Sunteți pe pagina 1din 2

Biletele la Cercatari operationale

Biletul 1:
1. Mulţimi şi Funcţii complexe.
2. Primul algoritm Gomery.
3. Condiţia de optimizare în problema de programare liniară.

2x1+4x2→max
x1+2x2≤5
x1+x2≤λ
x1,x2≥0
a) Utilizînd teorema duală să se determine mulţimea soluţiilor optime pentru λ=4.
b) să se determine intervalul lui λ astfel ca poblema considerată să aibă o soluţie unică.
c) să se rezolve prin graf.
Bietul 2:
1. Gradientul. Matricea Hesse. Funcţii pătratice.
2. Metoda Simplex.
3. Exemple de probleme de programare lineară în numere întregi
4. Se consideră PPL:
-x1+2x2→max
x2≤4
-x1+x2≤-1
-x1≤0
x1≤6
a) să se determine geometric soluţia optimă
b) să se calculeze soluţia optimă a problemei (liniare)
c) să se reoptimizeze în cazul în care c2=6.
Biletul 3:
1. Criteriul de convexitate
2. Soluţie admisibilă de bază
3. Reoptimizarea parametrizării
4. Să se scrie problema duală la problema de programare liniară:
3x1+2x2-4x3+x4→max
5x2-x3-2x4≥15
2x1+ x3+2x4≤15
x1,x3,x4≥0
Transformaţi problema obţinută în problemele duale simetrice:
a) f=x12+2x2x1+x2
b) f=2x1-x12-x22
c) f=4x1-x12+x22+3x2
Bletul 4:
1. Optimizarea necondiţionată. Condiţiile de extrem.
2. Interpretarea economică a problemei duale de programare.
3. Determinarea soluţiei iniţiale de bază. Metroda lui M – mare.
4. Se consideră problema de programare lineară:
2x1-7x2 → max
2x1+x2≤ 5
4x1+3x2≤14
x2≤4,x1≥0,x2≥0.
a) se considară că x =(1/2,4)T demonstartţi că x este o soluţie admisibilă de bază.
b) rezolvaţi problema de programare liniară cu ajutorului punctului indicat x justificaţi paşii
efectuaţi.
Biletul 5:
1. Metode de gradient.
2. Forme ale unei probleme de programare lineară.
3. Analiza metodelor liniare de sensibilitate.
4. Se consideră:
2x1+x2 →max
-x1+x2≤2
x1< 2+x
x1,x2≥0
a) reduceţi ecuaţia la forma standart.
b) determinaţi matricea bazică pentru x=0.
c) intervalul unde variază T.a.î. soluţia optimă să nu se schimbe.
Biletul 6:
1. Minimizarea funcţiilor pătratice şi rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare , algoritmul H-S.
2. Formularea problemei de programare liniară. Exemple de programare liniară.
3. Probleme duale simetrice. Teoreme duale d programare liniară.
4. Să se determine punctele extreme ale poliedrului P={xЄRn}
3x1+2x2+x3-x4=3
-3x1 +x2-x3=-3
xi≥0
Să se rezolve cu ajutorul metodei grafice problema de programare logică f(x)=4x1+6x2→min în următoarele
condiţii :
x1+2x2≥8
x1+6x2≥12
3x1+x2≥9
x1,x2≥0.