Sunteți pe pagina 1din 2

Cheile Dambovicioarei

Cheile Dâmbovicioarei sunt o componentă însemnată a celui mai


mare complex de chei din ţară (cel axat pe Dâmboviţa şi afluenţii săi),
care însumează peste 20 de chei, cu o lungime totală de peste 30 km.
Adâncirea pârâului Dâmbovicioara în calcarele jurasice ale Pietrei Craiului
a generat un sector de chei lung de peste 8 km, cu aspectul unui veritabil
canion, tăiat în stiva de roci a podurilor calcaroase din partea terminală a
masivului. Cheile sunt de origine epigenetică, întrucât râul s-a adâncit
iniţial în formaţiuni sedimentare mai puţin dure (gresii, conglomerate), iar
când a ajuns la nivelul calcarelor şi-a continuat eroziunea, generând
respectivele sectoare înguste ale văilor.Cheile propriu-zise ale
Dâmbovicioarei, săpate pe o lungime de aproximativ 2 km în podul
calcaros dintre depresiunile Dâmbovicioara şi Podu Dâmboviţei, se
remarcă printr-un aspect monumental, datorită pereţilor verticali sau
chiar aplecaţi peste albie, cu înălţimi ce depăşesc în unele locuri 200 m.
Pe suprafaţa pereţilor se poate observa stratificaţia calcarelor jurasice
cenuşii-alb-lucioase, dispuse în bancuri groase, la partea inferioară, şi
calcarele albe (cretice inferioare), în plăci, de la partea
superioară.Modelarea acestui tip de roci a generat în cadrul cheilor un
relief calcaros de suprafaţă, reprezentat prin turnuri, stânci ascuţite,
pereţi verticali, în multe locuri surplombaţi, completat de un relief carstic
subteran, reprezentat în principal din peşteri. Astfel, în bazinul hidrografic
al Dâmbovicioarei se găsesc circa 50 de peşteri, cele mai importante
fiind Dâmbovicioara, Peştera de la Gura Defileului, Peştera
Labirintului.

S-ar putea să vă placă și