Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare nr.

SISTEME CU 1 GLD
(un grad de libertate dinamică)

Pentru următoarele structuri (grinda dreaptă, grinda cu zăbrele şi cadru static


nedeteminat) se cere să se soluţioneze:
a.) determinarea caracteristicilor dinamice:
 perioada proprie de vibraţie, T (sec.);
 pulsaţia proprie de vibraţie, ω (rad s-1);
 frecvenţa proprie de vibraţie, f (Hz);
b.) aflarea răspunsului în deplasări (max/min);
c.) trasarea diagramelor de eforturi (M,V,N) – (răspunsul în eforturi max/min).

Lucrare nr. 2

SISTEME CU 2 GLD
(două grade de libertate dinamică)

Pentru următoarele structuri (grinda dreaptă, grinda cu zăbrele şi cadru static


nedeteminat) se cere să se soluţioneze:
a.) determinarea modurilor proprii de vibraţie:
 pulsaţiile proprii de vibraţie (matrice spectrală [ Ω ]);
 formele proprii de vibraţie (matricea modală);
b.) aflarea răspunsului max/min în eforturi (trasarea diagramelor de eforturi).