P. 1
Rolul Mass-Media in Dezvoltarea Personalitatii

Rolul Mass-Media in Dezvoltarea Personalitatii

|Views: 3,121|Likes:
Published by Vlad Onet

More info:

Published by: Vlad Onet on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA ,,AUREL VLAICU” DIN ARAD DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PORTOFOLIU DIDACTIC
TITLUL: ROLUL MASS – MEDIA ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

STUDENT: COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: LECT. UNIV. DR. ALINA ROMAN

ARAD, 2009
CUPRINS

ARGUMENT.........................................................................................................2 I. FORMELE ŞI ROLUL MASS-MEDIA………………………………………3 1.1. FORMELE MASS-MEDIA…………………………………………..3 1.2. ROLUL MASS-MEDIA……………………………………………...4 1.3. CONDIŢIILE UNEI ELEVATE ŞI EFICIENTE MASS-MEDIA…..6 II. EDUCAŢIA ŞI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII……..8 2.1. FACTORII DEZVOLTĂRII PSIHICE………………………………8 2.2. ROLUL EDUCAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ…………….11 III. CORELAŢIA MASS-MEDIA –EDUCAŢIE ...............................................12 3.1. EFECTELE MASS-MEDIA ASUPRA PERSONLITĂŢII………...14 3.1.1. EFECTE POZITIVE…………………………………….15 3.1.2. EFECTE NEGATIVE…………………………………...15 IV. POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE ÎN ÎNVĂTĂMÂNT................................18 CONCLUZII .......................................................................................................20 BIBLIOGRAFIE..................................................................................................21

2

sistematizând şi organizând influenţele mediului. 3 . pipăit. întelegerea. Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. caracteristica mijloacelor media de comunicare şi informare reprezintă pe de o parte un rol informaţional. memoria. auz. imaginaţia. prin intermediul mass-media se conturează opinii. Pe lângă noţiunile de teorie ce vor face obiectul acestei lucrări se vor explica influenţele mass-media asupra personalităţii şi contribuţia ei în procesul instructiv-educativ. Relaţia dintre mass-media şi fiinţa umană se poate pune în termeni de consecinţe globale. informaţiile reprezentând o sursă vitală pentru orice tip de decizie. vederea este cea prin care intră cele mai multe imagini şi informaţii. Astfel. miros. Personalitatea omului.” (A. Are o funcţie socială. Omul intră în contact cu lumea prin cele cinci simţuri: văz. fiind intermediarul între om şi condiţiile de mediu. idei şi se formează atitudinile individului. Dincolo de rolul de informare. prin procesele psihice precum: cunoaşterea.ARGUMENT „Timpul liber este o valoare care nu trebuie risipită oricum şi care înainte de orice poate fi investită în dezvoltarea fiinţei umane printr-o educaţie adecvată. Rolul mass-media în societate a devenit foarte important. de influenţe precise sau de misiuni generale atribuite acestor sisteme. gust. iar media este principalul mediu de difuzare a acestora. este foarte dependentă de ceea ce primeşte prin acest simţ. Dintre aceste simţuri. Arhip) Această lucrare constă în prezentarea mass-media si a influenţei ei asupra personalităţii fiinţei umane. dar şi un efect datorită faptului că prin informaţiile transmise influenţează gândirea şi comportamentul fiinţei umane.

broşurile) reprezintă un mijloc de influenţă informaţională şi educativă. propria existenţă în special în privinţa motivaţiilor criteriilor de selectare şi a comportamentului având un impact indirect dar puternic asupra societăţii. Trăim într-o epocă dominată de mass-media. văzul şi auzul. care este mai direct. 4 . Funcţiile publicităţii sunt de a informa şi a convinge potenţialul client să achiziţioneze.cărţi). impactul cel mai puternic îl are în prezent televiziunea. omul contemporan este condiţionat de mass-media.ziare. având receptivitate şi influenţe educaţionale şi mobilizatoare asupra publicului. cartea (colecţiile de carte cu tiraj de masă. televizorul ne aduce informaţiile de la cele mai mari distanţe.I. • Presa (ziare şi reviste). FORMELE ŞI ROLUL MASS-MEDIA 1. La fel ca şi radioul. Un important rol în eficienţa mass-media îl are limbajul folosit. care au luat o dezvoltare deosebită în epoca contemporană. • Calculatorul şi CD-Rom-urile conectate la internet asigură comunicarea şi informarea la nivel mondial şi exercită o mare influenţă asupra fiinţei umane. expoziţii ştiinţifico-tehnice. Aceste mijloace de transmitere a informaţiei sunt variate: • Radioul şi televiziunea sunt mijloacele de informare cu cea mai mare forţă de influenţă. este supus unei presiuni continue din partea ideologiei propagate de mass-media. televizorul fiind cel mai reprezentativ. bibliotecile.cultural-artistice. FORMELE MASS-MEDIA Mass-media reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice de transmitere a informaţiilor în rândul maselor.1. • Muzee. reclamele modelează modul de a înţelege viaţa. solicitând cei mai importanţi analizatori. • Publicitatea. sugestiv şi mai convingător decât limbajul obişnuit. lumea. care pot fi utilizate individual. dar şi imagine pe ecran. Dintre mijloacele mass-media. având un impact tot mai puternic. Mijloacele de comunicare şi informare pot fi clasificate astfel: a) Medii autonome (reviste. Oferă posibilitatea participării active a utilizatorului la preluarea informaţiei.etc.

dar cu atât mai persuasivă. normelor. a valorilor. ROLUL MASS-MEDIA Prin intermediul mass-media sunt transmise atât pe plan intern. care se referă atât la furnizarea explicită de cunoştinţe cultural-ştiinţifice. politice. c) medii de difuzare. reprezentative fiind în această categorie televiziunea şi radioul. Aplicaţiile multimedia au un caracter diversificator al surselor de cunoaştere. Metodele multimedia au desfiinţat practic distanţele. într-o măsură deloc neglijabilă.b) Medii de comunicare (telefon. Dezvoltarea mijloacelor de informare în masă a dus la o răspândire pe scară largă a informaţiei. ce satisface o incontestabilă trebuinţă umană. artistice. În corelaţie cu mesajele informaţionale transmise. internet). mass-media îndeplineşte următoarele funcţii: a) Funcţia de informare (informaţională). etice. modelelor de comportament ce ţin de paradigma culturală a societăţii. noile medii de comunicare au schimbat în mod radical condiţiile sociologice de expansiune culturală. tehnice. care pot fi combinate sau separate. Receptarea mesajelor transmise prin mijloacele prezentate mai sus se face pe trei căi principale. 5 . Varietatea informaţiilor generale şi speciale distribuite prin intermediul mass-media vin să satisfacă dorinţa de emancipare personală într-un consum sporit de informaţie. lărgind posibilităţile oamenilor de a comunica instantaneu între ei. economice. cât şi la promovarea. video-ca vizualizator şi scris ca cititor. într-o „formă mai puţin evidentă. la a cărei stabilitate contribuie astfel. 1. multimedia a accentuat în proporţii considerabile “consumul de cultură” jucând un rol însemnat în grăbirea procesului de universalizare a culturii spirituale. Datorită facilităţilor pe care le aduce. aceasta fiind rezultatul dorinţei indivizilor de a fi informaţi. şi anume: audio-ca ascultător.2.” Prin dezvoltarea şi răspândirea lor. sportive. cât şi pe plan internaţional şi chiar mondial variate mesaje informaţionale cu caracter recreativ-distractiv şi anume: ştiinţifice. ca în cazul unor filme documentare sau pagini de popularizare a ştiinţei din publicaţiile periodice. juridice. b) Funcţia instructiv-culturalizatoare. care măresc libertatea utilizatorului. religioase. culturale.

j) Funcţia critică şi de supraveghere. consumând energie nervoasă şi spirituală. de la o generaţie la alta. Sunt cuprinse aici şi selectarea informaţiei transmise şi stabilirea unor priorităţi percepute de receptori drept adevărate ierarhii de importanţă. în numele opiniei publice. d) Funcţia de interpretare. furnizarea unor mijloace utile cetăţenilor pentru a-şi putea reduce anxietatea sau pentru menţinerea consensului cultural. e) Funcţia de loisir (de divertisment) constă în producerea destinderii şi a amuzamentului. mai mult. Mass-media joacă rolul de „câine de pază". i) Funcţia de punere în relaţie a comportamentelor ce constă în atenuarea ameninţărilor la adresa stabilităţii sociale şi sprijinirea menţinerii puterii. faţă de sistemul de guvernare al statului. mass-media realizează şi o funcţie compensatorie. dar. contribuind la refacerea şi dinamizarea forţelor spirituale şi fizice ale populaţiei.c) Funcţia de transmitere culturală constă în transmiterea valorilor şi normelor sociale de la grupurile sociale către indivizi. procentual. mass-media este un forum în care persoane sau diverse grupuri sociale pot face cunoscute opiniile şi câştigă o identitate culturală. îndeosebi editorialele şi comentariile asupra informaţiilor oferă sugestii şi prescripţii pentru conduite adecvate evenimentelor şi situaţiilor existente. pe când cel de-al doilea face cunoscute publicului numai opiniile personale ale autorului său. Din punct de vedere al funcţionării ei. standardizarea normelor culturale. se constată o orientare tot mai marcantă către tratarea în termeni de spectacol a tuturor subiectelor abordate de mijloacele de comunicare în masă. politică. de investigare sau punere 6 . Însă. întărirea integrării sociale a indivizilor. Primul exprimă punctul de vedere oficial al organului de presă. ceea ce are drept consecinţă creşterea coeziunii sociale. ce se manifestă atât de explicit prin producţiile jurnalistice de genul editorialului sau al comentariului. h) Funcţia expresivă. reducerea armoniei. dar şi setei de evadare într-un univers imaginar a neadaptatului. g) Funcţia de compensare. socială. Mass-media au influenţe asupra personalităţii şi comportamentului oamenilor. iar în unele cazuri şi fizică. care răspunde dorinţei de relaxare a omului stresat de solicitările profesionale. de muzică. literar-artistice. cu rol recreativ şi de divertisment. de film şi teatru. sportive. f) Funcţia de divertisment. Nu numai că. emisiunile sau paginile dedicate amuzamentului sunt în continuă creştere. prin unele emisiuni ca cele umoristice.

. CONDIŢIILE UNEI ELEVATE ŞI EFICIENTE MASS-MEDIA În secolul al XXI-lea. aspecte ale relaţiilor interumane şi sociale. crearea de panică. Prin natura ei. din diferite domenii (social-economice. are o puternică forţă de socializare a oamenilor. 1. prezentând stări de spirit. Totodată. religioase). la nevoie. 1989. Mass-media. 7 . Megatendinţe. Sistemul mass-media controlează trei faze esenţiale ale ofertei de informaţii de care persoanele şi grupurile au nevoie pentru a-şi indeplini scopurile. colective) . asociaţii. dincolo de frontierele naţionale. Mass-media alocă informaţii utile despre evenimentele care vor avea loc în mediu pentru a preveni populaţia asupra anumitor pericole. Prin varietatea şi bogăţia informaţiilor. opiniile şi activitatea oamenilor din diverse locuri. J. tehnologia şi capacităţile umane sunt cele două mari deziderate ale omenirii.în lumină a situaţiilor sau aspectelor anormale din viaţa socială şi confruntarea unor curente diferite de opinie care se manifestă prin intermediul mass-mediei. căci indivizii care posedă un bagaj de informaţii asemănător. l) Funcţia educaţională. religioase. Bucureşti. percepute drept ale întregii umanităţi. ci ea se alătură acestora. mobilizându-se în favoarea unor cauze nobile. Este vorba despre culegerea informaţiilor. k) Funcţia de socializare. sunt preocupaţi de aceleaşi probleme ale actualităţii şi împărtăşesc valori morale şi culturale comune se vor simţi mai apropiaţi unul de celălalt şi se vor solidariza. organizaţii. Zece noi direcţii care ne transformă viaţa. circulaţia atât de promptă şi de cuprinzătoare a informaţiei şi a mesajelor răspândite de tehnica modernă de comunicare reprezintă un mod specific de interacţiune socială şi organizare a nevoii de socializare a omului. prelucrarea lor şi. Editura Politică. prin specificul şi forţa de penetrare a mijloacelor de transmitere. dar specificul este „să învăţăm să echilibrăm miracolele materiale cu cerinţele spirituale”1. contribuind la instruirea şi educarea maselor de toate vârstele şi profesiile. culturale. care derivă din precedentele. care nu se substituie şcolii şi învăţământului. ameninţarea prerogativelor puterii sau facilitarea invaziei culturale.3. m) Funcţia de liant. politice. mass-media are o puternică forţă de modelare a personalităţii. anxietate sau apatie. Puterea sistemului mass1 Naisbitt. din diverse organisme (instituţii. răspândirea acestora. politice sau rasiale. în activitatea de supraveghere pot apărea disfuncţii ca: ameninţări pentru stabilitatea societăţii şi a indivizilor. apoi.

subcultural. grupurile. • Mass-media trebuie să ţină seama de opiniile şi trebuinţele variate şi necesare ale maselor. Astfel. proces. folosească un limbaj elevat din punct de vedere ştiinţific. delicvenţă. pentru a oferi publicului posibilitatea de a decide şi singur asupra semnificaţiilor şi influenţelor ce le pot avea mesajele transmise. violenţă. este necesar ca mass-media să îndeplinească următoarele condiţii: • • Conţinuturile mass-media să fie selectate la un nivel înalt din punct de vedere Mass-media să manifeste un spirit critic constructiv asupra conţinuturilor. etic. diferite profesii) pentru a fi receptate cu interes. deoarece paralel cu mesajele valoroase sunt transmise de către mass-media şi mesaje cu puternice încărcături de violenţă. organizaţiile. să nu deformeze conştiinţele şi convingerile. inestetic. evitând folosirea limbajului violent. sistemele sociale şi societăţile pentru a-şi atinge scopurile. să diferite grade de calificare. artistic şi pedagogic. pornografic. informaţional. la realizarea unei educaţii valoroase. Să existe emisiuni speciale dedicate anumitor categorii de oameni (tineri. • Mass-media trebuie să îmbine în mod raţional şi armonios mesajele de opinie cu cele informaţionale. să nu incite la ură. care pot avea consecinţe negative asupra comportamentului. la comportări imorale. • • • • Mesajele generale ale mass-media să fie interesante şi actuale. Toate mesajele să fie accesibile. 8 . fără a le scădea valoarea. • Mesajele transmise trebuie să fie selectate şi prezentate astfel încât să nu denatureze adevărul.media constă în controlul asupra resurselor de informaţii de care depind indivizii. pornografie. În transmiterea mesajelor este necesar să se evite improvizaţia şi automatismul. să nu ducă la conturarea unei imagini false asupra unui fenomen. prestigiul ştiinţific. organism. contribuind la îmbunătăţirea activităţilor şi la prevenirea neajunsurilor. adulţi.

de la o generaţie la alta. Iaşi. reprezintă mediul extern. A. ca fiind o „însuşire fundamentală a materiei vii de a transmite. „Psihologi şcolară”. pe parcursul dezvoltării sale” 3. În faza prenatală. înainte de naşterea sa sau după.În dezvoltarea psihică a individului. climă. mesajele de specificitate sub forma codului genetic” 2. 1998. 9 . 25 . asupra copilului se exercită anumite influenţe interne determinate de ambianţa intrauterină. „ca fiind constituit din totalitatea elementelor cu care individul interacţionează.1. Editura Polirom. p. direct sau indirect. în lucrarea „Psihologie şcolară”. b) Mediul este definit. Ibidem. ale analizatorilor şi ale proceselor nervoase fundamentale: excitaţia şi inhibiţia. în cadrul căruia se operează o distincţie între influenţele mediului fizic sau primar şi influenţele mediului social sau secundar. şi anume: a) Ereditatea este definită de Andrei Cosmovici şi Luminiţa Iacob în lucrarea „Psihologie şcolară”. Mediul fizic este cadrul natural în care omul îşi desfăşoară viaţa şi cuprinde ansamblul condiţiilor bioclimatice (relief.. floră. p. a instinctelor. contribuţia eredităţii se manifestă prin intermediul particularităţilor anatomofizice înnăscute ale sistemului nervos care stau la baza reflexelor necondiţionate. Această influenţă nu este atât de importantă. ce îi influenţează dezvoltarea şi 2 3 Cosmovici. faună). vorbim de influenţe ale mediului intern şi de influenţe ale mediului extern.Structura mediului se prezintă astfel : în funcţie de momentul de referinţă din viaţa omului.II. Totalitatea influenţelor externe care se exercită asupra omului de-a lungul întregii sale perioade postnatale. FACTORII DEZVOLTĂRII PSIHICE În literatura de specialitate românească se vorbeşte despre trei factori ai dezvoltării psihice care influenţează personalitatea umană. dar nici nu poate fi neglijată. L. EDUCAŢIA ŞI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII 2.. Iacob. 27.

Educaţia. care are ca scop formarea personalităţii în concordanţă cu cerinţele societăţii şi cu cele ale individului. pe de o parte privesc devenirea omului în spaţiul unei culturi şi istorii. în această ipostază. Pe acest fundament de experienţă condensată se acţionează. Educaţia are următoarele caracteristici: • pune accent pe oameni.maturizarea biologică ( înălţime. 10 . morale şi fizice ale oamenilor. iar pe de altă parte permit accesul progresiv al omului la formele culturii şi pin acesta el învaţă să devină om. o angajare umană. Scopurile educaţiei. care îşi impun amprenta asupra dezvoltării psihice. alimentaţie specifică). Societatea a acumulat experienţa de cunoaştere teoretică şi practică condensată în valori materiale şi spirituale ce constituie ereditatea socială a culturii şi civilizaţiei. vestimentaţie. Conservarea valorilor şi transmiterea lor se realizează prin educaţie care. c) Educaţia Cuvântul educaţie este de origine latină (educatio ce se traduce creştere. • este orientată predominant spre pregătirea pentru viaţă. întrebări asupra existenţei. În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. producător şi creator de valori. este o activitate specific umană. reprezintă instituţia constituirii şi transmiterii eredităţii sociale a culturii şi civilizaţiei. Mediul social reprezintă ansamblul influenţelor ce decurg din interacţiunea omului cu totalitatea condiţiilor economice. precum şi modul de a trăi (meserii. de fapt. • urmăreşte dezvoltarea unor calităţi umane şi explorarea orizonturilor. politice şi culturale. prin educaţie. De-a lungul timpului. educaţia fiind astfel. pentru formele omului ca utilizator. Influenţele exercitate de mediul social asupra omului sunt : directe şi indirecte. conţinutul acestui concept s-a schimbat corespunzător cerinţelor socioculturale şi spirituale ale fiecărei epoci. formare). Educaţia diferă de la un moment istoric la altul în funcţie de condiţiile materiale şi spirituale ale societăţii şi prezintă anumite particularităţi izvorâte din experienţele fiecărui popor. consumator. să se dezvolte. culoarea pielii). cuvântul educaţie este explicat ca fiind un ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale. cu precădere. • are în vedere. Educaţia se desfăşoară conform unui scop bine stabilit şi are un sens intenţionat şi o finalitate bine conturată.

eşalonate pe cicluri. Funcţiile generale ale educaţiei reprezintă proprietăţi intrinseci. Toate influenţele şi acţiunile educative care intervin în viaţa individului. al formelor educaţiei. c) Funcţia de asigurare a unei inserţii sociale active a individului (funcţie axiologică). după I. politic. În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare. acest tip de educaţie se prezintă a fi în afara sistemului de învăţământ. dimpotrivă. preluare şi transmitere a valorilor de la societate la individ (funcţie cognitivă). care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat în afara orei de curs (extraşcolară). sistematică. specifice activităţii de formare-dezvoltare permanentă a personalităţii umane. prin influenţele exercitate de familie şi de grupurile 11 . c) Educaţia informală reprezintă totalitatea influenţelor educative. care au loc în afara unui cadru instituţionalizat şi se exercită asupra personalităţii umane. natural). Astfel. Activitatea educaţională este dinamică şi flexibilă în acelaşi timp. menită să ofere serviciile sale unor beneficiari şi să atingă scopuri pedagogice identificabile. iar educaţia stimulează idealul fiinţei umane exprimat prin „a fi şi a deveni”. • finalitatea în educaţie îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. se extinde asupra tuturor laturilor personalităţii umane şi acţionează prin mass-media. Astfel. b) Funcţia de dezvoltare a potenţialului biopsihic al omului (funcţie economică). în mod spontan sunt reunite sub denumirea de forme ale educaţiei. educaţia nonformală completează şi întregeşte educaţia formală.• vizează dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse. economic. exprimate la nivelul consecinţelor sociale angajate în mod obiectiv. Acest gen de educaţie nu urmăreşte anumite finalităţi. metodică a personalităţii. În funcţie de anumite necesităţi sociale şi aspiraţii individuale. la nivelul de sistem (societatea în ansamblul său) şi de subsistem (cultural. Nicola funcţiile educaţiei sunt: a) Funcţia de selectare. niveluri şi ani de studii . corespunzător idealului educaţional. proiectate şi desfăşurate în instituţiile şcolare înfăptuită de către cadrele didactice pe baza unor programe de studii (documentele şcolare). în mod organizat şi structurat sau. Ea reprezintă totalitatea activităţilor organizate. b) Educaţia nonformală reprezintă totalitatea acţiunilor educative organizate. comunitar. putem delimita trei mari categorii: a) Educaţia formală urmăreşte modelarea conştientă.

Prin metode.2. evalua dispoziţiile ereditare ale elevilor. măsoară. modifică 12 . evaluează şi predispoziţiile ereditare negative. deprinderi. prin activităţile culturale şi experienţele de viaţă trăite. Educaţia are un rol decisiv în modelarea elevilor deoarece organizează activitatea lor pentru autocunoaştere. organizându-le şi dirijându-le printr-o acţiune sistematică. să decidă şi cum să se formeze. Ele depistează. individul învaţă cum să înveţe. îşi formează priceperi şi deprinderi. 2. educaţia intervine. autoeducaţie. de a utiliza metode şi procedee şi de a crea un cadru educaţional care să favorizeze corespunzător dezvoltarea acestora. în crearea unui climat educaţional favorabil. dirijează şi organizează acţiunile factorilor de mediu. cunoştinţe. cadrele specializate au sarcina de a depista. Educaţia informală este procesul care se întinde pe toată durata vieţii. canalizându-le energia spre o direcţie acceptabilă. mediu şi educaţie există o strânsă legătură. În procesul de dezvoltare a personalităţii fiinţei umane. Rolul preponderent al educaţiei se manifestă prin faptul că dirijează acţiunea factorului ereditar şi influenţele mediului. cu valenţe educative asupra formării personalităţii individului. Dintre aceşti factorii. priceperi. Ea creează condiţii favorabile dezvoltării. între ereditate. educaţiei îi revine rolul conducător în dezvoltarea psihică şi acţionează în interacţiune şi prin intermediul eredităţii şi mediului. prin care individul dobândeşte informaţii. autoperfecţionare.sociale. educaţia are un rol important în dezvoltarea personalităţii. abilităţi. În raport cu gradul de dezvoltare individuală. urmărind constituirea şi sporirea experienţei de cunoaştere care devine o condiţie internă a dezvoltării psihice individuale. cea de a treia (educaţia) reuşind să modifice influenţele celorlalţi factori ai dezvoltării. se dezvoltă. prin intermediul experienţelor cotidiene. obişnuinţe oferite de educaţie. ROLUL EDUCAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ Alături de ceilalţi factori ai dezvoltării psihice (ereditatea şi mediul). Educaţia intervine în ameliorarea condiţiilor de mediu. În procesul educativ. îşi structurează convingerile şi atitudinile.

O dată cu schimbările rapide din societatea contemporană şi cu evoluţia informaţiilor de tot felul. şi nu numai pentru ei. de a se integra social. CORELAŢIA MASS-MEDIA – EDUCAŢIE Între educaţie şi sistemul mass-media există de multă vreme legături indisolubile. cultural. mass-media a lărgit sfera de educaţie. receptează diverse informaţii. Astfel participă la educaţia informală. mentalităţi. se educă în raport cu anumite tendinţe şi motivaţii proprii. Mass-media o putem include ca mijloc de realizare a educaţiei informale. nonformală şi informală. personalitatea umană fiind influenţată involuntar. Mass-media se dezvoltă într-un mediu cultural. deoarece impactul comunicării de masă asupra personalităţii umane nu poate fi ignorat. care s-au întărit continuu în ultimul timp. mass-media pot reprezenta veritabile resurse ale învăţării. producând efecte formative şi instructive involuntar. Interacţiunile dintre cele două domenii constituie o preocupare pentru pedagogi. În acelaşi timp publicul receptează ceea ce mass-media transmite. valori colective. educaţia poate fi identificată în trei ipostaze. individul preia modele de conduită. Nu este vorba doar despre oferta de programe şi de suporturi informative şi formative valorificabile în perspectiva educaţiei formale sau nonformale. informaţii. selectează. produce şi transmite valori. completându-le pe cele achiziţionate prin intermediul celorlalte 13 . Am arătat că prin varietatea situaţiilor de învăţare şi gradul diferit de intenţionalitate. din mai multe experienţe sociale pentru a-şi forma propria identitate a personalităţii. neintenţionate exercitate prin mesaje ale căror conţinut nu a fost conceput în scop explicit educativ. dar au şi nevoia de a se adapta. Aceste informaţiile provin din variate domenii. şi anume formală. ci şi despre influenţele difuze. modele de comportament.III. îndeosebi o dată cu dezvoltarea reţelelor informatice. Prin informaţiile pe care le oferă indivizilor. care au şi nevoia de a se alimenta din mai multe surse culturale. Cei mai permeabili la influenţele mass-media sunt tinerii. mass-media influenţează şi modelează comportamente în concordanţă cu marile idealuri ale epocii. îşi extinde orizontul spiritual. mass-media are un caracter pluridisciplinar. aderă la obiceiuri. tradiţii. spontane. opinii. Prin diversele mijloace mass-media. În condiţiile diversificării nevoilor educative în lumea modernă. Alături de educaţie.

programe etc. Chiar dacă informaţia parvine prin aceste canale. deoarece nu este întotdeauna veridică. adică mass-media care s-a infiltrat în cadrul celorlalte medii într-un mod informal şi nestructurat. mass-media şi educaţie poate fi înfăţişată sub două aspecte: • • formarea elevilor de mijloacele de comunicare formarea elevilor pentru a avea o atitudine corespunzătoare faţă de mass-media. opinii etc. principii. chemat să amplifice. ea trebuie filtrată. aceste producţii atrag audienţa tânăra. să constituie sau să diversifice experienţele cognitive şi comportamentale ale persoanelor. televiziune. Aceasta situaţie îi conferă individului posibilitatea de a interioriza şi exterioriza atitudini. alături de educaţie.forme de educaţie. mass-media are şi consecinţe negative în dezvoltarea personalităţii fiinţei umane. internet. prin faptul că filmele de acţiune conţin scene violente. care lasă urme adânci în memoria individului. sentimente etc. Mass-media împreună cu ceilalţi factori ai dezvoltării personalităţii umane trebuie să acţioneze simultan. reviste. corelat prin împletirea funcţiilor lor şi nu independent. Deci. mass-media este cea mai buna cale de manipulare a indivizilor. Informaţiile transmise de mass-media au şi un puternic caracter violent. Mass-media este prezentă în cadrul societăţii prin ziare. 14 . atunci când o cantitate mare de programe cu conţinut ridicat de violenţă este vizionată de un individ cu o vârsta fragedă. Ea poate să mărească sau să micşoreze experienţele unei persoane. Mass-media este un factor al educaţiei. pe lângă rolul benefic. izolat. Astfel. radio. De obicei.). Mass-media reprezintă. Important este ca între aceste medii ale procesului educativ să se instaureze relaţii de coerenţă acţională şi nu raporturi de concurenţă sau inconsecvenţă valorică. cel de educare şi autoeducare. De exemplu. Prin prezentarea repetata a unor idei. originalul de neoriginal. putem spune că alături de mediul fizic şi mediul social al dezvoltării psihice a individului a apărut şi mediul informaţional. eventual o persoană cu o cultură joasă (timpul alocat vizionării de filme. este mult mai mare decât cel alocat citirii unei cărţi etc.. educaţia nu trebuie să rămână în urmă. acesta încearcă să copieze ce vede şi ceea ce i se pare interesant. comportamente. implicit spectaculoase. Într-o societate informatizată. acel organ mediatic. Legătura dintre elev. Atenţia cuvenită va ajuta să delimităm binele de rău. Rezultatul constă în formarea unui individ cu un caracter violent.

O dată cu dezvoltarea mijloacelor mass-media. Impactul pe care îl are mass-media asupra indivizilor depinde de următoarele aspecte: • Persoana asupra căreia se exercită efectul (ţinta). • care a fost intervalul de timp ce a trecut între emisia mesajului şi momentul în care se poate înregistra un anumit efect. În urma cercetărilor au fost evidenţiate trei tipuri de efecte: a) b) Efecte pe termen scurt (pana la 6 zile). morală şi spirituală a copiilor. • daca efectul a fost de natură cognitivă sau de ordin comportamental. cercetătorii au studiat efectele acesteia asupra populaţiei. • Natura efectului. Efectele pot fi urmărite la nivel individual. În acest cadru. EFECTELE MASS-MEDIA ASUPRA PERSONALITĂŢII Toate eforturile mass-media se concentrează asupra efectelor pe care aceasta încearcă să le producă în procesul de comunicare. • Intenţionalitatea efectului. spectatorilor şi ascultătorilor. Putem spune că prin tipul de mesaje. formarea adecvată pentru folosirea corectă a mijloacelor de comunicare este esenţială pentru dezvoltarea culturală. efectul massmedia reprezintă toate modificările la nivel individual sau social pe care le produce. • Durata efectului. Alte studii referitoare la impactul mass-media asupra populaţiei se referă la natura acestora: • daca mesajul a fost recepţionat sau daca nu. În alte situaţii este vorba de timpul în care un anumit efect persistă. 15 . este vorba despre “urmările voite” la receptarea mesajului. la nivel de grup sau la nivelul întregii societăţii. Efecte pe termen mediu (7-30 de zile). 3.1. despre efectul comunicării.Apare un fel de reciprocitate care indică responsabilitatea mijloacelor de comunicare ca industrie şi necesitatea unei participări active şi critice a cititorilor. Unele efecte sunt legate în special de capacităţile fizice ale unui consumator de media. Evident. Cercetările privind efectele mass-media pot urmări persoanele care suportă efectul (studii statistice).

profesorii. să îşi formeze o atenţie distributivă.1. Prin utilizarea acestor informaţii transmise de diverse mijloace media individul reuşeşte să îşi însuşească numeroase cunoştinţe de cultură generală. să îşi dezvolte gândirea şi funcţiile mnezice. implicând toate procesele psihice. • Relaxarea individului cu ajutorul emisiunilor de divertisment. să îşi îmbogăţească vocabularul. caracterizate de violenţă. dar în acelaşi timp.2. 3. aceasta în condiţiile în care sunt îmbinate în mod raţional utilizarea mijloacelor mass-media. Efecte pozitive ale informaţiilor transmise de mass-media asupra individului sunt următoarele: • Informarea individului. Materialele care 16 . cum ar fi familia. 3. să îşi formeze anumite sentimente morale şi estetice . aventurii. ele reprezintă o modalitate de petrecere a timpului liber.1. • Incită setea omului de cunoaştere prin documentare din domeniul naturii. despre lumea înconjurătoare. EFECTE POZITIVE Mijloacele mass-media sunt instrumente ce deschid individului posibilitatea de cunoaştere mai amplă a realităţii. Efectul mesajelor transmise de mass-media cuprinde ansamblul de procese şi de consecinţe pe care le presupune receptarea acestora de către tineri. dar trebuie să ţinem cont de faptul că.1. EFECTE NEGATIVE Individul se informează. prezente şi chiar viitoare. de la vârste din ce în ce mai fragede. fie unele care tratează teme foarte delicate. Un plus de atenţie trebuie acordat însa informaţiilor preluate de la televizor. Aceste suporturi mediatice constituie o baza informaţională valoroasă. Prin utilizarea lor individul devine subiectul propriei sale formări. a necunoscutului (stimularea curiozităţii intelectuale). radio sau de pe internet.c) Efecte pe termen lung (peste o lună). de formare a unor opinii şi atitudini asupra unor evenimente trecute. sunt prezentate fie ştiri agresive. de foarte multe ori. prietenii şi mass-media. Sursele pe care le au la dispoziţie sunt variate.

violenţa în şcoli sau aventurile amoroase ale unui politician pot avea drept consecinţă crearea unei stări de confuzie în mintea tinerilor. • Desensibilizare la violenţă. emisiuni. aceasta are şi influenţe negative. evitându-se jocurile violente. Selectarea jocurilor. luând măsurile necesare. • Slab randament fizic şi şcolar. să aibă o percepţie deformată asupra societăţii. • Abuz de alcool şi tutun. Pentru prevenirea şi înlăturarea din comportamentul tinerilor a acestor efecte negative ale mesajelor transmise de mass-media este necesar ca atât mediul familial cât şi cel şcolar să intervină în educarea tinerei generaţii. • Adoptarea unor manifestări violente şi a unor expresii neadecvate în limbaj. participarea în Posibile măsuri luate de cadrele didactice: • Colaborarea cât mai strânsă cu elevii şi părinţii acestora în vederea realizării unei receptări optime a mesajelor furnizate de mass-media. considerând-o un mediu confuz şi ostil. omucideri. • Uniformizarea gusturilor.). Orientarea tinerilor spre publicaţii. • Comunicare precară cu familia. atacuri ale grupărilor teroriste. pe lângă efectele pozitive pe care le are mass-media în modelarea caracterului uman. • Sufocarea imaginarului. spectacole adecvate vârstei şi aptitudinilor excursii. care ajung. etc. Activităţi de voluntariat în cadrul unităţilor şcolare (lecturarea de carte.abordează probleme precum catastrofe naturale. Astfel. Organizarea în timpul liber a cât mai multor activităţi desfăşurate în comun cu tinerii. treptat. 17 . organizarea de spectacole. Posibile măsuri luate de către membrii familiei: • • • lor. • • • Privarea de anumite programe ce nu sunt potrivite formării lui. • Intensificarea vieţii sexuale. cum ar fi: • Inducerea pasivităţii. răpiri. Facilitarea înţelegerii de către tineri a mesajului transmis de mass-media.

limite. ce impun anumite restricţii. acesteia îi revine sarcina de a selecta şi înlătura acele mesaje care influenţează negativ modelarea caracterului tinerilor. în receptarea mesajelor transmise de mass-media. Pentru a fi cât mai eficientă. facilitată de mass-media. Aceste instituţii creează un regulament. transmiterea mesajelor mass-media.• • Desfăşurarea unor activităţi prin care să se asigure îndrumarea elevilor spre înţelegerea şi Organizarea unor activităţii extraşcolare din care să rezulte valoarea instructiv-educativă În conformitate cu idealul educaţional al societăţii din zilele noastre. este absolut necesară o instituţie care să monitorizeze informaţia transmisă publicului. 18 . Rolul acestui gen de instituţie este să controleze tipul de informaţie transmis publicului larg şi să impună o anumită decenţă în domeniul mass-media. cenzuri. în acest scop. Datorită rolului important pe care îl au mijloacele massmedia în informarea populaţiei. mass-media trebuie să respecte cât mai mult posibil condiţiile unei cât mai elevate şi prestigioase informaţii.

profesorul proiectează şi organizează activitatea de instruire care să contribuie într-o măsură cât mai mare şi cât mai eficientă la formarea şi informarea elevilor. iar pe de altă parte a relevat nevoia adoptării unei noi strategii în procesul de învăţământ. UTILIZAREA MASS-MEDIA ÎN ŞCOALĂ Continua dezvoltare a societăţii şi a ştiinţei a condus la conştientizarea nevoii eficientizării procesului educaţional. Dezvoltarea ansamblului mijloacelor de învăţământ. În literatura românească de specialitate mijloacele de învăţământ au fost clasificate în diferite moduri. valorificarea lor eficientă în activităţile didactice şi soluţionarea unor probleme practice ale instrucţiei şi educaţiei. ca mijloc de învăţământ în activitatea şcolară. care sunt selectate şi preluate din punct de vedere didactic. au demonstrat că activitatea didactică nu se restrânge la transmiterea verbală a cunoştinţelor şi că limbajul verbal nu constituie unicul instrument de predare al cunoştinţelor. Mass-media. care pot fi: benzi magnetice. îndeplineşte următoarele funcţii: • Funcţia cognitivă. Mijloacele media transmit date. pe de o parte. Sistemul multimedia îl putem încadra la mijloace de învăţământ audiovizuale. DVD-uri. Datorită diverselor mesaje transmise. ajută la intermedierea actului de cunoaştere. Prin intermediul mijloacelor media sunt create elevilor stări complexe. emisiunile radio şi 19 . • Funcţia estetică. mass-media reprezintă în procesul instructiveducativ din şcoala românească un mijloc de învăţământ prin care se asigură transmiterea şi însuşirea de informaţii. • Funcţia de dezvoltare multidimensională şi de integrare a personalităţii. îmbinând realitatea şi imaginea cu cuvântul. informaţii asupra realităţii studiate. chiar comportamentală. CD-Rom-uri conectate la internet. recurgând la mijloace de învăţământ pe care le consideră cele mai adecvate şi mai eficiente. de educare pentru frumos. Pornind de la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor şi de la caracteristicile situaţiei de instruire. Mass-media un mijloc de influenţă în direcţia dezvoltării multidimensionale şi integrale a personalităţii. dezvoltând interesul pentru materie şi conţinuturile de predare.IV. atât de natură cognitivă cât şi de natură estetică.

activitatea depinde de ora de transmisie a emisiunii. • Prezintă un fenomen în mişcare. cadrul didactic are rolul de a integra aceste mijloace didactice în activitatea de predare – învăţare – evaluare. Astfel. Profesorul are sarcina: • de a selecţiona şi audia sau viziona mijloacele de învăţământ propuse. • Presupune o anumită logistică pe care este posibil să nu o aibă. • Profesorul poate să revină de câte ori vrea asupra imaginii şi stabileşte succesiunea imaginilor. Prezentarea mesajului audio-vizual. • de a pregăti aparatele pentru realizarea unei audiţii sau vizionări de calitate. • de determina durata şi secvenţa în care vor fi integrate aceste mijloace de învăţământ. În procesul instructiv-educativ. • Contribuie la educaţia estetică. Folosirea acestor mijloace de învăţământ în cadrul procesului instructiv-educativ implică şi anumite avantaje şi dezavantaje pe care le voi prezenta în continuare. Dezavantajele folosirii acestor mijloace sunt: • În cazul emisiunilor radio şi TV. avantajele folosirii mijloacelor media sunt următoarele: • Profesorul decide timpul şi ritmul în care sunt transmise. • În cadrul emisiunilor radio sau TV sunt aduşi cei mai buni specialişti şi sunt prezentate cele mai noi informaţii. • Comentariu se face la nivelul clasei de elevi.TV. b) c) Pregătirea elevilor pentru mesajul audio-vizual. • de a stabili strategia didactică de abordare a instruirii. urmărind etapele următoare: a) Pregătirea specifică a lecţiei. 20 . • Nivelul la care se discută în emisiune poate depăşi capacitatea de înţelegere a elevilor.

21 . dar acest lucru are un efect negativ asupra fiinţei umane. în primul rând spre mijloacele de învăţare şi educare oferite de instituţiile şcolare. Evidenţiem rolul familiei şi şcolii în orientarea tinerei generaţii spre selectarea informaţiilor transmise prin mass-media.V. Mass-media este importantă. cadrele didactice apelând la sistemul media în conducerea procesului de predareînvăţare-evaluare. chiar dacă nu vom constata imediat acest efect negativ. Prin perfecţionarea acestor mijloace este posibilă receptarea unor mesaje de la mare distanţă. o dată cu deszoltarea tehnică a mijloacelor massmedia. pentru pregătirea lor generală şi profesională. tinerii trebuie să-şi concentreze eforturile. CONCLUZIE Concluzionând. Pentru tineri. mesajele informaţionale sunt surse importante de educaţie şi pregătire. care sunt factorii principali ai pregătirii generale şi profesionale de înaltă competenţă şi eficienţă. Mass-media este prezentă ca mijloc de învăţământ în procesul instructiv-educativ din şcoală. de aceea ea poate creea din situaţii minore dezastre. deoarece sunt mai bine "vândute". E foarte important ce fel de informaţii primim prin mijloacele mass-media întrucât acestea ar putea avea un rol deformator în viaţa individului. În societatea lumii contemporane. media are o putere imensă asupra opiniei publice. sau poate opri uneori dezastre. informaţia transmisă de aceasta are un mare impact în modelarea personalităţii tinerei generaţii. Fără a diminua rolul şi valoarea mijloacelor mass-media. dar trebuie să aibă în vedere selectarea acestuia. Trist este că reprezentanţii mass-media sunt mai interesaţi în a creea dezastre decât în a le preveni. dar nu poate şi nu trebuie să substituie instituţiile şcolare. individul luând cunoştinţă despre anumite evenimente importante din diferite ţări ale lumii.

6. 12. Editura Polirom. A. C.. Bucureşti. J. A. Editura Didactică şi Pedagogică. Zece noi direcţii care ne transformă viaţa.. Introducere in sistemul mass-media.. A. M. Perspective teoretice şi aplicative. Bucureşti. Editura Polirom. 22 . Iasi. Bucureşti 2002. Iucu.. Roger.. Iaşi. J. 1999. 2005. Editura Polirom.BIBLIOGRAFIE 1. Silverstone.W. M. O viziune sociopedagogică... Editura Polirom. Editura Plirom. Arad. I. Noile mass-media: un studiu în sprijinul planificării educaţiei. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 13. 16. 8.. 14. P. Gross. Editura Polirom. 7. Iacob. E. Editura Didactică şi Pedagogică.. Bucureşti. C. 2004. 17. Allport. 10.. Psihologie şcolară. Mass-media şi democraţia în ţările Europei de Est.. Instruirea şcolară. Surdu. 2. Petroi. Megatendinţe. Bucureşti. I. Editura Didactică şi Pedagogică. Ungureanu. Modele. 1998. Coman. Abric. P. Ilica. Bucureşti. Roco.. Polirom. Editura Polirom. 2003. 11. L. Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Neacşu. 1999. 1995. Teorii. Pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Roman.. 1979. Bucureşti. Bucureşti. R. Labirintul evaluării didactice. Psihologia comunicării. Coman.. Introducere in sistemul mass-media (ediţia a II a). Mass-media în România post-comunistă. Bucureşti. Bucureşti. M. 2005. Dumitru. Bucureşti. Prelegeri de pedagogie generală. 5. M. 1989.. Instruire şi învăţare. A. Creativitate şi inteligenţa emoţională. 9.. H.. Bucureşti. Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Schramm. (1980). Cosmovici. Editura Polirom. Iaşi. 2007. 4. Televiziunea in viata cotidiana. 2001. Naisbitt..B. Comunicarea educaţională. Coombes. Cartea Universitară.W. 2003. Arad. 2004. Editura Politică. 3. 15. Strategii. Structura şi formarea personalităţii.. 1999..G. Coman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->