Sunteți pe pagina 1din 2

Structura temelor de Teologie Liturgică, An III Pastorala –

sem. II.
1. Noţiuni generale despre cele şapte Laude bisericeşti (Care sunt cele
şapte Laude bisericeşti / Pentru ce sunt şapte Laude bisericeşti /
Temeiurile biblice şi religioase ale instituirii Laudelor bisericeşti)
2. Vecernia (Denumirile slujbei / Timpul săvârşirii / Scopul Vecerniei /
Explicarea rânduielii actuale a Vecerniei)
3. Utrenia (Numirile slujbei / Timpul săvârşirii /Originea şi evoluţia
slujbei până la rânduiala actuală / Scopul Utreniei şi simbolismul ei,
în general / Explicarea rânduielii actuale a Utreniei)

Sfânta Liturghie
4. Liturghia creştină în Biserica veche (Liturghia, jertfa Legii celei Noi.
Instituirea ei / Raportul dintre ritualul pascal iudaic, Cina cea de
Taină şi Liturghia creştină / Diferitele numiri ale jertfei liturgice)
5. Istoria Liturghiei creştine (Liturghia în epoca Sfinţilor Apostoli /
Liturghie şi agapă / Liturghia creştină în veacul al doilea / Liturghia în
veacul al treilea)
6. Liturghiile ritului bizantin (Originea, formarea şi răspândirea
Liturghiilor ortodoxe / Autorii Liturghiilor ortodoxe)
7. Întrebuinţarea Liturghiilor Ortodoxe în cursul anului bisericesc
(Întrebuinţarea celor trei Liturghii în cursul anului bisericesc / Timpul
săvârşirii Sfintei Liturghii. Zile liturgice şi aliturgice / Locul săvârşirii
Sfintei Liturghii / Obiecte necesare pentru săvârşirea Sfintei Liturghii)
8. Săvârşitorul Sfintei Liturghii şi pregătirea lui pentru slujbă (Cine
poate săvârşi Sfânta Liturghie / Necesitatea pregătirii speciale a
slujitorilor pentru Sfânta Liturghie / Pregătirea sufletească /
Pregătirea trupească / Efectele şi folosul pregătirii pentru slujbă)
9. Rânduiala Proscomidiei (Ce este proscomidia / Timpul şi locul
săvârşirii Proscomidiei)
10. Istoria Liturghiei ortodoxe. Rânduiala ei iniţială şi evoluţia acesteia
până azi (Originea, scopul şi caracterul Liturghiei catehumenilor /
Rânduiala Liturghiei catehumenilor în Răsărit, în secolele IV-V /
Partea de la început a Liturghiei catehumenilor şi formarea ei /
Vohodul mic şi Trisaghionul / Lecturile din Sfânta Scriptură / Partea
ultimă a Liturghiei catehumenilor)
11. Semnificaţia simbolică a materiei Sfintei jertfe /Simbolismul ritualului
pregătirii Sfântului Agneţ / Scopul şi semnificaţia miridelor /
Simbolismul eclesiologic şi eshatologic al Proscomidiei
12. Euharistia – Taina Împărăţiei (Taina Adunării / Taina Împărăţiei /
Taina Intrării / Taina Cuvântului)
Bibliografie:
Ene Branişte, Liturgica Specială pentru facultăţile de teologie, Ed. Lumea
Credinţei, Bucureşti, 2005.
Alexandre Schmemann, Euharistia – Taina Împărăţiei, trad. rom. Boris
Răduleanu, Ed. Anastasia, Bucureşti, f.a.
Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, EIBMBOR, Bucureşti, 1998.
Petru Pruteanu, Liturghia Ortodoxă – istorie şi actualitate, Ed. Sofia,
Bucureşti, 2008.