Sunteți pe pagina 1din 16

Sovata

Sovata este o staţiune


balneoclimaterică de renume
european situată la poalele munţilor
Gurghiu, judeţul Mureş, România.
Orașul Sovata se află pe cursul
superior al râului Târnava Mică, în
Depresiunea Praid-Sovata, la poalele
dinspre sud-vest ale Munților
Gurghiu, la o altitudine de 475-530 m.
Se află la o distanţă de 60 km de
municipiul Târgu Mureș. Se poate ajunge cu mașina pe DN13A Bălăușeri-
Sovata iar cu trenul prin linia de cale ferată 307 Blaj-Târnăveni-Praid. Se
învecinează la est cu dealul Stejaru (649 metri), la nord cu dealul Cireșelu
(912 metri), la nord-est cu dealul Becheci (1080 m), la nord-est cu Masivul
Gurghiu, vârful Saca de 1777 metri. Coordonate geografice: 46°35′46″
latitudine nordică şi 25°4′28″ longitudine estică.

Scurt istoric
Sovata (Zowatha) a fost
atestată documentar din anul
1578. Lacurile curative din
Sovata au fost pomenite
prima dată în anul 1769 de
Istvan Halmagyi. Prima
descriere ştiinţfică a
lacurilor apare în cartea
inginerului de mine Iohan
Fichtel, carte care a apărut
în anul 1780 la Sibiu. Sovata
a fost atestată oficial ca staţiune balneară în 1884.

Faima acestui oraş se datorează îndeosebi lacului helioterm Ursu. Efectul


heliotermic apare numai în cazul în care suprafaţa unui lac sarat este
străbătută de un pârâu au apă dulce, adică există un strat de suprafaţă cu apă
dulce. Acest strat, care are o grosime de câţiva centimetri produce un efect
de seră în urma căruia apa sărată din adâncime de până la 2-3 m se poate
încălzi la 70 grade Celsius. Acest efect heliotermic al lacului Ursu este unic
în Europa. Sandor Kalecsinszki a explicat şi descris fenomenul de
heliotermie în urma experimentelor făcute în Sovata între anii 1898-1901.

Lacul Ursu s-a format într-un munte de sare, în urma astupării unui ponor
(gaură prin care un pârâu intră sub pământ, devenind pârâu subteran). S-a
format în data de 27 mai 1875, ora 11. Datorită localnicilor Jozsef Veress şi
Lajos Ilyes lacurile au putut fi folosite pentru băi curative.

Din anul 1920, Sovata devine cea mai populară staţiune balneoclimaterică
din România. Între anii 1926-1937 se construieşte clădirea principală cu
bază de tratament URSU. În anul 1952 staţiunea primeşte statutul de oraş.
După anii 1970 au loc cele mai mari investiţii din istoria staţiunii. Se
construieşte în anul 1974 Hotelul Sovata ( actualul Hotel Danubius ) şi în
anii următori hotelurile Aluniş, Făget, Brădet, Hefaistos.

Cadrul natural ( relief, climă, hidrografie, faună, floră)

Sovata prezintă un relief colinar, aflată la poalele munţilor , cu altitudini


cuprinse între 475-530 metri. Dealurile înconjurătoare au altitudini între
720-1080m (Dealul Cireselul 912 m, Dealul Stejarul 649 m, Dealul Becheci
1080 m). Altitudinea maximă din împrejurimi este de 1777 metri în Vârful
Saca ( masivul Gurghiu ). Sunt prezente cutele diapire care conţin zăcăminte
importante de sare.

Datorită reliefului, Sovata are un climat subalpin. Verile sunt răcoroase,


iar iernile lungi. Temperatura medie vara este de 18,5 grade Celsius iar
temperatura medie iarna este de -3,5 grade Celsius. Precipitaţiile medii
anuale sunt de 750 mm/m2/an.

Hidrografia Sovatei este dezvoltată. Râurile care străbat oraşul sunt :


Sovata , Sebeş şi Târnava Mică. Sovata are de asemenea numeroase lacuri,
opt la număr, acestea fiind : Lacul Ursu, Lacul Aluniş, Lacul Roşu , Lacul
Negru, Lacul Verde, Lacul Mierlei, Lacul Şerpilor, Lacul Paraschiva. În
trecut a existat şi Lacul Tineretului care datorită colmatării s-a transformat în
mlaştină. Dintre acestea primele şase sunt lacuri sărate. Lacul Ursu, fiind cel
mai important dintre toate, este alimentat de două pîrâiaşe cu apă dulce :
Topliţa şi Auriu. Din Lacul Roşu, situat la numai 40 m distanţă, lacul Ursu
primeşte apă sărată, întrucât pe malul lui se găseşte un afloriment de sare. De
asemenea acesta este considerat şi cel mai mare lac heliotermic din lume.

Flora şi fauna. În această zonă vegetaţia este etajată , găsindu-se păduri


de foioase ( fag, stejar, etc ) şi conifere ( brazi, pini ) , la altitudini mai mari
existând fâneţe şi vegetaţie subalpină. Specii de plante ocrotite prin lege care
se găsesc : Floarea de colţ. Specii de animale care se găsesc în această zonă
sunt : căprioara , ursul, veveriţa, cocoşul de munte, vulturul, lupul, râsul.
Lacul Ursu este o rezervaţie naturală datorită unicităţii sale.

Infrastructura generală

Accesul către această staţiune se face rutier de la drumul european E60


( Bălăuşeri ) prin drumul naţional DN13 şi feroviar prin linia de cale ferată
307 Blaj-Târnăveni-Praid. Aeroporturi nu există în apropiere, cel mai
apropiat fiind lângă Târgu Mureş, la o distanţă de 65 km. În apropierea
staţiunii se află la o distanţă de 8 km localitatea Praid, renumită pentru salina
care o are.

Cadrul economico-social

Staţiunea Sovata are o populaţie de


11.568 locuitori aceasta fiind
diversificată ( maghiari 86%, români 9%,
rromi 3%, alte etnii 1% ). După religie
populaţia este structurată astfel : 43%
romano-catolici , 42% reformaţi, 9%
ortodocşi , 1% unitarieni, 5% alte religii.
După categoria de vârstă, 18% reprezintă
persoanele cu o vârstă cuprinsă între 0-14
ani, 65% persoanele cu vârsta cuprinsă
între 15-59 ani, iar 17% persoane care au
vârsta peste 60 ani.
În staţiunea Sovata cele mai importante industrii care se practică sunt :
industia prelucrării lemnului şi industria produselor lactate ( Hochland ).
Nivelul de poluare este uşor ridicat. Industria lemnului puternic dezvoltată
afectează mediul natural deoarece sunt defrişate pădurile.

Agricultura în această zonă nu este foarte dezvoltată, cartoful fiind


principala plantă cultivată. Pe alocuri se găsesc culturi de porumb, legume.
Majoritatea terenurilor reprezintă fâneţe şi pajişti montane. De asemenea
localnicii se ocupă cu creşterea animalelor, în special a bovinelor.

Sursele de poluare în aceastp zonă sunt puţine, cele mai importante fiind
exploatarea lemnului şi fabrica de lactate Hochland.

Resursele turistice

Sovata reprezintă o bogăţie de resurse turistice. Principalele atracţii


turistice din staţiune sunt : Lacul Ursu, Lacul Aluniş, Lacul Verde, Lacul
Negru, Lacul Roşu, Lacul Mierlei, Lacul Şerpilor, Muntele de sare, 14 cruci,
pârtia de schi Aluniş (iarna). Alte atracţii turistice din zonă sunt : Salina
Praid, păstrăvăria de la Câmpu Cetăţii, ceramica de la Corund, lacul Bezid
(30 km de Sovata , lângă Sângeorgiu de Pădure). Porţile secuieşti reprezintă
de asemenea o atracţie datorită măiestriei cu care au fost sculptate.

Evenimente : Zilele lacului Ursu 27-28-29 Mai ; diverse festivale ;


În Sovata există posibilităţi de agrement variate : săli de fitness ( Hotel
Danubius**** , Hotel Aluniş *** ), piscine ( Hotel Danubius**** , Hotel
Aluniş ***, Vila Klein), saună, masaj ( Hotel Danubius şi Hotel Aluniş ),
solar ( Hotel Danubius ), bowling , biliard, darts , tenis de masă ( la
complexele hoteliere Aluniş şi Danubius Health Spa Resort ), agroturism,
turul oraşului cu « trenuleţul », închirieri biciclete, închirieri scutere şi ATV-
uri , schi, cluburi, baruri, drumeţii.

Cel mai popular traseu în Sovata este cel care înconjoară lacurile din
stațiune. Urmând acest traseu, se poate ajunge în scurt timp la Muntele de
Sare. Alte destinații populare sunt Vârful Cireșelu sau Dealul Saca. Există
însă și trasee mai lungi, pentru cei dornici de drumeție.
Funcţia turistică şi formele de turism practicate
În cadrul staţiunii Sovata şi a împrejurimilor se practică mai multe forme
ale turismului: turism de tratament, odihnă şi recreere, de agrement, de
afaceri, sporturi de iarnă, pescuit sportiv şi uneori vânătoare sportivă
organizată prin intermediul Ocolului Silvic Sovata. Primele două forme de
turism menţionate sunt cele mai des abordate, Sovata fiind o staţiune
balneoclimaterică.

Datorită peisajelor înconjurătoare şi a mediului puţin poluat, staţiunea


Sovata este unul din locurile potrivite pentru a ne odihni. Turismul balnear,
sau turismul de tratament este „cartea de vizită” a acestei staţiuni. Existenţa
unori factori curativi naturali (apele sărate ale lacurilor helioterme şi sărate,
nămolul terapeutic, bioclimatul sedativ de cruţare) a conferit staţiunii Sovata
un dublu profil de cură balneară şi de odihnă. Din punctul de vedere al
curelor balneare, staţiunea s-a profilat pe tratamentul afecţiunilor aparatului
genital a femeii şi afecţiunilor aparatului locomotor cum ar fi boli
reumatismale degenerative, inflamatorii şi articulare, afecţiuni neurologice
periferice,nevroze. Curele balneare sunt de trei tipuri:
profilactice,terapeutice şi de recuperare. Durata acestor cure sunt de 10-20
zile. Sovata beneficiază de dotări multiple pentru băi calde, în cadă sau
bazin, cu apă minerală sărată prelevată din lacuri; pentru tratamente
ginecologice : împachetări cu nămol, sau apă sărată; bazine pentru
kinetoterapie, instalaţii pentru electroterapie şi hidroterapie; saune; săli de
gimnastică medicală; săli de masaj (de relaxare sau terapeutic ) ; plaje pe
malul Lacului Ursu şi Lacului Aluniş.

Turismul de afaceri: are loc în medii organizate,


săli de conferinţă dotate cum ar fi la Pensiunea
Teleki ** , Hotel Aluniş *** , Hotel Danubius ****
( are mai multe săli de conferinţe : Sala Rubin 1,2 ,
Sala Diamant, Sala Smarald, Sala Topaz).

Pescuitul este formă de turism foarte atractivă atât pentru pescarii amatori
cât şi pentru cei profesionişti. Aceştia au posibilitatea de a practica pescuitul
în cadrul păstrăvăriei de la Câmpu Cetăţii, aflată la o distanţă de 18 km de
Sovata în direcţia Reghin.
Sporturile de iarnă, precum schiul, se
practică în sezonul de iarnă pe pârtia de schi
Aluniş ce se află la o distanţă de 8 km de la
staţiune. Pârtia de schi este situată în Munţii
Gurghiului, în imediata vecinătate a Vârfului
Saca (1777 metri ), pe platoul vulcanic Repas.
Aceasta este aflată în administrarea
proprietarului Cabanei Repas şi este ocupată
cu zăpadă aproape 6 luni pe an. Reprezintă
atracţia oricăror categorii de schiori de la avansaţi la începători şi are o
lungime de 1200m cu diferenţă de nivel de 262 m pe traseul telescaunului.
Pârtia este dotată cu o instalaţie de telescaun pe o distanţă de 500 m precum
şi cu o instalaţie schi lift pe 200 m.

Forma de turism cea mai costisitoare


o reprezintă vânătoarea sportivă. De
aceea majoritatea turiştilor care practică
aceast tip de turism sunt de regulă
turişti externi ( din străinătate ), sau
persoane de renume în ţara noastră. De
exemplu pentru un urs, statul percepe o
taxă de 5.000 de euro (vânătorii străini
plătesc 7.000 de euro), iar pentru un
cerb carpatin, suma se apropie de 6.000
de euro. Motivul pentru care străinii preferă vânătoarea sportivă în zona
noastră este faptul că peste graniţele ţării noastre sălbăticiunile mari sunt tot
mai rare, iar preţul cerut pentru împuşcarea unui exemplar de colecţie poate
depăşi 10.000-15.000 de euro.

Funcţia turistică a acestei staţiuni este în mare pondere tip sejur.


Majoritatea turiştilor care vin la Sovata aleg un sejur ( de regulă minim 5-6
nopţi de cazare în cazul în care vin pentru odhină şi relaxare , şi minim 10
zile pentru tratament ).
Dotările turistice ale staţiunii Sovata
Structuri turistice

Sovata dispune de o multitudine de unităţi de cazare ( hoteluri, vile,


pensiuni, han, camping, bungalow-uri, etc ), alimentaţie (terase, restaurante,
baruri, pizerii), de agrement ( cazino, club-uri, săli de fitness, bowling,
biliard, etc) şi de tratament ( bazele de tratament din cadrul hotelurilor).

Structuri de primire/ cazare

Hoteluri: Hotel Danubius Sovata **** , Hotel Aluniş *** , Hotel Brădet
**, Hotel Edelweiss *** , Hotel Lacul Ursu*** , Hotel Pacsirta **** , Hotel
Eden ***** , Hotel Făget ** ;
Vile: Vila Anna ** , Vila Man , Vila Gemenii *** , Vila Andreea ***, Vila
Zolking **, Vila Sovata ***, Vila Bica** , Vila Maria ** , Vila Magdalena
** , Vila Claudia, Vila Magistraţilor; Vila Klein, etc.
Pensiuni : Pensiunea Speranţa **** , Pensiunea Malibu *** , Pensiunea
Gedeon ** , Pensiunea Pasager **, Pensiunea Casa Julia ***, Pensiunea
Isuica *** , Pensiunea Diana *** , Pensiunea Kali, Pensiunea Adrien *** ,
Pensiunea Lorincz *** , Pensiunea Eurosandor ***, Pensiunea Arinul ***,
etc.
Case : Casa Dan , Casa Hanga , Casa Antal, Casa Margit, Casa Melinda,
Casa Jeremias, Casa Rubin, Casa Balint, Casa Siklodi, Casa Bokor, Casa
Orban, Casa Naomi, Casa Flamingo, etc.
Cabane : Cabana Repaş;
Camping : Stâna de Vale, Vasskert;
Bungalow-uri : în cadrul Complexului Eden, camping Stâna de Vale,
Teleki.
Han : Hanul Ursu Negru **.

Structuri tip restaurant există în cadrul hotelurilor şi a pensiunilor. Mai


există şi terase şi restaurante precum : terasa Boema, Stâna de Vale ( Trei
Brazi ), dar şi pizzerii : Royal, Diri Snack, Szarvass, Turist.

Structurile de tratament şi de agrement sunt în mare parte cuprinse în


cadrul complexurilor hoteliere ( Danubius, Aluniş, etc ).
Hotel Danubius****
Hotel Danubius**** din Sovata
este un hotel de lux cu condiţii de
cazare occidentale, având baza de
tratament excepţională. Oferă cazare
în 168 camere duble, din care 12
comunicante. Camere confortabile
dotate cu mobilier modern, balcon,
telefon, televizor color cu programe
prin satelit, minibar, seif, internet
wireless, grup sanitar propriu, telefon,
uscător păr, acces pe bază de cartele. O parte din camere dispun de aer
condiţionat. Există şi camere cu aer condiţionat, camere pentru nefumători,
camere antialergice şi camere speciale pentru cei cu handicap locomotor.
Alte facilităţi: spălătorie, magazine cu suveniruri, parcare în aer liber,
restaurant, săli de conferinţe, bar, bază de tratament, piscine, saună, masaj,
jacuzzi etc.

Tarife :

Perioada Tip cameră Preţ (RON)


01.04. – 30.06.11 Cameră regim single 260
01.04. – 30.06.11 Cameră Double 300
01.09 – 25.12.11 Cameră regim single 260
01.09 – 25.12.11 Cameră Double 300
01.07 -31.08.11 Cameră regim single 230
01.07 -31.08.11 Cameră Double 270
+ Pat Suplimentar 120

Preţurile includ micul dejun de tip bufet suedez, folosirea piscinei, jacuzzi,
saunei, închiriere halate de baie, vara intrare gratuită la lacul Ursu, taxa
locală, TVA.Masă principală /pers./zi ( 3 feluri, fără băutură ) de la 55 Ron.

Adresă: Trandafirilor 82, R-545 500 Sovata, Romania


Telefon: +40-265-570-151
Fax: +40-265-570-258
Rezervări: +40 265 570 151
Rezervări prin fax: +40 265 570 258
E-mail: sovatahotel@szovata.ro
Hotel Aluniş***

Hotel Aluniş dispune 280 locuri


de cazare astfel: 224 locuri de
cazare în camere de 2**, cu 2
paturi sau cu pat matrimonial;
58 locuri de cazare în camere
complet renovate , cu 2 paturi
sau cu pat matrimonial.
Camerele dispun de
următoarele facilităţi proprii:
TV cablu; Telefon; minibar
(camerele renovate), Internet
wireless (camerele renovate etaj II şi III), camerele renovate şi
camerele 101,301,401,501,601 au cabină de duş , pat matrimonial.
Alte facilităţi : Săli de conferinţe (50 ,100,250 de locuri), restaurant cu
250 de locuri; Bar de zi; Fitness, Baza de tratament, Hidroterapie,
Cameră de tratament salin; Piscină, apă sărată şi dulce, Saune, Jacuzzi,
Solar.

Tarife :

Perioada Tip cameră Preţ (RON)


03..01-31.05.2011 Cameră renovată double 76
03..01-31.05.2011 Cameră standard double 65
01.06-10.07.2011 Cameră renovată double 76
01.06-10.07.2011 Cameră standard double 70
11.07-04.09.2011: Cameră renovată double 120
11.07-04.09.2011: Cameră standard double 110
05.09-20.12.2011 Cameră renovată double 76
05.09-20.12.2011 Cameră standard double 70

Adresa: strada TRANDAFIRILOR NR.72/1, SOVATA, MUREŞ;


Telefon: 0265 - 570551, 570552, 570476, 577249
Fax: 0265 – 570701
Persoana de contact: D-na Beres Eniko
e-mail: office@sovata-alunis.ro
web: www.sovata-alunis.ro
Hotel Brădet **

Dispune de 96 spaţii de cazare


structurate în camere double
matrimoniale, camere double twin
şi apartamente. Toate camerele
hotelului sunt dotate cu telefon, tv
color cu programare prin satelit,
grup sanitar cu cadă sau dusş şi
balcon. De asemenea dispune de
restaurant cu o capacitate de 150
locuri, bar de zi, terasă de vară, sală de conferinţe, bază de tratament,
serviciu de spălătorie şi curăţătorie şi parcare proprie.

Tarife :

Perioada Tip cameră Preţ (RON)


01.04. – 30.06.11 Cameră single 140
01.04. – 30.06.11 Cameră Double 150
01.09 – 25.12.11 Cameră single 160
01.09 – 25.12.11 Cameră Double 180
01.07 -31.08.11 Cameră single 120
01.07 -31.08.11 Cameră Double 130
+ Pat Suplimentar 50

Tarifele de cazare includ: mic dejun, cameră cu balcon (TV color,


WC), taxa balneară, TVA. Masă principală /pers./zi ( 3 feluri, fără
băutură ) de la 40 Ron.
Supliment vedere spre lac 30 Ron/ noapte/camera.

Adresa: Sovata, Str Vulturului nr 68


Telefon 0265 570 506
Fax 0265 570 258
Email : bradethotel@szovata.ro
Hotel Făget **

Hotelul Făget, parte


componentă a grupului
Danubius Hotels, este
localizat pe Str. Vulturului
nr.39, la numai 10 minute
de mers pe jos de Lacul
Ursu, în mijlocul unui cadru
natural de excepţie, oferind
una dintre cele mai
frumoase panorame din
staţiunea Sovata. Acest hotel de 2 stele are 136 de spaţii de cazare sub
forma de camere duble şi apartamente; ele sunt prevăzute cu grupuri
sanitare individuale, linie telefonică, satelit tv şi balcon, spaţii de
parcare, bar, terasă, sală de conferinţe. Alte facilităţi: terasă cu o
capacitate de 60 de locuri, spaţii special amenajate pentru organizarea
unor conferinţe şi reuniuni, locuri de parcare în perimetrul hotelului. Se
asigură, de asemenea, depozitarea obiectelor de valoare în seif-ul pe
care hotelul îl deţine.

Tarife:

Perioada Tip cameră Preţ (RON)


01.04. – 30.06.11 Cameră single 100
01.04. – 30.06.11 Cameră Double 120
01.09 – 25.12.11 Cameră single 100
01.09 – 25.12.11 Cameră Double 120
01.07 -31.08.11 Cameră single 130
01.07 -31.08.11 Cameră Double 140
+ Pat Suplimentar 40

Adresa : Str. Vulturului nr. 68 cod 545500, Sovata, Judetul Mures, Romania
Telefoane:+4.0265.570.651
Fax: +4.0265.577.284
Pensiunea Speranţa ****

Recent clasificată la 4 stele,


Pensiunea Speranţa este situată în
centrul staţiunii Sovata, la 5
minute de mers de lacul Ursu.
Pensiunea a fost construită în 2008
şi dispune de 8 camere duble, 2
apartamente dotate cu baie, tv,
internet wireless, minibar, aer
condiţionat şi balcon. Mai dispune
de living, sală de mese de 30 de
locuri, bucătărie complet utilată,
terasă, foişor, grătar, loc de joacă
pentru copii, curte 2000 mp, parcare. Posibilitate de servire a celor 3 mese.
Sala de mese se poate aranja în aşa fel încat se pot ţine mini-conferinţe.
Tarife :
Cameră dublă regim single : 100 RON
Cameră dublă: 150 RON
Apartament : 250 RON

Contact:
Adresa: Sovata, Str. Trandafirilor nr. 63
Telefon: 0265 570 540, 0745 264 052, 0740 019 093 ( Oprea Iuliu )
Vila Adrien ***

Vila Adrien este situată într-un cadru natural


deosebit. Este o clădire nouă care corespunde
tuturor aşteptărilor oaspeţilor. Include 5
camere spaţioase echipate cu baie şi terasă
proprie. Toate camerele au terasă cu o vedere
extraordinară spre staţiune. Este dotată cu
parcare proprie, acces nelimitat la internet prin WIFI . Alte facilităţi:
TV color, frigider în fiecare cameră, acces internet nelimitat WIFI,
sufragerie pentru 10 persoane, şemineu, bucătărie complet echipată,
terasă externă în curte, grătar în curte.

Tarife: 90 ron / cameră


Contact:
Adresa: Sovata, Str. Trandafirilor nr. 22
Telefon: 0731 699 405 ( Szekely Bela )

Pensiunea Lorincz ***

Este situată la 10 - 15 minute


plimbare de Lacul Ursu. Are o
capacitate de cazare de 18 locuri în
7 camere (4 camere duble şi 3
camere triple), fiecare cameră fiind
dotată cu băi proprii,aer condiţionat,
acces internet, TV, terasă. 2
bucătării cu toate facilităţile
(frigidere, aragaz, cuptor cu
microunde, espresso; maşină de
spălat vase,etc.) telefon, terasă în
curtea interioară cu grătar, parcare în curte. Alte facilităţi : cameră de zi.
Număr locuri de parcare proprii: 8.

Tarife : cameră triplă : 120 RON / noapte,cameră dublă : 80 RON / noapte


Pat suplimentar: 30 RON

Adresa : strada Rozelor nr.1 Sovata, Mureş


Telefon : 0265-577981; 0745653441; 0751291998 ( Lorincz Iuliu );
Fax: 0265-577981
E-mail : lorinczi@rdslink.ro

Gastronomia tradiţională specifică


Specialităţile gastronomice în această zonă sunt : supă de chimen,
papricaş, gulaş, musaca, pogaci, kurtocscolacs, supă de varză albă cu
smântână, ciuperci umplute. Vă vom prezenta mai jos un meniu tradiţional
pentru o zi – mic dejun , prânz şi cină.
Mic dejun : Platou Omletă;
Prânz : Supă de chimen şi ciuperci umplute;
Cină : Gulaş sau musaca.

Platou omletă : omletă cu brânză, şuncă, ardei gras, roşii, ceapă,


caşcaval, pâine. Preţ aproximat pentru o porţie : 5 RON.

Supă de chimen :

Ingrediente : morcovi, ţelină, gulie,1 lingură cu


chimen, 1 lingură cu făină, 5 linguri ulei, crutoane,
verdeaţă ( pătrunjel verde), sare, piper .
Mod de preparare : Se pun la fiert legumele,
împreună cu chimenul. Când legumele sunt fierte, se
prăjeşte făina în ulei, se stinge cu 2 ceşti de zeamă
(din supă) strecurata şi se adaugă în oală cu supa. Se
adaugă sare şi piper după gust, se adaugă crutoanele
şi verdeaţa. Se serveşte caldă.
Preţ aproximat pentru o porţie : 4 RON.

Ciuperci umplute :

Ingrediente : 1 kg ciuperci
champignon, 3-4 linguri brânză, 3
căţei de usturoi, 1 ou, caşcaval, sare,
piper.
Mod de preparare : Ciupercile se
curaţă, se rup picioruşele, se spală.
Acestea se pun în tavă cu puţin ulei,
se sărează uşor şi se bagă în cuptorul
încălzit. Picioruşele şi 3 căţei de
usturoi se taie mărunt şi se călesc
împreună 2-3 min, cât să-şi schimbe culoarea. Se opreşte focul şi se pun 3-4
linguri de brânză , pătrunjel verde tăiat şi un ou. Se amestecă bine, se dă gust
cu sare şi piper şi se umplu pălăriile cu această compoziţie. Se pune la
cuptor. Când sunt gata se scoate tava se presară caşcaval şi se mai lasă 2
minute în cuptor până se topeşte caşcavalul.
Preţ estimat pentru o porţie : 4 RON.

Gulaş :

Ingrediente : 500 g de carne de


porc, 200 g de ulei, 1 linguriţă
boia dulce, 1 vârf de linguriţă
boia iute , 4 cepe mari , 3 roşii,
1 căţel de usturoi, 1 morcov, 1
kg cartofi,
100 g smântână, 1 linguriţă
zahăr, 1 litru apă,frunze de
pătrunjel, sare, piper.
Mod de preparare : Se pune
uleiul într-o cratiţă mare, se
pune carnea tăiată în bucăţele şi
se lasă să se rumenească. Când au ajuns de culoare arămie, se scot şi se tin la
cald.
În uleiul rămas se pune ceapa tăiată mărunt. Când a devenit aurie, se adaugă
la gulaş usturoiul tocat mărunt, morcovul ras, roşiile tăiate şi carnea. Se
adaugă boiaua, sarea, piperul, zahărul şi se toarnă apa fierbinte cât să
acopere bucăţile de carne.
Cratiţa cu gulaş se lasă să fiarbă la foc mic până aproape a fiert carnea. Se
adaugă la gulaş cartofii tăiaţi bucăţi şi, dacă este necesar, se completează cu
apă fierbinte sosul. Gulaşul este gata cand au fiert cartofii. Gulaşul preparat
poate fi servit cu smântână şi pătrunjel verde. Pentru a fi mai picant, la gulaş
se poate adăuga şi boia iute sau ardei iute tocat mărunt.
Preţ estimat pentru o porţie : 5 RON.
Musaca :

Ingrediente : 1 kg cartofi fierţi,1/2 kg


cârnaţi afumaţi,1 ceapă mică,75 g unt
sau margarină,2 linguriţe vegeta, 3 ouă,
250 ml suc de roşii.
Mod de preparare : Cartofii fierţi se tau
rondele şi se aşează o parte într-o oală
sau tavă unsă cu unt, se adaugă ceapa
tăiată mărunt şi felii de cârnat, după
care se mai adaugă un rând cu cartofi,
apoi un rând cu ouă şi încă un rând cu
rondelele de cartofi ramase. Deasupra se toarnă sucul de roşii amestecat cu
vegeta, şi dacă doriţi puteţi adăuga şi puţin caşcaval răzuit deasupra. Se pune
la cuptor 25-30 minute.
Preţ estimat pentru o porţie : 4 RON.

S-ar putea să vă placă și