de
către Dispecerul sef tura de serviciu CET II prin 3 linii telefonice.
SC CET IASI SA este dotată cu semnalizare acustică (sirene electrice) pentru avertizare în cazul
producerii unui accident major.
Alarmarea şi informarea populaţiei se execută de către ISU Iasi,comunicându-se natura
accidentului produs şi măsurile de protecţie necesare pentru limitarea consecinţelor asupra sănătăţii
populaţiei precum şi a calităţii mediului.
La introducerea sistemului de alarmare,fiecare obiectiv economic vecin si comună îşi pun în
aplicare Planul de Protecţie la Accidente Chimice.
Încetarea stării de alarmă este stabilită de prefect şi comunicată prin mijloacele prin care s-a
declanşat alarma.
7.1. Notificarea, informarea si alarmarea
O situaţie de urgenţă care poate afecta bunuri materiale, persoane sau mediul înconjurător
trebuie să fie notificată organismelor cu atribuţiuni de resort şi trebuie să fie adusă la cunoştinţa
celor care este posibil a fi afectaţi
Notificarea comportă trei aspecte:
- notificarea despre producerea unui eveniment pe amplasamentele SC CET Iasi SA, transmisă de
către dispecerul sef tura de serviciu ;
- notificarea stării de urgenţă, transmisă de dispecerul de serviciu al I.S.U. Iasi către toate forţele
din exteriorul amplasamentului, la ordinul prefectului.

10
Informarea de către SC CET Iasi SA despre producerea unui accident major în care sunt implicate
substanţe periculoase se face imediat autorităţilor publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniul
managementului situatiilor de urgenta, protecţiei mediului, protecţiei muncii, administraţiei publice
şi sănătăţii.
Notificarea accidentului major se va face prin elaborarea unui document imediat sau cel târziu în
timpul săptămânii ce urmează accidentului.
Pentru situaţiile identificate de pericol în exteriorul amplasamentului, destinatarii notificării sunt
prezentaţi în tabelul de mai jos:
Nr. Clasa de
Scenariul de urgenţă Destinatarul comunicării
Crt. urgenţă

1 Emisii vapori HCl 32 % ( concentatie redusa) în timpul activitatilor


de descarcare,depozitare, utilizare solutii de proces (scenariu de II, III
fisurare a unui rezervor ) - Prefectura Judeţului si Primăria municipiului
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
2 Emisii vapori HCl 32 % ( concentatie redusa) în timpul transvazarii - Biroul protectie civila /Primarie
II, III Inspectoratul de Poliţie Judeţean
solutiilor de proces (scenariul de eroare a operatorilor) -
- Comandamentul de Jandarmi Judeţean
3 Deversari solutii slabe de HCl 32 % ( concentatie redusa), urmare a - Direcţia Apelor Prut si SGA Iasi
avarierii unui rezervor,a conductelor sau / valvelor II,III - Secretariarul de Risc/Agenţia Protecţia Mediului
- Garda de Nationala de Mediu/Comisariatul Iasi
4 Incendii sau explozii cu consecinte grave în aria cladirilor ocupate,in - Direcţia de Sănătate Publică Iasi
II,III
instalatii sau în zonele de procesare - Ambulanţa si Spitalul de Urgenţă Judeţean
5 - Direcţia Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Incendii sau explozii asociate accidentelor de transport/trafic II,III - Direcţia Sanitar-Veterinară

6 Incendii sau explozii asociate depozitarii si/sau manipularii


II,III
combustibililor
7 Deversari de alte substante chimice (cu exceptia HCl) sau - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
I,II - Biroul protectie civila /Primarie
combustibili în zonele de procesare/ depozitare
- Direcţia Apelor Prut si SGA Iasi
Deversari de alte substante chimice (cu exceptia HCL) si/sau - Secretariarul de Risc/Agenţia Protecţia Mediului
8 combustibili asociate accidentelor de transport/ trafic
I,II - Garda de Nationala de Mediu/Comisariatul Iasi
- Direcţia de Sănătate Publică Iasi
- Direcţia Sanitar-Veterinară
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
9 - Biroul protectie civila /Primarie
Deversari de combustibil asociate depozitarii si/sau manipularii I - Direcţia Apelor Prut si SGA Iasi
- Secretariarul de Risc/Agenţia Protecţia Mediului
- Garda de Nationala de Mediu/Comisariatul Iasi
- Prefectura Judeţului si Primăria municipiului
10 Dezastrele naturale cu consecinte grave: inundatii, cutremure,tornade, - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
vânt puternic, alunecari de teren, conditii meteo/precipitatii extreme, II,III - Biroul protectie civila /Primarie
trasnete - Inspectoratul de Poliţie Judeţean
- Comandamentul de Jandarmi Judeţean
- Direcţia Apelor Prut si SGA Iasi
Amenintari antropice:amenintari/ atacuri teroriste;prezenta /uzul - Secretariarul de Risc/Agenţia Protecţia Mediului
11 armelor neautorizat in incinte; amenintari cu bombe; sabotaj; - Garda de Nationala de Mediu/Comisariatul Iasi
II,III - Direcţia de Sănătate Publică Iasi
vandalism;tulburari civile (greve sau demonstratii);furtul de vehicule,
echipamente,materiale sau substante periculoase cu consecinte grave - Ambulanţa si Spitalul de Urgenţă Judeţean
- Direcţia Agricultură şi Dezvoltare Rurală
- Direcţia Sanitar-Veterinară
7.2. Alarmarea
Semnalele de alarmă :
Alarmă la dezastre –durată semnal 2 minute–5 sunete x16 sec.fiecare,cu pauze de 10 sec. între ele
Încetarea alarmei – durată semnal 2 min.– sunet continuu de 2 minute
Semnalele de alarmare se introduc astfel:
- pentru amplasamente şi obiectivele din imediata apropiere-de către Dispecerii de serviciu CET I
si CET II;
- pe teritoriul municipiului Iasi se introduce prin sistemul centralizat- la ordinul prefectului sau
primarului;
- pe teritoriul localităţilor limitrofe- la ordinul prefectului;
Alarmarea zonelor neacoperite de sirenele de alarmare şi a centrelor vulnerabile se execută cu staţii
de amplificare instalate pe autovehiculele ISU, poliţiei,jandarmeriei prin aceleaşi mijloace
transmiţându-se şi norme de comportare către populaţie.
7.3. Declararea şi introducerea stării de urgenţă
Declararea stării de urgenţă (nivel I,II sau III) este atributul prefectului judeţului Iasi.
Ulterior declarării stării de urgenţă,dispecerul de serviciu pe ISU Iasi declanşează mecanismul de
11
reacţie, prin iniţierea schemei de înştiinţare a tuturor forţelor.Mesajele se vor transmite prin staţiile
de amplificare instalate pe autovehiculele protecţiei civile, poliţiei, jandarmeriei şi prin gigafoane.
7.4.Monitorizarea factorilor de mediu
La SC CET Iasi SA
Apa - Zilnic se efectueaza analiza apelor uzate evacuate in canalizarea oraseneasca, respectiv in
apa de suprafata precum si analiza apei de transport zgura si cenusa tur- retur iar lunar se efectueaza
analize pentru calitatea apelor subterane.
Aer - Se monitorizeaza continuu continutul de O2 si CO2 din gazele de ardere cu afisarea
rezultatelor in camerele de comanda.
Exista sistem TV cu circuit inchis pentru controlul vizual al gazelor evacuate la cosuri.
Se efectueaza masuratori cu aparatura portabila din dotare pentru SO2, NOx, CO2 si CO.
Lunar se determina pulberile in suspensie si cele sedimentabile si se calculeaza emisiile de poluanti
in atmosfera,folosind programe specializate.
La nivel local -se realizează de APM Iasi,Direcţia Apelor Prut,SGA Iasi ,DSP Iasi prin prelevarea
de probe şi analiza acestora în laboratoare.Cooperarea între instituţiile ce execută monitorizarea
factorilor de mediu se realizează prin schimbul de informaţii şi compararea rezultatelor de
laborator, urmând ca în baza rezultatelor obţinute să se dispună măsuri în consecinţă.Aceste
rezultate vor fi comunicate Comitetului Judeţean Iasi pentru Situaţii de Urgenţă , Comitetelor
Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi S.C. Iasi SA.
8. Informaţii corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă populaţia
vizată şi asupra comportamentului pe care trebuie să-l adopte în cazul în care se produce un
accident major
Obiectivele generale ale politicii de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate aceste
substante periculoase sunt evitarea in totalitate si controlul evenimentelor datorate declansarii unor
astfel de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generatoare de pierderi umane, materiale
sau modificari ale mediului. Posibilitatea aparitiei unor evenimente periculoase este redusa si de
cele maimulte este o consecinta a unei explozii si/sau incendiu. Din aceasta cauza personalul care
are atributii privind lucrul cu substantele periculoase poseda cunostintele si abilitatile necesare, este
implicat si angajat in realizarea sarcinilor si tuturor cerintelor pentru mentinerea sub control a
conditiilor sau evenimentelor responsabile de declansarea unui accident major si pentru a limita
consecintele acestora.
8.1. Actiunile pe care trebuie sa le intreprinda populatia vizata
- sa informeze autoritatile, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112,
despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii neconventionale despre care iau
cunostinta;
- sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale,
precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc ;
- sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu
exercitiul autoritatii publice;
- sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;
- sa participe, daca este cazul, la actiunile de limitare si inlaturarea urmarilor situatiilor;
- sa permita, daca este cazul, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte si pe terenuri
proprietate privata;
- sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum
si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.
8. 2. Masuri de prevenire,protectie si interventie in caz de accidente majore in care sunt
implicate substanţe periculoase.
Avand in vedere incadrarea ca obiectiv cu risc Major (ORM), S.C. CET Iasi SA a elaborat un
program de masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare
publica, planificate, organizate si realizate in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a
situatiilor neconventionale, protejarii populatiei, bunurilor materiale si mediului impotriva efectelor
negative ale acestora.

12
8.2.1. Masuri organizatorice
În conformitate cu dispozitiile OMAI. 647/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
elaborarea planurilor de urgenţă în care sunt implicate substanţe periculoase,CET Iasi SA :
- notifica activitatea şi a modificările ce apar prin transmiterea datelor prevăzute la art. 7 din
HG.804/2007 la Secretariatul de Risc din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului;
- asigura informaţiile necesare autorităţilor publice investite la nivel judeţean (Secretariatul de
Risc din Agenţia pentru Protecţia Mediului - SRAPM,Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale
de Mediu-CJGNM,ISU ) pentru identificarea amplasamentelor sau grupurilor de amplasamente
unde există posibilitatea producerii unui accident major şi a proximităţii unor astfel de locaţii,
precum şi a inventarului de substanţe periculoase de pe aceste amplasamente;
- elaboreaza raportul de securitate privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în
care sunt implicate substanţe periculoase;
- asigura pregătirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă conform prevederilor OMAI.
712 /2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat cu OMAI 786/2005, precum şi a procedurilor şi
instrucţiunilor de lucru de uz intern.
8.2.2. Masuri de prevenire
8.2.2.1. Măsuri tehnice pasive:
- efectuarea mecanizată si/sau automatizată a operatiunilor periculoase;
- protejarea contra focului si coroziunii a utilajelor si echipamentelor periculoase;
- utilajele,structurile si fundatiile sunt proiectate si realizate în asa fel încât să reziste la cele mai
grele conditii în caz de calamităti naturale;
- utilizare de echipamente electrice anti-ex unde zona este de această natură;
- organizarea întretinerii preventive a tuturor utilajelor si echipamentelor;
- scolarizarea si instruirea personalului pentru utilizarea procedurilor standard de operare si
întretinere, stipulate în instructiunile de exploatare;
- aplicarea măsurilor de securitate împotriva actelor de vandalism,terorism,sabotaj,incendiere
deliberată;
- examinarea medicală sistematică a personalului;
- verificarea sigurantei tuturor modificărilor propuse a fi aduse instalatiilor în cazul unor
modernizări preconizate.
8.2.2.2. Măsuri tehnice active:
- sisteme de detectie si alarmare chimică pentru scurgerile de substante periculoase,abaterile
parametrilor de lucru de la situatia normală de lucru (temperatură, presiune etc.);
- sisteme automate/manuale de stingere a incendiilor;
- verificări permanente a echipamentelor de control împotriva incendiilor ca răspuns în cazul
producerii evenimentului;
- verificări si întretineri permanente a echipamentelor de interventie în focar;
- organizarea pazei incintei;
- oprirea automată a proceselor cheie în caz de alarmare;
- verificarea periodică (preventivă) a functionalitătii sistemelor si dispozitivelor automatizate care
detectează, măsoară si actionează în caz de anormalitate.
8.2.3. Măsuri de protecţie a salariaţilor şi populaţiei în cazul producerii accidentului major in
care sunt implicate substanţe periculoase
În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, pot fi afectate
atât salariaţii cât şi populaţia din jurul amplasamentului.
Distanţele şi dimensiunile focarului chimic – 250 m zona letală şi 5000 m zona de intoxicare.
Distanţele şi dimensiunile focarului chimic depind de mai mulţi factori: stocurile/cantităţile de
substanţe periculoase existente la momentul respectiv,proprietăţile fizico-chimice,de risc ale acestor
substanţe şi factorii meteorologici.Obligaţiile CET Iasi SA privind asigurarea măsurilor de protecţie
a salariaţilor şi populaţiei, în zona de planificare la urgenţă, a cetăţenilor aflaţi în zonă temporar şi a
forţelor de intervenţie specializate în cazul producerii accidentului major in care sunt implicate
substanţe periculoase, sunt de a asigura mijloacele de protecţie individuală.Pentru populaţie,forţe de
asigurare a intervenţiei (poliţie,jandarmi,ISU,ambulanţă,etc.),persoanele din administraţia locală cu
13
responsabilităţi în luarea deciziilor şi cetăţenii aflaţi temporar în afara zonei de planificarea la
urgenţă,mijloacele de protecţie individuală sunt asigurate de catre cetăţeni şi instituţii prin grija
proprie.
Tipurile de mijloace de protecţie individuală, obligaţiile, modalităţile de asigurare şi fondurile
necesare procurării acestora, sunt reglementate în HG 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind
asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor.
8.2.4. Măsuri de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor în cazul producerii unui
accident major in care sunt implicate substanţe periculoase
Măsurile de intervenţie sunt prevăzute astfel:
- pentru forţele de intervenţie specializate (Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă) în Planul
de Urgenţă Internă (accident produs pe amplasament) ;
- pentru forţele profesioniste ale I.S.U. şi cele de asigurare a intervenţiei (poliţie,jandarmi,
ambulanţă, etc.) în Planul de Urgenţă Externă (protecţie în afara amplasamentului).
In cazul evenimentelor previzibile care ar putea avea o contributie semnificativa la declansarea unui
accident major, procedurile de actiune pot fi declansate de catre persoana autorizata.
Persoana responsabila pentru coordonarea actiunii locale de rezolvare a situatiei create va urmari
atat actiunile care trebuie intreprinse pentru a mentine sub control aceste conditii sau evenimente si
pentru a limita consecintele acestora,cat si modul de utilizare a echipamentului de protectie si a
resurselor disponibile.
In vederea limitarii riscurilor pentru persoanele aflate in obiectiv,se realizeaza informarea si
pregatirea preventiva cu privire la pericolele la care sunt expusi, masurile de autoprotectie,
mijloacele de protectie puse la dispozitie,obligatiile ce le revin si modul de avertizare si de actiune
pe care trebuie sa le intreprinda.Salariatii societatii au obligatia de a respecta normele,regulile,
masurile si sarcinile stabilite pentru aceste situatii periculoase dar si sa participe la instruiri,
exercicii, aplicatii si la alte forme de pregatire speciala.
In cazul starilor potential generatoare de situatii periculoase care prin evolutia lor
necontrolata si iminenta amenintarii ar putea aduce atingere populatiei si factorilor de mediu
si pentru a minimiza efectele acestora, persoana autorizata va asigura mentinerea permanenta a
fluxului informational cu serviciile de urgenta profesioniste si va solicita acordarea de ajutor din
partea acestora si/sau serviciilor private/voluntare. Informaţiile corespunzătoare asupra acţiunilor
pe care trebuie să le întreprindă populaţia vizată şi asupra comportamentului pe care trebuie să-l
adopte în cazul în care se produce un accident major, sunt cuprinse în Planul de Alarmare Chimică
al municipiului Iasi si al comunei Holboca , care se află la ISU Iasi.
9. Confirmarea faptului că titularul activităţii are obligaţia de a lua măsuri interne adecvate,
în special menţinerea legăturii cu serviciile de urgenţă, pentru a acţiona în caz de accidente
majore şi pentru a minimiza efectele acestora
Prin Planul de Urgenţă Internă s-au stabilit măsuri concrete de interventie în caz de accidente
majore pentru minimizarea efectelor acestora.Deasemenea sunt prevazute activitati specifice de
alarmare a secţiilor,instalaţiilor şi serviciilor si alte acţiuni ce trebuiesc întreprinse pentru a menţine
sub control evenimentele produse.
În cazul unor accidente majore ale caror efecte depăşesc limitele societăţii şi se impune protejarea
populaţiei din vecinătate se va solicita interventia tuturor instituţiilor statului cu atribuţii de ajutor şi
protejare a populaţiei, direct sau prin dispeceratul integrat de urgenţă la telefon 112.
În situaţiile în care forţele proprii nu sunt suficiente,pe lângă instituţiile enumerate mai jos, se mai
pot primi ajutoare ce constau în formaţiuni de interventie de la operatorii economici vecini.
Instituţiile publice cu care SC CET Iasi SA colaborează în vederea limitării şi lichidării urmărilor
unor accidente majore sunt:
• Dispeceratul Integrat de Urgenţă 112
• SMURD 112
• Salvarea 112
• ISU Iasi 112
• Inspectoratul de Poliţie al judeţului Iasi 112
• Poliţia municipiului Iasi 112
• Comandamentul Judeţean de Jandarmi Iasi 112
14
• Serviciul de Protecţie Civilă (in cadrul I.S.U.) 0232/214.490
• Inspectoratul Teritorial de Muncă 0232/257.100;0232/257.773
• Inspectoratul Teritorial de Protecţia Muncii 0232/416.139
• Agenţia pentru Protecţia Mediului 0232/215.497
• Prefectura 0232/434.070
• Primăria 0232/267.583
• Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean 0232/410.210
• Direcţia de Sănătate Publică Iasi 0232/271.687
• RAJAC Iasi 0232/215.410;0232/215.413
• E-ON Gaz Iasi 0232/441.624 ;0232/267.561
• E-ON Distributie Iasi 0232/442.420;0232/443.660
10. O referinţă la Planul de Urgenţă Externă elaborat pentru a aborda oricare dintre efectele
externe ale accidentului. Aceasta trebuie să cuprindă îndrumarea de a coopera la orice
instrucţiuni sau solicitări din partea serviciilor de urgenţă în momentul accidentului.
Planul de Urgenţă Externă s-a elaborat de către ISU Iasi în scopul planificării într-o concepţie
unitară a măsurilor necesare pentru protecţia vieţii, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu în
caz de accidente majore, în care sunt implicate substanţe periculoase,pe amplasamentul SC Iasi SA.
Planul de urgenţă externă urmăreşte:
- realizarea în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor şi acţiunilor de
protecţie şi intervenţie în caz de accident major;
- reducerea impactului asupra sănătăţii populaţiei din jurul amplasamentului, calităţii factorilor de
mediu şi integrităţii bunurilor materiale;
- informarea şi alarmarea oportună a populaţiei;
- stabilirea procedurilor de acţiune a forţelor de intervenţie din afara amplasamentului.
Planul de urgenţă externă se aplică pentru orice situaţie de accident major petrecut în interiorul
S.C. CET Iasi S.A.,în care sunt implicate substanţe periculoase, ale cărui urmări au efecte în afara
amplasamentului.Declansarea procedurilor pentru coordonarea actiunilor externe de rezolvare a
situatiilor periculoase la care participa structurile specializate ale serviciilor de urgenta, in
conformitate cu competentele si atributiile stabilite potrivit dispozitiilor legale,se realizeaza de catre
persoana autorizata. Structurile specializate interesate vor primi avertismente rapide, in timp util, cu
privire la iminenta producerii sau producerea unui incident periculos,precum si pentru procedurile
de alerta si de instiintare.Resursele financiare necesare pentru punerea in aplicatie, daca este cazul,
a planului de actiune externa si a capacitatii de raspuns adecvat la incident se asigura din bugetul
propriu al societatii.Echipamentele,substantele,mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor
specifice activitatii proprii desfasurate se asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin.
Publicul va primi informatii specifice referitoare la incident si la conduita pe care trebuie sa o
adopte.
11.Detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare,sub rezerva
cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii
Informaţii suplimentare pot fi obţinute in conditiile legii:
- telefonic de la:
• Birou Relatii cu Publicul ,tel.0232/267.511.
• Purtator de cuvant,tel.0232/237.990;0232/237.991.int.1265;fax.0232/237.992
- e-mail : secretariat@cet-iasi.ro

CONDUCEREA SOCIETATII

15