Sunteți pe pagina 1din 3

Titlu: Studiul apelor minerale de la Borsec si Bilbor in perspectiva valorificarii si

dezvoltarii conform normelor Europene.

Cuprins.

Introducere:-motivatia alegeri temei


-potential valorificabil deosebit
-traditie si nou potential
-baza stiintifica consistenta privind cecetarea studiului hidrologic
-baza consistenta privind conditiile tehnice si crtografice
-locatie favorabila cercetarii propri.

1. Amplasarea in teritoriu si relatiile spatiale a bazinelor cu apa minerala de la


Borsec si Bilbor

-pozitionarea in centrul teritoriului Romaniei


-pozitionarea in cadrul unitatiilor majore de relief
-localizare ca structura bazinala, inclusiv subterana

2. Cadrul natural ca aspect al dezvoltarii bazinelor apelor minerale de la


Borsec si Bilbor

2.1 Structura geologica si petrografica ca factor conditionator al apritiei depozitelor


de ape subterane

-structura petrografica majora a Muntilor Calimani si zonelor de contact


cu cristalinul
-depozitele ce contoneaza structurile cu ape minerale
-reteaua de fali si lini de fractura ce conditioneaza circulatia apelor
subterane
-calitatea rocilor si a emisiilor post vulcanice ce dau mineralizarea apelor
-conditiile de vaporatie la suprafata apelor mineralizate

2.2. Conditiile morfologice de organizare a bazinelor ce cantoneaza apele


subterane de la Borsec si Bilbor

-structuri morfologice specifice minereurilor vulcanice


-morfologia la microscara a depozitelor cantonatoare de ape minerale
-miscari tectonice la microscara cauzatoare de structuri ce cantoneaza
apele minerale
-dinamica exterioara a structurilor morfologice in sensul acumularii de apa
minerala

2.3. Conditiile climatice ce favorizeaza formarea si intretinerea structurilor


depozitelor de apa minerala

-distributia temporala (multianuala si sezoniera) a precipitatiilor in zona


studiata
-diferente spatiale privind repartitia cantitatiilor de precipitatii
-paralele privind variatiile cantitative si calitative a precipitatiilor in relatie
cu debitele apelor subterane (calitate vs cantitate).
-rolul conditiilor termice in dinamica exterioara a structurilor cantonatoare
de apa minerala (inghet-dezghet)

2.4. Componenta hidrografica si rolul ei in individualizarea depozitelor de


apa minerala.

2.4.1. Reprezentari cartografice si tehnice,profile vechi si actuale (GIS)

2.4.2. Hidrografia apelor de suprafata

-dezvoltarea bazielor hidrografice Vinului si Bistricioarei; pozitia


surselor de apa minerale pe suprafata bazinelor de suprafata
-relatia scurgere superficiala, scurgere subterana; variatia
coeficentului de scurgere
-relatia densitati retelei hidrografice-aport subteran.

2.4.3. Hidrografia apelor subterane

-tipuri de acvifere prezente in zona apelor minerale de la Borsec si


Bilbor
-structura acvifera verticala in relatie cu liniile de fractura ce
intercepteaza apa minerala
-rezervele de ape minerale cantonate in depozite de la Borsec si
Bilbor
-debitele naturale si exporturile apelor minerale
-dinamica rezervelor de apa minerala in functie de factorii fizico-
geograficice le conditioneaza.

2.5. Rolul factorului biogeografic si pedogeografic in variatii calitative si


cantitative a resurselor de apa minerala
-influenta covorului forestier
-influenta covorului ierbos
-influenta coverturi de sol

3. Proprietatile fizico-chimice si bacteriologice ale apelor minerale de la


Borsec si Bilbor

`4.Captarea si ameliorarea apelor minerale de la Borsec si Bilbor.

4.1.Sursa Borsec
4.2. Sursa Bilbor

5. Valorificarea apelor minerale de la Borsec si Bilbor

5.1. Fluxul tehnologic de la apa adusa la zi pana la distributia produsului


(prelucrarea de la A la Z ).

5.2. Cantitatile de apa minerala valorificate-trecut, prezent, estimari de


perspectiva

5.3. Clasificarea apelor minerale de la Borsec si Bilbor in cadrul national si


international. Recunoastere si pastrarea brand-ului de-a lungul timpului.

5.4. Dezvoltarea zonelor locale. Adiacente pe bza resurselor de ape minerale

6. Probleme de mediu si impurificarea rezervelor de ape minerale in zona


Borsec si Bilbor.

Concluzi.

Bibliografie.