Matei Daniel Clasa a X a A

Personalitatea lui Ştefan cel Mare

I.

Date istorice

Cine a fost Ştefan cel Mare? Unde a domnit el? În ce an a urcat pe tron? Când şi unde a murit? Ce lucruri deosebite a făcut în timpul vieţii? Ce fel de domn a fost şi de ce?

II.

Caracterizare directă

Cele trei citate care îl prezintă pe domnitor. Ce idei desprindem de aici?

III.

Caracterizare indirectă

Legendele despre domnitor. Ce idei desprindem de aici?

Matei Daniel Clasa a X a A

1

Oamenii l-au numit cel Mare pentru că el a purtat 36 de războaie. dintre care 34 au fost victorioase. Ştefan cel Mare a fost fiul lui Bogdan II. 44 de mănăstiri. Cu polonezii s-a luptat la Codrii Cosminului în 1497. Amintrilea era om întreg la fire. acolo îl aflai. Ştefan cel Mare a fost un domnitor foarte cunoscut. şi lucrul său îl ştiia a l acoperi şi unde nu gândiiai. ştiind să atragă de partea domniei oamenii ţării. unde era nevoie însuşi se vârâia ca văzându l ai săi. El a domnit în Moldova. Domnitorul a construit în cei 47 de ani. El îi scoate în evidenţă calităţile: ”Fost-au acestu Ştefan vodă om nu mare de statu. nu pierdea nădejdea. Cronicarul Grigore Ureche a scris foarte multe lucruri despre domnia lui Stefan cel Mare. A urcat pe tron în anul 1457 şi a murit la Suceava în anul 1504. Personalitatea lui Ştefan cel Mare a impresionat pe mulţi scriitori şi istorici. Înconjurat de duşmani mari şi puternici a ştiut nu numai să şi păstreze ţara. dar chiar să apere singur cu boierii şi ţăranii lui din Moldova porţile Europei de cotropirea turcilor fără să se odihnească timp de 47 de ani. de multe ori la ospeţe omorâea fără judeţu. mânios şi de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat . neleneşu.Personalitatea lui Ştefan cel Mare I. În cei 47 de ani. Luptând cu Imperiul Otoman a permis Tărilor Române să îşi păstreze libertatea. să rădica deasupra Matei Daniel Clasa a X a A 2 . Printre luptele purtate cu Imperiul Otoman cele mai cunoscute sunt: bătălia de la Vaslui (Podul Înalt -1475) şi bătălia de la Valea Albă (Războieni-1476). că ştiindu să căzut jos. bogată şi liberă. Ştefan cel Mare a făcut din Moldova o ţară importantă. fiind înmormântat la Mănăstirea Putna.La lucruri de războaie meşter. El este fără îndoială una din acele figuri care au marcat istoria ţării noastre. II. Şi unde îl biruia alţii. să nu să îndărăpteze şi pentru aceia raru războiu de nu biruia. El a fost inteligent.

iscusit şi războinic norocos. primind drept răsplată cei 7 munţi din Vrancea. Aici Ştefan este ambitios pentru că el având oastea risipită a avut încredere într o nouă victorie şi a ştiut să lupte pentru ea. cum să tâmplă din pom bun. O altă legendă este cea a “Stejarului din Borzeşti” în care Ştefan fiind omenos şi crdincios a răzbunat sufletul prietenului său Mitruţ. Mitruţ a fost însă găsit şi omorât. iar oştile cele mai mari ale duşmanilor le risipi. Matei Daniel Clasa a X a A 3 . III. Căci el a învins pe Matei. domnitorul luă fiii mătuşii Floarea în lupă. Imaginea domnitorului a rămas vie în sufletele oamenilor. roadă bună iese.biruitorilor. Având oastea risipită. care era conducătorul “românilor”. Ştefan care era cu adevărat conducător s-a răzbunat şi l-a omorât pe tătarul care l-a omorât pe Mitruţ. Mitruţ fiind ”tătar”. Mai apoi. Mitruţ. După câţiva ani.” Pe mine m au impresionat cele două citate pentru că Ştefan cel Mare avea multe calităţi. Fiind foarte curajos şi viteaz. Când era mic. Patriot. Pe tătari I a alungat de multe ori. Ştefan avea un prieten. urma lui luasă. după moartea lui şi ficiorul său. Pe Mahomed împăratul turcilor… îl bătu. Ştefan a venit la o bătrână numită Floarea. regele Ungariei într o luptă de noapte la Baia. Ştefan cel Mare este eroul a numeroase legende şi opere literare. Una din aceste legende este “Povestea mătuşii Floarea din Vrancea”. Ei se jucau “de-a tătarii”. Am ales să scriu despre Ştefan cel Mare pentru că m-a impresionat iubirea lui faţă de ţară şi pentru că era unul dintre cei mai viteji bărbaţi din ţară. aşa încât pe drept cuvânt merită să fie socotit printre bărbaţii vestiţi în arta războiului. inţelept în lupte a lăsat oamenilor vremii imaginea unuierou. Bogdan vodă. Bătrîna îl rugă pe Ştefan să îi i-a pe cei 7 fii la luptă. a fost prins de Ştefan. de lucruri vitejeşti. Între timp au venit tătarii cu adevărat. Pe lângă aceasta îl învinse şi pe regele Albert… Ştefan a fost înzestrat cu virtuţi de erou. El a fost pedepsit şi urcat într-un stejar.” Cronicarul polonez Wapowski vorbeşte şi el despre aceleaşi lucruri “A fost un om vrednic. puternic în lupte. Respectându -i rugămintea. iar copiii au fugit. Fiind foarte viteji feciorii au ieşit biruitori în luptă. Multe legende îl prezintă pe Ştefan ca fiind un om generos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful