P. 1
Did. Stiintelor Si Cun. Mediului

Did. Stiintelor Si Cun. Mediului

|Views: 929|Likes:
Published by Mitrache Carmen

More info:

Published by: Mitrache Carmen on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Introducere

Introducere
Cursul se adresează studenţilor care parcurg Programul universitar de formare în domeniul Pedagogie pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar adresat cadrelor didactice din mediul rural, în regim de studiu la distanţă. Cursul cuprinde patru unităţi de învăţare, fiecare finalizată cu o lucrare de verificare. Informaţia este structurată în două părţi importante: Ştiinţe şi cunoaşterea mediului (unităţile 1, 2 şi 3) care furnizează un bagaj informativ de bază din domeniul extrem de vast al ştiinţelor naturii şi Didactica ştiinţelor şi cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar care oferă variante de organizare a procesului de predare- învăţare în vederea realizării unui învăţământ de calitate în învăţământul primar şi preşcolar. Fiecare unitate de învăţare cuprinde:  conţinuturi esenţiale;  aplicaţii practice;  teste de autoevaluare;  lucrare de verificare. Conţinuturile din fiecare unitate de învăţare au fost organizate respectând principiile accesibilităţii, continuităţii şi sistematizării. Aplicaţiile practice propuse, posibil de realizat cu un minim de materiale uşor de procurat, vizează familiarizarea cu tehnicile de explorare/ experimentare specifice ştiinţelor naturii. Testele de autoevaluare urmăresc aplicarea cunoştinţelor însuşite şi generalizarea informaţiilor, fiind concepute în concordanţă cu obiectivele fiecărei unităţi de învăţare. Răspunsurile şi comentariile oferă studentului posibilitatea autoevaluării periodice. Lucrările de verificare se află la sfărşitul fiecărei unităţi de învăţare au cerinţe clare, îndrumări şi criterii de notare şi evaluare. Aceste lucrări se redactează pe suport de hârtie şi se transmit tutorelui pentru evaluare. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală, iar examenul o pondere de 50%. Pentru o învăţare eficientă, studenţii pot să utilizeze şi alte surse de informaţii recomandate la bibliografie (atlase botanice, zoologice, anatomice, enciclopedii, reviste de specialitate, Internet, etc.)

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere

Cuprinsul modulului ………………………………………………….. pagina I. Unitatea de învăţare Nr. 1- Fenomene fizice şi chimice 1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1 1.2. Masa. Volumul. Densitatea corpurilor
1.2.1 Masa corpurilor 1.2.2 Volumul corpurilor 1.2.3 Densitatea corpurilor

1.3. Stări de agregare. Transformări ale stărilor de agregare
1.3.1 Topirea. Solidificarea 1.3.2 Vaporizarea. Condensarea 1.3.3 Circuitul apei în natură

1.4. Substanţe şi amestecuri 1.5. Metode de separare a substanţelor din amestecuri
1.5.1 Decantarea 1.5.2 Filtrarea 1.5.3 Cristalizarea 1.5.4 Distilarea

1.6. Soluţii 1.7. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse 1.8. Lucrarea de verificare 1 Bibliografie selectivă …………………………………………… II. Unitatea de învăţare Nr. 2- Plante 2.1. Obiectivele unităţii de învăţare 2 2.2. Organizarea unei plante cu flori 2.3. Rădăcina
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere

2.4. Tulpina 2.5. Frunza 2.6. Funcţiile frunzei
2.6.1. Fotosinteza 2.6.2. Respiraţia 2.6.3. Transpiraţia

2.7. Floarea 2.8. Fructul şi sămânţa 2.9. Sensibilitatea şi mişcarea la plante 2.10. Principalele grupe de plante 2.11. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare 2.12. Lucrarea de verificare 2 Bibliografie selectivă ……………………………………… III. Unitatea de învăţare Nr. 3- Animale 3.1 Obiectivele unităţii de învăţare 3 3.2 Organizarea generală a unui mamifer 3.3 Funcţiile de relaţie
3.3.1 Mişcarea 3.3.2 Sensibilitatea

3.4 Funcţiile de nutriţie
3.4.1 Digestia 3.4.2 Respiraţia 3.4.3 Circulaţia 3.4.4 Excreţia

3.5 Funcţia de reproducere 3.6 Regnul animal- nevertebratele
Proiectul pentru Învăţământul Rural

1 Peşti 3.a) şi Ştiinţe ale naturii (clasa a III.3 Viermi 3.2.7.vertebrate 3.4 Moluşte 3. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse 3.7.7.1.4 Păsări 3.6.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4.5 Mamifere 3.5.4. Unitatea de învăţare Nr.8.5.Introducere 3.9.6. Prezentarea generală a disciplinelor Cunoaşterea mediului (clasa I şi clasa a II.1 Programa şcolară 4.3.a şi a IV-a ) 4.3 Reptile 3.3 Proiectarea unităţilor de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural .5. Metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiintelor naturii 4.6.2 Amfibieni 3. Proiectarea activităţii didactice 4.2 Planificarea calendaristică 4.7.6 Echinoderme 3.1 Spongieri 3.7 Regnul animal.5. Lucrarea de verificare 3 Bibliografie selectivă ……………………………………… IV.5 Artropode 3.6.6. Particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă şcolară 4.6.2 Celenterate 3. Obiectivele unităţii de învăţare 4 4.7. 4.

Introducere 4.6.7 Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare 4.5.1 Importanţa activităţilor de cunoaştere a mediului în învăţământul preşcolar 4.2 Particularităţi psihologice ale preşcolarului 4.6.6.4 Elemente de proiectare a activităţii didactice 4.6.4 Proiectarea lecţiilor de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii 4. Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar 4.3 Obiective şi conţinuturi ale activităţilor de cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar 4.6.8 Lucrarea de verificare 4 Bibliografie selectivă ……………………………………………… Proiectul pentru Învăţământul Rural .

1 FENOMENE FIZICE ŞI CHIMICE 1.Introducere Unitatea de învăţare Nr. studentul va fi capabil: • să explice fenomene/ procese fizice şi chimice prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate. • să utilizeze investigaţia şi experimentarea dirijată pentru evidenţierea şi explicarea unor fenomene şi procese fizice şi chimice. • să rezolve probleme cu caracter teoretic şi aplicativ. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Obiectivele unităţii de învăţare 1 Pe parcursul şi la sfârşitul unităţii de învăţare.1.

Introducere

1.2.1 Masa corpurilor

Masa corpurilor

Un corp se află în repaus într- un interval de timp oarecare dacă, în orice moment din acel interval de timp, corpul ocupă aceeaşi poziţie faţă de un corp referinţă. Un corp se află în mişcare într- un interval de timp oarecare dacă, există momente diferite în acel interval de timp, în care corpul ocupă poziţii diferite faţă de corpul de referinţă. Pentru a pune în mişcare un corp, pentru a- i opri sau pentru a- i schimba traiectoria trebuie să acţionăm asupra lui. La orice acţiune exterioară care caută să- i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă, corpul se opune, reacţionează. Mişcarea rectilinie uniformă este mişcarea în care traiectoria corpului este o linie dreaptă şi viteza este constantă. Inerţia este proprietatea unui corp de a- şi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în absenţa acţiunilor exterioare, respectiv de a se opune la orice acţiune care caută să- i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în care se află. Masa este mărimea fizică ce măsoară inerţia unui corp. Unitatea de masură este kilogramul. Determinarea masei corpurilor Instrumentul utilizat pentru măsurarea masei unui corp este cântarul de tip balanţă. Măsurarea masei cu ajutorul balanţei se numeşte cântărire. Aceasta constă în compararea masei unui corp cu mase marcate (corpuri cu mase cunoscute a căror valoare este înscrisă pe ele). Două corpuri sunt in echilibru pe talerele unei balanţe dacă au aceeaşi masă. Atenţie ! Nu confunda masa corpului cu greutatea lui. Greutatea unui corp reprezintă forţa cu care Pământul atrage acel corp.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere

Aplicatii practice
Încearcă să realizezi un număr cât mai mare din experimentele propuse. Numai după ce ai notat propriile tale observaţii, citeşte rezultatele sau constatările.

Experimentul 1.1 Materiale necesare: pahar cu apa Cum procedezi? -

Evidenţierea inerţiei corpurilor

deplasează paharul, pe masa pe lucru, pe direcţie orizontală; observă ce se întâmplă cu suprafaţa apei dacă măreşti sau micşorezi viteza de deplasare a paharului;

Ce observi ? Notează observaţiile tale, pe spaţiile punctate. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Când punem paharul brusc în mişcare, apa se varsă în spate, în sensul opus mişcării, deoarece apa tinde să rămână pe loc, în repaus. Dacă oprim brusc paharul, apa se varsă în faţă, în sensul mişcării, deoarece apa tinde să- şi continuie mişcarea. În concluzie, corpurile se opun schimbării stării de mişcare.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere

1.2.2 Volumul corpurilor
Fiecare corp ocupă un loc in spaţiu ce reprezintă volumul corpului respectiv. Unitatea de măsură pentru volum este m3 . În cazul corpurilor cu formă geometrică regulată, volumul se determină folosind diferite formule matematice (exemplu: volumul paralelipipedului, cubului, cilindrului, sferei). Volumul corpurilor cu formă neregulată se determină cu ajutorul cilindrului gradat, procedând astfel: - se introduce apă in cilindrul gradat şi se citeşte indicaţia de pe cilindru care reprezintă de fapt volumul apei din cilindru; - se introduce în cilindrul cu apă, corpul al cărui volum vrem să-l determinăm şi se citeşte noua gradaţie a cilindrului care reprezintă volumul apei din cilindru plus volumul corpului; - se scad cele două valori citite pe cilindru şi se determină volumul corpului din cilindru.

Aplicaţii practice

Experimentul 1.2

Determinarea volumului unui corp solid

Materiale necesare: cilindru gradat, apă, cartof Determină volumul unui cartof cu ajutorul cilindrului gradat folosind explicaţiile de mai sus. Observaţiile se vor nota în spaţiul delimitat de chenar.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

1 poţi compara densităţile unor substanţe: Proiectul pentru Învăţământul Rural . Se noteaza cu ρ iar unitatile de masura sunt kg/m3 sau g/ cm3 . Spunem că densitatea plumbului este mai mare decât densitatea lemnului. dacă un corp cu volumul de 1 m3 realizat în acea substanţă are masa de 1 kg.2. Densitatea este definită prin raportul dintre masa unui corp si volumul acestuia. Densitatea este o mărime fizică ce caracterizează substanţa din care este alcătuit un corp. Explicaţia constă în faptul ca particulele de plumb sunt mult mai apropiate unele de altele comparativ cu cele de lemn.3 Densitatea corpurilor Aplicaţii practice Experimentul 1.Introducere 1.3 Masa corpurilor Materiale necesare: 2 cuburi cu acelaşi volum din materiale diferite (lemn si plumb). Densitatea apei este de 1000 kg/m3. Cântărind cele două cuburi ai descoperit ca masa cubului de plumb este mult mai mare decât masa cubului de lemn. Folosind tabelul din Figura 1. Cum procedezi? măsoară masa celor doua corpuri cu ajutorul balantei sau a unui cântar cu arc Ce observi ? Observaţiile se vor nota în spaţiul delimitat de chenar. balanţă sau cântar cu arc. adică 1 m3 de apă are masa de 1000 kg. 1 kg/m3 este densitatea unei substante.

1. fierul. că un corp din fier se scufundă în apă în timp ce un corp din lemn pluteşte pe suprafaţa apei. a căror masă trebuie să fie foarte mică. datorită presiunii hidrostatice. aurului şi mercurului. oţelul. În aliaje cu alte metale. plumbul este folosit ca material de protecţie împotriva radiaţiilor (materialele radioactive se transportă în containere speciale căptuşite cu plumb). că un corp pare mai uşor în apă decât în aer. aluminiul şi sticla. forţe de apăsare datorate presiunii hidrostatice. Datorită densităţii mari pe care o are.1 Plumbul are densitatea mai mare decât argintul. Aluminiul are o densitate mică. acţionează asupra unui corp scufundat în lichid se numeste forţă arhimedică. dar mai mică decât densitatea platinei. pe suprafaţa corpurilor cu care este în contact. deci este foarte uşor. Rezultanta tuturor forţelor (de împingere) cu care lichidul.Introducere Substanta Ulei alimentar Benzina Gheaţa Apa Lapte Sticla Aluminiu Otel Fier Argint Plumb Mercur Aur Platina Densitatea kg/ m3 800 800 917 1000 1030 2500 2700 7800 7880 10500 11350 13550 19310 21460 Fig.. Un lichid exercită. probabil. Pentru a scufunda o minge în apă trebuie să acţionezi asupra ei cu o forţă. Forţa arhimedică are direcţie verticală şi sensul de jos în sus. el este folosit pentru construirea aeronavelor. Atunci când este lăsată liberă mingea scufundată iese la suprafaţă. Plutire/ scufundare Proiectul pentru Învăţământul Rural . Plutirea şi scufundarea corpurilor Ai constatat.

Un balon umplut cu hidrogen sau heliu (gaze mai puţin dense decât aerul) şi lăsat în aer. Legea lui Arhimede este valabilă şi în gaze. Alte boli duc la eliminarea excesivă a sărurilor din organism şi pot fi depistate datorită creşterii densităţii urinei.Introducere Punctul de aplicaţie al forţei arhimedice se numeşte centru de presiune. o densitate mai mică a sângelui indică o anemie. Determinarea densităţii are aplicaţii în diferite domenii. linia de plutire). În medicină. Din această cauză. Toate corpurile sunt supuse gravitaţiei (forţei de atracţie a Pământului) şi atunci când sunt introduse în apă. Legea lui Arhimede Aplicaţii practice Proiectul pentru Învăţământul Rural . Datorită formei lor care asigură dizlocuirea unui volum foarte mare de apă şi a prezenţei unui număr mare de spaţii pline cu aer.densimetru. densitatea totală a acestor vapoare este mai mică decât densitatea apei. Supraîncarcarea vapoarelor poate duce la scufundarea lor. Dacă greutatea corpului este mai mică decât forţa arhimedică corpul urcă la suprafaţă şi rămâne în echilibru fiind parţial scufundat. la determinarea conţinutului de alcool al unei băuturi. de la verificarea antigelului. În acest caz corpul pluteşte. de la verificarea calităţii laptelui. Deoarece densitatea sângelui creşte cu creşterea concentraţiei hematiilor. Porţiunea scufundată dizlocuie un volum de lichid a cărui greutate este egală cu greutatea corpului. Pentru determinarea densităţii lichidelor se foloseşte un instrument special.. măsurătorile de densitate permit determinarea stării fluidelor din corp (sângele şi urina). fiecare vapor are gradat pe suprafaţa laterală un semn care indica nivelul maxim de scufundare a vaporului încărcat (linia de încărcare. se ridică datorită forţei arhimedice. Legea lui Arhimede: Un corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus cu o forţă verticală numeric egală cu greutatea lichidului dizlocuit de acel corp. la verificarea stării acumulatorului unui autovehicul. El coincide cu centrul de greutate al corpului dacă acesta este omogen si complet scufundat în lichid. Vapoarele plutesc deşi sunt confecţionate din materiale a căror densitate este mult mai mare decât a apei.

Introducere

Testul de autoevaluare nr. 1
1. Două corpuri cu volume egale au mase diferite. Care dintre ele are densitatea mai mare ? Răspunsul se va încadra în spaţiul delimitat de chenar.

2. Două corpuri cu mase egale au volume diferite. Care dintre ele are densitatea mai mare? Răspunsul se va încadra în spaţiul delimitat de chenar.

3. Care dintre afirmaţiile urmatoare, referitoare la un lichid, sunt corecte? a. dublând masa lichidului, se dublează densitatea sa; b. densitatea lichidului nu depinde de masa sa; c. densitatea lichidului nu depinde de volumul său; d. dublând volumul lichidului, se dublează densitatea sa; e. dublând volumul lichidului, densitatea sa se micşorează de doua ori. 4. Citeşte cu atenţie afirmaţiile şi încercuieşte una din literele A (adevărat) sau F (fals): Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere a. plumbul are densitatea mai mare decât materialul plastic A/ F; b. un cm3 de lemn cântăreşte tot atât cât un cm3 de fier A/ F; c. densitatea este o mărime fizică ce caracterizează substanţa din care este alcătuit un corp A/ F. Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 27.

1.3 Stări de agregare. Transformări ale stărilor de agregare

Stări de agregare

În natură, substanţele se află în diferite stări de agregare. Stările de agregare sunt: solidă, lichidă, gazoasă. Corpurile, în funcţie de starea de agregare în care se află au diferite proprietăţi: - solidele- au volum, au formă proprie, nu curg; - lichidele- au volum propriu, nu au formă proprie (iau forma incintei în care se află), curg; - gazele- nu au volum propriu (sunt expansibile), nu au formă proprie (iau forma incintei în care se află), sunt fluide. Aceste proprietăţi sunt datorate interacţiunilor dintre moleculele corpului (particule extrem de mici, care nu se văd cu ochiul liber). Un corp poate să existe în cele trei stări de agregare: solidă, lichidă şi gazoasă. Uneori, el trece dintr- o stare de agregare în alta, adică îşi schimbă starea de agregare. Astfel, apa poate fi în stare de agregare: solidă (gheaţă), lichidă (apă) şi gazoasă (vapori de apă). Schimbarea stării de agregare a unui corp are loc prin schimb de căldură între corp şi mediul exterior.

1.3.1 Topirea. Solidificarea Trecerea unei substanţe din starea solidă în stare lichidă se numeşte topire (exemplu: trecerea naftalinei din starea solidă în starea lichidă, topirea gheţii). Pentru a se topi, corpurile absorb căldură. Trecerea unei substanţe din starea lichidă în starea solidă se numeşte solidificare. Solidificarea este fenomenul invers topirii. Pentru a se solidifica corpurile cedează căldură (exemplu: trecerea apei din stare lichidă în stare solidă- gheaţă, trecerea naftalinei din stare lichidă în stare solidă). Temperatura la care se topeşte sau se solidifică o substanţă se numeşte temperatură de topire sau de solidificare şi este o caracteristică a fiecărei substanţe:

Topire. Solidifiare

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere - temperatura de topire (solidificare) a naftalinei- 800C; - temperatura de topire (solidificare) a gheţii- 00C. În timpul topirii (solidificării), volumul substanţei se modifică. De regulă, volumul creşte prin topire şi se micşorează prin solidificare. Excepţie face apa, la care volumul creşte prin solidificare. Această mărire a volumului apei prin solidificare provoacă spargerea ţevilor radiatoarelor şi a oricăror instalaţii dacă nu sunt golite înainte ca temperatura să scadă sub 00C. În industrie, fenomenul de topire şi solidificare a metalelor este folosit la obţinerea prin turnare a unor piese. 1.3.2 Vaporizarea. Condensarea Procesul de trecere a sunstanţelor din stare lichidă în stare de vapori se numeşte vaporizare. Vaporizarea care se produce la suprafaţa lichidului se numeşte evaporare. Vaporizarea în toată masa lichidului se numeşte fierbere. Prin fierbere apa trece în stare de vapori. Fiecare lichid fierbe la o anumită temperatură (apa la 100 0C, alcoolul la 780C). Unele lichide (acetonă, alcool) se evaporă repede la temperatura camerei şi se numesc volatile. Evaporarea se produce mai repede atunci când suprafaţa lichidului este mai mare (se evaporă mai repede alcoolul dintr- un vas întins faţă de alcoolul dintr- o eprubetă). Procesul de evaporare se produce mai repede atunci când există deplasări ale aerului care înlătură vaporii formaţi (exemplu: vântul produce uscarea rufelor ude). Evaporarea este mai rapidă dacă temperatura mediului înconjurător este mai ridicată (evaporarea apei din lacuri, râuri, mări şi oceane este mai pronunţată în zilele călduroase). Vaporizarea este un proces ce are loc cu absorbţie de căldură. Procesul de trecere a unei substanţe din stare de vapori în stare lichidă se numeşte condensare. Dacă în bucătărie fierbe apă într- un vas, pe geamul ferestrei se depune un strat subţire de lichid. Suflând pe un geam rece, pe lentilele ochelarilor sau pe oglindă acestea se aburesc. Vaporii de apă din aerul expirat se condensează pe obiecte transformându- se în lichid. Condensarea se produce cu cedare de căldură. Unele substanţe (iodul, naftalina, camforul) trec direct din stare solidă în stare gazoasă (au sublimat). Trecerea din stare solidă în stare gazoasă se numeşte sublimare. Fenomenul invers sublimării se numeşte desublimare şi reprezintă trecerea unei

Vaporizarea. Condensarea

Proiectul pentru Învăţământul Rural

în paharul cu apă. Proiectul pentru Învăţământul Rural . În concluzie. În fiecare an. repetă experimentul folosind un tub deschis la ambele capete.o stare de agregare în alta se numeşte circuitul apei în natură. Iarna. tub deschis la ambele capete. Dacă temperatura coboară sub 00C se formează bruma.Introducere substanţe din stare gazoasă în stare solidă. Din nori cad pe pământ precipitaţii sub formă de ploaie sau zăpadă. aproximativ 450000.o stare de agregare în alta datorită variaţiilor de temperatură din atmosferă. vas cu apă Cum procedezi? încearcă să introduci o eprubetă cu capătul deschis. prin absorbţie sau cedare e căldură corpurile îşi pot schimba starea de agregare. mărilor. Apa rezultată din ploi sau topirea zăpezilor ajunge din nou în râuri.500000 km3 de apă se evaporă şi revin la suprafaţa pământului sub formă de precipitaţii. Circuitul continuu pe care îl realizează apa în natură. apa trece dintr. Vaporii de apă se ridică în aer şi formează norii. atunci când temperatura coboară sub 00C. mări. oceanelor şi de la suprafaţa pământului sub formă de vapori.4 Evidenţirea stării gazoase Materiale necesare: eprubetă. se condensează în picături fine de apă şi formează roua. oceane sau pătrunde în pământ. Prin desublimarea dioxidului de carbon se obţine zăpada carbonică (artificială). Norii sunt purtaţi de vânt la diferite înălţimi. Precipitaţiile iau naştere prin condensarea vaporilor de apă atunci când întâlnesc straturi de aer mai reci. 1.3 Circuitul apei în natură În natură. Căldura soarelui evaporă apa de la suprafaţa lacurilor. trecând dintr. Aplicaţii practice Experimentul 1. picăturile de apă se transformă în cristale de gheaţă de diferite forme şi dimensiuni ce formează fulgii de zăpadă. vaporii de apă din atmosferă vin în contact cu corpurile mai reci. În timpul nopţilor reci.

Aerul este un gaz. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Naftalina şi ceara se topesc în intervale de timp diferite deoarece căldura necesară topirii acestora este diferită.o eprubetă cristale de naftalină iar în altă eprubetă puţină ceară. Apa a împins aerul în exteriorul tubului. aerul nu are formă proprie şi ia forma vasului în care se află. Ca toate gazele. apa urcă în interiorul tubului. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Apa nu urcă în eprubetă pentru că deşi pare goală ea conţine de fapt aer. cleşte pentru eprubete.6 Evidenţirea vitezei de evaporare a lichidelor Proiectul pentru Învăţământul Rural .Introducere Ce observi ? Explică.5 Evidenţirea fenomenului de topire Materiale necesare: două eprubete. încălzeşte eprubetele la flacăra spirtierei şi măsoară timpul necesar pentru topirea conţinutului acestora. Experimentul 1. Experimentul 1. În cazul tubului deschis la ambele capete. ceară Cum procedezi? pune într. spirtieră. Ce observi ? Notează observatiile pe spaţiile punctate. Notează observatiile pe spaţiile punctate. cristale de naftalină.

Viteza de evaporare depinde de natura lichidului şi de suprafaţa liberă a lichidului (lichidul din farfurie se evaporă mai repede decât cel din eprubetă. dar mai încet decât acetona.Introducere Materiale necesare: trei eprubete. observă şi notează în cât timp se desfăşoară evaporarea. acetonă. alcool. trei vase întinse (farfurii). repetă experimentul folosind eprubete. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatări Alcoolul se evaporă mai repede decât apa. Ce observi ? Notează observatiile pe spaţiile punctate. de alcool şi de apă în cele trei vase identice. Proiectul pentru Învăţământul Rural . apă Cum procedezi? toarnă acelaşi volum (5 ml ≈o linguriţă) de acetonă.

Introducere

Testul de autoevaluare nr. 2
I. Asociază ce se potriveşte: 1. Topirea 2. Condensarea 3. Solidificarea a. trecerea din stare lichidă în stare solidă b. trecerea din stare gazoasă în stare lichidă c. trecerea din stare solidă în stare lichidă d. trecerea din stare lichidă în stare gazoasă

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… II. Răspunde la următoarele întrebări:

1. Pentru a proteja îmbrăcămintea de molii se pun în dulapuri cristale de naftalină. După un timp mai îndelungat deşi mirosul naftalinei se simte, naftalina a dispărut. Cum explici? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. 2. De ce usucă mai repede rufele când bate vântul? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. 3. De ce se sparge o sticlă plină cu apă dacă este pusă în congelator?

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. III. Explică circuitul apei în natură. Incadrează răspunsul în spaţiul delimitat de chenar.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere

Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 27.

2.4Substanţe şi amestecuri
Tot ceea ce ne înconjoară este materie. Corpurile sunt porţiuni limitate de materie (exemplu: o piatră, apa dintr- un pahar, aerul dintr- un balon, etc). Formele heterogene de materie cu o compoziţie variată se numesc materiale (exemplu: lemn, sticlă, ciment). Formele omogene de materie cu o compoziţie constantă se numesc substanţe: (exemplu: oxigen, dioxid de carbon, azot, apă, aur, argint, etc). Substanţele sunt alcătuite din particule foarte mici, invizibile cu ochiul liber, numite molecule. Moleculele reprezintă o grupare de unul sau mai mulţi atomi. Atomii şi moleculele alcătuiesc toate corpurile care ne înconjoară şi au o caracteristică importantă şi anume aceea de a se afla într- o continuă mişcare întâmplătoare. Chiar şi moleculele unui corp solid se mişcă în permanenţă însă, deplasarea moleculelor se face pe distanţe atât de mici încât această mişcare nu poate fi observată. Aerul care ne înconjoară este şi el alcătuit din molecule (oxigen, azot) şi atomi (argon). Atomii şi moleculele din aer se mişcă cu viteze apreciabile dar nu se pot observa direct. Datorită mişcării lor neîncetate, moleculele unei substanţe pot pătrunde cu uşurinţă printre moleculele altei substanţe. Fenomenul de pătrundere a moleculelor unei substanţe printre moleculele altei substanţe se numeşte difuzie. Aşa se explică de ce în apropierea unei benzinării se simte în permanenţă mirosul caracteristic al benzinei. Difuzia este procesul prin care obţinem un ceai punând un plic de ceai într- o cană cu apă fierbinte. Factorii care influenţează difuzia sunt temperatura şi starea de agregare (vezi aplicaţiile practice).

Atomi Molecule Substanţe Materiale

Difuzie Aplicatii practice

Experimentul 1.7

Evidenţirea procesului de difuzie

Proiectul pentru Învăţământul Rural

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Constatare Proiectul pentru Învăţământul Rural . observă cum difuzează cerneala. pahar cu apă rece.Introducere Materiale necesare: două sticluţe identice cu alcool şi ulei Cum procedezi? deschide în acelaşi timp cele două sticluţe şi depărtează.8 Evidenţirea factorilor care influenţează difuzia (temperatura) Materiale necesare: pahar cu apă caldă. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Experimentul 1. Cum procedezi? toarnă cu ajutorul pipetei câteva picături de cerneală în paharul cu apă rece şi apoi în paharul cu apă caldă. De ce? Notează observatiile pe spaţiile punctate. Ce simţi? Notează observatiile pe spaţiile punctate. pipetă. Ce observi? Notează observatiile pe spaţiile punctate. în apa din fiecare pahar.te câţiva paşi de acestea. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Mirosul alcoolului ajunge până la tine relativ repede. pe când mirosul de ulei nu se va simţi. cerneală. notează observaţiile.

Amestecurile de substanţe se clasifică în: . hidrogen.oxidul de mercur este alcătuit din oxigen şi mercur. Şi starea de agregare influenţează procesul de difuzie. pe când în apa rece difuzia nu s. carbon. Particulele unui gaz se mişcă mult mai repede decât particulele unui lichid (mirosul unui parfum sau al alcoolului se simt imediat.amestecuri omogene (au în masa lor aceeaşi compoziţie şi aceleaşi proprietăţi). Amestecuri În natură există substanţe pure a căror compoziţie rămâne neschimbată prin operaţii fizice (exemplu: oxigen.Introducere Apa din paharul cu apă caldă s. . Proiectul pentru Învăţământul Rural . Substanţele pot fi simple (oxigen.amestecuri neomogene (au compoziţie diferită în masa lor şi proprietăţi diferite). pe când cerneala are nevoie de un timp pentru a se amesteca cu apa).a colorat omogen. oxidul de aluminiu este alcătuit din oxigen şi aluminiu). apa minerală). Amestecurile de substanţe se obţin prin punerea împreună a două sau mai multe substanţe (exemplu: aerul. Difuzia este influenţată de temperatură (procesul se desfăşoară mai repede la temperatură mai ridicată). azot). mercur) şi compuse (sunt alcătuite din 2 sau mai multe substanţe.a realizat omogen.

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Amestecul de apă cu nisip este un amestec neomogen. Proiectul pentru Învăţământul Rural .5 Metode de separare a substanţelor din amestecuri 1. Ce observi? Notează observatiile pe spaţiile punctate. Această metodă de separare se foloseşte atunci când densitatea solidului este mai mare decât a lichidului. apă.9 Materiale necesare: pahar. pentru purificarea sării extrase din salină sau pentru obţinerea aurului şi a argintului din minereu. nisip Cum procedezi? pune în pahar apă cu nisip.Introducere 1. câteva minute. deoarece are o densitate mai mare decât apa. Separarea nisipului de apă amestecă cu o baghetă de sticlă (poţi folosi şi un creion) Ce fel de amestec ai obţinut? Lasă amestecul în repaus.un amestec neomogen solid. Decantarea Decantarea este metoda de separarea unui solid dintr.1 Decantarea Aplicatii practice Experimentul 1.lichid. decantarea este folosită pentru obţinerea apei potabile din ape naturale.5. în decantoare speciale. Nisipul se depune pe fundul paharului. În practică.

hârtie de filtru Filtrarea 1. Ca materiale filtrante se folosesc straturi succesive de pietriş şi nisip. Filtrarea este metoda de separare a unui solid dintr. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Constatare Amestecul de apă şi pulbere de cărbune este un amestec neomogen solid.un pahar cu apă. agită sau amestecă cu o baghetă amestecul.lichid. Ce observi? Notează observatiile pe spaţiile punctate.3 Cristalizarea Proiectul pentru Învăţământul Rural . cu ajutorul unui filtru permeabil numai pentru lichid. toarnă amestecul. prin pâlnie. Se utilizează când densitatea solidului este mai mică sau egală cu lichidului. pâlnie. Pulberea de cărbune se depune pe hârtia de filtru iar în pahar s. Există şi filtre de aer folosite pentru purificarea aerului.un pahar.10 Cum procedezi? pune puţină pulbere de cărbune într.o pâlnie pune o hârtie de filtru. filtrarea este folosită pentru obţinerea apei potabile.5. apă. Separarea pulberii de cărbune de apă Materiale necesare: 2 pahare.un amestec neomogen solid. într.5. Lichidul care trece prin hârtia de filtru se numeşte filtrat.lichid. În practică. pulbere de cărbune.Introducere 1. Ce amestec ai obţinut? într.2 Filtrarea Aplicatii practice Experimentul 1.a separat apa.

prin fierbere urmată de condensare. Ce observi? Notează observatiile pe spaţiile punctate …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Prin încălzire până la fierbere apa se evaporă iar în capsulă rămâne sarea. Cristalele sunt corpuri solide. 1. Cristalizarea este operaţia de trecere a unei substanţe solide din soluţie în stare cristalină.un amestec omogen de lichide. Cristalizarea Distilarea Proiectul pentru Învăţământul Rural . omogene. petrolului lampant şi a motorinei.se roci magmatice (granit.11 Extragerea sării din apa sărată Materiale necesare: capsulă de porţelan.4 Distilarea Distilarea este operaţia de separare a componenţilor dintr. În lipsa acestor materiale foloseşte o lingură metalică şi o spirtieră Cum procedezi? într. trepied.Introducere Aplicatii practice Experimentul 1.o capsulă de porţelan toarnă apă cu sare de bucătărie: încălzeşte capsula în care se află amestecul cu ajutorul spirtierei până la evaporarea completă a apei. Atenţie! Cristalizarea nu se foloseşte în cazul lichidelor inflamabile.5. sită de azbest. sare de bucătărie. metoda cristalizării este folosită pentru obţinerea zahărului din trestia de zahăr şi pentru obţinerea sării de bucătărie din apa mării. cu formă geometrică definită. Cristalizarea poate avea loc în adâncul Pământului prin solidificarea magmei formându. Această metodă de separare este utilizată la obţinerea alcoolului şi în prelucrarea ţiţeiului în rafinării pentru obţinerea benzinei. bazalt). În practică. spirtieră. apă.

Proprietatea unei substanţe de a se dizolva în altă substanţă se numeşte solubilitate. sarea de bucătărie. substanţe greu solubile şi substanţe insolubile (sarea este solubilă în apă. dioxidul de carbon. Solubilitatea substanţelor este influenţată de natura dizolvantului şi a dizolvatului şi de temperatură. eterul. lac de unghii Cum procedezi? a) pune o picătură de lac de unghii într. Proiectul pentru Învăţământul Rural . cum ar fi: zahărul.un pahar cu apă. lichidă sau gazoasă se răspândeşte printre particulele altei substanţe rezultând soluţii se numeşte dizolvare. substanţele se clasifică în: substanţe solubile. dizolvantul este apa. În majoritatea soluţiilor. Dizolvare Dizolvant Dizolvat Solubilitate Aplicatii practice Experimentul 1. În acest mod se obţin soluţii. între care nu se produc fenomene chimice se numesc soluţii. apă. lichide sau gazoase. Consultă bibliografia recomandată.12 Evidenţierea factorilor care influenţează solubilitatea (natura dizolvantului şi a dizolvatului) Materiale necesare: pahare transparente.Introducere Perspective Alte metode de separare a substanţelor din amestecuri sunt magnetizarea şi electrizarea. Exemplu: în soluţia de apă cu zahăr. În fiecare zi. O soluţie este formată din două componente: dizolvantul sau solventul (substanţa în care se face dizolvarea) şi dizolvatul sau solvatul (substanţa dizolvată).6 Soluţii Amestecurile omogene fomate din două sau mai multe substanţe. benzina. acetonă. alcoolul. oţetul. Fenomenul în urma căruia o substanţă solidă. 1. apa este dizolvantul iar zahărul este dizolvatul. amestecăm apa cu diverse substanţe solide. În funcţie de solubilitatea intr.un anumit solvent. sucurile concentrate de fructe. acetona. nisipul este insolubil în apă). Când soluţia este formată din două lichide se consideră dizolvant. lichidul aflat în cantitate mai mare. Există şi alţi dizolvanţi: alcoolul.

adaugă în fiecare pahar câte o linguriţă de zahăr. Ce observi? Notează observaţiile pe spatiile punctate. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… b) pune o picătură de lac de unghii într. Lacul de unghii nu se dizolvă în apă dar se dizolvă în acetonă. linguriţă. apă caldă. Cantitatea de substanţă dizolvată într. Solubilitatea substanţelor solide depinde de temperatură.Introducere Ce observi? Ce fel de amestec se obţine? Notează observaţiile pe spatiile punctate. Cum procedezi? pune într.o anumită cantitate de soluţie se numeşte concentraţie. iar în celălalt pahar un volum egal de apă rece. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Constatare Solubilitatea este influenţată de natura dizolvantului şi a dizolvatului. Viteza de dizolvare creşte odată cu creşterea temperaturii.un pahar apă caldă. zahăr.un pahar care conţine o cantitate mică de acetonă Ce observi? Ce fel de amestec se obţine? Notează observaţiile pe spatiile punctate.13 Evidenţierea factorilor care influenţează solubilitatea (temperatura) Materiale necesare: 2 pahare transparente. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Experimentul 1. apă rece. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Cristalele de zahăr se dizolvă mai repede în apa caldă. După concentraţie soluţiile pot fi: soluţii diluate (conţin cantitate mică de substanţă dizolvată) şi soluţii concentrate (conţin o cantitate mare de substanţă dizolvată).

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Adăugând din ce în ce mai mult zahăr în apă. zahăr. la un moment dat.Introducere Experimentul 1. Care este concentraţia în procente a soluţiei obţinută prin dizolvarea a 30g sodă caustică în 270g de apă? c= (md × 100)/ ms ms= md + m apei c= (30 × 100)/ (30+ 270) c= 10% Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ce obsevi? adaugă din ce în ce mai mult zahăr în apă. Care este concentraţia în procente a unei soluţii obţinută prin dizolvarea a 20g sare de lămâie în 80g de apă? md = 20g m apei= 80g c= (md × 100)/ ms ms= md + m apei c= (20 × 100)/ (20+ 80) c= 20% 2. linguriţă Cum procedezi? într.un pahar cu apă pune o linguriţă de zahăr.14 Obţinerea unei soluţii concentrate Materiale necesare: pahar transparent. amestecă cu ajutorul linguriţei. Soluţia care poate dizolva noi cantităţi de substanţă se numeşte soluţie nesaturată. Cantitatea de substanţă dizolvată în 100g soluţie se numeşte concentraţie procentuală. md= masa dizolvatului ms= masa soluţiei md+ m apei= masa soluţiei c= (md × 100)/ ms Exemplu: 1. acesta nu se mai dizolvă. Soluţia care conţine cantitatea maximă de substanţă dizolvată la o anumită temperatură se numeşte soluţie saturată. apă. Ce observi? Notează observaţiile pe spatiile punctate.

Notează observaţiile pe spatiile punctate. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3. kg. Notează observaţiile pe spatiile punctate. etc). …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.33%. b) 13. Notează observaţiile pe spatiile punctate. b) se diluează. Explică cum poţi separa un amestec de nisip. se consideră solvent substanţa aflată în cantitate: a) mai mică. 3 I.Introducere Atenţie! Masa dizolvatului. Soluţiile sunt: a) amestecuri omogene: b) substanţe pure. c) amestecuri neomogene. Activitate experimentală Proiectul pentru Învăţământul Rural . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… III. Testul de autoevaluare nr. c) rămâne la aceeaşi concentraţie.un pahar. Notează observaţiile pe spatiile punctate. Notează observaţiile pe spatiile punctate. Vărsând o cantitate de soluţie dintr. masa apei. c) indiferent care dintre. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. soluţia: a) se concentrează. sare şi apă. Concentraţia unei soluţii obţinute prin dizolvarea a 40g de sodă caustică în 260g de apă este: a) 20%. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… II. Când ambele componente ale unei soluţii sunt în aceeaşi stare de agregare (lichid). b) mai mare. Alege răspunsul corect: 1. c) 10%. masa soluţiei se exprimă în aceeaşi unitate de măsură (g.

Testul de autoevaluare nr. 2.Introducere Umple un pahar pe trei sferturi cu apă şi pune înăuntru un ou întreg. Ce observi? Scoate oul din apă şi dizolvă în aceasta cât mai multă sare. 2b. 3a II. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. Procesul de evaporare a apei se produce mai repede atunci când există deplasări ale aerului care înlătură vaporii formaţi. b. Testul de autoevaluare nr. 4. c adevărat. 4. În timplul procesului de solidificare a apei se produce o creştere a volumului III. 1c. 1. adevărat Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. 1. a) b) c) Corpul cu masa mai mare are densitatea mai mare. Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. poţi trece mai departe. ai nelămuriri sau ai greşit. 3 I. Corpul cu volumul mai mic are densitatea mai mare. vezi pagina ………. 1 1. 2 I.. fals. 3. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr. 3. Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. poţi trece mai departe. Pune oul în apa sărată. Ce observi? Notează observaţiile pe spatiile punctate. Naftalina trece din stare solidă în stare gazoasă prin procesul de sublimare. ai nelămuriri sau ai greşit. b Proiectul pentru Învăţământul Rural .

se separă soluţia de apă cu sare de nisipul care se depune la fundul vasului. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. Prin evaporarea apei se separă sarea. Densitatea unui ou este puţin mai mare decât densitatea apei de la robinet. oul va pluti în apa sărată. b c= (md × 100)/ ms md= masa dizolvantului ms= masa soluţiei md+ m apei= masa soluţiei c= (40 × 100)/ (40+ 260) c= 13. III. Proiectul pentru Învăţământul Rural . b 2. Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. Apa sărată are o densitate superioară celei a oului şi de aceea. Prin decantare. poţi trece mai departe.33% II. Separarea se realizează în două etape. prin metoda cristalizării.Introducere 1. ai nelămuriri sau ai greşit. oul se va scufunda. c 3.

trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare de vapori. Difuzia. nu curg. Proiectul pentru Învăţământul Rural .mărimea fizică definită prin raportul dintre masa unui corp şi volumul acestuia. Densitatea.mărimea fizică ce măsoară inerţia unui corp. sunt fluide.un amestec neomogen solidlichid.trecerea unei substanţe din stare de vapori în stare lichidă. Condensarea. Sublimarea.trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare solidă.trecerea unei substanţe din stare gazoasă în stare solidă. sunt fluide. Decantarea.trecerea unei substanţe din stare solidă în stare gazoasă.spaţiul ocupat de un corp. au formă proprie. de a se opune la orice acţiune care caută să.un corp scufundat într. Topirea. respectiv.fenomenul de pătrundere a moleculelor unei subtanţe printre moleculele altei substanţe. Desublimarea.un lichid este împins de jos în sus cu o forţă verticală numeric egală cu greutatea lichidului dizlocuit de acel corp.au volum propriu.trecerea unei substanţe din stare solidă în stare lichidă.şi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în absenţa acţiunilor exterioare. Legea lui Arhimede.proprietate unui corp de a. Gazele. Greutatea.metoda de separare a unui solid dintr. Lichidele.forţa cu care Pământul atrage un corp.au volum propriu.nu au volum propriu. Vaporizarea. nu au formă proprie (iau forma incintei în care se află). Solidificarea. Masa.i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectlinie în care se află.Introducere Sinteza unităţii de învăţare nr. nu au formă proprie. 1 Inerţia. Solidele. Volumul.

proprietatea unei substanţe de a se dizolva în altă substanţă.substanţa în care se face dizolvarea.metoda de separare a unui solid dintr. Cristalizarea. la o anumită temperatură. Dizolvat (solvat). Concentraţie procentuală. prin fierbere urmată de condensare. Soluţie saturată.Introducere Filtrarea. Distilarea.un amestec omogen de lichide.lichid cu ajutorul unui filtru permeabil numai pentru lichid.substanţa dizolvată.operaţia de trecere a unei substanţe solide din soluţie în stare cristalină.cantitatea de substanţă dizolvată in 100g soluţie. Proiectul pentru Învăţământul Rural . lichidă sau gazoasă se răspândeşte printre particulele altei substanţe rezultând soluţii. Dizolvarea.fenomenul prin care o substanţă solidă.soluţia care conţine cantitatea maximă de substanţă dizolvată.un amestec neomogen solid. Dizolvant (solvent). Solubilitatea.operaţia de separare a componentelor dintr.

un autobuz.25 × 4) 1. Trecerea unui corp din stare de vapori în stare lichidă se numeşte …………………. Apa din râuri. Prin introducerea unui corp cu masa de 31. Se formează în dimineţile răcoroase. 2. Se formează în anotimpul rece. Exerciţii şi probleme 2p (0.Introducere 1. Dar dacă porneşte brusc. II. Ce se întâmplă dacă autobuzul frânează brusc. Proiectul pentru Învăţământul Rural . În straturile reci ale atmosferei picăturile de apă se transformă în fulgi de zăpadă prin ………………… 3. Lapoviţa 4. 3. Precipitaţie lichidă formată din picături de apă. când vaporii de apă se condensează foarte aproape de pământ. în picioare. Te afli într. b.un cilindru gradat se află în dreptul indicaţiei de 150 cm3. Nivelul apei dintr. Amestec de ploaie şi ninsoare care cade când temperatura aerului este aproximativ 00C c.3g/ cm3.25 × 4) 1. când picăturile de apă din ploaie sau din burniţă ingheţă în contact cu suprafaţa terestră formând un strat transparent de gheaţă. oceane şi de la suprafaţa solului se ridică în atmosferă prin ……………………… 2. Ploaia 2. e. Din ce material este realizat corpul? Foloseşte tabelul de la pagina 9. Naftalina trece din stare solidă în stare gazoasă prin ………………………… III. Explică. Uniţi ceea ce se potriveşte: 1p (0.2g. nivelul apei a urcat până în dreptul indicaţiei de 154 cm3 . Care este volumul unui corp din plumb. Poleiul 3.8 Lucrarea de verificare 1 I. 4. d. mări. Ninsoarea a. care are masa de 452g şi densitatea de 11.50 × 4) 1. Precipitaţie formată din cristale de gheaţă care se unesc în fulgi. Completaţi spaţiile punctate cu noţiunile potrivite: 1p (0.

Proiectul pentru Învăţământul Rural . biologie) şi formularea unor concluzii. etc). Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală.4 pagini. punctată şi va fi returnată. Lucrarea va fi transmisă tutorelui pe suport de hârtie. Se acordă un punct din oficiu. reviste. etc).50-4). rezolvarea de probleme: III.2p (0. suport al vieţii. reprezentarea schematică a circuitului apei în natură. principalele tipuri de precipitaţii. circuitul apei în natură şi importanţa sa. Care este concentraţia unei soluţii obţinută prin dizolvarea a 20g de sodă caustică în 180g de apă? IV. transformări ale stărilor de agregare. Criterii de evaluare şi notare - identificarea şi explicarea unor fenomene fizice şi chimice I-1p (0. importanţa apei (sursă de energie.25 × 4) şi II. Internet). utilizând corect terminologia adecvată. chimie. va fi analizată. Lucrarea de verificare 1 este relevantă pentru aprecierea nivelului de pregătire după parcurgerea primei unităţi de învăţare.Introducere 4. Poţi folosi surse suplimentare de informaţii (cărţi. Alcătuiţi un eseu cu titlul “Apa în natură” după următorul plan: 5p stările de agregare ale apei.1p (0.5p. Se acordă un punct din oficiu. utilizarea unor surse suplimentare de informare IV.25 × 4). pagube produse de apă (inundaţii. Eseul va avea maxim 3. realizarea unor conexiuni interdisciplinare (fizică.

Stroe Constantin.27. C.Fizică manual pentru clasa a VIII a. Pop Viorica. Fătu Sanda.Manualul învăţătorului.a. R. Editura Didactică şi Pedagogică. manual pentru clasa a VII.59. Pârâială Viorica. 2001. 2002. Pârâială Dumitru. 3. 2000. Haralamb Dorel. Editura Corint. clasa a IV. Crocnan Daniel Ovidiu.47. pag. Popescu Maria. 2000. Bogheanu Maria Magdalena. Constantinescu Rodica. Turcitu Doina. Bucureşti. 1998. 7. auxiliar pentru elevi. Editura Euristică. Haralamb Dorel. A. 47. 2003.. 3.Ştiinţe ale naturii clasa a IV. autoevaluare. 8. pag. cadre didactice şi părinţi. 7. Iaşi.46. 4. C. Bucureşti.Introducere BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 1.. Filoti Carmen.Ştiinţe clasa a IV. 1999. Editura Didactică şi Pedagogică.a. Talpalaru Seryla VIII. Editura Radical. Talpalaru Seryl.a. Stroe Felicia. Editura Teora. Corega. Editura Cartea Universală. Eitura Humanitas Educational. clasa a III. A.a. 20. Ilarion Niculina.a. pag. 22. pag.Luiza.. manual pentru clasa Proiectul pentru Învăţământul Rural .25.a.a experimente. Huţanu Elena. Fizică. Editura Teora. Huţanu Elena. 2002. manual pentru clasa a VI. evaluare. Pacearcă Ştefan. 6. R.Manualul învăţătorului. 2002.Chimie. Crocnan Daniel Ovidiu. 9. Corega. 5..Ştiinţe ale naturii.Fizică. 2.

precum şi funcţiile acestora.Introducere Unitatea de învăţare Nr. unitate. 2 Pe parcurs şi la sfârşitul unităţii de învăţare. Proiectul pentru Învăţământul Rural . evoluţie. organism vegetalmediu.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. • să precizeze caracterele generale ale principalelor grupe de plante. studentul va fi capabil: • să identifice principalele componente ale plantelor.diversitate.funcţie. • să analizeze relaţiile cauzale: structură. • să descrie principalele caracteristici ale organelor plantelor utilizând un limbaj ştiinţific adecvat. 2 PLANTE 2. • să utilizeze investigaţia şi experimentul pentru evidenţierea şi explicarea funcţiilor organismelor vegetale.

2.Introducere 2. tulpina şi frunzele asigură în principal hrănirea plantei şi se numesc organe vegetative. Nucleul controlează şi coordonează înmulţirea celulei. frunza.Regnul Protista în care sunt încadrate organisme asemănătoare cu plantele (algele) şi organisme asemănătoare animalelor (euglenă.ţesuturi de conducere: asigură circulaţia sevei în corpul plantei. . În celulă se desfăşoară toate procesele ce întreţin viaţa plantei.ţesuturi de protecţie: acoperă diferite părţi ale plante şi le protejează împotriva factorilor de mediu. . amibă. de depozitare şi de eliminare a diferitelor substanţe. parameci etc. floarea. Părţile componente ale celulei sunt: membrana. Membrana sau învelişul celulei are rol protector şi selectează substanţele ce intră sau ies în/ din celulă.Regnul Plante. tulpina.ţesuturi asimilatoare: asigură captarea luminii solare şi prepararea hranei. Mai multe celule care au aceeaşi formă. de producere. Plantele cu flori fac parte in Regnul Plante şi sunt considerate cele mai evoluate. Organele plantelor sunt alcătuite din celule de forme şi mărimi diferite grupate în ţesuturi. fructul şi sămânţa. are un perete protector situat la exteriorul membranei celulare. Principalele tipuri de ţesuturi sunt: . Celula vegetală este unitatea de bază structurala şi funcţională a plantei. Organizarea unei plante cu flori Proiectul pentru Învăţământul Rural . Celula vegetală. . Floarea reprezintă organul de înmulţire a plantei pentru că din flori se formează fructul şi seminţele.).Regnul Animal.Regnul Monera în care sunt încadrate bacteriile. Acestea sunt: rădăcina. structură şi funcţie.ţesuturi de susţinere: conferă rezistenţă şi elasticitate plantelor. Rădăcina. În citoplasmă se află diferite componente celulare cu rol de captare a luminii (clorofila). . Părţile componente ale unei plante cu flori se numesc organe. formează asociaţii de celule numite ţesuturi. Organizarea unei plante cu flori Lumea vie Lumea vie este alcătuită din 5 regnuri: . . . . spre deosebire de alte celule.Regnul Fungi (ciuperci). citoplasma si nucleul. a dăunătorilor.

uleiuri).Introducere ţesuturi de depozitare: înmagazinează diferite substanţe de rezervă (amidon. grosime). ţesuturi de creştere: asigură dezvoltarea plantelor (creşterea în înălţime. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Aceste tipuri de ţesuturi se regăsesc în structura organelor unei plante.

2. .20 zile.zona netedă (2). ce asigură creşterea în lungime a rădăcinii.zona aspră (4). . Proiectul pentru Învăţământul Rural . la care toate ramificaţiile au aceeaşi formă. Majoritatea rădăcinilor au o porţiune centrală mai groasă. morcov.rădăcina lemnoasă prezentă la arbori şi arbuşti. 2. 2. Rădăcina Rădăcina este organul vegetativ al plantei care se dezvoltă în sol. zona unde au căzut perii absorbanţi după 10. trifoi). 2. .rădăcina pivotantă. Unele rădăcini depozitează substanţe de rezervă: morcov. numită rădăcina principală şi ramificaţii mai subţiri numite rădăcini secundare. Rădăcinile au forme şi mărimi variate.firişoare subţiri cu rol în absorţia apei şi a sărurilor minerale din sol.2 – Vârful rădăcinii Funcţiile rădăcinii Rădăcina fixează planta în sol şi absoarbe apa cu sărurile minerale (seva brută).Introducere 2. lungime şi grosime (cereale.1 – Tipuri de rădăcini Vârful rădăcinii prezintă mai multe zone: (fig. sfeclă. un înveliş rezistent cu rol de protecţie. Fig. la care rădăcina principală are formă de tăruş (fasole. .2): .scufia (1).zona perişorilor absorbanţi (3). ridiche. Rădăcina Tipuri de rădăcini (fig.3.1) . . lalea). Fig.rădăcina fasciculată (firoasă).

3 5. zona netedă c. zona perişorilor absorbanţi d. rădăcina lemnoasă: ………………………………….Introducere Testul de autoevaluare nr. 2. Subliniază plantele care au rădăcini modificate pentru depozitarea unor substanţe hrănitoare. Notează câteva exemple de plante care au: rădăcina pivotantă: …………………………………. sfeclă. ţelină. Rădăcina creşte în lungime prin: a. rădăcina firoasă: ……………………………………. 4.. 3. Proiectul pentru Învăţământul Rural . 1 1. Alege răspunsul corect. Notează organele unei plante cu flori : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 2. zona aspră Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare se află la pagina …………. ridiche. 1234- Fig. Scrie denumirea zonelor in vârful unei rădăcini. porumb. Utilizează un atlas botanic pentru a observa diferite tipuri de rădăcini. fasole. scufie b. grâu.

Experimentul 2. analizează suprafaţa lingurii.1 Cum procedezi ? Evidenţierea prezenţei sărurilor minerale în apă. citeşte rezultatele sau constatările. spirtieră.3 zile marchează din nou nivelul apei şi se adaugă o peliculă foarte fină de ulei. Proiectul pentru Învăţământul Rural . peste care marchează nivelul apei din vas (cu ajutorul unui marker). cu ajutorul spirtierei fierbe apă până la evaporarea completă. Numai după ce ai notat propriile tale observaţii.l cu cel iniţial. Experimentul 2.o lingură pune cu pipeta câteva picături de apă.2 Cum procedezi ? compară. Materiale necesare: lingură de metal.un vas cu apă. ulei aşază planta cu rădăcină. Evidenţierea rolului rădăcinii în absorbţia apei. vas de sticlă. Dacă repeţi experimentul folosind apă distilată nu vei obţine urme după evaporare deoarece apa distilată nu conţine săruri minerale. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Rezultate După evaporarea apei de la robinet sunt vizibile urme de săruri minerale. Materiale necesare: plantă cu rădăcină. într. apă de la robinet. Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. într. pipetă. după 2.Introducere Aplicatii practice Incearcă să realizezi un număr cât mai mare din experimentele propuse.

zona perişorilor absorbanţi să se afle în apă. Evidenţierea absorţiei apei la nivelul zonei Materiale necesare: plantele de fasole încolţite (rădăciniţa să aibă 4.5 cm). plantele absorb apa cu ajutorul perişorilor absorbanţi ai rădăcinii. zona perişorilor absorbanţi să se afle în ulei. Rolul uleiului este de a împiedica evaporarea apei din vas.3 zile Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Rezultate Planta la care zona perişorilor absorbanţi se află în ulei s. iar vârful rădăcinii în apă. vase de sticla (eprubete). În concluzie. Experimentul 2.a ofilit. în vasul 2.3 perişorilor absorbanţi. apă. Cum procedezi ? pune plantele de fasole în câte un vas de sticlă ce conţine apă şi ulei astfel încât: în vasul 1. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………… Rezultate Diferenţa de nivel reprezintă apa absorbită de către rădăcină. Notează observaţiile pe spaţiile punctate. observă plantele după 2. ulei. Proiectul pentru Învăţământul Rural .Introducere Ce reprezintă diferenţa de nivel ? Care este rolul uleiului ? Reprezentaţi schematic experimentul.

Tulpinile aerine ale unor plante s. volubile (cu ţesuturi de susţinere slab dezvoltate. stânjenel). aceste tulpini încărcate cu clorofilă asigură fotosinteza. Apa cu substanţele hrănitoare produse de frunze formează seva elaborată ce circulă prin vasele liberiene ale tulpinii spre toate celelalte organe ale plantei. Categorii de muguri: . ca şi majoritatea plantelor lemnoase (arbori şi arbuşti).muguri de creştere situaţi în vârful tulpinii. celule lungi. forma şi rolul pe care îl deţin în dezvoltarea ramurilor. Alte plante au tulpini târâtoare (căpşuni).fasole. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate prin plantă reprezintă funcţia de conducere a tulpinii. Cele mai multe plante au tulpini drepte (ortotrope) cu ţesuturi de susţinere bine dezvoltate. între care nu există pereţi despărţitori. liane) şi agăţătoare (cu frunze sau cu ramuri transformate în cârcei. Astfel de tulpini au majoritatea plantelor ierboase (grâu.mazăre. înmulţirea se realizează prin bulbi. pletoasă. tubercul (cartof) şi rizom (ferigă. tulpinele sunt aeriene (ierboase. . crin). lalea. cilindrică. floarea. Arborii şi pomii fructiferi prezintă diferite forme ale coroanei: sferică. secundare şi de rod. 4. a frunzelor şi a florilor. diferiţi după poziţia. Prin ţesuturile de Tulpina Funcţiile tulpinei Proiectul pentru Învăţământul Rural .muguri micşti care dau naştere atât la frunze cât şi la flori.muguri florali in care se formează florile. lemnoase) şi subterane.muguri foliari din care se formează frunzele. porumb. Tulpina Tulpinile au forme variate în funcţie de mediul de viaţă al plantelor. conică. Tulpinile subterane (subpământene) sunt reprezentate de: bulb (ceapă. tubercului sau rizomi şi se numeşte înmulţire vegetativă. După locul unde cresc. În absenţa frunzelor. Ele sunt reprezentate de vasele lemnoase. . În alcătuirea plantei există celule specializate în conducerea apei şi a sărurilor minerale. axul coroanei şi ramuri principale. Prin vasele lemnoase circulă apa cu sărurile minerale care formează seva brută.Introducere 2. În aceste tulpini subterane se depozitează substanţe de rezervă (hrănitoare). La unele plante.soarelui). . viţa de vie). Tulpina lemnoasă a arborilor prezintă: trunchiul. O particularitate a tulpinii este prezenţa mugurilor.au adaptat la funcţii noi: tulpinile cactuşilor acumulează apă. puse cap la cap.

florilor. Astfel. inele înguste . tulpina asigură funcţia de susţinere a ramurilor.Introducere susţinere pe care le conţine. Tulpina plantei creşte în înălţime dar şi în grosime. Plantele lemnoase prezintă creşteri anuale sub formă de inele cu ajutorul cărora poate fi apreciată vârsta arborilor. cele care se formează primăvara sunt mai deschise la culoare comparativ cu cele de toamnă care sunt mai închise la culoare După grosimea inelelor de culoare deschisă pot fi apreciate condiţiile de mediu din anul respectiv (inele late . frunzelor. Culoarea inelelor lemnoase este diferită.an ploios. Creşterea tulpinii Proiectul pentru Învăţământul Rural .an secetos).

5. trandafirul. Planta cu tulpină subterană este: a. A/F/I c. Inelele anuale de creştere ale arborilor reprezintă: a. c. b. Citeşte cu atenţie afirmaţiile.Introducere Testul de autoevaluare nr. Frunza Proiectul pentru Învăţământul Rural . Asociază tipurile de tulpini cu plantele corespunzătoare. îngroşarea scoarţei. 2 1. vasele lemnoase. d. I (informaţii insuficiente) a. A / F/ I 3. A / F/ I d. Alege răspunsul corect. (Foloseşte la nevoie atlasul botanic). tulpină agăţătoare cartof tulpină dreaptă porumb tubercul viţă de vie rizom ferigă tulpină volubilă fasole ceapă 2. b. bradul. c. tulpină târâtoare. Din mugurii micşti ai tulpinii se dezvoltă flori. rădăcină subterană. vasele liberiene. A/F/I b. tulpină subterană. Bulbul este: a. 4. F (fals). Tulpinele plantelor asigură conducerea sevei brute şi a sevei elaborate. d. b. grâul. Vasele lemnoase conduc seva brută. Alege răspunsul corect. Alege răspunsul corect. Încercuieşte una din litere: A (adevărat). d. îngroşarea măduvei. Tuberculii reprezintă rădăcinile modificate pentru depozitarea substantelor hrănitoare ale plantei. stânjenelul. c. rădăcină modificată pentru depozitarea hranei. 5. Răspunsurile şi comentariile la testul de autoevaluare se află la pagina …………… 2.

frunza ovală (păr. frunza reniformă. frunza sagitală. d. Ea îşi are originea în frunzuliţele mugurelui foliar.6). la porumb). 2.5 Marginea frunzei c Frunzele diferă şi după forma limbului (fig.4) alcătuită in: . pot lipsi şi teaca şi peţiolul. frunza liniară.în formă de inimă (muşcată). întreagă (fig. b. Proiectul pentru Învăţământul Rural . iar limbul se leagă direct de tulpină (frunzele de mazăre). peţiolul lipseşte.peţiol. pin).în formă de panglică (grâu. e. La alte plante.în formă de ace lungi (brad.în formă de rinichi (pochivnic). .5 b). a b Fig. dinţată (fig. Există: a. prun).teacă. care înfăşoară o parte a tulpinii (la grâu. . Fig. porumb). În acest caz.partea lăţită a peţiolului cu care frunza se prinde de tulpină.4 Frunză de muşcată Alcătuirea externă a frunzei La unele plante. f. limbul se leagă de tulpină prin teacă. O frunză completă (fig. c. frunza cordată. 2.partea cea mai lată a frunzei. Frunzele plantelor se deosebesc după forma marginii limbului care poate fi lobată (fig.codiţa frunzei. frunza aciculară. 2. 2. 2.limb.în formă de săgeată (săgeata apei). străbătută de o reţea de vase conducătoare care formează nervurile.Introducere Frunza este organul aerian la plantei ce creşte pe tulpină.5 c). 2.5 a). 2. molid.

Fig. Privit la microscop.Introducere Fig. 2. unele plante au limbul frunzelor alcătuit din mai multe foliole şi se numesc frunze compuse (fig. 2.7 Frunze compuse Dispoziţia frunzelor pe tulpină diferă de la o plantă la alta. 2. respitaţie şi transpiraţie. 2.6 Frunze simple Frunze simple şi compuse Spre deosebire de plantele cu frunze simple. Pe tulpină. opus (b) sau altern (c). penată (salcâm) şi frunza palmată (castan). 2. Frunzele se dispun astfel încât să primească o cantitate de lumină cât mai mare. 2.8): în rozetă la baza tulpinii (a).7). frunzele pot fi dispuse (fig. frunza trifoliată (la trifoi). a Fig. limbul frunzei este format din două foiţe cu rol protector (epiderma superioară si epiderma inferioară) Proiectul pentru Învăţământul Rural . condiţie esenţială pentru desfăşurarea fotosintezei.9 Fig.8 b c Structura internă a frunzei Structura internă a frunzei este adaptată pentru îndeplinirea funcţiilor de fotosinteză.

Stomatele se închid şi se deschid în funcţie de factorii de mediu şi de nevoile plantei. O stomată este alcătuită din două celule de forma boabelor de fasole. aşezate faţă în faţă între care ramâne un orificiu prin care se realizează schimbul de gaze. Epiderma are ca formaţiuni carateristie stomatele prin are se realizează schimbul de gaze dintre plante şi mediul exterior şi eliminarea apei prin procesul de transpiraţie.1000 stomate/mm2 de frunză. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Numărul stomatelor variază de la o plantă la alta între 100.Introducere între care se află mezofilul (miezul frunzei) ce conţine celule pline cu clorofilă.

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Răspunsurile şi comentariile la testul de autoevaluare nr. 3 Observă frunzele următoarele plante: stejar.).. păros. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Foloseşte material natural sau un atlas botanic.. etc.Introducere Testul de autoevaluare nr. dinţată. marginea limbului (întreagă. forma frunzei.).tipul de frunză (frunză simplă/ frunză compusă). cerat. etc. aspectul frunzei (neted. Notează pentru fiecare frunză observaţiile tale legate de: . alte observaţii. modul în care sunt aşezate frunzele pe tulpină. lombată. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Notează observaţiile pe spaţiile punctate. grâu şi pin. 3 se află la pagina ……….

cu ajutorul perişorilor absorbanţi ajung la frunză. Substanţe grase (lipide) se depozitează în seminţele de nuc. linte şi mazăre. lumina este indispensabilă pentru formarea clorofilei. Factorii care influenţează fotosinteza Proiectul pentru Învăţământul Rural . tuberculi sau rizomi. bulbi. săruri minerale şi dioxid de carbon (CO2). floareasoarelui. apoi prin nervurile frunzei.5. ea absoarbe şi reţine radiaţiile solare luminoase care vor fi transformate în energie chimică necesară procesului de fotosinteză. zaharuri) depozitează cartoful.1. O parte din substanţele organice produse se depozitează sub formă de rezerve nutritive în diferite părţi ale plantei: în frunze. Apa şi sărurile minerale absorbite din sol de către rădăcină. lipide) ce vor circula prin vasele conducătoare liberiene sub formă de sevă elaborată în totul corpul plantei. În acelaşi timp. soia. fotosinteza se opreşte. Substanţe dulci (amidon. frunza sintetizează substanţe organice (glucide. Principalii factori care influenţează fotosinteza sunt apa. seminţe. Apa şi sărurile minerale sunt necesare ca materie primă în procesul de fotosinteză. sfecla. Schimburile de gaze se realizează prin stomatele de la nivelul frunzelor. Sărurile minerale din sol provin din descompunerea resturilor vegetale şi animale şi din azotul atmosferic care ajunge în sol prin apele de ploaie şi zăpezi. gaz indispensabil vieţii. proteine. ajunge în celulele din mezofilul (miezul) frunzei. când apa este în exces. În frunză. lumina şi temperatura.Introducere 2. Fotosinteza Frunza este considerată un mare laborator al naturii în care se sintetizează hrana plantei. intră prin stomate şi dioxidul de carbon (CO2). plantele folosesc dioxidul de carbon din aerul atmosferic şi eliberează oxigen. Funcţiile frunzei Reţine ! În procesul de fotosinteză. Fotosinteza se desfăşoară în prezenţa luminii. Din apă. grâul. Clorofila are un rol activ în procesul de fotosinteză. Procesul de fotosinteză se intensifică o dată cu creşterea cantităţii de apă. O importantă sursă de proteine vegetale sunt boabe de fasole. Seva brută ia calea vaselor lemnoase din rădăcină şi tulpină. rapiţă. În urma procesului de de fotosinteză se eliberează oxigen (O2).

fosfaţi). poartă denumirea de simbioză. În concluzie. Plantele simbionte sunt un exemplu interesat de convieţuire între o plantă autotrofă şi un organism heterotrof. Fotosinteza începe la o temperatură de 00 C. Plantele parazite au un număr mare de flori. Astfel de plante sunt importante pentru agricultură deoarece îmbogăţesc solul în azot. Plantele cu frunze verzi şi iarna (conifere.pădurii (parazită pe rădăcinile arborilor din păduri).Introducere O altă sursă importantă de săruri minerale o reprezintă îngrăşămintele organice naturale (gunoiul de grajd) şi chimice (azotaţi. Bacteriile pun la dispoziţia plantei leguminoase. Dacă lumina este foarte intensă. fotosinteza se desfăşoară cu randament maxim în orele dimineţii şi spre amiază. Fotosinteza începe la lumină slabă ( o dată cu apariţia primelor raze solare şi creşte ca intensitate o dată cu creşterea intensităţii luminii. .muma. semiparazite şi simbionte.haustori). Cunoaşterea modului în care temperatura influenţează fotosinteza are aplicaţii în agricultură pentru stabilirea datelor la care se realizează însămânţările la diferite plante de cultură. iau o parte din substanţele organice necesare din alte plante. Plantele parazite nu au clorofilă. O asfel de simbioză există între plantele leguminoase (trifoi) şi bacteriile fixatoare de azot care trăiesc pe rădăcinile acestor plante. după care încetineşte treptat şi la 45. trifoi. fotosinteza începe să scadă. din mediul în care trăiesc. Tipuri de nutriţie Proiectul pentru Învăţământul Rural .520 C se opreşte. se caracterizează prin lipsa frunzelor verzi şi prezenţa unor formaţiuni speciale pentru hrănire (rădăcini sugătoare. deşi au clorofilă şi realizează fotosinteza. azotul necesar procesului de fotosinteză. sulfaţi. viţă de vie). iar plantele leguminoase furnizează bacteriilor substanţe organice rezultate din fotosinteză. fiind lipsite de clorofilă. Plante parazite: .torţelul (parazit pe tulpinile de lucernă. grâu) desfăşoară procesul de fotosinteză şi la temperaturi sub 00 C. O asfel de plantă semiparazită este vâscul care preia substanţe hrănitoare din tulpina arborelui gazdă. Plantele semiparazite. Convieţuirea în avantajul ambelor organisme. Din categoria plantelor heterotrofe fac parte plantele parazite.250 C. trăiesc parazit pe alte plante. Alte plante. creşte în intensitate până când temperatura atinge 20. fructe şi seminţe. nu au posibilitatea de a realiza fotosinteza şi îşi procură substanţele organice gata preparate. Plantele verzi care îşi produc singure substanţele organice cu care se hrănesc se numesc plante autotrofe.plante heterotrofe.

Ele utilizează oxigenul pentru arderea substanţelor organice la nivelul celular şi producerea energiei necesare pentru desfăşurarea tuturor proceselor: creştere. Schimburile de gaze se realizează şi la nivelul respiraţiei. plantele elimină dioxidul de carbon. Transpiraţia este procesul de eliminarea a apei sub formă de vapori. Eliminarea apei se realizează prin stomate. Prin procesul de transpiratie apare în plantă forţa de sucţiune (sugere) fără de care absorţia unor noi cantităţi de apă cu săruri minerale din sol. plantele folosesc oxigenul din aer şi elimină dioxiul de carbon. Transpiraţia În procesul de fotosinteză. În urma procesului de respiraţie. nu ar fi posibilă. formarea fructelor. 2. ca toate celelalte vieţuitoare. etc.3. au nevoie de oxigen.6. Respiraţia Reţine ! În procesul de respiraţie. dar mai ales prin frunze. O parte importantă din această energie se transformă în căldură. Plantele respiră prin toate organele. prin stomate. Transpiraţia Proiectul pentru Învăţământul Rural . ziua şi noaptea.Introducere 2.2. Schimburile de gaze au loc la nivelul stomatelor. Respiraţia Plantele. Procesul de respiraţie se desfăşoară în mod continuu. planta utilizează numai o mică parte din energia solară pentru a o transforma în energie chimică. Procesul se desfăşoară în mod continuu.6. înflorire. Acest lucru determină ridicarea temperaturii frunzelor şi duce la pierderea apei sub formă de vapori.

cerneală Cum procedezi? toarnă câteva picături de cerneală în vasul cu apă.. pe dosul frunzei. benzina pătrunde în frunză şi apar pete de culoare închisă. 4 Evidenţierea gradului de deschidere al stomatelor. Experimentul 2. Ce observi ? Explica.pune o picătură de benzină cu ajutorul pipetei.3 frunze. Dacă stomatele sunt deschise.3 frunze). vas cu apă. transpiraţie) Experimentul nr. Ce observi ? Explica. Materiale necesare: plantule de fasole cu 2. (în locul plantelor de fasole poţi folosi ramuri de muşcată cu 2. structuri ce se numesc stomate. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Proiectul pentru Învăţământul Rural .5 Evidenţierea conducerii sevei brute prin tulpină şi frunze. Cum procedezi ? .Introducere Aplicatii practice (fotosinteză. 2. benzină. Rezultate şi constatări La nivelul frunzelor se află structuri specializate prin care se realizează schimburile de substanţe dintre plante şi mediu. Dacă stomatele sunt închise nu apare nici o modificare la nivelul frunzei. pune plantule de fasole în vasul cu apă colorată. pipetă. respiraţie. realizează observaţii după 2 zile. Materiale necesare: frunza.

apoi prin nervuri şi a colorat frunzele. Rezultate Prin partea secţionată a tulpinii de ciuma. repetă experimentul aşezând eprubeta la o distanţă de 20 cm faţă de becul unei veioze Proiectul pentru Învăţământul Rural . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….o eprubetă cu apă. 6 Evidenţierea fotosintezei prin producerea de oxigen. Plantele au nevoie de lumină pentru a realiza procesul de fotosinteză. Experimentul 2. Materiale necesare: plantă acvatică (ciuma.Introducere ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Rezultate Apa colorată a urcat prin vasele conducătoare ale tulpinii. Creşterea intensităţii luminii determină intensificarea fotosintezei (creşte numărul bulelor de gaz degajate).. pune planta într.pădurilor. Producerea oxigenului demonstrează că în frunze se desfăşoară procesul de fotosinteză. cu partea secţionată orientată în sus.apelor). aşază eprubeta la lumină. Ce observi ? Explică.apelor ies bule de gaz (oxigen). eprubete Cum procedezi ? secţionează oblic baza unei ramuri de ciuma.

toarnă câteva picături de iod pe frunza decolorată . Rezultate Frunza se colorează în albastru sau brun numai în porţiunile unde nu a fost acoperită de staniol ceea ce demonstrează că amidonul s. pipetă.a format în frunză numai în portiunile expuse la lumină.un tubercul de cartof pune 2. se introduce un vas mai mic cu alcool etlic în care se pune frunza). frunza de plantă!!).un tubercul de cartof pune 2. ghiveci cu muşcată. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….Introducere Experimentul 2. Partea de frunză acoperită cu staniol nu se colorează (datorită absenţei luminii nu s-a desfăşurat fotosinteza şi nu s-a sintetizat amidon). expune planta la lumină timp de câteva ore. alcool etilic 96%. staniol. fixează pe ambele feţe ale unei frunze de muşcată o fâşie de staniol pentru a împiedica pătrunderea luminii în frunză (nu detaşa pe o secţiune dintr.3 picături de iod (apare o coloraţie albastră care demonstrează prezenţa (Atentie ! Fierberea se realizează astfel: într. Ce observi ? Explică. decolorează frunza prin fierbere în apă şi alcool. iod.. 7 Evidenţierea fotosintezei prin producerea de amidon.3 picături de iod (apare o coloraţie albastră care demonstrează prezenţa pe o secţiune dintr. detaşează frunza şi îndepărtează staniolul. Materiale necesare: tubercul de cartof. amidonului). Cum procedezi ? amidonului). Proiectul pentru Învăţământul Rural .un vas cu apă.

. Prin respiraţie.. în borcanul care se poate închide ermetic cu un capac introduci 20. deschide capacul şi introdu o lumânare aprinsă fixată la capătul unei sârme. Rezultate Proiectul pentru Învăţământul Rural . sârmă Cum procedezi ? - Evidenţierea respiraţiei prin consumul de oxigen. Materiale necesare: plantă în ghiveci. după 2 zile. închide punga de plastic prin legare sau cu scotch timp de o oră. Experimentul 2. 9 Cum procedezi ? Evidenţierea procesului de transpiraţie. Ce observi ? Explică.30 de seminţe încolţite. Ce observi ? Explică. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. pungă de plastic fixează părţile aeriene ale plantei într. Materiale necesare: semiţe încolţite de grâu sau fasole.Introducere Experimentul 2.8 lumânare. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Rezultate Lumânarea se stinge deoarece în borcan nu mai există oxigen care să întreţină arderea.o pungă de plastic. borcan închis emetic. seminţele au consumat tot oxigenul din borcan.

câte una (flori simple) sau sunt grupate mai multe la un loc formând inflorescenţe. lăţită a peduncului pe care se prind celelalte componente ale florii. 2. Totalitatea sepalelor formează caliciul floral. 2. .spic (grâu. . organele de reproducere bărbăteşti. Receptaculul este partea terminală.9 Floarea de măr Pe receptacul se prinde învelişul floral format din sepale (frunzuliţe verzi. muşeţel). receptacul are formă de cilindru.). cu rol de apărare a florii) şi petale divers colorate. salcâm. . . Floarea Alcătuirea unei flori simple Fig. Pedunculul este codiţa florii.soarelui. Alcătuirea unei flori simple O floarea simplă este alcătuită din mai multe elemente. con. .mâţişori (mesteacăn). Totalitatea petalelor formează corola. Tot de receptacul se prind şi staminele.ciorchine (liliac. Floarea Floarea este organul de înmulţire a plantei.7. mărimi şi culori diferite şi pot fi libere sau concrescute.ştiulete (porumb). Sepalele pot fi libere (neunite) sau concrescute (unite). La floarea receptaculul are forma unei cupe (la alte flori. Florile sunt aşezate pe tulpină. pătlagină). Din flori se formează fructele şi seminţele. etc. Inflorescenţele au formă de : .umbrelă (soc. viţă de vie). Fiecare stamină are câte un filament în Proiectul pentru Învăţământul Rural .Introducere Pe punga din plastic apar picături de apă rezultate din condensarea vaporilor eliminaţi de plantă prin transpiraţie. morcov). Petalele au forme.disc (floarea.

Celulele sexuale bărbăteşti.o umflătură. O asfel de floare este floarea. se îngroaşă şi se trasformă în fruct. producând tubul polinic care coboară prin stil şi ajunge în ovar. de culoare galbenă. de culoare verde. Când un grăuncior de polen cade pe stigmatul unei flori. nu au decât elementele esenţiale ale florii. Fructele conţin seminţe care provin din ovulele fecundate.Introducere vârful căruia este fixată o umflătură plină cu granule de polen (anteră). el germinează. fluturi. Florile de grâu sunt diferite de cea prezentată: sunt verzi. din ele se formează fructe şi seminţe. Fiecare grăuncior de polen conţine două celule sexuale bărbăteşti. staminele şi pistilul.un ansamblu de flori. Pistilul are formă de pară. stilul. Receptaculul este înconjurat de frunze mici. terminat printr. Alcătuirea unei flori compuse De la floare la fruct Proiectul pentru Învăţământul Rural . care sunt celulele sexuale femeieşti. prezente la capătul tubului polinic. Polenizarea presupune transportul polenului unei flori spre pistilul alteia cu ajutorul vântului şi al insectelor (albine. etc. Imediat după fecundaţie. ovarul creşte. petalele şi sepalele se veştejesc şi se scutură. Ovarul conţine ovulele.). organul de reproducere femeiesc. susţinute de un receptacul lăţit. fără petale şi sepale. Aceste flori tubulare sunt fertile. grupate în spic. stilul şi stigmatul se usucă şi cad. Transformarea florii în fruct presupune două etape: polenizarea şi fecundaţia. iar baza sa. sunt petale unite între ele şi sunt sterile (din ele nu se formează seminţe). umflată se numeşte ovar. Ovarul se prelungeşte cu un tub subţire. Acesta este procesul de fecundaţie care duce la formarea a două celule noi care vor da naştere seminţei. unite în formă de tub.soarelui alcătuită de fapt. fuzionează cu celulele sexuale femeiesti. Florile exterioare. florile compuse au o altă structură. dintr. stigmatul. În centrul florii se află pistilul. Spre deosebire de florile simple. Nu toate florile prezintă această alcătuire. în formă de disc. Florile interne au petale mici.

Sămânţa de fasole (fig. fragi. La toate plantele cu flori. portocale. ca urmare a procesului de fecundaţie şi are rol de protecţie a seminţei din care se va forma o noua plantă. salcâm) şi capsula (mac).fructe cărnoase false (poamă) . embrionul are un singur cotiledon.fructe cărnoase multiple: zmeură. • Fructele cărnoase au miezul bogat.tegument (1). Din embrion se va dezvolta viitoarea plantă. Embrionul foloseşte rezervele de hrană din cotiledoane până la formarea primelor frunze. prune. pere. După formă şi dimensiuni există o mare diversitate de seminţe.fructe cărnoase. cu o sămânţă închisă într.Introducere 2.un sâmbure (drupă): caise.fructe cărnoase. struguri.19) prezintă un înveliş cu rol de protecţie. cireşe. Alte fructe uscate nu se deschid la maturitate: aluna.10). .la formarea fructului participă. căpşuni.8. Unele se deschid la maturitate eliberând seminţele: păstaia (fasole. gutui. de exemplu receptaculul: mere. două cotiledoane (2). iar substanţele grănitoare se găsesc în afara cotiledonului. floareasoarelui) etc. pe lângă ovar şi alte părţi ale florii. Fructul şi sămânţa Proiectul pentru Învăţământul Rural . Fructul şi sămânţa Fructul se formează din ovar. 2. piersici. cu mai multe seminţe (bacă): roşii. cariopsa (grâu. 2. castraveţi. . La sămânţa de grâu (fig. tulpiniţă (4) şi muguraş (5). . ghinda. zemos în vitamine şi sustanţe hrănitoare. Din seminţele cu un cotiledon iau naştere plantele monodicotiledonate. .formaţiuni cărnoase în care se găsesc rezervele de hrană ale seminţei şi embrionul alcătuit din rădăciniţă (3). Clasificarea fructelor: • Fructele uscate sunt tari şi lipsite de substanţe de rezervă. seminţele sunt închise în fructe. Din seminţele cu două cotiledoane se dezvoltă plantele dicotiledonate.

la starea activă de creştere. de la starea de repaus. a oxigenului şi numai la o anumită temperatură. 2.creşterea tupliniţei şi apariţia primelor frunze. Proiectul pentru Învăţământul Rural .10 Bobul de fasole În condiţii favorabile.îmbibarea seminţelor cu apă şi umflarea acestora.uscarea cotiledonului. Puterea de germinaţie depinde de substanţele hrănitoare înmagazinate în seminţe şi se realizează numai în prezenţa apei. . . seminţele încolţesc (germinează) şi embrionul începe să se dezvolte şi se transformă în plantulă apoi în plantă adultă.formarea perişorilor absorbanţi şi transfomarea rădăciniţei în rădăcină. . Seminţele nu au nevoie de lumină pentru a încolţi. Etapele germinaţiei: .Introducere Fig. Germinţia seminţelor Reţine ! Germinaţia presupune toate procesele prin care trece embrionul din sămânţă. .ruperea tegumentului şi apariţia rădăciniţei.

b. ……………………………. 2. Fig. Proiectul pentru Învăţământul Rural . ……………………………. în casete. sămânţa. ……………………………… 2. germinaţia. Scrie. ……………………………. polenizare. e. formarea rădăcinii. ordinea în care se dezvoltă planta. ……………………………. Răspunsurile şi comentariile testului de autoevaluare se află la pagina …………. ……………………………… 4.Introducere Test de autoevaluare nr. 4 1.. Ordonează stadiile de creştere şi de dezvoltare ale plantei: înflorire. formarea frunzelor. ……………………………. a.12 3. ……………………………… f. h. ……………………………. d.11 Bobul de fasole 2. c. ……………………………… g. fecundaţia. Completează spaţiile libere cu denumirea părţilor componente ale unei seminţe de fasole.. ……………………………… 5.. 2. ……………………………… 3. Ce lipseşte din alcătuirea ei ? 1. ……………………………… Fig. formarea tulpinii.

Experimentul 2.5 seminţe de fasole. fruct.Introducere Aplicaţii practice (floare.11 unor flori Cum procedezi ? Modelarea componentelor unei flori. imagini ale modelează toate componentele florii din plastilină. plaşetă pentru modelaj. Cum procedezi ? Ce observi ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Rezultate Se observă tegumentul de culoare albă care se desprinde acum cu uşurinţă.le. asfel încât să obţii diferite flori. grijă ca vata să se menţină permanent umedă. sămânţă) Experimentul 2. vată. farfurioare. având după 2 zile observă cele două jumătăţi ale seminţei. Experimentul 2.12 Evidenţierea componentelor seminţei de fasole. aranjează. Materiale necesare: 4. Materiale necesare: plastilină de diferite culori. cele două cotiledoane şi embrionul cu rădăciniţa.13 Observaţii asupra etapelor germinaţiei şi a factorilor care influenţează germinaţia Proiectul pentru Învăţământul Rural . pune la încolţit seminţele de fasole pe farfurioare. tulpiniţa şi muguraşul.

rădăcinii. într.Introducere Materiale necesare: seminţe de grâu. etc. la întuneric (într. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Unele seminţe încolţesc şi la temperaturi mai scăzute (seminţele de grâu). fasole sau porumb. observă şi compară seminţele puse la încolţit: observă şi compară seminţele puse la încolţit: Notează observaţiile tale. sunt udate de trei ori pe zi cu o cantitate mare de apă. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….o fişă de observaţie toate transformările care au loc (apariţia observă ce se întâmplă cu seminţele dacă: sunt udate zilnic cu o cantitate mică de apă. ghivece cu pământ. Lumina este necesară plantelor după apariţia primelor frunze. nu sunt udate deloc. Cum procedezi ? • • • • • • • pune la încolţit seminţele şi urmăreşte zilnic transformările suferite în notează într. Rezultate Seminţele au nevoie de apă şi căldură pentru a încolţi.un loc friguros procesul de încolţire. în condiţii de lumină. Seminţele nu au nevoie de lumină pentru a încolţi.).o cutie). la temperatura camerei. tulpinii..

Mişcările autonome: mişcări de răsucire determinate de creşterea neuniformă a organelor plantelor întâlnite la plantele volubile şi agăţătoare (fasole. cu forţa gravitaţională). Stiai că. . mişcări ale unor organe ale plantelor şi sunt reprezentate de: . zorele. La unele plante. se întâlnesc mişcări determinate de alternanţa zi.Miscările induse (tropisme şi nastii): mişcări de orientare ale organelor plantelor determinate de acţiunea unor factori externi (lumină. cercetătorii indieni au fost primii care au demonstrat că plantele iubesc muzica? Plantele supuse unui “tratament” muzical cresc mai repede şi sunt mai rezistente la boli.deschiderea florilor) în funcţie de temperatură. inflorescenţele de păpădie se deschid la lumină şi se închid la întuneric. Geotropismul este mişcarea de orientare a organelor plantei determinată de acţiunea forţei de gravitaţie (tulpinile cresc în sus.nopţii se deschid seara. Mişcarea este o însuşire caracteristică întregii lumi vii. viţă de vie).Introducere 2. temperatură). în sens antigravitaţional.9. Cea mai frecventă formă de răspuns a plantei este mişcarea. temperatură. rădăcinile în jos în acelaşi sens. Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea şi mişcarea Sensibilitatea este însuşirea organismelor vegetale de a răspunde la acţiunea unor factori de mediu (lumină. iar dimineaţa se închid. deci se manifestă nu numai la animale ci şi la plante. forţa de gravitaţie). se pare că mişcările sunt determinate de variaţii ale luminii cât şi ale temperaturii. mazăre. Termonastiile sunt mişcări determinate de variaţia temperaturii (închiderea. Încearcă şi tu acest lucru ! Proiectul pentru Învăţământul Rural .noapte. Florile de regina. Fototropismul este mişcarea de orientare a organelor plantelor către lumină ( orientarea frunzelor spre lumină). În acest caz. Mişcările plantelor sunt de fapt.

15 Materiale necesare: Cum procedezi ? Evidenţierea termonastiilor.14 Cum procedezi ? Ce observi ? Evidenţierea fototropismului. Materiale necesare: plante în ghiveci (exemplu: muşcată) aşază ghivecele la fereastră timp de câteva zile ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Rezultate Frunzele plantelor s.pune o floare de lalea într.un vas cu apă la temperatura de 300C Ce observi ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… pune aceeaşi floare într.Introducere Aplicaţii practice (sensibilitatea şi mişcarea la plante) Experiment 2.au orientat către lumină. . Experimentul a evidenţiat mişcarea de orientare a plantelor către lumină adică fototropismul.3 cuburi de gheţă) Ce observi ? Proiectul pentru Învăţământul Rural .un vas cu apă rece (2. Experiment 2.

trecută în vasul cu apă rece se va închide. 2. Mişcările determinate de variaţia temperaturii se numesc termonastii. Materiale necesare: borcane. câteva aşază borcanul în poziţia laterală. sugativă Cum procedezi ? într. floarea se va deschide în câteva minute.Introducere ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Rezultate Introdusă în apă la temperatura de 300C.un borcan. fixează pe o sugativă umedă.13). observă cum se orientează rădăcinil. în acelaşi sens cu forţa de gravitaţională. după 2 zile. Aceeaşi floare.13 Ce observi ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Rezultate Rădăcinile se orientează în jos. boabe de fasole încolţită (vezi fig. 2.16 Evidenţierea fototropismului rădăcinii seminţei de fasole încolţite. Fig. Experiment 2. Proiectul pentru Învăţământul Rural .

ghivece cu pământ Cum procedezi ? Ce observi ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Rezultate Plantele de fasole şi. în cea verticală. în sens antigravitaţional ajungând din poziţia orizontală. în ghivece.au îndreptat tulpinile în sus.Introducere Experiment 2.3 zile. pune la încolţit seminţele de fasole. Materiale necesare: seminţe de fasole. după răsărirea plantelor de fasole.17 Evidenţierea geotropismului tulpinii. aşază ghivecele în poziţie orizontală timp de 2. Proiectul pentru Învăţământul Rural .

Muşchi Ferigi Fig. Principalele grupe de plante Plantele sunt organismele vii cel mai des întâlnite pe pământ. în păduri. Există conuri mascule şi conuri femele. sperma.14 Feriga Coniferele îşi datorează numele faptului că organele lor de reproducere au formă de conuri. Din acest motiv. Organele lor nu prezintă ţesuturi conducătoare. au dimensiuni mult mai reduse. În regiunile temperate.sămânţă). gimnospermele şi angiospermele. ferigile. Regnul Plante cuprinde: muşchii. Ele se întâlnesc în regiunile cu umiditate mare. scoarţa copacilor.Introducere 2. pe sol. adică plante cu sămânţa Conifere şi plante înrudite Proiectul pentru Învăţământul Rural . speciile gigantice alcătuiau adevărate păduri. Corpul unei ferigi este alcătuit din rădăcină. în era primară. În regiunile tropicale. Ferigile sunt plante foarte vechi.descoperit. prin procesul de fotosinteză. unele specii de ferigi au dimensiunile unui arbore (ferigi arborescente). ferigile.10. coniferele sunt numite gimnosperme (gimnos. 2. Se înmulţesc prin sporii aflaţi pe dosul frunzelor. Ele pot avea forme foarte variate. Au tulpină şi frunze dar nu au rădăcini adevărate. însă toate conţin clorofilă datorită căreia îşi obţin singure hrana. Strămoşii lor. astfel muşchii sunt consideraţi plante inferioare. Sunt considerate primele plante superioare. Ferigiile nu au flori. Cresc mai ales în locuri umede şi umbroase. stânci. Muşchii sunt primele plante verzi de uscat. Unele ferigi nu prezintă tulpină aeriană ci numai una subpământeană numită rizom. Seminţele aflate în conuri femele nu sunt protejate de un înveliş. creşteau acum 400 de miloane de ani şi. tulpină şi frunze străbătute de vase conducătoare.

molid. seminţele sunt închise în fruct.Introducere neprotejată. cum sunt palmierii.. se numesc angiosperme (angios. de unde şi denumirea de răşinoase (fig. au structuri care secretă răşină. trandafir. prun. crini. pag. Sub scoarţă. dar ele se deosebesc vizibil de acestea prin prezenţa florilor. măr). sau despre plante ornamentale (lalele. Plantele cu flori se clasifică în două grupe.15). spermasămânţă). ……. Alte plante cu flori produc seminţe cu două cotiledoane şi se numesc dicotiledonate. mur) fac parte din această categorie.15 Plantele cu flori au apărut pe pământ acum mai bine de 100 de milioane de ani.). arborii ce alcătuiesc pădurea (stejar. Este vorba despre cereale (grâu. 2. fag) dar şi un număr mare dearbuşti (măceş. Au rădăcini. pin) le păstrează şi pe timpul iernii.acoperit. Plantele cu flori Proiectul pentru Învăţământul Rural . Frunzele coniferelor au îndeosebi formă de ace şi majoritatea speciilor (brad. Fig. organ esenţial pntru înmulţirea plantelor. Pomii fructiferi (cireş. Cele ale căror seminţe conţin un singur cotiledon se numesc monocotiledonate (vezi fructul şi sămânţa. tulpini şi frunze ca şi ferigile şi coniferele. orhidee) dar şi despre unii arbori. La toate plantele cu flori. porumb). De aceea. 2. zmeur. cais.

tulpina. produsă în frunză. Organe vegetative. Proiectul pentru Învăţământul Rural .organe care au rol în hrănirea plantelor (rădăcină. Gimposperme.asociere de celule cu acelaşi rol.soluţia de apă cu săruri minerale absorbită de plantă din sol. Seva elaborată.capacitatea plantelor de a reacţiona la diferiţi factori de mediu (lumină. Floarea. Dicotiledonate.organul de înmulţire al plantei. Respiraţia. Ţesutul. Transpiraţia. Fotosinteza. cu ajutorul oxigenului pentru obţinerea energiei. sub formă de vapori. Angiosperme. Sensibilitatea. frunzele).procesul de obţinere a substanţelor organice în frunză.procesul de ardere a substanţelor organice în corpul plantei (la nivelul celular).Introducere Sinteza unităţii de învăţare nr. în prezenţa luminii.plante ale căror seminţe conţin un singur cotiledon (rezerva nutritivă a seminţei).soluţia de apă cu substanţe organice.unitatea de bază a plantelor.plante ale căror seminţe nu sunt protejat de un înveliş. Monocotiledonate. temperatură).plante ale căror seminţe au două cotiledoane. 2 Celula vegetală. Seva brută.plante ale căror seminţe sunt închise în fruct.eliminarea apei din frunze.

fag. fasole. Tulpina agăţătoare. rizomferigă. Vârful rădăcinii prezintă: 1. varză. lalea. tulpină dreaptă. ai nelămuriri sau ai greşit. tubercul. frunza) şi organul de înmulţire (floarea) din care se formează fructul şi seminţele.I (din muguri micşti se dezvoltă frunze şi flori).zona netedă. îţi recomand să revezi paginile corespunzătoare.F (tuberculii nu sunt rădăcini. tulpina. ridichea şi sfecla. 2. 3.Introducere Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr. b. măceş. Plante cu rădăcină lemnoasă: cireş. 4. ci tulpini subterane). c. trandafir.cartof.porumb. b Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. ceapă.zona aspră. a. 2. etc. tulpină volubilă.A. stejar. Plantele ale căror rădăcini sunt modificate pentru a depozita substanţe hrănitoare sunt: ţelina. d. usturoi. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. 3. b. 5.A. Plante cu rădăcina firoasă: grâu. Plante cu rădăcină pivotantă: mazăre. b. 2. poţi trece mai departe. 2 1.scufia.rizom. Organele unei plante cu flori sunt: organele vegetative (rădăcina.zona perişorilor absorbanţi. 3. porumb. Testul de autoevaluare nr. 4.viţa de vie. 1 1. 4.fasole.

tulpină volubilă. peţiol. 4.cotiledon. Felicitări ! Proiectul pentru Învăţământul Rural . Tulpina agăţătoare. aspect lucios. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. c.ferigă.o teacă. 3 Frunza de stejar. d. etc. poţi trece mai departe.fasole. 2. dură.porumb. Testul de autoevaluare nr. margini întregi.frunze simple. tulpină dreaptă. înflorire. sămânţa. formarea rădăcinii. e. 1.muguraş. formă de panglică. alcătuită in limb şi teacă (lipseşte peţiolul). b. a. Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. aspect cerat. 4 1. 3. Testul de autoevaluare nr. ai nelămuriri sau ai greşit.frunză simplă alcătuită din limb. fecundaţie. g. Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. germinaţie. 5. polenizare. 2 1 4 3 3. poţi trece mai departe. aşezate câte două frunze într. Frunza de grâu. formarea frunzelor.tulpiniţă.rădăciniţă.Introducere 5. 2. aciculare (formă de ace lungi).tegument. etc. tăioasă. Frunza de pin. Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. Lipseşte al doilea cotiledon. formă lobată. nervuri paralele. f. tubercul. c.viţa de vie. formarea tulpinii. conţin răşină etc.frunză simplă. h.cartof. rizom. teacă.

dioxid de carbon. petale. 1p 1p 4. respiraţia. Prezentaţi un experiment pe care l. limb. 2 1. cotiledon. îţi recomand să revezi pagina corespunzătore. respiraţia. absorţia. b. fotosinteza. târâtoare. d. agăţătoare. c. Alegeţi varianta care nu denumeşte o funcţie a rădăcinii: a.ai realizat din cele propuse la aplicaţiile practice. clorofilă. c. ai nelămuriri sau ai greşit. Lucrare de verificare nr. nucleu. Menţionează dacă ai întâmpinat dificultăţi în realizarea experimentului şi care a fost natura acestora. apă cu săruri minerale. tegument. 2p Proiectul pentru Învăţământul Rural . pară. Pentru fiecare noţiune din coloana A găsiţi 3 noţiuni potrivite în coloana B. scufie. citoplasmă. fotosinteza. 3. A Celulă Frunză Fruct Floare Rădăcină Sămânţa Fotosinteză Tulpină B Cireşe. b. peţiol. 1p Exemplu: celulă. Notează materialele de care ai avut nevoie.membrană. Alegeţi varianta care denumeşte procesul prin care plantele obţin energia necesară creşterii şi dezvoltării: a. nucleu.Introducere • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. citoplasmă. 2. fixarea plantei. cotiledon. nervuri. dreptă. d. lumină. alună. absorbţia. membrană. transpiraţia. stamine. peri absorbanţi. cum ai procedat. petale. ce ai observat.

tipuri de nutriţie.2 puncte. importanţa proceselor de fotosinteză. 4. 2. 2. funcţiile frunzei. 4p Criterii de evaluare şi notare Punctajul acordat: 1.4 pagini.1p). respiraţie şi transpiraţie.4 puncte (utilizarea unor surse suplimentare de informaţii. Eseul va avea maxim 3. 3.1 punct. Se acordă un punct din oficiu. Lucrările de verifiare au o pondere de 50% din nota finală. notată şi va fi returnată.1 punct.Introducere 5. reviste. 5. Lucrarea va fi transmisă tutorelui pe suport de hârtie.1 punct. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Internet). va fi finalizată. Lucrarea de verificare 2 este relevantă pentru aprecierea nivelului de pregătire după parcurgerea unităţii de învăţare nr. Alcătuiţi un eseu cu titlul ”Funcţiile frunzei” după următorul plan: structura frunzei. Poţi folosi surse suplimentare de informaţii (cărţi. Se acordă un punct din oficiu.

3. 2004. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Copil V. Editura Didactică şi Pedagogică... Biologie. 2002. şi colaboratorii. Fiziologia plantelor. Metodica predării biologiei la clasele V. Bucureşti. A.Lucrări practice. Atlas botanic. R. Bucureşti. pag. Grinţescu I. Gheţe M.. Bucureşti. Raianu O.28. Grosu M. 6. Editura Rao.78.32. 12. Bios Proiectul pentru Învăţământul Rural .. Opriş T. 7. pag.Plante şi animale.Introducere BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 1. 4. pag. şi colaboratorii.VIII... 9. 1997. Editura Didactică şi Pedagogică. 1985. 829. Enciclopedia pentru tineri Larousse. Atlas şcolar de biologie. Editura Didactică şi Pedagogică. Activităţi practice de biologie pentru gimnaziu. Bucureşti.... 1982. 1983. R.. Editura Sigma.A. Ţibea F. Todor V. Editura Didactică şi Pedagogică. Botanică. 8. 5. Editura Didactică şi Pedagogică. Boldor O. 1996. Manual pentru clasa a V-a. Trifu M. Bucureşti. 2. Bucureşti.

1 Obiectivele unităţii de învăţare 3 Pe parcursul şi la sfârşitul unităţii de învăţare. • să compare modalităţile de realizare a funcţiilor vitale fundamentale ale organismelor.Introducere Unitatea de învăţare Nr. • să descrie principalele caracteristici ale sistemelor de organe utilizând un limbaj specific adecvat. studentul va fi capabil: • să identifice principalele componente structurale ale sistemelor de organe la animale. Proiectul pentru Învăţământul Rural . precum şi a funcţiilor acestora. evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. evoluţia lumii vii. • să precizeze caracterele generale ale principalelor grupe de animale. 3 ANIMALE 3.

În organism există patru tipuri fundamentale de ţesuturi: .realizează legătura dintre organism şi mediul înconjurător asigurând integrarea organismului şi adaptarea sa la condiţiile de mediu. .funcţiile de nutriţie.asigură perpetuarea speciei prin descendenţi. intră în alcătuirea sângelui şi a oaselor (ţesutul conjunctiv dur). respiraţia.Introducere 3.acoperă sau căptuşeşte organele corpului (pielea sau tegumentul). unele epitelii intră în alcătuirea unor organe de simţ. digestia. Celula este unitatea de bază.coordonează funcţionarea întregului organism. este alcătuit din celule nervoase (neuroni). Funcţiile organi smului animal Proiectul pentru Învăţământul Rural .mai multe celule cu formă şi structură asemănătoare. Organele sunt alcătuite din tesuturi.funcţia de reproducere. . care îndeplinesc aceeaşi funcţie. citoplasmă şi nucleu.asigură schimbul permanent de substanţe şi energie între organism şi mediul înconjurător. .ţesutul muscular.ţesutul conjunctiv. structurală şi funcţională a oricărui animal alcătuită din membrană.ţesutul nervos. . Funcţiile organismului animal Organismul animal îndeplineşte trei categorii de funcţii: .2 Organizarea generală a unui animal Organizarea general ăa unui Prezentarea organizării unui animal se va realiza la un mamifer la care întâlnim un maxim de complexitate. Alte epitelii intră în alcătuirea unor glande. Mamiferele sunt animale care nasc pui pe care-I hrănesc cu lapte secretat de mamele. este capabil de contracţie permitând mişcări ale întregului organism sau ale organelor interne.funcţiile de relaţie.are rol de susţinere şi de hrănire (însoţeşte ţesuturile epiteliale). mişcarea şi sensibilitatea sunt funcţii de relaţie. .ţesutul epitelial. circulaţia şi excreţia sunt funcţii de nutriţie. Organismul unui animal este alcătuit din sisteme adică din grupe de organe care îndeplinesc anumite funcţii.intră în alcătuirea muşchilor.

muşchi netezi.3 Funcţiile de relaţie 3. Oasele cresc în lungime şi în grosime.muşchii gâtului . stern.Introducere 3.muşchii trunchiului: muşchii toracelui. .se prind de schelet (muşchii scheletici) şi determină mişcarea oaselor. Principalele grupe de muşchi: .muşchi striat de tip cardiac.muşchii capului .scheletul trunchiului: coloana vertebrală. Toate acestea sunt conectate în aşa fel încât să permită oaselor să se mişte şi să execute mişcări variate. .1 Mişcarea Mişcarea şi sensibilitatea sunt funcţii de relaţie. Muşchii se prind de oase prin tendoane. . coaste.formează miocardul sau muşchiul inimii.scheletul capului: cutia craniană.o anumită poziţie şi puse in mişcare cu ajutorul ligamentelor.).intră în alcătuirea organelor interne ale corpului. Mişcarea este însuşirea fundamentală a intregii lumi vii. La mamifere.muşchii membrelor: muşchii membrelor superioare. În organism există 3 tipuri de muşchi: .scheletul membrelor: oasele memebrelor anterioare şi posterioare. mişcarea se realizează cu ajutorul sistemului osos şi al sistemului muscular. mandibulă etc.2. muşchii abdomenului . oasele feţei (maxilar. se contractă rapid (îşi scurtează lungimea) şi asigură postura normală a corpului se numesc striaţi datorită aspectului striat observabil la microscop.muşchi striaţi. tendoanelor şi muşchilor. . are o structură asemănătoare muşchiului striat. Oasele sunt legate între ele prin articulaţii. Sistemul muscular este alcătuit din totalitatea muşchilor din organism. Sistemul osos este alcătuit din totalitatea oaselor (scheletul). Scheletul este alcătuit din : . nu sunt sub controlul conştient al creierului. muşchii membrelor inferioare Mişcarea Proiectul pentru Învăţământul Rural . Oasele sunt ţinute într.

Neuronii sunt legaţi între ei prin sinapse formând o reţea in tot corpul prin care circulă informaţiile.sidefie. Funcţiile de relaţie realizează legătura organismului cu mediul înconjurător. .coroida: culoare neagră. în partea anterioară prezintă irisul (partea colorată care înconjoară pupila).organul de simţ al văzului Ochii sunt aşezaţi în orbite şi sunt alcătuiţi din globul ocular şi structurile anexe(muşhii globului ocular.umoarea apoasă (lichid aflat în camera interioară a ochiului. Mediile transparente ale globului ocular sunt: . controlul mişcărilor şi reglarea tuturor funcţiilor organismului. de miros etc.format din ganglioni nervoşi şi nervi. . animalul se deplasează. Organismul primeşte informaţii din mediul înconjurător prin intermediul organelor de simţ.2. nasul.sclerotica: culoare alb. Ochiul.cristalinul. opacă în partea anterioară prezintă corneea transparentă. de auz. Sistemul nervos este esenţial pentru percepţia senzorială.tunica externă. prin intermediul creierului. aflată în camera posterioară a ochiului. se orientează şi se adaptează la conditţiile mediului inconjurător. Aceste informaţii sunt transformate în senzaţii de văz. .tunica internă.tunica medie. transparentă.sistem nervos central. Globul ocular. limba şi pielea.sistem nervos periferic. urechea.2 Sensibilitatea Sensibilitatea este asigurată de către sistemul nervos şi organele de simţ. În acest mod . Unitatea structurală şi funcţională a ţesutului nervos este celula nervoasă (neuronul). Organele de simţ sunt: ochiul. între cristalin şi retină) Sensibilitatea Sistemul osos Organele de simţ Proiectul pentru Învăţământul Rural . bogat vascularizată.lentilă biconvexă .format din encefal (creier) şi măduva spinării.corpul vitros (substanţă cu consistenţă de gel.prezintă trei membrane (tunici) dispuse concentric.corneea transparentă . . glandele lacrimale şi pleoapele).retina: conţine celule sensibile la lumină care transmit mesaje spre creier prin intermediul nervului optic. Sistemul osos este alcătiut din: . aflată între cornee şi cristalin) .Introducere 3. cu rol în hrănirea globului ocular.

Celulele receptoare transformă vibraţiile în impulsuri nervoase şi le transmit prin nervii vertibulo. unde ia naştere senzaţia de auz. pleoapele apără ochiul de praful din aer.organul de simţ pentru gust Limba este un organ musculos ce prezintă pe suprafaţa sa proeminenţe mici.se află în vecinătatea ochilor şi produc fluidul ce menţine umed globul ocular. conţine un lanţ de trei oscioare (ciocanul. vestibul şi melc membranos.controlează mişcările globului ocular în orbite. . Senzaţiile gustative sunt complexe datorită combinării gusturilor primare. Urechea medie. Pe suprafaţa limbii sunt percepute gusturile primare: dulce. Papilele conţin numeroşi muguri gustativi.muşchii globului ocular.cohlear spre creier.sunt căptuşite cu o membrană numită conjunctivă care produce un lichid care lubrifiază globul ocular. Urechea internă. informaţia despre poziţia corpului în spaţiu. .Introducere Structurile anexe ale globului ocular sunt: . În capătul conductului auditiv extern se află timpanul. acru şi sărat. numite papile. Urechea.este formată din mai multe cavităţi ce alcătuiesc labirintul osos.este formată din pavilion şi conductul auditiv extern. care preiau vibraţiile sonore de la timpan şi le transmit spre urechea internă.pleoapele. amar.organul de simţ pentru auz şi echilibru Urechea este formată din: Urechea externă. nicovala şi scăriţa) articulate între ele. Limba.organ de simţ pentru miros Fosele nazale sunt căptuşite de mucoasa olfactivă care conţine receptori olfactivi ce detectează substanţele volatile din Organe de simţ Proiectul pentru Învăţământul Rural .recepţionează diferite substanţe dizolvateîn salivă. În labirintul osos se află labirintul membros alcătuit din 3 canale semicirculare. Nasul. În canalele semicirculare şi vestibul se află receptorii pentru simţul echilibrului iar în melcul membranos se află receptorii pentru simţul auzului. şi respectiv.glandele lacrimale.comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio (egalizează presiunea aerului de o parte şi de alta a timpanului.

La aceste procese se adaugă rolul pe care îl au hormonii în reglarea mecanismelor de adaptare a organismului la condiţiile de mediu.organul pentru simţ tactil. În plus pielea. organe specializate în secreţia unor substanţe.Introducere aerul insiprat. care se varsă în sânge şi acţionează la distanţă stimulând sau inhibând activitatea altor organe sau ţesuturi. unde sunt transformate în senzaţii olfactive. Sistemul endrocrin Proiectul pentru Învăţământul Rural . glandele sexuale şi pancreasul endocrin. are multiple funcţii. termic şi dureros Pielea conţine numeroşi receptori. Principalele glande endocrine sunt: hipofiza. glandele paratiroide. Pielea. tiroida. glandele suprarenale. numite hormoni. Glandele endocrine sunt o condiţie esenţială pentru asigurarea proceselor de creştere. Impulsurile nervoase ajung în creier. Sistemul endocrin este alcătuit din glande endocrine. nutriţie şi reproducere.

.………………. . Funcţiile organismului de ………………. . Alege răspunsurile corecte: Scheletul trunchiului este format din: a) coloana vertebrală b) oasele membrelor anterioare c) stern d) femur e) coaste Sistemul nervos central este format din: a) encefal b) nervi c) ganglioni d) măduva spinării e) articulaţii Tunicile globului ocular sunt: a) sclerotica b) cristalinul c) retina d) irisul e) coroida Receptorii pentru echilibru se află în: a) melcul membranos b) urechea medie c) canalele semicirculare d) vestibul e) timpan Răspunsuri şi comentarii se află la pagina ………….……………………..Introducere Testul de autoevaluare nr. Care dintre următoarele componente intră în alcătuirea celulei animale? a) membrană b) citoplasmă c) ţesut d) clorofilă e) nucleu II. Completează schema: de relatie .excreţia de reproducere III.. Alege răspunsurile corecte.………………. 3. 2.……………………. . 1 I. 1. Proiectul pentru Învăţământul Rural .……………………. . 4.

de bila (produsă de ficat) şi de sucul pancreatic ( produs de pancreas). sfărâmarea şi zdrobirea alimentelor. Prin digestie alimentele sunt transformate în substanţe solubile ce pot fi absorbite şi utilizate de organism. Stomacul depozitează şi lichefiază alimentele prin amestecarea acestora cu sucul gastric formând chimul gastric. Tipurile de dinţi sunt: incisivii.Introducere 3. premolarii şi molarii. Intestinul gros este situat în continuarea intestinului subţire.1 Digestia Digestia reprezintă totalitatea transformărilor suferite de alimente de-a lungul tubului digestiv. Cavitatea bucala are organe specializate: limba şi dinţii. Alimentele trec prin esofag şi ajung în stomac. acizi graşi şi glicerol şi monozaharide). Sistemul digestiv este alcătuit din: .glande anexe ale tubului digestiv: glande salivare. Limba este un organ musculos cu rol în mestecarea alimentelor. faringe. alimentele sunt împiedicate să patrundă în calea respiratorie. În urma impregnării cu salivă se formează bolul alimentar care este înghiţit (deglutiţie). stomac. Pe lângă procesele Digestia Tubul digestiv Proiectul pentru Învăţământul Rural .tub digestiv: cavitate bucală. În urma digestiei.3.3 Funcţiile de nutriţie Funcţiile de nutriţie sunt: digestia. . La nivelul limbii se află receptorii pentru gust. Nutrimentele trec în sânge care le transportă până la nivelul celulelor. În timpul înghiţirii. La nivelul intestinului gros se realizează absorbţia apei. III. Prezintă trei porţiuni: cecum. înghiţire şi în vorbire. Chimul gastric care conţine acid clorhidric este neutralizat de sucul intestinal. Digestia se realizează de către sistemul digestiv. respiraţia. circulaţia şi excreţia. Stomacul este organul cavitar situat între esofag şi intestinul subţire. caninii (colţii). intestin subţire. Faringele este un tub la nivelul căruia se încrucişează calea digestivă cu cea respiratorie. ficat. intestin gros. pancreas. esofag. colon şi rect. Resturile nedigerabile trec în intestinul gros. alimentele se transformă în nutrimente (aminoacizi. Intestinul subţire are rol în absorţia substanţelor nutritive din alimente. Dinţii sunt organe specializate pentru tăierea. Bila are rolul de a emulsiona grăsimile.

bronhiile.faringele. Sistemul respirator este alcătuit din căi respiratorii (extrapulmonare şi intrapulmonare) şi plămâni. Oxigenul luat de sânge este transportat la inimă şi de aici la celule.3. fără a împiedica înaintarea bolului alimentar prin esofag.laringele.locul unde se încrucişează calea respiratorie cu cea digestivă. B6 si K. . Glande anexe III. Pancreasul. Sistemul respirator este alcătuit din totalitatea organelor care efectuează schimbul de gaze intre organism şi mediu.Introducere de fermentaţie şi de putrefacţie.2 Respiraţia Respiraţia reprezintă totalitatea proceselor biologice prin care organismele descompun substanţele organice.traheea. Glandele anexe ale tubului digestiv Glandele salivare. 1. flora bacteriană a intestinului gros intervine în sinteza vitaminelor: B. eliberând energia chimică stocată în acestea. produce bila (fierea) ce se acumulează în vezica biliară (rezervor de depozitare a bilei în timpul repausului digestiv).tub cartilaginos paralel cu esofagul şi adaptat pentru conducerea aerului. submaxilare şi parotide). Aceste bronhiole prezintă o serie de structuri veziculare numite alveole pulmonare la nivelul cărora se realizează schimbul de gaze respiratorii. B2. Bronhiile principale pătrun îm plămâni şi se ramifică arborescent formând căile respiratorii intrapulmonare. .este cea mai mare glandă din organism. Ultimile ramificaţii ale bronhiilor se numesc bronhiole.situat între faringe şi trahee are o funcţie respiratorie şi o funcţie fonatorie (producerea sunetelor).produc saliva ce conţine o enzimă cu rol în digestia amidonului (se clasifică în glande salivare sublinguale. În inspiraţie aerul pătrunde în plamâni. Căile respiratorii sunt reprezentate de: Sistemul respira tor Căi respiratorii extrapul monare Căi respiratorii intrapulm onare . În urma acestor oxidări Proiectul pentru Învăţământul Rural .fosele nazale. Ficatul. . Respiraţia se realizează de către sistemul respirator. B1. .primul segment al căilor respiratorii prin care aerul atmosferic pătrunde în organism.formate din bifurcarea traheei: primele ramificaţii ale traheei se numesc bronhii principale.produce sucul pancreatic cu rol în digestie. contribuind la oxidarea unei părţi din substanţele organice prin care rezultă energia necesară organismului animal.

3. Plasma. respiraţia cuprinde: . Plămânii sunt alcătuiţi din lobi şi lobuli pulmonari. de unde este eliminat prin expiraţie. a sărurilor minerale şi a apei). cavitar tetracameral (2 atrii şi 2 ventricule) situat în cavitatea toracică. Plămânii sunt organele respiratorii pereche.3 Circulaţia Circulaţia este realizată de sistemul cardiovascular (inimă şi vase de sânge).schimburile gazoase dintre organism şi mediu. 3. Plămânii 2. iar din cel drept arterele pulmonare. vene. .sunt implicate în procesele de apărare contra agenţilor patogeni (imunitate) prin producerea de anticorpi sau fagocitoză (digeră microorganismele).(inspiraţia. Cele 2 atrii sunt situate superior şi primesc sângele de la vene. Sângele este alcătuit din plasmă şi elemente figurate (celulele sângelui). expiraţia). . situate în cavitatea toracica. Inima mamiferelor este un organ muscular. Sângele Inima Proiectul pentru Învăţământul Rural .respiraţia celulară.globulele albe (leucocitele).intervin în fenomenul de coagulare.procesele biologice de la nivel celular. partea lichidă a sângelui îndeplineşte funţia de transport a substanţelor nutritive.transportul gazelor respiratoriii ( O2 şi CO2) la celule/ de la celule.trombocitele (pachetele sangvine). Fiecare plămân este protejat de o membrană dublă extensibilă numită pleură. Lobul pulmonar este elementul anatomic şi funcţional al plămânului având în alcătuirea sa alveolele pulmonare la nivelul cărora se realizează schimburile de gaze. Din ventriculul stâng pleacă artera aortă.respiraţia internă.Introducere (arderi) rezultă şi dioxid de carbon pe care sângele îl transportă la plămâni.respiraţia externă. . Sistemul cardiovascular este alcătuit din inimă şi vase de sânge (artere. Elemente figurate: . capilare).conţin hemoglobina care asigură transportul gazelor respiratorii (oxigen şi dioxid de carbon). Sângele este principalul lichid circulant din organismul mamiferelor.globulele roşii (eritocitele). Cele 2 ventricule cu pereţii mai groşi pompează sângele spre organe şi ţesuturi prin artere. În concluzie. .

miocard şi endocard.intestinul gros. Au o culoare roşie-brună şi formă asemănătoare bobului de fasole.4 Excreţia Excreţia. capilare) alcătuiesc o reţea prin care sângele circulă de la inimă către organele corpului (artere) şi de aici înapoi la inimă (vene).rinichi.în care sângele cu dioxid de carbon este transportat de la inimă la plămâni prin arterele pulmonare. Prin contracţie. vezică urnară şi uretră).circulaţia sistemică (marea circulaţie). În miocard se află un ţesut specializat format din celule miocardice modificate care asigură contracţiile inimii chiar şi atunci când inima este scoasă din corp (automatismul cardiac).în care sângele cu oxigen şi substanţe nutritive este pompat din inimă prin aortă până la ţesuturi.3. . sângele cu dioxid de carbon se întoarce la inimă prin venele cave.eliminarea substanţelor nefolositoare din organism este realizată de: . Vasele de sânge (artere. .plamâni. Miocardul sau muşchiul inimii este un tip special de ţesut striat. inima pompează sângele în cele două circulaţii: .elimină prin expiraţie dioxid de carbon. la nivelul căruia se produce urina.piele.circulaţia pulmonară (mica circulaţie). Contracţiile inimii se numesc sistole iar relaxările de numesc diastole. după nivelul schimbului de gaze de la nivelul plămânilor sângele cu oxigen se întoarce la inimă prin venele pulmonare. Fiecare rinichi conţine peste un milion de nefroni. .elimină substanţe nefolositoare sub formă de urină. Unitatea morfologică şi funcţională a rinichiului este nefronul. după schimbul de gaze de la nivelul ţesuturilor. La mamifere.Introducere Peretele inimii este alcătuit din trei straturi: epicard.elimină substanţele toxice prin procesul de transpiraţie. vene.elimină resturile nedigerate sub formă de materii fecale. Vasele de sânge 3. Rinichii sunt organe pereche situate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. Sistemul excretor este format din rinichi şi căi urinare. . la nivelul cărora se realizează schimburile între sânge şi ţesuturi. Sistemul excreto r Proiectul pentru Învăţământul Rural . circulaţia sângelui este închisă (sângele circulă prin vase de sânge cu pereţii proprii) şi dublă (sângele trece de două ori prin inimă. Capilarele sunt vase de calibru foarte mic. Urina este eliminată prin căile urinare intrarenale şi extrarenale (uretere. formând marea şi mica circulaţie).

Reproducerea este realizată de către sistemul reproducător. În plus. placenta este slab dezvoltată. organul prin care se realizează schimbul de substanţe dintre mamă şi embrionul în dezvoltare (mamifere placentare). Reproducerea sexuată implică participarea a doi indivizi de sexe diferite şi fecundaţia (toate mamiferele au fecundaţie internă). Proiectul pentru Învăţământul Rural . La mamiferele marsupiale. Mamiferele nasc direct pui (vivipare) cu excepţia mamiferelor inferioare care depun ouă (ovipare).5 Funcţia de reproducere Sistemul reprod ucător Reproducerea este funcţia prin care organismele dau naştere la urmaşi şi asigură perpetuarea speciilor. organele reproducătoare secretă hormonii sexuali care asigură condiţiile propice reproducerii). Mamiferele se reproduc sexuat. mucoasa uterină a majorităţii mamiferelor contribuie la formarea placentei. În cursul dezvoltării embrionare. Organele reproducătoare sunt reprezentate la masculi de testicule care produc spermatozoizi (celule reproducătoare bărbăteşti) iar la femele de ovare.Introducere 3. puii se nasc incomplet dezvoltaţi şi continuă dezvoltarea în marsupiul matern. care produc ovulele (celule reproducătoare femeieşti).

Asociază noţiunile: a) asigură imunitatea 1. Alegeţi răspunsurile corecte: 1.cavitatea bucală 1. Notează componentele sistemelor digestiv şi respirator tub digestiv . Sistemul digestiv ……………. ..glande salivare căi respiratorii 2. globulele albe c) transportă gazele respiratorii 3. Inima mamiferelor este alcătuită din: a) 2 atrii şi 1 ventricul b) 2 atrii şi 2 ventricule c) arteră aortă d) patru camere ……………………………. trombocitele d) conţin hemoglobină e) produc anticorp Răspunsuri şi comentarii se află la pagina …………… Proiectul pentru Învăţământul Rural ..Introducere Testul de autoevaluare nr. III. Sistemul respirator organe respiratorii ……………… II. globulele roşii b) intervin în coagularea sângelui 2. 2 I. Schimbul de gaze se face la nivelul: a) căilor respiratorii b) alveolelor pulmonare c) bronhiilor d) pleurei …………………………… 2.

1 Spongierii (bureţii de apă) Spongierii sau bureţii de apă sunt nevertebrate inferioare cu o organizare simplă. Principalele grupe de nevertebrate 3. viermii. Un curent de apă străbate în permanenţă porii spongierului ducând în interiorul animalului resturi de animale sau de plante cu care se hrăneşte şi oxigenul necesar respiraţiei. moluştele sau insectele. altele ajung la un diametru de un metru. Datorită diversităţii lor este dificil să se identifice trăsături comune pentru toate aceste animale. la rândul său este împărţit în 2 mari grupe: nevertebratele (animale lipsite de coloană vertebrală) şi vertebratele (animale care au coloană vertebrală).6.Introducere 3. Scheletul spongierilor este de natură minerală fiind format din carbonat de calciu (bureţi calcaroşi) fie din bioxid de siliciu (bureţi silicoşi) sau de natură organică format din spongină (buretele de baie pe care îl vedem în magazine este scheletul unui spongier de acest tip). Tentaculele prezintă mii de celule urzicătoare cu care meduzele îşi paralizează Proiectul pentru Învăţământul Rural .1 Burete marin 3. Trăiesc fixaţi pe suporturi stâncoase fiind animale sedentare. Unele meduze sunt mici. Animalele nevertebrate reprezintă un grup foarte numeros (peste un milion de specii) care cuprinde animale care diferă foarte mult între ele precum spongierii. Regnul animal este. Au formă de umbrelă deschisă cu tentacule pe margini.NEVERTEBRATE Totalitatea speciilor de animale de pe glob formează regnul animal. 3.2 Celenterate Din această grupă fac parte meduzele şi coralii.6 Regnul animal. Regnul animal Spongieri (bureţi de apă) Fig. Nevertebratele sunt răspândite în toate mediile de viaţă atât pe pământ cât şi în apele dulci sau sărate. Meduzele se deplasează prin contracţii ale corpului.6. Duc o viaţă solitară sau pot forma colonii. Formele cele mai variate se întâlnesc în mediul marin. Pe suprafaţa corpului se observă numeroşi pori. meduzele. care trăiesc în ape dulci sau marine. Meduzele sunt animale marine care plutesc duse de valurile mării. coralii.

Viermii laţi au corpul aplatizat sub forma unei frunze (viermi marini) sau a unei panglici (tenia).est de Australia. oxiurul şi trichina (consumul cărnii infestate cu acest vierme poate fi periculos pentru om). Coralii trăiesc în mări şi oceane izolaţi sau în colonii. Tenia este un vierme lat parazit în corpul unui animal sau al omului. Reţine substanţele folositoare iar pământul este eliminat prin orificiul anal contribuind astfel la afânarea solului. Lipitoarea secretă o substanţă anticoagulantă numită hirudină. de formă alungită. fără schelet.3 Râma . ei au fost multă vreme consideraţi plante. Meduzele şi coralii Fig. Lipitoarea este un vierme inelat care trăieşteîn lacuri. Este un parazit temporar care se hrăneşte cu sângele animalelor din apă.2 Meduza 3. Ei se întâlnesc în special în apele calde ale Oceanului Pacific şi ale Oceanului Indian la adâncimi ce nu depăşesc niciodată 50 de metri. O colonie de corali este formată din milioane de indivizi. Scheletele lor formează în timp recife de corali. 3. Veninul unor specii de meduze poate ucide un om în mai puţin de câteva minute. Acest grup cuprinde numeroşi viermi marini care trăiesc îngropaţi în mâl sau nisip.Introducere prada. Prezintă un schelet calcaros ce susţine partea vie a animalului. Viermii cilindrici se numesc astfel datorită formei cilindrice a corpului. Datorită formei. bălţi şi mlaştini.un corp cilindric alcătuit din mai multe inele identice (corp inelat). viermii cilindrici şi viermii inelaţi. Cel mai mare recif de corali este “Marea barieră de corali” situat la nord. Cele trei tipuri importante de viermi sunt: viermii plaţi. pe care le înghite când îşi sapă galeriile în pământ. Din această grupă fac parte viermi paraziţi: limbricul. Ea are o ventuză bucală prevăzută cu trei piese cornoase care îi servesc la fixat şi la tăiat tegumentul animalelor acvatice. Din acest grup de viermi inelaţi fac parte râma şi lipitoarea. 3. Proiectul pentru Învăţământul Rural Viermi Fig.3 Viermi În această grupă sunt incluse animale cu corp moale. culorii şi imobilităţii lor. Aceste recife pot ajunge la sute de kilometrii lungime şi prezintă un mediu de viaţă pentru numeroase specii de animale. de unde aspiră sângele. Organele de înmulţire sunt foarte bine dezvolate şi aceste animale depun un foarte mare număr de ouă. Râma se hrăneşte cu substanţe organice din sol.6. Viermii inelaţi se caracterizează printr.

etc. pământ. Cele 3 straturi au fost amestecate (râmele sunt considerate “pluguri biologice” ce contribuie la afânarea solului. apă.o grădină (de preferat după ploaie) şi vei decoperi râmele.3 râme pentru a le instala în borcanul de sticlă pregătit. înveleşte vasul de jur îmrejur cu hârtie neagră astfel încât să nu pătrundă lumina.1 solului Evidenţierea rolului râmelor în afânarea Materiale necesare: un borcan mare de sticlă. observă ce s.a îmtâmplat în borcan după o săptămână Notează observaţiile tale în spaţiul rezervat. frunze uscate.). un nou start de pământ. salată. nisip. hârtie neagră. stropeşte zilnic pământul cu puţină apă şi hrăneşte râmele cu zarzavaturi tocate (morcov. alege 2. sapă pământul dintr. Numai după ce ai notat propriile observaţii citeşte mai departe. Observaţii Râmele au săpat numeroase galerii în pământ. Proiectul pentru Învăţământul Rural . …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….Introducere Aplicatii practice Experimentul 1. nisip şi deasupra. Cum procedezi? umple borcanul de sticlă cu straturi alternative de pământ. stropeşte cu puţină apă pentru a umezi tot conţinutul vasului .

caracatiţă) piciorul se divide în două părţi: una anterioară înconjoară capul şi se prelungeşte cu multe braţe (tentacule) prevăzute cu ventuze. Singurul cefalopod posesor de cochilie este Nautilus. cealaltă posterioară are formă de tub (pâlnie) şi serveşte la propulsarea animalului. În vârful tentaculelor lungi se află ochii. Corpul este acoperit de o cochilie calcaroasă adesea răsucită în spirală. Caracatiţele au opt tentacule de aceeaşi lungime. Cefalopodele au o mare sensibilitate tactilă şi vizuală reuşind să distingă unele forme prin pipăit şi văz. Moluştele sunt nevertebrate adaptate la mediul acvatic şi terestru. Sunt animale active.o articulaţie prevăzută cu muşchi speciali astfel încât valvele pot fi perfect închise sau se pot deschide pentru a lăsa să treacă o parte din corp. Din această grupă fac parte: melcii (gasteropodele). musculos. scoicile şi cefalopodele (sepia. La caracatiţă. Aceste animale se deosebesc de celelalte moluşte deoarece sunt lipsite de cap. Există şi scoici care se deplasează prin salturi succesive produse de închiderea bruscă a valvelor. Fig.6. de pradă. Unele cefalopode au o cochilie atrofiată. cochilia lipseşte. La cefalopode (calmar. Limaxul nu are decât un rest de cochilie ascunsă sub tegument. Calmarii şi sepiile au zece: opt scurte şi două foarte lungi. 3.Introducere 3. Melcii acvatici respiră prin branhii iar speciile terestre respiră prin plămâni. Ventuzele de pe tentacule sunt folosite pentru prinderea prăzii. alţii în apa mărilor. Melcii Melcii Există în jur de 100000 de specii de melci. caracatiţa).4 Moluşte Moluştele sunt animale cu corpul moale alcătuit din trei părţi: capul. fixând animalul pe fundul apei. situată în grosimea tegumentului (osul de sepie). Cele două valve sunt legate între ele printr. sepie. La nivelul capului se află 2 perechi de tentacule. în formă de talpă lăţită. masa viscerală (cuprinde organele interne) şi piciorul folosit pentru deplasare. limaxul). Cochilia lor este formată din 2 valve de unde şi celălalt nume al lorbivalve.4 Melc Scoicile Cefalopodele Proiectul pentru Învăţământul Rural . stridiile şi midiile. Unii trăiesc pe pământ (melcul de livadă. Melcii se deplasează cu ajutorul piciorului foarte dezvoltat. Din grupul lamelibranhiatelor fac parte scoicile. Sunt animale exclusiv acvatice cu branhii în formă de lame. Piciorul musculos se înfinge în mâl.

care le propulsează în sens invers.5 Artropode Din grupa artropodelor fac parte: păianjenii (arahnide). Femelele depun ouă pe care le acoperă cu un cocon de mătase. animale şi om (căpuşele. Speciile care trăiesc la adâncime mare au posibilitatea de a emite lumină cu ajutorul unor organe luminoase speciale fixate pe tentacule folosite ca mijloc de apărare. picioare sau mandibule) articulate şi mobile. Ultimul segment se termină cu un ac. Scorpionii se recunosc după abdomenul segmentat. Acarienii sunt arahnide minuscule. În caz de pericol. identici cu adulţii.un orificiu aflat în partea anterioară a corpului. Înţepătura unor sorpioni din zona tropicală Păianjenii Scorpionii Proiectul pentru Învăţământul Rural . Fiecare segment poartă câte o pereche de apendice (antene. 2 chelicere (apendice în formă de cleşte) şi 4 perechi de picioare cu gheare.şi formeze un alt înveliş mai mare. fenomen ce poartă denumirea de năpârlire. Arahnidele (păianjeni. pungi pentru ouă sau capcane pentru prinderea insectelor. Pentru a putea creşte artropodele trebuie să se deprindă din el şi să. ele produc un jet puternic de apă printr. Corpul lor este acoperit de un schelet extern (exoschelet). majoritatea parazite la plante. spre deosebire de alte moluşte se deplasează relativ repede. Picioarele lor sunt articulate iar corpul este împărţit în segmente.4 ani. 2 fălci tăioase. Din aceste ouă apar păianjeni mici. Un fenomen specific pentru cefalopode este faptul că se înmulţesc o singură dată. când ajung la maturitate. acarieni) au corpul alcătuit din două părţi: cefalotorace şi abomen. sarcoptul râiei). La nivelul cefalotoracelui se află ochii (4 perechi). Alţi acarieni trăiesc în pământ sau în praful din casă. racii (crustacee). ele elimină un nor de cerneală. care este în legătură cu o pereche de glande ce secretă venin. adică posibilitatea lor de a lua culoarea mediului în care trăiesc.6. 3. Plasele păianjenilor sunt folosite ca adăposturi. scorpioni.Introducere Chiar şi creierul este mai dezvoltat decât cel al altor nevertebrate şi. în jurul vârstei de 2. La nivelul abdomenului se află orificiile prin care se elimină o substanţă cleioasă care în contact cu aerul se întăreşte formând firul de mătase din care păianjenii îşi ţes pânza. O armă de apărare eficientă a cefalopodelor este homocromia. miriapodele şi insectele.

homari) au corpul alcătuit din 2 părţi: o parte anterioară numită cefalotorace şi o parte posterioară. Crustaceele au corpul acoperit cu o crustă alcătuită din chitină şi calcar. alcătuit din chitină. languste) sau în apă dulce (raci) şi respiră prin branhii. În general. crustaceele năpârlesc de mai multe ori. Crustaceele prezintă două perechi de antene care servesc la perceperea vibraţiilor şi la menţinerea echilibrului lor. crab. Sunt singurele nevertebrate capabile să zboare. În cursul vieţii.un sistem de tuburi cu rol în respiraţie numite trahee. în locuri umede (exemplu: urechelniţa).Introducere este mortală. Prezintă 5 perechi de picioare articulate. femelele îşi devorează masculul la numeroase specii de scorpioni.000 de specii). numite stigme. Crustaceele superioare (crabi. creveţi. Capul prevăzut cu doi ochi compuşi (alcătuiţi din mii de ochi simpli). Crustaceele inferioare ( dafniile sau “puricii de apă”) folosesc antenele ca nişte vâsle pentru înot în apa bălţilor sau iazurilor.000. abdomenul. După împerechere. Crustacee Insectele Proiectul pentru Învăţământul Rural . homar). Clasificarea insectelor se realizează după trei criterii: forma şi dimensiunea aripilor. ele trăiesc în pământ. prin care aerul intră într. Corpul insectelor este alcătuit din 3 părţi: cap. prima pereche de picioare prezintă cleşti. Sunt animale active noaptea. Abdomenul prezintă orificii mici. Ca toate artropodele. Corpul lor are o carapace transparentă. Ele sunt adaptate la cele mai diverse condiţii de mediu. cu care înoată sau merg. La unele specii (rac. două antene şi un aparat bucal de forme variate în funcţie de modul de hrănire. tipul aparatului bucal. Miriapodele Miriapodele sunt artropode care au un număr mare de picioare. raci. Există şi specii terestre care respiră prin organe asemănătoare unor plămâni. au picioare articulate şi corpul acoperit cu un înveliş mai mult sau mai puţin rigid. metamorfoza (dezvoltarea larvei în animal adult). ziua se ascund în locuri răcoroase. Toracele insectelor este format din trei segmente şi prezintă trei perechi de picioare articulate şi doua perechi de aripi. Majoritatea crustaceelor trăiesc în apele mărilor (crabi. Insectele constituie grupul cel mai numeros de animale (peste 1. torace şi abdomen.

aparatul bucal este adaptat pentru tăiat şi mestecat. Albine. transparente. . egale ca lungime. c. Proiectul pentru Învăţământul Rural . viespi. . 3.larvele se aseamănă cu adulţii.nimfă.sunt răpitoare. greieri . în special nectarul florilor.adult).adult).nimfă. furnici . Fluturi ( lepidoptere) .au două perechi de aripi subţiri.picioarele se termină cu perniţe moi care aderă pe suprafeţe netede sau lucioase. fără să aibă aripi. Lăcuste. e. .au aripi care se pliază în evantai (în repaus). .dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă.adult). .aparatul bucal este adaptat pentru supt şi lins. .trăiesc în grupuri mari (insecte sociale). . Fig.au două perechi de aripi: prima pereche de aripi sunt tari. Libelule .au aripi transparente. acoperite cu solzi microscopici. Muşte.se deplasează în salturi. chitinoase (elitre).dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă (oularvă.dezvoltarea se realizează prin metamorfoză incompletă (ou. f.dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă. .emit sunete.Introducere a. cealaltă pereche este redusă şi serveşte la menţinerea echilibrului în timpul zborului (balansiere).există fluturi diurni (activi în timpul zilei) şi nocturni (activi în timpul nopţii). . . . . străbătute de nervuri.omidă.larvă. . prin frecarea unor părţi ale corpului.au două perechi de aripi mari.5 Albina d. a doua pereche sunt aripi membranoase. .aparatul bucal în formă de trompă le permite să aspire lichide. prind prada din zbor. .prezintă doi ochi compuşi de dimensiuni mari.aparatul bucal este adaptat pentru supt (muscă) sau înţepat şi supt (ţânţari).dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă (oularvă. ţânţari . adesea coloraţi. b. .pupă. care nu se pliază în lungul corpului. . Gândaci (coleoptere) .au o singură pereche de aripi pentru zbor.

Introducere 3. crinii de mare. Proiectul pentru Învăţământul Rural .6 Echinoderme Sunt animale care trăiesc în mediul marin. aricii de mare. Au un schelet intern şi o simetrie radială (corpul este format din cinci părţi identice dispuse în jurul unui ax central. Din acest grup fac parte stelele de mare.6.ca spiţele unei roţi).

scoica. cărăbuş. albina. ţânţar. scorpion.exemple VIERMI .exemple: cilindrici . ..exemple: …………. Specia Melcul de livadă Grupa Mediul de sistematică viaţă moluşte terestru Caractere generale Corp acoperit de cochilie.…………….exemple: scoici cefalopode – exemple: ARTROPODE .Introducere Testul de autoevaluare nr. .exemple: …………. în grupa sistematică din care fac parte: melcul de livadă. racul.exemple: ………………… . meduza.exemple: NEVERTEBRATE …………… . Completează tabelul încadrând animalele următoare. caracatiţă. cu rol în deplasare Proiectul pentru Învăţământul Rural .………………. Completează schema: SPONGIERI . prezintă picior musculos.………………. . libelula. 3 1.exemple: ………………. coralul alb.. steaua de mare. buretele de apă. crevete.. tenia. lipitoare.. – exemple: insecte – exemple: ECHINODERME 2..

Clasificarea vertebratelor Vertebratele sunt împărţite în 5 clase: Peşti Amfibieni Reptile Păsări Mamifere Proiectul pentru Învăţământul Rural .Introducere 3. acvatic şi subteran).7 Regnul animal. adaptate la diferite moduri de locomoţie. Corpul este alcătuit la majoritatea din: cap. care populează toate mediile de viaţă (terestru. Caractere generale Spongieri Celenterate Viermi Moluşte Artropode Echinoderme 3. Completează în tabel caracterele generale ale animalelor nevertebrate.vertebrate Sunt animalele cele mai evoluate. aerian. trunchi şi membre. Numele lor este dat de existenţa unui schelet intern a cărui parte principală este coloana vertebrală.

vezica înotătoare (pungă plină cu aer) care îi ajută să urce şi să coboare în apă. Peşti Fig. apă. şalăul. etc. Cum procedezi? spală bine vasul de sticlă. Femela elimină ovulele în apă (icrele).7. fecundaţia este internă iar dezvoltarea embrionului se face în interiorul corpului (specii vivipare). păstrugă). Peşti cartilaginoşi osoşi. pune pe fundul său un strat gros ( cca 4 cm) alcătuit din nisip şi pietriş bine spălat. bibanul.au schelet cartilaginos pe toată durata vieţii: rechinul. Unele specii mor după ce dau naştere puilor (anghile). nisetru.au schelet osos: ştiuca. crapul. c. apoi masculul răspândeşte deasupra lor spermatozoizi (lapţii). nisip. păstrăvul. Se deplasează prin înot cu ajutorul înotătoarelor. la majoritatea speciilor. 3. pisica de mare. peşti. pietriş. Peştii sunt de mai multe feluri: a.(fecundaţie externă). plante acvatice.1 Peşti Peştii sunt animale acvatice care respiră cu ajutorul branhiilor şi au corpul acoperit. Au un organ special. cu solzi. Proiectul pentru Învăţământul Rural . vulpea de mare. Peşti osoşi.6 Şalău Aplicatii practice Realizarea unui acvariu Materiale necesare: un vas din sticlă.Introducere 3. b. Sunt animale cu temperatura corpului variabilă (poikiloterme). Peşti cartilaginoşi. adică puii se formează în ou. La rechini. Majoritatea speciilor sunt ovipare. Rechinii nu au această vezică înotătoare.au schelet cartilaginos cu porţiuni osificate şi corpul acoperit de plăci osoase: (morun.

înconjurată de o înotătoare membranoasă. acestea dispar şi se formează plămânii. turtită lateral. 3. În zona tropicală trăiesc şi amfibieni fără picioare.evită să dai peştilor prea multă hrană şi înlătură resturile de mâncare cu o mică plasă. circa 48 de ore şi numai după aceea poţi introduce în acvariu peştişorii. umple vasul cu apă fără a împrăştia nisipul. lasă apa.au patru membre). vei putea face observaţii deosebit de valoroase asupra peştilor (morfologie externă. . fără picioare şi o coadă lungă. fără a scoate peştii din vas.) Sfaturi practice . Corpul este împărţit în: cap. trunchi şi membre (sunt animale tetrapode.7. comportament. Dacă ai destulă răbdare.la fiecare două zile. Mormolocii au respiraţie branhială (branhii externe şi branhii interne).Introducere în acest strat de pietriş şi de nisip plantează câteva plante. Unii amfibieni au coadă (salamandra şi tritonul). etc. Femela depune ouă în apă şi din ele ies larvele numite mormoloci care au corpul lung. hrăneşte peştişorii cu purici de baltă uscaţi pe care îi poţi achiziţiona de la magazinele specializate. schimbă parţial apa din vasul de sticlă. adaptări la mediu. brotăcelul).2 Amfibieni Amfibienii sunt animale adaptate atât la mediul acvatic cât şi la cel terestru. Amfibieni Proiectul pentru Învăţământul Rural . după umplere. alţii nu au coadă (broasca adultă. La majoritatea amfibienilor fecundaţia este externă şi dezvoltarea se realizează prin metamorfoză. pe care le poţi culege de la marginea râurilor sau a bălţilor. Asemănarea mormolocilor cu peştii demonstrează înrudirea cu acest grup. Apoi.

puţine specii sunt vivipare (nasc pui). vipera (veninoasă).reptilele sunt ovipare (depun ouă).au corpul alungit. . .pielea uscată. . . . c.7. 3. .exemple: ( şopârla cenuşie.3 Reptile Reptilele sunt primele vertebrate complet adaptate la mediul terestru.au patru membre scurte dispuse lateral şi terminate cu degete cu gheare.pielea se schimbă o singură dată în timpul vieţii. Au apărut acum 300 de milioane de ani.au plămânii care le permit să respire. lipsit de membre. guşterul. La “broaştele.temperatura corpului este variabilă.ucigaşe” care trăiesc în America de Sud pielea secretă toxine foarte puternice. pielea este înlocuită prin fenomenul de năpârlire). Şopârlele . O serie de caracteristici fac din reptile un grup de animale bine adaptate la mediul teresctru: .majoritatea se deplasează prin târâre. îngroşată este acoperită de solzi cornoşi (în perioada de creştere. Şerpii . Reptile Proiectul pentru Învăţământul Rural .au corpul acoperit de o carapace alcătuită din solzi cornoşi (rol de protecţie). Multe dintre ele au dispărut (dinozaurii). de unde şi numele de târâtoare. pitonul. coadă lungă şi ascuţită care se poate rupe cu uşurinţă. Rol în respiraţie are şi pielea bogat vascularizată şi umedă.au corpul cilindric. înmulţirea se face fără metamorfoză. iguane. Fig. .Introducere Respiraţia amibienilor este pulmonară.fecundaţia este internă. şarpele boa. . Clasificarea reptilelor a. au posibilitatea de a înghiţi prăzi întregi datorită unui os (osul pătrat) care se articulează mobil cu craniul. . şarpele cu clopoţei.7 Broasca 3.are un cioc cornos lipsit de dinţi. se deplasează cu multă agilitate. b. Broaştele ţestoase . ochii nu au pleoape.exemple: şarpele de casă (neveninos). Amfibienii sun animale cu temperatura corpului variabilă (poikiloterme). cameleonul). .

Păsările nu au dinţi ci un cioc de natură cornoasă.au corpul alungit. urechile şi nările se inchid la intrarea în apă. multe păsări execută dansuri nupţiale înainte de împerechere.8 Crocodil 3. . Scheletul păsărilor este alcătuit din oase pline cu aer (pneumatice).degetele membrelor posterioare sunt unite printr. construite special. . carenate (carena este prezentă) Proiectul pentru Învăţământul Rural . . foarte dur.există ţestoase de apă dulce. curbat la păsările răpitoare). aligatorul. Fig. Culoarea penelor diferă în funcţie de vârstă. 3. Cei doi plămâni sunt în legătură cu saci aerieni de la care pornesc ramificaţii care ajung la oase. Pentru a pune aripile în mişcare.exemple: crocodilul de Nil.7. Clasificarea păsărilor Păsările sunt împărţite în două mari grupe: 1. Membrele anterioare sunt transformate în aripi iar membrele posterioare sunt adaptate la diferite moduri de locomoţie (mers. sex chiar dacă ne referim la animale de aceeaşi specie.dinţii sunt înfipţi în alveole dentare. muşchii pectorali sunt bine dezvoltaţi şi fixaţi pe o prelungire a sternului numită carenă. fulgi şi puf care protejează animalul de frig şi îl ajută să zboare. Păsările sunt animale homeoterme (au temperatura corpului constantă).4 Păsări Sunt vertebrate superioare adaptate la zbor. Crocodilii . a cărui formă diferă în funcţie de hrana folosită (lung şi drept la păsările insectivore. înot).o membrană interdigitală. d. având corpul aerodinamic.Introducere . În perioada de reproducere. . La majorotatea speciilor. Respiraţia este exclusiv pulmonară. ţestoase marine şi ţestoase de uscat.reptile adaptate secundar la mediul acvatic. Înmulţirea păsărilor se realizează prin ouă pe care le clocesc în cuiburi. acoperit de solzi şi o coadă puternică folosită atât drept cârmă cât şi ca vâslă. acarenate (lipseşte carena) 2. Sacii aerieni au rol de a regla respiraţia în timpul zborului şi de a micşora greutatea corpului. Corpul este acoperit cu pene. puii sunt îngrijiţi de părinţi.

aerian. ciocârlia.păsările scurmătoare: găina. 3. raţa. . cu un cioc lăţit. cu oase pline cu măduvă. Alături de păsări. În funcţie de modul de dezvoltare al puilor. bâtlanul.Introducere 1. privighetoarea.7. . Monoterme 2. Marsupiale 3.9 Struţ 2. Ornitorincul este un animal semiacvatic. fără dinţi. .găinilor. mamiferele sunt singurele animale capabile să.8 Echidna Proiectul pentru Învăţământul Rural . acvatic. Placentare Monotremele 1. De la strămoşii lor reptilieni. La unele animale aceşti peri s. Acarenatele sunt reprezentate prin struţi. 2. cucuveaua).păsări înotătoare: gâsca. cocoşul de munte. 3.păsările răpitoare de zi ( uliul. cocorul. Struţul este o pasăre alergătoare cu picioare înalte.au transformat în ţepi (la arici).păsărelele: rândunica. prepeliţa. şorecarul) şi păsările răpitoare de noapte (bufniţa. puternice şi musculoase care îi servesc la alergat. Echidnele se aseamănă cu nişte arici.o membrană înotătoare. se împart în 3 grupe: 1. Aripile sunt scurte iar corpul greoi.păsările picioroange: barza. Mamiferele au pielea acoperită de peri care formează blana. . Monotremele trăiesc numai în Australia şi Noua Guinee şi sunt reprezentate de ornitorinc şi ecohidnă. Mamiferele îşi datorează numele faptului că femelele au mamele şi îşi hrănesc puii cu lapte. aceste animale şi-au păstrat particularitatea de a epune două.şi regleze temeperatura internă (homeoterme) ceea ce le permite să trăiască în toate zonele geografice şi în toate mediile de viaţă: terestru.5 Mamifere Sunt cele mai evoluate vertebrate. 3. vrabia. Carenatele cuprind numeroase grupe de păsări: . Monotremele sunt cele mai primitive mamifere.păsări agăţătoare: ciocănitoarea. Puii sunt hrăniţi cu lapte secretat de glandele mamare. Fig. Marsupialele Fig. având corpul acoperit cu păr şi ţepi. ca de raţă şi degetele unite printr. .

şobolani. veveriţa marsupială. Dinţii sunt diferenţiaţi şi specializaţi pentru un anumit regim alimentar. caninii lipsesc. au oasele subţiri. carnasiere puternice).carnivorele: majoritatea animale de pradă cu dinţi adaptaţi corespunzător (canini ascuţiţi pentru a ucide şi sfâşia. au dentiţie de tip rozător (incisivi lungi. numeroşi dinţi ascuţiţi conici cu care perforează învelişul chitinos al insectelor (ariciul. majoritatea speciilor sunt insectivore. criteriu esenţial pentru identificarea principalelor categorii de placentare: . chiţcanul). . şoareci. Caracteristic este faptul că la naştere. uşoare. . . Rozătoare: veveriţa. emit ultrasunete şi le captează cu urechile prevăzute cu pavilioane. cu creştere continuă. acoperită de o substanţă lipicioasă.9 Cangur Placentarele 3. lupul marsupial.edentatele: sunt mamifere lipsite de dinţi (furnicarul) sau au dinţi slab dezvoltaţi pe care nu. cârtiţa. există lilieci “vampiri” care se hrănesc cu sângele altor mamifere. Prind prada cu limba lungă. ursuleţul Koala. unde se găsesc glandele mamare. membrele posterioare şi coadă. altele vânează în haite. primul deget al membrului anterior se termină cu o gheară care îi permite animalului să se agaţe.chiropterele (liliecii): sunt singurele mamifere capabile să zboare. hârciogul. marsupialele numai sunt reprezentate decât de circa 250 de specii.rozătoarele: cele mai numeroase mamifere (cca 2000 de specii) adaptate la toate mediile de viaţă. puiul este incomplet dezvoltat.insectivorele: au talie mică. bot alungit. sunt animale nocturne (active în timpul nopţii). majoritatea fiind întâlnite în Australia. . Marsupialele Fig. unele vânează solitar. Placentarele Caracteristic pentru placentare este prezenţa placentei prin care embrionul este aprovizionat cu substanţe nutritive şi oxigen. etc. etc.i folosesc (leneşul).Introducere Din această grupă fac parte cangurul. carenă la nivelul sternului. simţurile Proiectul pentru Învăţământul Rural . Foarte numeroase acum 100 de milioane de ani. prezintă un pliu tegumentar (membrană) care uneşte membrele anterioare cu laturile corpului. molarii au creste transversale). El îşi continuă dezvoltarea în marsupiu. popândăul. Multe din rozătoare au “buzunare bucale” folosite pentru stocarea hranei. 3. opoposumul. Puii se nasc complet dezvoltaţi şi după naştere sunt hrăniţi cu laptele secretat de glandele mamare.

Reprezentanţi: foca.fildesii. etc). ursul brun. zebra. dentiţia este de tip omnivor. Reprezentanţi: balena. hipopotam. leul. . membrele anterioare transformate în lopeţi iar cele posterioare lipsesc.pinipedele: carnivore acvatice. Completează în tabel. 4 1. ciur. . au o singură pereche de mamele. morsa. înmulţire. respiraţie.Introducere sunt bine dezvoltate şi mişcările agile. cimpanzeul. degetele sunt terminate cu unghii.ierbivorele: mamifere cu copite perechi (mistreţ. sunt plantigrade (merg sprijinind pe sol întreaga mână sau întregul picior) şi pot apuca obiecte. corpul este fusiform. girafă) sau neperechi (cal.proboscidienii (elefanţii): mamifere ierbivore de talie mare cu degetele învelite în copite. cheag).primatele: mamiferele cele mai evoluate. ochii sunt aşezaţi frontal. caracteristicile generale ale animalelor vertebrate (mediul de viaţă. caşalotul. . urangutanul). Testul de autoevaluare nr. acoperit cu peri subţiri şi aspri. coada cu 2 lobi orizontali formează o înotătoare. vacă. cerb. . cu membrele transformate în înotătoare. nu au dinţi au însă lame cornoase numite fanoane. cu corpul acoperit de piele sub care se află un strat de grăsime foarte gros. Reprezentanţi: maimuţe cu coadă (cercopitecul) şi maimuţe fără coadă (gorila. rinocer). foios. deoarece degetul mare al mâinii este opozabil celorlalte degete. Caractere generale Peşti Amfibieni Reptile Proiectul pentru Învăţământul Rural . delfinul. oaie. . mistreţ). oaia) au stomac împărţit în patru camere (burduf. au trompă cu multiple funcţii şi incisivi cu creştere continuă. Unele ierbivore au stomac simplu (hipopotam. pielea este groasă. pantera. cămila. vulpea. lipsită de păr. adaptări. Carnivore: lupul. altele (vaca. creierul lor este mai dezvoltat decât al celorlalte mamifere.cetaceele: mamifere exclusiv acvatice.

trahee. stomac. pancreas . Sinteza unităţii de învăţare nr. Funcţiile organismului animal: . intestin gros glande anexe: glande salivare. Funcţia de reproducere – sistem reproducător II.circulaţia – sistem circulator . vezică urinară. Funcţiile de relaţie: . intestin subţire. faringe. ficat.Introducere Păsări Mamifere Răspunsuri şi comentarii se află la pagina ………….sensibilitatea – asigurată de sistemul nervos şi organele de simţ 1.tub digestiv: cavitatea bucală.mişcarea – realizată de sistemul osos şi sistemul muscular 2. laringe. 3 I. faringe. vene.digestia – sistem digestiv .organe excretorii: rinichi căi urinare: uretere. capilare . esogfag.respiraţia – sistem respirator – căi respiratorii: fose nazale. bronhii organe respiratorii: plămânii .excreţia – sistem excretor . Funcţia de nutriţie: . Principalele grupe de animale Proiectul pentru Învăţământul Rural . uretră 3.inimă vase de sânge: artere.

mişcarea de nutriţie . e de relatie . 1. d Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. d a.circulaţia . artropode. 4. c. păsări. viermi. celenterate. 2. c.digestia . 3. a.Introducere Nevertebrate: spongieri. poţi trece mai departe. II. e c. b. a.sensibilitatea . 1 I. moluşte.excreţia de reproducere Funcţiile organismului III. Felicitări ! Proiectul pentru Învăţământul Rural . mamifere Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr.respiraţia . amfibieni. echinoderme Vertebrate: peşti. reptile. e a.

2 I. 1.ficat . poţi trece mai departe. Sistemul respirator organe respiratorii .pancreas căi respiratorii .intestin gros 1. d III.Introducere • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor.faringe . ai nelămuriri sau ai greşit. b Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările.fose nazale .plămânii II.bronhii 2.intestin subţire .laringe .esofag . b. d 2. ai nelămuriri sau ai greşit. Sistemul digestiv glande anexe . e 3. îţi recomand să revezi pagina corespunzătore. tub digestiv . 1.faringe .trahee . c. Testul de autoevaluare nr. Proiectul pentru Învăţământul Rural . a.glande salivare .cavitate bucală . b 2.stomac . îţi recomand să revezi pagina corespunzătore. Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor.

exemple: râma.exemple: bureţi de apă NEVERTEBRATE CELENTERATE – exemple: meduze.prezintă un picior musculos cu rol în deplasare.animale sociale. creveţi . 3 1. scorpioni miriapode – exemple: urechelniţa crustacee – exemple: raci. furnica ECHINODERME 2.exemple: tenia cilindrici .exemple: oxiur. .Introducere Testul de autoevaluare nr.insecte – exemple: albina.exemple: scoici cefalopode – exemple: sepia. limbric inelaţi . Specia Melcul livadă Albina Grupa sistematică de Moluştegasteropode Artropodeaerian Mediul de viaţă terestru Caractere generale corp acoperit de cochilie. cu 2 perechi de aripi cu Proiectul pentru Învăţământul Rural .arahnide. cărăbuşul.exemple: melci lamelibrahiate .plaţi . libelula. . caracatiţa ARTROPODE . crabi.exemple: păienjeni. corali VIERMI . SPONGIERI . lipitoarea MOLUŞTE – gasteropode . homari.

Introducere
insecte nervuri; - aparat bucal adaptat pentru supt şi lins; Burete apă de Spongieri acvatic (ape dulci şi marine Racul Artropodecrustacee Acvatic/ terestru - dezvoltare prin metamorfoză completă. animale sedentare solitare şi coloniale; - schelet de natură minerală (de natură calcaroasă sau silicioasă) sau de natură organică, - corp acoperit cu o crustă alcătuită din cefalotorace şi abdomen; năpârlesc; Meduza Celenterate acvatic respiraţie branhială. - formă de umbrelă deschisă cu tentacule pe margini; - se deplasează prin contracţii ale corpului; Ţânţar Artropodeinsecte aerian au celule urzicătoare. - animale cu o pereche de aripi pentru zbor şi o pereche de balansiere pentru echilibru; - aparat bucal adaptat pentru înţepat şi supt; Scoica Moluştelamelibranhiate acvatic dezvoltare prin metamorfoză completă. - corp acoperit de o cochilie alcătuită din 2 valve; sunt lipsite de cap; Lipitoarea Viermiinelat vierme acvatic (lacuri, mlaştini) Coralul alb Celenterate bălţi, au branhii în formă de lamele. - animal parazit temporar pe corpul animalelor acvatice; - se hrăneşte cu sângele animalelor parazitate;

secretă o substanţă anticoagulantă. acvatic (mări, animale solitare sau coloniale; oceane) - prezintă schelet calcaros - formează recifele de corali corp alcătuit din: abdomen prezintă ochi compuşi; respiraţie traheală; dezvoltare prin metamorfoză cap, torace,

Libelula

Artropodeinsecte

aerian

Crevete

Artropode-

acvatic

incompletă. - corp acoperit cu o crustă;

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere
crustacee - corp alcătuit din cefalotorace şi abdomen; - respiraţie branhială.

Atenţie !
• • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările, poţi trece mai departe. Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor, ai nelămuriri sau ai greşit, îţi recomand să revezi pagina corespunzătore. 3. Vezi pagina ………

Testul de autoevaluare nr. 4
Caractere generale Reptile animale acvatice; forma corpului este hidrodinamică; corp acoperit cu solzi sau plăci osoase; respiraţie branhială; temperatura corpului este variabilă (poikiloterme); la majoritatea specilor, fecundaţia este externă. trăiesc în apă şi pe uscat; corp acoperit cu piele umedă, subţire, puternic vascularizată; respiraţie pulmonară şi cutanată (larvele respisă prin branhii externe); temperatura corpului este variabilă; dezvoltare prin metamorfoză. animale care trăiesc în mediul terestru (şerpi, şopârle) şi mediul acvatic (ţestoase marine, crocodili); corp acoperit cu solzi cornoşi; respiraţie pulmonară; temperatura corpului este variabilă; înmulţire prin ouă animale adaptate la zbor; corp acoperit de pene, fulgi, puf; respiraţie pulmonară; oase pneumatice; temperatura corpului este constantă (homeoterme); înmulţirea prin ouă, pe care le clocesc animale adaptate la diferite medii (terestru, acvatic, aerian);

Peşti

Amfibieni

Păsări

Mamifere

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Introducere corp acoperit cu păr; dinţi adaptaţi la modul de hrănire; respiraţie pulmonară; temperatura corpului este constantă; nasc pui pe care îi hrănesc cu lapte produs de glandele mamare (monotremele se înmulţesc prin ouă, marsupialele nasc pui incomplet dezvoltaţi, placentarele au un organ special numit placentă.

Lucrarea de verificare nr. 3
1. Completaţi schema: de ………………… - sensibilitatea - …………………… de …………………. - ……………. - ……………... - ……………. - ………….. de …………………… (1 punct)

Funcţiile organismului

2. O persoană, după ce a suferit de otită a urechii drepte, în urma căreia s- a perforat timpanul, nu mai recepţionează semnalele sonore cu urechea respectivă. De ce? (1 punct) 3. Prezentaţi circulaţia sângelui în organism pornind de la interpretarea următoarelor scheme: (2 puncte) a) ventriculul stâng – artera aortă – organe ( O2) schimb de gaze b) ventricul drept – artera pulmonară - plămâni – vene pulmonare – atriu stâng – vene cave (CO2) – atriu drept

Proiectul pentru Învăţământul Rural

marea circulaţie 1 punct . furnica. va fi analizată. scorpionul. carbul. pinguinul. crapul. caracatiţa.alcătuirea urechii 0.completarea corectă a schemei 1 punct 2. (3 puncte) Specia Broasca de lac Animal vertebrat/ nevertebrat vertebrat Grupa sistematică amfibieni Mediu de viaţă Acvatic şi terestru ( O 2) 5. încadrând următoarele animale în grupa sistematică din care face parte: broasca de lac. 5 puncte identificarea rolului timpanului 0.mica circulaţie 1 punct . delfinul. punctată şi va fi returnată. Criterii de evaluare şi notare Punctajul acordat: 1. vipera. cangurul. . 3 (Animale). liliacul.Introducere (CO2) schimb de gaze 4. crabul. Lucrarea va fi transmisă tutorelui pe suport de hârtie. 2 puncte Se acordă un punct din oficiu. 5 puncte explicaţii Proiectul pentru Învăţământul Rural . . Scrieţi cel puţin 10 informaţii de tipul “Ştiaţi că?” referitoare la animale (ca sursă de documentare foloseşte materialele indicate în bibliografie sau alte surse). balena. 3. Completaţi tabelul. Lucrarea de verificare nr. 3 este relevantă pentru aprecierea nivelului de pregătire după parcurgerea unităţii de învăţare nr.

2001 4. Bucureşti. Întrebări şi răspunsuri. Editura All.A. 2005 8. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală.Atlas şcolar de biologie. 25 puncte pentru fiecare animal încadrat corespunzător) 5. 2004 Proiectul pentru Învăţământul Rural ..Biologie. Enciclopedia Rao.Biologia animală şi vegetală. *** MEC. Editura Didactică şi Pedagogică. 2006 3. 2004 11.Plante şi animale. Bucureşti. Gheţe M. Ţibea. Regnul Animal). Ariniş Ioana.Cercetător la ….Anatomia omului. Bucureşti. 2002 5. Bucureşti. R. R. Enciclopedia pentru tineri Larousse. 2004 10. Ţibea. A. *** Arborele lumii 12.. Vodă Claudiu. Editura Rao.Natură şi animale. BIBLIOGRAFIE: 1.Ştiinţa în viaţa cotidiană.. Întrebări şi răspunsuri. 3 puncte (0.20 × 10) Se acordă un punct din oficiu. Grupul Editorial Rao.. Editura Aramis. 1996 9. Opriş Tudor.Atlas şcolar de biologie (Regnul Protista. Enciclopedia Rao. Piteşti. Ghid pentru cadre didactice (suport informativ).A. Editura Didactică şi Pedagogică. 2 puncte (0. 2000 2. Bucureşti. Florica.. Ariniş Ioana. Cristescu D.Aceste uimitoare plante şi animale. Florica. Editura paralela 45. Grupul Editorial Rao. Grosu M. 1988 6.Programul Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească”. manual pentru clasa a IX-a. Editura Didactică şi Pedagogică.Introducere 4. colaboratorii. R. Bucureşti. Editura Ion Creangă. 2005 7. Activităţi practice de biologie pentru gimnaziu.. ghid metodologic. zece ani.

• să descopere noile abordări din domeniul predării ştiinţelor naturii. • să elaboreze planificări calendaristice. • să identifice principalele particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară.Introducere Unitatea de învăţare Nr. Obiectivele unităţii de învăţare 4 Pe parcursul şi la sfârşitul unităţii de învăţare.1. Proiectul pentru Învăţământul Rural . 4 DIDACTICA ŞTIINŢELOR ŞI A CUNOAŞTERII MEDIULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 4. studentul va fi capabil: • să definească metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiintelor naturii.

4.ca proces instructiv.către. Bucureşti. componentă a sistemului ştiinţelor pedagogice.educativ la un anumit obiect din planul de învăţământ” (Dicţionar de pedagogie. termenul de metodă.Introducere • să proiecteze unităţi de învăţare şi activităţi/ lecţii.i face pe elevi să ajungă la realizarea obiectivelor propuse. 270).1 Metodica cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii . metoda reprezintă o cale pe care cadrul didactic o urmează pentru a. Editura Didactică şi pedagogică. “cale de urmat” în vederea aflării adevărului. Metoda este o cale de acţiune comună profesor.cale. Metodica este o “disciplină ştiinţifică. În învăţământ.elev prin care se realizează eficient instrucţia şi educaţia. provenit din grecescul methodos (“odos”. spre) înseamnă “drum spre…”. Proiectul pentru Învăţământul Rural .abordări teoretice- Metodica Etimologic. pag. drum şi “metha”. care au ca obiect studierea organizării procesului de învăţământ.

de număr. La disciplina metodică. cât şi a caracterului. Metodica predării “Cunoaşterii mediului/ Ştiinţelor naturii” trebuie să răspundă ca orice metodică. uneori superficială. de spaţiu.evaluare la disciplina cunoaşterea mediului/ ştiinte ale naturii. Complexitatea dezvoltării psihice a elevilor din ciclul primar conferă şcolii un rol special. În acest mod. 3) Cum se desfăşoară procesul de predare. Gândirea este predominant concretă dar este vorba de un concret mai puţin imediat. studenţii care vor deveni cadre didactice în învăţământul preşcolar şi primar obţin informaţii cu privire la organizarea procesului de predare. dar percepţia sa este globală. Şcoala contribuie atât la formarea şi educarea inteligenţei. la următoarele întrebări: 1) Care sunt obiectivele disciplinei? (în ce scop se învaţă?). etc. Gândirea copilului se organizează în jurul câtorva noţiuni fundamentale de timp. Există posibilitatea asimilării unor cunoştinţe care depăşesc sfera manipulării practice sau a contactului nemijlocit cu obiectele şi fenomenele realităţii. de cauză. din intuitivă gândirea devine operaţională. 2) Care este conţinutul disciplinei? (ce urmează să înveţe elevii). Întregul proces de Proiectul pentru Învăţământul Rural .învăţareevaluare? 4.învăţare.Introducere În această categorie a metodicilor se încadrează şi metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiintelor naturii.2 Particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă şcolară Elevul de vârstă şcolară mică se caracterizează printr.o deosebită receptivitate faţă de realitatea înconjurătoare. mai detaşat de percepţia directă. de mişcare.

Între aceste caracteristici învăţarea prin acţiune constituie elementul principal. • explorarea experimentală stă la baza procesului de învăţare. Micul şcolar se obişnuieşte treptat cu efortul de a. psihice şi sociale. Copiii reflexivi au nevoie de o perioadă de gândire. mai flexibilă şi distructivă. Caracteristice pentru această perioadă sunt modificările evidente ale potenţialului de activitate intelectuală şi formarea a numeroase categorii de noţiuni. la organizarea unor structuri mentale concrete care operează cu lungi serieri şi clasificări.Psihologie. Bucureşti. pag. este mai stabilă. Perioada şcolară mică se caracterizează printr.o permanentă solicitare a gândirii. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Tot în perioada şcolară mică are loc o creştere simţitoare a caracterului explicit al înţelegerii. Adevărata învăţare având loc în condiţiile activităţii proprii de gândire.7 ani are loc trecerea de la gândirea intuitivă. Curiozitatea se diversifică. Copiii cu stil cognitiv analitic pleacă în conceptualizare de la detalii iar cei cu stil tematic iau în considerare întregul.a şcoli normale şi licee. În această perioadă şcolară se diferenţiază stilurile cognitive. Copiii impulsivi au un ritm de conceptualizare rapid şi tendinţa de a da primul răspuns care le vine.. R. Acum se poate vorbi despre stadiul operaţiilor concrete caracterizat prin apariţia grupărilor operaţionale care permit conceptualizări şi coordonări de concepte (PopescuNeveanu. a cunoaşterii sistematice a realităţii. cât şi cea creatoare.n minte. • învăţarea este înlesnită prin identificarea unor pretexteproblemă motivante pentru elevi. 52. Spre deosebire de învăţământul tradiţional centrat pe materia de învăţat.şi organiza atenţia voluntară ca expresie a cerinţei de a respecta şi îndeplinii un program impus de activitate.educativ de calitate. Atenţia se modifică din punct de vedere calitativ. Editura Didactică şi Pedagogică. fiind preocupaţi de calitatea răspunsului şi nu de rapiditatea cu care este oferit acesta. manual pentru clasa a X. Cunoaşterea de către profesor a particularităţilor psihice ale copiilor reprezintă un punct de plecare pentru organizarea unui proces instructiv.53). adică modul în care elevii răspund varietăţii sarcinilor şi problemelor intelectuale. centrat pe elev prezintă o serie de avantaje: • învăţarea este individualizată în funcţie de interesele şi nevoile celui care învaţă. Piaget considera că la 6. A. Paul şi colaboratorii. de la intuiţia articulată. 1997.Introducere învăţământ trebuie să ţină seama de caracteristicile fizice. învăţământul modern. se dezvoltă imaginaţiea reproductivă.

• încurajarea iniţiativei elevilor. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Răspunsul va fi redactat în spaţiul de mai jos. orientează şi facilitează accesul elevilor la informaţii). 2. responsabilizarea şi motivarea elevilor pentru eficientizarea procesului de comunicare.Introducere • reconsiderarea rolului cadrului didactic (înlesneşte demersul didactic al elevului. Definiţi metodica. • realizarea de proiecte individuale sau de grup cu rolul de a dezvolta elevilor “deprinderi de proiect”. Enumeraţi cel puţin patru particularităţi ale copilului de vârstă şcolară. Testul de autoevaluare nr. 1 1.

3 Prezentarea generală a disciplinelor Cunoaşterea mediului (clasa I şi a II-a) şi Ştiinţe ale naturii (clasa a III-a şi a IV-a) Disciplina “Cunoaşterea mediului” realizează o punte de legătură între elementele de cunoaştere a mediului acumulate de copii în grădiniţe şi disciplina “Ştiinte ale naturii” studiată în clasele a III-a şi a IV-a. în acest fel o continuitate a obiectivelor Cunoaşterea mediului Proiectul pentru Învăţământul Rural . Se asigură.Introducere 4.

ci dezvoltarea capacităţilor de observare. Un alt obiectiv major al disciplinei “Cunoaşterea mediului” îl reprezintă educaţia pentru sănătate a copiilor. ca şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare”.fizice ale şcolarului mic. a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia. Procesul de cunoaştere a mediului înconjurător se desfăşoară în strânsă relaţie cu particularităţile psiho. • stimularea potenţialului creativ al copilului. În cazul şcolarului mic (6. igiena locuinţei. Obiectivele acestei discipline nu vizează însuşirea de cunoştinţe. Această deplasare asigură creşterea caracterului formativ al învăţarii şi are rolul de a stimula interesul pentru cunoaştere al copilului. Prin predarea “Ştiinţelor naturii” nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi de informaţii ştiinţifice ci raportarea copilului la mediul în care trăieşte.). adică observarea plantelor. Punctul de plecare îl reprezintă experienţa de viaţă a elevilor. clasa I şi clasa a IIa). Cunoaşterea mediului îşi propune să înlesnească înţelegerea naturii prin participarea activă şi conşţientă a elevului la descoperirea şi redescoperirea fenomenelor şi proceselor naturale. Proiectul pentru Învăţământul Rural . etc. Noile programe evidenţiază necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un “om de ştiinţă” ci ca pe un “cetăţean care să utilizeze demersul ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării active la viaţa socială”. explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător. Procesul de familiarizare cu mediul înconjurător începe din etapa preşcolară în care copilul acumulează un bagaj eterogen de cunoştinţe despre lumea care îl inconjoară. nevoile lor reale de cunoaştere. ce vizează: • stimularea copilului în vederea perceperii şi cunoaşterii mediului apropiat. Ştiinte ale naturii Conform notei de prezentare a programei disciplina de învăţământ “Ştiinţe ale naturii” vizează “observarea şi perceperea lumii în întregul său. Demersul didactic se deplasează de la “Ce se învaţă?” la “De ce se învaţă?”.Introducere ciclului de achiziţii fundamentale (grupa mare. pentru respectarea unor reguli de igienă individuală şi colectivă (igiena corporală. procesele şi fenomenele caracteristice. igiena clasei.7 ani) prima treaptă a cunoaşterii o constituie intuirea. cu componentele. a animalelor. a obiectelor şi fenomenelor concrete.

4 Proiectarea activităţii didactice Proiectarea didactică este o activitate de anticipare a etapelor şi a acţiunilor concrete de realizare a obiectivelor. A proiecta înseamnă a elabora un plan de acţiune pentru organizarea şi desfăşurarea unei activităţi didactice.Introducere 4. Proiectarea didactică presupune: Proiectul pentru Învăţământul Rural Etapele proiectării .

de pregătirea profesională a cadrului didactic. Obiectivele cadru.4.Cunoaşterea mediului Obiectivele cadru ale disciplinei Cunoaşterea mediului: Programe şcolare Proiectul pentru Învăţământul Rural . Programa este astfel concepută încât să nu îngrădească gândirea independentă a cadrului didactic precum şi libertatea acestuia de a alege şi de a organiza activităţile de învăţare cele mai adecvate pentru atingerea obiectivelor propuse.1 Programa şcolară Programa şcolară este un document care cuprinde obiectivele (ţintele de atins prin activitatea didactică). Clasa I. Din obiectivele cadru derivă obiectivele de referinţă ce specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul. pornind de la obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă la conţinuturile şi activităţile de învăţare. Proiectarea lecţiilor 4. conţinuturile şi activităţile de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare sunt construite astfel încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare. Lectura programei se realizează pe orizontală. Pentru realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activităţi de învăţare. Elaborarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale 3.Introducere 1. Studierea programelor şcolare 2. Programa şcolară trebuie parcursă de toate cadrele didactice. Personalizarea demersului didactic se realizează prin identificare aunităţilor de învăţare care grupează conţinuturile în mod eficient pentru realizarea obiectivelor. de oferta materială a şcolii. personalizată de către fiecare cadru didactic în funcţie de: cerinţele şi condiţiile fiecărei clase. etc. dar poate fi adaptată. Proiectarea unităţilor de învăţare 4. Programa oferă cel puţin un exemplu de astfel de activităţi pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte. obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei de-a lungul mai multor ani de studiu.

1 să manifeste interes pentru cunoaşterea mediului înconjurător . Dezvoltarea capacităţilor de observare.5 să precizeze câteva regului de igienă a corpului şi a alimentaţiei pe baza informaţiilor primite. 3. 2.Observarea unor plante/ unor animale din mediul apropiat al copilului şi/ sau de la colţul viu al clasei. 3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia. Cunoaşterea. 3. fenomene din mediul înconjurător. 3.1 să utilizeze un limbaj specific ştiintelor naturii în descrierea unor vieţuitoare.4 să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. localitate. 3.Obiective culturale din cartier.3 să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător. 2. Conţinuturile învăţării. Proiectul pentru Învăţământul Rural . • Plante şi animale: . 2. Pentru fiecare obiectiv de referinţă.1 să descrie caracteristici ale mediului social şi cultural.clasa I • Elemente ale mediului social şi cultural: . 3. .Introducere 1.6 să întocmească oral un program zilnic de activitate a şcolarului. pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător.3 să motiveze protecţia mediului înconjurător pe baza informaţiilor primite. programa cuprinde mai multe exemple de activităţi de învăţare.3 să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător.2 să enumere caracteristici specifice ale unor vieţuitoare din mediul apropiat. 1. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1.2 să conştientizeze influenţa activităţii copilului asupra mediului apropiat. localitate. explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător. 2. 3.Obiective sociale din cartier. 1. înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici.2 să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate.

Contribuţia copiilor la protejarea mediului Clasa a II. . înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător. 1. * să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoarele din diferite zone geografice. 2.1 să descrie caracteristici ale mediului natural.Igiena alimentaţiei.Anotimpurile: denumire. vânt. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia. 3. • Mediul înconjurător şi protejarea lui: .3 să observe şi să denumească efectele unor fenomene din natură asupra vieţuitoarelor 2. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1. • Educaţie pentru sănătate: .Igiena corpului. fenomene din mediul înconjurător.Cunoaşterea mediului Obiectivele cadru ale disciplinei Cunoaşterea mediului: 1. 1.3 să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător. Cunoaşterea. • Fenomene ale naturii: . tunet.2 să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoare din mediul apropiat. . Dezvoltarea capacităţilor de observare.a . . ninsoare. .Acţiuni ale copiilor care dăunează plantelor şi animalelor.2 să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate. explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător.Programul zilnic al şcolarului. 2. fulger. lunile anotimpurilor.Fenomene ale naturii: ploaie.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare. 2. caracteristici.Introducere Recunoaşterea părţilor componente ale unei plante (ale corpului unui animal).recunoaşterea în natură sau cu ajutorul unor materiale didactice. Proiectul pentru Învăţământul Rural .

.Introducere 3.*Asemănări şi deosebiri între unele plante şi animale din alte zone geografice.Forme de relief: munţi.Asemănări şi deosebiri între plante şi animale. programa prezintă mai multe sugestii de activităţi de învăţare.5 să enumere şi să descrie câteva acţiuni proprii pentru păstrarea igienei locuinţei şi a clasei.3 să motiveze protecţia mediului înconjurător pe baza informaţiilor primite. Conţinuturile învăţării. în mediul rural sau urban. • Efectele unor fenomene ale naturii asupra vieţuitoarelor: . . . • Educaţie pentru sănatate: . 3. .Influenţa factorilor de mediu asupra plantelor şi a animalelor. Proiectul pentru Învăţământul Rural . 3.1 să manifeste interes pentru cunoaşterea mediului înconjurător. câmpii • Plante şi animale: . Clasa a III-a – Ştiinţe ale naturii Obiectivele cadru ale disciplinei Ştiinţe ale naturii: 1. 3. Pentru fiecare obiectiv de referinţă.Activităţi ale omului specifice fiecărui anotimp.4 să participe la acţiuni de îngrijire şi de protejare a mediului. .Igiena locuinţei.Acţiuni ale copiilor care dăunează mediului natural. • Mediul înconjurător şi protejarea lui: .Igiena clasei.clasa a II-a • Elemente ale mediului natural: .Modificări în viaţa plantelor şi a animalelor determinate de succesiunea anotimpurilor.Protejarea mediului de către copii. 3.2 să conştientizeze influenţa activităţii copilului asupra mediului înconjurător. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii.

propice vietii.4 să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific. 4.4 *să descrie proceduri simple. Conţinuturile învăţării. 2. *Amestecuri şi separarea amestecurilor prin filtrare. Pentru fiecare obiectiv de referinţă. 2. 3. utilizate în experimente. imitând obiecte din mediul înconjurător 3. decantare. dimensiune (lungimea ca rezultat al măsurării în unităţi standard. 1.1 să indice asemănări şi deosebiri dintre corpuri pe baza unor observaţii proprii. 2. 3.3 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru. *Dizolvarea şi condiţii de creştere a vitezei de dizolvare. volumul (capacitatea) ca rezultat al măsurării/ comparării în unităţi nestandard). Proiectul pentru Învăţământul Rural . culoare. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1. 2. organisme.1 să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător. 1.2 să măsoare cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale. Formă. programa prezintă sugestii de activităţi de învăţare. volum. 2.identificare în funcţie de formă.2 să ordoneze obiecte.3 să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi asupra experimentelor realizate.5 *să respecte regulile de comunicare şi comportament negociate. 2. în desfăşurarea activităţilor de grup. comparând rezultatele cu propriile estimări.Introducere 2. 2.6 *să confecţioneze jucării/ produse. folosind instrumente şi procedee specifice. Fomarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/ investigare a realităţii. fenomene şi evenimente pe baza unor criterii date.clasa a III-a Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor 1. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat. Stări de agregare (solid/ lichid/ gaz). de natură ştiinţifică. 1.1 să înregistreze în formă grafică observaţii ale unor fenomene şi procese din mediul înconjurător.

2. sămânţă. Corpuri cu viaţă şi fără viaţă: plante şi animale. etc. trunchi. peşti.. Principalele grupe de animale (mamifere. utilizări. Utilizări. Clasa a IV-a. Transformări de stări de agregare (topire. fruct. păsări. arderea combustibililor. floare. Consecinţe ale variaţiei factorilor de mediu (lumină.tipuri. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii. exerciţiul fizic. anotimpurile). organe de simţ. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unei mediu natural echilibrat. aer. 6. materiale naturale şi prelucrate. căderile de apă. vieţuitoare dispărute şi pe cale de dispariţie.Ştiinţe ale naturii Obiective cadru ale disciplinei Ştiinţe ale naturii: 1. *Reacţia la stimuli şi organele de simţ. membre. surse de căldură) asupra organismelor vii. soarele.întuneric. 2. vaporizare. apă. • rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap. Transformări ale corpurilor şi materialelor 1. 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/ investigare a realităţii. 8. plămâni. Utilizări. tulpină. schelet. 3. localizare. 9. Protejarea mediului. Apa. frunză. Rolul structurilor de bază ale organismelor vii • rolul componentelor observabile la plante: rădăcină. Modalităţi de menţinere a stării de sănătate: dietă. reptile. aerul. condensare). hrana). Surse de energie (vântul.sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător: lumină. folosind instrumente şi procedee specifice. 3. insecte). zi. rinichi. Omul şi mediul 1. Surse de apă. Proiectul pentru Învăţământul Rural . propice vieţii. 2.Introducere 5. stomac. igienă personală.caracteristici generale.noapte. solul. Deşeurile şi *reciclarea lor. Circuitul apei în natură. Soarele. solidificare. 7. sol.

3 să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi/ sau dintre sistemele studiate. Conţinuturile învăţării. Comportamentul luminii. *frig. 2.1 să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură. *Densitatea ca rezultat al comparării maselor unor corpuri confecţionate din materiale diferite. balanţa. umbra.3 să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date.Introducere Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1. vizibilitatea corpurilor.producerea curcubeului.Comportamente de adaptare la plante şi animale: reacţii de apărare şi adaptare la lumină. . 2. 2. . . • Transformări ale corpurilor şi materialelor Proiectul pentru Învăţământul Rural .4 să aplice procedee de natură ştiinţifică în activitatea proprie. prezentând adecvat rezultatele. 1. Circuite electrice simple.Surse de lumină. . dar de volume identice.2 să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător.1 să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat. *Plutirea corpurilor. 3.Volumul (capacitatea ca rezultat al măsurării în unităţi standard: litrul. Magneţi. 3. 2.4 *să formuleze ipoteze pe baza utilizării unor procedee de natură ştiinţifică.Proprietăţi ale metalelor şi utilizări ale acestora.1 să conştientizeze efecte ale mediului înconjurător asupra propriului organism. 1. culorile.2 să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate. 2.Echilibru şi cântărire (masa ca rezultat al cântăririi în unităţi standard): cântarul cu arc. 1. *vânt.5 *să reprezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător.2 *să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factori dăunători de mediu. multipli şi submultipli).clasa a IV-a • Caractertistici şi proprietăţi ale corpurilor .Planetele sistemului solar. . *umiditate.

pădurea. pag. CNCGhid metodologic de aplicare a programei de Ştiinţe ale naturii la clasele a III. 2. 4. stabilirea tipurilor de activităţi: predare. înmulţire. broaşte. cunoaşterea conţinuturilor. *oceanul./ Tip de curriculum ………………… Proiectul pentru Învăţământul Rural .Introducere *Încălzire şi răcire. minerale. *mările calde. realizarea asocierii dintre obiectivele de referinţă şi conţinuturi.2 Planificarea calendaristică Realizarea planificării calendaristice (anuală şi semestrială) este o operaţie de anticipare a activităţii didactice care presupune o viziune clară. 7)... Protejarea lor. lemn. pornind de la următoarele rubricaţii (Ministerul Educaţiei şi Cercetării. fluturi. 3. putrezirea. • Omul şi mediul Medii de viaţă: grădina. Anul şcolar ………………. Elaborarea planificării calendaristice presupune: 1. căldura absorbită şi căldura cedată Forţe care determină mişcarea corpurilor (gravitaţia. coacerea. ore pe săpt. precizarea ritmului de parcurgere a materiei (timpul alocat fiecărei unităţi de învăţare). evaluare. soluri. Mişcare şi repaus Ciclul vieţii: naştere. identificarea unităţilor de învăţare şi ordonarea lor în concordanţă cu logica internă a disciplinei. balta. specifice disciplinei.a/ a IV-a. recapitulare şi sistematizare. Planificarea calendaristică se poate întocmi. - 4. Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea. *peştera. *delta. arderea.învăţare. hrană. forţe de împingere şi tragere). Clasa ……………… Nr. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante. de ansamblu a obiectului de studiu. Planificarea calendaristică anuală şi semestrială Instituţia de învăţământ …………… Disciplina ……………………. creştere şi dezvoltare. Relaţii de hrănire Resurse naturale: apă. moarte. roci. Profesor ……………….4. cunoaşterea obiectivelor cadru şi de referinţă. oameni). combustibili. alterarea.

Atenţie! Prezentul curs nu. nu trebuie să depăşească 7.8 ore. Planificare calendaristică Unitatea de Obiective Conţinuturi Nr.se trec numerele obiectivelor de referinţă din programa şcolară (1. 157 Disciplina Cunoaşterea mediului Institutor Maria Magdalena Boghianu Clasa I Nr.1.Introducere Planificare calendaristică Unitatea de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr. Şcoala generală nr.2.2. ore Săptămâna Observaţii Unităţile de învăţare. în general. Săptămâna Obse Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2.se indică prin titluri stabilite de către profesor. Numărul de ore alocate fiecărei unităţi de învăţare se stabileşte de către profesor dar. Planificările calendaristice propuse au rolul de a te familiariza cu tehnica elaborări acestor planificări.şi propune să ofere modele de planificări calendaristice. etc). Obiectivele de referinţă.1oră/ săpt. ore. 1.

2.1.2.igiena corpului Anotimpurile: denumire.1.2. 1. fruct). 1.1.4. 19. frunze.3. 1. 2. 18 martie 8.1. modificări în lumea vie şi 2.2. 2.2. 1.1. ore 4 Săptămâna 29 aprilie 6. 20 mai Obse rvaţii Proiectul pentru Învăţământul Rural . membre). succesiunea lor.3. 28 ian.3.1.  Observarea unor animale din mediul apropiat al copilului.2.1. 26 noiembr. 1.1.2. 2. 2. 3. obiective culturale din cartier.  Fenomene ale naturii: .2. flori. 2. Nr. Calendarul naturii 1.3 În lumea animalelor domestice 1.24 sept. 1.1. localitate.2. 1. 1. 1. 1.  Recunoaşterea şi denumirea părţilor componente ale unui animal (cap. 2. lunile anotimpurilor. 29 oct. 4 martie  10  În lumea plantelor 1. 2. 25 febr. 21.3.3.2. tunetrecunoaşterea în natură sau cu ajutorul unor materiale didactice. 11.3 2 1.1.1.2. 22 aprilie Unitatea de învăţare Soseşte primăvara! Obiective de Conţinuturi referinţă 1.3 1. 3. 2.1.2.3 1. 13. 1. 2. 15. 1.2. Vreau să cresc sănătos Iarna.2. 12. 17 dec. caracteristici învăţare ore rvaţii Spre şcoală 2 17. 18. 2.  Fenomene ale naturii.  Recunoaşterea şi denumirea părţilor componente ale unei plante (rădăcină. 1. vânt.4. tulpină.3.fenomene ale naturii: ploaie.8 oct. 1.3 Observarea unor plante de la colţul viu al clasei. 1. bucuria copiilor 3 15. 2.4. fulger.4. 1. 2.4.  Observarea unor plante din mediul apropiat. 14. 1.Introducere de referinţă 1. 2. 1. 1.3. 1. 22. trunchi. 10. 1. 2.1.4 Elemente ale mediului social şi cultural: obiective sociale din cartier.3.   Educaţie pentru sănătate: .4. 2. 4 5 11.

4. 2.3 Animale sălbatice 1. părţilor componente ale unui 2.  Recunoaşterea şi denumirea 1. 2.1. 1.Introducere activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp.1. animal (cap. Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2 27 mai 3 iunie 2. 2 1. Elaboraţi o planificare calendaristică anuală la disciplina Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii. trunchi. membre).2.3. 1.2.3 Testul de autoevaluare nr.

3 Proiectarea unităţilor de învăţare Unitatea de învăţare este o structură didactică deschisă şi flexibilă. având următoarele caracteristici: • Unitatea de în raport cu obiectivele de referinţă. învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural . 4. este coerentă • este unitară tematic.4.Introducere Răspunsul va fi redactat în spaţiul de mai jos.

noţiuni. pag. ca element operaţional.un efort propriu de observare. În etapa de structurare se esenţializează şi se sistematizează observaţiile realizate de elevi. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Rezolvarea acestor probleme presupune folosirea unor tehnici de lucru specifice ştiinţelor. experimentare.a/ a IV-a. Un astfel de demers didactic dezvoltă la elev o atitudine reflexivă. 7.Ghid metodologic de aplicare a programei de Ştiinţe ale naturii la clasele a III. Rolul său este de a orienta demersul de căutare fără să ofere soluţii prestabilite pe care elevii să le memoreze. comparare.Introducere • • • se desfăşoară continuu pe o perioadă de timp. structurare. se finalizează prin evaluarea sumativă* (Ministerul Educaţiei şi Cercetării. explorarea experimentală stă la baza activităţii de învăţare. pas cu pas. să explice noul concept până când elevii nu au efectuat suficiente experimente. În această etapă. subordonează lecţia. Rolul cadrului didactic este de a. 12). Etapa de familiarizare are ca scop acomodarea elevului cu noile conţinuturi prin intermediul unor situaţii problemă date spre rezolvare sau experimentare. cadrul didactic propune activităţi de învăţare variate care au rolul de a dirija învăţarea. În această etapă.i conduce pe elevi spre o structurare a noţiunilor. Cadrul didactic se abţine să definească termeni. aplicare.: În ce scop voi face?face? Ce voi Cu ce voi face? Cum voi face? Cât s-a realizat? Identificarea Selectarea obiectivelor conţinuturilor Analiza resurselor Determinarea activităţilor de învăţare Stabilirea instrumentelor de evaluare - Organizarea demersului didactic corespunzător fiecărei unităţi de învăţare trebuie să ţină cont de parcurgerea secvenţelor de: familiarizare. CNC. Sarcinile de lucru concepute gradat dau elevilor posibilitatea de a găsi soluţii prin efort propriu. a conceptelor cu care operează. exprimată printr.

a/ a IV-a. Proiectul pentru Învăţământul Rural .Ghid metodologic de aplicare a programei de Ştiinţe ale naturii la clasele a III. ore alocate ………………. pe aplicarea teoriei pentru rezolvarea unor situaţii particulare.. Intervenţia cadrului didactic va fi centrată pe întărirea unor tehnici şi proceduri.back eficient în ceea ce priveşte nivelul de formare a noţiunilor şi comptenţelor dobândite de elevi la un anumit moment (Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Unitatea de învăţare …………………… Nr. CNC. Proiectul unităţii de învăţare poate fi întocmit pornind de la următoarea rubricaţie: Proiectul unităţii de învăţare Disciplina ………………………….. 24). Clasa …………….Introducere În etapa de aplicare se realizează consolidarea şi aprofundarea noilor concepte. pag. Aplicaţiile propuse favorizează individualizarea învăţării şi oferă cadrului didactic un feed.

resursele procedurale (metode de predare/ învăţare. mijloace de învăţământ). Activităţi de învăţare. Proiectul unităţii de învăţare Disciplina Ştiinţe ale naturii Clasa a IV-a Institutor Maria Magdalena Boghianu Unitatea de învăţare: Vieţuitorele şi mediul lor de viaţă Nr.). Atenţie! Prezentul curs nu.cuprinde menţiuni cu privire la tipul de instrumente de evaluare folosite (important este să fie evaluată nu cantitatea de informaţie stocată de elev ci mai ales ceea ce poate să facă. Obiective de referinţă. 1. Evaluare.3. Conţinuturi.se notează activităţile propuse de programă sau alte activităţi de învăţare propuse de profesor.se notează resursele materiale necesare (materiale didactice.şi propune să ofere modele de proiecte ale unităţilor de învăţare ci să ofere studenţilor posibilitatea de a “învăţa” tehnica proiectării. utilizând informaţia pe care o deţine). ore alocate 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2. forme şi modalităţi de organizare a activităţii) şi resursele temporale (alocarea de timp).se detaliează conţinuturile din cadrul unităţii de învăţare.se trec obiectivele de referinţă (ex. etc.Introducere Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.1. Resurse.

hrănirea. diapozitive. fişe de activitate.) favorabile şi nefavorabile vieţii.3 Proba orală Probe practice Observarea sistematică Experiment Autoevaluare Referat Probe orale şi scrise Experiment Observarea sistematică Probă practică Procese care asigură supravieţuirea (sensibilitate. fişe de evaluare 1 oră Evaluarea Observarea sistematică Probă scrisă Obs. Teste. etc) de-a lungul unui an : album. chestionare 1 oră Experimente care evidenţiază schimbul de gaze.2. etc. creşterea şi dezvoltarea. 2.3. livada. a unui mamifer şi precizarea rolului acestora. respiraţie. Observarea şi descrierea schimbărilor din natură pe parcusrul anotimpurilor. 1. Determinarea experimentală a condiţiilor în care supravieţuiesc componentele lumii vii (plantă/ animal): Identificarea condiţiilor de mediu necesare supravieţuirii. 3. Observarea şi descrierea unor comportamente ale vieţuitoarelor (plantă. animal) faţă de condiţiile necesare supravieţuirii: lumină. reacţii la factorii de mediu. 1. Compararea condiţiilor din medii favorabile/ nefavorabile dezvoltării vieţii.1.2.1.2. hrănire. Studiu de caz: pădurea (parcul. Demonstrarea experimentală şi observarea proceselor specifice vieţuitoarelor: schimbul de gaze. temperatură. umiditate.1. Investigaţii practice în Probă scrisă Autoevaluarea Proiectul pentru Învăţământul Rural . creşterea şi dezvoltarea. înmulţire) 1. ilustraţii cu plante şi animale în mediul lor de viaţă. 2. Enumerarea însuşirilor specifice componentelor vii din mediul înconjurător. umiditate.un mediu natural/ amenajat. inmulţirea.2 Reacţii de apărare şi adaptare la stimuli 1.2 Înregistrarea în fişe de observaţii/ jurnal a transformărilor care se produc în natură pe parcursul anotimpurilor. vânt.3. Resurse Reactualizarea cunoştinţelor privind caracteristicile lumii vii prin observaţii în natură sau pe imagini. Truse de laborator.1. 2. 2. reacţii la factorii de mediu. Comportamen te de supravieţuire la plante şi animale 1.Introducere Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă Activitaţi de învăţare Recunoaşterea componentelor vii dintr. vânt. albume. inmulţirea. film didactic. Fişe pentru caracterizarea corpurilor Fişe cu desene pentru recunoaşterea părţilor componente ale unei plante/ ale unui animal 1 oră. Identificarea transformărilor ciclice ale vieţuitoarelor pe parcursul celor patru anotimpuri. hrană. hrănirea. etc. 1. temperatură. material biologic. Descrierea părţilor componente a unei plante. 2. Experimente demonstrative cu plante/ animale în condiţii variabile de mediu (lumină. film didactic. 1.3.

Completarea de fişe de observaţie privind Investigaţie Probă practică Compararea modurilor de reacţie a vieţuitoarelor la factorii de mediu: temperatură. albume.3. lumina.1 Descrierea componentelor şi particularităţilor unor medii de viaţă: grădina.2.3. grădină. fişe de observaţie 1 oră Observaţii în natură sau pe planşe. sunetele. umiditatea. etc. 1. morfologice) ale vieţuitoarelor din pădure. atlas zoologic.un mediu terestru/ acvatic. Compararea caracteristicilor morfologice ale vieţuitoarelor din acelaşi mediu de viaţă. balta. Film didactic. Fişe de activitate. baltă. pădurea. filme.Introducere mediul înconjurătorexcursie didactică. umiditatea. Material biologic viu. grădină. diapozitive. 2. fişe de lucru. Experiment/ investigaţie Observare sistematică Probă orală Investigaţii Probă scrisă Proiectul pentru Învăţământul Rural . albume. baltă.1. Investigarea modalităţilor de deplasare a animalelor. 1. Investigaţii directe în natură şi/ sau imagini privind caracteristici observabile (macroscopice. alte vieţuitoare. pădurea. Expriment/ investigaţie Recunoaşterea reacţiilor de apărare/ adaptare a vieţuitoarelor la factorii de mediu Medii de viaţă: grădina. baltă.2. balta 1. 2. atlase biologice 1 oră Experimente pentru punerea în evidenţă a mişcării plantelor. etc. diapozitive. Demonstrarea mişcării tuturor vieţuitoarelor. atlas botanic. Fişe de activitate. etc. etc. sunete. Recunoaşterea şi descrierea unor caracteristici specifice vieţuitoarelor dintr. grădină (observate direct în natură sau în imagini din albume. fişe de evaluare 1 oră Experiment pentru demonstrarea reacţiilor vieţuitoarelor la factorii de mediu: temperatura. 3. lumina. a unor medii de viaţă din pădure. Compararea diversităţii vieţuitoarelor din pădure. truse de laborator. Construirea de acvarii/ terarii pentru investigarea comportamentelor de adaptare/ adaptare ale vieţuitoarelor. fişe de evaluare 1 oră Investigarea unor reacţii de apărare/ adaptare a vieţuitoarelor la factorii de mediu. fişe de evaluare.

colecţii de plante. Conversaţie euristică privind utilizările unor plante/ animale din mediul natural şi mediul amenajat de om. etc. Proiectul pentru Învăţământul Rural .4 Proiectarea lecţiilor de cunoaşterea mediului/ ştiinţe ale naturii Lecţia reprezintă componenta operaţională a unităţii de învăţare. a unor vieţuitoare din pădure. animale 1 oră Probă practică Autoevaluare Proiect Probă orală Identificarea caracteristicilor prin care se deosebesc un mediu natural (pădurea) şi un mediu amenajat prin intervenţia omului (grădina). atlase. grădină: insectare. Alcătuirea unor proiecte privind intervenţia unor factori perturbatori în mediul înconjurător familiar. Observaţii asupra unor plante cultivate în grădină utilizand material biologic natural. morfologice) ale vieţuitorelor din pădure. baltă. Identificarea importanţei practice a plantelor cultivate şi spontane Observare sistematică 4. Fişe de observaţie. grădină.4. Proiectarea lecţiilor permite afirmarea creativităţii cadrului didactic. Exerciţii de identificare pe planşe. albume. naturalizări. planşe. planşe. planşe. grădină. ierbarizat.Introducere caracteristici observabile (macroscopice. animale 1 oră Alcătuirea de colecţii cu vieţuitoare din pădure. Dezbaterea cu tema “Efectele unui dăunător în medii naturale amenajate” în urma vizionării unui film didactic. albume. ierbare. Fişe de observaţie. baltă. baltă. ierbare. atlase. colecţii de plante.

“a analiza”. absolut necesare pentru înţelegerea conţinuturilor.Introducere Proiectarea lecţiei se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 1.se realizează în funcţie de natura conţinutului şi de caracteristicile obiectivelor propuse. 6. “a aplica”. în raport cu un anumit conţinut. “a argumenta”. “a valida”. Alegerea tipului şi a variantei de lecţie. Elaborarea proiectului de lecţie Proiectarea lecţiei Proiectarea lecţiei Proiectul pentru Învăţământul Rural . Stabilirea strategiilor didactice presupune organizarea şi conducerea procesului de predare. Mijloacele de învăţământ.învăţare. Stabilirea obiectivelor operaţionale Operaţionalizarea obiectivelor presupune respectarea a trei condiţii: a) descrierea comportamentului (observabil.stabilirea criteriului folosit pentru evaluarea performanţei elevilor. pe baza îmbinării eficiente a metodelor şi mijloacelor de învăţământ folosite pentru realizarea obiectivelor propuse. Cele mai eficiente sunt mijloace de exersare şi formare a priceperilor şi deprinderilor cu care se efectuează experinţe şi lucrări practice pentru că stimulează gândirea şi imaginaţia. sprijinind eforturile de învăţare ale elevilor. etc. 4. problematizarea. Identificarea obiectivelor de referinţă din programă şi corelarea lor cu activităţile de învăţare şi conţinuturile. 5. etc.evaluare. “a distinge”. “având la dispoziţie”. “după prezentarea”) c) performanţa. măsurabil) al elevului cu ajutorul verbelor “de acţiune”: “a identifica”. “a completa”. Caracterul intuitiv al disciplinelor Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii necesită folosirea unor metode centrate pe elev ca: experimentul. intervin direct în procesul de instruire.prezentarea situaţiei în care vor fi puşi elevii pentru a proba asimilarea comportamentelor (ex. “a enumera”. Selectarea şi structurarea logică a conţinutului presupune identificarea elementelor fundamentale. “a utiliza”. 2. de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de mijloacele de învăţământ existente. modelarea. “a recunoaşte”. b) precizarea condiţiilor în care se va desfăşura acţiunea respectivă. Predarea ştiinţelor are ca scop transmiterea unui mod de gândire ştiinţific prin implicarea elevilor în activităţi experimentale şi nu memorarea unor informaţii ştiinţifice. învăţarea prin descoperire. în calitate de instrumente de acţiune sau purtătoare de informaţie. “cu ajutorul”. 3.

să fie flexibil lăsând posibilitatea de intervenţie. În practică. să fie simplu şi operaţional. se utilizează diferite metode de proiecte de lecţie. Proiect de lecţie Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe Dispciplina: Ştiinţe ale naturii Clasa a IV-a Unitatea de învăţare: Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor Subiectul lecţiei: Separarea substanţelor din amestecuri Proiectul pentru Învăţământul Rural .Introducere Proiectul de lecţie trebuie să ofere o perspectivă de ansamblu asupra lecţiei. de autoreglare pe parcursul lecţiei.

Ştiinţe. Bucureşti. clasa a IV-a. Obiective operaţionale Secvenţele activităţii Moment organizatoric Conţinutul învăţării Pregătirea elevilor pentru lecţie Pregătirea materialelor didactice Strategii didactice Evaluarea Proiectul pentru Învăţământul Rural . demonstraţia Mijloace de învăţământ: • apă. pietriş. Metode şi procedee: experimentul. O4. O3. EDP. nisip. observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi asupra experimentelor realizate Obiective operaţionale O1. cristalizare). problematizarea.să identifice cel puţin două stări de agregare ale corpurilor puse la dispoziţie. pe baza experienţelor realizate. baghetă. explicaţia. individual Material bibliografic: Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de Ştiinţe ale naturii la clasele a III-a. • identificarea modalităţilor concrete de utilizare în viaţa cotidiană a metodelor de separare a substanţelor din amestecuri.să identifice cel puţin două metode de separare a substanţelor din amestecuri. a IV-a.să separe substanţele din amestecuri prin realizarea unor experimente simple. pâlnie. CNC. decantare. • fişe de lucru. ghidul învăţătorului. hârtie de filtru.3 să comunice. 2002 Nr. lapte. MEdC.Introducere Tipul lecţiei: formarea de priceperi şi deprinderi Scopuri: • utilizarea unor tehnici de separare a substanţelor din amestecuri (filtrare. spirtieră. Obiective de referinţă vizate: 2. O2. 1. munca independentă. crt. conversaţia. jocul didactic.3 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru. • formarea deprinderilor de a realiza experienţe simple în scopul redescoperirii unor metode de separare a substanţelor din amestecuri. Bucureşti.să identifice situaţii practice de folosire a acestor metode de separare (cel puţin un exemplu pentru fiecare metodă). • vase transparente. făină. lingură. Forme de organizare: frontal. Daniel Ovidiu Crocnan. în echipă. 2001 Elena Huţanu. în forme diverse. 1.

au dizolvat în apă. 5. Se anunţă obiectivele operaţionale. 1 Se foloseşte amestecul de apă Problematizare Proiectul pentru Învăţământul Rural . Întrebări de verificare a cunoştinţelor . 8.. apă şi pietriş.Ce înţelegeţi prin dizolvant? Joc didactic Frontală Conversaţia 3. Descoperire Explicaţia Nr.. 2.. 6. spunem că apa este un ………… Când deschid o sticluţă. Substanţă solubilă ……… Altă substanţă solubilă …… Dacă sarea şi zahărul s. mirosul plăcut de ……. Se scrie titlul lecţie pe tablă şi în caiete Experienţe 4. 4. Rebus 1 SUBSTANŢE 2 DIZOLVARE 3 NISIP 4 SARE 5 ZAHĂR 6 DIZOLVANT 7 PARFUM 8 DIFUZIE 1. O1 Dirijarea învăţării Experimentul nr.. Corpurile sunt alcătuite din …………. Soluţiile se obţin în urma fenomenului de ……………… Substanţă insolubilă ……. 7. B.. Are astfel loc fenomenul de ….Ce este dizolvarea? . se simte în întrega cameră. Elevii descoperă titlul noii lecţii prin citirea cuvântului rezultat pe verticală. Captarea atenţiei Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale Elevii realizează două amestecuri apă şi nisip.Introducere 2. 3. Obiective operaţionale Secvenţele activităţii Conţinutul învăţării Strategii didactice Evaluarea 5. crt. Verificarea cunoştinţelor anterioare A.

iar apa a curs în vas.un filtru a unei substanţe solide de lichidul în care este amestecată. Obiective operaţionale Strategii didactice Evaluarea Proiectul pentru Învăţământul Rural . Elevii notează în caiete această metodă de separare a substanţelor din amestecuri. Secvenţele activităţii Conţinutul învăţării O2 O3 Descoperire Explicaţia Problematizare Descoperire O2 O3 O4 Nr. separarea laptelui coagulat de zer. prepararea cafelei la filtru. Se cere elevilor să agite amestecul cu bagheta.un filtrufiltrare. prepararea sucurilor din fructe proaspete.operaţia de separare printr. crt. Se comunică faptul că au realizat o operaţie de separare a unei substanţe solide prin dintr. strecurarea supei. Filtrarea. etc. Se alege soluţia corectă: se aşază în pâlnie hârtia de filtru şi se răstoarnă treptat amestecul într.Introducere şi nisip realizat în momentul de captare a atenţiei. Se observă că în filtru a rămas nisipul. Elevii sunt solicitaţi să identifice situaţii practice în care este folosită această metodă (ex. Se solicită elevilor să precizeze în ce stare de agregare se află componentele amestecului? Se creează o situaţie problemă: “Cum puteţi separa substanţele din acest amestec cu materialele pe care le aveţi la dispoziţie?” Elevii realizează experienţe notează observaţiile în fişa de lucru şi prezintă diferite soluţii.un vas.

Se alege soluţia corectă: se încălzeşte amestecul într. Elevii sunt solicitaţi să identifice situaţii practice în care este folosită această metodă (ex.un lichid a unei substanţe solide (care nu se dizolvă în lichidul respectiv). numite decantoare. etc. Elevii notează în caiet această metodă de separare a substanţelor din amestecuri. se toarnă apa în alt pahar. “Cum puteţi separa sarea din apă?” Eevii propun diferite metode de separare.Introducere Experimentul nr. crt. Se alege soluţia corectă: se lasă amestecul în stare de repaus. separarea aurului şi argintului din minereuri în aparate speciale. Se comunică elevilor faptul că au realizat o operaţie de decantaresepararea unei substanţe solide (care nu se dizolvă) dintr.o lingură de metal cu ajutorul flăcării unei spirtiere până când se evaporă toată apa.un lichid. Elevii sunt solicitaţi să separe cele două substanţe după ce au agitat amestecul cu bagheta. 3 Se realizează un amestec de apă cu sare (soluţie). Secvenţele activităţii Conţinutul învăţării Strategii didactice Descoperire O2 O3 Nr. Decantareaoperaţia de separare dintr. 2 Se foloseşte amestecul pietriş cu apă realizat anterior. Cum puteţi separa cele două substanţe (apa şi pietrişul) având la dispoziţie doar un pahar? Elevii identifică diferite soluţii de rezolvare a problemei. Obiective operaţionale Evaluarea Proiectul pentru Învăţământul Rural . până când pietrişul se depune pe fundul paharului.) O2 O3 Problematizare Descoperire O2 O3 Explicaţia Problematizare Descoperire O4 Problematizare Demonstraţia Experimentul nr.

Elevii notează în caiete metoda de separare a substantelor din amestecuri.). individual). Se notează elevii. fabricarea zahărului în instalaţii speciale. Intensificare Se citeşte lectura “Mineralele” din a retenţiei şi manual. Cristalizareaoperaţia de trecere a unei substanţe din soluţie din stare lichidă în stare solidă (cristale). Se organizează un joc didactic “Cine merge pe drumul cel bun către fântână?” Încheierea activităţii Se apreciază activitatea desfăşurată (colectiv. electrizarea).Introducere Elevii observă cristalele mici de sare care au rămas în lingură. se obţine sarea sub formă de cristale în urma evaporării apei. Elevii sunt solicitaţi să identifice situaţii practice în care este folosită această metodă (ex. prin decantare. asigurarea Se prezintă şi alte metode de transferului separare (magnetizarea. Se precizează soluţia corectă: separarea se realizează în 2 etape (în prima etapă. sare şi apă. în a doua etapă. Explicaţia O4 Problematizare Conversaţia Explicaţia Joc didactic Instructaj verbal Proiect de lecţie Şcoala generală nr. se separă apa cu sare de nisipul care se depune pe fundul vasului. 157 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Tema pentru acasă. Se explică faptul că s-a realizat o operaţie de cristalizare. prin cristalizare. etc. Obţinerea perfomanţei Se cere elevilor să identifice metodele prin care se poate separa un amestec de nisip.

pe baza explicaţiilor primite.Curriculum pentru clasele I-II - Etape Obiective operaţion ale Activităţi de învăţare Strategii şi resurse Evaluare Proiectul pentru Învăţământul Rural . O3: Să numească fenomene ale naturii. O2: Să utilizeze simboluri.Organizarea activităţii: frontal. fructe etc .Introducere Clasa: I Învăţător: Maria Magdalena Bogheanu Disciplina: Cunoaşterea mediului Tema lecţiei: Rămas bun. jocul muzical. jocul didactic. cutia poştaşului. individual. Manolescu Marin. toamnă! Tipul lecţiei: lecţie de consolidare Scopul: dezvoltarea capacităţii de a observa mediul înconjurător dezvoltarea curiozităţii elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare Tema săptămânii „Animalele se pregătesc de iernat” Obiective operaţionale O1: Să recunoască pe baza imaginilor prezentate. pe grupe Bibliografie: 1. plicuri. Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii numesc principalele fenomene ale naturii. . Obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii identifică cel puţin o legătură între anotimpuri şi lumea vie. 2004 2. Strategii didactice: . desene înfăţişând anotimpurile. Universitatea Bucureşti. Obiectivul se consideră realizat dacă cel puţin 17 elevi rezolvă corect toate cerinţele. Curriculum pentru învăţământul primar. fenomene ale naturii caracteristice anotimpului toamna.Material didactic: calendarul naturii. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii recunosc principalele fenomene ale naturii. desene referitoare la fenomenele observate pentru întocmirea calendarului naturii. frunze uscate. semne convenţionale confecţionate de elevi. O4: Să stabilească legături între lumea vie şi anotimpurile anului. conversaţia euristică. jocul de mişcare. Editura Credis. O5: Să manifeste o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător.Metode şi procedee: observaţia.

ceaţă. flori. desene care înfăţişează activitatea oamenilor. plicuri. păsărele) Amenajarea clasei: „Colţul anotimpurilor” Evaluare individuală I: aleg desenul potrivit • • Joc: „Cine sunt” (6') Activitate pe perechi/grupe • O1 Transmiterea/ asimilarea noilor conţinuturi Identificarea acţiunii vântului asupra mediului înconjurător O3: • Discutarea unor aspecte legate de: alte fenomene ale naturii (ploaie. curcubeu etc) importanţa acestor elemente în Experienţă (Cum fac să se mişte o frunză aşezată pe bancă fără să o ating?) Conversaţia euristică. stropi de ploaie. conversaţia Activitate frontală (2') Evaluare frontală I: observă şi descriu starea vremii la momentul respectiv Evaluare frontală I: identifică semnul convenţional corespunzător • Descrierea zilei (se deschid geamurile.Introducere Moment organizatoric Captarea atenţiei O1 Observarea transformărilor din natură Observaţia zilnică Observaţia. problematizare a Evaluare frontală I: dezleagă ghicitoarea I: Selectează obiecte şi simboluri care fac referire la anotimpul toamna Evaluare individuală I: răspund la întrebare Evaluare frontală I: numesc fenomene ale Proiectul pentru Învăţământul Rural . Dintre acestea. observă starea vremii. descriu în cuvinte proprii ce au observat) Completarea calendarului cu semnul convenţional corespunzător zilei Identificarea semnului convenţional potrivit Aşezarea semnului convenţional potrivit cu vremea de afară Caracteristici ale anotimpului studiat • O2 Verificarea însuşirii conţinuturilor anterioare O2 Conversaţia Activitate frontală (2') Calendarul naturii. poartă discuţii între ei. le vor introduce în plicuri şi le vor preda „poştaşului” Dezlegarea unor ghicitori Selectarea unor obiecte şi a unor simboluri care fac referire la anotimpul toamna (frunze. le vor selecta doar pe acelea care înfăţişează anotimpul toamna. cutia poştaşului • O1 O1 Fiecare elev va primi un desen (realizat de un alt coleg) care să înfăţişeze unul din anotimpurile anului. semne convenţionale confecţionate de elevi Joc: „Soseşte poştaşul!” (4') Desene înfăţişând anotimpurile. fructe. ninsoare. nori. elevii se deplasează în dreptul ferestrelor. vor motiva alegerea.

animale om şi anotimpul toamnă Activitate individuală (4') Conversaţia de verificare (4') Joc: „Formulează o întrebare” Activitate frontală (10') naturii I: formulează întrebări şi răspunsuri • - Discutarea unor aspecte legate de: Schimbări în viaţa copiilor (îmbrăcăminte jocuri.5 Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar Proiectul pentru Învăţământul Rural . succesiunea lor. celelalte anotimpuri.) Schimbări în viaţa oamenilor (îmbrăcăminte. prezentarea produsului „Cărticica fructelor şi a legumelor”. anotimpul roadelor. ocupaţii specifice anotimpului) Formularea şi exprimarea propriilor păreri Discutarea unor aspecte legate de: anotimpul care urmează. ploaia udă pământul) O4: Fixareaschimbări în viaţa plantelor Legătura plante.Introducere natură (vântul atrage norii. O5 Feed-back • • I: exprimă păreri personale Conversaţia Activitate frontală (10') Tema pentru acasă - 4.

o reprezintă cunoaşterea mediului. corecte şi coerente. Copilul percepe culoarea. contactul direct cu obiectele dezvoltă şi perfecţionează sensibilitatea tuturor analizatorilor. esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. se conturează interesele şi se extind relaţiile interpersonale care asigură socializarea. copilul primeşte informaţii despre însuşirile obiectelor şi fenomenelor din lumea înconjurătoare. se îmbogăţeşte sfera vieţii psihice a copilului. În procesul cunoaşterii mediului înconjurător se dezvoltă spiritul de observaţie care contribuie la creşterea calităţii percepţiei.5. Participarea activă a copiilor în procesul de cunoaştere asigură dezvoltarea gândirii. a dezvoltării capacităţilor copiilor de a sesiza însuşirile caracteristice.Introducere 4. tactilă. Prin intermediul senzaţiilor. fanteziei şi a jocului.1 Importanţa activităţilor de cunoaştere a mediului în învăţământul preşcolar O componentă importantă a educaţiei copiilor preşcolari. investigare. a formării unei exprimări clare.5 ani se adaptează cu mare uşurinţă mediului grădiniţei. Proiectul pentru Învăţământul Rural .o dezvoltare fizică şi psihică accentuată.l înconjoară îi dezvoltă percepţia care devine un proces orientat cu sarcini şi modalităţi proprii de realizare.5. Curiozitatea vie şi permanentă a copilului îl îndeamnă spre cunoaştere. Vârsta preşcolară este perioada celei mai intense receptivităţi. greutatea lui. În această perioadă se dezvoltă sensibilitatea vizuală.un ritm accelerat şi se instalează unele trăsături de personalitate. Activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător contribuie în mod deosebit la formarea şi îmbogăţirea reprezentărilor despre natură şi societate. Contactul direct cu lumea înconjurătoare constituie sursa cea mai importantă a îmbogăţirii şi activizării vocabularului. curiozitatea. stadiul care se întinde între 3 şi 6/ 7 ani se caracterizează printr. 4. mărimea obiectului. forma. Maxima receptivitate faţă de tot ceea ce.2 Particularităţi psihologice ale preşcolarului Preşcolaritatea. socializarea copilului se realizează într. Preşcolarul de 4. cu un impact deosebit în dezvoltarea lor intelectuală. În această perioadă. auditivă. perioada imaginaţiei. Prin joc. chinestezică. gustativă şi olfactivă.

precizarea obiectivelor. de imagine are un caracter intuitiv. ci mai ales achiziţionarea unor capacităţi şi abilităţi intelectuale care să. Proiectul pentru Învăţământul Rural . sunt stabilite trei obiective cadru. obiectivele de referinţă şi exemple de comportamente de care educatoare trebuie să ţină seama în desfăşurarea activităţilor de cunoaştere a mediului. pe parcursul frecventării grădiniţei. O altă particularitate a memoriei este caracterul intuitiv.5. Nu atât însuşirea unui volum mare de cunoştinţe îl face pe copil apt pentru şcoală. viu colorate. Mijloacele care contribuie la dezvoltarea şi educarea atenţiei preşcolarilor sunt: fixarea sarcinilor. În această perioadă. Preşcolarii pot evoca cu uşurinţă imaginea obiectelor. dacă materialul trezeşte copiilor emoţii şi sentimente. Cunoaşterea acestor particularităţi ale preşcolarilor este primul pas în desfăşurarea unei activităţi de calitate. Memoria preşcolarilor se caracterizează prin mai multe particularităţi. Programa pentru învăţămăntul preşcolar prezintă obiectivele cadru. caldă şi expresivă. se îmbogăţeşte cantitativ şi calitativ. ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar. dacă se face o memorare logică. De aceea în procesul recunoaşterii şi reproducerii. Generalizarea şi abstractizarea sunt încă slab dezvoltate.3 Obiective şi conţinuturi ale activităţilor de Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar Grădiniţa de copii.i înlesnească munca de învăţare. Randamentul memoriei creşte dacă volumul de cunoştinţe nu este prea mare. îndrumarea permanentă şi exprimarea clară. Strâns legat de evoluţia gândirii este limbajul care. La această vârstă. concret. şi anume: • Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător. • Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător. preşcolarii pot confunda cu uşurinţă obiecte asemănătoare. sub influenţa gândirii şi limbajului începe procesul organizării atenţiei voluntare. concret. copiii memorează cu uşurinţă şi rapiditate diferite imagini.Introducere Gândirea preşcolarului fiind legată de prezenţa obiectelor. are scopul de a oferi copiilor de vârstă preşcolară condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină. Astfel. plastic. jucăriilor frumoase. atractive. 4. precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia. cântece. povestiri. poezii dar durata de păstrare a informaţiilor este redusă.

.Introducere • Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului încojurător.să identifice caracteristicile anotimpurilor. Exemple de comportamente: .să descopere elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simţ.să enumere părţi componente ale corpului uman.să efectueze experinţe simple (dizolvare. Obiectiv de referinţă: să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (corpul uman. ardere. separare. Pentru fiecare obiectiv de referinţă. .să descrie caracteristici ale mediului natural şi social. Obiectiv de referinţă: să cunoască elemente ale mediului social şi cultural. programa activităţilor instructiv. animalelor. Exemple de comportamente: . fierbere. fenomene.educative oferă şi exemple de comportamente ce trebuie urmărite la copiii de grădiniţă. . Exemple de comportamente: . a vehiculelor cosmice. Obiectiv de referinţă: să recunoască anumite schimbări şi transformări din mediul înconjurător. plante. solidificare. obiecte). ale animalelor.să recunoască fenomene ale naturii în momentul producerii lor. etc. ale plantelor.să identifice formele de relief. identifice elemente locale specifice (obiective socio. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Exemple de comportamente: . colorare. să le descrie şi să le compare.culturale. .se instrumente diferite. hrănirea unui animal).să denumescă. evaporare. sub influenţa factorilor de mediu. în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. animale. economice.să observe şi să enumere modificări apărute în viaţa omului.să cunoască modul de producere a acestora şi efectele pe care le produc asupra mediului. combinare.) folosindu. .să observe pe o perioadă dată un proces (dezvoltarea unei plante. animalelor şi omului în diferite situaţii. plantelor. . Obiectiv de referinţă: să exploreze şi să descrie verbal/ grafic obiecte.să analizeze/ compare reacţii ale plantelor. procese din mediul înconjurător. religioase. . . plutire. Obiectiv de referinţă: să cunoască existenţa corpurilor cereşti. istorice).

Exemple de comportamente: .să motiveze necesitatea protecţiei mediului de către om. ale educaţiei estetice.să comunice în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor.să respecte reguli de igienă individuală şi colectivă.să înţeleagă efectele secundare. ale educaţiei psiho. ocrotire şi protejare a mediului. alături de adulţi. ale educaţiei afective. . ţinându. Obiectiv de referinţă: să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare.să cunoască existenţa mai multor medii de viată şi factorii care le pot influenţa. .motrice şi fizice. .şi asume responsabilităţi de îngrijire şi ocrotire a mediului.vizualului şi a cărţilor.se Proiectul pentru Învăţământul Rural .să exprime descoperirile şi ideile sale. ale activităţii omului asupra mediului.să respecte regulile de convieţuire socială.să. unelte de curăţare a mediului ambiant. . la acţiuni practice de ingrijire.să participe. Obiectiv de referinţă: să comunice impresii. aplicând cunoştinţele dobândite. . negative. utilizand un limbaj adecvat.să cunoască existenţa unor comportamente excesive care pot afecta sănătatea. sumar corpuri cereşti pe baza criteriilor perceptive. . . Exemple de comportamente: . Exemple de comportamente: . se acordă o mare importanţă stabilirii şi selecţiei conţinuturilor activităţilor de cunoaşterea mediului.să cunoască regulile de protecţie a naturii şi să anticipeze pericolele încălcării lor. idei pe baza observărilor efectuate. ale educaţiei pentru societate. De aceea. pe baza datelor oferite de diverse materiale din sfera audio. Obiectivele de referinţă care sunt urmărite în activităţile de cunoaşterea mediului vizează obiective ale educaţiei cognitive şi de limbaj.Introducere Exemple de comportamente: . Obiectiv de referinţă: să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătaţii şi protecţiei omului şi naturii. . .să denumească/ descrie.să utilizeze în acţiuni simple.

4. anotimp. comportamente pozitive individuale şi relaţii de grup în familie. 5. Universul • Pământul. • Cosmosul. • Manifestări afective. animale. obiective socio. 2. comportamnte morale. etc. aşezare geografică. • Îmbrăcăminte. istorice.culturale. fenomene (după criterii date. • Elemente locale specifice (de relief. în grădiniţă. 3. de igienă personală şi colectivă. Localitatea natală şi ţara • Denumire. pământul. • Condiţii de dezvoltare a plantelor şi animalelor: îngrijire. • Sentimente. de plante. protecţia vieţii şi sănătăţii. protecţia mediului ecologic. • Adresa: topografia locului (recunoaşterea împrejurimilor). planeta oamenilor. Natura (plante. • Activităţi specifice copilului în familie. Drepturile copilului Proiectul pentru Învăţământul Rural . • Sentimente şi comportamente pozitive de ocrotire a vieţii pe pământ. lună. 6. • Clasificare. economice. încălţăminte. religioase. • Elemente primare în natură: apa. asemănări. • Condiţiile de viaţă. deosebiri). folosire. aerul. în societate. animale. fenomene ale naturii) • Înfăţişare (caracteristici. plante. • Sentimente. focul. în şcoală. etnice). de fenomene ale naturii.Introducere seama de particularităţile de vârstă. în şcoală. stele). • Comportamente şi sentimente de apartenenţă făţă de acestea. asemănări. • Comportamente civilizate. Familia. în grădiniţă. • Activitatea omului în familie. foloase şi pagube. la locul de muncă. de dezvoltarea psiho. pozitive fată de oameni.). Omul • Înfăţişare (caracteristici. Conţinutul activităţilor de cunoaşterea mediului 1. de animale. folosire. comportamente pozitive individuale şi de grup faţă de natură.fizică a copiilor preşcolari. deosebiri). grădiniţa şi şcoala • Denumire. corpuri cereşti (soare. de exemplu: după mediul geografic. semnificaţia acestor activităţi.

peste tot. pot fi realizate observaţii directe pentru a cunoaşte o lume extraordinară. toleranţei şi păcii. deal. • Determinarea greutăţii obiectelor prin cântărirea lor.Introducere • Dreptul de a fi protejat şi de a avea o familie. limonadă. • Mişcarea aerului în natură. educaţie şi instrucţie. în oraşe sau sate.5. 7. chimice pentru a avea revelaţia bucuriei de a descoperi prin efort propriu unele secrete ale naturii. la asistenţă medicală. evenimente. • Dizolvarea unor substanţe în lichide (zahăr. măsurarea dimensiunii. copiii află date despre condiţiile de mediu (mai ales din zona geografică a localităţii) şi despre influenţa lor asupra vieţii plantelor şi animalelor. Nu trebuie să mergem prea departe. magnetizarea metalelor). etc. la practicarea propriei religii şi limbi. • Transfomarea culorii unor lichide în amestec cu diferite substanţe (infuzie de ceai. Indiferent de zona în care locuim. • Perceperea timpului şi a succesiunii diferitelor acţiuni. de ecosistemele predominante în jurul localităţii şi de tipul acesteia. realizează experienţe fizice. • Dreptul copilului aparţinând grupului minoritar sau populaţiei indigene la propria cultură. • Dreptul de a creşte în siguranţă. pot fi studiate şi descoperi condiţiile de viaţă de care au nevoie acestea pentru a trăi. la câmpie. capacităţii/ volumului unor obiecte. la îngrijire. Elemente de fizică şi chimie • Plutirea şi scufundarea unor obiecte. în imediata noastră Proiectul pentru Învăţământul Rural . • Atracţia unor obiecte (ex. încă necunoscut copiilor. • Intuirea. • Transformarea alimentelor în procesul pregătirii hranei. 4. Un întreg univers. corpuri. • Dreptul de a se forma în spiritul înţelegerii. li se formează şi li se dezvoltă o atitudine corectă faţă de mediu. În proiectarea activităţilor se va ţine seama de nivelul grupei. • Dreptul la o viaţă socială decentă.). de a fi respectat pentru gândurile şi ideile sale.4 Proiectarea activităţilor de cunoaşterea mediului Prin activităţile de cunoaşterea mediului bine planificate. populată de plante şi tot felul de vieţuitoare. identifică fenomenele naturii. se află la doi paşi. sare). sunt călăuziţi prin cosmos. munte sau la malul mării.

Ridichea. Programa activităţilor instructiv. copiii capătă cunoştinţe depre munca oamenilor din Proiectul pentru Învăţământul Rural . fructe: mere. în grădina casei. a obiectelor de veselă).i. Contactul cu obiectele şi fenomenele înconjurătoare crează ocazii favorabile pentru apariţia dorinţei copiilor de a cunoaşte. în parc. conţinuturile sunt stabilite diferenţiat pentru fiecare grupa de vârstă.Introducere apropiere: în propria cameră. “La ce foloseşte” (recunoaşterea mobilierului. Lecturi după imagini: “Jocul copiilor iarna”. pe stradă. lucruri. “Mănuşa”. Vulpea. copilul trebuie să. Discuţii libere: “Ce ştim despre …”. cireşe. Referitor la om. laleaua. acasă şi la serviciu. flori: ghocelul. “Povestea lui Moş Crăciun”. Băiatul şi fetiţa. căpşuni. margareta. “Iarna în pădure” de E.educative din grădiniţa de copii stabileşte doar o singură activitate obligatorie de cunoaşterea mediului pe săptămână. Jianu. stimulează curiozitatea şi interesul. fenomene ale naturii. Salata. pere. el învaţă să denumească corect legume ca: ridichea.şi însuşească denumirea corectă a acestora precum şi principalele acţiuni din activitatea îndeplinită de ei. “Legumele şi sănătatea”. plante. cu ajutorul experienţei senzoriale. La grupa mijlocie. castravetele. preşcolarul mic îl percepe ca înfăţişare. ocupaţii şi meserii apropiate de activitatea lor şi a adulţilor din familie şi grădiniţă. Prezentându. Lecturi ale educatoarei: “Coada veveriţei” de E: Jianu. Crizantema. Strugurele. etc. Să ne îmbrăcăm corect”. usturoiul. etc. Căţelul. La această grupă. etc. de părinţi de şi personalul din grădiniţă. Dintre temele propuse pentru grupa mică menţionăm: Observări: Mărul. Treptat se perfecţionează activitatea de percepere a realităţii şi formarea spiritului de observaţie. se lărgeşte atât prin introducerea unor amănunte legate de activitatea părinţilor. “Spune ce face copilul”. crizantema. la fiecare grupă. ceapa. etc. “Să îngrijim plantele”. cercul de cunoştinţe dobândite la grupa anterioară. La grupa mică copiii sunt familiarizaţi doar cu fiinţe. cât şi în legătură cu activitatea adulţilor din grădiniţă şi din afara grădiniţei. Pisica. cunoaşte activitatea părinţilor sau a celor apropiaţi lui. “Fructele şi vitaminele”. roşia. în pădure. Ghiocelul. Laleaua. salata. Astfel. obiecte uzuale ale lumii materiale. Ursul. ardeiul. în jurul grădiniţei. constituie un proces activ care implică o intensă activitate psihică a copilului.se cu precădere animale. Dacă temele mari planificate sunt cam aceleaşi pentru toate grupele din grădiniţă. Familiarizarea preşcolarului mic cu mediul şi viaţa din jur.

Exemplu: Lecturi după imagini: “A sosit toamna” (iarna. vara). modul de viaţă). Cunoştinţele despre animale şi plante nu se limitează doar la recunoaşterea şi denumirea corectă a acestora ci şi la sesizarea a 2. după anotimp). mijloace de transport. “Ce mi-a povestit un greier mic” de M. fenomene ale naturii. semănat. lucruri. la adăpost sau locul unde cresc sau vieţuiesc. hrana lor. Din punct de vedere al conţinutului activităţilor de cunoaşterea mediului înconjurător. Exemplu: Lectură după imagini: “Copiii îngrijesc plantele”. ocupaţii şi meserii. perceperea trecerii timpului şi precizarea reprezentărilor de Proiectul pentru Învăţământul Rural . Copiii încep să se familiarizeze cu unele obiecte şi unelte folosite de adulţi în timpul muncii. păsări. pe ogor. despre unele aspecte ale muncii agricole (arat. să exemplifice.înţelegere se modifică treptat în favoarea celei din urmă. a activităţilor ale adulţilor şi copiilor în diferite anotimpuri. “Ce se potriveşte?” (anotimpuri). la îngrijirea lor. să clasifice după anumite criterii. Cunoştinţele despre anotimpuri se îmbogăţesc prin cunoaşterea fenomenelor caracteristice fiecărui anotimp. secerat. “Munca oamenilor în grădină” (livadă. şi se îmbogăţesc cu noţiuni referitoare la înfăţişare. “La fermă”. Jocuri didactice: “Cine a venit?” (animale. Pop.). etc. primăvara. etc.Introducere magazinele apropiate. Jocuri didactice: “Ştii când?” (clasificări de activităţi după anotimp). etc. s. Povestiri: “Povestea castanelor”. Raportul cunoaştere. “Să facem bugheţele de flori” (clasificarea florilor după culoare. “În pădure”. diferenţierea acestora. etc. O dată cu îmbogăţirea experienţei senzoriale se crează la preşcolari premisele dezvoltării gândirii abstracte precum şi a diverselor operaţii ale acesteia. În percepţia copiilor intervin o serie de progrese vizibile care fac posibilă trecerea de la diferenţierea însuşirilor contrastante la sesizarea unor deosebiri mai fine. la hrana specifică. etc. copiilor grupei mijlocii li se îmbogăţesc noţiunile despre fiinţe.au introdus noţiuni referitoare la orientarea în timp (cunoaşterea şi înţelegerea succesiunii diferitelor momente ale zilei.3 carateristici. Ca o noutate pentru această grupă. măsuri de adaptare la schimbările din natură. etc. necesitatea folosirii unor instrumente sau a unor norme de comportare. de pe şantierul de construcţie. cât şi cu unele mijloace de transport. plantat). să exprime şi să explice cu cuvinte proprii însuşirile obiectului sau ale fiinţei observate. părţi componente. copilul fiind capabil la sfârşitul grupei mijlocii să precizeze.

azi. Exemple de activităţi desfăşurate la grupa mare şi conţinuturile specifice cunoaşterii mediului înconjurător.sălbatice: “Animale sălbatice din ţara noastră”. “Plante medicinale”. La grupa mare. Se îmbogăţesc şi se sistematizează cunoştinţele copiilor referitoare la fiinţe. etc. Începând cu vârsta de 5 ani este deja consolidată coordonarea între mişcările mâinii şi ale ochiului în procesul de explorare şi cunoaştere a obiectului cercetat. “Grădina zoologică”. 2.mâine. prietena noastră”. ocupaţii şi meserii. “Înmugurirea şi înflorirea”. capătă un rol tot mai important. “Germinaţia plantelor”. conştientizează necesitatea de a respecta igiena personală în toate împrejurările de viaţă şi cunosc efectele negative rezultate din încălcarea acestor norme. “Animalele din curtea bunicului”. “Legume de toamnă”.). obiecte dintr. Plante . pot efectua singuri experienţe simple (Apa şi transformările ei”. învăţarea denumirii zilelor săptămânii. mijloace de locomoţie. lucruri. de a relata. Omul . dobândesc capacitatea de a descrie fenomenele observate.cultivate: “Pomii fructiferi”. În procesul de formare a noţiunilor despre om. Noţiuni de fiinţe: 3. trecut.Introducere prezent. “Încolţirea”. se aprofundează şi mai mult cunoştinţele dobândite în grupele anterioare. “De câte feluri sunt oamenii”. . Animale . 3. Copiii încep să facă diferenţieri din ce în ce mai nuanţate între obiecte şi însuşirile acestora. alimentare. “Curiozităţi din lumea animalelor”. “Ce simţim. “Cine nu aparţine grupului”. obiecte de toaletă.o locuinţă.înfăţişare: “Ce ştim despre corpul nostru”. Începând cu această vârstă aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite. fenomene ale naturii.necultivate: “Pădurea. în succesiunea lor). Analiza şi sinteza sunt mai profunde şi realizate la un nivel superior celui atins în perioada anterioară.ieri. “Animalele domestice şi puii lor”. Proiectul pentru Învăţământul Rural . hrană. “Spicul de grâu”. Rezolvarea fişelor de muncă independentă devine tot mai eficientă pentru evaluarea cunoştinţelor copiilor.domestice: “Ferma de animale. viitor. “Plutirea obiectelor”. etc. . copiii grupelor mari îşi formează deprinderi igienice corporale. îmbrăcăminte. cum simţim”.

“Ocrotirea vieţii pe pământ”.Metode orientative de lucru cu preşcolarii. “Plutirea şi scufundarea”. Fenomene ale naturii: “Ce ne povesteşte vântul”. “Din activitatea poliţistului” (doctorului.relaţia cu lumea înconjurătoare: “Aspecte din viaţa de familie”. Noţiuni de fizică şi chimie/ experimente: “Apă. “Cu păpusa la doctor”.Introducere . etc. “Când se întâmplă”. . Conţinutul activităţilor cuprinse în planificarea instructiveducativă. Pământul şi alte corpuri cereşti: “Planeta pe care locuim”. “Apa şi transformările ei”. “În împărăţia apelor”. Medii de viaţă: “O plimbare la pădure”.cunoştinţe şi deprinderi igienice: “Curat şi sănătos”. “Vehicule cosmice”. . “Ziua celor dragi”. focelemente ale vieţii”. “De ce se schimbă vremea”. a completa progresiv tema. “Bruma”. “O călătorie cosmică”.activităţi specifice: “Ce meserii cunoaştem?”.). Planificarea anuală orientativă cuprinzând domeniile specifice de cunoaştere (Elena Rafailă şi colaboratorii. trebuie astfel conceput încât să nu fie o repetare monotonă a sarcinilor. “Dizolvarea”. Bucureşti. “Ploaia”. “Amestecarea şi separarea”. Anotimpurile: “Viaţa în cele patru anotimpuri”. “Roata timpului”. “Poleiul”. A proceda în acest fel însemnă a îmbunătăţii elementele învăţate anterior. “Curcubeul”. pe de o parte şi pe de altă parte. ducând la o înţelegere mai largă şi la transferul învăţării. aer. “Micii chimişti”. Editura All Pedagogic. 1999) Proiectul pentru Învăţământul Rural . “Cu ce călătorim”. “La bucătărie”. “Focul şi efectele lui”. tâmplarului.

Introducere Proiectul pentru Învăţământul Rural .

Legume. grădiniţă . grădiniţă Încăperile grădiniţei Familie. grădiniţă Familia mea Familie. . Localitatea natală Cu ce putem călători Proiectul pentru Învăţământul Rural .De acasă la grădiniţă Natura .Introducere GRUPA MICĂ SEMES TRUL TEMA (săptămâna) SUBTEMA I. Natura II. Cum mă îngrijesc? .Animale sălbatice.Animale domestice 2. Natura Flori pentru mama 2. grădiniţă Familiarizarea cu personalul grădiniţei Natura Fructe de toamnă Natura Legume de toamnă Natura Flori Omul Înfăţişarea omului Omul Obiecte de toaletă şi uz personal Natura Animale domestice (pisica) Natura Animale sălbatice (ursul) Natura Caracteristicile iernii (început de iarnă) Localitatea natală Obiceiuri şi tradiţii de iarnă (vie Moş Crăciun) EVALUAREA SEMESTRIALĂ FINALĂ 1.viaţa în timpul iernii Natura Fenomene specifice Natura Jocurile copiilor iarna Natura Pădurea şi animalele în timpul iernii Omul Munca în familie (activitatea omului) Familie. flori . Evaluare iniţială Familie. fructe.Cum arăt? (Înfăţişarea). Familie. Cartierul în care locuiesc Natura Munci de primăvară (pe câmp) Natura Munci de primăvară (în grădină) Localitatea natală Mijloace de locomoţie şi transport (pe uscat) Localitatea natală Mijloace de locomoţie şi transport (pe apă) Natura Aspecte de vară (început de vară) Natura Fructe de vară (cireşe) Drepturile copilului Copilărie fericită (1 iunie) EVALUARE SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. Omul 3. grădiniţă E ziua mamei Natura Flori de primăvară Natura Aspecte de primăvară Localitatea natală Oraşul nostru.

Introducere 3. Omul Oraşul nostru în acest anotimp Localitatea natală Natura Munca oamenilor Proiectul pentru Învăţământul Rural .

Introducere Proiectul pentru Învăţământul Rural .

Familie. Şcoala din apropierea grădiniţei şcoala Natura Flori Natura Legume specifice anotimpului Natura Fructe Drepturile copilului Viaţa copiilor din ţara noastră EVALUAREA SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. şcoală meserii. Omul Cine sunt? Cum mă îmbrac? (Despre sănătatea omului) Omul Despre prieteni Omul Meseriile omului Omul Accidente şi viaţa Familie. ţara Oraşul meu primăvara Localitatea natală Ţara mea Universul Pământul (Obiceiuri de Paşti) Localitatea natală. ţara Pământ. Grădiniţă. mijloace de transport) Universul Proiectul pentru Învăţământul Rural . ţară. Călătorie în jurul pământului (despre oraş. Localitatea natală. casa noastră dragă Fructe de toamnă Legume de toamnă Flori de toamnă Animale domestice Animale sălbatice Pădurea în acest anotimp Înfăţişarea omului Alimentele şi sănătatea Îmbrăcămintea şi încălţămintea Fenomene ale naturii Obiceiuri şi tradiţii de iarnă EVALUARE SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. grădiniţă Comportarea şi activitatea în familie Omul E ziua mamei Natura Flori de primăvară pentru mama (ghiocelul şi vioreaua) Localitatea natală. flori 2. TEMA (săptămâna) Evaluare iniţială Familie. grădiniţă. Natura Masa cu legume. prevenirea accidentelor) 2. Activitatea în familie şi societate (comportare. grădiniţă Natura Natura Natura Natura Natura Natura Omul Omul Omul Natura Localitatea natală SUBTEMA II. domestice.mod de viaţă în anotimpul rece) 3. fructe. grădiniţă. Natura Cartea cu animale (sălbatice.Introducere GRUPA MARE SEMES TRUL I. ţara Mijloace de locomoţie şi transport Familie.

educarea dragostei faţă de natură. ghiocei. pe baza explicaţiilor educatoarei. Natura Când se întâmplă? (Anotimpuri. plante. lădiţe cu pământ. tactilă. O3: Să explice rolul fiecărei părţi componente. a dorinţei de a îngriji florile. problematizarea. conversaţia. asemănări/ deosebiri. a spiritului de observaţie. flori) Proiect de lecţie Grupa mare Disciplina: Cunoaşterea mediului Tema lecţiei: “Ghiocelul şi vioreaua” Tipul lecţiei: observare Obiective generale: • • • • • însuşirea unor cunoştinţe ştiinţifice elementare despre plante de primăvară (ghiocel şi viorea). îmbogăţirea vocabularului cu o serie de cuvinte noi: bulb. importanţă. stabilind caracteristicile fiecărei plante. Mijloace de învăţământ: material distributiv: ghiocei şi viorele (plante întregi) pentru fiecare copil. abstractizarea. olfactivă). demonstraţia. tulpină subpământeană. tulpină aeriană. Obiective operaţionale Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili să: O1: Să recunoască ghiocelul şi vioreaua. O2: Să indice părţile componente ale celor două plante pe baza materialului natural şi a planşelor.alcătuire externă. viorele. alte flori de primăvară. O4: Să identifice asemănări şi deosebiri între ghicel şi viorea în urma observării prin comparaţie acelor două plante. de a le folosi pentru înfrumuseţarea mediului ambiant.legume. generalizarea). fructe. pe baza materialului pus la dispoziţie. sinteza. comparaţia.Introducere 3. Strategii didactice: Metode şi procedee: observaţia. material demonstrativ: planşe. casetă muzicală. explicaţia. a atenţiei voluntare şi a unui limbaj adecvat. dezvoltarea operaţiilor gândirii (analiza. dezvoltarea acuităţii senzoriale (vizuală. Proiectul pentru Învăţământul Rural .

este subţire şi de culoare verde la ambele plante. 1. conversaţia. referitoare la frumuseţea. material natural.. audiţia..în el se află substanţe hrănitoare.grupa pregătitoare. Evaluare frontală O1 O2 Metode: observarea. Dintre acestea se remarcă ghiocelul şi vioreaua. demonstraţia. problematizarea. Mijloace: planşe. -susţin planta şi absorb apa cu sărurile minerale din pământ.Cunoaşterea mediului. R. instructajul verbal.Introducere Bibliografie: 1.A. alcătuit din frunze care se acoperă unele pe altele. Doina Gheorghe. Bucureşti. 1998 2. Rădăcina – la ambele plante : -firişoare subţiri. -prin tulpină apa şi substanţele Metode: observarea. conversaţia. Se realizează prin audierea unei casete audio de conţine o “ceartă” între flori de primăvară. ghidul educatoarei. pregătirea materialelor necesare. Strategii şi resurse Metode: conversaţia. 4. prin comparaţie. casetofon. material natural Metode: conversaţia. Mijloace: casetă audio. Etape Moment organizatoric Obie ctive Activităţi de învăţare Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii: aerisirea sălii de grupă. Tulpina subpământeană În pământ plantele au o tulpină subpământeană: -bulb asemănător cepei. apoi se va trece la observarea părţilor componente ale celor două plante. 3. explicaţia. problematizarea. Editura Didactică şi pedagogică. albicioase care cresc în pământ. Maria Comănescu. Mica enciclopedie pentru prichindei. viorele) şi planşe. Evaluare frontală Anunţarea temei şi a obiectivelor Dirijarea învăţării Se va intui materialul. Se anunţă tema şi obiectivele activităţii pe înţelesul copiilor: observarea unor plante care înfloresc primăvara (ghiocelul şi vioreaua). Tulpina aeriană -porneşte din bulb. parfumul şi culoarea acestora. -bulbul este numit “cămara plantei”. Mijloace: material natural (ghiocei. Evaluare Captarea atenţiei Metode: conversaţia. ghioocei şi viorele. Editura RAO. Evaluare Proiectul pentru Învăţământul Rural .

explicaţia. Importanţa şi modul de îngrijire al celor două plante. Mijloace: material natural (ghiocei. lungi şi ascuţite la vârf. Mijloace: material natural (ghiocei. demonstraţia. Floarea -ghiocelul are o singură floare. explicaţia.Introducere hrănitoare sunt transportate către frunze. -la ghiocel. Sinteza parţială este realizată de copii pe baza celor învăţate despre floare. Metode: exerciţiul. 4. Evaluare frontală O4 Evaluare Frontală Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed. cu vârful ascuţit. 5. iar pentru a creşte au nevoie de lumină. Sinteza finală. conversaţia. Înmulţirea plantelor . viorele) şi planşe. în vârful tulpinii. Are caracter aplicativ: copiii vor Metode: observarea. din interior apare o codită spre vârful căreia apar florile. -miros specific. 6. frontală O3 Metode: observarea. explicaţia. de primăvară.aici se pregăteşte hrana necesară plantei. -miros specific.backului Evaluarea Proiectul pentru Învăţământul Rural . în vârful tulpinii aeriene se găseşte o frunză mică. Individuală demonstraţia. 7. Frunzele -două frunze de culoare verde. Mediul de viaţă -cresc îndeosebi în pădure. problematizarea. substanţe hrănitoare. căldură şi apă. conversaţia. Copiii vor recapitula cele învăţate despre rădăcină şi cele două tipuri de tulpină. explicaţia. Este realizată de copii pe baza materialului ilustrativ. viorele) şi planşe. formată din petale albe moi şi catifelate. -înfloresc primăvara devreme (plante de primăvară).se realizează prin bulb. viorele) şi planşe. problematizarea. dar şi în grădini de flori. O2 8. Sinteza parţială. conversaţia. -are forma de clopoţel. Mijloace: material natural (ghiocei. Mijloace: piese tip puzzle. -frunza este “bucătăria plantei”. -la viorea tulpina aeriană este învelită până la jumătate de două frunze lungi care se deschid. demonstraţia. ce protejează floarea. -vioreaua are mai multe floricele mici formate din petale de culoare albastră.

Proiectul pentru Învăţământul Rural . Aprecieri referitoare la modul de desfăşurare a activităţii.educativ la un anumit obiect din planul de învăţământ. Testul de autoevaluare nr. motivând alegerea diferitelor părţi. componentă a sistemului ştiinţelor pedagogice. care are ca obiect studierea organizării procesului de învăţământ. Vezi paginile corespunzătoare. 2 Cursul conţine exemple de planificări anuale. 2. Consultă paginile corespunzătoare. Copiii vor răsădi plantele cu rădăcină în lădiţe şi le vor îngriji. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr. Metodica este o disciplină ştiinţifică. 1 1.ca proces instructiv.Introducere O4 Încheierea activităţii reconstitui cele două plante din materialul primit. aşezarea şi succesiunea acestora.

50p.1p.alegeţi tema specifică domniului preferat (învăţământ preşcolar sau primar). Sugestii: . stabilirea corectă a obiectivelor operaţionale.8. Lucrarea de verificare 4 1.0. .Introducere 4. abordări personale. Criterii de evaluare şi notare 4p 5p Se acordă un punct din oficiu.1p.abordaţi forma de proiect care vă este accesibilă. - Proiectul pentru Învăţământul Rural .50p. Proiectaţi o unitate de învăţare la disciplina Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii (învăţământ primar) Sau Elaboraţi o planificare semestrială şi săptămânală (învăţământ preşcolar) 4p Proiectaţi o activitate/ lecţie de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii. structura lecţiei.2. 5p Se acordă un punct din oficiu. alegerea metodelor de predare şi a unităţii de învăţare. urmaţi paşii necesari pentru proiectarea unei activităţi/ lecţii.

Elena. Manualul învăţătorului. R. Bucureşti. Ghidul învăţătorului. Bucureşti. 2. Comănescu. 2001.Introducere BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 1.a şi a IV-a. Consiliul Naţional pentru Curriculum. 7. Editura Didactică şi Pedagogică. Pavelea. Bucureşti.Ştiinţe.. Gheorge. Editura Didactică şi Pedagogică. Centru Naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitarGhidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilorcurriculum pentru clasele I şi a II-a. 3. clasa a IV-a. clasa a II-a. Constanţa. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 4. Proiectul pentru Învăţământul Rural .. R.Ştiinţe. 1996. Editura “Gheorghe Alexandru”. Craiova. Daniel. Rafailă şi colaboratorii. Ovidiu Crocnan. 2003. Editura Didactică şi Pedagogică.Ştiinţe. Manualul învăţătorului. 6.Modele orientative de lucru cu preşcolarii. R. Elena. 5. Tudor şi colaboratoriiTehnologia didactică şi a tipurilor de lecţie în învăţământul preuniversitar. 2002. Daniel.Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de ştiinţe ale naturii la clasele a III. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 1999. Bucureşti. 2005..A. Ovidiu Crocnan. Bucureşti. Androne. Alexandru. Huţanu. Bucureşti. Daniel. A. 2001. Editura All Pedagogic. Maria. Elena. Huţanu. A. clasa a III-a.

Corega. clasa a III. C. Huţanu ElenaManualul învăţătorului. Editura Teora. Talpalaru Seryl. pag.Chimie. Haralamb Dorel. manual pentru clasa a VII. 5. pag. 1999. Fătu Sanda. Stroe Constantin. Crocnan Daniel Ovidiu. Crocnan Daniel Ovidiu. Haralamb Dorel.25. Bucureşti. Huţanu ElenaManualul învăţătorului. Stroe Felicia. 2000. 7. manual pentru clasa a VIIIa. 22. Turcitu Doina.46.Fizică. A. Editura Didactică şi Pedagogică. 2.a. Proiectul pentru Învăţământul Rural .a. 2000. 6. Pop Viorica. Corega. Talpalaru Seryl. 20. pag.47.Fizică.27. 2001.a.. 4.Introducere BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: 1.. 3.Fizică manual pentru clasa a VIII a. C. R. clasa a IV. Editura Corint. 1998. Editura Radical. 4759. 3. manual pentru clasa a VIa. pag. Editura Teora..

pag. Popescu Maria. 1982. cadre didactice şi părinţi.. 2003. 11. Copil V.. Manual pentru clasa a V-a. Fiziologia plantelor12. R. Bucureşti. 1983. Bucureşti. Editura Rao. Todor V. Bucureşti. auxiliar pentru elevi. Activităţi practice de biologie pentru gimnaziu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 13.Ştiinţe clasa a IVa. Editura Sigma. Maria Magdalena. Filoti Carmen.a evaluare. 12. Bucureşti. pag. Editura Didactică şi Pedagogică. pentru tineri LaroussePlante şi animale. 1985. 2002. 1996. 8. 1997. Proiectul pentru Învăţământul Rural .. Eitura Humanitas Educational. 2002. Pacearcă Ştefan..78. Grinţescu I. 9. Boldor O. predării biologiei la clasele V.32. pag. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Euristică.28. 15.29. Constantinescu Rodica. 2002. Trifu M. 7. Biologie. şi colaboratorii. 14.A.. Grosu M. Pârâială Viorica.Ştiinţe ale naturii. Editura Metodica Didactică şi Pedagogică. Ilarion Niculina.Luiza. colaboratorii. R.. Editura Cartea Universală. Botanică.Ştiinţe ale naturii clasa a IV.. Bogheanu experimente. autoevaluare. Lucrări şi practice. Pârâială Dumitru.VIII.Introducere Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. Bucureşti. Iaşi. Gheţe M. 10. Enciclopedia 8.. Raianu O. A.

Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ţibea. 19. 2005. 21. Cristescu D.Natură şi animale. Enciclopedia Rao. 2004. manual pentru clasa a IX-a. Enciclopedia pentru tineri LaroussePlante şi animale. Editura Didactică şi Pedagogică. 1988. A. 1996. 22.Ştiinţa în viaţa cotidiană. Grupul Editorial Rao. 2005.Biologia animală şi vegetală.Atlas şcolar de biologie (Regnul Protista. Bucureşti. Bucureşti. Editura Rao. ghid metodologic. 27. Întrebări şi răspunsuri.. Bucureşti. 2000. 24. Vodă Claudiu.. Editura Didactică şi Pedagogică.Aceste uimitoare plante şi animale. Editura Ion Creangă. 26. Bucureşti. Întrebări şi răspunsuri.Introducere 16. colaboratoriiBiologie.A. Ţibea. Bios. 25. Florica. Ariniş Ioana. Opriş Tudor. Editura Aramis. Editura Didactică şi Pedagogică. 2006. Atlas botanic. zece ani. Piteşti. Grupul Editorial Rao. 17. 20. Bucureşti. Florica. Enciclopedia Rao. 2001.Atlas şcolar de biologieAnatomia omului. 23. Bucureşti. 2004. R. Editura All.Cercetător la …. Editura paralela 45. Ariniş Ioana. Regnul Animal). R.. 18. *** Arborele lumii. Opriş T.

2005. 1996. clasa a II-a.Introducere 28.A. Editura Didactică şi Pedagogică. Ovidiu CrocnanŞtiinţe. Comănescu. Ghidul învăţătorului. Gheorge. Bucureşti. ConstanţaŞtiinţe. 2003. Bucureşti. Consiliul Naţional pentru CurriculumGhid metodologic de aplicare a programei şcolare de ştiinţe ale naturii la clasele a III. Daniel. A. Centru Naţional de formare a personalului din învăţământul institutorilor/ preuniversitarînvăţătorilorGhidul curriculum programului de informare/ formare a pentru clasele I şi a II-a. Androne. 30. clasa a IV-a. clasa a Editura III-a. R. 2004.. Elena. Daniel. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Alexandru. 31. Ovidiu CrocnanŞtiinţe. 2001. “Gheorghe Alexandru”. Elena. 29. Craiova. Bucureşti. 2001.. Manualul Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pavelea. Daniel. 34. R. Manualul şi învăţătorului. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. *** MEC. Maria. Huţanu. Bucureşti.Programul Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească”. Tudor şi colaboratoriiTehnologia în Editura didactică şi a tipurilor de lecţie învăţământul preuniversitar. Didactică Pedagogică. 33. Ghid pentru cadre didactice (suport informativ).a şi a IV-a. 32. Huţanu.

1999.Modele orientative de lucru cu preşcolarii. Editura All Pedagogic. A. 2002.Introducere învăţătorului. Bucureşti. Rafailă şi colaboratorii. Bucureşti. Elena. Editura Didactică şi Pedagogică. Proiectul pentru Învăţământul Rural .. R. 35.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->