Sunteți pe pagina 1din 11

1. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a. 501 = 5121 - se cumpara actiuni cu plata prin banca

2. Dupa functia contabila contul 581 „Viramente interne” este:

d. un cont bifunctional

3. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5191=5192

c. credite nerambursate la termen si trecute la credite restante;

4. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

c. 401 = 5411 - plata unui furnizor de marfa din acreditiv;

5. Ce functie contabila are contul 5125 „Sume in curs de decontare” :

d. cont de active circulante banesti;

6. Ce semnificatie are formula contabila:


% = 408
611
4428

d. lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura;

7. Care este inregistrarea ce semnifica constituirea unei ajustari pentru deprecierea unui mijloc fix?

a. 6813 = 291;

8. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

d. 2112 = 404 - receptia unor lucrari de amenajari executate cu forte proprii;

9. Ce semnificatie are formula contabila:


4282 = %
7588
4427

d. inregistrarea imputatiei catre salariati pentru lipsurile constatate la inventariere;

10. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

e. toate raspunsurile sunt corecte


11. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?
d. 161 = 505 - anularea actiunilor rascumparate;
12. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:
5121 = 4111

d. incasarea prin contul bancar a unei creante de la clienti;

13. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


666=5198

a. dobanda aferenta creditului pe termen scurt;

14. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data?

e. se plateste un furnizor extern in valuta cu diferenta nefavorabila de curs valutar intre momentul
inregistrarii datoriei si momentul platii:
401 = % 22.000
5124 20.000
765 2.000

15. Care din formulele contabile sunt in concordanta cu explicatia data?


e. toate inregistrarile sunt corecte

16. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


625 = 542

b. justificarea avansului primit pentru deplasarea efectuata pe baza de decont;

17. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


6868 = 169

c. amortizarea primei privind rambursarea obligatiunilor

18. Care din urmatoarele inregistrari semnifica primirea in contul bancar a unei subventii pentru acoperirea
pierderilor din diferentele de pret la produsele livrate?

d. 5121 = 7411;

19. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

b. 6813 = 291 - constituirea unui provizion pentru deprecierea imobilizarilor corporale


20. Ce semnificatie are formula contabila de mai jos:
% = 408
601
4428

b. achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului intermitent;

21. Ce semnificatie are formula contabila :


161 = 505

c. anularea obligatiunilor rascumparate si stingerea imprumutului

22. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5187 = 766

b. dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont

23. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data?

d. 5311 = 707 - incasarea in numerar a sumelor din vanzarea semifabricatelor ;

24. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data?

c. 623 = 4281 2.000 - cheltuieli de protocol efectuate din avansul primit;

25. În cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru contabilizarea aprovizionarii si
consumului de materii prime:

c. pretul de achizitie;

26. Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila:

a. 626 = 5321

27. Rezultatul financiar al activitatii societatii conform legii contabilitatii 82/1991 se stabileste:

b. anual indiferent de forma juridica a societatii;

28. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 461 = 7581 - despagubiri calculate unor salariati;

29. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


611 = 471

a. inregistrarea pe cheltuieli curente a cotelor de cheltuieli cu reparatii efectuate in avans


30.
Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date:

a. % = 711 15.000 – semnificate obtinute din procesul de productie la pret standard cu


341 16.000 diferente favorabile;
348 1.000

31. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

c. 506 = 5121 - rascumpararea obligatiunilor emise;

32. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

d. 457 = 5121 - plata dividentelor cuvenite actionarilor prin casierie;

33. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

b. 425 = 5311 - plata salariilor la sfarsitul lunii prin casierie;

34. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

b. 626 = 542 cheltuieli efectuate pentru protocol;

35. Care este semnificatia formulei contabile:


604 = 401

d. materiale nestocabile procurate cu factura de la furnizor intrate direct in consum;

36. Care din formulele contabile exprima inregistrarea cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate?

e. 635 = 446.

37. Rezultatul fiscal (profitul impozabil sau pierderi) se determina dupa relatia:

a. rezultatul exercitiului inainte de impozitare + cheltuieli nedeductibile fiscal- deducerile fiscale;

38. Care este formula contabila prin care se inregistreaza devidentele incasate prin banca de la entitatile
afiliate la care se detin actiuni?
b. 5121 = 7611;

39. Care din formulele contabile corespund explicatiei date?

c. 4111 = % - venituri din vanzarea produselor inregistrate in avans;


472
4427
40. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date:

d. 711 = 341 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;

41. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


c. 666 = 1681 - plata dobanzii aferente imprumutului din emisiuni de obligatiuni;

42. Suma de 10.000 lei virata de un client dar care nu a aparut in extrasul de cont se inregistreaza in
contabilitate prin formula contabila:
d. 5125 = 4111 10.000;

43. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


423 = 5311

b. plata prin casierie a ajutoarelor materiale;

44. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


6864 = 591

c. constituirea de ajustari pentru deprecierea actiunilor la unitatile afiliate;

45. Care din formulele contabile nu corespund explicatiei date:

b. 603 = 471 5.000 - inregistrarea pe cheltuieli perioadei curente a costului energiei


electrice inregistrate anterior pe cheltuieli efectuate in avans;

46. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 6451 = 4312 - contributia pentru asigurari sociale datorate de unitate;

47. La sfarsitul lunii, dupa inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri societatea prezinta urmatoarea
situatie: cheltuieli 2.000.000 lei, venituri 2.500.000 lei , rezerva legala 5%, cota de impozit 16%.Care
este marimea profitului net:

d. 420.000;

48. Care este formula contabila prin care se actualizeaza valuta existenta in acreditiv in suma de 5.000S, la
cursul de 2.70 lei /S iar cursul creste la 2.75 lei?

a. 5412 = 765 250;

49. Care din formulele contabile nu corespund explicatiei date?

b. 6863 =491 - constituirea de ajustari pentru deprecierea creantelor de trezorerie;

50.
Ce semnificatie are inregistrarea:
602 = % 10.000
3022 11.000
308 1.000

b. combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente nefavorabile;

51. Dupa functia contabila contul 509 „Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”
este:

a. un cont de pasiv

52. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor fara numerar?
d. registrul de casa;

53. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


5412 = 4111

b. incasarea in contul de acreditiv a unei creante in valuta;

54. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


596 = 7864

b. anularea de ajustari privind deprecierea obligatiunilor ramase fara obiect;


55. Ce semnificatie are formula contabila:
121 = 601

c. inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime

56. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

e. 641 = 421 - inregistrarea ajutoarelor materiale datorate de unitate.

57. Care din inregistrarile contabile nu concorda cu explicatia data?

d. 129 = 121 - inchiderea contului privind repartizarea profitului;

58. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 5186 = 766 - dobanzi calculate pentru disponibilul din contul bancar;

59. Ce semnificatie are formula contabila:


6864 = 496

d. constituirea de ajustari pt. deprecierea creantelor debitori diversi


60.
Societatea tine evidenta materiilor prime la pret de achizitie, prin metoda inventarului permanent.
Realizeaza achizitii de materii prime in valoare de 10.000 lei, TVA 19% pe care le da in consum in
totalitate. Care sunt inregistrarile corecte:
b. % = 401 11.900
301 10.000
4426 1.900
601 = 301 10.000

61. Ce semnificatie are formula contabila:


6868 = 169

b. amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor;

62. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor in numerar prin
casierie?
a. registrul de casa;

63. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile:


581 = 5311
5121 = 581

d. se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie;

64. Plata prin banca a unui furnizor neidentificat – 5.000 lei , se inregistreaza:

c. 5125 = 5121 5.000

65. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

c. 5121 = % 95.200 - vanzarea animalelor in viu cu incasare directa prin banca;


701 80.000
4427 15.200

66. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

c. 666 = 1682 - dobanzi platite pentru imprumuturile pe termen lung;

67. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:

d. 456 = 5311 - plata devidentelor cuvenite actionarilor;

68. Care este formula contabila prin care se inregistreaza un scont obtinut pentru o datorie catre furnizorul
de marfuri platita inainte de termen:

b. 401 = 767;

69. Ce semnificatie are formula contabila:


496 = 7864

d. anularea ajustarilor pt. deprecierea creantelor debitori diversi;


70. Societatea tine evidenta stocurilor la pret standard si face aprovizionari de materiale consumabile: pret de
achizitie 10.000 lei, pret standard 11.000 lei, TVA 19%.Materialele se dau in consum in totalitate. Care
sunt inregistrarile corecte:

b. % = 401 11.900
302 11.000
308 I1.000I
4426 1.900
602 = % 10.000
302 11.000
308 I1.000I

71. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


506 = 509

a. achizitii de obligatiuni cu plata ulterioara;

72. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data?

c. 5121 = 7411 - incasarea unei subventii pentru investitii;

73. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:

e. 5328 = 5311 - procurarea unor tichete si bilete de calatorie.

74. Incasarea prin banca a sumei de 2.000 lei de la un debitor neidentificat ,se inregistreaza:

d. 5121 = 5125 2.000

75. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri in magazinele "en
detail ":
b. % = 371
607
378
4428

76. Care din urmatoarele formule contabile este corecta pentru inregistrarea scontului acordat pentru o
creanta de incasat de la clienti?

a. 667 = 4111;

77. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a. 4111 = 418 - inregistrarea ambalajelor restituibile;

78. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


214 = 134
d. plusuri de mobilier constatate la inventariere;
79. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
621 = 401

b. venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza pe baza de conventie;

80. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:

c. 6584 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit;

81. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


509 = 5121

a. plata ulterioara prin contul de la banca a actiunilor achizitionate;

82. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


404 = 5191

b. plata unui furnizor de imobilizari dintr-un credit pe termen scurt;

83. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

b. 5328 = 542 - se procura bilete de calatorie CFR din avansul de trezorerie;

84. Ce semnificatie are formula contabila :


505 = 5121

b. rascumpararea obligatiunilor emise anterior;

85. Care este formula contabila corecta pentru inregistrarea cheltuielilor cu ambalajele ce circula pe
principiul restituirii dar sunt degradate si nu pot fi restituite?

e. 608 = 409.

86. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


671 = %
361
368 (rosu sau negru)

a. calamitati privind animale inecate, evidenta se tine la pret standard;

87. Ce semnificatie are formula contabila:


332 = 711

d. costul lucrarilor si serviciilor prestate la sfarsitul lunii;

88. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


711 = 346

d. lipsuri de produse reziduale constatate la inventariere;

89. Ce semnificatie prezinta inregistrarea:


418 = %
703
4428

b. livrari de produse reziduale fara factura ;

90. Ce semnificatie are inregistrarea:


5121 = %
702
4427

b. vanzarea de semifabricate cu incasare directa prin banca;

91. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


c. 5115 = % - depunerea la banca a cecului si a efectului comercial pentru scontare ;
5112
5113

92. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


e. 5192 = 5311 - trecerea la credite nerambursate a creditului pe termen scurt.

93. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


5412 = 5191

c. deschiderea unui acreditiv in valuta dintr-un credit pe termen scurt obtinut de la banca;

94. Ce semnificatie are formula contabila :


581 = 5411 ; 5121 = 581

a. sume neutilizate din acreditiv virate in contul bancar;

95. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund cu explicatia data?

a. 607 = 381 - descarcarea gestiunii cu marfurile vandute in ambalaje;

96. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


6811 = 280

c. amortizarea imobilizarilor necorporale;

97. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


% = 711
341
348

a. costul semifabricatelor la pret standard cu diferente de pret fata de pretul efectiv (favorabile-rosu
sau nefavorabile-negru);

98. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


603 = 303

c. inregistrarea lipsurilor de materiale de natura obiectelor de inventar;

99. Care din urmatoarele formule nu corespund explicatiei date?


d. 635 = 446 - plata la buget prin contul curent a impozitului pe cladiri;

100. Ce semnificatie are inregistrarea:


418 = % 17.850
702 15.000
4428 2.850

c. livrarea de semifabricate fara factura;

101. Ce semnifica formula contabila:


% = 5412
401
665
c. plata unui furnizor din acreditive in valuta, cu diferente nefavorabile