P. 1
minuta informare angajare

minuta informare angajare

|Views: 1,669|Likes:
Published by solange38g9661

More info:

Published by: solange38g9661 on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

lnformare prealablla

OFERTA DE ANGAJARE
( MINUTÄ DE INFORMARE)

¡n conIormItate cu art. 1? dIn Legea nr. S3J2003
( CoduI MuncII modIIIcat prIn art. I pct. 93 dIn Legea 40J2011).


În aicn{ia domnului/doamnci..................

Prin ¡rczcnia vä aduccm la cunosiin{ä fa¡iul cä a{i fosi accc¡iai(ä} ¡cniru
ocu¡arca ¡osiului dc .................. În accsi scns vä ¡rczcniäm ofcria noasirä dc
angajarc .
1. S.C........................ (daic dc idcniificarc}
2. Locul dc muncä .....................................
3. Scdiul / Domiciliul angajaiorului............
4. Func{ia ..............., COF . .......................
5. Salar dc incadrarc (lazä} . ....................... FON........ rcs¡cciiv nci..............
6. TicIcic dc masä .1 iicIci /zi lucraiä. Valoarc iicIci . 9 FON.
7. Pcrioada coniraciului . ncdcicrminaiä/dcicrminaiä cu X zilc dc ¡rolä.
8. Daia incc¡crii aciiviiä{ii ........................... (PFOPUNEFE}
9. Fiscurilc s¡ccificc ¡osiului . .....................
10. Duraia conccdiului dc odiInä..................
11. Programul dc lucru...................................
12. Coniraci colcciiv nr..................................
13. Duraia ¡rcavizului....................................
14. Duraia normalä a muncii..........................
15. Princi¡arclc rcs¡onsaliliiä{i alc ¡osiului . (EXTFAS DIN FISA POSTULUI}
16. Criicrilc si cialoanclc dc cvaluarc ¡rofcsionalä..............................................
17. Alic condi{ii . sc asigurä irans¡ori.

Vä rugäm sä nc comunica{i räs¡unsul dvs. cai mai urgcni ¡osilil ¡rccum si
daia dc la carc ¡uicm incc¡c colalorarca.Cu rcs¡cci,
.........................
Managcr Fcsursc Umanc

24/1. .  4/::3.9 /300..9573.79 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->